Настроювання форматів даних у програмі Access

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Дані в базі даних відображаються в попередньо визначених форматах, але за потреби можна скористатися настроюваними форматами. Оскільки настроюване форматування змінює лише спосіб відображення, власне дані залишатимуться незмінні. У цій статті описано доступні типи символів і способи їх використання.

Примітка.:  Параметри настроюваного форматування недоступні для застосунків Access.

У цій статті

Докладно про Настроювані формати

Формати для типу даних "Число" та "Грошова одиниця"

Формати для типу даних «текст»

Форматування типу даних «Дата/час»

Докладно про настроювані формати

Щоб створити настроюваний формат, введіть різні символи у властивість Формат поля таблиці. Символами можуть бути покажчики місця заповнення (наприклад, 0 і #), роздільники (наприклад, крапки та коми), літери та назви кольорів, залежно від того, яким повинно бути форматування. Пам’ятайте, що програма Access автоматично застосовує настроювані формати, введені в полі таблиці, до елемента керування у формі або пов’язаному (зв’язаному) з нею звіті.

Можна визначити формати для чотирьох типів числових значень – додатних, від’ємних, нульових (0) і пустих значень (невизначених). Якщо необхідно створити формат для кожного типу значення, потрібно спочатку встановити формат для додатних значень, потім для від’ємних, після цього для нульових і нарешті для null-значень. Крім того, після кожного формату потрібно ставити крапку з комою.

Приклад настроюваного форматування: # ###,##;(# ###,##)[Red];0 000,00;"Undefined"

Це відображається так: 1 234,568 – 1 234,568 = 0

Що таке форматування?

 • Знак числа (#) – це покажчик місця заповнення для цифр. Якщо значень немає, програма Access відображає пробіл. Як відобразити нулі замість пробілів?
  Наприклад: щоб відобразити 1234 як 1 234,00, скористайтеся цифрою 0 у якості покажчика місця заповнення: # ###,00.

 • Додатні значення вводяться із двома знаками після коми.

 • Від’ємні значення вводяться із двома знаками після коми червоним кольором у дужках.

 • Нульові значення в якості числа 0 вводяться завжди із двома знаками після коми.

 • Null-значення як словом "Undefined".

У рядку можна ввести до чотирьох розділів, розділяючи їх крапкою з комою (;). Якщо поле таблиці не приймає null-значення, четвертий розділ можна пропустити.

Розділ

Опис формату

Приклад

Перший розділ містить символи # ###,##

Відображаються додатні значення.

1234,5678 відображається як 1 234,568

У цьому форматі пробіл використовується як роздільник груп розрядів, а кома як роздільник дробової частини. Якщо знаків у числі буде більше, ніж символів покажчика місця заповнення в настроюваному форматі, програма Access округлить це число та відобразить лише кількість знаків, визначену в цьому форматі. Наприклад, якщо поле містить 3 456,789, а у його форматі визначено два знаки після коми, програма Access округлить десяткове значення до 0,79.

Порада.: Щоб форматувати великі числа або з більшою кількістю знаків після коми, додайте кілька покажчиків місця заповнення десяткових значень, наприклад # ###,###.

Другий розділ містить (# ###,##)[Red]

Відображаються лише від’ємні значення.
Якщо дані не містять від’ємних значень, програма Access залишить поле пустим.

Від’ємні значення беруться в дужки. Крім того, у цьому прикладі від’ємні значення відображаються червоним кольором.

Третій розділ містить 0 000,00

Визначається формат для всіх нульових (0) значень.

Якщо поле містить значення 0, воно відображається як 0 000,00. Щоб відобразити текст замість числа, використайте слово "Zero" (взяте в подвійні лапки).

Четвертий розділ містить "Undefined"

Відображається інформація для користувачів, коли запис містить null-значення. У цьому випадку користувачі бачать слово "Undefined".

Можна також використати інший текст, наприклад "Null" або "****". Символи, узяті в подвійні лапки, вважаються літерами та відображаються так, як їх ввели.

