Настроювання гібридного розгортання Skype для бізнесу – сервер 2015

Примітка.: Інформацію в цій статті призначено тільки для користувачів Office 365 під керуванням 21Vianet у Китаї.

Якщо використовуються гібридні розгортання Skype для бізнесу, деякі користувачі локальної версії Skype для бізнесу та інші користувачі Skype для бізнесу – онлайн можуть використовувати спільний домен. Так можна простіше надавати послуги Skype для бізнесу для користувачів організації в різних географічних розташуваннях або користувачів, які підключаються віддалено. Гібридні конфігурації Skype для бізнесу можна також використовувати як шлях перенесення до служби Office 365. У цьому розділі описано гібридні конфігурації для ПЗ Skype для бізнесу – сервер 2015.

Планування гібридного розгортання

Плануючи гібридне розгортання, ураховуйте наведені нижче вимоги до користувачів та інфраструктури мережі.

Вимоги до інфраструктури

Щоб упровадити й настроїти гібридне розгортання Skype для бізнесу – сервер 2015, знадобляться:

 • Сервер служб об’єднання Active Directory (AD FS) під керуванням Windows 2008 R2 з пакетом оновлень 1 або найновішим пакетом оновлень. Додаткові системні вимоги до служби AD FS див. на сторінці Служби об’єднання Active Directory 2.0.

 • Локальне розгортання Skype для бізнесу – сервер 2015 або Lync Server 2010 із сукупними пакетами оновлень для Lync Server 2010 за березень 2013 року.

 • Інструменти адміністрування Skype для бізнесу – сервер 2015.

 • Сервер синхронізації служби каталогів. Докладні відомості про синхронізацію служби каталогів див. в статті Засіб синхронізації служби каталогів.

Підтримка Skype для бізнесу – клієнт

Існують деякі відмінності між функціями, які підтримуються в ПЗ Skype для бізнесу – клієнт, а також між функціями в локальному й онлайновому середовищах. Щоб вирішити, де розмістити користувачів у своїй організації, можна переглянути відомості про підтримку клієнта для різних конфігурацій Skype для бізнесу – сервер. Зі службою Skype для бізнесу – онлайн у гібридному розгортанні Skype для бізнесу сумісні такі клієнти:

 • Lync 2010

 • Skype для бізнесу

 • Програма Skype для бізнесу з Магазину Windows

 • Веб-програма Skype для бізнесу

 • Lync для мобільних пристроїв

 • Lync 2011 для Mac

 • Lync Basic 2013

Вимоги до топології

Щоб настроїти гібридне розгортання Skype для бізнесу – сервер 2015 зі службою Skype для бізнесу – онлайн, потрібно мати одну з цих топологій, що підтримуються:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 з локальним ПЗ Skype для бізнесу – сервер 2015. На межовому сервері федерації Skype для бізнесу – сервер 2015 і сервері наступного мережного сегмента за ним має працювати Skype для бізнесу – сервер 2015 і має бути розгорнуто центральне сховище керування. Межовий сервер і пул має бути розгорнуто локально.

 • Microsoft Lync Server 2010 із застосованими сукупними пакетами оновлень для Lync Server 2010 за лютий 2013 року та інструменти адміністрування Skype для бізнесу – сервер 2015, інстальовані локально. На межовому сервері федерації та сервері наступного мережного сегмента за ним має працювати Microsoft Lync Server 2010 з найновішими сукупними пакетами оновлень.

  Увага!: Інструменти адміністрування Skype для бізнесу – сервер 2015 потрібно інсталювати на окремому сервері, який може підключитися до наявного розгортання Lync Server 2010. Командлет Move-CsUser, який дає змогу переміщати користувачів із локального розгортання до служби Skype для бізнесу – онлайн, необхідно запускати, використовуючи інструменти адміністрування Skype для бізнесу – сервер 2015, підключені до локального розгортання.

