Навчальна вправа. Включення даних з Інтернету та вибір значень параметрів за замовчуванням для звітів Power View

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Короткий огляд.    Після вивчення попереднього посібника, Створення звітів Power View на основі карт, книга Excel містить дані з різних джерел і модель даних, створену на основі зв’язків, установлених за допомогою надбудови Power Pivot, а також звіт Power View на основі карти з деякими основними відомостями про Олімпійські ігри. У цьому посібнику ми розширимо й оптимізуємо книгу, додавши до неї більше даних і цікаві рисунки, а також підготуємо її, щоб легко створювати вражаючі звіти Power View.

Примітка.: У цій статті описано моделі даних у програмі Excel 2013. Проте, однакових даних моделювання та функції Power Pivot у програмі Excel 2013 також застосовуються до Excel 2016.

Зміст посібника:

Імпорт посилань на зображення з Інтернету в модель даних

Використання даних з Інтернету для створення моделі даних

Приховання таблиць і полів для зручного створення звітів

Контрольна точка й вікторина

Наприкінці цього посібника пропонується вікторина, за допомогою якої можна перевірити свої знання.

У цій серії використовуються дані, що стосуються олімпійських медалей, країн, де проходили Олімпійські ігри, а також різноманітних олімпійських спортивних змагань. До цієї серії входять такі посібники:

 1. Імпорт даних у програму Excel 2013 і створення моделі даних

 2. Розширення зв’язків моделі даних за допомогою програми Excel 2013, надбудови Power Pivot і мови DAX

 3. Створення звітів Power View на основі карт

 4. Включення даних з Інтернету й установлення параметрів за замовчуванням для звітів Power View

 5. Довідка Power Pivot

 6. Створення вражаючих звітів Power View. Частина 2

Ми радимо вивчати посібники по черзі.

Ці посібники за допомогою програми Excel 2013 Power Pivot увімкнуто. Щоб отримати додаткові відомості про програму Excel 2013, клацніть тут. Додаткові відомості про ввімкнення Power Pivot, клацніть тут.

Імпорт посилань на зображення з Інтернету в модель даних

Обсяг інформації постійно зростає, отже мають розширюватися й можливості графічного відображення даних. З’являються нові перспективи й можливості аналізу даних і вивчення різноманітних способів їхньої взаємодії. Надбудови Power Pivot і Power View дають змогу об’єднувати свої та зовнішні дані, а також створювати для них цікаві та зручні графічні відображення.

У цьому розділі ми розширимо модель даних, включивши до неї зображення прапорів регіонів і країн, які беруть участь в Олімпійських іграх, а потім додамо умовні зображення спортивних дисциплін на Олімпійських іграх.

Додавання зображень прапорів до моделі даних

Зображення візуально збагачують звіти Power View. Далі ми додамо дві категорії зображень: одна представлятиме спортивні дисципліни, а інша (прапори) – країни та регіони.

Книга містить дві таблиці, до яких зручно додати цю інформацію: Discipline для зображень спортивних дисциплін і Hosts для прапорів. Щоб зробити завдання цікавішим, ми шукатимемо зображення в Інтернеті й використовуватимемо посилання на них. Таким чином ці зображення бачитимуть усі читачі звіту незалежно від їхнього розташування.

 1. Після пошуку навколо в Інтернеті, ви знайдете добре джерела для зображень прапорів для кожної країни або регіону: CIA.gov World Factbook сайту. Наприклад, якщо клацнути посилання, ви отримаєте зображення позначка для Франції.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Якщо подальшого дослідження та знайти інші позначки URL-адреси зображень на сайті, ви розумієте, URL-адреси мають узгодженість форматування, і що тільки змінна двобуквений код країни або регіону. Так Якщо ви знали, що кожен двобуквений країни або регіону, код, вам може просто вставте URL-Адресою кожного цього двобуквений код і отримати посилання на кожний позначку. Плюс, і коли ви уважно на дані, ви розумієте, що таблиці Hosts містить два букву країни або регіону коди. Чудовий.

