Настроювання та блокування області переходів

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Зручність використання бази даних можна підвищити за допомогою настроювання та керування вмістом, а також упорядкування області переходів. Настроювані переходи можуть підвищити ефективність групування, виділення або приховування об'єктів. У цій статті розглядаються способи настроювання області переходів і та керування нею для спрощення пошуку користувачам потрібних об’єктів у базі даних.

У цій статті не розглядаються функції безпеки баз даних, наприклад шифрування бази даних за допомогою паролю. Додаткові відомості можна знайти у розділі Див. також.

У цій статті

Огляд

Попередня інформація

Настроювання області переходів

Елемент керування області переходів за допомогою макросу

Вимкнення режиму конструктора для елемента

Приховування об'єкта бази даних

Огляд

Розташований збоку екрана, область переходів забезпечує інтерфейс для об'єктів у базі даних а також кілька функцій, які допомагають настроювати умови роботи користувача.

Область переходів Northwind 2007

В області переходів елементи впорядковані за групами. Задавши такі категорії, як Тип об’єкта або Дата створення, можна вибирати спосіб групування елементів. На ілюстрації вище показана зображено групу Усі об’єкти Access категорії Тип об’єкта з кількома групами типів об’єктів, такими як Таблиці та Запити.

Настроювані категорії та групи

Можна також створити настроювані категорії та настроювані групи в цих категоріях. Потім у настроюваних групах можна створити ярлики, які вказуватимуть на об’єкти бази даних.

Припустімо, наприклад, що в базі даних є кілька звітів, і що ви можете формувати звіти з різною частотою, скажімо щоденно або щоквартально. Ви можете створити категорію ''Звіти'', а потім створити групи ''Щоденно'', ''Щотижня'', ''Щомісяця'', ''Щоквартально'' і ''Щорічно''. У кожній групі можна створити ярлики для відповідних звітів.

Для об’єкта бази даних можна створити кілька ярликів у різних настроюваних групах.

Відображення або приховання категорій і груп

За допомогою діалогового вікна Параметри переходів ножна відображати або приховувати деякі категорії та групи в області переходів.

Можна також використовувати дії макросу для елемента керування, відображення області переходів категорії баз даних відкриється у програмі Access. Ці дії нового макросу, доступні в Microsoft Office Access 2007:

 • Установитивідображуванікатегорії    – ця дія дає змогу відобразити або приховати категорію. Кожне виконання цієї дії дає змогу відобразити або приховати лише одну категорію. Проте її можна використовувати кілька разів у макросі, щоб за потребою відобразити або приховати окремі категорії.

 • Блокуватиобластьпереходів    – ця дія дає змогу заблокувати область переходів. Так користувачам буде простіше уникнути випадкового додавання, переміщення або видалення елементів в області переходів.

  Примітка.: Блокування області переходів не перешкоджає користувачам копіювати об'єкти бази даних до буфера обміну.

Автоматичний перехід до категорії або групи під час відкриття бази даних

За допомогою макросу Перейтидо можна виконати перехід до категорії або групи. Використавши цю дію макросу в макросі AutoExec, можна забезпечити автоматичний перехід до категорії або групи під час відкриття бази даних.

Вимкнення режиму конструктора

Елементи, які відображаються в настроюваних групах і категоріях, – це, фактично, ярлики, які вказують на об’єкти бази даних.

Ярлики області переходів мають властивість Вимкнути ярлики подання конструктора, яку можна задати. Клацніть ярлик правою кнопкою миші, виберіть у контекстному меню пункт Властивості об’єкта або (для таблиці) Властивості таблиці, а потім установіть прапорець Вимкнути ярлики подання конструктора. Якщо увімкнуто цю властивість, ярлик не можна використовувати для відкриття цільового об’єкта в режимі конструктора або поданні макета. Наприклад, якщо ввімкнути цю властивість для ярлика форми, користувачі не зможуть змінювати схему або макет форми за допомогою ярлика.

Приховування об'єктів бази даних

У вбудованих категоріях і групах в області переходів відображаються не ярлики, а самі об’єкти бази даних. Ці групи містять такі елементи:

 • усі групи в будь-якій вбудований категорії;

 • групу Непризначені об'єкти будь-якої настоюваної категорії.

