Налаштування сценаріїв для Office 365 PowerShell

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Використовуйте ці сценарії PowerShell, щоб підключитися до служб Office 365, отримати довідку й налаштувати політику виконання для сценаріїв.

Підключення до служб Office 365 за допомогою PowerShell

Щоб підключитися до служб Office 365, спершу потрібно інсталювати або імпортувати найновіші модулі PowerShell, а потім створити автентифіковане підключення.

Підключення до Azure Active Directory за допомогою модуля Windows Azure Active Directory

Щоб дізнатися, як інсталювати модуль Windows Azure Active Directory та підключитися за допомогою імені користувача й пароля облікового запису або за допомогою багатофакторної автентифікації (MFA), див. статтю Підключення до Office 365 PowerShell.

Підключення до Azure Active Directory за допомогою модуля Azure Active Directory V2

Щоб дізнатися, як інсталювати модуль Azure Active Directory V2 та підключитися за допомогою імені користувача й пароля або за допомогою багатофакторної автентифікації, див. статтю Підключення за допомогою модуля Azure Active Directory V2 PowerShell.

Підключення до Exchange Online

Щоб дізнатися, як підключитися до Exchange Online за допомогою імені користувача й пароля облікового запису, див. статтю Підключення до Exchange Online PowerShell.

Щоб дізнатися, як інсталювати модуль Microsoft Exchange Online Remote PowerShell і підключитися за допомогою MFA, див. статтю Підключення до Exchange Online PowerShell за допомогою багатофакторної автентифікації.

Підключення до SharePoint Online

Щоб дізнатися, як інсталювати оболонку керування SharePoint Online і підключитися за допомогою імені користувача й пароля облікового запису або за допомогою MFA, див. статтю Підключення до SharePoint Online PowerShell.

Підключення до "Skype для бізнесу – онлайн"

Щоб дізнатися, як підключитися до "Skype для бізнесу – онлайн" за допомогою імені користувача й пароля облікового запису, див. статтю Підключення до "Skype для бізнесу – онлайн" за допомогою Windows PowerShell.

Щоб підключитися до "Skype для бізнесу – онлайн" за допомогою MFA, виконайте такі дії:

 1. Щоб інсталювати поточний модуль PowerShell для "Skype для бізнесу – онлайн", перейдіть на сторінку "Skype для бізнесу – онлайн", модуль Windows PowerShell, натисніть кнопку Download (Завантажити), а потім запустіть завантажений файл та інсталюйте його.

  Це потрібно зробити лише раз на кожному комп’ютері, з якого ви керуєте "Skype для бізнесу – онлайн".

 2. Відкрийте вікно командного рядка Windows PowerShell.

 3. Введіть ім’я облікового запису в подвійних лапках, видаліть текст інструкції та символи "<" і ">".

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Виконайте отримані команди у вікні Windows PowerShell.

 4. Введіть пароль свого облікового запису в діалоговому вікні SkypeForBusinessAuth і натисніть кнопку Увійти.

 5. Дотримуйтеся вказівок у діалоговому вікні SkypeForBusinessAuth, щоб надати додаткові дані для автентифікації, як-от код підтвердження, а потім натисніть кнопку Увійти.

Підключення до Azure Active Directory та Exchange Online

Ці команди PowerShell підключать вас до Azure Active Directory та Exchange Online, після того як ви інсталюєте модуль Windows Azure Active Directory.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Порада.: Щоб отримати цей блок команд PowerShell як файл сценарію (PS1), клацніть тут.

Підключення до всіх навантажень Office 365

Щоб підключитися до всіх навантажень Office 365 в одному й тому самому вікні PowerShell, спочатку потрібно імпортувати або інсталювати відповідні модулі. Цей блок команд PowerShell підключається до Azure Active Directory, "Skype для бізнесу – онлайн", SharePoint Online та Exchange Online.

Введіть назву організації, а потім виконайте цей набір команд PowerShell, увійшовши в систему за допомогою імені користувача й пароля облікового запису:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

Введіть ім’я облікового запису, а потім виконайте цей набір команд PowerShell, увійшовши в систему за допомогою багатофакторної автентифікації:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

Вам буде чотири рази запропоновано вказати ім’я користувача й пароль облікового запису, а також відомості для багатофакторної автентифікації, як-от код підтвердження.

