Керування пакетами перенесення в Office 365

Керувати перенесенням поштової скриньки до Office 365 можна за допомогою приладної дошки перенесення в Центрі адміністрування Exchange (EAC) Office 365, використовуючи повне або поетапне перенесення Exchange. Крім того, ця приладна дошка дає змогу перенести вміст поштових скриньок користувачів із локального IMAP-сервера до наявних поштових скриньок Office 365. Крім статистичних даних про певний пакет перенесення, на приладній дошці відображається статистика про загальний перебіг перенесення. Ви можете створювати, запускати, зупиняти, призупиняти та редагувати пакети перенесення.

Зміст   

Приладна дошка перенесення

Щоб отримати доступ до приладної дошки перенесення в Центрі адміністрування Exchange, виберіть Одержувачі > Перенесення. На знімку екрана нижче наведено різні області приладної дошки, у яких можна отримати відомості про перенесення та керувати пакетами перенесення.

Приладна дошка перенесення

Загальна статистика перенесення

Клацніть Стан для всіх пакетів, щоб відобразити загальну статистику для всіх створених пакетів перенесення. У наведених нижче полях відображаються загальні відомості про всі пакети перенесення.

Поле

Опис

Усього поштових скриньок

Загальна кількість поштових скриньок з усіх поточних пакетів перенесення.

Синхронізовані поштові скриньки

Кількість поштових скриньок з усіх успішно перенесених пакетів перенесення.

Поштові скриньки, для яких виконано завдання

Кількість фіналізованих поштових скриньок з усіх пакетів перенесення. Фіналізація відбувається, лише коли для перенесення поштових скриньок між локальною організацією Exchange і Office 365 у гібридному розгортанні Exchange використовується віддалене перенесення. Поштові скриньки можна фіналізувати, після того як успішно завершиться початкова синхронізація. Докладні відомості про фіналізацію під час віддаленого перенесення див. в статті Complete-MigrationBatch.

Поштові скриньки з помилками

Кількість поштових скриньок, які не вдалося перенести, з усіх пакетів перенесення.

Пакети перенесення

Створені пакети перенесення відображаються в черзі перенесення. У стовпцях нижче відображаються відомості про кожен пакет перенесення.

Стовпець

Опис

Ім’я

Ім’я пакета перенесення, визначене під час його створення.

Стан

Стан пакета перенесення. Нижче наведено список різних станів пакетів перенесення, а також відомості про можливі дії з пакетами в кожному з цих станів.

 • Зупинено:    пакет перенесення створено, але ще не запущено. У цьому стані його можна запустити, відредагувати або видалити.

 • Синхронізація:    пакет перенесення запущено, і наявні в ньому поштові скриньки активно переносяться. Пакет перенесення в цьому стані можна зупинити.

 • Зупинення:    виникає відразу після запуску командлета Stop-MigrationBatch.

 • Зупинено:    пакет перенесення зупинено, і поштові скриньки з нього вже не переносяться. Пакет перенесення в цьому стані можна перезапустити.

 • Запуск:    виникає відразу після запуску командлета Start-MigrationBatch.

 • Завершення:    виникає відразу після запуску командлета Complete-MigrationBatch.

 • Видалення:    виникає відразу після запуску командлета Remove-MigrationBatch.

 • Синхронізовано:    обробку пакета перенесення завершено, і поштові скриньки не переносяться. Пакет перенесення в цьому стані може містити помилки, якщо поштові скриньки не перенесено. Що стосується повних перенесень Exchange і перенесень за протоколом IMAP із цим станом, локальні поштові скриньки та відповідні поштові скриньки Office 365 синхронізуються кожні 24 години під час інкрементної синхронізації.

 • Завершено:    обробку пакета перенесення завершено.

 • Синхронізовано з помилками:    обробку пакета перенесення завершено, але не вдалося перенести деякі поштові скриньки. Поштові скриньки, успішно перенесені в пакетах перенесення з помилками, синхронізуватимуться кожні 24 години під час інкрементної синхронізації.

Усього

Кількість поштових скриньок у пакеті перенесення.

Синхронізовано

Кількість успішно перенесених поштових скриньок.