В об’єктів бази даних немає властивості Вимкнути ярлики подання конструктора. Можна приховати об’єкти бази даних, щоб уникнути зміни схеми, а потім додати ярлики до настроюваних категорій і груп.

Попередня інформація

Поєднуючи ці функцій, можна ефективно керувати впорядкуванням області переходів, покращивши зручність використання. Проте ці функції не дають змогу уникнути внесення небажаних змін у схему бази даних зловмисними користувачами. Крім того, ці функції не дають змоги запобігти несанкціонованому доступу до даних. Зверніть увагу на перелічені нижче особливості.

Функції для зручності використання можна обійти.   

 • У разі використання макросу для керування й блокування області переходів пам’ятайте, що користувачі можуть відключити макрос автозапуску, натиснувши і утримуючи клавішу Shift.

 • Хоча в ярликів області переходів є властивість Вимкнути ярлики подання конструктора, у самих об’єктів бази даних її немає. Навіть якщо приховати категорії та групи, які містять об’єкти бази даних, а також приховати самі об’єкти, користувачі можуть відобразити їх знову.

Зосередьтеся на користувачі.   

 • Під час планування та розробки системи навігації для бази даних порадьтеся з тими, хто буде нею користуватися. Якщо співпраця з користувачами бази даних неможлива, пам’ятайте про їхні потреби під час проектування.

 • Залежно від наявних ресурсів, під час розробки можна скористатися фокус-групами для планування та проведення тестування зручності використання.

Безпека – це не головне.   

 • Головним є те, що впровадження цих функцій для керування областю переходів має покращити зручність використання бази даних. Ці функції не призначені для покращення захисту бази даних.

 • Додаткові відомостей про способи покращення захисту бази даних див. у розділі Див. також.

На початок сторінки

Настроювання області переходів

Настроїти область переходів можна за допомогою діалогового вікна Параметри переходів.

Діалогове вікно «Параметри переходів»

Ця процедура включає нижченаведені кроки.

 1. Створення настроюваної категорії. Програма Access пропонує одну готових настроювану категорію для вас: настроюваний. Перейменування категорії та додавання або видалення групи відповідно до власних потреб. Також можна створити нові настроюваної категорії.

 2. Створення настроюваної групи. Після створення категорії створіть одну або кілька настроюваних груп для нової категорії.

 3. Призначення об'єктів до настроюваної групи за допомогою створення ярликів. В області переходів ви перетягніть або скопіюйте та вставте об'єктів бази даних, які потрібно призначити до власної настроюваної групи. Ви перетягніть або скопіюйте об'єкти з спеціальні групи у нову категорію називається Непризначені об'єкти, які створюються автоматично під час створення настроюваної категорії.

  Примітки.: 

  • Під час додавання об’єкта бази даних із групи Непризначені об’єкти до настроюваної групи у програмі Access створюється ярлик для цього об’єкта – сам об’єкт не переміщується й не копіюється.

  • У разі перейменування або видалення ярлика з настроюваної групи ці зміни впливають лише на ярлик об’єкта, а не на сам об’єкт.

  • Для об’єкта бази даних можна створити довільну кількість ярликів. У кожній групі має бути лише один ярлик для певного об’єкта бази даних.

 4. Відображення або приховання груп або об'єктів у настроюваній категорії. Після заповнення настроюваної групи або груп можна приховати групу Непризначені об'єкти та інші групи, який не потрібно відображати. Також можна приховати окремих об'єктів.

  Примітка.: Також, за допомогою дії макросу дія для відображення або приховання категорій. За допомогою макросу, можна відобразити або приховати категорії незалежно від настройок у діалоговому вікні Параметри переходів . Додаткові відомості наведено в розділі керування на панелі переходів за допомогою макросу.

Створення настроюваної категорії

 1. Клацніть правою кнопкою миші меню у верхній частині області переходів, відтак виберіть пункт Параметри переходів.

 2. У діалоговому вікні Параметри переходів під списком Категорії натисніть кнопку Додати елемент.

  У списку з’явиться нова категорія. На цьому рисунку показана нова настроювана категорія:

  Нова настроювана категорія в області переходів

 3. Введіть ім’я для нової категорії й натисніть клавішу Enter.

