Настроювання властивостей поведінки таблиці для звітів Power View

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Якщо ви використовуєте Power View, який можна встановлювати властивості поведінки таблиці, щоб змінити поведінку групування за рядками з докладними даними і забезпечує краще за промовчанням розміщення визначення даних (наприклад, імена, ідентифікатори фотографії або зображення емблеми) плитку контейнерів, картки та діаграми.

Примітка.:  Необхідно настроїти ідентифікатор рядка, перш ніж встановлювати інші властивості.

 1. Відкриття Power Pivot. Дізнайтеся, Запустіть надбудову Power Pivot у Microsoft Excel 2013 – додаткові відомості.

 2. Перейдіть на вкладку таблиці в нижній частині вікна, щоб вибрати таблицю, для якого потрібно настроїти властивості.

 3. Натисніть кнопку Додатково > поведінка таблиць.

 4. У Ідентифікатор рядкавиберіть стовпець у таблиці, яка містить лише унікальні значення та ні пустих значень. Встановлення ідентифікатора рядка – це перший крок для визначення інших властивостей.

 5. Зберегти унікальні рядкивиберіть стовпці, які слід розглядати як унікальні навіть якщо вони повторень (наприклад, працівника перший імені та прізвища, для випадків, де два або більше працівників надання спільного доступу до таким самим іменем).

 6. Стовпець Підпису за промовчанням надає коротке ім'я, яке представляє дані рядка (наприклад, ім'я працівника у записі про працівника).

  У деяких графічних відображень Power View карти, наприклад підпис за промовчанням відображається в розмір шрифту. Якщо ви також зображення за промовчанням, надпис за промовчанням з'явиться в розділі зображення за промовчанням на вкладках: контейнера для фрагментів.

 7. Зображення за промовчаннямвибраний стовпець відображає зображення, яке представляє дані рядка (наприклад, Ідентифікатор фото в записі про працівника).

У цій статті

Навіщо встановлювати властивості поведінки таблиці?

Поля за промовчанням

Властивість ідентифікатор рядка

Властивість елемента зберегти унікальні рядки

Підписи за промовчанням

Зображення за промовчанням

Оптимізація певних макетів

Відсутні зображення

Позначення стовпця, що містить URL-адреси зображень

Позначення стовпця, що містить бінарні зображення

Відсутні один або кілька рядків таблиць

Структура матриці переповнена

Графік відображає забагато елементів або рівнів на осі

Подальші дії

Див. також

Навіщо встановлювати властивості поведінки таблиці?

Power View груп елементів автоматично на основі полів і використовується формат презентації. У більшості випадків групування за промовчанням створює оптимальний результат. Але в деяких таблицях, в першу чергу ті, які містять докладні дані, за замовчуванням, поведінки групування іноді групи рядків, які не мають бути згруповані (наприклад, працівників або клієнтів записів, які має бути зазначено окремо, особливо якщо два або більше користувачів надання спільного доступу до одного ім'я та прізвище). Для таких таблиць можна настроїти властивості, які спричиняють рядків у списку по одному, а не згруповані.

Примітка.: Не змінювати поведінку за промовчанням на таблиці, який виконуватиме функцію таблиці підстановки (наприклад, таблиці дат, таблиці категорії продукту або відділу таблиці, де в таблиці складається з відносно невеликою кількістю рядків і стовпців) і зведених таблиць, що містить рядки, які доступні тільки Цікаво, коли підсумувати (наприклад, перепис населення даних, яка для людей певної статі, вік або географічних даних). Для підстановки та зведених таблиць групування поведінку за промовчанням створює найкращого результату.

На початок сторінки

Поля за промовчанням

Можна настроїти поля, які додаються до Power View автоматично, якщо користувач вибере ім'я таблиці в області Список полів Power View. Таблиця може мати велику кількість полів, але деякі з них імовірно використовуються частіше, ніж іншим користувачам.

 1. У Power Pivot вікна > Додатково натисніть клавішу tab > Набір полів за промовчанням.

