Налаштування, очищення або видалення позицій табуляції

Налаштування, очищення або видалення позицій табуляції

Позиції табуляції можна використати, щоб легко форматувати документи. За допомогою макета документа у Word можна створити, наприклад, вміст або покажчик, не витрачаючи час на позиції табуляції.

Word також містить стандартні таблиці, колонтитули, титульні сторінки та інші макети. Завдяки їм зовсім не потрібно додавати позиції табуляції.

Порада : Щоб врахувати відмінності в різних версіях Word, багато процедур згадують "вкладку Основне". У Word 2016 також можна використати вкладку Макет. У Word 2013, Word 2010 і Word 2007 також можна використати вкладку Розмітка сторінки.

Незалежно від версії Word процедура налаштування (додавання) позицій табуляції на горизонтальній лінійці лишається незмінною. За замовчуванням на лінійці немає позицій табуляції, коли ви відкриваєте новий пустий документ. Проте встановлено стандартний інтервал табуляції величиною близько 1,25 см.

Перш ніж почати налаштування (додавання) позицій табуляції, варто ознайомитися з вибором вкладок і доступними позиціями табуляції.

У засобі вибору позицій табуляції виберіть одну із семи наявних табуляцій (зліва, по центру, справа, за розділювачем, з рискою, відступ першого рядка, навислий відступ), яку потрібно застосувати на лінійці.

Вибір вкладок – це невелика піктограма ліворуч від лінійки. Ви можете клацати її, щоб побачити різні види табуляції, описані нижче.

зображення кнопки

Зліва

Текст вирівнюється за правим краєм позиції табуляції.

Кнопка ''По центру''

По центру

Текст вирівнюється по центру під час введення.

зображення кнопки

Справа

Текст вирівнюється за правим краєм і продовжується ліворуч.

зображення кнопки

За розділювачем

Числа вирівнюються за лівим краєм від десяткової коми. Не можна використовувати параметр За розділювачем, щоб вирівнювати числа за іншим символом, наприклад дефісом або амперсандом.

Кнопка ''З рискою''

З рискою

Розташування тексту не залежить від табуляції типу З рискою. Проте при цьому в позиції табуляції вставляється вертикальна смуга.

Зображення кнопки

Відступ першого рядка

Параметр Відступ першого рядка розміщується вгорі лінійки та дає змогу додати відступ до першого рядка в абзаці.

Зображення кнопки

Нависаючий виступ

Параметр Нависаючий виступ розміщується внизу лінійки та дає змогу додати відступ до всіх рядків в абзаці, починаючи з другого.

Щоб швидко встановити позиції табуляції в документі, виберіть позицію табуляції та клацніть місце на лінійці, де має з’явитися табуляція.

Лінійка в документі Word із позиціями табуляції.

 • Ліворуч від лінійки виберіть позицію табуляції у виборі вкладок і клацніть місце на лінійці, де потрібно розмістити табуляцію.

  Примітка : Відображення лінійки над документом Клацніть Подання > Лінійка. Якщо ви хочете бачити позиції табуляції в документі, клацніть Основне > Відобразити всі знаки Зображення кнопки .

Поради

 • Щоб перемістити позицію табуляції, перетягніть її в потрібне місце на лінійці.

 • Щоб точно розташувати позицію табуляції, двічі клацніть табуляцію. Відкриється діалогове вікно Табуляція з відомостями про точне розташування в розділі Позиції табуляції.

 • Щоб перевірити вирівнювання тексту, створеного за допомогою позицій табуляції, натисніть клавішу Tab.

 • Якщо виділено кілька абзаців, на лінійці відображаються лише позиції табуляції з першого абзацу.

З горизонтальної лінійки можна швидко видалити будь-яку позицію табуляції.

Примітка : Якщо лінійка не відображається у верхній частині документа, клацніть Подання > Лінійка. Якщо символ позиції табуляції не відображається в документі, на вкладці Основне в групі Абзац клацніть піктограму Відобразити всі знаки Зображення кнопки .

 • Перетягніть із лінійки позицію табуляції, щоб видалити її.

  Знак табуляції на лінійці

  Примітка : Якщо відпустити кнопку миші, позиція табуляції зникне, а текст повернеться до наступної позиції табуляції або зсунеться на інтервал табуляції за замовчуванням (1,25 см).

На зображенні нижче показано текст, вирівняний за доданими до документа позиціями табуляції: праворуч на відстані 1,9 см, а ліворуч – на відстані 3,2 см.

Приклад тексту, вирівняного за позиціями табуляції на лінійці

Після видалення позицій табуляції текст повертається до стандартного розташування позицій табуляції – через кожні 1,25 см, як показано на зображенні вище.

Приклад тексту після видалення позицій табуляції .