На початок сторінки

Формати для типу даних "Число" та "Грошова одиниця"

Щоб створити настроюваний формат, скористайтеся символами форматування, наведеними в таблиці нижче.

Символ

Опис

#

Використовується для відображення цифри. Кожен такий символ відповідає одній цифрі. Якщо місце символу # залишити без значення, програма Access відобразить пустий простір. Крім того, цей символ може використовуватися як покажчик місця заповнення.

Наприклад, якщо застосувати до формату ### і у полі введіть значення 45, 45 відображається. Якщо ввести 12,145 в полі, Access відображає 12,145, навіть якщо ви визначено лише один покажчик місця заповнення ліворуч від розрядів роздільник.

0

Використовується для відображення цифри. Кожен такий символ відповідає одній цифрі. Якщо місце символу 0 залишити без значення, програма Access відобразить нуль (0).

Роздільники розрядів і дробової частини

Використовуються, щоб указати програмі Access, де розмістити роздільники розрядів і дробової частини.

пробіли, + - $ ( )

Використовуються за потреби для вставлення пробілів, математичних (+ -) і фінансових символів (¥ £ $) у рядки форматів. Якщо потрібно використати інші загальні математичні символи, наприклад скісну риску (\ або /) і зірочку (*), візьміть їх у подвійні лапки. Зауважте, що ці символи можна розміщувати будь-де.

\

Використовується для відображення наступного за ним символу. Це те саме, що брати символ у подвійні лапки.

!

Використовується, щоб вирівняти всі значення ліворуч. Під час застосування такого вирівнювання цифрові покажчики місця заповнення # і 0 недоступні. Натомість можна скористатися покажчиками місця заповнення для текстових символів.

*

Використовується, щоб відобразити символ після зірочки як символ заповнення – символ, який використовується для заповнення пробілів. Програма Access зазвичай вирівнює цифрові дані праворуч, а область ліворуч від значення заповнює пробілами. Можна додати символи заповнення будь-куди в рядок формату, і тоді програма Access буде заповнювати пробіли вказаним символом.

Наприклад, формат £##*~.00 відображає грошову суму як £45~~~~~,15. Кількість символів тильди (~), що відображаються в цьому полі, залежить від кількості пробілів у полі таблиці.

%

Використовується як останній символ рядка формату. У цьому форматі значення помножується на 100 та відображається зі знаком відсотка в кінці.

E+, E-

– або –

e+, e-

Використовується для відображення значень у науковій (експоненційній) нотації.

Використовуйте цей параметр, якщо попередньо визначений науковий формат має замалу область відображення значень. Використовуйте E+ або e+ для відображення значень як додатних експонентів і E- або e- для відображення від’ємних експонентів. Ці покажчики місця заповнення потрібно використовувати разом з іншими символами.

Наприклад, припустімо, що до цифрового поля застосували формат 0,000E+00 і ввели 612345. Це відобразиться як 6,123E+05. Спочатку програма Access округлить кількість знаків після коми до трьох (відповідно до кількості нулів праворуч або ліворуч від роздільника дробової частини). Потім програма Access вирахує значення степеня з кількості цифр, які стоять праворуч (або ліворуч, залежно від ваших мовних параметрів) від роздільника дробової частини вихідного значення. У цьому випадку вихідне значення було "612345" (п’ять цифр) праворуч від десяткової коми. Тому Access відобразить 6,123E+05, а отримане значення дорівнюватиме 6,123 x 105.

"Текст"

Якщо потрібно, щоб текст бачили користувачі, візьміть його в подвійні лапки.

[колір]

Використовується для застосування кольору до всіх значень у розділі формату. Можна використовувати такі назви кольорів, обов’язково беручи їх у квадратні дужки: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow або white.