 2. У поля в таблиці виберіть поле і натисніть кнопку Додати.

 3. Його переміщено до за промовчанням поля, в порядку.

 4. Після всі поля, які потрібно, можна змінити порядок, у якому вони відображаються. Виберіть поле і натисніть кнопку Вгору або Вниз.

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.

Властивість ідентифікатор рядка

У таблиці ідентифікатор рядка визначає один стовпець, який містить лише унікальні значення а не пустих значень. Ідентифікатор рядка властивість використовується для змінення групування, групи не базується на композиції до рядка поле, а натомість на постійні стовпець, який використовується завжди ідентифікувати рядка, незалежно від того, поля, які використовуються у макеті певної звіту.

Якщо ця властивість зміни групування поведінку з динамічними групування за стовпцями презентація у поданні до постійних групування поведінка, що наведено на основі ідентифікатор рядка за промовчанням. Змінення групування поведінку за промовчанням важливо для звіту макети, зокрема матриці, що в іншому разі групи (або відображати проміжні підсумки) для кожного стовпця в рядку.

Встановлення ідентифікатора рядка дає змогу використовувати такі додаткові засоби: зберегти унікальні рядки, підпис За промовчанням а властивість Зображення за промовчанням , кожен з яких впливає на роботу полів таблиці в надбудові Power View.

Також можна Ідентифікатор рядка сам по собі, як окремий засіб, для увімкнення таких можливостей:

 • Використання зображень у звіті. Видаливши неоднозначності навколо унікальність рядка, Power View можна визначити призначення зображення за промовчанням і підписи за промовчанням для вказаного рядка.

 • Видалення небажаних проміжних підсумків зі звіту матриці. За промовчанням поле рівні групування створює проміжні підсумки для кожного поля. Якщо потрібно лише один Проміжний підсумок, який обчислюється на рівні рядка, настроївши ідентифікатор рядка повертає цей результат.

Ви не задали ідентифікатор рядка для таблиць, позначений як таблиці дат. Для таблиці дат ідентифікатор рядка вказано, коли ви позначаєте таблиці. Додаткові відомості про Позначити як таблицю дат діалогове вікно.

На початок сторінки

Властивість елемента зберегти унікальні рядки

Ця властивість дає змогу визначити, які стовпці передати Ідентифікаційні відомості (наприклад, на ім'я працівника або код продукту) таким чином, що відрізняє один рядок з іншої. У випадках, де рядки відображаються бути однаковими (наприклад, два клієнтів з таким самим іменем) стовпці, указане для цієї властивості повторення в таблиці, звіту.

Залежно від того, стовпці, які додаються до звіту, ви можете знайти рядки, які вважаються ідентичні рядків, оскільки значення в кожному рядку відображатися саме (наприклад два клієнтів з іменем Jon Ян). Це може трапитися, тому що інші стовпці, які забезпечують розрізнення (наприклад, по-батькові, адресу або Дата народження) не в поданні звіту. За таким сценарієм поведінку за промовчанням – це згортання ідентичні рядків в один рядок, зведення будь-який обчислені значення більше результатів загальний рядків.

Встановивши для властивості Зберегти унікальні рядки , можна призначити один або кілька стовпців, які завжди потрібно повторити, навіть якщо є повторювані екземпляри, при додаванні цим стовпцем для перегляду звіту. Залежно від кожного окремого рядка, а не прокату до одного рядка, обчислені значення, пов'язані з рядком тепер буде виділено.

Примітка.:  Оскільки стовпці користувач вибирає може вплинути на групування, яка змінює контекст фільтра для обчислення виразу, модель розробників має подбайте, щоб створити елементи, які повертають неправильні результати.

На початок сторінки

Підписи за промовчанням

Ця властивість визначає заголовок, який відображається уваги в картці або діаграму, або разом із зображення за промовчанням на смузі переходів плитки звіту. Якщо використовується для зображення за промовчанням, надпис за промовчанням відображатиметься під зображенням. При виборі підпис за промовчанням, виберіть стовпець, який передає обсяг інформації про рядка (наприклад, ім'я).

