Настроювані властивості веб-частини веб-клієнта Excel

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Примітка.: Ця стаття зробила свою роботу та скоро буде видалена. Щоб не з’являлися повідомлення "Сторінку не знайдено", ми видаляємо посилання, про які знаємо. Якщо ви створили посилання на цю сторінку, видаліть їх. Так ми разом зробимо Інтернет кращим.

Деякі аспекти веб-частини Excel Web Access (EWA) можна настроювати, зокрема макет і параметри веб-частини, які відображаються на панелі інструментів. Також можна настроювати параметри, які визначають спосіб взаємодії користувача із книгою у веб-частині, зокрема можливість використання параметрів у книзі.

Область знарядь Excel Web Access містить два види властивостей: властивості, притаманні лише веб-частині Excel Web Access, і загальні властивості, притаманні більшості веб-частин. Властивості, притаманні лише веб-частині Excel Web Access, відображаються в розділах "Відображення книги", "Панель інструментів і рядок заголовка", а також "Навігація та взаємодія".

У цій статті наведено довідкові відомості про властивості, притаманні лише веб-частині Excel Web Access.

У цій статті

Властивості розділу "Відображення книги"

Властивості розділу "Панель інструментів і рядок заголовка"

Панель команд меню

Властивості розділу "Навігація та взаємодія"

Настройки взаємодії

Властивості розділу "Відображення книги"

У розділі Відображення книги потрібно ввести відомості про книгу та іменований елемент (якщо він використовується), які відображатимуться у веб-частині EWA.

Властивість

Опис

Книга

У текстовому полі введіть URL-адресу або UNC книги, які потрібно відобразити у веб-застосунку Excel Web Access. Введіть URL-адресу в полі, або натисніть кнопку вибрати посилання Кнопка "Побудовник" а потім за допомогою Виберіть активу – веб-сторінку діалогове вікно Пошук книги.

Іменований елемент

Введіть ім'я елемента (іменований діапазон клітинок), або ім'я аркуша, таблиці, діаграми, звіту зведеної таблиці або зведеної діаграми, який потрібно відобразити у веб-застосунку Excel Web Access. Щоб визначити іменований елемент, автор книги має визначення елемента у вихідну книгу в програмі Excel і збережіть книгу на сайті. Щоб змінити довгі рядки, натисніть кнопку вибрати посилання Кнопка "Побудовник" та використовувати Текстовий редактор – веб-сторінку діалогове вікно редагування рядок.

На початок сторінки

Властивості розділу "Панель інструментів і рядок заголовка"

У службах Excel Services ці властивості активовано автоматично. Щоб вимкнути одну або кілька властивостей, зніміть відповідний прапорець.

Властивість

Опис

Автостворення назви веб-частини

Установіть цей прапорець, якщо потрібно, щоб служби Excel Services автоматично створювали назву веб-частини. Служби Excel Services створюють назву, яка поєднує в собі ім’я файлу книги та значення властивості Назва в розділі властивостей Вигляд для цієї веб-частини. Якщо зняти цей прапорець, буде використано поточне значення властивості Назва.

Автоматичне створення URL-адреси назви веб-частини

Установіть цей прапорець для автоматичного створення гіперпосилання в рядку заголовка веб-частини. У разі вибору цього гіперпосилання зв’язана книга відкриватиметься у вікні браузера. Якщо зняти цей прапорець, служби Excel Services також видалять поточне значення властивості URL-адреса назви в розділі Додатково. Щоб використовувати настроювану URL-адресу, зніміть цей прапорець і введіть потрібне гіперпосилання в текстове поле властивості URL-адреса назви.

Виберіть один із наступних параметрів, щоб відобразити або приховати команди та кнопки панелі інструментів:

Властивість

Опис

Повний (Параметр за промовчанням).

Панель інструментів веб-частини EWA із кнопками «Відкрити», «Дані», «Знайти» та «Довідка» На ілюстрації нижче показано зразок веб-частини EWA із повна панель інструментів. У цьому прикладі показано книги в поданні аркуша та містить меню відкриття меню « дані » та кнопку знайти Зображення кнопки . Якщо аркуш відображається в поданні Іменований елемент, подання також відображається на панелі інструментів.

