Мережі Yammer та клієнти Office 365

Автономну службу Yammer інтегровано з Office 365, у зв’язку з чим також змінилася й роль мережі Yammer. Крім того, процеси закупівлі Yammer, керування цією службою та її користувацький інтерфейс інтегровано з Office 365. Тому для клієнтів, які створили окремі мережі Yammer, важливо дізнатися, як керувати Yammer як службою в Office 365. Крім того, щоб полегшити користування та керування службою, ми радимо пов’язувати один клієнт Office 365 лише з однією мережею Yammer. Якщо ви використовуєте іншу конфігурацію, радимо об’єднати мережі та клієнтів.

Примітка.: Чи отримали ви нещодавно повідомлення від Yammer про те, що ваш клієнт Office 365 пов’язано з кількома мережами Yammer? Докладні відомості про це повідомлення, а також про те, що слід робити в такому разі, див. в цій статті й в записі блоґу служби підтримки Yammer.

Зміна ролі мережі Yammer

Мережа Yammer об’єднує користувачів з однієї організації та дає їм змогу тісно співпрацювати. Вона визначає межі організації й використовується як об’єкт керування. Через інтеграцію Yammer з Office 365 межі організації та керування основними функціями виявляються за допомогою пов’язаного клієнта Office 365.

Мережа Yammer як межа організації.    До мережі можуть приєднатися лише користувачі-співробітники. У цьому випадку між учасниками мережі встановлюються довірчі відносини, тому вони можуть співпрацювати без обмежень. Через інтеграцію Yammer з Office 365 межі організації для Office 365 і Yammer однакові. Усі користувачі Office 365, які використовують один і той самий клієнт Office 365 (з передплатою на Yammer), можуть отримати доступ до Yammer. Коли організація збільшується, і, скажімо, до клієнта Office 365 додається новий домен, він автоматично синхронізується з Yammer, а користувачі цього домену одразу отримають доступ до Yammer.

Мережа Yammer як об’єкт керування.    Раніше керування всіма аспектами роботи Yammer здійснювалося на рівні мереж, зокрема керування посвідченнями, доменом і користувачами. Через інтеграцію Yammer з Office 365 основними аспектами Yammer можна керувати в Office 365, зокрема посвідченнями, доменом, користувачами та ліцензіями. Адміністратори Office 365 отримують єдиний набір ефективних інструментів для керування всіма службами Office 365, включно з Yammer. Ми радимо адміністраторам Yammer керувати на рівні мережі лише певними конфігураціями Yammer (наприклад, стандартними параметрами сповіщення або параметрами зовнішньої мережі).

Зв’язок мереж Yammer з клієнтами Office 365

Кілька клієнтів почали використовувати службу Yammer перед її тісною інтеграцією з Office 365, через що створено конфігурації, указані нижче.

У цьому сценарії клієнт Office 365 пов’язано з однією мережею Yammer. Наприклад:

 • Перевірені домени в клієнті Office 365:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com і fabrikam.com.

 • Домени в мережі Yammer:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com і fabrikam.com.

На зображенні нижче показано цей зв’язок (один клієнт Office 365 пов’язаний з однією мережею Yammer):

Один клієнт Office 365 зіставляється з однією мережею Yammer

Далі описано, як клієнти отримують таку конфігурацію. Оскільки служба Yammer за замовчуванням додана до Office 365, коли створюється клієнт Office 365, автоматично створюється й мережа Yammer, а домени з Office 365 додаються до Yammer. Крім того, у рамках активації Yammer ми активуємо Yammer в усіх клієнтах із передплатою на Yammer. Домени, що додаються до клієнта Office 365 або вилучаються з нього, і надалі синхронізуватимуться з мережею Yammer.

Це найрозповсюдженіша та рекомендована конфігурація. Нижче наведено список її основних переваг.

 • Скорочення витрат на адміністрування Yammer.    Ви можете керувати однією службою Yammer, а не окремими мережами.

 • Зручне керування Yammer в Office 365.    Службою Yammer можна керувати з Office 365 подібно до того, як ви керуєте іншими службами Office 365. Наприклад, можна централізовано керувати життєвим циклом усіх користувачів і доменів Yammer з Office 365.

 • Усунення інформаційних бар’єрів в організації.    Якщо у всіх користувачів є об’єднана служба Yammer, вони можуть зв’язуватися з усіма колегами та співпрацювати з ними.

Нижче наведено список основних можливостей керування Yammer в Office 365, які підтримуються в цій конфігурації.