 • Розгортання Skype для бізнесу – сервер 2015 з усіма серверами, на яких працює Skype для бізнесу – сервер 2015.

Вимоги до списків дозволених і заблокованих доменів федерації

Список дозволених доменів містить домени, для яких настроєно повне доменне ім’я (FQDN) межового сервера партнера. Їх іноді називають дозволеними серверами партнерів або безпосередніми партнерами федерації. Потрібно знати різницю між відкритою та закритою федерацією, які називають виявленням партнерів і списком дозволених доменів партнерів відповідно, у локальному розгортанні. Щоб успішно настроїти гібридне розгортання, потрібно дотримуватися таких вимог:

 • Зіставлення доменів має бути настроєно однаково для локального розгортання та клієнта Office 365. Якщо в локальному розгортанні активовано виявлення партнерів, для онлайнового клієнта потрібно настроїти відкриту федерацію. Якщо виявлення партнерів не активовано, для онлайнового клієнта потрібно настроїти закриту федерацію.

 • Список заблокованих доменів у локальному розгортанні має повністю збігатися зі списком заблокованих доменів для онлайнового клієнта.

 • Список дозволених доменів у локальному розгортанні має повністю збігатися зі списком дозволених доменів для онлайнового клієнта.

 • Для зовнішнього зв’язку онлайнового клієнта, настроєного за допомогою панелі керування Skype для бізнесу – онлайн, потрібно активувати федерацію.

Настройки служби DNS

Створені записи DNS SRV для гібридного розгортання (_sipfederationtls._tcp.<домен> і _sip._tls.<домен>) мають вказувати на локальний проксі-сервер, що використовується для доступу.

Зауваження щодо брандмауера

Для комп’ютерів у мережі потрібна можливість стандартного DNS-пошуку в Інтернеті. Якщо комп’ютери можуть отримати доступ до стандартних веб-сайтів, мережа відповідає цій вимозі.

Залежно від розташування центру обробки даних також потрібно настроїти пристрої, що виконують функцію мережевого брандмауера, щоб вони приймали з’єднання на основі імен доменів із символами узагальнення (наприклад, увесь трафік із доменів *.partner.outlook.cn). Якщо брандмауери організації не підтримують конфігурації імен із символами узагальнення, доведеться вручну визначити діапазони IP-адрес, які потрібно дозволити, і вказати порти.

Див. розділ довідки Діапазони URL-та IP-адрес для служби Office 365 під керуванням 21Vianet.

Вимоги до портів і протоколів

Потрібно виконати вимоги до портів для внутрішнього зв’язку Skype для бізнесу – сервер 2015, а також настроїти такі порти для локальної мережі:

Протокол і порт

Програми

TCP 443

Відкрито на приймання

 • Служби об’єднання Active Directory (роль сервера федерації)

  Докладні відомості див. в статті Відомості про служби ролей AD FS.

 • Служби об’єднання Active Directory (роль проксі-сервера)

 • Портал служб Microsoft Online Services

 • Портал компанії

 • Outlook Web App

 • Lync – клієнт (зв’язок зі службою Skype для бізнесу – онлайн із локального ПЗ Skype для бізнесу – сервер)

TCP 80 і 443

Відкрито на приймання

 • Засіб синхронізації служби каталогів Microsoft Online Services

TCP 5061

Відкрито на приймання та передавання на межовому сервері

PSOM/TLS 443

Відкрито на приймання та передавання для сеансів обміну даними

STUN/TCP 443

Відкрито на приймання та передавання для сеансів обміну аудіо- та відеоданими, а також спільного доступу до ресурсів

STUN/UDP 3478

Відкрито на приймання та передавання для аудіо- та відеосеансів

RTP/TCP 50000–59999

Відкрито на приймання для аудіо- та відеосеансів

Облікові записи та дані користувачів

У гібридному розгортанні Skype для бізнесу – сервер 2015 будь-якого користувача, якого потрібно розмістити в службі Skype для бізнесу – онлайн, спочатку потрібно створити в локальному розгортанні, щоб створити його обліковий запис в службі доменів Active Directory. Потім можна перемістити користувача разом із його списком контактів до служби Skype для бізнесу – онлайн.