Застосування настроюваного форматування до типів даних «Число» та «Грошова одиниця»

 1. Відкрийте таблицю в Режимі конструктора та виберіть поле, яке потрібно відформатувати,

 2. На вкладці Загальні виберіть клітинку біля поля Формат і введіть потрібні спеціальні символи.

 3. Щоб зберегти, натисніть сполучення клавіш Ctrl+S.

На початок сторінки

Формати для типу даних «Текст»

Текст і Memo типи даних не приймати попередньо визначені формати, але можна застосовувати Настроювані формати для полегшення читання таблиці даних. Наприклад, якщо ви використовуєте веб-форми для збирання номери кредитних карток, і зберігаються ці числа без пробілів, можна використовувати настроюваного формату додати відповідну пробіли, щоб полегшити читання номери кредитних карток. Типи даних текст і Memo дозволити два розділи формату в рядку. Перший розділ рядок контролює спосіб відображення тексту та другий розділ керує як пусті значення або рядки нульової довжини. Якщо не вказати формат, Access ліворуч вирівнювання всього тексту в табличному поданні.

У цій таблиці наведено перелік і пояснення настроюваних форматів, які можна застосувати до типу даних "Текст".

Символ

Опис

@

Використовується для відображення доступного для розташування символу в рядку формату. Програма Access розміщує всі символи в основних даних, а решта покажчиків місця заповнення відображається як пробіли.

Наприклад, якщо рядок формату такий: @@@@@, а основний текст – ABC, текст буде вирівняно ліворуч із двома пробілами на початку.

&

Використовується для відображення доступного для розташування символу в рядку формату. Програма Access розміщує всі символи в основних даних, а решта покажчиків місця заповнення не використовується.

Наприклад, якщо рядок формату такий: &&&&&, а текст – ABC, відображається лише текст, вирівняний ліворуч.

!

Використовується для того, щоб покажчики місця заповнення заповнювалися зліва направо, а не справа наліво. Цей символ потрібно використовувати на початку кожного рядка формату.

<

Використовується для відображення всього тексту в нижньому регістрі. Цей символ потрібно використовувати на початку рядка формату, але перед ним можна ставити знак оклику (!).

>

Використовується для відображення всього тексту у верхньому регістрі. Цей символ потрібно використовувати на початку рядка формату, але перед ним можна ставити знак оклику (!).

*

Символ після зірочки (*) стає символом заповнення – символом, який використовується для заповнення пробілів. Зазвичай Access вирівнює текст зліва, а область праворуч від значення заповнює пробілами. Можна додати символи заповнення будь-куди в рядок формату, і тоді програма Access буде заповнювати пробіли вказаним символом.

Пробіл, + - $ ( )

Використовуються за потреби для вставлення пробілів, математичних (+ -) і фінансових символів ($ ¥ £), а також дужок у рядки форматів. Якщо потрібно використати інші загальні математичні символи, наприклад скісну риску (\ або /) і зірочку (*), візьміть їх у подвійні лапки. Зауважте, що ці символи можна розміщувати будь-де в рядку формату.

"Текст"

Якщо потрібно, щоб текст бачили користувачі, візьміть його в подвійні лапки.

\

Використовується для відображення наступного за ним символу. Це те саме, що брати символ у подвійні лапки.

[колір]

Використовується для застосування кольору до всіх значень у розділі формату. Можна використовувати такі назви кольорів, обов’язково беручи їх у квадратні дужки: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow або white.

Примітка.: Коли формат визначено, програма Access заповнює покажчики місця заповнення даними з основного поля.

Застосування настроюваних форматів до текстових полів

 1. Відкрийте таблицю в режимі Конструктора.

 2. Виберіть поле для форматування та на вкладці Загальні виберіть клітинку біля поля Формат.

 3. Введіть потрібний формат. Тип настроюваного формату, який ви визначаєте, залежить від типу даних, які було обрано для поля.

 4. Щоб зберегти, натисніть сполучення клавіш Ctrl+S.