Можливість

Підтримка в конфігурації "1 клієнт на 1 мережу"

Вхід

Так

Єдиний вхід

Так

Керування життєвим циклом користувачів

Так

Керування життєвим циклом адміністраторів

Так

Керування ліцензіями

Так

Керування життєвим циклом доменів

Так

Об’єднання безкоштовних базових мереж Yammer

Так

Майбутня інтеграція Yammer з Групами Office 365

Так

Інші майбутні інтеграції Yammer з іншими функціями Office 365

Так

Інтеграція Yammer з Групами Office 365.    У блозі Yammer ми оголосили про інтеграцію груп Yammer з інфраструктурою Груп Office 365. Ця можливість стане доступною для клієнтів із конфігурацією "1 клієнт на 1 мережу".

Майбутня інтеграція Yammer з іншими функціями Office 365.    У майбутньому можуть з’явитись інші можливості інтеграції Yammer з Office 365. Ними зможуть скористуватися клієнти з конфігурацією "1 клієнт на 1 мережу".

У цьому сценарії клієнт Office 365 пов’язано з кількома мережами Yammer. Наприклад:

 • Перевірені домени в клієнті Office 365:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com і fabrikam.com.

 • Домени в мережі 1 Yammer:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com.

 • Домени в мережі 2 Yammer:    fabrikam.com.

На зображенні нижче показано цей зв’язок (один клієнт Office 365, пов’язаний із кількома мережами):

Один клієнт Office 365 зіставляється з багатьма мережами Yammer

Далі описано, як клієнти отримують таку конфігурацію. Зазвичай цей сценарій стосується великих організацій. Велика організація (contoso.com) може мати кілька дочірніх (скажімо, fabrikam.com – одна з них). Організація має офіційний клієнт Office 365 і офіційну мережу Yammer (contoso.com). Користувачі в дочірніх компаніях можуть самостійно зареєструватися у власних мережах Yammer з використанням власних доменів електронної пошти (fabrikam.com). У дуже великих компаніях кількість таких мереж Yammer може становити десятки, але більшість цих мереж дочірніх компаній використовуються рідко або взагалі не використовуються, можливо, тому що вони відділені від великої активної мережі. Ми настійно радимо об’єднати менші мережі в більшу батьківську мережу в організації. Для цього слід перенести мережі. Після консолідації мереж організація зможе скористатись основними корпоративними перевагами конфігурації "1 клієнт на 1 мережу", наведеними вище.

Навіть після об’єднання може статися так, що через вагомі бізнес-причини знадобиться зв’язати один клієнт Office 365 із кількома мережами Yammer. Ця конфігурація підтримується, але існують певні обмеження. Нижче наведено їх список.

 • Підвищення витрат на адміністрування Yammer.    Вам потрібно керувати кількома мережами Yammer, тому витрати на адміністрування вищі.

 • Відсутня можливість спільної роботи з усіма користувачами в організації.    Усі працівники вашої організації містяться в різних мережах Yammer, тому користувачі не зможуть зв’язуватися з усіма користувачами в організації за допомогою Yammer. Ось деякі приклади.

  • Корпоративні оголошення. Якщо генеральному директору компанії потрібно повідомити якусь новину всім користувачам в організації, це потрібно зробити в кожній мережі окремо, а реакція працівників на таке оголошення буде відома лише користувачам окремої мережі.

  • Виявлення внутрішніх відомостей. Якщо працівники в одній мережі працюють над проектом і хочуть переглянути схожий проект, проведений в іншому дочірньому підрозділі, щоб отримати до нього доступ, потрібно докласти зусиль. Це призводить до додаткових проблем і заважає налагодженій співпраці.

 • Плутанина через різницю меж організації в Yammer та Office 365.    У цій конфігурації межа організації для Office 365 більша за межі окремих мереж Yammer, що може призвести до плутанини. Ось деякі приклади.

  • Коментарі користувачів Yammer для вмісту Office 365. Відео Office 365 може бути доступним для всіх користувачів в організації. Користувач мережі contoso.com може додати коментар до відео в Yammer, але його побачать лише інші користувачі мережі contoso.com. Якщо після цього користувач мережі fabrikam.com додасть інший схожий коментар, то його не побачать користувачі contoso.com (оскільки користувачі перебувають у різних мережах).

  • Розмови Yammer під час трансляції наради Skype. Інформаційний канал Yammer можна додати до будь-якої трансляції наради Skype. Зазвичай потрібно вибрати групу в Yammer (яка належить до певної мережі Yammer), яку слід додати до трансляції наради. Проте до самої трансляції наради можна додати будь-якого користувача з клієнта Office 365. Таким чином, може виникнути ситуація, коли користувач увійшов до трансляції наради Skype, але не може брати участь у розмові, адже не є учасником пов’язаної групи Yammer.

