Конструювання макета й формату зведеної таблиці

Створивши зведену таблицю та додавши поля, які потрібно проаналізувати, ви, можливо, захочете покращити макет і формат звіту, щоб полегшити читання та пошук відомостей. Щоб змінити макет зведеної таблиці, ви можете змінити її форму та спосіб відображення полів, стовпців, рядків, проміжних підсумків, порожніх клітинок і ліній. Змінити формат зведеної таблиці можна різними способами: застосувати готовий стиль, смуги рядків і умовне форматування.

Увага!: Вкладка Знаряддя для зведених таблиць на стрічці містить дві вкладки: Аналізувати (в Excel 2013 і новіших версіях) або Параметри (Excel 2010 і Excel 2010) і Конструктор. Зверніть увагу, що в процедурах, описаних у цій статті, згадуватимуться обидві вкладки: і Аналізувати, і Параметри.

Змінення форми макета зведеної таблиці

Щоб змінити макет зведеної таблиці або її поля, ви можете скористатися однією з трьох форм:

 • Стисла форма    – елементи з різних полів області рядків відображаються в одному стовпці й відділяються за допомогою відступів. У стислій формі підписи рядків займають менше місця, завдяки чому звільняється додатковий простір для числових даних. Щоб відображати та приховувати відомості, використовуйте кнопки Розгорнути та Згорнути. Стисла форма заощаджує простір і полегшує читання зведеної таблиці. Вона використовується як стандартна форма макета зведених таблиць.

  Зведена таблиця в компактній формі

 • У табличній формі    для кожного поля відображається один стовпець. Ви також можете додати заголовки полів.

  Зведена таблиця в табличній формі

 • Форма структури    подібна до табличної, але в ній можна відображати проміжні підсумки у верхній частині кожної групи, оскільки елементи в наступному стовпці відображаються на один рядок нижче поточного елемента.

  Зведена таблиця в структурній формі

Змінення форми зведеної таблиці на стислу, структурну або табличну

 1. Клацніть у будь-якому місці зведеної таблиці.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Конструктор у групі Макет натисніть кнопку Макет звіту й виконайте одну з таких дій.

  • Щоб пов’язані дані розтягувалися по горизонталі, виберіть Відображати в стислій формі.

   У стислій формі поля розташовані в одному стовпці та відображаються з відступом, щоб показати зв’язки вкладених стовпців.

  • Щоб відобразити структуру даних у класичному стилі зведеної таблиці, виберіть Відображати у формі структури.

  • Щоб переглянути дані в традиційному табличному форматі або просто скопіювати клітинки на інший аркуш, виберіть Відображати в табличній формі.

   Зображення стрічки Excel

Змінення способу відображення підписів елемента у формі макета

 1. У зведеній таблиці виберіть поле рядка.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

  Ви також можете двічі клацнути поле рядка в структурній або табличній формі та перейти до кроку 3.

 2. На вкладці Аналізувати або Параметри в групі Активне поле натисніть кнопку Параметри.

  Зображення стрічки Excel

 3. У діалоговому вікні Параметри поля перейдіть на вкладку Макет і друк, а потім у розділі Макет зробіть ось що:

  • Для відображення елементів полів у структурній формі натисніть кнопку Відображати позначки елементів у формі макета.

  • Для відображення або приховання підписів із наступного поля цього ж стовпця у стислій формі натисніть кнопку Відображати позначки елементів у формі макета, відтак виберіть команду Відображати позначки з наступного поля в тому самому стовпці (стиснута форма).

  • Для відображення елементів полів у табличній формі виберіть команду Відображати позначки елементів у формі таблиці.

Змінення розміщення полів у зведеній таблиці

Щоб створити потрібний макет, ви можете додавати, перегруповувати та вилучати поля за допомогою списку полів зведеної таблиці.

Якщо список полів зведеної таблиці не відображається, перевірте, чи таблицю вибрано. Якщо список і надалі не відображається, на вкладці Параметри в групі Відобразити або приховати натисніть кнопку Список полів.

Якщо в списку полів зведеної таблиці відсутні потрібні поля, може знадобитися оновити таблицю, щоб відобразити всі нові поля, обчислювальні поля, міри, обчислювальні елементи або виміри, додані після останньої операції. На вкладці Параметри в групі Дані виберіть Оновити.