  Порада.: Намагайтеся вибрати ім’я, зрозуміле користувачам бази даних. Зверніть увагу на те, що після створення імені підпис списку праворуч зміниться відповідно до цього імені. Наприклад, якщо назвати нову категорію Моя кнопкова форма, підпис списку праворуч матиме назву Групи для ''Моя кнопкова форма''. Також зауважте, що список містить групу під назвою Непризначені об’єкти. Ця група створюється програмою Access за промовчанням. Вона містить усі об’єкти бази даних, які можна використовувати для заповнення настроюваної групи.

  Після створення настроюваної категорії потрібно створити в ній одну або кілька груп. Кількість груп, які можна створити, необмежена. Відкривши діалогове вікно Параметри переходів, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

Створення настроюваної групи

 1. У розділі списку групи для "Назва групи" натисніть кнопку Додати групу а потім введіть ім'я для групи. Цей процес, як часто можна повторити в разі потреби. Наприклад, Категорія мої кнопкові форми може містити три групи – форми для введення даних, звіти та запити. До потреб користувачів або власні настройки слід визначити групи, які ви додаєте.

 2. Не знімайте прапорець поруч із групою Непризначені об’єкти й натисніть кнопку OK.

  Діалогове вікно Параметри переходів буде закрито, а нову настроювану групу буде додано до області переходів, проте вона поки що не відображатиметься.

 3. Перейдіть до наступних кроків, щоб зробити нову групу видимою й додати об’єкти до групи.

Якщо ви бажаєте просто додати елемент у нову настроювану групу, клацніть його правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть команду Додати до групи, а потім виберіть Нова група.

Призначення об’єктів настроюваній групі за допомогою створення ярликів.

 1. Відкрийте меню у верхній частині області переходів і виберіть нову категорію у верхньому розділі меню.

  Група або групи, створені для певної категорії, відображаються в нижній частині меню разом із групою Непризначені об’єкти.

 2. Перетягніть елементи із групи Непризначені об'єкти до настроюваної групи.

  Щоб перемістити одночасно кілька елементів, натисніть і утримуйте клавішу Ctrl під час вибору елементів, а потім перетягніть елементи до настроюваної групи.

Відображення або приховання груп і об’єктів у настроюваній категорії

Можна приховати деякі або всі групи в настроюваній категорії й деякі або всі об’єкти в групі. Пам’ятайте про такі факти:

 • Об’єкти у програмі Access можна приховати двома способами. Можна скористатися передбаченими в області переходів командами, щоб приховати ярлик у групі, або призначити властивість об’єкта бази даних Прихований, щоб приховати ярлики об’єкта у всіх групах і категоріях у відкритій базі даних, включно із вбудованими категоріями і групами.

 • Приховані об’єкти та групи можна зробити повністю невидимими або відобразити їх в області переходів у вигляді сірих недоступних піктограм. Цей параметр можна вибрати, установивши або знявши прапорець Приховані об’єкти в діалоговому вікні Параметри переходів. Цим прапорцем можна також скористатися для приховання чи відображення групи або об’єкта.

У наведених нижче розділах описано виконання кожного завдання.

Приховування групи в категорії

 • В області переходів клацніть правою кнопкою рядок заголовка групи, яку потрібно приховати, і виберіть пункт Приховати.

  Примітка.: Також можна приховати групу за допомогою діалогового вікна Параметри переходів . Відкриття діалогового вікна (Переглянути кроки, описані в наступному розділі, якщо ви не знаєте, як) і, у списку групи для "Категорія" зніміть прапорець поруч із групою, яку потрібно приховати.

Відновлення прихованої групи до категорії

 1. Клацніть правою кнопкою миші рядок меню у верхній частині області переходів і виберіть пункт Параметри переходів у контекстному меню.

 2. Зі списку Категорії виберіть категорію, яка містить приховану групу.

 3. У списку групи для "Категорія" установіть прапорець поруч із прихованою групою.

 4. Натисніть кнопку OK.

Приховування ярлика або об'єкта тільки в його групі

 • В області переходів клацніть правою кнопкою миші ярлик або об’єкт і виберіть команду Приховати в цій групі.

  Примітка.: Ця команда недоступна для об’єктів у групі Непризначені об’єкти настроюваної категорії.

Приховання об’єкта в усіх категоріях і групах

 1. Клацніть правою кнопкою миші об’єкт, який потрібно приховати, і виберіть у контекстному меню пунктВластивості об’єкта або (для таблиці) Властивості таблиці.

