Настроювання властивостей поведінки таблиці для звітів Power View

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

У разі використання звітів Power View можна встановити властивості поведінки таблиці, щоб змінити спосіб групування рядків деталей і забезпечити краще розміщення за замовчуванням для ідентифікаційних відомостей (імен, фото-ідентифікаторів або зображень логотипів) у вигляді контейнерів для плиток, карток або діаграм.

Примітка.: Необхідно настроїти ідентифікатор рядка, перш ніж встановлювати інші властивості.

 1. Відкрийте надбудову Power Pivot. Докладні відомості див. в статті Запуск надбудови Power Pivot in Microsoft Excel 2013.

 2. Клацніть вкладку таблиці в нижній частині вікна, щоб вибрати таблицю, для якої потрібно настроїти властивості.

 3. Виберіть пункти Додатково > Поведінка таблиць.

 4. Властивість Ідентифікатор рядка: виберіть стовпець таблиці, який містить лише унікальні значення та не містить пустих значень. Необхідно настроїти ідентифікатор рядка, перш ніж вказувати значення для інших властивостей.

 5. Властивість Зберегти унікальні рядки: виберіть стовпці, які потрібно обробити як унікальні, навіть якщо вони повторювані (наприклад, прізвище та ім’я працівника у випадках, коли два або кілька працівників мають однакові імена або прізвища).

 6. Властивість Підпис за промовчанням: стовпець відображає коротке ім’я, що представляє дані рядка (наприклад, ім’я працівника у записі про працівника).

  У деяких типах графічного відображення в Power View, наприклад у картках, підпис за замовчуванням відтворюється з крупнішим шрифтом. Якщо встановлено й зображення за замовчуванням, підпис за замовчуванням відображається під ним на вкладках контейнера для плиток.

 7. Властивість Зображення за промовчанням: вибраний стовпець відображає зображення, яке представляє дані рядка (наприклад, ідентифікатор фото в записі про працівника).

У цій статті

Навіщо встановлювати властивості поведінки таблиці?

Поля за промовчанням

Властивість "Ідентифікатор рядка"

Властивість "Зберегти унікальні рядки"

Підписи за промовчанням

Зображення за промовчанням

Оптимізація певних макетів

Відсутні зображення

Позначення стовпця, що містить URL-адреси зображень

Позначення стовпця, що містить бінарні зображення

Відсутні один або кілька рядків таблиць

Структура матриці переповнена

Графік відображає забагато елементів або рівнів на осі

Подальші дії

Додаткові відомості

Навіщо встановлювати властивості поведінки таблиці?

Power View автоматично групує елементи на основі полів і формату подання, що використовується. У більшості випадків групування за промовчанням забезпечує оптимальний результат. Проте для деяких таблиць, в основному для тих, які містять детальні дані, функція групування за промовчанням виконуватиме групування рядків, які не потрібно групувати (наприклад, записи працівників чи клієнтів, які потрібно зазначати окремо, особливо коли двоє або більше осіб мають однакове ім’я та прізвище). Для таких таблиць можна задати такі засоби обробки таблиці, які виконують окреме зазначення рядків, а не їх групування.

Примітка.: Не змінюйте поведінку за промовчанням у таблицях, що мають вигляд таблиці пошуку (наприклад, таблиця дат, таблиця категорій продукту або таблиця відділу, які містять відносно невелику кількість рядків і стовпців), або зведені таблиці, які містять рядки, потрібні лише у зведеному вигляді (наприклад, дані перепису населення, згруповані за статтю, віком або географічним розміщенням). Для таблиць пошуку та зведених таблиць групування за промовчанням забезпечує найкращі результати.

На початок сторінки

Поля за промовчанням

Можна встановити, які поля автоматично додаватимуться до надбудови Power View, якщо клацнути ім'я таблиці у списку полів Power View. Таблиця може містити багато полів, але деякі з них зазвичай використовуються частіше за інші.

 1. У вікні надбудови Power Pivot перейдіть на вкладку Додатково й натисніть кнопку Набір полів за промовчанням.