На початок сторінки

Форматування типу даних "Дата/час"

Якщо не вказати ні попередньо визначений, ні настроюваний формат типу даних "Дата/час", програма Access автоматично застосує такий формат дати: m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM (мм/дд/рррр гг:хх:сс за східним часовим поясом). Настроювані формати для полів "Дата/час" можуть містити два розділи – один для дати, інший для часу. Розділи потрібно записувати через крапку з комою. Наприклад, можна створити такий повний формат дати: dd mmmm yyyy;h:nn:ss.

Символ

Опис

Роздільник компонентів дати

Використовується для керування розміщенням роздільника між значеннями днів, місяців і років.

c

Використовується для відображення повного формату дати.

d або dd

Використовується для відображення дня місяця однією або двома цифрами. Для однієї цифри використовуйте один покажчик місця заповнення. Для двох цифр використовуйте два покажчики місця заповнення.

ddd

Використовується для відображення скороченої назви дня тижня.

Наприклад, понеділок відображається як Пн.

dddd

Використовується для відображення повної назви дня тижня.

ddddd

Використовується для відображення короткого формату дати.

dddddd

Використовується для відображення довгого формату дати.

w

Використовується для відображення порядкового номера дня тижня.

Наприклад, понеділок відображається як 1.

m або mm

Використовується для відображення місяця однією або двома цифрами.

mmm

Використовується для відображення скороченої назви місяця.

Наприклад, жовтень відображається як жов.

mmmm

Використовується для відображення повної назви місяця.

q

Використовується для відображення поточного календарного кварталу (1–4).

Наприклад, для дати у травні, програма Access відображає 2 як значення кварталу.

н

Використовується для відображення дня в році (1–366).

yy

Використовується для відображення двох останніх цифр року.

Примітка.: Рекомендуємо вводити та відображати всі чотири цифри року.

yyyy

Використовується для відображення всіх цифр у році в діапазоні від 0100 до 9999.

Роздільник компонентів часу

Використовується для керування розміщенням роздільника між значеннями годин, хвилин і секунд.

h або hh

Використовується для відображення годин однією або двома цифрами.

n або nn

Використовується для відображення хвилин однією або двома цифрами.

s або ss

Використовується для відображення секунд однією або двома цифрами.

ttttt

Використовується для відображення довгого формату часу.

AM/PM

Використовується для відображення часу у 12-годинному форматі з позначенням AM або PM у кінці. Програма Access використовує системний годинник комп’ютера, щоб установити цей формат.

A/P або a/p

Використовується для відображення часу у 12-годинному форматі з позначенням A, P або a, p в кінці. Програма Access використовує системний годинник комп’ютера, щоб установити цей формат.

AMPM

Використовується для відображення часу у 12-годинному форматі. Програма Access використовує індикатори ранку та полудня, указані в регіональних параметрах ОС Windows.

Пробіл, + - $ ( )

Використовуються за потреби для вставлення пробілів, математичних (+ -) і фінансових символів ($ ¥ £), а також дужок у рядки форматів. Якщо потрібно використати інші загальні математичні символи, наприклад скісну риску (\ або /) і зірочку (*), візьміть їх у подвійні лапки. Зауважте, що ці символи можна розміщувати будь-де.

\

Використовується для відображення наступного за ним символу. Це те саме, що брати символ у подвійні лапки.

*

Використовується, щоб відобразити символ після зірочки як символ заповнення – символ, який використовується для заповнення пробілів. Програма Access зазвичай вирівнює текстові дані ліворуч, а область праворуч від значення заповнює пробілами. Можна додати символи заповнення будь-куди в рядок формату, і тоді програма Access буде заповнювати пробіли вказаним символом.

"Текст"

Якщо потрібно, щоб текст бачили користувачі, візьміть його в подвійні лапки.

[колір]

Використовується для застосування кольору до всіх значень у розділі формату. Можна використовувати такі назви кольорів, обов’язково беручи їх у квадратні дужки: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow або white.

Докладні відомості див. у статті Форматування дати й часу.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×