  Відобразиться діалогове вікно Властивості ім'я _ об'єкта , а ім'я об'єкта додається до назви діалогового вікна. Наприклад, якщо відкрити форму під назвою замовлення, назви діалогового вікна властивостями Замовлення. На рисунку нижче зображено діалогове вікно.

  Діалогове вікно «Властивості» для об’єкта бази даних у програмі Access

 2. Установіть прапорець Прихований.

 3. Натисніть кнопку ОК.

Відновлення (відображення) прихованих об’єктів

 1. Клацніть правою кнопкою миші меню у верхній частині області переходів і виберіть пункт Параметри переходів у контекстному меню.

 2. У розділі Параметри виводу на екран установіть прапорець Приховані об'єкти.

 3. Натисніть кнопку OK і поверніться до області переходів.

  Для всіх прихованих об’єктів в області відображатимуться сірі піктограми.

 4. Виконайте одну з таких дій.

  • Якщо було приховано ярлик у групі, клацніть його правою кнопкою миші та виберіть команду Відобразити в цій групі.

  • Якщо об’єкт приховано в усіх категоріях і групах за допомогою властивості Прихований, клацніть об’єкт правою кнопкою миші, виберіть пункт Властивості об’єкта або (для таблиць) Властивості таблиці і зніміть прапорець Прихований.

Видалення та відновлення ярликів у настроюваних групах

Настроювані групи можуть змінюватися з часом, оскільки змінюються потреби користувачів і підприємства. Об’єкти можна додавати або видаляти у групи в будь-який час.

Видалення ярлика з настроюваної групи

 • В області переходів клацніть правою кнопкою миші ярлик, який потрібно видалити, і виберіть команду Видалити.

Відновлення ярлика в настроюваній групі

 1. Якщо група Непризначені об’єкти прихована, відобразіть її.

  Відображення групи Непризначені об'єкти

  1. Клацніть правою кнопкою миші меню у верхній частині області переходів і виберіть пункт Параметри переходів у контекстному меню.

  2. В області групи для "Категорія" установіть прапорець поруч із пунктом Непризначені об'єкти.

 2. За потреби перетягніть або скопіюйте й додайте потрібний об’єкт із групи Непризначені об’єкти до власної настроюваної групи.

Перейменування ярлика з настроюваної групи

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші ярлик, який потрібно перейменувати, і виберіть команду Перейменувати ярлик.

 2. Введіть нове ім’я для ярлика й натисніть клавішу Enter.

На початок сторінки

Керування областю переходів за допомогою макросу

Програми Access 2010 містить кілька дій макросу, які можна використовувати для керування на панелі переходів. За допомогою дії макросу до виконайте одну з таких дій:

 • Вибірково показати або приховати категорії

 • Заблокувати область переходів для запобігання випадковим змінам

 • Перейти до категорії або групи

 • Приховати область переходів

У будь-який час можна використовувати наведені нижче дії. Можна додати їх до наявного макросу або створити новий макрос для них. Додаткові відомості про створення макросів для керування інтерфейсу користувача наведено у статті створення макросу інтерфейсу користувача.

Порада.: Для автоматичного запуску дій макросу під час відкриття бази даних додайте дії в макрос з іменем AutoExec.

Використання дій макросу для керування елементами, які відображатимуться в області переходів

 1. Виконайте одну з таких дій.

  • Щоб створити новий макрос, на вкладці Створити у групі Макроси та код, натисніть кнопку Макрос.

  • Щоб додати дії до наявного макросу, клацніть цей макрос в області переходів правою кнопкою миші та виберіть пункт Режим конструктора.

 2. На вкладці Конструктор у групі Відобразити або приховати натисніть кнопку Відображати всі дії.

 3. У конструкторі макросів виберіть у розкривного списку Установитивідображуванікатегорії. Дія відобразиться в конструкторі макросів.

 4. У полі Показати виберіть відповідний параметр. Виберіть Так, якщо потрібно, щоб категорія відображалася в області переходів. Виберіть Ні, якщо не потрібно відображати категорію в області переходів.

 5. В полі Категорія виберіть ім’я категорії, яку потрібно показати або приховати.

 6. Повторіть кроки з 3 по 5 для кожної категорії, якою потрібно керувати за допомогою макросу.