 • Інтеграція Yammer з Групами Office 365 не підтримується.    У блозі Yammer ми оголосили про інтеграцію груп Yammer з інфраструктурою Груп Office 365. Ця можливість недоступна для користувачів із конфігурацією "1 клієнт на кілька мереж". Це також пов’язано з різними межами організації в Office 365 і Yammer. Нижче наведено приклад такого сценарію.

  • Керування членством у групах. Припустімо, що після інтеграції груп Yammer з інфраструктурою Груп Office 365 у мережі contoso.com створюється група, яка міститиме лише тих користувачів, які входять у мережу contoso.com. Однак під час керування цією групою в Office 365 до неї можна додати користувача з доменом fabrikam.com. Тепер цього користувача fabrikam.com не можна додати до групи в Yammer.

 • Майбутня інтеграція Yammer з іншими функціями Office 365 недоступна.    У майбутньому можуть з’явитись інші можливості інтеграції Yammer з Office 365. Користувачі з конфігурацією "1 клієнт на кілька мереж", можливо, не зможуть скористатися цими можливостями.

 • Клієнт Office 365 може мати 150 мереж. Клієнти Office 365 можуть мати не більше 150 мереж. У доменах, кількість мереж у яких перевищує 150, відображатимуться лише 150 мереж, а решта з них від’єднуються від клієнта. Адміністратори повинні об’єднувати свої мережі, щоб їх кількість не перевищувала 150. Для цього можна скористатися засобами перенесення.

Нижче наведено список основних можливостей керування Yammer в Office 365, які підтримуються в цій конфігурації.

Можливість

Підтримка в конфігурації "1 клієнт на кілька мереж"

Вхід

Так

Єдиний вхід

Так

Керування життєвим циклом користувачів

Так

Керування життєвим циклом адміністраторів

Так

Керування ліцензіями

Так

Керування життєвим циклом доменів

Так

Об’єднання безкоштовних базових мереж Yammer

Так

Майбутня інтеграція Yammer з Групами Office 365

Ні

Інші майбутні інтеграції Yammer з іншими функціями Office 365

Ні

Вхід.    Навіть якщо клієнт Office 365 пов’язано з багатьма мережами Yammer, один користувач Office 365 зв’язаний з однією мережею Yammer. Коли цей користувач входить у Yammer, він потрапляє у відповідну мережу.

 • Ольга та Іван використовують один клієнт Office 365, але належать до різних мереж. Припустімо, що olga@contoso.com намагається отримати доступ до Yammer. Для цього вона клацає плитку Yammer чи входить на сайт www.yammer.com. Ользі буде запропоновано ввести свої облікові дані Office 365, після чого вона ввійде в мережу contoso.com. ivan@fabrikam.com може так само отримати доступ до Yammer та ввійти в систему під обліковими даними Office 365. При цьому він опиниться в мережі fabrikam.com. Якщо Ольга та Іван раніше користувалися Yammer, їхні облікові записи Office 365 зв’язані з наявними користувачами Yammer (інші користувачі не створюються).

 • Надія використовує клієнт Office 365. У неї є кілька адрес електронної пошти, пов’язаних із кількома мережами. Скажімо, nadiya@contoso.com намагається отримати доступ до Yammer. Її основна адреса електронної пошти – nadiya@contoso.com, але в неї також є проксі-адреса nadiya@fabrikam.com. У цьому сценарії Надії буде запропоновано ввести свої облікові дані Office 365, після чого вона ввійде в мережу contoso.com (вона буде пов’язана лише з однією мережею Yammer).

  • Якщо основна адреса електронної пошти користувача збігається з мережею, користувач увійде в цю мережу.

  • В іншому разі користувач увійде в мережу, яка збігається з додатковою адресою електронної пошти. Якщо є кілька таких адрес, береться одна з них.

  • Якщо імені учасника-користувача (наприклад, user@domain.com) відповідає мережа, користувач увійде в неї.

  • Якщо такий користувач раніше використовував Yammer, його обліковий запис Office 365 буде пов’язано з наявним користувачем Yammer (користувач не створюється).

  Щоб отримати доступ до іншої мережі, Надія може зробити ось що:

  • Отримати запрошення для входу в іншу мережу fabrikam.com як гість. Якщо в обох мережах використовується конфігурація "Використовувати посвідчення Office 365", це єдиний варіант.

