Конструювання шаблону форм на основі бази даних Microsoft SQL Server

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Можна створити шаблон форми, що зможе запитувати дані або запитувати й надсилати дані до бази даних Microsoft SQL Server.

У цій статті

Огляд

Зауваження щодо сумісності

Попередня інформація

Створення шаблону форми

Настроїти параметри надсилання

Огляд

Форма може мати один основний зв’язок даних, який називається головним зв!язком даних, а також один або кілька додаткових зв’язків даних. Залежно від призначення форми, зв’язки даних можуть виконувати запит або надсилати дані форми до зовнішнього джерела даних, наприклад, до бази даних Microsoft SQL Server або веб-служби.

Під час створення шаблону форми, на основі бази даних Microsoft Office InfoPath створює головному джерело даних з груп, які містять полів запиту і поля даних і зв'язок даних для запиту як основний зв'язок даних для шаблону форми. Ці поля та групи, відповідають спосіб збереження даних у таблиці в базі даних. Запиту поля з даними, введений користувачем, щоб обмежити результати запиту для записів, які відповідають дані в поля запиту. Коли форму на основі цього шаблону форми використовує основний зв'язок даних, InfoPath створює запит, використовуючи дані в поля запиту. Програма InfoPath надсилає запит через зв'язок даних для запиту. База даних повертає результати запиту до форми через зв'язок даних для запиту. Результати запиту введені в поля даних, які можна редагувати за допомогою елементів керування, приєднані до цих полів.

Оскільки структура даних запиту і поля даних мають відповідати способу зберігання даних у базі даних, не можна змінювати ці поля або групи в основному джерелі даних. Можна тільки додавати поля або групи до кореневої групи в основному джерелі даних. Посилання на додаткові відомості про джерела даних див. у розділі Див. також.

Форма може надсилати дані до бази даних через основне підключення даних форми, якщо шаблон, на якому засновано цю форму, і база даних відповідають таким умовам:

 • Шаблон форми – це не сумісний із браузером шаблону    Програма InfoPath не створить зв'язок даних для надсилання в основний зв'язок даних, під час створення шаблону форми сумісний із браузером. Щоб дозволити користувачам надсилати дані на основі форм, сумісні із браузером шаблон форми, за допомогою веб-служби, який працює з бази даних.

 • Ліва таблиця у кожної пари пов'язаних таблиць у джерелі даних містить первинний ключ    Принаймні один зв'язків для кожної пари пов'язаних таблицях має містити первинний ключ із таблиці ліворуч.

 • Немає даних полів у джерелі даних форми магазин на великі двійковий тип даних    Програма InfoPath вимкне зв'язку даних для надсилання, якщо запит містить поля, які можна зберігати великі двійкові дані типу, наприклад, рисунки, зображення, OLE об'єктів, вкладених файлів, тип даних memo Office Access або SQL текстовий тип даних.

Коли InfoPath активує зв’язок даних для надсилання, користувачі мають змогу надсилати дані в полях даних основного джерела даних до бази даних. Якщо InfoPath активує зв’язок даних для надсилання, можна настроїти параметри надсилання для форм, заснованих на цьому шаблоні форми.

На початок сторінки

Можливості сумісності

Під час створення шаблону форми на основі бази даних можна створити сумісний із браузером шаблон форми. InfoPath створить зв’язок даних для запиту як основний зв’язок даних у сумісному з браузером шаблоні форми. Проте, сумісні з браузером шаблони форми не можна настроїти так, щоб дозволити користувачам надсилати дані до бази даних. Отже, якщо ви створюєте шаблон форми, заснований на базі даних SQL Server, та бажаєте, щоб користувачі могли надсилати дані форми до бази даних через основний зв’язок даних, такий шаблон форми не можна робити сумісним із браузером.

На початок сторінки

Перш ніж почати

Щоб створити шаблон форми на основі бази даних SQL Server, потрібні такі відомості від адміністратора бази даних:

 • ім’я сервера, який містить базу даних, до якої буде підключатися ваш шаблон форми;

 • ім’я бази даних, яка використовуватиметься з шаблоном форми;

 • обов’язкова автентифікація для бази даних. База даних може використати автентифікацію Microsoft Windows або SQL Server для визначення способу, в який користувачі можуть отримати доступ до бази даних;

 • Ім’я таблиці, яка містить дані, що мають надсилатися до форми, або прийматися від неї. Це основна таблиця. Якщо заплановано використання кількох таблиць у базі даних, необхідно також знати імена цих дочірніх таблиць та імена полів у них, які пов’язані з полями основної таблиці.