 2. Для створення нового поля в таблиці Hosts , щоб зберігати позначка URL-адреси. Посібника раніше використовувалася DAX для об'єднання двох полів, і ми будемо робити те ж саме для позначка URL-адреси. У Power Pivotвиберіть пункт пустий стовпець, який містить заголовок Додавання стовпців у таблиці Hosts . У рядку формул введіть наведену нижче формулу DAX (або можна скопіювати та вставити його в стовпці формули). Це виглядає довгий, але більшу частину його URL-адресу, ми хочемо, щоб використовувати з Довідника ЦРУ.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  Функції DAX ви зробили кілька речей, в один рядок. По-перше, DAX функція REPLACE замінює текст у вказаний текстового рядка, щоб за допомогою цієї функції ви замінити частину URL-адресу посилання на Франції позначки (ПТ) з відповідні двобуквений код для кожної країни або регіону. Номер 82 повідомляє, що функцію замінити, щоб почати 82 заміни символів в рядку. 2, яка повідомляє, що слід замінити кількість символів, щоб замінити. Після цього ви могли помітити, URL-адреса – це з урахуванням регістра (який перевірено це в першу чергу, звичайно) і наші двобуквений коди верхнього регістру, повинні перетворити їх в нижній регістр, як ми вставляється URL-адреси за допомогою функції DAX нижче.

 3. Перейменуйте стовпець із позначка URL-адреси в поле FlagURL. На екрані Power Pivot тепер схожа на наступному екрані.

  Створення поля URL-адреси за допомогою надбудови Power Pivot і мови DAX

 4. Поверніться до програми Excel та виділіть зведену таблицю на Аркуші1. У списку Полів зведеної таблицівиберіть пункт Усі. Відобразиться поле поле FlagURL додано доступна, як показано на наступному екрані.
  Поле FlagURL додано до таблиці Hosts

  Примітки.: Для деяких країн і регіонів код Alpha-2, використаний на веб-сторінці World Factbook сайту CIA.gov, відрізняється від офіційного коду Alpha-2 за стандартом ISO 3166-1, представленого в таблиці Hosts, а тому деякі прапори не відображаються належним чином. Щоб виправити це й отримати правильні URL-адреси прапорів, внесіть зміни безпосередньо в таблиці Hosts у програмі Excel для кожної країни або регіону, прапор яких не відображається. Хороша новина полягає в тому, що надбудова Power Pivot автоматично виявляє зміни, внесені у програмі Excel, і перераховує формулу DAX. Змініть:

  • AT на AU;

Додавання піктограм видів спорту до моделі даних

Звіти Power View можна зробити цікавішими, додавши зображення, пов’язані з олімпійськими змаганнями. У цьому розділі ми додамо зображення до таблиці Disciplines.

 1. Після пошуку в Інтернеті, ви знайдете, що Wikimedia Commons має великі піктограми для кожного Олімпійських дисципліною, представлено Parutakupiu. Таке посилання відображається кількість зображення з Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Але якщо подивитися на кожному окремих зображень, ви знайдете поширених структуру URL-адреси не піддається за допомогою мови DAX автоматично створити посилання на зображення. Ви хочете, щоб дізнатися, скільки дисципліни наявні в моделі даних, щоб оцінити, чи слід ввести посилання вручну. У Power Pivot виберіть таблиці Disciplines і пошуку в нижній частині вікна Power Pivot . Тут відображається кількість записів – 69, як показано на наступному екрані.
  У вікні надбудови Power Pivot відображається кількість записів

  Ви вирішите, що 69 записів не є завеликої кількості, щоб скопіювати та вставити вручну, особливо, оскільки вони будуть так переконливі, під час створення звітів.

 3. Щоб додати URL-адреси піктограм, потрібен новий стовпець у таблиці Disciplines. Це дещо ускладнює завдання, адже таблицю Disciplines імпортовано до моделі даних із бази даних Access, тому таблиця Disciplines відображається тільки в надбудові Power Pivot, а не в програмі Excel. Але в надбудові Power Pivot не можна безпосередньо вводити дані в окремі записи, які називаються рядками. Щоб вирішити цю проблему, можна створити нову таблицю на основі даних таблиці Disciplines, додати цю нову таблицю до моделі даних і встановити зв’язок.

