Керування правилами запиту

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Щоб покращити результати пошуку, адміністратор SharePoint Online може створити правила запиту та керувати ними. Правила запиту вдосконалять пошукові запити, і користувачі отримуватимуть кращі результати пошуку.

У правилі запиту потрібно вказати умови та пов’язані дії. Якщо запит задовольнить умови правила запиту, то пошукова система виконає дії, указані у правилі, щоб підвищити рівень відповідності результатів пошуку. Вона може звузити область пошуку або змінити порядок відображення результатів пошуку. Наприклад, умова правила запиту може вимагати, щоб пошуковий термін відповідав певному терміну в наборі термінів SharePoint, або щоб він часто використовувався в певному джерелі результатів на кшталт відео. Якщо умову правила запиту задовольнити, то пов’язаною дією може стати відображення елемента вгорі списку результатів пошуку. Наприклад, у вас є сайт інтрамережі, у бібліотеці якого зберігаються всі події компанії, і ви бажаєте підвищити рівень популярності семінару, присвяченого наданню першої допомоги. Щоб це зробити, слід створити правило запиту, що розташовуватиме семінар, присвячений наданню першої допомоги, угорі списку результатів пошуку, якщо користувачі вводитимуть ключові слова на кшталт "семінар" або "подія".

Правила запиту можна настроїти для кількох джерел результатів, а також указати період, коли вони будуть активні.

Додаткові відомості: Загальні відомості про правила запиту

У цій статті

Створення правила запиту

Створення та відображення блоку результатів

Змінити ранжирувані результати пошуку зміненням запиту

Скасувати правила запиту на сайті

Ранжирування правил запиту для колекції сайтів

Створення правила запиту

Правила запиту можна створюавати на різних рівнях: для всього клієнта, для колекції сайтів або для сайту. Якщо правила запиту створюються на рівні клієнта, то їх можна використовувати в усіх колекціях сайтів. Правила запиту, створені на рівні колекції сайтів, можна використовувати на всіх сайтах колекції сайтів. Правила запиту на рівні сайту можна використовувати тільки на певному сайті.

 1. Для клієнта, колекції сайтів або сайту перейдіть на сторінку Керування правилами запиту.

  • Для клієнта:

   1. Увійдіть у центр адміністрування Office 365.

   2. Послідовно виберіть елементи Адміністратор > SharePoint. Ви перейдете до Центру адміністрування SharePoint.

   3. Виберіть елемент пошук, а потім на сторінці "Адміністрування пошуку" виберіть пункт Керування правилами запиту.

  • Для колекції сайтів:

   • У своїй колекції сайтів у меню Параметри виберіть пункт Параметри сайту, а потім у розділі Адміністрування колекції сайтів виберіть елемент Правила пошукового запиту.

  • Для сайту:

   • На своєму сайті в меню параметрів виберіть пункт Параметри сайту, а потім у розділі Пошук виберіть елемент Правила запиту.

 2. На сторінці Керування правилами запиту зі списку Виберіть джерело результатів виберіть джерело результатів для нового правила запиту.

 3. Натисніть кнопку Створити правило запиту.

 4. На сторінці Додавання правила запиту в розділі Загальні відомості в поле Ім’я правила введіть ім’я для правила запиту.

 5. Клацніть, щоб розгорнути розділ Контекст.

 6. У розділі Контекст виконайте одну з таких дій:

  • Щоб застосувати правило запиту до всіх джерел результатів, виберіть елемент Усі джерела.

  • Щоб застосувати правило запиту до одного або кількох певних джерел результатів, виберіть елемент Одне з цих джерел. За промовчанням вибрано вказане раніше джерело результатів. Щоб до правила запиту додати джерело результатів, виберіть елемент Додати джерело, у діалоговому вікні виберіть джерело результатів, а потім натисніть кнопку Зберегти.

