Можливості для письма справа наліво

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Система Microsoft Office містить функції та засоби для введення тексту справа наліво, що дають змогу вводити, редагувати та відображати текст мовами, у яких використовується написання справа наліво або поєднання написань справа наліво та зліва направо. У цьому контексті "мови з написанням справа наліво" означають системи письма справа наліво. Сюди належать мови, у яких використовується контекстне написання символів (наприклад, арабська), і мови, у яких контекстне написання не використовується. Щоб читати письмо справа наліво, слід змінити відповідні настройки. Ви також можете змінити настройки лише певних файлів, і тоді їхній вміст відображатиметься справа наліво.

Якщо комп'ютер не має справа наліво мовна версія системи Office інстальовано, потрібно буде встановити відповідний мовний пакет. Ви також має бути запущено Microsoft Windows операційна система, яка має справа наліво підтримки та ввімкнути цю мову клавіатури, який потрібно використовувати мову справа наліво.

Перш ніж використовувати будь-який функцій справа наліво в Microsoft Officeабо навіть правильно відобразити справа наліво сценаріїв, необхідно додати мову вводу в ОС Windows і ввімкнути розкладку клавіатури для мови справа наліво.

Якщо ви використовуєте Windows XP, необхідно спочатку перейдіть керування панелі головну сторінку в Windows XP , щоб інсталювати потрібні Microsoft Windows складних сценаріїв. Після інсталяції програмного забезпечення складні символи, додати мови клавіатури. Додаткові відомості про Настроювання Windows XP для кількох мов.

Залежно від того, як ви бажаєте настроїти комп'ютер можна за допомогою однієї мови для відображення (меню, діалогових вікон та майстрів) і введіть для іншої мови, за потреби. Якщо потрібно, введіть мовою справа наліво і відображається меню та Онлайнова довідка в, мови, ви можете настроїти відображення Office на цей вибір мови. Додаткові відомості про додати мову або настроювання мовних параметрів у програмах Office.

Кілька функцій справа наліво у програмах Office використовувати мову інтерфейсу, щоб визначити макет екрана напрямок та вирівнювання тексту в діалогових вікнах. Під час визначення мови інтерфейсу користувача справа наліво в діалоговому вікні установлення мовних параметрів Office , макет меню, діалогових вікон та майстрів чи справа наліво, але настройки Microsoft Windows залишаються зліва направо.

Наприклад, якщо мовою інтерфейсу пакета Office (але не системи Windows) вибрано арабську, елементи керування матимуть такий вигляд:

мова інтерфейсу користувача — арабська

Хоча меню відображаються справа наліво, рядок заголовка залишається англійською мовою, а кнопки Закрити, Згорнути та Розгорнути розташовані в правому верхньому куті, як в інтерфейсі з розташуванням елементів зліва направо. Якби для інтерфейсу Windows було встановлено мову з письмом справа наліво, текст у рядку заголовка відображався би цією мовою, а кнопки Закрити, Згорнути та Розгорнути розташувалися б у лівому верхньому куті.

Якщо ви переважно працюєте з мовами з письмом зліва направо, але інколи вам потрібно вставляти текст із напрямком введення справа наліво, як мову інтерфейсу ви можете вибрати українську та за потреби вводити текст справа наліво в більшості програм Office. Для цього настройте текст, маркіровані списки та нумерацію для письма справа наліво для області редагування та ввімкніть відповідну розкладку клавіатури.

Щоб змінити напрямок тексту безпосередньо в програмі Microsoft Office, на вкладці Основне в групі Абзац натисніть кнопку абзацу Справа наліво (ця кнопка відображається, лише якщо ввімкнуто підтримку мови з письмом справа наліво). Навіть змінивши мову інтерфейсу на мову з письмом справа наліво, потрібно ввімкнути відповідну мову клавіатури, щоб вводити текст цією мовою.

Якщо ваша постійна мова інтерфейсу – українська, але її потрібно змінити на діалект арабської мови, виконайте такі дії.

 1. Відкрийте файл програми Office, наприклад документ Word.

 2. На вкладці Файл виберіть елемент Параметри, а потім – категорію Мова.

 3. У діалоговому вікні Виберіть мову системи Office у списку Мова редагування виберіть потрібний діалект мови арабська та натисніть кнопку Додати.

 4. У таблиці Вибір мов редагування переконайтеся, що щойно доданий діалект арабської мови виділено, і натисніть кнопку За промовчанням.

