Настройки перенаправлення викликів для корпоративного голосового зв’язку

У цьому розділі описано настройки перенаправлення викликів, які використовуються у програмі Office Communicator 2007 R2.

Примітка :  Функції перенаправлення викликів і голосової пошти доступні лише якщо вони підтримуються у вашій установі. Якщо ви не знаєте, які саме функції програми Office Communicator 2007 R2 увімкнено, зверніться до свого системного адміністратора.

Примітка :   Якщо здійснюється перенаправлення виклику контакту, на комп'ютері якого запущено програму Office Communicator 2005, контакт, який отримує перенаправлений виклик, бачить ім'я контакту у списку викликів, а не ім'я абонента.

Щоб настроїти перенаправлення викликів у програмі Communicator 2007 R2, скористайтеся діалоговим вікном Настройки перенаправлення викликів.

Відкривання діалогового вікна Настройки перенаправлення викликів

 • У верхньому правому кутку головного вікна програми Office Communicator натисніть кнопку Перенаправлення викликів, потім натисніть кнопку Настройки перенаправлення викликів.

Функції перенаправлення викликів корпоративного голосового зв’язку:

Виконувати після отримання виклику

У розкривному списку Виконувати після отримання виклику виберіть особу, якій слід надсилати виклик, коли надходить вхідний виклик. Якщо необхідно, щоб виклики перенаправлялися іншим контактам або на інші номери телефонів, виберіть відповідний параметр і настройте їх так, як описано нижче.

 • Дзвонити мені При отриманні сповіщення про вхідний виклик завжди дзвонити лише користувачу. Вибір цього параметра дає змогу вказати додаткові номери телефонів, на яких виклик лунатиме одночасно із викликом на телефоні за промовчанням. Наприклад, під час подорожі або у разі вашої відсутні в офісі протягом частини робочого дня, можна настроїти виклики так, щоб вони надходили на мобільний телефон.

  Настроювання параметру Дзвонити мені

  1. У розкривному списку Виконувати при отриманні виклику виберіть Дзвонити мені.

  2. Якщо необхідно, щоб під час вхідного виклику одночасно надходив виклик на основний та додатковий номери, в розділі Виберіть додатковий номер для викликів натисніть перемикач поруч з номером, на який необхідно одночасно дзвонити. Якщо номер відсутній у списку, додайте його, виконавши такі дії:

   1. Натисніть кнопку Додати.

   2. Натсніть кнопку Номер телефону.

   3. У діалоговому вікні Мої номери телефонів виберіть тип номера телефону, який необхідно додати або натисніть кнопку Новий номер.

   4. У діалоговому вікні Редагування номера телефону введіть новий номер телефону. (Рекомендації з приводу введення нового номера телефону див. у розділі Редагування номера телефону).

 • Дзвонити мені та моїй групі групового виклику. Вхідні виклики надходитимуть користувачу та його групі групового виклику, члени якої зможуть відповідати на вхідні виклики. Можна також настроїти затримку вхідних викликів, щоб спочатку вони надходили вам, а через певний інтервал до вашої групи групового виклику.

  Настроювання параметра Дзвонити мені та моїй групі групового виклику.

  1. У розкривному списку Виконувати після отримання виклику виберіть Дзвонити мені та моїй групі групового виклику.

  2. У полі Додати членів групи групового виклику, які відповідатимуть на виклики від вашого імені натисніть кнопку Додати.

  3. Натисніть кнопку Контакт, потім виберіть контакт зі списку Додати контакти або введіть у поле пошуку ім’я користувача або адресу його електронної пошти.

  4. Натисніть кнопку ОК.

  5. Щоб настроїти затримку виклику, в розділі Група групових викликів клацніть контакт, потім натисніть кнопку Затримка (або поруч із контактом клацніть піктограму в стовбці Затримка). У діалоговому вікні Настроювання затримки виклику вкажіть кількість секунд затримки виклику контакту, після чого натисніть кнопку OK.

 • Перенаправлення викликів на голосову пошту, інший телефон або іншому контакту. Вхідні виклики можна перенаправити на голосову пошту, номер телефону або вказаному контакту.

  Настроювання параметра Перенаправлення викликів на голосову пошту, інший телефон або іншому контакту.

  1. У розкривному списку Виконувати після отримання виклику виберіть Перенаправлення викликів на голосову пошту, інший телефон або іншому контакту.

  2. У полі Перенаправити виклики на встановіть перемикач поруч із номером телефону або контактом. Якщо номер телефону або контакт відсутній у списку, виконайте такі дії:

   1. Щоб додати номер телефону, натисніть кнопку Додати, потім натисніть кнопку Номер телефону. У діалоговому вікні Мої номери телефонівнатисніть кнопку Новий номер телефону. У діалоговому вікні Редагування номера телефону введіть новий номер телефону. (Рекомендації з приводу введення нового номера телефону див. у розділі Редагування номера телефону). Натисніть кнопку ОК.

   2. Щоб додати контакт, натисніть кнопку Додати, потім натисніть кнопку Контакт. Виберіть контакт зі списку Додати контакти або введіть у поле пошуку ім’я користувача або адресу його електронної пошти. Натисніть кнопку ОК.