  • Створити обліковий запис в іншій мережі й входити в неї за допомогою електронної пошти та пароля.

Коли всі користувачі в клієнті зможуть увійти в мережу за допомогою облікових записів Office 365, ви зможете керувати їхнім життєвим циклом в Office 365, а також налаштувати єдиний вхід у цю службу.

Керування життєвим циклом адміністраторів.    Адміністратори, яким призначена роль глобального адміністратора в клієнті Office 365, додаються до відповідних мереж як перевірені адміністратори Yammer. Коли ця роль вилучається з їхніх облікових записів, вони також втрачають права перевірених адміністраторів Yammer. Якщо в глобального адміністратора є 2 адреси електронної пошти (відповідно до наведеного вище прикладу), admin@contoso.com і admin@fabrikam.com, він додається до мереж contoso.com і fabrikam.com як перевірений адміністратор. Але, як описано в розділі про вхід, за допомогою облікових даних Office 365 він може ввійти лише в одну мережу.

Керування життєвим циклом доменів.    Якщо клієнт Office 365 пов’язано з багатьма мережами Yammer, ви все ще можете керувати доменами Yammer в Office 365 упродовж їхнього життєвого циклу.

 • Коли домен додається до Office 365, він також додається до основної мережі керування життєвим циклом домену. Це мережа з найбільшою кількістю активованих користувачів на момент інтеграції Yammer в Office 365. Таким чином усі нові домени додаються до найбільшої мережі. Зверніть увагу, що до цієї основної мережі додається домен onmicrosoft.com у клієнті Office 365 (цей домен неможливо вилучити з клієнта).

 • Домен, вилучений з Office 365, також вилучається з відповідної мережі. Якщо це останній домен у мережі, ця мережа вимикається.

Існує кілька варіантів переходу до конфігурації "1 клієнт на 1 мережу".

 • Об’єднання невеликих мереж у більші за рахунок перенесення. У наведеному вище прикладі зробіть ось що. Спочатку переконайтеся, що Yammer активовано в клієнті Office 365. Активуйте Yammer Enterprise, якщо ви ще не зробили цього, і активуйте Yammer в домені, пов’язаному з більшою батьківською мережею (у цьому випадку contoso.com). Після цього перейдіть до розділу перенесення мережі (на сторінці адміністрування Yammer) і перенесіть меншу мережу fabrikam.com до мережі contoso.com. Це можуть зробити лише перевірені адміністратори Yammer й глобальні адміністратори Office 365. Наприкінці виникає така ситуація:

  Домени в клієнті Office 365

  Домени в мережі Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Якщо дочірня компанія повністю об’єдналася з батьківською організацією або відділилася від неї, її домен можна вилучити з клієнта Office 365. У наведеному вище прикладі fabrikam.com слід вилучити з клієнта Office 365. Наприкінці виникає така ситуація:

  Домени в клієнті Office 365

  Домени в мережі Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

Навіть після переходу до конфігурації "1 клієнт на 1 мережу" можна випадково змінити її на "1 клієнт на кілька мереж". Наприклад, припустімо, що contoso.com купує компанію tailspin.com із безкоштовною базовою мережею Yammer. Потім Contoso додає tailspin.com до клієнта Office 365, після чого мережа tailspin.com оновлюється до корпоративної версії. Тепер клієнт підключено до 2 мереж Yammer. У таких випадках радимо скористатися порадами вище, щоб повернутися до рекомендованої конфігурації "1 клієнт на 1 мережу" й знову користуватися всіма її перевагами.

З однією мережею Yammer можна пов’язати кілька клієнтів Office 365. Наприклад:

 • Перевірені домени в першому клієнті Office 365:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com.

 • Перевірені домени в другому клієнті Office 365:    fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com.

 • Домени в мережі Yammer:    contoso.com, fabrikam.com.

На зображенні нижче показано цей зв’язок (багато клієнтів Office 365 пов’язано з однією мережею Yammer):

Багато клієнтів Office 365 зіставляються з однією мережею Yammer

Далі описано, як клієнти отримують таку конфігурацію. Зазвичай цей сценарій стосується великих організацій. Велика організація (contoso.com) може мати кілька дочірніх (скажімо, fabrikam.com – одна з них). Ця організація має мережу Yammer й, можливо, додала до неї всі наявні домени. Незважаючи на те що в організації є офіційний клієнт Office 365, дочірня компанія може самостійно створити інший клієнт Office 365 (fabrikam.com).