 7. Щоб обмежити правило запиту до категорій (наприклад, щоб воно спрацьовувало тільки за наявності терміну з набору навігаційних термінів, яким ви керуєте), виконайте такі дії:

  • Щоб обмежити правило запиту до категорії, виберіть елемент Додати категорію. У діалоговому вікні Імпортування зі сховища термінів виберіть термін, що спричинятиме спрацювання правила запиту за його наявності в такому запиті, а потім натисніть кнопку Зберегти.

  • Щоб обмежити правило запиту до сегмента користувача, виконайте такі дії:

   1. Натисніть кнопку Додати сегмент користувача.

   2. У діалоговому вікні в поле Ім’я введіть ім’я для цього правила, а потім виберіть елемент Додати термін сегмента користувача.

   3. У діалоговому вікні Імпортування зі сховища термінів виберіть термін, який представляє сегмент користувача, що спричинятиме спрацювання правила запиту за його наявності в такому запиті.

   4. Натисніть кнопку Зберегти.

 8. У розділі Умови запиту виконайте одну з таких дій:

  • Нижче наведено таблицю, у якій перелічено умови, що потрібно вибрати.

  • Виберіть елемент Видалити умову, щоб настроїти це правило запиту на спрацьовування для кожного запиту, що користувачі вводитимуть на тому рівні, на якому ви створюєте правило. Виконавши це, перейдіть до наступного кроку. Наприклад, якщо це правило ви створюєте для колекції сайтів, то елемент Видалити умову слід вибирати в тому випадку, якщо потрібно, щоб правило спрацьовувало для кожного запиту, що користувачі вводитимуть у будь-яке поле пошуку в колекції сайтів.

Умова запиту

Опис

Конфігурація

Приклад

Запит точно відповідає ключовому слову

Правило запиту спрацьовує тоді, коли запит точно відповідає вказаному слову або фразі.

У текстове поле Запит точно відповідає одній із цих фраз введіть одну або кілька фраз, розділяючи їх крапкою з комою.

Введіть "малюнок" у поле. Правило запиту спрацьовуватиме тоді, коли користувач у поле пошуку введе слово "малюнок". Воно не спрацьовуватиме, якщо користувач вводитиме пошукові запити на кшталт "малюнки" або "малюночки".

Запит містить термін дії

Правило запиту спрацьовуватиме в тому випадку, якщо запит міститиме термін, що означатиме дію, яку користувач бажає виконати. Термін має бути розташований на початку запиту або в його кінці.

Щоб ввести термін дії, що призводитиме до спрацьовування правила запиту, виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть параметр Термін дії є однією з цих фраз і введіть одну або кілька фраз.

 • Виберіть параметр Термін дії – це запис у цьому словнику, а потім – команду Імпортувати зі сховища термінів. У діалоговому вікні з набору термінів виберіть термін і натисніть кнопку Зберегти.

У поле Термін дії є однією з цих фраз введіть слово "завантажити". Якщо користувач у поле пошуку введе пошуковий запит "завантажити таблицю даних Contoso Electronics", то це не обов’язково означатиме, що він шукає документ, який містить слова "завантажити", "Contoso", "Electronics" і "таблиця даних". Натомість користувач, скоріше за все, бажає завантажити таблицю даних компанії Contoso Electronics. Правило запиту спрацює, і в індекс пошуку буде надіслано тільки слова "Contoso", "Electronics" і "таблиця даних".

Запит точно відповідає словнику

Правило запиту спрацьовуватиме в тому випадку, якщо запит точно відповідатиме словнику.

Зі списку Запит точно відповідає запису в цьому словнику виберіть словник. Щоб указати інший словник, виберіть команду Імпортувати зі сховища термінів, у діалоговому вікні з набору термінів виберіть термін і натисніть кнопку Зберегти.

Слово, що користувач вводить у поле пошуку, ідеально відповідає запису в попередньо настроєному словнику Імена людей.

Більш загальний запит у джерелі

Правило запиту спрацьовуватиме в тому випадку, якщо користувачі часто надсилатитмуть цей запит із іншого попередньо визначеного вами джерела.