Коли ви синхронізуєте облікові записи користувачів між локальним розгортанням Skype для бізнесу та службою Skype для бізнесу – онлайн, використовуючи AD FS і Dirsync, потрібно синхронізувати облікові записи Active Directory для всіх користувачів Skype для бізнесу у своїй організації між локальним і онлайновим розгортаннями Skype для бізнесу, навіть якщо користувачі не переміщуються до служби Skype для бізнесу – онлайн. Якщо не синхронізувати всіх користувачів, зв’язок між користувачами локальної та онлайнової версій в організації може не працювати належним чином.

Примітка.: Якщо користувача створено на онлайновому порталі Office 365, обліковий запис користувача не синхронізуватиметься з локальною службою Active Directory та користувач не існуватиме в ній. Якщо користувачів у службі Skype для бізнесу – онлайн уже створено й потрібно настроїти гібридне середовище з локальною версією Skype для бізнесу – сервер, див. розділ "Переміщення користувачів зі служби Skype для бізнесу – онлайн до локального розгортання Skype для бізнесу в ПЗ Skype для бізнесу – сервер 2015".

Плануючи гібридне розгортання, також ураховуйте ці питання, пов’язані з користувачами:

 • Контакти користувача. Гранична кількість контактів для користувачів Skype для бізнесу – онлайн складає 250. Коли обліковий запис переміщується до служби Skype для бізнесу – онлайн, усі контакти, що перевищують це обмеження, видаляються зі списку контактів користувача.

 • Миттєві повідомлення та відомості про присутність. Списки контактів, групи та списки керування доступом (ACL) користувача переносяться разом із його обліковим записом.

 • Дані конференцій, вміст нарад і заплановані наради. Цей вміст не переноситься разом з обліковим записом користувача. Користувачі мають перепланувати наради, коли їхні облікові записи перенесено до служби Skype для бізнесу – онлайн.

Політики та функції користувачів

 • У гібридному середовищі Skype для бізнесу – сервер 2015 миттєві повідомлення, голосовий зв’язок і наради можуть бути доступні для користувачів локально або онлайн, але не одночасно.

 • Клієнт Lync. Деяким користувачам, переміщеним до служби Skype для бізнесу – онлайн, може знадобитися нова версія клієнта.

 • Локальні політики та конфігурації (не пов’язані з користувачем). Для онлайнових і локальних політик потрібні окремі конфігурації. Не можна встановити глобальні політики, які стосуватимуться як онлайнового, так і локального розгортання.

Настроювання гібридного розгортання для ПЗ Skype для бізнесу – сервер 2015

У цьому розділі описано кроки, необхідні, щоб настроїти гібридне розгортання Skype для бізнесу – сервер 2015. Якщо користувачів активовано для Skype для бізнесу в службі Skype для бізнесу – онлайн, але не в локальному розгортанні, див. розділ "Переміщення користувачів зі служби Skype для бізнесу – онлайн до локального розгортання Skype для бізнесу в ПЗ Skype для бізнесу – сервер 2015".

Облікові дані адміністратора

Коли буде запропоновано вказати облікові дані адміністратора, використовуйте ім’я користувача й пароль облікового запису адміністратора для клієнта Office 365. Ці облікові дані також використовуватимуться, щоб настроїти служби об’єднання Active Directory (AD FS) 2.0, синхронізацію служби каталогів, єдиний вхід, федерацію та переміщення користувачів до служби Lync Online.