Докладні відомості про роботу зі списком полів зведеної таблиці див. в статті Використання списку полів для впорядкування полів у зведеній таблиці.

Додавання полів до зведеної таблиці

Виконайте одну або кілька таких дій:

 • Установіть прапорець поруч із кожним іменем поля в розділі полів. Поле буде розташовано в області за промовчанням розділу макета, але за потреби можна змінити порядок полів.

  За замовчуванням текстові поля додаються до області Підписи рядків, числові поля – до області Значення, а ієрархії дати й часу онлайнової аналітичної обробки (OLAP) – до області Підписи стовпців.

 • Клацніть правою кнопкою миші ім’я поля та виберіть відповідну команду: Додати до фільтру звіту, Додати до підписів стовпців, Додати до підписів рядків або Додати до значень, щоб розташувати поле в певній області розділу макета.

 • Клацніть ім’я поля та, утримуючи кнопку миші, перетягніть поле з розділу поля до області розділу макета.

Копіювання полів у зведеній таблиці

У зведеній таблиці на основі даних на аркуші Excel або зовнішніх даних із вихідні дані, відмінні від OLAP ви можете додати одне поле кілька разів в область Значення так, щоб можна було відобразити різні обчислення за допомогою функції Відображати значення як. Наприклад, може знадобитися порівняти обчислення паралельно, наприклад маржу валового й чистого прибутку, мінімальний і максимальний об’єм продажів або кількість і відсоток клієнтів у загальній кількості клієнтів. Докладні відомості див. в статті Відображення різних обчислень у полях значень зведеної таблиці.

 1. Клацніть ім’я поля в розділі поля та, утримуючи кнопку миші, перетягніть поле до області Значення в розділі макета.

 2. Повторіть крок 1 стільки разів, скільки потрібно скопіювати поле.

 3. Змініть належним чином функції зведення або спеціального обчислення.

  Примітки.: 

  • У разі додавання до області значень двох або кількох полів незалежно від того, чи є вони копіями одного поля або різними полями, список полів автоматично додає підпис стовпця значень до області Значення. Цим полем можна скористатися для переміщення розташування поля вгору або вниз в області значень. Ви можете навіть перемістити підпис стовпця значень в область Підписи стовпців або області Підписи рядків. Проте підпис стовпця значень не можна перемістити в область "Фільтри звіту".

  • Поле можна додати лише один раз до області Фільтр звіту, Позначки рядків або Позначки стовпців незалежно від того, дані якого типу використовуються – числові чи нечислові. Якщо спробувати додати одне поле кілька разів (наприклад, до областейПозначки рядків і Позначки стовпців у розділі макета), поле автоматично видаляється з вихідної області та додається до нової.

  • Інший спосіб додавання того самого поля до області Значення полягає у використанні формули (обчислюваний стовпець), у якій використовується те саме поле.

  • Одне й теж поле не можна кілька разів додати до зведеної таблиці, створеної на основі джерела даних OLAP.

Змінення порядку полів у зведеній таблиці

Змінити порядок або розташування наявних полів можна, скориставшись однією з таких чотирьох областей у нижній частині розділу макета:

Звіт зведеної таблиці

Опис

Зведена діаграма

Опис

Значення    

Використовується для відображення сумарних числових даних.

Значення    

Використовується для відображення сумарних числових даних.

Підписи рядків    

Використовується для відображення полів у вигляді рядків у бічній частині звіту. Рядок, який розташовано нижче, вкладається в інший рядок безпосередньо над ним.

Поле (категорії) осі    

Використовується для відображення полів у вигляді осі в діаграмі.

Підписи стовпців    

Використовується для відображення полів у вигляді стовпців у верхній частині звіту. Стовпець, який розташовано нижче, вкладається в інший стовпець безпосередньо над ним.

Позначки полів (рядів) легенд    

Використовується для відображення полів у легенді діаграми.

Фільтр звіту    

Використовується для фільтрування всього звіту на основі виділеного у фільтрі звіту елемента.

Фільтр звіту    

Використовується для фільтрування всього звіту на основі виділеного у фільтрі звіту елемента.

Для змінення порядку полів клацніть ім’я поля в одній з областей правою кнопкою миші та виберіть одну з таких команд:

Виберіть

Використання

Угору   

Поле переміститься на одну позицію вгору в області.