Отримання довідки з PowerShell

Іноді вам може знадобитися додаткова довідка з PowerShell. На щастя, у PowerShell довідку вбудовано.

Відображення файлів довідки для командлета PowerShell

Щоб отримати докладні відомості про певний командлет, наприклад Get-Process, можна виконати таку команду:

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

Відображення статті TechNet для командлета PowerShell

Щоб відкрити онлайнову довідку із синтаксису на сайті TechNet для певного командлета, як-от Get-Process, виконайте таку команду:

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Примітка.: Для цього потрібен доступ до Інтернету.

Відображення прикладів для команди PowerShell

Щоб відобразити у вікні PowerShell приклад синтаксису для певного командлета, як-от Get-Process, виконайте таку команду:

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

Оновлення файлів довідки PowerShell

Вміст довідки PowerShell регулярно оновлюється. Щоб отримати найновішу довідку, можна виконати команду Update-Help. Після цього може з’явитися таке повідомлення: "The Update-Help command downloads the most current Help files for Windows PowerShell modules, and installs them on your computer" (Команда Update-Help завантажує найновіші файли довідки для модулів Windows PowerShell та інсталює їх на вашому комп’ютері). Натисніть клавішу Y і дозвольте модулю оновлювати файли довідки. Це займе всього кілька хвилин.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Порада.: Щоб отримати цей блок команд PowerShell як файл сценарію (PS1), клацніть тут.

Установлення політики виконання сценаріїв

Сценарії PowerShell – це команди PowerShell, які виконуються з одного або кількох текстових файлів. Сценарії дають змогу автоматизувати поширені завдання в ОС Windows, програмах Microsoft і, звісно, службах Office 365. Оскільки зловмисні сценарії можуть завдати шкоди вашому комп’ютеру, виконуючи небажані команди, корпорація Майкрософт захистила вас, вимкнувши виконання сценаріїв PowerShell за замовчуванням. Ви самі повинні встановити політику виконання PowerShell відповідно до своїх потреб. Політика виконання має такі параметри:

 • Restricted

  Файли конфігурації не завантажуються, а сценарії не запускаються. "Restricted" – це стандартна політика виконання.

 • RemoteSigned

  Усі сценарії й файли конфігурації, завантажені з Інтернету, повинні мати підпис надійного видавця.

 • AllSigned

  Усі сценарії й файли конфігурації, зокрема написані вами на локальному комп’ютері, повинні мати підпис надійного видавця.

 • Unrestricted

  Завантажуються всі файли й запускаються всі сценарії. Якщо запустити непідписаний сценарій, завантажений з Інтернету, буде запитано дозвіл на його запуск.

 • Bypass

  Ніщо не блокується, не відображаються попередження чи запити.

 • Undefined

  З поточної області видаляється політика виконання, призначена на даний момент. Цей параметр не призведе до видалення політики виконання, установленої в області групової політики.

Примітка.: Дуже важливо завантажувати або використовувати сценарії PowerShell лише з надійного джерела, особливо коли для політики вибрано параметр "Unrestricted". Також радимо з міркувань безпеки повернутися до параметра "Restricted", якщо немає нагальної потреби запускати сценарії.

Виконати команду Set-ExecutionPolicy можна лише у вікні PowerShell, відкритому з правами адміністратора. Цей сеанс PowerShell називатиметься сеансом із правами адміністратора.

Установлення політики виконання з віддаленим підписанням

За цією командою всі сценарії й файли конфігурації, завантажені з Інтернету, повинні мати підпис надійного видавця. Ім’я політики виконання RemoteSigned можна замінити на інше, щоб змінити політику, яка застосовується.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Порада.: Щоб отримати цей блок команд PowerShell як файл сценарію (PS1), клацніть тут.

Установлення обмеженої політики виконання

За цією командою встановлюється стандартна політика виконання для PowerShell.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Порада.: Щоб отримати цей блок команд PowerShell як файл сценарію (PS1), клацніть тут.

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Див. також

PowerShell для адміністраторів Office 365

Сценарії Office 365 PowerShell

Сценарії звітування для Office 365 PowerShell

Сценарії керування користувача для Office 365 PowerShell

Додаткові функціональні сценарії для Office 365 PowerShell

Ресурси спільноти Office 365 PowerShell

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×