 7. У конструкторі макросів виберіть у розкривного списку пункт Блокуватиобластьпереходів. Дія відобразиться в конструкторі макросів.

 8. Укажіть значення для аргументу Блокування. Виберіть Так, щоб блокувати область переходів.

Використання дії макросу для переходу до категорії або групи

 1. Виконайте одну з таких дій.

  • Щоб створити новий макрос, на вкладці Створити у групі Макроси та код, натисніть кнопку Макрос.

  • Щоб додати дію до наявного макросу, клацніть цей макрос в області переходів правою кнопкою миші та виберіть пункт Режим конструктора.

 2. На вкладці Конструктор у групі Відобразити або приховати натисніть кнопку Відображати всі дії.

 3. У конструкторі макросів виберіть у розкривному списку пункт Перейтидо. Дія відобразиться в конструкторі макросів.

 4. У полі Категорія виберіть ім’я категорії, до якої потрібно перейти.

 5. Якщо необхідно перейти до певної групи в категорії, натисніть стрілку у полі Група, а потім виберіть ім’я групи, до якої потрібно перейти.

Використання дії макросу для приховання області переходів

Якщо бажано створити власну систему переходів, можна приховати область переходів за допомогою дії макросу Виконатикоманду та аргументу Приховативікно.

 1. Виконайте одну з таких дій.

  • Щоб створити новий макрос, на вкладці Створити у групі Макроси та код, натисніть кнопку Макрос.

  • Щоб додати дію до наявного макросу, клацніть цей макрос в області переходів правою кнопкою миші та виберіть пункт Режим конструктора.

 2. На вкладці Конструктор у групі Відобразити або приховати натисніть кнопку Відображати всі дії.

 3. У конструкторі макросів виберіть у розкривному списку пункт Запуститикомандуменю. Дія відобразиться в конструкторі макросів.

 4. У полі Команда виберіть аргумент Приховативікно.

Примітка.: Також ви можете ввімкнути відображення області переходів або вимкнути за допомогою прапорець поруч із пунктом Відображати область переходів , у діалоговому вікні Параметри Access . Якщо ви використовуєте Запускменюкоманду дії в макросі з аргументу Приховативікно , його буде приховати область переходів, чи вибрано або знято прапорець поруч із пунктом Відображати область переходів .

На початок сторінки

Вимкнення режиму конструктора для елемента

В області переходів можна задати властивість ярлика Вимкнути ярлики подання конструктора для керування використанням користувачами можливості відкривати цільовий об’єкт за допомогою ярлика в режимі конструктора або поданні макета.

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші ярлик, для якого потрібно вимкнути режим конструктора, а потім виберіть Властивості об’єкта або (для таблиці) Властивості таблиці.

 2. У діалоговому вікні Властивості ім'я _ об'єкта установіть прапорець вимкнути режим конструктора сполучення клавіш .

На початок сторінки

Приховування об'єкта бази даних

 1. Клацніть правою кнопкою миші об’єкт, який потрібно приховати, і виберіть Властивості об’єкта або (для таблиці) Властивості таблиці.

  Відобразиться діалогове вікно Властивості ім'я _ об'єкта , а ім'я об'єкта додається до назви діалогового вікна. Наприклад, якщо відкрити форму під назвою замовлення, назви діалогового вікна властивостями Замовлення. На рисунку нижче зображено діалогове вікно.

  Діалогове вікно «Властивості» для об’єкта бази даних у програмі Access

 2. Установіть прапорець Прихований.

 3. Натисніть кнопку ОК.

Відновлення (відображення) прихованих об’єктів

 1. Клацніть правою кнопкою миші меню у верхній частині області переходів і виберіть пункт Параметри переходів у контекстному меню.

 2. У розділі Параметри виводу на екран установіть прапорець Приховані об'єкти.

 3. Натисніть кнопку ОК і поверніться до області переходів. Область відображатиме сірі піктограми для всіх прихованих об’єктів.

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Якщо ярлик або об’єкт приховано лише у групі, клацніть об’єкт правою кнопкою миші й виберіть команду Відобразити в цій групі.

  • Якщо об’єкт приховано в усіх категоріях і групах за допомогою властивості Прихований, клацніть об’єкт правою кнопкою миші, виберіть пункт Властивості подання та зніміть прапорець Прихований.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×