Униз   

Поле переміститься на одну позицію вниз в області.

Перемістити на початок   

Поле переміститься на початок області.

Перемістити в кінець   

Поле переміститься в кінець області.

Перемістити до фільтру звіту   

Поле переміститься до області фільтру звіту.

Перемістити до підписів рядків   

Поле переміститься до області позначок рядків.

Перемістити до підписів стовпців   

Поле переміститься до області позначок стовпців.

Перемістити до значень   

Поле переміститься до області значень.

Параметри значення поля, Параметри поля   

З’являться діалогові вікна Параметри поля або Параметри значення поля. Щоб отримати додаткові відомості щодо кожного з цих налаштувань, натисніть кнопку "Довідка" зображення кнопки у верхній частині діалогового вікна.

Також можна клацнути ім’я поля та, утримуючи кнопку миші, перетягнути поле в інший розділ макета або в іншу область.

Вилучення полів зі зведеної таблиці

 1. Клацніть зведену таблицю.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. Щоб відобразити список полів зведеної таблиці, на вкладці Аналізувати або Параметри в групі Відобразити клацніть Список полів.

  Зображення стрічки Excel

 3. Щоб видалити поле, у списку полів зведеної таблиці виконайте одну з таких дій:

  • У списку полів зведеної таблиці зніміть прапорець поруч з іменем поля.

   Примітка.: Якщо зняти прапорець у списку полів, усі примірники цього поля у звіті буде вилучено.

  • В області макета клацніть ім’я поля та виберіть Видалити поле.

  • Клацніть ім’я поля в розділі макета й, утримуючи кнопку миші, перетягніть поле за межі списку полів зведеної таблиці.

Змінення макета стовпців, рядків і підсумків

Щоб доробити макет зведеної таблиці, ви можете внести зміни, які впливають на розмітку стовпців, рядків і проміжних підсумків, зокрема на відображення проміжних підсумків над рядками або приховання заголовків стовпців. Крім того, можна змінити розташування окремих елементів у рядку або стовпці.

Увімкнення або вимкнення заголовків полів для стовпців і рядків

 1. Клацніть зведену таблицю.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. Щоб переключитися між відображенням і прихованням заголовків полів на вкладці Аналізувати або Параметри в групі Відобразити натисніть кнопку Заголовки полів.

  Зображення стрічки Excel

Відображення проміжних підсумків над або під відповідними рядками

 1. У зведеній таблиці виберіть поле рядка, для якого потрібно відобразити проміжні підсумки.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

  Порада.: Ви можете також двічі клацнути поле рядка в структурній або табличній формі та перейди до кроку 3.

 2. На вкладці Аналізувати або Параметри в групі Активне поле натисніть кнопку Параметри.

  Зображення стрічки Excel

 3. У діалоговому вікні Параметри поля на вкладці Проміжні підсумки та фільтри в розділі Проміжні підсумки встановіть прапорець Автоматично або Користувацький.

  Примітка.:  Якщо вибрати Немає, проміжні підсумки не відображатимуться.

 4. На вкладці Макет і друк у розділі Макет виберіть Відображати позначки елементів у формі макета, а потім зробіть ось що:

  • Щоб відображати проміжні підсумки над рядками з підсумованими даними, установіть прапорець Відображати проміжні підсумки в верхній частині кожної групи. Цей параметр вибрано за замовчуванням.

  • Щоб відображати проміжні підсумки під рядками з підсумованими даними, зніміть прапорець Відображати проміжні підсумки в верхній частині кожної групи.

Змінення порядку елементів рядка або стовпця

Виконайте одну з таких дій.

 • У зведеній таблиці клацніть правою кнопкою миші підпис рядка або стовпця чи елемент підпису, укажіть на Перемістити, а потім скористайтеся однією з команд меню Перемістити, щоб перемістити елемент до іншого розташування.

 • Виберіть елемент підпису рядка або стовпця, який потрібно перемістити, і наведіть вказівник на нижню межу клітинки. Коли вказівник набуде форми чотирибічної стрілки, перетягніть елемент до нового місця розташування. Нижче показано процес переміщення елемента рядка за допомогою перетягування.

