Налаштування IIS для ретранслятора за допомогою Office 365

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Коли ви налаштовуєте надсилання повідомлень через Office 365 на багатофункціональних пристроях або в програмах, у деяких випадках вони не можуть підключитися безпосередньо до Office 365. У таких випадках необхідно використовувати Інформаційні служби Інтернету (IIS) як посередника.

Ми радимо робити це в таких випадках:

 • ви не маєте локальної системи обміну повідомленнями;

 • ви використовуєте в локальній мережі бізнес-програми або пристрої;

 • вашим бізнес-програмам або пристроям необхідно надсилати повідомлення на віддалені домени та поштові скриньки Exchange Online.

Перш ніж продовжити, може бути доступний параметр, який не потребує настроювання додаткових сервера реле огляд Настроювання багатофункціональні пристрої або застосунку для надсилання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Office 365 .

Примітка.: Ці інструкції можуть змінюватися залежно від ретрансляторів SMTP у вашій організації.

Що потрібно знати, перед початком роботи

 • На виконання потрібно приблизно 15 хвилин.

 • Локальний домен необхідно додати в Office 365 як допустимий домен. Наприклад, якщо ви надсилаєте лист з облікового запису oleh@tailspintoys.com, домен tailspintoys.com потрібно додати в Office 365 як допустимий.

 • Як локальний обліковий запис слід використовувати основну або додаткову адресу електронної пошти ліцензованого користувача Exchange Online в Office 365. Наприклад, якщо пошта надходить з облікового запису printer@tailspintoys.com, і ви хочете пересилати її через обліковий запис oleh@contoso.com (користувача Office 365), обліковий запис printer@tailspintoys.com необхідно додати як додаткову адресу електронної пошти для oleh@contoso.com.

Налаштування Exchange Online як ретранслятора SMTP за допомогою Windows Server 2012

 1. Інсталяція Інформаційних служб Інтернету

  1. У диспетчері серверів виберіть Add Roles (Додати ролі).

  2. На сторінці "Перші ніж розпочати" в майстрі додавання ролей натисніть кнопку Далі.

  3. На сторінці Select Installation Type (Вибір типу інсталяції) виберіть Role-based or Feature-based installation (Інсталяція ролей або компонентів).

  4. На сторінці Select destination server (Вибір цільового сервера) клацніть Select a server from the server pool (Вибрати сервер з пулу сервера) і виберіть сервер, на якому виконуватимуться служби SMTP. Натисніть кнопку Далі.

  5. На сторінці Select Server Roles (Вибір ролі сервера) виберіть Web Server (IIS) (Веб-сервер (IIS)), а потім натисніть кнопку Далі. Якщо з’являється сторінка з пропозицією обрати додаткові можливості, виберіть Додати компоненти, а потім натисніть кнопку Далі.

  6. На сторінці Виберіть роль служб переконайтеся, що вибрано базової автентифікації у розділі Безпека та натисніть кнопку Далі.

  7. На сторінці підтвердження натисніть кнопку Інсталювати.

 2. Інсталяція SMTP

  1. Відкрийте диспетчер серверів і виберіть Add Roles and Features (Додати ролі та компоненти).

  2. Клацніть Server Selection (Вибір сервера) й перевірте, чи вибрано потрібний сервер, а потім клацніть Features (Компоненти).

  3. На екрані Select Features (Вибір компонентів) виберіть SMTP-сервер. Можливо, вам буде запропоновано інсталювати додаткові компоненти. У такому разі виберіть Add Required Features (Додати необхідні компоненти) і натисніть кнопку Далі.

  4. Натисніть кнопку Інсталювати. Після завершення інсталяції, можливо, знадобиться запустити службу SMTP за допомогою оснастки "Служби" консолі керування MMC.

 3. Налаштування SMTP

  1. Відкрийте диспетчер серверів, виберіть Tools (Сервіс), а потім клацніть Internet Information Services (IIS) 6.0 (Інформаційні служби Інтернету (IIS) 6.0).

  2. Щоб змінити поточний сервер, клацніть правою кнопкою миші параметр SMTP Virtual Server (Віртуальний SMTP-сервер), а потім виберіть Властивості.

  3. На вкладці General (Загальні) виберіть Advanced (Додатково) > Add (Додати).

  4. У полі "IP-адреса" вкажіть адресу сервера, на якому розміщено SMTP-сервер.

  5. У полі "Порт" введіть 587 і натисніть кнопку OK.

  6. На вкладці "Доступ" виконайте такі дії:

   1. Клацніть Автентифікація й перевірте, чи вибрано параметр Анонімний доступ.

   2. Виберіть Connection (Підключення) > Only the List Below (Лише комп’ютери зі списку нижче), а потім укажіть IP-адреси пристроїв (наприклад, принтерів), які необхідно підключити до SMTP-сервера.

   3. Виберіть Relay (Ретрансляція) > Only the List Below (Лише комп’ютери зі списку нижче), а потім укажіть IP-адреси пристроїв, які надсилатимуть повідомлення через SMTP-сервер.

  7. На вкладці "Доставка" виберіть Outbound Security (Безпека вихідних підключень) і виконайте такі дії:

   1. Виберіть Базова автентифікація.

