Майстер імпорту й експорту

Використовуйте майстер експорту або майстер імпорту, щоб створити зіставлення експорту й імпорту та зберегти відомості Microsoft Office Project 2007 у форматі, який розпізнається іншою програмою, або важливі відомості, створені в іншій програмі, у програмі Project 2007. Використовуючи попередньо визначені або настроювані карти експорту й імпорту, ці майстри надають прості інструкції з розміщення експортованих або імпортованих даних у відповідних полях призначення.

Примітка.: У верхній частині майстра з’явиться ім’я Майстер експорту або Майстер імпорту, залежно від того, що ви робите з відомостями про проект: експортуєте чи імпортуєте.

За допомогою майстра експорту й майстра імпорту ви можете експортувати та імпортувати відомості про проект у такі формати:

  • книга Microsoft Office Excel (XLS);

  • зведена таблиця Excel (XLS);

  • текст, розділений символами табуляції (TXT);

  • файл із роздільниками-комами (CSV);

  • розширювана мова розмітки (XML).

Розташування діалогового вікна

Майстер експорту     Відкрийте та зробіть активним проект, відомості про який потрібно експортувати. У меню Файл виберіть команду Зберегти як. У полі Тип файлу виберіть потрібний формат файлу. Натисніть кнопку Зберегти. Відкриється вступна сторінка майстра експорту.

Майстер імпорту     Відкрийте файл, у якому використовується один із форматів, що підтримуються. Майстер імпорту відкриється автоматично.

Примітка.: Сторінки майстра, які відобразяться, залежать від вибраного формату файлу та різних кроків, які ви виконуєте в майстрі.

Докладні відомості

Сторінка "Дані"

Примітка.: Сторінка "Дані" відображається лише в майстрі експорту.

Шаблон проекту (Excel) або вибрані дані     Якщо ви експортуєте до книги Excel, виберіть пункт Шаблон проекту (Excel) або пункт Вибрані дані, який використовується за замовчуванням. Якщо вибрати пункт Шаблон проекту (Excel), додаткове зіставлення не потрібне. Відомості автоматично зіставляються за допомогою вбудованого шаблону, призначеного для експорту відомостей із програми Project 2007 до програми Excel.

Сторінка "Карта"

Створити карту     Виберіть параметр Створити карту, щоб створити нову карту експорту для цього формату файлу. Це значення за замовчуванням.

Використовувати наявну карту     Виберіть параметр Використовувати наявну карту, щоб використати карту, створену та збережену раніше, або щоб використати готову карту, передбачену в програмі Project 2007.

Сторінка "Режим імпорту"

Примітка.: Ця сторінка відображається лише в майстрі імпорту.

Як новий проект     Указує, що ви хочете імпортувати дані в новий файл MPP проекту.

Додати дані до активного проекту     Указує, що ви хочете додати дані в кінець активного проекту.

Об’єднати дані з активним проектом     Указує, що ви хочете об’єднати дані в полях в активному проекті за допомогою первинного ключа. Укажіть первинний ключ для злиття, натиснувши кнопку Указати ключ злиття на сторінці "Зіставлення завдань", "Зіставлення ресурсів" або "Зіставлення призначень".

Сторінка "Вибір карти"

Ця сторінка відображається, якщо ви вибрали на попередній сторінці Карта параметр Використовувати наявну карту.

  1. Виберіть потрібну карту. Цей список містить карти експорту й імпорту, передбачені в програмі Project 2007, а також усі карти, які ви створили та зберегли раніше.

  2. Натисніть кнопку Далі, щоб змінити карту. Натисніть кнопку Готово, щоб миттєво експортувати дані проекту відповідно до карти без змін.

Сторінка "Параметри карти"

Розділ Виберіть типи даних для експорту й імпорту

Завдання     Указує, що всі відомості про завдання в проекті слід експортувати або імпортувати у вибраний формат файлу (це не стосується відомостей про розподілені в часі завдання).

Ресурси     Указує, що всі відомості про ресурс у проекті слід експортувати або імпортувати у вибраний формат файлу (це не стосується відомостей про розподілені в часі ресурси).

Призначення     Указує, що всі відомості про призначення в проекті слід експортувати або імпортувати у вибраний формат файлу (це не стосується відомостей про розподілені в часі призначення).

Розділ Параметри Microsoft Office Excel

Цей розділ відображається, якщо ви експортуєте дані до книги Excel або імпортуєте з неї.

Експортовані дані містять заголовки     Указує, що ваш новий файл Excel, який містить відомості про проект, включатиме заголовки в рядках заголовків до стовпців аркуша, наприклад "Ім’я завдання", "Тривалість", "Дата початку" тощо. За замовчуванням цей прапорець установлено.

Включати рядки призначення під час виводу     Указує, що рядки призначення мають включатися до завдань або ресурсів, навіть якщо прапорець Призначення не встановлено.