  Скасування наради

Настроювання ширини стовпців під час оновлення

 1. Клацніть у будь-якому місці зведеної таблиці.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Аналізувати або Параметри в групі Зведена таблиця натисніть кнопку Параметри.

  Зображення стрічки Excel

 3. У діалоговому вікні Параметри зведеної таблиці на вкладці Макет і форматування в розділі Формат зробіть ось що:

  • Щоб ширина стовпців зведеної таблиці автоматично корегувалася відповідно до розміру найдовшого тексту або числового значення, установіть прапорець Автоматично настроювати ширину стовпців після оновлення.

  • Щоб залишити поточну ширину стовпців зведеної таблиці, зніміть прапорець Автоматично настроювати ширину стовпців після оновлення.

Переміщення стовпця до області підписів рядків або рядка до області підписів стовпців

За потбери ви можете перемістити поле стовпця до області підписів рядків або поле рядка – до області підписів стовпців, щоб оптимізувати макет і полегшити читання зведеної таблиці. У разі переміщення стовпця до рядка або рядка до стовпця вертикальна або горизонтальна орієнтація поля змінюється на протилежну (транспонується). Ця операція також називається зведенням рядка або стовпця.

Виконайте одну з таких дій.

 • Клацніть правою кнопкою миші поле рядка, наведіть вказівник миші на команду Перемістити й виберіть Перемістити <ім’я_поля> до стовпців.

 • Клацніть правою кнопкою миші поле стовпця й виберіть Перемістити <ім’я_поля> до рядків.

 • Перетягніть поле рядка або стовпця до іншої області. Нижче показано процес переміщення поля стовпця до області підписів рядків.

  Діаграма Power BI

  1. Клацніть поле стовпця

  2. Перетягніть його в область рядків

  3. Поле «Спорт» стає полем рядка, як і «Регіон»

Об’єднання та роз’єднання клітинок для елементів зовнішніх рядків і стовпців

Клітинки для елементів рядків і стовпців можна об'єднувати, щоб можна було вирівнювати елементи по центру горизонтально та вертикально, або ж роз’єднувати клітинки, щоб вирівнювати за лівим краєм елементи в полях зовнішніх рядків і стовпців у верхній частині групи елементів.

 1. Клацніть у будь-якому місці зведеної таблиці.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Параметри у групі Зведена таблиця натисніть кнопку Параметри.

  Зображення стрічки Excel

 3. У діалоговому вікні Параметри зведеної таблиці виберіть вкладку Макет і форматування, а потім у розділі Макет встановіть або зніміть прапорець Об’єднати й розташувати в центрі клітинки з позначками.

Примітка.:  Застосовувати прапорець об’єднання клітинок на вкладці Вирівнювання у зведеній таблиці не можна.

Змінення відображення пустих клітинок, пустих рядків і помилок

Інколи дані зведеної таблиці можуть містити пусті клітинки, пусті рядки або помилки, а вам потрібно змінити спосіб їхнього відображення.

Змінення способу відображення помилок і пустих клітинок

 1. Клацніть у будь-якому місці зведеної таблиці.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Аналізувати або Параметри в групі Зведена таблиця натисніть кнопку Параметри.

  Зображення стрічки Excel

 3. У діалоговому вікні Параметри зведеної таблиці виберіть вкладку Макет і форматування, а потім у розділі Формат зробіть ось що:

  • Щоб змінити відображення помилки, установіть прапорець Відображати для значень помилок. У полі введіть значення, яке слід відображати замість помилок. Щоб відображати помилки як пусті клітинки, видаліть усі символи з поля.

  • Щоб змінити відображення пустих клітинок, установіть прапорець Відображати для пустих клітинок, а потім введіть значення, яке потрібно відобразити в пустих клітинках у текстовому полі.

   Порада.:  Щоб відобразити пусті клітинки, видаліть усі символи з поля. Зніміть прапорець, щоб відображати нулі.

Відображення або приховування пустих рядків після рядків або елементів

У випадку з рядками зробіть ось що:

 • У зведеній таблиці виберіть поле рядка.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

  Порада.: Ви можете також двічі клацнути поле рядка в структурній або табличній формі та перейди до кроку 3.

 • На вкладці Аналізувати або Параметри в групі Активне поле натисніть кнопку Параметри.