На початок сторінки

Конструювання шаблону форми

Щоб сконструювати шаблон форми зі зв’язком даних для запиту, потрібно виконати такі дії:

 1. Створення шаблону форми    Під час створення шаблону форми, заснованого на базі даних, InfoPath створює зв’язок даних для запиту як основний зв’язок даних між шаблоном форми і базою даних. При цьому автоматично створюється основне джерело даних шаблону форми.

 2. Додавання одного або кількох елементів керування для відображення результатів запиту    Щоб користувачі могли переглядати та редагувати дані в полях основного джерела даних під час відкриття форми, можна додати елемент керування до шаблону форми та виберіть прив'язати цей елемент керування до полів у джерелі даних.

Крок 1: Створення шаблону форми

 1. У меню Файл виберіть команду Конструктор шаблонів форм.

 2. У діалоговому вікні Створення шаблону форми у групі елементів Створити виберіть елемент Шаблон форми.

 3. Зі списку На основі виберіть пункт База даних.

 4. Створюючи сумісний із браузером шаблон форми, установіть прапорець Активувати лише сумісні з браузером функції.

  Примітка.: Майстер зв’язків даних не дозволить активувати зв’язок даних для надсилання в сумісному з браузером шаблоні форми. Щоб дозволити користувачам надсилати дані до бази даних із форм на основі сумісного з браузером шаблону, додайте вторинний зв’язок даних до веб-служби, що взаємодіє з базою даних. Посилання на додаткові відомості про вторинні зв’язки даних див. у розділі Див. також.

 5. Натисніть кнопку ОК.

 6. У майстрі зв’язків даних натисніть кнопку Вибрати базу даних.

 7. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виберіть компонент Нове джерело даних.

 8. У списку Виберіть тип джерела даних, до якого потрібно підключитися виберіть пункт Microsoft SQL Server, а потім натисніть кнопку Далі.

 9. У полі Ім’я сервера введіть ім’я сервера з базою даних SQL Server.

 10. У розділі Облікові відомості виконайте одну з таких дій:

  • Якщо база даних визначає доступ на основі облікових даних, які використовуються в мережі Microsoft Windows, виберіть варіант Використовувати автентифікацію Windows.

  • Якщо база даних визначає доступ на основі указаного імені користувача й отриманого від адміністратора бази даних пароля, виберіть варіант Використовувати такі ім'я користувача й пароль і введіть ім'я користувача та пароль у полях Ім'я користувача та Пароль.

 11. Натисніть кнопку Далі.

 12. У списку Виберіть базу даних, яка містить потрібні дані виберіть ім’я бази даних, яку потрібно використати, відтак установіть прапорець З’єднання з певною таблицею, виберіть ім’я основної таблиці та натисніть кнопку Далі.

 13. На наступній сторінці майстра введіть ім’я файлу, в якому зберігаються відомості про зв’язки даних, у вікні Ім’я файлу і натисніть кнопку Готово, щоб зберегти ці настройки.

  Якщо заплановано використати інші таблиці у зв’язку даних для запитів, можна додати інші таблиці на цій сторінці майстра.

  Інструкції

  1. Натисніть кнопку Додати таблицю.

  2. У діалоговому вікні Додавання таблиці або запиту клацніть ім’я дочірньої таблиці та натисніть кнопку Далі. Програма InfoPath намагається встановити зв’язки, зіставивши імена полів в обох таблицях. Якщо ви не хочете використовувати запропонований зв’язок, виберіть його та натисніть кнопку Видалити зв’язок. Щоб додати зв’язок, натисніть кнопку Додати зв’язок. У діалоговому вікні Додавання зв’язку клацніть ім’я кожного пов’язаного поля у відповідному стовпці, а потім натисніть кнопку OK.

  3. Натисніть кнопку Готово.