У панелі вкладок вкладку макет для контейнера, з смузі переходів у верхній підпис за промовчанням відображається в області заголовка нижче зображення, як визначено властивість зображення за промовчанням. Наприклад, якщо у вас є список співробітників, ви може плитку відомості про працівника, за допомогою Ідентифікатора фотографії, як зображення за промовчанням а також ім'я працівника як надпис за промовчанням. Стовпець підпису за промовчанням завжди відображається під зображенням в з навігацією по панелі вкладок контейнера фрагментів, навіть якщо ви не явно виберіть його у списку полів звіту.

На макеті cover flow до контейнера фрагментів із горизонтальною навігації знизу плиток зображення за промовчанням з'являється без підпису за промовчанням.

Макет карти підпис за промовчанням відображається в розмір шрифту в області заголовка у верхній частині кожної картки. Наприклад, якщо у вас є список співробітників, ви можете зробити листівки з інформацією про працівників, за допомогою Ідентифікатора фотографії, як зображення за промовчанням а також ім'я працівника як надпис за промовчанням.

На початок сторінки

Зображення за промовчанням

Ця властивість визначає зображення, яке відображається за промовчанням у з навігацією по панелі вкладок плитки звіту, або виразніше у розділі підпис за промовчанням у лівій частині картки. Зображення за замовчуванням має бути візуальний вміст. Приклади Ідентифікатор фото в таблиці працівників, клієнтів емблеми клієнтів таблиці або країни фігури географічних даних таблиці.

Примітка.:  Зображення можна джерел з URL-адреси для файлу зображення на веб-сервері, або як двійкові дані вбудовані в книгу. Якщо зображення на основі URL-адреси, не забудьте також установити стовпці як тип зображення, щоб Power View отримує зображення, а не відображено URL-адресу, як текстові дані у звіті.

На початок сторінки

Оптимізація певних макетів

У цьому розділі описано вплив Настроювання властивостей поведінки таблиці з точки зору певній презентації формат і характеристики дані. Якщо ви намагаєтеся корегування макета звіту матриці, наприклад, можна інформацію про зрозуміти, як можна покращити матриці презентації за допомогою властивості поведінки таблиці в моделі.

Відсутні зображення

Властивості, щоб настроїти в моделі визначте, чи зображення буде графічно відобразити у звіті або представлено у вигляді текстових значень у звіті. У наведеному нижче прикладі відсутні зображення зі звіту. Де потрібно розмістити зображення, URL-адресу розташування файлу зображення відображається замість цього. Ця проблема виникає, оскільки тексту в моделі інтерпретується як текст у звіті. Можна змінити таку поведінку, встановивши для властивості на стовпець, що містить URL-адреса зображення. Властивість запускає Power View за допомогою значення стовпця як URL-адреси, а не відображати їх у вигляді тексту.

Властивості звіту

Позначення стовпця, що містить URL-адреси зображень

 • У у PowerPivot вікна > Додатково вкладка > властивості Звітування перевірте, що Категорія даних значення URL-адреса зображення (рекомендована).

 • Якщо ні, клацніть стрілку розкривного меню для Категорія даних > Інші категорії> URL-адреса зображення.

Позначення стовпця, що містить бінарні зображення

 • У PowerPivot вікна > Додатково натисніть клавішу tab > Властивості звітування section> Поведінка таблиць.

 • Для Ідентифікатор рядкавиберіть стовпець, який містить унікальні значення.

Відсутні один або кілька рядків таблиць

Іноді групування поведінку призводить до результату за замовчуванням, тобто навпроти призначенням; зокрема, рядки, наявні в моделі, не відображаються у звіті. За промовчанням, Power View групи стовпців, додати до подання. Якщо додати до звіту Назва країни , кожна країна відображається один раз в поданні, навіть попри те, що таблиці можуть містити тисяч рядки, які містять кілька копій ім'я кожної країни. У цьому випадку групування поведінку за промовчанням дає правильний результат.