 4. У Power Pivotскопіюйте три стовпці в таблиці Disciplines . Ви можете виберіть їх, наведіть вказівник миші на стовпець дисципліною, потім перетягніть через зі стовпцем значення SportID, як показано на наступному екрані, потім натисніть кнопку основне > буфера обміну > копіювати.

  Копіювання полів у надбудові PowerPivot

 5. У програмі Excel створіть новий аркуш і вставте на нього скопійовані дані. Відформатуйте їх як таблицю, використовуючи верхній рядок як заголовки стовпців, як ми робили це в попередніх посібниках цієї серії, а потім дайте таблиці назву DiscImage. Надайте аркушу таке саме ім’я.

Примітка.: Книги з усіх вручну Вхід виконано, називається discimage_table. XLSX, входить до першого посібника цієї серії завантажені файли. Щоб полегшити, можна завантажити її, натиснувши кнопку тут. У наступні кроки, які можна застосувати однакові ситуаціях зі своїми даними.

 1. У стовпці поруч з елементом значення SportID введіть DiscImage в першому рядку. Excel автоматично розширює можливості таблиці, щоб додати рядок. На аркуші DiscImage схожа на наступному екрані.

  Розширення таблиці у програмі Excel

 2. Для кожної спортивної дисципліни введіть URL-адреси піктограм із сайту Wikimedia Commons. Завантаживши книгу з уже введеними URL-адресами, можна скопіювати та вставити їх у стовпець.

 3. У вікні програми Excel виберіть елементи Power Pivot > Таблиці > Додати до моделі даних, щоб додати створену таблицю до моделі даних.

 4. У надбудові Power Pivot у поданні схеми створіть зв’язок, перетягнувши поле DisciplineID з таблиці Disciplines до поля DisciplineID в таблиці DiscImage.

Установлення категорії даних для правильного показу зображень

Щоб зображення правильно відображалися у звітах Power View, потрібно вибрати категорію даних "URL-адреса зображення". Надбудова Power Pivot намагається визначити тип даних у моделі даних і додає в дужках після назви автоматично вибраної категорії слово "Рекомендовано", але краще переконатися, що все правильно. Зробімо це.

 1. У надбудові Power Pivot виберіть таблицю DiscImage, а потім виділіть стовпець DiscImage.

 2. На стрічці виберіть > розширені властивості звітування > Категорія даних та URL-адреса зображення, як показано на наступному екрані. Excel спробує визначення категорій даних а коли це станеться, позначаючи вибраної категорії даних як ().

  Вибір категорії даних у надбудові Power Pivot

Тепер модель даних містить URL-адреси піктограм, які можна пов’язати з кожною спортивною дисципліною, а в списку "Категорія даних" вибрано правильну категорію URL-адреса зображення.

Використання даних з Інтернету для створення моделі даних

На багатьох веб-сайтах в Інтернеті є інформація, яку можна використовувати у звітах, якщо немає сумнівів щодо її достовірності та корисності. У цьому розділі ми додамо дані про чисельність населення до моделі даних.

Додавання даних про чисельність населення до моделі даних

Щоб створити звіти з інформацією про кількість населення, потрібно знайти ці відомості, а потім додати їх до моделі даних. Чудовим джерелом такої інформації є банк даних Worldbank.org. На цьому сайті є сторінка, на якій можна вибирати й завантажувати будь-які дані про певну країну або регіон. Щоб відкрити її, скористайтеся цим посиланням:

http://databank.WorldBank.org/Data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Завантажити дані з веб-сайту Worldbank.org можна багатьма способами. На основі цих даних можна створити безліч цікавих звітів. Зараз нас цікавлять дані про чисельність населення у країнах і регіонах, перелічених у моделі даних. Далі ми завантажимо таблицю з потрібними даними й додамо її до моделі даних.

Примітка.: Веб-сайти іноді змінено, тому в WorldBank.org; макета може бути дещо відрізняється від того, як описано нижче. Крім того, можна завантажити книгу Excel з іменем Population.xlsx , який уже містить WorldBank.org; даних, створені за допомогою наведені нижче кроки, натиснувши тут.

