Настроювані властивості веб-частини веб-клієнта Excel

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Настроїти вигляд, макет, панелі інструментів та взаємодії Microsoft Office Excel Web Access веб-частини за допомогою настроюваних властивостей. У наведених нижче розділах наведено довідкову інформацію для кожного параметра.

У цій статті

Розділ відображення книги

Панель інструментів і заголовок розділу

Розділ переходів і взаємодії

Розділ «Відображення робочої книги»

Книги (WorkbookUri)

Введіть у текстове поле адресу URL або UNC робочої книги, яку потрібно відобразити у веб-клієнті Excel.

Щоб легко знайти книгу, натисніть кнопку вибрати посилання Кнопка "Побудовник" та виберіть виберіть посилання – веб-сторінку діалогове вікно для пошуку книги.

Додаткові відомості про відображення книги Excel в Office Excel Web Access.

Іменований елемент (VisibleItem)

Введіть іменований діапазон або ім’я аркуша, таблиці, діаграми, звіту зведеної таблиці або зведеної діаграми, що потрібно відобразити у веб-клієнті Excel.

Щоб полегшити редагування довгі рядки, натисніть кнопку вибрати посилання Кнопка "Побудовник" і за допомогою вікна Побудовника текст – веб-сторінку діалогове вікно редагування рядок.

Примітка.: Цю властивість можна використовувати, якщо під час збереження робочої книги до служб Excel Services вибрано окремі аркуші або іменовані елементи.

Додаткові відомості про Перегляд іменованого елемента у службах Excel Services.

Рядки (RowsToDisplay)

Введіть число стовпців, які відображатимуться під час прокручування аркуша вгору, вниз, ліворуч або праворуч. Припустимі значення: від 1 до 500. Значення за промовчанням: 75. Якщо вибрати більше значення, то розмір шрифту може бути меншим.

Додаткові відомості про перехід книги у службах Excel Services.

Це значення можна персоналізувати. Для отримання додаткової інформації щодо персоналізації веб-частини див. довідку служб Microsoft Windows SharePoint.

Стовпці (ColumnsToDisplay)

Введіть число стовпців, які відображатимуться під час прокручування аркуша вгору, вниз, ліворуч або праворуч. Припустимі значення: від 1 до 500. Значення за промовчанням: 75. Якщо вибрати більше значення, то розмір шрифту може бути меншим.

Це значення можна персоналізувати. Для отримання додаткової інформації щодо персоналізації веб-частини див. довідку служб Windows SharePoint.

Додаткові відомості про перехід книги у службах Excel Services.

На початок сторінки

Розділ «Панель інструментів і рядок заголовка»

Рядок заголовка:   

Автоматичне створення назви веб-частини (AutoGenerateTitle)

Встановіть цей прапорець, щоб автоматично створювати заголовок на основі імені файлу робочої книги, визначеної у властивості Заголовок у розділі Зовнішній вигляд, а потім додавати цей заголовок до рядку заголовка веб-частини. За промовчанням прапорець установлено.

Зніміть цей прапорець, щоб використати поточне значення, введене до властивості Заголовок, або приховати заголовок, якщо властивість не має значення.

Автоматичне створення веб-частини назва Ресурсу (AutoGenerateDetailLink)

Встановіть цей прапорець, щоб у рядку заголовка веб-частини автоматично створювати гіперпосилання, яке за командою користувача відображатиме робочу книгу у вікні браузера. За промовчанням прапорець не встановлено.

Зніміть цей прапорець, щоб використати інше значення, введене до властивості URL-адреса назви у розділі Додатково, яке може бути будь-якою дійсною URL-адресою або не мати значення (після зняття прапорця). Зняття прапорця також видаляє поточне значення у властивості URL-адреса назви.

Тип панелі інструментів (ToolBarStyle)

Виберіть один із наступних параметрів, щоб відобразити або приховати команди і кнопки панелі інструментів:

Повністю     Відображає панель інструментів повністю. За промовчанням прапорець встановлено.

Повна панель інструментів включає наступні: меню відкриття (командаВідкрити у програмі Excel і команда " Відкрити знімок у програмі Excel "), меню Update (Оновити вибраний зв'язок команди команду Оновити всі зв'язки , команда Обчислення книги та команди Перезавантажити книгу ), знайдітькнопку Малюнок на кнопці подання розкривного списку в іменовані подання елемента і допомогти.

Повністю відображати панель інструментів доцільно, коли веб-клієнт Excel відображається на сторінці веб-частини і коли потрібно, щоб користувач мав доступ до всіх наявних команд і кнопок.

Зведення     Відображає лише наступні пункти: меню Відкрити (Відкрити у Excel і Відкрити знімок у Excel), меню «Оновити» (Оновити вибраний зв’язок і Перезавантажити книгу), розкривний список Перегляд у поданні іменованих елементів, кнопки переходу (за необхідності), а також розділ Довідка.

Панель інструментів «Зведення» можна використовувати, коли веб-клієнт Excel підключено до інших веб-частин на приладній дошці або іншій сторінці веб-частини й потрібний лише цей обмежений набір команд і кнопок.