  Увага! :  Якщо встановити щойно призначену мову редагування як мову за замовчуванням, вона стане мовою за замовчуванням для всіх ваших програм Microsoft Office.

Щоб ввести за допомогою власного певної мови клавіатури, потрібно інсталювати відповідний мовний пакет для цієї мови. Вам потрібно додати потрібну розкладку клавіатури. Після додавання розкладки клавіатури для іншої мови і вибравши мовну панель слід стикування на панелі завдань, індикатор мови на панелі завдань Зображення мовної панелі з'явиться та відображає поточний мови клавіатури. Індикатор мови для арабської мови, наприклад, є індикатор арабської розкладки клавіатури .

Примітка : Мовна панель з’являється автоматично після додавання принаймні однієї мови клавіатури, крім української, у діалоговому вікні Текстові служби та мови вводу в системі Microsoft Windows.

 • Щоб відобразити мовну панель, коли індикатор мови видимий на панелі завдань, клацніть цей індикатор і виберіть команду Показати мовну панель.

 • Щоб відобразити індикатор мови на панелі завдань, коли мовна панель видима, натисніть кнопку Згорнути.

 • Щоб вибрати клавіатуру для іншої мови, клацніть назву поточної мови (на мовній панелі) або індикатор мови, після чого виберіть іншу мову.

Докладніше про те, як увімкнути розкладки клавіатури для певної мови перегляньте активувати або змінення мови розкладки клавіатури.

Залежно від того, які мови вам потрібні, ви можете вводити текст, використовуючи таблицю символів і коди символів ASCII. Щоб дізнатися, як автоматично вставляти коди символів ASCII за допомогою колекції символів, див. статтю Вставлення символів.

Якщо ви хочете ввести лише невеликий текст іншою мовою, не переключаючи клавіатуру, ви можете скористатися таблицею символів – одним із компонентів системи Microsoft Windows. Ви можете вибрати символ на сторінці шрифтів для мови з письмом справа наліво або зліва направо, скопіювати його до буфера обміну та вставити в документ. Докладні відомості про використання таблиці символів для введення тексту див. в статті Використання спеціальних символів (таблиця символів).

Напрямок тексту пов’язаний із послідовністю читання, вирівнюванням і розташуванням елементів на екрані. Якщо в одному реченні, абзаці або елементі керування використовується текст, введений справа наліво та зліва направо, цей текст називається комбінованим.

Коли програму Office настроєно на відображення тексту справа наліво, вигляд курсора для виконати тексту зліва направо курсор для введення тексту зліва направо або курсор для тексту, введеного зліва направо та справа наліво курсор для введення тексту справа наліво відрізняється. Курсор може переміщатися в напрямку введення тексту певною мовою (логічне переміщення) або до наступного суміжного символу (візуальне переміщення).

Якщо ввімкнуто підтримку мов із письмом зліва направо й справа наліво, у більшості програм Office на стрічці відображаються кнопки абзацу Зліва направо та Справа наліво. Натискаючи їх, ви можете змінити напрямок тексту, коли вводите та вирівнюєте текст.

Примітка :  У програмі Microsoft OneNote кнопки Зліва направо та Справа наліво відобразяться, якщо клацнути стрілку Вирівнювання абзацу.

Ви можете вирівняти текст у клітинці або в полі за лівим краєм, по центру чи за правим краєм. У деяких програмах, як-от Access і Excel, текст може також мати контекстний напрямок.

Якщо текст має контекстний напрямок, текст і числа вирівнюються відповідно до мови першого введеного символу, наприклад, якщо перший символ у клітинці або полі належить до мови з письмом справа наліво, текст буде вирівняно праворуч, а якщо до мови з письмом зліва направо – ліворуч. Для окремих об’єктів контекстний напрямок тексту можна змінити на вирівнювання ліворуч, по центру або праворуч.

У багатьох програмах із підтримкою мов із письмом справа наліво та комбінованих напрямків введення (справа наліво та зліва направо) застосовуються контекстні правила, які керують напрямком і порядком читання тексту. Поля, списки та інші елементи керують контекстними правилами для тексту, який вони містять.

Існують такі контекстні правила для визначення порядку читання та напрямку тексту:

 • Якщо перша буква належить до мови з письмом зліва направо, установлено порядок читання зліва направо та вирівнювання ліворуч.