Однак, розглянемо різні приклад може розташування кількох екземплярів рядок відображатися, тому що насправді базові рядки містять дані про різних осіб. У цьому прикладі припустити, як іменований Jon Yangє два клієнтів. За допомогою групування поведінку за промовчанням, лише один екземпляр Jon Янь відображатимуться у звіті. Крім того, оскільки лише один екземпляр з'явиться в списку, міру Річний прибуток – це сума значення обидві клієнтів. У цьому випадку клієнти, які спільно використовують ім'я яких фактично кілька користувачів, за замовчуванням, поведінки групування повертає неправильний результат.

Приклад звіту, що показує унікальні значення

Щоб змінити групування поведінку за промовчанням, установлення властивостей Ідентифікатор рядка "та" Зберегти унікальні рядки . У Зберегти унікальні рядкивиберіть прізвище, ім'я стовпця, це значення повторюється для рядка, навіть якщо він уже відображається в різних рядка. Після змінення властивостей документа та опублікувати книгу, можна створити ж звіту, тільки цього разу, ви побачите, як клієнти з іменем Jon Yang, Річний прибуток правильно виділено для кожного з них.

Приклад звіту, що показує об’єднані значення

Структура матриці переповнена

Під час доповіді відомостей таблиці в матриці, групування за промовчанням надає зведені значення для кожного стовпця. Залежно від того, цілей це може бути summarizations більше не потрібно. Щоб змінити таку поведінку, можна настроїти Ідентифікатор рядка. Додаткові властивості не потрібно настроїти; просто параметр ідентифікатор рядка – це достатньо, щоб змінити групування, щоб summarizations обчислюються для кожного рядка, залежно від її ідентифікатор унікальні рядка.

Порівняйте зображення, які показують результат застосування цього засобу для макета матриці до і після, наведені нижче.

До: Групування за промовчанням на основі полів матриці

Властивості звіту

Властивості звіту

Графік відображає забагато елементів або рівнів на осі

Діаграми, звіти, які демонструють докладні дані ідентифікатор рядка слід використовувати як вісь. Без ідентифікатор рядка вісь не визначено, в результаті макет найкраще припущення, що може не відповідають вимогам. Щоб змінити таку поведінку, можна настроїти Ідентифікатор рядка. Додаткові властивості не потрібно настроїти; просто параметр ідентифікатор рядка – це достатньо, щоб змінити групування, щоб summarizations обчислюються для кожного рядка, залежно від її ідентифікатор унікальні рядка.

Порівняйте зображення, які показують результат застосування цього засобу для макета діаграми до і після, наведені нижче. Це ж звіт, з однаковими полями та презентації. Різниця полягає в нижній зображенні показано звіт було через Ідентифікатор рядка в таблиці Items.

Властивості звіту

Властивості звіту

На початок сторінки

Подальші дії

Обчислення таблиць у моделі та настроювання властивостей поведінки таблиці на ці містить рядки, які завжди мають відображатися як окремі елементи, можна додатково оптимізувати модель через додаткові властивості або параметри. Щоб отримати додаткові відомості про Power View, можна знайти посібник: оптимізація моделі даних для створення звіту Power View.

Примітки.:  Авторські права на відео:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Зображення позначок узяті з Довідника ЦРУ із країн світу (cia.gov)

 • Дані про чисельність населення надано службою UNData (data.un.org) на Ринку Windows Azure

 • Автори піктограм олімпійських видів спорту: Thadius856 і Parutakupiu; поширення здійснюється відповідно до ліцензії на сайті Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

На початок сторінки

Див. також

Властивості звітів PowerPivot для Power View

PowerPivot: Потужний аналіз і моделювання даних у програмі Excel

Навчальна вправа: аналіз даних зведеної таблиці за допомогою моделі даних у програмі Excel 2013

Power View і PowerPivot (відео)

Надбудова Power View: дослідження, графічне відображення та представлення даних

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×