  Зображення стрічки Excel

 • У діалоговому вікні Параметри поля на вкладці Макет і друк у розділі Макет встановіть або зніміть прапорець Вставляти пустий рядок після кожної позначки елемента.

У випадку з елементами зробіть ось що:

 • У зведеній таблиці виберіть потрібний елемент.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 • На вкладці Конструктор у групі Макет натисніть кнопку Порожні рядки, а потім виберіть Вставляти пустий рядок після кожного елемента або Видаляти пустий рядок після кожного елемента.

  Зображення стрічки Excel

  Примітка.: До пустих рядків неможливо застосовувати форматування знаків і клітинок, але в них можна вводити дані.

Змінення способу відображення елементів і підписів без даних

 1. Клацніть у будь-якому місці зведеної таблиці.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Аналізувати або Параметри в групі Зведена таблиця натисніть кнопку Параметри.

  Зображення стрічки Excel

 3. На вкладці Відображення в розділі Відображати зробіть ось що:

  • Щоб відобразити або приховати елементи без даних у рядках, установіть або зніміть прапорець Відображати в рядках пусті елементи.

   Примітка.: Цей параметр доступний лише для джерела даних OLAP.

  • Щоб відобразити або приховати елементи без даних у стовпцях, установіть або зніміть прапорець Відображати в стовпцях пусті елементи.

   Примітка.: Ця настройка доступна лише для джерела даних OLAP.

  • Щоб відображати або приховувати підписи елементів, коли в області значень відсутні поля, установіть або зніміть прапорець Відображати позначки елементів, якщо в області значень немає полів.

   Примітка.: Цей прапорець застосовується лише для зведених таблиць, створених у версіях Excel, які передували Office Excel 2007.

Змінення або видалення форматування

Ви можете вибрати стиль із великої колекції стилів зведеної таблиці. Крім того, ви можете керувати використанням смуг у звіті. Змінивши числовий формат поля, ви можете швидко застосувати єдиний формат до всього звіту. Крім того, ви також можете додавати або вилучати смуги (темного й світлого фону) у рядках і стовпцях. Використання смуг може полегшити читання та перегляд даних.

Застосування стилю для форматування зведеної таблиці

Ви можете швидко змінити оформлення та формат зведеної таблиці за допомогою одного з готових стилів зведеної таблиці (або експрес-стилів).

 1. Клацніть у будь-якому місці зведеної таблиці.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Конструктор у групі Стилі зведеної таблиці зробіть ось що:

  • Виберіть видимий стиль зведеної таблиці або прокрутіть колекцію, щоб переглянути додаткові стилі.

  • Щоб переглянути всі доступні стилі, натисніть кнопку Додатково в нижній частині смуги прокручування.

   Зображення стрічки Excel

   Щоб створити спеціальний стиль зведеної таблиці, у нижній частині колекції виберіть Створити стиль зведеної таблиці. Після цього відкриється діалогове вікно Створення стилю зведеної таблиці.

Змінення формату зведеної таблиці за допомогою смуг

 1. Клацніть у будь-якому місці зведеної таблиці.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Конструктор у групі Параметри стилю зведеної таблиці виконайте одну з таких дій:

  • Для чергування рядків, відформатованих у світлішому та темнішому кольорах, натисніть кнопку Смуги рядків.

  • Для чергування стовпців, відформатованих у світлішому та темнішому кольорах натисніть кнопку Смуги стовпців.

  • Щоб включити заголовки рядків до стилю виділення смугами, натисніть кнопку Заголовки рядків.

  • Щоб включити заголовки стовпців до стиль виділення смугами, натисніть кнопку Заголовки стовпців.

   Зображення стрічки Excel

Вилучення стилю або формату смуг зі зведеної таблиці

 1. Клацніть у будь-якому місці зведеної таблиці.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Конструктор у групі Стилі зведеної таблиці натисніть кнопку Додатково в нижній частині смуги прокручування, щоб переглянути всі доступні стилі, відтак виберіть команду Очистити в нижній частині колекції.

  Зображення стрічки Excel

Умовне форматування даних у зведеній таблиці

Умовне форматування дає змогу полегшити візуальний перегляд і аналіз даних, пошук критичних проблем, а також визначення закономірностей і тенденцій. Крім того, воно допомагає знайти відповіді на конкретні запитання про дані. Щоб використовувати умовне форматування у зведеній таблиці, потрібно розуміти певні важливі моменти.