Зі списку Імовірніше, запит має використовуватися в цьому джерелі виберіть джерело результатів.

Якщо зі списку вибрати пункт Локальні результати відео, то правило запиту спрацьовуватиме в тому випадку, якщо користувач у поле пошуку введе слово "навчання" та якщо в поле пошуку вертикалі "Відео" це слово вже часто вводилося.

Часто використовуваний тип результатів

Правило запиту спрацьовуватиме в тому випадку, якщо після введення одного й того самого запиту користувачі часто використовуватимуть певний тип результатів.

Зі списку Часто використовувані результати відповідають типу результатів виберіть тип результатів.

Зі списку ви вибрали пункт Цей тип результатів відповідає дописам мікроблоґу SharePoint. Якщо користувачі часто використовують допис мікроблоґу, вам слід настроїти параметри таким чином, щоб останній допис мікроблоґу відображався першим підвищеним результатом у списку результатів пошуку, а передостанній допис мікроблоґу – відповідно відображався другим підвищеним результатом. (Це слід здійснювати в розділі Дії).

Розширене зіставлення тексту запиту

Ви бажаєте використовувати фразу або запис словника, що призводитиме до спрацьовування правила запиту, а потім визначати детальніші умови для цого спрацьовування.

Щоб ввести фразу або термін, що призводитиме до спрацьовування правила запиту, виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть параметр Запит містить одну з таких фраз і введіть одну або кілька фраз.

 • Виберіть параметр Запит містить запис у цьому словнику, а потім – команду Імпортувати зі сховища термінів. У діалоговому вікні з набору термінів виберіть термін і натисніть кнопку Зберегти.

Додайте більше умов, позначаючи параметри у списках.

Ви вибрали пункт Запит містить одну з таких фраз, а потім – Початок збігів запиту, але не весь запит. Правило спрацьовуватиме лише за умови, що фраза міститься на початку запиту, а не в кінці.

Щоб додати більше умов, виберіть елемент Додати альтернативну умову.

Примітка.: Правило спрацьовуватиме у випадку задоволення однієї з умов.

 1. У розділі Дії вкажіть дію, яку слід виконати після спрацьовування правила запиту. Укажіть один із таких параметрів:

  • Щоб підвищити окремі результати таким чином, щоб вони відображалися вгорі списку результатів пошуку, виберіть елемент Додати підвищений результат (у продуктах SharePoint 2010 цей елемент називався "Найкращі відповідники").

   1. У діалоговому вікні в поле Ім’я введіть ім’я для підвищених результатів.

   2. У поле URL-адреса введіть URL-адресу результату, який потрібно підвищити. Виберіть елемент Відтворювати URL-адресу у вигляді банера, а не гіперпосилання.

   3. Натисніть кнопку Зберегти.

    Можна додати кілька окремих підвищених результатів. Якщо є більше одного підвищеного результату, слід указати відносне ранжирування.

  • Щоб підвищити групування результатів пошуку, натисніть кнопку Додати блоці результатів. Додаткові відомості про створення та відображення блоку результатів трохи нижче.

  • Щоб змінити зміненя ранжирування результатів пошуку, натисніть кнопку змінити ранжирувані результати зміненням запиту. Додаткові відомості про Змінення розташування результатів пошуку зміненням запиту трохи нижче.

 2. Щоб активувати правило запиту на певний період часу, виберіть елемент Публікування, а потім визначте цей період.

 3. Натисніть кнопку Зберегти.

На початок сторінки

Створення та відображення блоку результатів

Блок результатів – це кілька результатів пошуку, відображених у вигляді групи. Підвищити блок результатів можна під час застосування визначеної умови запиту (цей процес подібний до процесу підвищення певного результату).