  4. Щоб додати інші дочірні таблиці, повторіть ці кроки.

 14. Натисніть кнопку Далі.

 15. На останній сторінці майстра введіть ім'я для основний зв'язок даних. Це ім'я відображатиметься у списку джерело даних в області завдань Джерело даних .

 16. Якщо до шаблону форми відповідає вимогам в розділі Огляд , цю сторінку в майстрі буде вказано ввімкнутий InfoPath зв'язку даних для надсилання в основний зв'язок даних. Щоб змінити ім'я для зв'язку даних для надсилання, введіть нове ім'я у відповідному полі. Якщо потрібно, щоб користувачі могли надсилання даних форми до іншої надсилання зв'язок даних, який буде додано до шаблону форми пізніше, натисніть кнопку зніміть прапорець Увімкнути надсилання для цього зв'язку .

  Примітка.: Якщо до шаблону форми не відповідає вимогам в розділі Огляд , InfoPath вимикає зв'язку даних для надсилання, а полі Введіть ім'я для надсилання підключення та прапорець дозволити надсилання для цього зв'язку недоступна (вимкнуто). Якщо InfoPath вимикає зв'язку даних для надсилання, основний зв'язок даних для шаблону форми є лише зв'язок даних для запиту.

Крок 2: Додавання одного або кількох елементів керування для відображення результатів запиту

 1. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 2. Перетягніть елемент керування до шаблону форми.

 3. У діалоговому вікні Прив'язування елемента керування виберіть групу або поле, яке необхідно прив'язати елемент керування.

На початок сторінки

Настроювання параметрів надсилання

Якщо до шаблону форми та таблиці, вибраних у майстрі зв'язків даних відповідає вимогам в розділі Огляд , InfoPath настроює шаблону форми для надсилання даних за допомогою його основний зв'язок даних. Якщо ви вирішите використовувати цей зв'язок даних для надсилання, InfoPath настроює шаблон форми, щоб користувачі можуть надсилати дані форми до бази даних і додає обох кнопки Надіслати на панелі інструментів Стандартна і команда Надіслати » з меню файл » під час заповнення форми. Програма InfoPath також настроює шаблон форми так, що під час надсилання форми, у формі залишається відкритою, а повідомлення відображається для користувачів, яка вказує, чи форма успішно надіслано. Після того, як користувач надсилання форми, можна змінити текст на поведінку та кнопка " Надіслати ".

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Параметри надсилання.

  1. Щоб змінити назву кнопки Надіслати, яка відображається на панелі інструментів Стандартна, і команди Надіслати, яка відображається в меню Файл, коли користувачі заповнюють форму, введіть нову назву в полі Підпис у діалоговому вікні Параметри надсилання.

   Порада.: Якщо потрібно призначити цій кнопці та команді сполучення клавіш, амперсанда (&) перед символом, який потрібно використати як сполучення клавіш. Наприклад, щоб призначити сполучення клавіш ALT + B як сполучення клавіш для команди і кнопка " Надіслати ", введіть Su & bmit.

 2. Якщо ви не хочете, щоб користувачі, заповнюючи форму, використовували команду Надіслати або кнопку Надіслати на панелі інструментів Стандартна, зніміть прапорець Відображати в меню елемент "Надіслати" та на панелі інструментів кнопку "Надіслати".

  1. За замовчуванням після надсилання заповненої форми вона залишається відкритою в InfoPath і з'являється повідомлення про успішне надсилання. Щоб змінити цю поведінку, натисніть кнопку Advanced і виконайте одну з таких дій.

   • Щоб після надсилання заповненої форми вона закривалася або створювалася нова пуста форма, виберіть відповідний параметр у списку After submit.

   • Щоб створити спеціальні повідомлення, які мають відображатися в разі успішного та невдалого надсилання форми, установіть прапорець Use custom messages і введіть бажаний текст повідомлень у поля On success і On failure.

    Порада.: Повідомлення в полі On failure має вказувати користувачам потрібні дії, якщо форму не вдалося надіслати. Наприклад, у ньому можна рекомендувати користувачам зберегти форму та звернутися до певної особи за вказівками.

   • Щоб заборонити показ повідомлення після надсилання форми, зніміть прапорець Show success and failure messages.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×