Надбудова Power View: дослідження, графічне відображення та представлення даних

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Увага!: Power View та Power Pivot доступні у випусках "Office, професійна плюс" та Office 365 професійна плюс і автономного випуску випуск програми Excel 2013. У книгах Excel 2010 за допомогою надбудови Power Pivot не працюють у деяких версіях програми Excel 2013. Потрібно переглянути, яку версію системи Office використовується?

Power View – це інтерактивний інструмент для дослідження, графічного відображення та представлення даних, який спрощує створення спеціальних звітів. Power View входить до програми Microsoft Excel 2013, служби Microsoft SharePoint Server 2010 і 2013 у складі надбудови служб звітування SQL Server 2012 із пакетом оновлень 1 (SP1) для випуску Microsoft SharePoint Server Enterprise.

Див. статтю Нові можливості надбудови Power View в програмі Excel 2013 і на сервері SharePoint Server.

Перегляньте відео про надбудови Power View та Power Pivot

Карта зі стовпчастою діаграмою в надбудові Power View

Також у цій статті

Початок роботи з надбудовою Power View

Джерела даних для надбудови Power View

Створення діаграм та інших візуалізацій

Фільтрування й виділення даних

Роздільники

Сортування

Звіти з кількома поданнями в надбудові Power View на сайті SharePoint

Спільний доступ до звітів Power View

Надати спільний доступ до Power View в Excel

Спільний доступ до звітів Power View на сайті SharePoint (файлів RDLX)

Друк звітів Power View

Настроювання властивостей звітів Power View в надбудові Power Pivot

Продуктивність

Порівняння компонентів Power View, "Конструктор звітів" і "Розробник звітів"

Докладні відомості про надбудову Power View

Надбудова Power View в програмі Excel і на сайті SharePoint

Надбудова Power View в програмі Excel

Надбудова Power View на сайті SharePoint

Початок роботи з Power View

Є дві версії Power View:

Для обох версій Power View на комп’ютері потрібно інсталювати компонент Silverlight.

Файл RDLX надбудови Power View не можна відкрити в програмі Excel, а файл Excel (XLSX) не можна відкрити на аркушах Power View в надбудові Power View на сайті SharePoint. Також не можна копіювати діаграми та інші візуалізації з файлу RDLX до книги Excel.

Файли Excel (XLSX) з аркушами Power View можна зберігати на сервері SharePoint Server, який може бути розміщено локально або в системі Office 365. Ці файли можна також відкривати на сайті SharePoint. Докладні відомості див. в статті Надбудова Power View в програмі Excel на сервері SharePoint Server 2013 або в службі SharePoint Online системи Office 365.

Джерела даних для надбудови Power View

У програмі Excel 2013 дані можна брати безпосередньо з Excel і використовувати їх як основу для Power View в програмі Excel і на сайті SharePoint. Під час додавання таблиць і створення зв’язків між ними Excel автоматично створює модель даних. Модель даних – це колекція таблиць і зв’язків між ними, яка відтворює справжні зв’язки між бізнес-функціями та процесами. Вона, наприклад, дає змогу дізнатися, як продукти пов’язані із запасами та продажами. Продовжуючи змінювати та розширювати одну й ту саму модель даних у надбудові Power Pivot для Excel, можна створити складнішу модель даних для звітів Power View.

За допомогою Power View можна взаємодіяти з даними:

На початок сторінки

Створення діаграм та інших візуалізацій

У Power View можна швидко створювати різноманітні графічні відображення, від таблиць і матриць до секторних, бульбашкових діаграм, гістограм і наборів із кількох діаграм. Щоб створити графічне відображення, необхідно спочатку створити таблицю, яка потім легко перетворюється на інші графічні відображення, щоб знайте саме те, що найкращим чином ілюструватиме дані. Щоб створити таблицю, клацніть таблицю або поле у списку полів або перетягніть поле зі списку полів у подання. Power View накреслить таблицю в поданні, показуючи справжні дані та автоматично додаючи заголовки стовпців.

Щоб перетворити таблицю на інші графічні відображення, виберіть тип графічного відображення на вкладці "Конструктор". Power View використовує лише ті діаграми та інші способи графічного відображення даних, які найкращим чином відображають дані в цій таблиці. Наприклад, якщо Power View не виявить жодні агрегатовані числові значення, діаграми не використовуватимуться.