Під час настроювання умови запиту для блоку результатів слід використовувати змінні запиту. Змінні запиту – це показчики місця заповнення для значень, що у процесі визначення запиту невідомі. Однак під час запуску запиту ця інформація доступна, і система використовує її, щоб надіслати запит в індекс. Наприклад, елемент {User.Name} означає коротке ім’я користувача, який ввів запит. Вихідний запит із поля пошуку {searchBoxQuery} означає запит, що користувач ввів у поле пошуку. Під час використаня побудовника запитів, щоб настроїти запит, відображається список змінних запиту. (Див. крок 3 в наведеній нижче процедурі).

 1. Виконуючи крок 9 процедури створення правила запиту, на сторінці Додавання правила запиту в розділі дії виберіть пункт Додавання блоку результатів.

 2. У розділі Ім’я блоку в поле Ім’я введіть ім’я для блоку результатів.

 3. У розділі Запит виберіть елемент Запустити побудовник запитів, щоб указати запит.

 4. У діалоговому вікні Створення власного запиту виконайте такі дії:

  • Відкрийте вкладку ОСНОВИ та виберіть параметри, щоб визначити запит для блоку результатів.

Список

Дія

Вибір запиту

Виберіть джерело результатів, щоб визначити вміст, який будуть шукати.

Фільтр ключових слів

Додавати змінні запиту до запиту за допомогою ключових фільтрів. Список доступних запиту змінних статті змінні запиту на сервері SharePoint Server 2013 .

Зі списку виберіть попередньо визначені змінні запиту та додайте їх до запиту, вибравши елемент Додати фільтр ключових слів.

Фільтр властивостей

Використовуйте фільтри властивостей, щоб запитувати вміст керованих властивостей, встановлені у схемі пошуку як властивості, придатні для використання в запитах.

Зі списку Фільтр властивостей виберіть керовані властивості. Щоб додати фільтр до запиту, виберіть елемент Додати фільтр властивостей.

Примітка.: Настроювані керованих властивостей не відображається у списку фільтр властивостей . Додавання настроюваних керовану властивість до запиту, у полі текст запиту введіть ім'я свого настроюваного керовану властивість слідує умови запиту, наприклад MyCustomColorProperty:Green

 • На вкладці СОРТУВАННЯ визначте спосіб сортування результатів пошуку у блоці результатів.

  У розділі Результати сортування у списку Сортувати за виконайте такі дії:

  • Щоб сортувати за керованими властивостями, встановлені у схемі пошуку як властивості з можливістю сортування, виберіть зі списку керовану властивість, а потім виберіть параметр За спаданням або За зростанням. Щоб додати більше рівнів сортування, виберіть елемент Додати рівень сортування.

  • Щоб сортувати в порядку релевантності, виберіть елемент Ранжирування та виконайте такі дії:

   • Зі списку Модель ранжирування виберіть модель ранжирування, що використовуватиметься для сортування результатів пошуку (необов’язково).

   • Щоб указати більше ранжирування, додавши правила, які після застосування певних умов змінюватимуть порядок відображення результатів пошуку, у розділі Динамічне впорядкування виберіть елемент Додати правило динамічного впорядкування й укажіть умовні правила.

 • На вкладці ТЕСТУВАННЯ можна попередньо переглянути надісланий запит.

Параметр

Опис

Текст запиту

Відображає остаточний запит, який запустить веб-частина пошуку вмісту. Цей параметр бере за основу вихідний шаблон запиту, у якому динамічні змінні замінено на поточні значення. Ви можете зрештою вносити інші зміни в запит, що являє собою частину правил запиту.

Докладніше

Клацніть, щоб відобразити більше параметрів.

Шаблон запиту

Відображає вміст застосованого до запиту шаблону запиту.

Змінні шаблону запиту

Відображає змінні запиту, які буде застосовано до запиту, а також значення змінних, що застосовуються до поточної сторінки. Можна ввести інші значення, щоб перевірити, як вони вплинуть на запит. Натисніть кнопку Тестовий запит, щоб отримати попередній перегляд результатів пошуку.

 1. Щоб закрити діалогове вікно Створення власного запиту, натисніть кнопку OK.