 2. Виберіть поле в розділі Поля в таблиці та натисніть кнопку Додати.

 3. Його переміщено до розділу Поля за промовчанням, в порядку.

 4. Вибравши всі потрібні поля, можна змінити порядок їх відображення. Виберіть поле та натисніть кнопку Вгору або Вниз.

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.

Властивість "Ідентифікатор рядка"

Ідентифікатор рядка вказує один стовпець таблиці, який містить лише унікальні значення та не містить пустих значень. Засіб Ідентифікатор рядка використовується для зміни групування таким чином, щоб в основі групи лежала не композиція поля рядка, а фіксований стовпець, який завжди використовується для унікальної ідентифікації рядка, незалежно від полів, що використовуються для конкретного макета звіту.

Встановлення цієї властивості змінює групування за промовчанням з динамічного групування, в основі якого лежать стовпці, наявні у поданні, на фіксоване групування, в основі якого лежить ідентифікатор рядка. Зміна групування за промовчанням є важливою для макетів звітів, таких як матриці, які в іншому разі використовували б групування (або відображали б проміжні підсумки) для кожного стовпця у рядку.

Встановлення ідентифікатора рядка дає змогу використовувати такі додаткові засоби: Зберегти унікальні рядки, Підпис за промовчанням та Зображення за промовчанням, кожен з яких впливає на роботу полів таблиці у Power View.

Ідентифікатор рядка також можна використовувати сам по собі, як окремий засіб, для увімкнення таких можливостей:

 • Використання бінарних зображень у звіті. Завдяки усуненню неоднозначності щодо унікальності рядка, Power View може визначати, як призначати зображення і підписи за промовчанням для певного рядка.

 • Видалення непотрібних проміжних підсумків зі звіту матриці. Групування за промовчанням на рівні поля створює проміжний підсумок для кожного поля. Якщо потрібен єдиний проміжний підсумок, обчислюваний на рівні рядка, встановлення Ідентифікатора рядка забезпечить цей результат.

Ідентифікатор рядка встановити для таблиць, позначених як таблиці дат, не можна. Для таблиць дат ідентифікатор рядка визначається під час позначення таблиці. Докладніше див. за посиланням Діалогове вікно "Позначення як таблиці дат".

На початок сторінки

Властивість "Зберегти унікальні рядки"

Цей засіб дозволяє визначати, які стовпці передають відомості про особу (такі як ім’я працівника або код продукту), таким чином, щоб один рядок відрізнявся від іншого. У випадках з ідентичними рядками (як, наприклад, двоє клієнтів з однаковими іменами) стовпці, визначені в цьому засобі, повторюються у таблиці звіту.

Залежно від того, які стовпці додано до звіту, може бути виявлено рядки, які розглядаються як ідентичні через те, що значення в кожному рядку виглядають однаковими (наприклад, двоє клієнтів з іменем Jon Yang). Це може статися через те, що інші стовпці, які містять відмінності (такі як прізвище, адреса або дата народження), відсутні у поданні звіту. При цьому сценарії, за промовчанням відбуватиметься згортання ідентичних рядків у один рядок із підсумовуванням усіх обчислюваних значень у єдиний більший результат з об’єднаних рядків.

Встановивши засіб Зберегти унікальні рядки, можна визначити один або більше стовпців, які постійно повторюватимуться при їх додаванні у подання звіту, навіть у випадку дублювання. Обчислювані значення, пов’язані з рядком, тепер призначатимуться залежно від кожного індивідуального рядка, а не від рядків, об’єднаних у єдиний.

Примітка.: Через те, що вибір стовпців кінцевим користувачем може вплинути на групування, яке змінить контекст фільтра для обчислення виразів, конструктори моделей повинні створити засоби для повернення правильних результатів.

На початок сторінки

Підписи за промовчанням

Цей засіб визначає підпис, який одразу з’являтиметься на картці чи діаграмі або разом із зображенням за промовчанням на панелі навігації плиткового звіту. При використанні із зображенням за промовчанням, підпис за промовчанням з’являється під зображенням. Вибираючи підпис за промовчанням, виберіть стовпець, який передає найбільшу кількість інформації про рядок (наприклад, ім’я).