 1. Перейдіть на веб-сайт worldbank.org за наведеним вище посиланням.

 2. У центрі сторінки, у розділі країнанатисніть кнопку виділити все.

 3. У розділі РЯДИзнайдіть і виберіть команду генеральної сукупності, загальний. На наступному екрані показано зображення цього пошуку зі стрілкою в полі пошуку.

  Пошук наборів даних на веб-сайті worldbank.org

 4. У розділі TIME (ЧАС) виберіть 2008 рік (дані трохи застарілі, але вони відповідають даним статистики Олімпійських ігор, використаним у цих посібниках).

 5. Зробивши вибір, натисніть кнопку DOWNLOAD (ЗАВАНТАЖИТИ), а потім виберіть Excel як тип файлу. Ім’я завантаженої книги не дуже зрозуміле. Змініть його на Population.xls, а потім збережіть книгу в зручному розташуванні, щоб використовувати її на наступних кроках.

Тепер можна імпортувати ці дані в модель даних.

 1. У книзі Excel із даними про Олімпійські ігри створіть новий аркуш з іменем Population.

 2. Перейдіть до завантаженої книги Population.xls, відкрийте її та скопіюйте дані. Пам’ятайте: щоб виділити всі суміжні дані, можна вибрати будь-яку клітинку в наборі даних і натиснути клавіші Ctrl+A. Вставте дані в клітинку A1 аркуша Population книги, присвяченої Олімпійським іграм.

 3. У своїй книзі Олімпійських ігор ви потрібно відформатувати дані, ви просто вставити як таблицю та назвіть таблицю генеральної сукупності. Будь-яку клітинку в наборі даних вибрано, наприклад клітинки A1 натисніть сполучення клавіш Ctrl + A, щоб вибрати всі суміжних дані і натисніть Ctrl + T відформатуйте дані як таблицю. Оскільки дані із заголовками, виберіть пункт таблиця із заголовками у вікні Створення таблиці , що з'явиться, як показано тут.

  Вікно "Створення таблиці"

  Форматування даних як таблиці має багато переваг. Ви можете призначати ім'я таблиці, яка дає змогу визначити. Ви також можете встановити зв'язки між таблицями, увімкнувши дослідження та аналіз у зведених таблицях, Power Pivotі Power View.

 4. На вкладці ТАБЛИЧНІ ЗНАРЯДДЯ > КОНСТРУКТОР Знайдіть поле Ім'я таблиці і введіть сукупності ім'я таблиці. Сукупності даних належить до стовпця під назвою 2008. Означає прямими, перейменувати 2008 стовпця в таблиці сукупності генеральної сукупності. Книгу тепер схожа на наступному екрані.

  Дані про чисельність населення, імпортовані у програму Excel

  Примітки.: У деяких випадках, Код країни використовуються WorldBank.org, сайт не відповідає офіційного ISO 3166-1 альфа 3 код описані в таблиці Medals , це означає, що деякі країни/регіони не відображати дані про чисельність населення. Що можна виправити, зробивши ось заміни безпосередньо в сукупності таблиці у програмі Excel для кожного потрібного запису. Гарні новини – це, що Power Pivot автоматично виявляє зміни, внесені у програмі Excel:

  • Змінення NLD НЕД

  • Змінення ЧЕ до свого

 5. У програмі Excel додати таблицю до моделі даних, вибравши Power Pivot > таблиць > додати до моделі даних, як показано на наступному екрані.

  Додавання нових даних до моделі даних

 6. Тепер створімо зв’язок. Можна помітити, що код країни або регіону в таблиці Population – це той самий тризначний код, який міститься в полі NOC_CountryRegion таблиці Medals. Це означає, що можна легко створити зв’язок між цими таблицями. У надбудові Power Pivot у поданні схеми перетягніть таблицю Population, щоб розташувати її поруч із таблицею Medals. Перетягніть поле NOC_CountryRegion із таблиці Medals до поля коду країни або регіону в таблиці Population. Зв’язок установлено:

  Створення зв’язку між таблицями

Це досить просто. Тепер модель даних містить посилання на зображення прапорів і піктограми спортивних дисциплін, а також нові таблиці з даними про чисельність населення. У нас уже багато даних, для яких можна створити кілька чудових графічних відображень, щоб потім додати їх до звіту.