 2. У розділі Запит зі списку Пошук у цьому джерелі виберіть джерело результатів, до якого потрібно застосувати блок результатів.

 3. З розкривного списку Елементи виберіть кількість результатів, що відображатимуться у блоці результатів.

 4. Клацніть, щоб розгорнути розділ Параметри.

Блоку результатів лише відображає кількість результатів пошуку, які ви вказали в попередньому кроці. Проте, можна додати посилання Показати більше в нижній частині блоку результатів, які потрібно відобразити всі результати пошуку для блоку результатів. Щоб додати посилання Докладніше , виберіть посилання "Інші" перехід нижче URL-адресуа потім введіть URL-адреси. Можна використовувати змінні запиту таку URL-адресу, наприклад, http://www.<site>/search/results.aspx?k= {subjectTerms}.

 1. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Зміненя ранжирування результатів пошуку зміненням запиту

Модель ранжирування обчислює порядок ранжирування результатів пошуку. Це ранжирування можна змінити, підвищивши або знизивши елементи результатів пошуку. Наприклад, для запиту, який містить фразу "завантажити панель знарядь", можна створити правило запиту, що розпізнаватиме слово "завантажити" як термін дії. Одразу після цього ви зможете змінити ранжировані результати пошуку, і таким чином підвищити URL-адресу певного сайту інтрамережі. Також ви зможете динамічно змінити порядок сортування результатів пошуку на основі кількох змінних на кшталт розширення імені файлу або певних ключових слів. Змінивши оцінені результати пошуку за допомогою змінення запиту, ви побачите, що ваші результати відфільтровано за ролями безпеки, а також те, що їх установлено як результати з можливістю уточнення. Більше того, результати пошуку більше не відображатимуться, якщо документ буде видалено.

 1. Виконуючи крок 9 процедури створення правила запиту, на сторінці Додавання правила запиту в розділі дії виберіть пункт змінити ранжирувані результати зміненням запиту.

 2. У діалоговому вікні Створення власного запиту виконайте такі дії:

  • На вкладці ОСНОВИ виберіть параметри, щоб змінити ранжирувані результати пошуку.

Список

Дія

Вибір запиту

Виберіть джерело результатів, щоб визначити вміст, який будуть шукати.

Фільтр ключових слів

Додавати змінні запиту до запиту за допомогою ключових фільтрів. Список доступних запиту змінних статті змінні запиту на сервері SharePoint Server 2013 .

Зі списку виберіть попередньо визначені змінні запиту та додайте їх до запиту, вибравши елемент Додати фільтр ключових слів.

Фільтр властивостей

Використовуйте фільтри властивостей, щоб запитувати вміст керованих властивостей, встановлені у схемі пошуку як властивості, придатні для використання в запитах.

З розкривного списку Фільтр властивостей виберіть керовані властивості. Щоб додати фільтр до запиту, виберіть елемент Додати фільтр властивостей.

 • На вкладці СОРТУВАННЯ вкажіть спосіб сортування результатів пошуку.
  З розкривного списку Сортувати за виберіть такі пункти:

  • Щоб сортувати за керованими властивостями, встановлені у схемі пошуку як властивості з можливістю сортування, виберіть зі списку керовану властивість, а потім виберіть параметр За спаданням або За зростанням. Щоб додати більше рівнів сортування, виберіть елемент Додати рівень сортування.

  • Щоб сортувати в порядку релевантності, виберіть елемент Ранжирування та виконайте такі дії:

   • Зі списку Модель ранжирування виберіть модель ранжирування, що використовуватиметься для сортування результатів пошуку (необов’язково).

   • Щоб указати більше ранжирування, додавши правила, що після застосування певних умов змінюватимуть порядок відображення результатів пошуку, у розділі Динамічне впорядкування виберіть елемент Додати правило динамічного впорядкування й укажіть умовні правила.

 • На вкладці ТЕСТУВАННЯ можна попередньо переглянути надісланий запит.