На макеті панелі вкладок для контейнера фрагментів із горизонтальною панеллю навігації зверху підпис за промовчанням з’являється в області заголовка під зображенням, як визначено засобом форматування таблиці Зображення за промовчанням. Наприклад, у списку працівників можна розмістити інформацію про працівників у вигляді плитки, використовуючи їхні фото-ІД як зображення за промовчанням, а Ім’я працівника як підпис за промовчанням. Стовпець підпису за промовчанням завжди з’являється під зображенням на панелі навігації контейнера фрагментів, навіть якщо це не вибрано явно у списку полів звіту.

На макеті Cover flow панелі вкладок контейнера фрагментів із горизонтальною панеллю навігації знизу плиток зображення за промовчанням з’являється без підпису за промовчанням.

На картковому макеті підпис за промовчанням з’являється із більшим розміром шрифту в області заголовка над кожною карткою. Наприклад, у списку працівників можна створити картки з інформацією про працівників, використовуючи їхні фото-ІД як зображення за промовчанням, а Ім’я працівника як підпис за промовчанням.

На початок сторінки

Зображення за промовчанням

Цей засіб визначає зображення, яке з’являтиметься за промовчанням на панелі навігації вкладок плиткового звіту або помітно під підписом за промовчанням, зліва від картки. Зображення за промовчанням повинно бути візуальним вмістом. Приклади включають фото-ІД у таблиці працівників, логотип клієнта у таблиці клієнтів або контури країни в географічній таблиці.

Примітка.: Джерелом зображень можуть бути URL-адреси з посиланням на файл-зображення або веб-сервер, або це можуть бути бінарні дані, вбудовані у книгу. Якщо в основі зображення лежить URL-адреса, не забудьте також задати значення стовпця як зображення, щоб програма Power View відображала зображення, а не URL-адресу як текстові дані звіту.

На початок сторінки

Оптимізація певних макетів

Цей розділ описує ефект від налаштування властивостей роботи таблиці з точки зору певного формату презентації або характеристик даних. Наприклад, якщо потрібно точно настроїти макет звіту матриці, можна використати цю інформацію, щоб зрозуміти, як покращити презентацію матриці, використовуючи роботу засобів обробки таблиці у даній моделі.

Відсутні зображення

Задані в моделі властивості визначають, відображатимуться у звіті зображення або текстові значення. У прикладі, наведеному нижче, зображення у звіті не відображено. У місці, де повинно буди зображення, замість нього відображається URL-посилання. Це відбувається тому, що текст у моделі інтерпретується як текст у звіті. Таке відображення можна змінити, вказавши властивості стовпця, який містить URL зображення. Властивість дає вказівку Power View використовувати значення стовпця як URL, а не відображати його як текст.

Властивості звіту

Позначення стовпця, що містить URL-адреси зображень

 • У вікні надбудови PowerPivot послідовно виберіть пункти Додатково > Властивості звітування та перевірте, чи встановлено для параметра Категорія даних значення URL-адреса зображення (рекомендована).

 • Якщо ні, клацніть стрілку розкривного списку для параметра Категорія даних > Інші категорії > URL-адреса зображення.

Позначення стовпця, що містить бінарні зображення

 • У вікні надбудови PowerPivot послідовно виберіть пункти Додатково > розділ Властивості звітування > Поведінка таблиці.

 • Для властивості Ідентифікатор рядків виберіть стовпець, який містить унікальні значення.

Відсутні один або кілька рядків таблиць

Деякі результати групування за промовчанням протирічать тому, що було потрібно; а саме, рядки деталей присутні у моделі не з’являються у звіті. За промовчанням Power View групує стовпці, що додаються до представлення. Якщо до звіту додати поле Назва країни, кожна країна з’явиться у поданні лише один раз, навіть якщо базова таблиця містить тисячі рядків, що включають кілька копій назви кожної країни. В такому випадку групування за промовчанням забезпечує правильні результати.