Зведення

Панель інструментів веб-частини EWA з розкривним списком «Перегляд», що містить іменовані елементи На рисунку нижче показано зразок веб-частини EWA із зведення панель інструментів. Книги для цієї веб-частини в поданні «Іменований елемент» а також відображається меню відкриття меню дані та подання розкривного списку. Подання розкривного списку з'явиться в правій частині панелі інструментів а також відображаються іменовані елементи, які визначено в книзі. Якщо книга відображається в поданні аркуша, список подання не відображається.

Лише переходів

Макет панелі інструментів Лише навігація залежить від того, у якому поданні представлено книгу у веб-частині EWA. Ці відмінності описано в наведеній нижче таблиці. У поданні "Аркуш" відображаються лише навігаційні кнопки. У поданні "Іменований елемент" також відображається розкривний список Перегляд.

Немає

Якщо для панелі інструментів вибрано параметр Немає, панель інструментів буде приховано. Це зручно, якщо ви не бажаєте надавати користувачу можливість взаємодіяти із книгою. Наприклад, якщо веб-частина Excel Web Access відображається у приладній дошці, ви можете приховати панель інструментів у веб-частині.

На початок сторінки

Команди меню на панелі інструментів

У службах Excel Services ці команди активовано автоматично. Щоб вимкнути одну або кілька команд, зніміть відповідний прапорець.

Команда

Опис

Відкрити в Excel, відкрити знімок в Excel

Якщо цей прапорець установлено, у веб-частині на панелі інструментів у меню Відкрити відображаються команди Відкрити у програмі Excel і Відкрити знімок у програмі Excel. Якщо на комп’ютері користувача інстальовано програму Excel, цей користувач зможе відкрити й редагувати книгу в цій програмі. Щоб приховати команди Відкрити у програмі Excel і Відкрити знімок у програмі Excel та заборонити користувачам відкривати книгу у програмі Excel, зніміть цей прапорець.

Увага!: Ця властивість впливає лише на відображення елементів меню Відкрити. Вона жодним чином не впливає на дозволи користувачів. Для керування безпекою адміністратор має призначити користувачам дозволи.

Оновлення вибраного зв’язку, оновлення всіх зв’язків

Якщо цей прапорець установлено, у веб-частині відображаються команди Оновити вибраний зв’язок і Оновити всі зв’язки в меню Дані на панелі інструментів. Це дає користувачу змогу вручну оновлювати всі або вибрані зв’язки із зовнішніми джерелами даних.

 • Щоб приховати ці команди в меню Дані на панелі інструментів, зніміть цей прапорець.

Виконати обчислення у книзі

Якщо цей прапорець установлено, у веб-частині відображається команда Виконати обчислення у книзі в меню Дані на панелі інструментів.

 • Щоб приховати командою Обчислення книги на панелі інструментів, меню дані , зніміть цей прапорець. Ця властивість лише впливає на відображення команди та не впливає на поточний параметр обчислень у книзі.

Розкривний список іменованих елементів

Для використання цієї властивості потрібна книга має відображатися в поданні "Іменований елемент". Якщо книгу відкрито в поданні "Іменований елемент" і встановлено цей прапорець, у веб-частині на панелі інструментів відображається розкривний список Перегляд.

 • Щоб приховати на панелі інструментів розкривний список Перегляд, зніміть цей прапорець. Наприклад, якщо потрібно, щоб у веб-частині відображався лише певний іменований елемент і користувачі не мали змоги замінити його на інший, слід зняти цей прапорець.

На початок сторінки

Властивості розділу "Навігація та взаємодія"

Якщо не зазначено інше, у службах Excel Services ці властивості активовано автоматично. Щоб вимкнути одну або кілька властивостей, зніміть відповідний прапорець.

Властивість

Опис

Гіперпосилання

Ця властивість активує гіперпосилання на розташування у книзі або на файли й документи за межами книги. Щоб активувати гіперпосилання на розташування у книзі, необхідно також установити прапорець для властивості Навігація в робочій книзі. Щоб заборонити всі гіперпосилання на розташування у книзі та на файли й документи за межами книги, зніміть цей прапорець.

Повна взаємодія із книгою

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб дозволити або заборонити взаємодію із книгою. До взаємодії із книгою належать такі операції:

 • ручне, періодичне та автоматичне оновлення зовнішніх даних;

 • введення користувацьких значень для параметрів, визначених у вихідній книзі;

 • операції сортування та фільтрування;

 • розгортання та згортання структури;

 • розгортання та згортання даних у звіті зведеної таблиці.