   2. Введіть облікові дані користувача Office 365, який повинен передавати пошту SMTP.

   3. Виберіть Шифрування TLS.

   4. Виберіть Outbound Connections (Вихідні підключення), у полі TCP Port (Порт TCP) введіть значення 587, а потім натисніть кнопку OK.

   5. Натисніть кнопку Advanced (Додатково) і вкажіть SMTP.office 365.com як проміжний вузол.

 4. Перезапустіть служби IIS і SMTP.

Налаштування Exchange Online як ретранслятор SMTP за допомогою Windows Server 2008

 1. Інсталяція Інформаційних служб Інтернету

  1. У диспетчері серверів виберіть Add Roles (Додати ролі).

  2. На сторінці "Перші ніж розпочати" в майстрі додавання ролей натисніть кнопку Далі.

  3. На сторінці "Вибір ролі сервера" виберіть Веб-сервер (IIS), а потім натисніть кнопку Інсталювати.

  4. Натискайте кнопку "Далі", доки не відкриється сторінка Select Role Services (Вибір служб ролей).

  5. Крім того, перевірте, чи активовано функції Журналювання ODBC, Сумісність метабази IIS та Консоль керування IIS 6, а потім натисніть Далі.

  6. Коли вам буде запропоновано інсталювати IIS, виберіть "Інсталювати". Можливо, після інсталяції знадобиться перезапустити сервер.

 2. Інсталяція SMTP

  1. Відкрийте диспетчер серверів і виберіть Add Roles and Features (Додати ролі та компоненти).

  2. На екрані Select Features (Вибір компонентів) виберіть SMTP-сервер. Можливо, вам буде запропоновано інсталювати додаткові компоненти. У такому разі виберіть Add Required Features (Додати необхідні компоненти) і натисніть кнопку Далі.

  3. Натисніть кнопку Інсталювати. Після завершення інсталяції, можливо, знадобиться запустити службу SMTP за допомогою оснастки "Служби" консолі керування MMC.

 3. Налаштування SMTP

  1. Виберіть Пуск > Administrative Tools (Адміністрування) > Internet Information Services (IIS) 6.0 (Інформаційні служби Інтернету (IIS) 6.0).

  2. Щоб змінити поточний сервер, клацніть правою кнопкою миші параметр SMTP Virtual Server (Віртуальний SMTP-сервер), а потім виберіть Властивості.

  3. На вкладці General (Загальні) виберіть Advanced (Додатково) > Add (Додати).

  4. У полі "IP-адреса" вкажіть адресу сервера, на якому розміщено SMTP-сервер.

  5. У полі "Порт" введіть 587 і натисніть кнопку OK.

  6. На вкладці "Доступ" виконайте такі дії:

   1. Клацніть "Автентифікація" й перевірте, чи вибрано параметр Анонімний доступ.

   2. Виберіть Connection (Підключення) > Only the List Below (Лише комп’ютери зі списку нижче), а потім укажіть IP-адреси пристроїв (наприклад, принтерів), які необхідно підключити до SMTP-сервера.

   3. Виберіть Relay (Ретрансляція) > Only the List Below (Лише комп’ютери зі списку нижче), а потім укажіть IP-адреси пристроїв, які надсилатимуть повідомлення через SMTP-сервер.

  7. На вкладці "Доставка" виберіть Outbound Security (Безпека вихідних підключень) і виконайте такі дії:

   1. Виберіть Базова автентифікація.

   2. Введіть облікові дані користувача Office 365, який повинен передавати пошту SMTP.

   3. Виберіть Шифрування TLS.

   4. Виберіть Outbound Connections (Вихідні підключення), у полі TCP Port (Порт TCP) введіть значення 587, а потім натисніть кнопку OK.

   5. Натисніть кнопку Advanced (Додатково) і вкажіть SMTP.office 365.com як проміжний вузол.

 4. Перезапустіть служби IIS і SMTP.

Як переконатись, що інсталяція пройшла успішно?

Ви можете перевірити служби ретрансляції SMTP, не використовуючи бізнес-програми або пристрої.

Для цього зробіть ось що:

 1. Створіть текстовий файл у Блокноті або іншому текстовому редакторі. Нижче наведено дані, які мають міститися в цьому файлі. Замініть вихідну й цільову адреси електронної пошти на адресу, яку ви використовуватимете, щоб надсилати повідомлення через SMTP.

  FROM: <source email address>
  TO: <destination email address>
  SUBJECT: Test email
  
  This is a test email sent from my SMTP server
  
 2. Збережіть файл як Email.txt.

 3. Скопіюйте файл Email.txt у цю папку: C:\InetPub\MailRoot\Pickup.

 4. Через деякий час файл повинен автоматично переміститися до папки C:\InetPub\MailRoot\Queue. Коли SMTP-сервер доставляє повідомлення, цей файл автоматично видаляється з локальної папки.

  Попередження!: Якщо SMTP-серверу не вдається доставити повідомлення, у папці C:\InetPub\MailRoot\BadMail створюється звіт про недоставку (NDR). За його допомогою можна визначати помилки доставки.

Пов’язані теми

Усунення несправностей електронну пошту, надіслану з Принтери та бізнес-програм
Настроювання багатофункціональні пристрої або застосунку для надсилання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Office 365

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×