Така конфігурація не підтримується. Після активації Yammer з мережею можна пов’язати лише один клієнт, який використовуватиметься для керування та входу. Нижче наведено список основних можливостей керування Yammer в Office 365, які підтримуються в цій конфігурації. Докладні відомості про ці можливості див. в статті Керування службою Yammer в Office 365.

Можливість

Підтримка в конфігурації "багато клієнтів на 1 мережу"

Докладні відомості

Вхід

Ні

За допомогою облікових даних для входу в Office 365 у Yammer можуть входити лише користувачі одного з клієнтів Office 365. Клієнт Office 365, пов’язаний із мережею Yammer для входу, визначається за першим користувачем, який увійде за допомогою своїх облікових даних. Якщо в мережі налаштовано єдиний вхід у Yammer, жоден користувач не зможе ввійти в мережу за допомогою своїх облікових даних Office 365, і тому жоден клієнт не зв’язується з мережею для входу.

Єдиний вхід

Ні

Оскільки не всі користувачі можуть увійти в Yammer за допомогою своїх облікових даних Office 365, ви не зможете застосувати ідентичність Office 365 у Yammer та впровадити рішення для єдиного входу на базі Office 365. З 1 грудня 2016 р. підтримка єдиного входу Yammer припинена. Ви можете реалізувати єдиний вхід на основі Office 365, але ця технологія не підтримується в конфігурації "багато клієнтів на 1 мережу".

Керування життєвим циклом користувачів

Ні

Керування життєвим циклом користувачів підтримується лише для користувачів, які можуть увійти в Yammer за допомогою облікових даних Office 365. Тому ви не зможете керувати всіма користувачами Yammer протягом їхнього життєвого циклу в Office 365.

Керування життєвим циклом адміністраторів

Ні

Лише глобальні адміністратори одного з клієнтів додаються до Yammer як перевірені адміністратори. Тому ви не зможете керувати адміністраторами Yammer в Office 365 протягом їхнього життєвого циклу.

Керування ліцензіями

Ні

Керування ліцензіями підтримується лише для користувачів, які можуть увійти в Yammer за допомогою своїх облікових даних Office 365. Крім того, оскільки ви не можете застосовувати ідентичності Office 365, блокувати користувачів Office 365 без ліцензії Yammer неможливо.

Керування життєвим циклом доменів

Ні

Ця конфігурація не підтримує керування життєвим циклом доменів, тому ви не зможете керувати доменами Yammer в Office 365 протягом їхнього життєвого циклу.

Об’єднання безкоштовних базових мереж Yammer

Так

Ви можете ввійти в Yammer та об’єднати базову мережу Yammer з клієнтом Office 365, пов’язаним із мережею Yammer, яка використовується для керування.

Майбутня інтеграція Yammer з Групами Office 365

Ні

Інші майбутні інтеграції Yammer з іншими функціями Office 365

Ні

Нижче наведено варіанти переходу з цієї непідтримуваної конфігурації.

 • Додайте всі потрібні домени до одного клієнта за допомогою Центру адміністрування Office 365.  У наведеному вище прикладі потрібно, щоб обидва домени (contoso.com і fabrikam.com) містилися в одному клієнті. Наприкінці виникає така ситуація:

  Домени в клієнті Office 365

  Домени в мережі Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Створіть окремі мережі Yammer (по одній на кожен клієнт). У наведеному вище прикладі потрібно вилучити з мережі Yammer один із доменів (contoso.com або fabrikam.com) і створити з ним мережу. Щоб вилучити домени Yammer з мережі, зверніться до служби підтримки Yammer. Перш ніж вилучити домен із мережі, слід вилучити з нього всі облікові записи користувачів. За потреби їх можна пізніше запросити як гостей до створеної мережі. Наприкінці виникає така ситуація:

  Домени в першому клієнті Office 365

  Домени в мережі Yammer

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Домени в другому клієнті Office 365

  Домени в мережі Yammer

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

Навіть після переходу до конфігурації "1 клієнт на 1 мережу" можна випадково змінити її на конфігурацію "багато клієнтів на 1 мережу". Припустімо, з якоїсь причини в мережі contoso.com з’явився додатковий домен tailspin.com, який ще не додано до клієнта Office 365. У такому разі для tailspin.com створюється клієнт Office 365. Тепер два клієнти (contoso.com і tailspin.com) підключені до однієї мережі Yammer. Щоб не потрапити в таку ситуацію, ми наполегливо радимо додавати всі домени мережі Yammer до клієнта Office 365. У такій ситуації можна скористатися рекомендаціями вище, щоб повернутися до конфігурації "1 клієнт на 1 мережу" й знову користуватися всіма її перевагами.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×