Але спочатку давайте дещо спростимо створення звітів, приховавши кілька непотрібних таблиць і полів.

Приховання таблиць і полів для зручного створення звітів

Можливо, ви помітили, що таблиця Medals містить багато полів. Переважна більшість із них непотрібна для звітів. З цього розділу ви дізнаєтеся, як приховати такі поля, щоб оптимізувати створення звіту в надбудові Power View.

Щоб побачити це на власні очі, виберіть у програмі Excel аркуш Power View. На знімку екрана нижче показано список таблиць в області Поля Power View. У ньому досить багато таблиць, і в багатьох є поля, які ніколи не використовуватимуться у звітах.

Забагато доступних таблиць у книзі Excel

Дані в цих таблицях, важливі, але такий довгий список таблиць і полів може заважати. Можна приховати таблиці й поля в засобах клієнта, зокрема у зведених таблицях і надбудові Power View, не видаляючи базові дані з моделі даних.

Далі ми приховаємо деякі таблиці та поля, використовуючи надбудову Power Pivot. Якщо таблиці або поля, приховані для звітів, знадобляться пізніше, можна будь-коли повернутися в надбудову Power Pivot і відобразити їх знову.

Примітка.: Створювати звіти або фільтри на основі прихованих таблиць і полів не можна.

Приховання таблиць за допомогою Power Pivot

 1. У надбудові Power Pivot виберіть елементи Головна > Подання > Подання даних, щоб перейти з подання схеми до подання даних.

 2. Приховаймо такі таблиці, які навряд чи знадобляться для звітів: S_Teams і W_Teams. Зверніть увагу: у кількох таблицях є тільки одне корисне поле. Пізніше в цьому посібнику ви дізнаєтеся, що робити в таких випадках.

 3. Клацніть правою кнопкою миші на вкладці W_Teams , знайдені в нижній частині вікна і виберіть пункт приховати в засобах клієнта. На наступному екрані показано меню, яке з'являється, якщо клацнути правою кнопкою миші вкладку прихованих таблиць в Power Pivot.

  Приховання таблиць у засобах клієнта програми Excel

 4. Приховання інші таблиці, S_Teams, а також. Зверніть увагу, що для прихованих таблиць затінені вкладки, як показано на наступному екрані.

  Затінені вкладки прихованих таблиць в надбудові Power Pivot

Приховання полів за допомогою Power Pivot

Деякі поля також непотрібні для звітів. Базові дані можуть бути важливі, але, приховавши поля в засобах клієнта, зокрема у зведених таблицях і надбудові Power View, можна спростити переходи між полями та вибирання полів, потрібних для звітів.

Ось як приховати набір непотрібних полів із різних таблиць:

 1. У Power Pivotнатисніть на вкладку медалі клацніть правою кнопкою миші стовпець Edition, натисніть кнопку приховати в засобах клієнта, як показано на наступному екрані.

  Клацніть правою кнопкою миші, щоб приховати поля таблиці в засобах клієнта програми Excel

  Зверніть увагу на стовпець вимикається сірий, схожий на які сірий вкладки прихованих таблиць.

 2. На вкладці Medals приховайте в засобах клієнта поля Event_gender та MedalKey.

 3. На вкладці Events приховайте в засобах клієнта поля EventID та SportID.

 4. На вкладці Sports приховайте поле SportID.

Тепер аркуш Power View та область Поля Power View виглядають так, як показано на знімку екрана нижче. Це значно зручніше.

Зменшення кількості таблиць у засобах клієнта спрощує створення звіту

Приховавши таблиці та стовпці в засобах клієнта, можна оптимізувати створення звітів. Можна приховати будь-яку кількість непотрібних таблиць або стовпців, а згодом знову відобразити їх за потреби.