Настройки взаємодії

Ці настройки визначають доступність певних параметрів взаємодії. Якщо прапорець Повна взаємодія із книгою знято, у службах Excel Services буде вимкнуто всі настройки взаємодії й користувачі не зможуть установити або зняти прапорці для цих параметрів.

Настройка

Опис

Змінення параметрів

Щоб відобразити область Параметри й дозволити користувачам вводити значення для параметрів, які було визначено у вихідній книзі, установіть цей прапорець.

 • Щоб приховати область Параметри, зніміть цей прапорець. Після цього користувачі не зможуть вводити значення параметрів у книзі. Область Параметри можна приховати, наприклад якщо потрібно використовувати значення параметрів, отриманих за допомогою зв’язку з іншою веб-частиною, а не користувацькі значення. Якщо зняти прапорець властивості Змінення параметрів, у службах Excel Services вимикається зв’язана властивість Відображення області завдань "Параметри".

Відображення області завдань "Параметри"

Якщо для книги визначено параметри, установіть цей прапорець, щоб активувати перегляд області завдань Параметри.

 • Зніміть цей прапорець, щоб приховати область завдань Параметри, навіть якщо для книги визначено параметри. Наприклад, вам може знадобитися приховати область завдань "Параметри", якщо значення для параметрів надходять з іншої веб-частини, а не від користувачів.

Сортування

Щоб активувати сортування діапазонів клітинок, таблиць Excel і звітів зведених таблиць, установіть цей прапорець. Щоб заборонити сортування діапазонів клітинок, таблиць Excel і звітів зведених таблиць, зніміть цей прапорець. Проте сортування, яке вже застосовано до книги, збережеться.

Фільтрування

Щоб активувати фільтрування діапазонів клітинок, таблиць Excel і звітів зведених таблиць та створення структури, установіть цей прапорець. Щоб заборонити фільтрування діапазонів клітинок, таблиць Excel і звітів зведених таблиць та створення структури, зніміть цей прапорець. Проте фільтрування, яке вже застосовано до книги, збережеться.

Дозволити взаємодію зі зведеними таблицями

Установіть або зніміть цей прапорець, щоб активувати або заборонити такі операції взаємодії у зведених таблицях: розгортання (деталізація) і згортання (узагальнення) рівнів даних, сортування та фільтрування.

Періодичне оновлення, якщо активовано у книзі

Установіть цей прапорець, щоб керувати відображенням повідомлень про періодичне оновлення в нижній області веб-частини Excel Web Access. Зніміть цей прапорець, щоб заборонити періодичне оновлення зовнішніх даних у книзі та відображення повідомлень про періодичне оновлення в нижній області веб-частини Excel Web Access.

Відображати запит про періодичне оновлення даних

Щоб настроїти цю властивість, потрібно також установити прапорець поруч із пунктом Періодично оновлення, якщо активовано у книзі . Виберіть один із наведених нижче параметрів для керування періодичних автоматичне оновлення.

Завжди    Відображення періодичних оновлення запит без параметр завжди . Використовуйте цей параметр, щоб користувач, повинні мати оновлення даних у кожному запланований інтервал, але не зможете вибрати завжди.

За потреби    Відображення періодичних оновлення повідомлення з параметром завжди . Використовуйте цей параметр, щоб дозволити користувачу вирішити, чи потрібно оновити дані в кожному запланований інтервал без послідовних запиту.

Ніколи не    Приховання рядка періодичного оновлення а параметр завжди . Використовуйте цей параметр, щоб увімкнути оновлення даних у кожному запланований інтервал без будь-якого запиту.

Завершити поточний сеанс перед початком нового сеансу

Установіть цей прапорець, щоб закрити робочу книгу після відкриття нової книги. Цей прапорець можна встановити, щоб покращити продуктивність, коли багато користувачів переглядають одну робочу книгу.

 • Зніміть цей прапорець, щоб поточна книга залишалася відкрита після відкриття нової книги. Зніміть цей прапорець, якщо потрібно залишити змогу відкривати нову книгу водночас із збереженням настройок поточної книги, таких як фільтрування, сортування або настроювання значень параметрів.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×