Підключення до PowerShell для служби Skype для бізнесу – онлайн

Адміністратори тепер можуть використовувати консоль Windows PowerShell, щоб керувати службою Skype для бізнесу – онлайн і обліковими записами користувачів Skype для бізнесу – онлайн. Для цього потрібно спочатку завантажити та інсталювати модуль з’єднувача Lync Online із Центру завантажень Microsoft. Докладні відомості про те, як завантажити, інсталювати й використовувати модуль з’єднувача Skype для бізнесу – онлайн, див. в статті Використання Windows PowerShell для керування Lync Online.

Кроки з підготування та настроювання локальної версії Skype для бізнесу – сервер 2015 для гібридного розгортання зі службою Skype для бізнесу – онлайн

У таблиці нижче наведено кроки, необхідні, щоб підготувати середовище для гібридного розгортання зі службами Microsoft Skype для бізнесу – онлайн і Microsoft Office 365.

Стан

Крок

Опис

Створення облікового запису клієнта для служби Office 365 і активування служби Skype для бізнесу – онлайн

Настроювання служби Lync Online.

Додавання домену та підтвердження права власності

Ваш домен іноді також називають іменним доменом. Потрібно додати свій домен до клієнта Office 365, а потім виконати відповідні кроки, щоб перевірити домен у службі Office 365. Це потрібно, щоб підтвердити право власності на домен. Щоб додати домен до клієнта Office 365, виконайте дії, описані в статті Настроювання доменів і керування ними в Office 365 для підприємств і Office 365 для середнього бізнесу. Виконайте всі кроки в кожному розділі теми, зокрема в розділі "Редагування записів DNS для служб Office 365".

Підготування до синхронізації Active Directory

Синхронізація Active Directory означає, що локальна служба Active Directory постійно синхронізується зі службою Office 365. Це дає змогу створювати синхронізовані версії кожного облікового запису користувача та групи, а також робить можливою синхронізацію глобального списку адрес (GAL) з локального середовища Microsoft Exchange Server зі службою Microsoft Exchange Online.

Потрібно синхронізувати облікові записи Active Directory для всіх користувачів Skype для бізнесу в організації між локальним і онлайновим розгортаннями Skype для бізнесу, навіть якщо користувачі не переміщуються до служби Skype для бізнесу – онлайн. Якщо не синхронізувати всіх користувачів, зв’язок між користувачами локальної та онлайнової версій в організації може не працювати належним чином.

Відомості про те, як підготувати середовище для синхронізації Active Directory, див. в статті Служби інтеграції каталогів.

Створення сертифікатів для служб об’єднання Active Directory (AD FS)

Створивши сертифікати для федерації ідентифікаційних даних зі службою Office 365, потрібно інсталювати та призначити їх.

Переміщення пілотних користувачів до служби Skype для бізнесу – онлайн

Підготувавши й настроївши середовище для служби Skype для бізнесу – онлайн, можна переміщати пілотних користувачів до служби Skype для бізнесу – онлайн. Див. розділ "Переміщення користувачів до служби Skype для бізнесу – онлайн в ПЗ Skype для бізнесу – сервер 2015".

Адміністрування користувачів у гібридному розгортанні

Докладні відомості про те, як адмініструвати користувачів у гібридному розгортанні, див. в розділі "Адміністрування користувачів у гібридному розгортанні Skype для бізнесу – сервер 2015".

Настроювання федерації Skype для бізнесу – сервер 2015 зі службою Skype для бізнесу – онлайн

Федерація дає змогу користувачам у локальному розгортанні спілкуватися з користувачами Office 365 в організації. Щоб настроїти федерацію, запустіть ці командлети:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Настроювання клієнта Skype для бізнесу – онлайн для спільного адресного простору протоколу SIP

SIP-адреса – це унікальний ідентифікатор для кожного користувача в мережі, подібний до номера телефону або адреси електронної пошти. Перш ніж переміщати користувачів Skype для бізнесу з локального розгортання до служби Skype для бізнесу – онлайн, потрібно настроїти спільний адресний простір протоколу SIP для клієнта Office 365 і локального розгортання. Якщо цього не зробити, може відобразитися таке повідомлення про помилку:

Move-CsUser : помилка HostedMigration: помилка=(510), опис=(Клієнт цього користувача не активовано для спільного адресного простору SIP.)