Модель даних повністю готова, і тепер можна експериментувати з даними. У наступному посібнику ми створимо різноманітні цікаві й переконливі графічні відображення, використовуючи інформацію про Олімпійські ігри та створену модель даних.

Контрольна точка й вікторина

Стислий огляд вивченого матеріалу

У цьому посібнику розповідалося, як імпортувати дані з Інтернету у свою модель даних. В Інтернеті є багато даних, і дуже корисно вміти знаходити потрібну інформацію та додавати її у звіти.

Крім того, ви дізналися, як додати зображення до своєї моделі даних і створити формули DAX, щоб спростити додавання URL-адрес, які можна використовувати у звітах, до великих масивів даних. Ви навчилися приховувати непотрібні таблиці й поля, що значно спрощує створення звітів. Це особливо корисно, коли звіти на основі наданих вами даних створюють інші користувачі.

У наступному посібнику цієї серії розповідається, як створювати вражаючі звіти Power View. Вони цікаві й інтерактивні, а їхній вигляд залежить тільки від вашої творчості й уяви. Навіть використовуючи набір даних про Олімпійські ігри, можна створити практично необмежену кількість різноманітних звітів.

У це важко повірити? Ось посилання на наступний посібник, щоб ви могли зробити це власноруч:

Посібник 5. Створення вражаючих звітів Power View. Частина  1

ВІКТОРИНА

Хочете перевірити, наскільки добре запам’ятали пройдений матеріал? Спробуйте! Наведена нижче вікторина стосується функцій, можливостей і вимог, описаних у цьому посібнику. Відповіді наведено внизу сторінки. Бажаємо успіхів!

Запитання 1. Який із наведених нижче способів слід використовувати, щоб додати дані з Інтернету до моделі даних?

А. Скопіювати дані як текст і вставити їх у програму Excel. Їх буде додано до моделі даних автоматично.

Б. Скопіювати дані та вставити їх у програму Excel, відформатувати як таблицю, а потім клацнути елементи Power Pivot > Таблиці > Додати до моделі даних.

В. Створити формулу DAX у надбудові Power Pivot, щоб заповнити новий стовпець URL-адресами, які посилаються на ресурси з даними в Інтернеті.

Г. Варіанти Б та В.

Запитання 2. Яке з наведених нижче тверджень про форматування даних як таблиці в програмі Excel правильне?

А. Можна призначити таблиці ім’я, щоб її легко відрізняти її від інших.

Б. Можна додати таблицю до моделі даних.

В. Можна встановити зв’язки між таблицями, а потім досліджувати й аналізувати дані у зведених таблицях, а також надбудовах Power Pivot і Power View.

Г. Усі зазначені вище варіанти.

Запитання 3. Яке з наведених нижче тверджень про приховання таблиць у надбудові Power Pivot правильне?

А. Якщо приховати таблицю в надбудові Power Pivot, дані видаляються з моделі даних.

Б. Таблиця, прихована в надбудові Power Pivot, не відображається в засобах клієнта, а тому не можна фільтрувати звіти, використовуючи поля такої таблиці.

В. Якщо приховати таблицю в надбудові Power Pivot, у засобах клієнта нічого не змінюється.

Г. У надбудові Power Pivot можна приховати тільки поля, але не таблиці.

Запитання 4. Правильно чи ні? Поле, приховане в надбудові Power Pivot, не відображатиметься й буде недоступне навіть у надбудові Power Pivot.

А. Правильно

Б. Ні

Відповіді на вікторину

 1. Правильна відповідь: Г

 2. Правильна відповідь: Г

 3. Правильна відповідь: Б

 4. Правильна відповідь: Б

Примітки.: Дані й зображення, використані в цій серії посібників:

 • інформація про Олімпійські ігри, надана компанією Guardian News & Media Ltd;

 • зображення прапорів зі сторінки Factbook веб-сайту ЦРУ (cia.gov);

 • дані про чисельність населення з веб-сайту Світового банку (worldbank.org);

 • піктограми олімпійських видів спорту, надані користувачами Thadius856 і Parutakupiu.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×