Однак, розглянемо різні приклад може розташування кількох екземплярів рядок відображатися, тому що насправді базові рядки містять дані про різних осіб. У цьому прикладі припустити, як іменований Jon Yangє два клієнтів. За допомогою групування поведінку за промовчанням, лише один екземпляр Jon Янь відображатимуться у звіті. Крім того, оскільки лише один екземпляр з'явиться в списку, міру Річний прибуток – це сума значення обидві клієнтів. У цьому випадку клієнти, які спільно використовують ім'я яких фактично кілька користувачів, за замовчуванням, поведінки групування повертає неправильний результат.

Приклад звіту, що показує унікальні значення

Щоб змінити групування поведінку за промовчанням, установлення властивостей Ідентифікатор рядка "та" Зберегти унікальні рядки . У Зберегти унікальні рядкивиберіть прізвище, ім'я стовпця, це значення повторюється для рядка, навіть якщо він уже відображається в різних рядка. Після змінення властивостей документа та опублікувати книгу, можна створити ж звіту, тільки цього разу, ви побачите, як клієнти з іменем Jon Yang, Річний прибуток правильно виділено для кожного з них.

Приклад звіту, що показує об’єднані значення

Структура матриці переповнена

При представленні таблиці деталей у вигляді матриці, функція групування за промовчанням представляє зведене значення для кожного стовпця. Залежно від задач, які потрібно виконати, звіт може надати більше зведених результатів, ніж потрібно. Щоб змінити це, можна вказати Ідентифікатор рядка. Не потрібно вказувати жодних додаткових властивостей; указання ідентифікатора рядка є достатнім для зміни групування таким чином, що зведені результати обчислюються для кожного рядка на основі його унікального ідентифікатора рядка.

Порівняйте зображення до і після, наведені нижче, які показують результат застосування цього засобу для макета матриці.

До: групування за промовчанням на основі полів матриці

Властивості звіту
Після: групування за ідентифікатором рядка

Властивості звіту

Графік відображає забагато елементів або рівнів на осі

Звіти діаграм, які відображають детальні дані, повинні використовувати ідентифікатор рядка як вісь. Без ідентифікатора рядка вісь є невизначеною, що призводить до створення макету на основі найкращого припущення, в результаті чого макет може бути незрозумілим або неправильним. Щоб змінити це, можна вказати Ідентифікатор рядка. Не потрібно вказувати жодних додаткових властивостей; указання ідентифікатора рядка є достатнім для зміни групування таким чином, що зведені результати обчислюються для кожного рядка на основі його унікального ідентифікатора рядка.

Порівняйте зображення до і після, наведені нижче, які показують результат застосування цього засобу для макета діаграми. Це той самий звіт з ідентичними полями і презентацією. Єдиною відмінністю є те, що на зображенні внизу показано звіт після застосування засобу Ідентифікатор рядка для таблиці "Елементи".

Властивості звіту
До: групування за промовчанням на основі полів діаграми

Властивості звіту

Після: групування на основі ідентифікатора рядка (ідентифікатор рядка стає віссю)

На початок сторінки

Подальші дії

Після оцінки таблиць моделі і встановлення властивостей роботи таблиці як таких, що містять рядки деталей, які повинні завжди відображатися як окремі елементи, можна далі оптимізувати модель шляхом указання додаткових властивостей або настройок. Докладніше про надбудову Power View див. у статті Посібник: оптимізація вашої моделі даних для звітів Power View.

Примітки.: Авторські права на відео:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Зображення позначок узяті з Довідника ЦРУ із країн світу (cia.gov)

 • Дані про чисельність населення надано службою UNData (data.un.org) на Ринку Windows Azure

 • Автори піктограм олімпійських видів спорту: Thadius856 і Parutakupiu; поширення здійснюється відповідно до ліцензії на сайті Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

На початок сторінки

Додаткові відомості

Властивості звітів PowerPivot для Power View

PowerPivot – ефективний аналіз і моделювання даних у програмі Excel

Навчальна вправа: аналіз даних зведеної таблиці за допомогою моделі даних у програмі Excel 2013

Power View і PowerPivot (відео)

Надбудова Power View: дослідження, графічне відображення та представлення даних

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×