 • Якщо змінити макет зведеної таблиці за допомогою фільтрування, приховування або згортання й розгортання рівнів чи переміщення поля, умовне форматування зберігатиметься, доки не видалено поля в базових даних.

 • Область умовного форматування для полів в області значень може базуватися на ієрархії даних і визначається всіма видимими дочірніми елементами (наступний нижчий рівень в ієрархії) батьківського елемента (наступний вищий рівень в ієрархії) у рядках для одного чи кількох стовпців або у стовпцях для одного чи кількох рядків.

  Примітка.: В ієрархії даних дочірні елементи не успадковують від батьківського елемента умовне форматування, а батьківський елемент не успадковує умовне форматування від дочірніх елементів.

 • Існують три методи визначення області умовного форматування полів у області значень: за виділенням, за відповідним полем і за полем значення.

Докладні відомості див. в статті Застосування умовного форматування в Excel.

Змінення формату чисел для поля

 1. У зведеній таблиці виберіть потрібне поле.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Аналізувати або Параметри в групі Активне поле натисніть кнопку Параметри.

  Зображення стрічки Excel

  Відобразиться діалогове вікно Параметри поля для підписів і фільтрів звітів, або вікно Параметри значення поля — для значень.

 3. Натисніть кнопку Числовий формат у нижній частині діалогового вікна.

 4. У діалоговому полі Формат клітинок у списку з категоріями виберіть числовий формат, який потрібно використовувати.

 5. Виберіть бажані параметри та двічі натисніть кнопку ОК.

  Крім того, ви можете клацнути правою кнопкою миші поле зі значенням і вибрати команду Формат числа.

Долучення форматування із сервера OLAP

За наявності підключення до бази даних онлайнової аналітичної обробки (OLAP) служб Microsoft SQL Server Analysis Services ви можете вказати, які формати мають надходити із сервера OLAP і відображатися разом із даними.

 1. Клацніть у будь-якому місці зведеної таблиці.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Аналізувати або Параметри в групі Дані натисніть кнопку Змінити джерело й виберіть команду Властивості підключення.

  Зображення стрічки Excel

 3. У діалоговому вікні Властивості підключення на вкладці Використання, а потім у розділі Форматування сервера OLAP зробіть ось що:

  • Щоб увімкнути або вимкнути форматування чисел, таких як грошові одиниці, дати та час, установіть або зніміть прапорець Формат числа.

  • Установіть або зніміть прапорець Стиль шрифту, щоб увімкнути або вимкнути стиль шрифту, як от жирний, курсив, підкреслення або перекреслення.

  • Щоб увімкнути або вимкнути кольори заливки, установіть або зніміть прапорець Колір заливки.

  • Щоб увімкнути або вимкнути колір тексту, установіть або зніміть прапорець Колір тексту.

Збереження або вилучення форматування

 1. Клацніть у будь-якому місці зведеної таблиці.

  На стрічці з’явиться вкладка Знаряддя для зведених таблиць.

 2. На вкладці Аналізувати або Параметри в групі Зведена таблиця натисніть кнопку Параметри.

  Зображення стрічки Excel

 3. На вкладці Макет і форматування в групі Формат зробіть ось що:

  • Щоб зберегти макет і формат зведеної таблиці так, щоб їх можна було використовувати щоразу під час виконання операцій зі зведеною таблицею, установіть прапорець Зберігати форматування клітинок після оновлення.

  • Щоб вилучити макет і формат зведеної таблиці й повертатися до стандартного макета й формату щоразу під час виконання операцій зі зведеною таблицею, зніміть прапорець Зберігати форматування клітинок після оновлення.

  Примітка.: Хоча цей параметр впливає й на форматування зведених діаграм, лінії тренду, підписи даних, планки похибок та інші зміни рядів даних не зберігаються.

В Excel Online ви можете застосовувати сортування та фільтрування до зведеної таблиці, перевпорядковувати її поля та змінювати налаштування полів значень. Проте змінювати структуру даних не можна. Щоб зробити це, скористайтеся класичною версією цієї програми. Докладні відомості див. на вкладці Windows статті Конструювання макета й формату зведеної таблиці.

Потрібна додаткова допомога?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel User Voice.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×