Розділ Параметри текстового файлу

Цей розділ відображається, якщо ви експортуєте до текстового файлу (розділеного символами табуляції або з роздільниками-комами).

Експортовані дані містять заголовки     Указує, що ваш новий текстовий файл, який містить відомості про проект, включатиме заголовки в рядках заголовків до стовпців аркуша, наприклад "Ім’я завдання", "Тривалість", "Дата початку" тощо. За замовчуванням цей прапорець установлено.

Включати рядки призначення під час виводу     Указує, що рядки призначення мають включатися до завдань або ресурсів, навіть якщо прапорець Призначення не встановлено.

Роздільник тексту     Указує, чим будуть розділятися відомості для різних стовпців: символом табуляції, пробілом або комою.

Формат файлу     Визначає походження текстового файлу, наприклад Windows (ANSI), тобто текстовий файл Windows, який відповідає стандартам ANSI.

Сторінка "Зіставлення завдань, ресурсів і призначень"

Розділ Зіставте дані завдань, ресурсів і призначень

Ім’я призначення імені     Визначає ім’я кінцевого файлу після завершення експорту. Це поле відображається лише в майстрі експорту.

Фільтр експорту     Визначає фільтр, який буде застосовуватися до відомостей, що експортуються. За замовчуванням встановлено прапорець Усі завдання або Усі ресурси. Клацніть інший фільтр, який ви хочете застосувати, щоб забезпечити точніший фокус на відомостях, що експортуються або імпортуються. Якщо ви експортуєте або імпортуєте лише призначення, фільтри не доступні. Цей список відображається лише в майстрі експорту.

Ім’я вихідної таблиці     Визначає ім’я таблиці, до якої буде імпортовано дані. Це поле відображається лише в майстрі імпорту.

Розділ Підтвердьте зіставлення даних або відредагуйте його (таблиця карти даних)

З:    Відображає імена полів, які експортуються або імпортуються. Клацніть пусту клітинку та введіть ім’я поля або виберіть його зі списку. Якщо ви вибрали для експорту або імпорту завдання, відобразиться список полів завдань. Якщо ви вибрали для експорту або імпорту ресурси, відобразиться список полів ресурсів. Якщо ви вибрали для експорту або імпорту призначення, відобразиться список полів призначень.

У:    Визначає ім’я поля, яке буде заголовком стовпця для цих відомостей. Імена за замовчуванням заповняться, щойно ви введете значення в поле, але за потреби ви можете змінити ім’я. Це поле доступне, тільки якщо ви встановили на сторінці майстра Параметри карти прапорець Експортувати рядок заголовка або Експортовані дані містять заголовки.

Тип даних     Визначає спосіб інтерпретації даних в експортованому або імпортованому форматі, наприклад як текст, дата, число, грошова одиниця тощо.

Кнопки

Перемістити вгору     Переміщає вибране поле вгору, щоб воно відображалося раніше в кінцевій експортованій або імпортованій таблиці.

Перемістити вниз     Переміщає вибране поле вниз, щоб воно відображалося пізніше в кінцевій експортованій або імпортованій таблиці.

Додати все     Вставляє всі доступні поля проекту вибраного типу (завдання, ресурс, призначення) у карту експорту або імпорту.

Очистити все     Видаляє всі поля, введені в таблиці карти експорту або імпорту, щоб можна було почати з нуля.

Вставити рядок     Додає новий рядок над вибраним рядком. Ця кнопка доступна, лише якщо ви додаєте свої власні вибрані поля, а не всі поля.

Видалити рядок     Видаляє вибраний рядок із таблиці карти експорту або імпорту.

На основі таблиці     Відкриває діалогове вікно Вибір базової таблиці для зіставлення полів. Використовуйте це діалогове вікно, щоб експортувати поля в конкретній таблиці Project 2007.

Указати ключ злиття     Після цього виберіть поле в стовпці У:, натисніть кнопку Указати ключ злиття, щоб указати поле, у якому потрібно об’єднати дані. Ця кнопка відображається лише в майстрі імпорту, якщо вибрати на сторінці Режим імпорту параметр Об’єднати дані з активним проектом.

Розділ Попередній перегляд

Проект MS     Відображає імена полів Project 2007, які експортуються або імпортуються.

Місце призначення     Відображає відповідні імена полів у кінцевому експортованому або імпортованому файлі. Цей параметр відображається, тільки якщо ви встановили на сторінці майстра Параметри карти прапорець Експортувати/імпортувати рядок заголовка або Експортовані/імпортовані дані містять заголовки.

Попередній перегляд     Показує зразок фактичних даних, як вони відображатимуться в експортованому або імпортованому файлі.

Сторінка "Кінець визначення карти"

Зберегти карту     Відкриває діалогове вікно Збереження карти, у якому ви можете зберегти карту для використання в майбутньому, у цьому або в інших проектах. За допомогою Організатора можна скопіювати цю карту до глобального шаблону проекту або до іншого файлу проекту.

Готово     Завершує процес експорту або імпорту.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×