Докладні відомості див. в статті Діаграми та інші способи графічного відображення даних у надбудові Power View

На початок сторінки

Фільтрування та виділення даних

У Power View є кілька способів фільтрування даних. Power View використовує метадані, які містяться в початковій моделі даних, щоб зрозуміти зв’язки між різними таблицями та полями в книзі або звіті. Завдяки цим зв’язкам можна використовувати одне графічне відображення для фільтрування та виділення всіх графічних відображень на аркуші або в поданні. Крім того, можна вивести на екран область фільтрів і визначити фільтри, які потрібно застосувати до певного графічного відображення або до всіх графічних відображень на аркуші або в поданні. У Power View на сайті SharePoint панель фільтрів можна залишити видимою або приховати її перед переходом до режиму читання або повноекранного режиму.

Докладні відомості див. в статті Фільтрація та виділення даних у надбудові Power View.

На початок сторінки

Роздільники

Роздільники в Excel дають можливість порівнювати й оцінювати дані під різним кутом зору. Роздільники в Power View працюють схожим чином. Якщо в поданні наявні декілька роздільників і ви вибрали елемент в одному з них, цей вибраний елемент відфільтрує інші роздільники в поданні.

Докладні відомості див. в статті Роздільники в надбудові Power View.

Сортування

У Power View можна сортувати таблиці, матриці, гістограми, стовпчасті діаграми та набори з кількох невеликих діаграм. У таблицях і матрицях можна сортувати стовпці, у діаграмах – категорії або числові значення, а в наборах із кількох діаграм – значення набору полів або числові значення. У кожному випадку можна виконувати сортування за зростанням або спаданням, за атрибутами, наприклад за назвою продукту, або за числовими значеннями, наприклад за загальними продажами.

Докладні відомості див. в статті Сортування в надбудові Power View.

На початок сторінки

Звіти з кількома поданнями в надбудові Power View на сайті SharePoint

Один звіт Power View на сайті SharePoint може містити кілька подань. Усі подання у звіті Power View на сайті SharePoint створюються на основі однієї табличної моделі. Кожне подання має власні графічні відображення, і фільтри в кожному поданні використовуються лише для цього подання.

Докладні відомості див. в статті Звіти з кількома поданнями в надбудові Power View на сайті SharePoint.

Примітка.:  В Excel кожен аркуш Power View – це окремий аркуш. Одна книга Excel може містити будь-яку кількість аркушів Power View, і для кожного з цих аркушів Power View можна брати за основу свою модель даних. Докладні відомості див. у статтях Аркуші Power View, зв’язані з різними моделями даних і Нові можливості надбудови Power View в програмі Excel 2013 і на сервері SharePoint Server.

На початок сторінки

Спільний доступ до звітів Power View

Звіт Power View завжди готовий до презентації: дані можна переглядати й демонструвати будь-коли, адже використовуються фактичні дані. Тепер не потрібен попередній перегляд звіту, якщо необхідно перевірити його вигляд.

Спільний доступ до звітів Power View в програмі Excel

Надання спільного доступу до книг Excel з аркушами Power View:

На сервері SharePoint Server 2013 або сайті SharePoint Online.    І локально, і в хмарі читачі звітів можуть переглядати аркуші Power View в книгах, збережених у цих розташуваннях, а також взаємодіяти з цими книгами.

Спільний доступ до звітів Power View в SharePoint (файлів RDLX)

У режимі читання та повноекранної презентації стрічку та інші інструменти конструктора приховано, щоб звільнити місце для візуалізацій. Звіт залишається повністю інтерактивним із можливостями фільтрування та виділення.

Звіти Power View, створені на сайті SharePoint, зберігаються на сервері SharePoint Server 2010 або 2013, де інші користувачі можуть переглядати ці документи та працювати з ними. Інші користувачі також можуть редагувати звіти і, залежно від своїх дозволів на сервері, зберігати внесені зміни. Докладні відомості про створення, збереження та друк звітів Power View.

Також можна експортувати інтерактивну версію звіту Power View у SharePoint до програми PowerPoint. Кожне подання Power View перетворюється на окремий слайд PowerPoint. Робота зі звітами Power View, експортованими в програму PowerPoint, схожа на роботу з поданнями Power View в режимі читання та повноекранному режимі: можна працювати з візуалізаціями й фільтрами, доданими автором звіту до кожного подання, але не можна створювати їх.