Лише навігація     Залежно від нижченаведених обставин, відображає такі команди і кнопки:

  • Якщо веб-клієнт Excel перебуває в режимі робочого аркуша — кнопки переходу (за необхідності) і розділ Довідка.

  • Якщо веб-клієнт Excel перебуває в режимі іменованих елементів — розкривний список Перегляд, кнопки переходу (за необхідності) і розділ Довідка.

Немає     Приховує панель інструментів.

Пункт Немає варто використовувати, коли вибрано окремий іменований елемент, наприклад іменований діапазон або діаграму, який потрібно лише відобразити, і користувач не потребує жодної взаємодії або допомоги, наприклад під час створення приладної дошки або сторінки веб-частини.

Панель команд меню:   

Відкрийте у програмі Excel, відкрийте знімок у програмі Excel (AllowInExcelOperations)

Встановіть цей прапорець, щоб відображати команди Відкрити в Excel і Відкрити знімок в Excel у меню Відкрити на панелі інструментів, і щоб користувач мав можливість відкрити робочу книгу у програмі Microsoft Office Excel, якщо Excel інстальовано на комп’ютері цього користувача. За промовчанням прапорець встановлено.

Зніміть цей прапорець, щоб приховати команди Відкрити в Excel і Відкрити знімок в Excel і заборонити користувачам відкривати книгу в Excel.

Додаткові відомості про відкриття книги або знімка в Excel зі служб Excel Services.

Оновлення виділених зв'язків, оновити всі зв'язки (AllowManualDataRefresh)

Встановіть цей прапорець, щоб відобразити команди Оновити вибраний зв’язок і Оновити всі зв’язки в меню Оновити на панелі інструментів і дозволити користувачеві вручну оновлювати всі або вибрані зв’язки із зовнішніми джерелами даних. За промовчанням прапорець встановлено.

Зніміть цей прапорець, щоб приховати команди Оновити вибраний зв’язок і Оновити всі зв’язки в меню Оновити на панелі інструментів.

Примітка.: Операція ручного оновлення також може відбутися під час взаємодії, яка запускає запит Online Analysis Processing (OLAP) у звіті зведеної таблиці.

Додаткові відомості про Оновлення зовнішніх даних у службах Excel Services.

Обчислення книги (AllowRecalculation)

Встановіть цей прапорець, щоб відображати команду Виконати обчислення в робочій книзі в меню Оновити на панелі інструментів. За промовчанням прапорець встановлено.

Зніміть цей прапорець, щоб приховати команду Виконати обчислення в робочій книзі в меню Оновити на панелі інструментів.

Примітка.: Цю властивість лише впливає на відображення команди і не впливає на поточний параметр обчислення у книзі.

Додаткові відомості про обчислити і перерахувати дані в Office Excel Web Access.

Іменований елемент розкривного списку (ShowVisibleItemButton)

Встановіть цей прапорець, щоб відобразити на панелі інструментів розкривний список Перегляд. За промовчанням прапорець встановлено. Веб-клієнт Excel також має бути в поданні іменованих елементів.

Зніміть цей прапорець, щоб приховати на панелі інструментів розкривний список Перегляд. Цей список корисно вимкнути, якщо не потрібно, щоб у поданні іменованих елементів користувач змінював елементи й щоб конкретний елемент відображався на приладній дошці або на сторінці веб-частини.

Додаткові відомості про Перегляд іменованого елемента у веб-застосунку Excel Web Access.

На початок сторінки

Розділ «Навігація та взаємодія»

Навігація:   

Переходи у книзі (AllowNavigation)

Установіть цей прапорець, щоб надати користувачам можливість переміщення книги за допомогою сторінки кнопки та вкладки аркуша сторінка або переміщення на іншому аркуші і за допомогою пошуку Малюнок на кнопці . За промовчанням цей прапорець установлено.

Зніміть цей прапорець, щоб користувачі не мали змоги переходити робочою книгою за допомогою кнопок сторінки, ярликів аркушів і кнопки «Пошук». Також можна зняти прапорець, якщо веб-клієнт Excel використовується лише для відображення конкретного іменованого елемента, наприклад іменованого діапазону або діаграми, або якщо веб-клієнт Excel підключено до іншої веб-частини на приладній дошці або сторінці веб-частини.

Гіперпосилання (AllowHyperlinks)

Встановіть цей прапорець, щоб дозволити активні гіперпосилання на розташування в робочій книзі або на файли й документи за межами робочої книги. Властивість Навігація в робочій книзі також потрібно увімкнути, щоб дозволити гіперпосилання на розташування з робочої книги.

Зніміть цей прапорець, щоб заборонити гіперпосилання на розташування в робочій книзі й на файли та документи за межами робочої книги. Гіперпосилання перетворюється на неактивний текстовий рядок.

Додаткові відомості про гіперпосилання на аркуші в програмі Excel для Windows.

Взаємодії:   

Із книгою (AllowInteractivity)

Встановіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути взаємодію з робочою книгою. За промовчанням прапорець встановлено.

До взаємодії з робочою книгою входять такі операції: ручне, періодичне й автоматичне оновлення зовнішніх даних, встановлення значень параметрів, сортування, фільтрування, структурування й розгортання або згортання рівнів даних у звіті зведеної таблиці.