Щоб настроїти спільний адресний простір протоколу SIP, почніть віддалений сеанс PowerShell у службі Skype для бізнесу – онлайн, а потім запустіть цей командлет:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Щоб почати віддалений сеанс PowerShell у службі Skype для бізнесу – онлайн, спочатку інсталюйте модуль Skype для бізнесу – онлайн для Windows PowerShell, який можна завантажити тут: Модуль Windows PowerShell для Lync Online.

Інсталювавши модуль, можна почати віддалений сеанс, використовуючи ці командлети:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Докладні відомості про те, як почати віддалений сеанс PowerShell у службі Skype для бізнесу – онлайн, див. в статті Підключення до Lync Online за допомогою Windows PowerShell.

Докладні відомості про те, як використовувати модуль PowerShell для Skype для бізнесу – онлайн, див. в статті Використання Windows PowerShell для керування Lync Online.

Переміщення користувачів до служби Skype для бізнесу – онлайн в ПЗ Skype для бізнесу – сервер 2015

Перш ніж почати переносити користувачів до служби Skype для бізнесу – онлайн, слід створити резервні копії даних користувачів, пов’язаних з обліковими записами, які потрібно перемістити. Не всі дані користувача переміщуються разом із його обліковим записом. Відомості про це див. в статті Вимоги до резервного копіювання та відновлення на сервері Lync Server 2013: дані.

Перенесення настройок користувача до служби Skype для бізнесу – онлайн

Настройки користувача переміщаються разом із його обліковим записом. Деякі локальні настройки не переміщаються разом з обліковим записом користувача.

Переміщення пілотних користувачів до служби Skype для бізнесу – онлайн

Перш ніж переносити користувачів до служби Skype для бізнесу – онлайн, варто перемістити кілька пілотних користувачів, щоб переконатися, що середовище настроєно правильно. Потім, перевіривши роботу функцій і служб Skype для бізнесу, можна продовжити переміщати користувачів.

Щоб перемістити локального користувача до клієнта Skype для бізнесу – онлайн, запустіть наведені нижче командлети в оболонці керування Skype для бізнесу – сервер, використовуючи облікові дані адміністратора для клієнта Microsoft Office 365. Замініть "username@contoso.com" на дані користувача, якого потрібно перемістити.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Для параметра HostedMigrationOverrideUrl необхідно вказати URL-адресу, де запущено службу розміщеного перенесення, у такому форматі: Https://<FQDN пулу>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

URL-адресу служби розміщеного перенесення можна визначити, використовуючи URL-адресу панелі керування Skype для бізнесу – онлайн для облікового запису свого клієнта Office 365.

Визначення URL-адреси служби розміщеного перенесення для клієнта Office 365
 1. Увійдіть у клієнт Office 365 як адміністратор.

 2. Відкрийте Центр адміністрування Skype для бізнесу.

 3. Коли відобразиться Центр адміністрування Skype для бізнесу, виділіть і скопіюйте частину URL-адреси в рядку адреси до "partner.lync.cn". URL-адреса має виглядати приблизно так:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=uk-ua&tenantID=
 4. Замініть webdir у URL-адресі на admin, щоб отримати таку URL-адресу:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Додайте до URL-адреси такий рядок: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Отримана URL-адреса для значення HostedMigrationOverrideUrl має виглядати так:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Переміщення користувачів до служби Lync Online

Можна перемістити кількох користувачів, використовуючи командлет Get-CsUser з параметром –Filter, щоб вибрати користувачів із певною властивістю, призначеною їхнім обліковим записам, наприклад RegistrarPool. Далі можна передати повернутих користувачів командлету Move-CsUser, як показано в цьому прикладі:

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Також можна використати параметр –OU, щоб отримати всіх користувачів у вказаному підрозділі, як показано в цьому прикладі:

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Перевірка настройок і функцій користувача Skype для бізнесу – онлайн

Перевірити успішне переміщення користувача можна такими способами:

 • Перегляньте стан користувача на панелі керування Skype для бізнесу – онлайн. Візуальний індикатор для локальних і онлайнових користувачів відрізняється.