Дізнайтеся, як експортувати звіт із надбудови Power View в програмі SharePoint до програми PowerPoint.

На початок сторінки

Друк звітів Power View

Звіти Power View призначено для взаємодії незалежно від того, у якому форматі файлу їх створено (XLSX у програмі Excel або RDLX на сайті SharePoint): Якщо торкатися значень в одній діаграмі, це впливатиме на значення в інших. Отже, можна надрукувати аркуш Power View, однак він буде статичний – з папером, звісно, взаємодіяти не можна.

Окрім того, звіт Power View створюється так, щоб гарно виглядати на екрані: Усі діаграми, таблиці та інші візуальні елементи розміщуються на одному екрані. Тому іноді діаграми або таблиці мають смугу прокручування, яку читач повинен прокрутити, щоб переглянути решту значень у діаграмі або таблиці. Знов-таки, смуги прокручування не працюють на папері.

Настроювання властивостей створення звітів Power View за допомогою надбудови Power Pivot

Можна настроїти кілька властивостей у надбудові Power Pivot, щоб удосконалити створення звітів у надбудові Power View.

На початок сторінки

Продуктивність

Для розширення функціональності Power View отримує лише ті дані, які потрібні в певний момент часу для графічного відображення даних. Таким чином, навіть якщо в основі таблиці на аркуші чи в поданні лежить модель даних із мільйонами рядків, у кожен окремий момент часу Power View шукатиме дані лише для тих рядків, які на цю мить відображено в таблиці. Під час перетягування смуги прокручування вниз таблиці можна помітити, що повзунок переміщується вгору, що дає змогу продовжити прокручування вниз у міру того, як Power View видобуває нові рядки.

На початок сторінки

Порівняння компонентів Power View, Report Builder та Report Designer

Power View не замінює наявні Служби звітування – продукти, які використовуються для створення звітів.

Засіб Report Designer – це складне середовище розробки, яке використовується розробниками та ІТ-фахівцями для вбудованої звітності в їхніх програмах. За допомогою Report Designer вони можуть створювати оперативні звіти, спільні джерела даних і спільні набори даних, а також розробляти елементи керування засобу для перегляду звітів.

За допомогою засобу Конструктор звітів ІТ-фахівці та досвідчені користувачі можуть створювати потужні оперативні звіти, спільні набори даних і частини звітів, які можна використовувати повторно.

Засоби Report Builder і Report Designer повертають звіти у форматі RDL; Power View – звіти у форматі RDLX. За допомогою Power View не можна відкривати звіти у форматі RDL і навпаки.

Примітки.: 

  • Звіти RDL можна створювати на серверах звітів у власному режимі служб звітування або в режимі SharePoint.

  • Звіти RDLX у Power View можна створювати тільки на серверах звітів у режимі SharePoint.

Report Builder і Report Designer відправлення 2012 служба Pack 1 служб звітування SQL Server, а також Power View. Дізнайтеся більше про інструменти служб звітування SQL Server.

На початок сторінки

Додаткові відомості про надбудову Power View

Надбудова Power View в програмі Excel і на сайті SharePoint

Нові можливості надбудови Power View в програмі Excel 2013 і на сервері SharePoint Server

Основні завдання конструювання в надбудові Power View

Діаграми та інші візуалізації в надбудові Power View

Фільтрування та виділення даних у надбудові Power View

Ієрархії в надбудові Power View

Сортування в надбудові Power View

Перетворення суми на середнє значення або інший агрегат у надбудові Power View

Форматування звітів Power View

Надбудова Power View в програмі Excel

Зв’язки в надбудові Power View

Оновлення даних або моделі даних для аркуша Power View

Надбудова Power View в програмі Excel на сервері SharePoint Server або на сайті SharePoint Online в Office 365

Навчальна вправа: оптимізація моделі даних для створення звіту Power View

Посібник: створення звіту Power View з даними Ринку Microsoft Azure

Надбудова Power View на сайті SharePoint

Системні вимоги до надбудови Power View на сайті SharePoint

Створення, збереження та друк звітів Power View на сайті SharePoint

Звіти з кількома поданнями в надбудові Power View на сайті SharePoint

Об’єкти багатовимірної моделі в надбудові Power View

Сполучення клавіш і спеціальні можливості Power View у службі SharePoint

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×