Змінення параметрів (AllowParameterModification)

Установіть цей прапорець, щоб відобразити область завдань Параметри і ввімкнути можливість змінювати значення параметрів, якщо їх було визначено для робочої книги. За промовчанням прапорець встановлено.

Зніміть цей прапорець, щоб приховати область завдань Параметри і ввімкнути можливість змінювати значення параметрів, якщо їх було визначено для робочої книги.

Примітка.: Якщо прапорець Дозволити взаємодію з книгою знято, то властивість Змінення параметрів неактивна та не можна встановити або зняти прапорець.

Додаткові відомості про змінення параметрів робочої книги у службах Excel Services.

Відображення області завдань Параметри (ShowWorkBookParameters)

Встановіть цей прапорець, щоб увімкнути перегляд панелі завдань Параметри, якщо для робочої книги визначено параметри. За промовчанням прапорець встановлено.

Зніміть цей прапорець, щоб вимкнути перегляд панелі завдань Параметри, навіть якщо для робочої книги визначено параметри. Також можна зняти цей прапорець, щоб заборонити користувачу змінювати параметри, якщо натомість потрібно змінювати значення за допомогою веб-частини фільтрування.

Примітка.: Якщо прапорець властивості Змінення параметрів знято, то властивість Відображення області завдань «Параметри» неактивна та не можна встановити або зняти прапорець.

Додаткові відомості про змінення параметрів робочої книги у службах Excel Services.

Сортування (AllowSorting)

Установіть цей прапорець, щоб увімкнути сортування діапазону клітинок, таблиці Excel і звіту зведеної таблиці. За промовчанням прапорець встановлено.

Зніміть цей прапорець, щоб вимкнути сортування діапазону клітинок, таблиці Excel і звіту зведеної таблиці. Проте сортування, яке вже застосовано до робочої книги, зберігається.

Додаткові відомості про сортування даних у службах Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Встановіть цей прапорець, щоб увімкнути фільтрування діапазону клітинок, таблиці Excel, звіту зведеної таблиці й увімкнути створення структури. За промовчанням прапорець встановлено.

Зніміть цей прапорець, щоб вимкнути фільтрування діапазону клітинок, таблиці Excel, звіту зведеної таблиці і вимкнути створення структури. Проте фільтрування, яке вже застосовано до робочої книги, зберігається.

Додаткові відомості про фільтрування даних у службах Excel Services.

Усі зведеними таблицями (AllowPivotSpecificOperations)

Встановіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути такі операції взаємодії у зведеній таблиці: розгортання (деталізація) і згортання (узагальнення) рівнів даних, сортування та фільтрування. За промовчанням прапорець встановлено.

Періодично оновлювати, якщо активовано у книзі (AllowPeriodicDataRefresh)

Встановіть цей прапорець, щоб контролювати відображення внизу веб-частини веб-клієнта Excel повідомлень періодичного оновлення. За промовчанням прапорець встановлено.

Зніміть цей прапорець, щоб вимкнути періодичне оновлення зовнішніх даних у робочій книзі й заборонити відображення повідомлень про періодичне оновлення внизу веб-частини веб-клієнта Excel.

Додаткові відомості про Оновлення зовнішніх даних у службах Excel Services.

Відображення періодичних даних оновити запит (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Виберіть один із варіантів керування автоматичним періодичним оновленням:

Завжди    Відображення періодичних оновлення запит без параметр завжди . За промовчанням вибрано цей параметр. Використовуйте цей параметр, щоб дозволити користувачу вирішити, чи потрібно оновити дані в кожному запланований інтервал, але без можливість вибору завжди.

Вибірково    Відображення запиту періодичного оновлення з параметром Завжди. Цей параметр використовується, щоб дозволити користувачу вирішувати, чи потрібно оновлювати дані кожний запланований інтервал часу, і вирішувати, чи потрібно оновлювати автоматично через кожний запланований інтервал часу без подальших запитів.

Ніколи    Приховання запиту періодичного оновлення і параметра Завжди. Цей параметр використовується, щоб дозволити користувачу оновлювати дані без запитів кожний запланований інтервал часу.

Примітка.: Щоб встановити цю властивість, потрібно встановити прапорець Періодичне оновлення, якщо активовано в робочій книзі.

Додаткові відомості про Оновлення зовнішніх даних у службах Excel Services.

Закрити сеанс перед відкриттям нового один (CloseWorkbookSessions)

Встановіть цей прапорець, щоб закрити робочу книгу після відкриття нової книги. Цей прапорець можна встановити, щоб покращити продуктивність, коли багато користувачів переглядають одну робочу книгу.

Зніміть цей прапорець, щоб залишити робочу книгу відкритою після відкриття нової книги. За промовчанням прапорець встановлено. Цей прапорець можна зняти, щоб після відкриття іншої книги зберегти будь-яку взаємодію з поточною книгою, зокрема фільтрування, сортування або встановлення значень параметрів.

Додаткові відомості про сеанси та час очікування сеансів у службах Excel Services.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×