 • Запустіть цей командлет:

  Get-CsUser -Identity

Адміністрування користувачів у гібридному розгортанні Skype для бізнесу – сервер 2015

Щоб керувати настройками користувачів і політиками для користувачів, перенесених до служби Skype для бізнесу – онлайн, можна використовувати функції керування користувачами, доступні на онлайн-порталі Microsoft Office 365. Щоб виконувати завдання адміністрування, потрібно ввійти, використовуючи обліковий запис адміністратора-власника.

Повернення користувачів до локального розгортання

Цей розділ призначено тільки для користувачів, створених і активованих для локального розгортання Skype для бізнесу, а потім переміщених до служби Skype для бізнесу – онлайн. Якщо потрібно перемістити користувачів, створених у службі Skype для бізнесу – онлайн (не активованих раніше для локального розгортання Skype для бізнесу), див. розділ "Переміщення користувачів зі служби Skype для бізнесу – онлайн до локального розгортання Skype для бізнесу в ПЗ Skype для бізнесу – сервер 2015".

Запустіть ці командлети, щоб повернути користувача зі служби Skype для бізнесу – онлайн до локального розгортання Skype для бізнесу:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Відомості про те, як визначити URL-адресу служби розміщеного перенесення, див. в підрозділі "Визначення URL-адреси служби розміщеного перенесення для клієнта Office 365" в попередньому розділі.

Перенесення користувачів Skype для бізнесу – онлайн до локального розгортання Skype для бізнесу в ПЗ Skype для бізнесу – сервер 2015

Ці кроки потрібні, тільки щоб перенести облікові записи користувачів, спочатку активованих для Skype для бізнесу в службі Skype для бізнесу – онлайн, коли ПЗ Skype для бізнесу ще не розгорталося локально. Відомості про те, як перемістити користувачів, спочатку активованих для локального розгортання Skype для бізнесу, а потім переміщених до служби Skype для бізнесу – онлайн, див. в розділі "Адміністрування користувачів у гібридному розгортанні Skype для бізнесу – сервер 2015" цієї статті. Крім того, в усіх користувачі, що переміщуються, мають бути облікові записи в локальній службі Active Directory.

Перенесення облікових записів користувачів, спочатку активованих у службі Skype для бізнесу – онлайн, до локального розгортання Skype для бізнесу
 1. Спершу переконайтеся, що в організації настроєно гібридне розгортання.

  • Інсталюйте засіб синхронізації Windows Azure Active Directory.

  • Щоб користувачі могли використовувати єдиний вхід для служби Skype для бізнесу – онлайн, інсталюйте служби об’єднання Active Directory.

  • У локальному розгортанні в оболонці керування Skype для бізнесу – сервер введіть ці командлети, щоб створити постачальник послуг розміщення для служби Skype для бізнесу – онлайн:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Переконайтеся, що на локальних межових серверах є ланцюжок сертифікатів, який забезпечує підключення до служби Skype для бізнесу – онлайн. Докладні відомості див. в статті Зміни в SSL-сертифікаті служби Lync Online для підключення клієнта.

 3. У локальній службі Active Directory активуйте потрібні облікові записи користувачів для локального розгортання Skype для бізнесу. Щоб зробити це для окремого користувача, введіть такий командлет:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Або можна створити сценарій, який читатиме імена користувачів із файлу й надаватиме їх командлету Enable-CsUser як вхідні дані:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Запустіть DirSync, щоб синхронізувати користувачів Skype для бізнесу – онлайн з оновленими користувачами локального розгортання Skype для бізнесу.

