Математичні та тригонометричні функції (довідка)

Щоб отримати докладні відомості про функцію, клацніть її ім’я в першому стовпці.

Примітка.: Маркери версії позначають версію програми Excel, у якій вперше введено функцію. Ці функції недоступні в попередніх версіях. Наприклад, маркер версії 2013 означає, що ця функція присутня в Excel 2013 і новіших версіях.

Функція

Опис

Функція ABS

Повертає абсолютну величину числа

Функція ACOS

Обчислює арккосинус числа

Функція ACOSH

Повертає обернений гіперболічний косинус числа

Функція ACOT
Excel 2013

Повертає арккотангенс числа

Функція ACOTH
Excel 2013

Повертає гіперболічний арккотангенс числа

Функція AGGREGATE

Обчислює агрегат у списку або базі даних

Функція ARABIC
Excel 2013

Перетворює число римськими цифрами на число арабськими цифрами

Функція ASIN

Повертає арксинус числа

Функція ASINH

Повертає обернений гіперболічний синус числа

Функція ATAN

Повертає арктангенс числа

Функція ATAN2

Обчислює арктангенс за вказаними координатами x та y

Функція ATANH

Повертає обернений гіперболічний тангенс числа

Функція BASE
Excel 2013

Перетворює число на його текстове представлення за даною основою

Функція CEILING

Округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності.

Функція CEILING.MATH
Excel 2013

Округлює число в більшу сторону до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності

Функція CEILING.PRECISE

Округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності. Незалежно від знака числа воно округлюється до більшого.

Функція COMBIN

Повертає кількість комбінацій для вказаного числа об’єктів

Функція COMBINA
Excel 2013

Ця функція повертає кількість комбінацій з повтореннями для заданої кількості елементів

Функція COS

Повертає косинус числа

Функція COSH

Повертає гіперболічний косинус числа

Функція COT
Excel 2013

Повертає котангенс кута

Функція COTH
Excel 2013

Повертає гіперболічний котангенс числа

Функція CSC
Excel 2013

Повертає косеканс кута

Функція CSCH
Excel 2013

Повертає гіперболічний косеканс кута

Функція DECIMAL
Excel 2013

Перетворює текстове представлення числа на десяткове число з указаною основою.

Функція DEGREES

Перетворює радіани на градуси.

Функція EVEN

Округлює число до найближчого більшого парного цілого.

Функція EXP

Повертає число e, піднесене до вказаного степеня.

Функція FACT

Повертає факторіал числа

Функція FACTDOUBLE

Повертає подвійний факторіал числа

Функція FLOOR

Округлює число до меншого в напрямку до нуля.

Функція FLOOR.MATH
Excel 2013

Округлює число до найближчого меншого цілого або до найближчого кратного значенню точності.

Функція FLOOR.PRECISE

Округлює число до найближчого меншого цілого або до найближчого кратного значенню точності. Незалежно від знака числа воно округлюється до меншого.

Функція GCD

Повертає найбільший спільний дільник

Функція INT

Округлює число до найближчого меншого цілого.

Функція ISO.CEILING
Excel 2013

Повертає число, округлене до найближчого більшого цілого або до кратного значенню точності

Функція LCM

Повертає найменше спільне кратне

Функція LN

Повертає натуральний логарифм числа

Функція LOG

Повертає логарифм числа за вказаною основою

Функція LOG10

Повертає десятковий логарифм числа

Функція MDETERM

Повертає визначник матриці масиву

Функція MINVERSE

Повертає обернену матрицю масиву

Функція MMULT

Повертає матричний добуток двох масивів

Функція MOD

Повертає остачу від ділення

Функція MROUND

Повертає число, округлене з потрібною точністю

Функція MULTINOMIAL

Повертає многочлен набору чисел

Функція MUNIT
Excel 2013

Повертає одиничну матрицю або матрицю вказаної розмірності

Функція ODD

Округлює число до найближчого більшого непарного цілого.

Функція PI

Повертає число "пі".

Функція POWER

Повертає число, піднесене до степеня

Функція PRODUCT

Перемножує аргументи.

Функція QUOTIENT

Повертає цілу частину частки від ділення

Функція RADIANS

Перетворює градуси на радіани.

Функція RAND

Повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1

Функція RANDBETWEEN

Повертає випадкове число в указаному інтервалі

Функція ROMAN

Перетворює число, записане арабськими цифрами, на число римськими цифрами в текстовому форматі

Функція ROUND

Округлює число до вказаної кількості знаків.

Функція ROUNDDOWN

Округлює число до меншого в напрямку до нуля.

Функція ROUNDUP

Округлює число до більшого в напрямку від нуля.

Функція SEC
Excel 2013

Повертає секанс кута

Функція SECH
Excel 2013

Повертає гіперболічний секанс кута

Функція SERIESSUM

Повертає суму степеневого ряду на основі формули

Функція SIGN

Повертає знак числа

Функція SIN

Повертає синус указаного кута

Функція SINH

Повертає гіперболічний синус числа

Функція SQRT

Повертає додатне значення квадратного кореня

Функція SQRTPI

Повертає квадратний корінь із числа, помноженого на число "пі"

Функція SUBTOTAL

Повертає проміжний підсумок списку або бази даних

Функція SUM

Підсумовує аргументи.

Функція SUMIF

Підсумовує клітинки, визначені вказаною умовою.

Функція SUMIFS

Підсумовує клітинки в діапазоні, які відповідають кільком умовам.

Функція SUMPRODUCT

Повертає суму добутків відповідних елементів масиву

Функція SUMSQ

Повертає суму квадратів аргументів

Функція SUMX2MY2

Повертає суму різниць квадратів відповідних значень двох масивів

Функція SUMX2PY2

Повертає суму сум квадратів відповідних значень двох масивів

Функція SUMXMY2

Повертає суму квадратів різниць відповідних значень двох масивів

Функція TAN

Повертає тангенс числа

Функція TANH

Повертає гіперболічний тангенс числа

Функція TRUNC

Видаляє дробову частину числа

Увага!: Результати обчислення формул і деякі функції на аркушах Excel можуть дещо відрізнятися на ПК під керуванням ОС Windows з архітектурою x86 або x86-64 та ПК під керуванням ОС Windows RT з архітектурою ARM. Дізнайтеся більше про такі відмінності.

Див. також

Функції Excel (за категоріями)

Функції Excel (за алфавітом)

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×