 • Дзвонити мені та моїм представникам. Якщо користувач вказав представників, які використовуватимуть програму Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant, щоб керувати викликами, які надходять користувачу, необхідно вибрати цей параметр, щоб вхідні виклики надходили користувачу та вказаним представникам.

  Настроювання параметра Дзвонити мені та моїм представникам.

  1. У розкривному списку Виконувати після отримання виклику виберіть Дзвонити мені та моїм представникам.

  2. У полі Виберіть представників, які здійснюватимуть виклики від вашого імені натисніть кнопку Додати.

  3. Натисніть кнопку Контакт, потім виберіть контакт зі списку Додати контакти або введіть у поле пошуку ім’я користувача або адресу його електронної пошти.

  4. Натисніть кнопку ОК.

   Примітка : Установіть прапорець у стовбці Виклик, щоб вказати, чи будуть представники, вказані у списку, відповідати на виклики та здійснювати виклики від вашого імені. Щоб видалити представника зі списку, клацніть ім’я, а потім натисніть кнопку Видалити.

 • Дзвонити лише моїм представникам. Якщо користувач вказав представників, які використовуватимуть програму Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant, щоб керувати викликами, які надходять користувачу, необхідно вибрати цей параметр, щоб вхідні виклики надходили лише вказаним представникам.

  Настроювання параметра Дзвонити лише моїм представникам.

  1. У розкривному списку Виконувати після отримання виклику виберіть Дзвонити лише моїм представникам.

  2. У полі Виберіть представників, які здійснюватимуть виклики від вашого імені натисніть кнопку Додати.

  3. Натисніть кнопку Контакт, потім виберіть контакт зі списку Додати контакти або введіть у поле пошуку ім’я користувача або адресу його електронної пошти.

  4. Натисніть кнопку ОК.

  5. Установіть прапорець у стовбці Виклик поруч з одним або кількома представинками, яким будуть перенаправлятися виклики.

   Примітка : Щоб видалити представника зі списку, клацніть ім’я, а потім натисніть кнопку Видалити.

Зведення чинних настройок

У цьому текстовому полі зведено загальні відомості про те, як виконується обробка викликів відповідно до чинних параметрів перенаправлення викликів. Щоб налаштувати ці параметри, виберіть новий параметр у розкривному списку Виконувати після отримання виклику.

Примітка : Щоб відредагувати номер телефонів у списку «Виклик», двічі клацніть номер телефону, який необхідно змінити (або натисніть на кнопку параметру, яка знаходиться поруч із номером телефону, та натисніть кнопку Редагувати). У діалоговому вікні Мої номери телефонів введіть новий номер телефону. У діалоговому вікні Редагування номера телефону відредагуйте номер телефону. (Рекомендації з приводу введення нового номера телефону див. у розділі Редагування номера телефону). Натисніть кнопку ОК.

Надсилання викликів, які залишилися без відповіді, на

За допомогою параметра Передавати виклики, що залишилися без відповіді, на можна передавати виклик, що залишився без відповіді з основного робочого номеру, додаткового номера телефону або контакту.

Настройка параметрів передачі викликів, що залишилися без відповіді

 • Клацніть розкривний список поруч із кнопкоюПередавати виклики, що залишилися без відповіді, на, потім виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть кнопку Голосова пошта, щоб передати виклики, що залишилися без відповіді, на голосову пошту.

  • Клацніть наявний номер у розкривному списку. Доступні номери базуються на номерах телефонів, настроєних на вкладці Телефони діалогового вікна Параметри, або ж на нових номерах, вказаних у частині Настройки перенаправлення викликів.

  • Клацніть Новий номер, а потім клацніть Настроїти праворуч від розкривного списку. Введіть номер телефону в поле Номер телефону та натисніть кнопку ОК.

  • Натисніть кнопку Контакт, потім виберіть контакт зі списку контактів або введіть у поле пошуку ім’я користувача чи адресу його електронної пошти.

Дзвонити стільки секунд до передавання

За допомогою параметру Дзвонити стільки секунд до передавання можна встановити тривалість часу, який має минути, перш ніж виклик, що залишився без відповіді, буде перенаправлено на голосову пошту, інший номер або інший контакт.

Застосовувати ці настройки тільки протягом моїх робочих годин, вказаних у програмі Outlook

Установіть прапорець у полі Застосовувати ці настройки тільки протягом моїх робочих годин, вказаних у програмі Outlook, щоб застосовувати настройки перенаправлення викликів протягом робочих годин, вказаних у вашому робочому календарі програми Outlook. Перед тим, як установити прапорець у цьому полі, обов’язково перегляньте свій робочий календар у програмі Outlook. Цей параметр може бути особливо корисним, якщо, наприклад, необхідно отримувати виклики вдома протягом робочих годин так, щоб ділові виклики не заважали протягом неробочих годин. Щоб отримати детальніші відомості, див. Застосовувати ці настройки тільки протягом моїх робочих годин, вказаних у програмі Outlook.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×