 5. Оновіть деякі записи DNS, щоб спрямувати весь трафік протоколу SIP до локального розгортання Skype для бізнесу:

  • Оновіть запис A lyncdiscover.contoso.com, щоб він вказував на FQDN локального реверсного проксі-сервера.

  • Оновіть запис SRV _sip._tls.contoso.com, щоб зіставити його із загальнодоступною IP- або VIP-адресою межової служби доступу локального розгортання Skype для бізнесу.

  • Оновіть запис SRV _sipfederationtls._tcp.contoso.com, щоб зіставити його із загальнодоступною IP- або VIP-адресою межової служби доступу локального розгортання Skype для бізнесу.

  • Якщо в організації використовується розділена служба DNS, переконайтеся, що користувачі, які зіставляють імена через внутрішню зону DNS, спрямовуються до зовнішнього пулу.

 6. Запустіть командлет Get-CsUser, щоб перевірити деякі властивості користувачів, що переміщуються. Потрібно переконатися, що для властивості HostingProviderProxyFQDN установлено значення "sipfed.online.partner.lync.cn" і SIP-адреси встановлено правильно.

 7. Перемістіть користувачів Skype для бізнесу – онлайн до локального розгортання Skype для бізнесу.

  Щоб перемістити одного користувача, запустіть ці командлети:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Можна перемістити кількох користувачів, використовуючи командлет Get-CsUser з параметром –Filter, щоб вибрати користувачів із певною властивістю. Наприклад, можна вибрати всіх користувачів Skype для бізнесу – онлайн, скориставшись фільтром {Hosting Provider –eq "sipfed.online.partner.lync.cn"}. Далі можна передати повернутих користувачів командлету Move-CsUser, як показано в цьому прикладі:

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Для параметра HostedMigrationOverrideUrl необхідно вказати URL-адресу пулу, де запущено службу розміщеного перенесення, у такому форматі: Https://<FQDN пулу>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. URL-адресу служби розміщеного перенесення можна визначити, використовуючи URL-адресу панелі керування Skype для бізнесу – онлайн для облікового запису свого клієнта Office 365.

  Примітка.: Максимальний розмір файлів журналу транзакцій для бази даних rtcxds за замовчуванням становить 16 ГБ. Цього може бути недостатньо, щоб одночасно перемістити багато користувачів, особливо якщо активовано дзеркальне відображення. Щоб вирішити цю проблему, можна збільшити розмір файлу або регулярно створювати резервні копії файлів журналу. Докладні відомості див. в статті http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Цей крок необов’язковий. Якщо необхідно забезпечити інтеграцію зі службою Exchange 2013 Online, потрібно використовувати додаткового постачальника послуг розміщення. Докладні відомості див. в статті Настроювання інтеграції локального сервера Lync Server 2013 зі службою Exchange Online.

 9. Користувачів переміщено. Щоб перевірити, чи має користувач правильні значення атрибутів, наведених у таблиці нижче, введіть цей командлет:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  Атрибут AD

  Ім’я атрибута

  Значення для користувача Skype для бізнесу – онлайн

  Значення для користувача локального розгортання Skype для бізнесу

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Enabled

  True

  True

 10. Кожному переміщеному користувачу потрібно вийти з програми Skype для бізнесу, а потім увійти знову. Увійшовши, їм знадобиться перевірити свої списки контактів і додати контакти, якщо потрібно. Зверніть увагу: заплановані наради не переносяться зі служби Skype для бізнесу – онлайн до локального розгортання Skype для бізнесу. Переміщеним користувачам потрібно перепланувати ці наради.

  Коли записи DNS буде оновлено й усіх користувачів буде спрямовано до локального розгортання, атрибут HostingProvider переспрямує користувача Skype для бізнесу до записів SRV або онлайнового постачальника "sipfed.online.partner.lync.cn".

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×