Перейти до основного
Office

Ключові показники ефективності (KPI) у надбудові Power Pivot

Ключові показники ефективності (KPI) – це візуальні міри ефективності. KPI базується на певному обчислюваному полі й використовується, щоб швидко оцінити поточне значення та стан певного показника порівняно з визначеним цільовим значенням. KPI порівнює ефективність значення, визначеного базовою мірою (обчислюваним полем у Power Pivot в Excel 2013), з цільовим значенням, яке також визначається мірою або абсолютним значенням. Якщо у вашій моделі немає мір, див. статтю Створення міри в надбудові Power Pivot.

Зведена таблиця з показником KPI
Зведена таблиця з повними іменами працівників у рядках і показником KPI збуту в значеннях

Створення показника KPI

 1. У поданні даних клацніть таблицю, що містить міру, яку потрібно використовувати як базову. Якщо ви ще не створили базову міру, див. статтю Створення міри в надбудові Power Pivot.

 2. Переконайтеся, що відображається область обчислення. Якщо вона не відображається, у вікні Power Pivot на вкладці Головна натисніть кнопку Область обчислення.

  Область обчислення відобразиться під поточною таблицею.

 3. В області обчислення клацніть правою кнопкою миші обчислюване поле, яке використовуватиметься як базова міра (значення), і виберіть Створити показник KPI.

 4. У розділі Визначте цільове значення виконайте одну з таких дій:

  Виберіть Міра, а потім – цільову міру в полі.

  Примітка.:  Якщо це поле пусте, у моделі немає обчислюваних полів. Вам потрібно створити міру.

  Виберіть елемент Абсолютне значення і введіть числове значення.

 5. У вікні Визначення граничних значень стану установіть нижнє та верхнє порогові значення.

 6. У вікні Вибір стилю піктограм клацніть потрібний тип зображення.

 7. Виберіть варіант Описи та введіть описи для показника KPI, значення, стану та цільового значення.

Редагування показника KPI

 • В області обчислення клацніть правою кнопкою миші міру, яка використовується як базова міра (значення) показника KPI, і виберіть Редагувати настройки KPI.

Видалення показника KPI

 • В області обчислення клацніть правою кнопкою миші міру, яка використовується як базова міра (значення) показника KPI, і виберіть Видалити KPI.

  Якщо видалити показник KPI, базова або цільова міра (якщо її визначено) не видаляється.

Докладні відомості про показники KPI

У діловій лексиці "ключовий показник ефективності" означає спосіб кількісного вимірювання досягнення бізнес-цілей. Наприклад, відділ збуту в організації може використовувати показник KPI, щоб порівнювати місячний валовий прибуток із запланованим. Відділ бухгалтерського обліку може порівнювати місячні видатки з доходом, щоб оцінювати витрати, а відділ кадрів може щоквартально оцінювати плинність кадрів. Кожний із цих випадків – це приклади показників KPI. Професіонали у сфері бізнесу часто використовують показники KPI, згруповані в системи бізнес-показників, щоб швидко отримувати точні дані про успішність діяльності підприємства протягом певного періоду або визначати тенденції.

Показник KPI складається з таких елементів:

Базове значення

Базове значення визначається обчислюваним полем у вигляді значення. Це значення, наприклад, може створюватися на основі агрегату продажів або для визначення прибутку за певний період.

Цільове значення

Цільове значення визначається обчислюваним полем у вигляді значення або абсолютного значення. Наприклад, обчислюване поле може використовуватись як цільове значення, якщо керівникам організації потрібно порівняти показники відділу збуту з визначеною квотою. У цьому випадку бюджетне обчислюване поле представляє цільове значення. Прикладом, коли абсолютне значення використовується як цільове, може бути ситуація, у якій керівнику відділу кадрів потрібно порівняти із середнім значенням кількість днів перебування на лікарняному кожного працівника. У цьому випадку середня кількість днів перебування на лікарняному – абсолютне значення.

Граничні значення стану

Граничне значення стану визначається діапазоном між нижнім і верхнім граничними значеннями. Граничне значення стану відображається у графічному вигляді, завдяки чому користувачі можуть легко визначити стан базового значення порівняно з цільовим значенням.

Приклад

Керівник відділу збуту компанії Adventure Works хоче створити зведену таблицю, яку можна буде використовувати для швидкого відображення відомостей про те, чи виконують працівники відділу свої квоти із продажів за певний період (рік). Необхідно, щоб для кожного працівника відділу збуту у зведеній таблиці відображався фактичний обсяг збуту в грошовій формі, розмір квоти із продажів у грошовій формі та просте графічне відображення стану виконання квоти кожним працівником. Керівнику потрібна можливість поділу даних за роками.

Для цього керівник відділу збуту додає до книги AdventureWorks показник KPI продажів. Після цього він створює зведену таблицю з полями (обчислюваними полями та показником KPI) і роздільниками, щоб проаналізувати, чи виконують працівники відділу збуту свої квоти із продажу.

У Power Pivot у стовпці SalesAmount таблиці FactResellerSales створюється обчислюване поле, у якому відображається фактичний обсяг збуту в грошовій формі для кожного працівника. На основі цього обчислюваного поля визначається базове значення показника KPI. Керівник відділу збуту може виділити стовпець і натиснути кнопку Автосума на вкладці Головна або ввести формулу в рядку формул.

Обчислюване поле продажів створюється за допомогою такої формули:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

У стовпці SalesAmountQuota таблиці FactSalesQuota визначено квоту обсягу продажів для кожного працівника. Значення в цьому стовпці використовуються як цільове обчислюване поле (значення) для показника KPI.

Обчислюване поле SalesAmountQuota створюється за допомогою такої формули:

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Примітка.: Між стовпцем EmployeeKey таблиці FactSalesQuota та стовпцем EmployeeKey таблиці DimEmployees встановлено зв'язок. Цей зв'язок потрібен, щоб кожного працівника відділу збуту з таблиці DimEmployee було представлено в таблиці FactSalesQuota.

Коли створено обчислювані поля, які використовуватимуться як базове та цільове значення показника KPI, обчислюване поле Sales буде розширено на новий показник KPI збуту. Для показника KPI збуту обчислюване поле Target SalesAmountQuota визначається як цільове значення. Граничне значення стану визначається як діапазон у відсотках, цільове значення якого становить 100 %. Це означає, що фактичний обсяг збуту, визначений обчислюваним полем Sales, відповідає розміру квоти, визначеному в обчислюваному полі Target SalesAmountQuota. У рядку стану визначаються нижнє та верхнє відсоткові значення, а також вибирається тип графіка.

Показник KPI в надбудові PowerPivot

Ключові показники ефективності в надбудові Power Pivot

Тепер керівник відділу збуту може створити зведену таблицю, додавши до поля значень базове значення, цільове значення та стан показника KPI. До поля RowLabel додається стовпець Employees, а стовпець CalendarYear додається як роздільник.

Тепер керівник відділу збуту може швидко переглянути стан продажів у відділі збуту, розділити за роками фактичний обсяг збуту, розмір квоти із продажів і стан для кожного працівника відділу збуту. Він також може проаналізувати тенденції продажів за кілька років, щоб визначити, чи потрібно змінити квоту із продажів для певного працівника.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×