 • Якщо перша буква належить до мови з письмом справа наліво, установлено порядок читання справа наліво та вирівнювання праворуч.

 • Якщо введено лише нейтральні знаки, порядок читання й напрямок збігаються з напрямок тексту абзацу (зліва направо або справа наліво) до введення першої букви.

Якщо змінити першу букву мови з письмом зліва направо на букву мови з письмом справа наліво (і навпаки), змінюються порядок читання та напрямок тексту.

У програмі Word та інших текстових редакторах ви можете вибирати, шукати та замінювати окремі діакритичні знаки й символи арабської мови, незалежно від того, чи їх об’єднано в лігатуру. Кожна лігатура та діакритичний знак обробляються як окрема одиниця слова мови з письмом справа наліво.

Нижче наведено приклад арабського слова, яке містить лігатуру із трьох символів (кожний символ виділено).

Слово з однією виділеною лігатурою

Слово із двома виділеними лігатурами

Слово із трьома виділеними лігатурами

Ви можете зберігати файли у форматі HTML, щоб публікувати їх в Інтернеті в напрямку справа наліво або зліва направо. Веб-сторінки з напрямком відображення справа наліво позначено стандартним атрибутом HTML DIR у файлі HTML. Якщо конкретний веб-браузер підтримує атрибут DIR, сторінка відображатиметься справа наліво. Якщо атрибут DIR не підтримується, сторінка відображатиметься зліва направо.

Порада :  Щоб переглядати веб-сторінки з напрямком читання справа наліво, використовуйте браузер, який розпізнає атрибут DIR, як-от Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Complex Scripts або принаймні Microsoft Internet Explorer 5.

Порядок сортування для написання справа наліво застосовується всюди, де це можливо: до списків даних в режимі таблиці, до подання картками, подання значками, а також до списків груп, контактів, папок та адрес.

Примітка :  У деяких серверних поданнях не можна сортувати дані справа наліво, оскільки вони підтримують лише доступні серверні порядки сортування.

Для індійських мов, зокрема бенгалі, гуджараті, хінді, каннада, малаялам, маратхі, панджабі, телугу та тамільської мови, у системі Microsoft Office деякі параметри пошуку можуть не працювати. Наприклад, параметри Враховувати регістр і Лише слова повністю не працюватимуть у цих мовах. Проте, ці параметри можна використовувати для пошуку символів латиниці в тому самому документі.

Мови з написанням справа наліво

Функції пошуку та заміни пошук тексту в тому порядку, у яких текст вводиться в поле пошуку , замість порядку, у якому відображаються. Таким чином, ви можете шукати рядків тексту справа наліво, незалежно від того, напрямок абзацу. Ви також можете шукати відповідає символи з або без кашиди (Арабська лише), алеф гамза (Арабська лише) або діакритичні знаки, наприклад івриту niqqud. Список кодів символів ASCII та Юнікод в розділі Вставити ASCII або Юнікоду символів і символів.

Індійські мови

Для індійських мов, зокрема бенгалі, гуджараті, хінді, каннада, малаялам, маратхі, панджабі, телугу та тамільської мови, у системі Microsoft Office деякі параметри пошуку можуть не працювати. Наприклад, параметри Враховувати регістр і Лише слова повністю не працюватимуть у цих мовах. Проте, ці параметри можна використовувати для пошуку символів латиниці в тому самому документі.

Південно-східно-азійські мови

Для південно-східноазійських мов, зокрема тайської та в’єтнамської, у системі Microsoft Office можуть підтримуватися не всі параметри пошуку. Наприклад, параметри Враховувати регістр та Лише слова повністю не працюватимуть із символами південно-східноазійських мов. Проте, ці параметри можна використовувати для пошуку символів латиниці в тому самому документі.

Програми Microsoft Office підтримують наведені нижче кодові сторінки, доступні користувачам, які працюють із текстами арабською мовою, на івриті або з комбінованими текстами.

Арабська

Кожна кодова сторінка визначається за унікальним номером кодової сторінки. Кодова сторінка для арабської мови має номер CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Дарі, пушту, перська, уйгурська й урду використовують ті самі кодові сторінки, що й арабська мова.

Іврит

Кожна кодова сторінка визначається за унікальним номером кодової сторінки. Кодова сторінка для івриту має номер CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Їдиш використовує ті самі кодові сторінки, що й іврит.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×