Параметр

Опис

Текст запиту

Відображає остаточний запит, який запустить веб-частина пошуку вмісту. Цей параметр бере за основу вихідний шаблон запиту, у якому динамічні змінні замінено на поточні значення. Ви можете зрештою вносити інші зміни в запит, що являє собою частину правил запиту.

Докладніше

Клацніть, щоб відобразити більше відомостей.

Шаблон запиту

Відображає вміст застосованого до запиту шаблону запиту.

Змінні шаблону запиту

Відображає змінні запиту, які буде застосовано до запиту, а також значення змінних, що застосовуються до поточної сторінки. Можна ввести інші значення, щоб перевірити, як вони вплинуть на запит. Натисніть кнопку Тестовий запит, щоб отримати попередній перегляд результатів пошуку.

 1. Натисніть кнопку OK , щоб закрити діалогове вікно Створення власного запиту .

 2. Натисніть кнопку Зберегти.

На початок сторінки

Скасування правила запиту на сайті

Колекції сайтів і сайти успадковують правила запиту, створені на рівні клієнта. За таким самим принципом сайти в колекції сайтів успадковують правила запиту, створені на рівні колекції сайтів. Якщо не потрібно, щоб правило запиту застосовувалося до сайту, що успадковує його, це правило можна скасувати для сайту.

 1. На своєму сайті в меню параметрів виберіть елемент Параметри сайту.

 2. На сторінці Параметри сайту в розділі Пошук виберіть елемент Правила запиту.

 3. На сторінці Керування правилами запиту в меню Вибір джерела результатів виберіть джерело результатів, що містить правило запиту, яке потрібно скасувати.

 4. У стовпці Ім’я наведіть вказівник миші на правило запиту, яке потрібно скасувати, клацінть стрілку, що відобразиться, і виберіть команду Зробити неактивним.

На початок сторінки

Ранжирування правил запиту для колекції сайтів

Якщо для клієнта, колекції сайтів або сайту наявні численні активні правила запиту, то для запиту можуть спрацьовувати кілька правил, що виконуються на відповідному рівні. За промовчанням правила спрацьовують у довільному порядку. Однак, щоб керувати порядком спрацьовування правил, створені правила запиту слід додати до груп запиту. Щоб це зробити, потрібно вибрати правила, що слід додати до групи, а потім визначити порядок, у якому правила у групі спрацьовуватимуть, якщо для цього буде причина. Також можна попередити спрацьовування правил із найнижчим ранжируванням у групі, навіть якщо причина для їхнього спрацьовування буде наявна.

 1. У колекції сайтів у меню Параметри виберіть елемент Параметри сайту.

 2. На сторінці Параметри сайту в розділі Адміністрування колекції сайтів виберіть посилання Пошук правил запиту.

 3. На сторінці Керування правилами запиту в меню Вибір джерела результатів виберіть джерело результатів, що містить правила запиту, які потрібно згрупувати.

 4. Щоб до групи додати створене правило запиту, наведіть вказівник миші на кожне з них і встановіть відповідний прапорець.

  Примітка.: Правила запиту, створені для цієї колекції сайтів, перелічено в розділі Визначено для цієї колекції сайтів.

 5. Виберіть елемент Упорядкування вибраних правил.

 6. У діалоговому вікні Упорядкування вибраних правил виконайте одну з наведених нижче дій, а потім натисніть кнопку OK.

  • Виберіть елемент Переміщення правил до нової групи з цим іменем і введіть ім’я для групи.

  • Виберіть елемент Переміщення правил до наявної групи та виберіть групу зі списку.

 7. На сторінці Керування правилами запиту виконайте такі дії:

  1. Щоб змінити порядок спрацьовування правила у групі, змініть порядковий номер цього правила.

  2. Щоб запобігти спрацьовуванню правил, що мають найнижче ранжирування у групі, перейдіть до рядка для правила запиту групи, що має спрацювати останнім, а потім у стовпці Дії зі списку Продовжити або припинити виберіть команду Припинити.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×