Налаштувати параметри можна в діалогову вікні Табуляція, що дає змогу точніше визначити позиції табуляції та вставити певний символ (заповнювач) перед табуляцією.

 1. На вкладці Основне в групі Абзац клацніть запускач діалогового вікна Абзац і натисніть кнопку Табуляція.

  Кнопка відображення діалогового вікна «Абзац»

 2. У полі Позиції табуляції введіть розташування (величину) на лінійці, де потрібно вставити позицію табуляції.

  діалогове вікно ''табуляція''

 3. У розділі Вирівнювання виберіть зліва, по центру, справа, за розділювачем або з рискою.

 4. У розділі Заповнювач виберіть 1 (немає), 2 (крапки), 3 (риски) або 4 (підкреслення). Вибравши варіант 2, 3 або 4, ви розмістите в позиції табуляції відповідний заповнювач, наприклад, щоб візуально пов’язати елемент змісту з номером сторінки.

  Приклад використання пунктирного заповнювача

 5. Клацніть Установити > OK.

Ви можете видалити кілька табуляцій або всі відразу.

 1. На вкладці Основне в групі Абзац клацніть запускач діалогового вікна Абзац і натисніть кнопку Табуляція.

 2. Виберіть один із цих варіантів:

  • У списку Позиції табуляції виділіть позицію та натисніть кнопку Видалити, а потім натисніть кнопку OK.

   Параметри діалогового вікна "Вкладки".

  • Щоб видалити всі позиції табуляції, клацніть Видалити все > OK.

Табуляції також можна видалити за допомогою команд Знайти та Замінити. Докладні відомості див. в статті Видалення інтервалів табуляції за замовчуванням.

Ви можете додати відступ першого рядка або нависаючий відступ. За допомогою відступу першого рядка можна зсунути перший рядок тексту в абзаці, а решту рядків вирівняти зліва. Нависаючий відступ зсуває відносно першого рядка всі рядки абзацу, починаючи з другого.

Приклад навислого абзацу

 • Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть маркер Відступ першого рядка Зображення кнопки над лінійкою до місця початку першого рядка абзацу.

  • Перетягніть маркер Нависаючий відступ Зображення кнопки під лінійкою в місце, де мають починатися всі рядки, починаючи з другого.

  Примітка : Якщо лінійка не відображається у верхній частині документа, клацніть Подання > Лінійка.

Заповнювачі – це спеціальні символи, як-от точки, риски, підкреслення, що візуально пов’язують текст між позиціями табуляції. Найчастіше заповнювачі використовуються в змісті або покажчику.

Примітка : Якщо ви хочете відформатувати зміст за допомогою позицій табуляції та заповнювачів, краще скористайтеся автоматичним створенням змісту у Word.

 1. Введіть текст, який має відображатися перед заповнювачем.

 2. На горизонтальній лінійці встановіть потрібну позицію табуляції та двічі клацніть її.

 3. У діалоговому вікні Табуляція в розділі Заповнювач виберіть 1 (немає), 2 (крапки), 3 (риски) або 4 (підкреслення). Вибравши варіант 2, 3 або 4, ви розмістите в позиції табуляції відповідний заповнювач, щоб візуально пов’язати частини тексту між позиціями табуляції.

  Приклад використання пунктирного заповнювача

 4. Натисніть кнопку OK, а потім натисніть клавішу Tab.

Порада : Якщо натиснути клавішу Enter, щоб почати новий рядок, буде доступною відформатована позиція табуляції.

Якщо задати позиції табуляції вручну, стандартні позиції табуляції перериваються встановленими вручну табуляціями. Установлені вручну на лінійці позиції табуляції мають більший пріоритет за стандартні позиції табуляції. Пам’ятайте, що стандартні позиції табуляції мають величину близько 1,25 см.

 1. На вкладці Основне в групі Абзац клацніть запускач діалогового вікна Абзац.

 2. У діалоговому вікні Абзац натисніть кнопку Табуляція.

 3. У діалоговому вікні Табуляція в полі За замовчуванням.

  • Введіть потрібну відстань (одиниці вимірювання) між позиціями табуляції.

  • Клацніть стрілку вгору або вниз, щоб налаштувати стандартні одиниці вимірювання (наприклад, 0,2 см).

 4. Натисніть кнопку OK.

Ви можете видалити стандартні інтервали позицій табуляції та видалити символи табуляції в документі вручну, вибравши та видаливши їх. Або ви можете використати команди Знайти та Замінити, щоб видалити кілька (або всі) позицій табуляції.

 1. На вкладці Основне натисніть кнопку Замінити.

 2. У полі Знайти введіть ^t, а поле Замінити на залиште пустим.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть кнопку Знайти далі, а потім натисніть кнопку Замінити, щоб послідовно видалити позиції табуляції в документі.

  • Натисніть кнопку Замінити все, щоб видалити всі позиції табуляції одночасно.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×