Завершено

Кількість фіналізованих поштових скриньок у пакеті перенесення. Фіналізація виконується лише для пакетів перенесення під час віддаленого перенесення в гібридному розгортанні Exchange. Докладні відомості про процес фіналізації див. в статті Complete-MigrationBatch.

Помилка

Кількість поштових скриньок у пакеті перенесення, які не вдалося перенести. Ви можете відобразити відомості про певні поштові скриньки, під час перенесення яких виникли помилки. Додаткові відомості див. в статті Звіт про стан перенесення користувачів.

Увага!: Пакети перенесення зі станом Синхронізовано   , з якими за останні 90 днів адміністратори не виконували жодних дій (наприклад, не зупиняли, не перезапускали та не редагували їх), буде зупинено та видалено через 30 днів, якщо адміністратор не вживе жодних дій.

Приладна дошка перенесення містить набір команд, за допомогою яких можна керувати пакетами перенесення. Створивши пакет перенесення, ви можете вибрати його, а потім клацнути одну з наведених нижче команд. Якщо пакет перенесення перебуває в стані, для якого неможливо виконати певну команду, ця команда буде неактивна або взагалі не відображатиметься, тому що вона недоступна.

Команда

Опис

Створити Піктограма додавання

Створення пакета перенесення. Ця команда дає змогу перенести локальні поштові скриньки до Office 365 (це також називається приєднанням) або перенести поштові скриньки Office 365 назад до локальної організації Exchange у гібридному розгортанні.

Редагувати  Піктограма редагування

Редагування наявного пакета перенесення. Під час поетапного перенесення Exchange і перенесення за протоколом IMAP можна надіслати інший CSV-файл. Ви також можете змінити кінцеву точку перенесення, що використовується для пакета перенесення. Редагувати можна лише пакети перенесення зі станом Створено   .

Запустити Піктограма "Пуск"

Запуск створеного пакета перенесення. Після запуску пакета стан змінюється на Синхронізація   .

Відновити  Піктограма "Пуск"

Відновлення роботи призупиненого пакета перенесення зі станом Зупинено   . Якщо під час обробки пакета перенесення виникли помилки, його можна перезапустити за допомогою цієї команди, а Office 365 спробує перенести поштові скриньки, які не вдалося перенести.

Призупинити Піктограма припинення

Зупинення пакета перенесення, який виконується, або пакета перенесення, який запущено, але перебуває в стані У черзі   . Також можна зупинити пакет повного перенесення Exchange або пакет перенесення IMAP, які завершили етап початкової синхронізації та перебувають у стані Синхронізовано. Це зупинить інкрементну синхронізацію. Щоб відновити інкрементну синхронізацію, виберіть пакет перенесення та клацніть Відновити.

Видалити  Піктограма видалення

Перш ніж видаляти пакет перенесення, попередньо переконайтеся, що всі поштові скриньки в ньому успішно перенесено. Також переконайтеся, що пошта надсилається безпосередньо до хмарних поштових скриньок, після того як ви налаштували запис MX, щоб він указував на Office 365. Якщо видалити пакет перенесення, в Office 365 буде очищено всі пов’язані з ним записи, а потім його буде видалено зі списку.

Докладніше Піктограма "Додаткові параметри"

Виберіть цю команду та клацніть Кінцеві точки перенесення, щоб створити нові або переглянути й відредагувати наявні кінцеві точки перенесення.

Оновити Піктограма оновлення

Оновлення загальної статистики перенесення, списку пакетів перенесення та статистики для вибраного пакета перенесення на приладній дошці.

Статистика за пакетами перенесення

В області відомостей на приладній дошці перенесення відображаються наведені нижче відомості про вибраний пакет перенесення.

Поле

Опис

Тип

Тип перенесення для вибраного пакета перенесення. Значення цього поля також указує на тип кінцевої точки перенесення, пов’язаної з пакетом.

 • Віддалений Exchange Outlook:    пакет перенесення є пакетом повного або поетапного перенесення Exchange.

 • IMAP:    пакет перенесення є пакетом перенесення IMAP.

 • Віддалене перенесення:    пакет перенесення використовується для віддаленого перенесення з приєднанням або від’єднанням у гібридному розгортанні Exchange.

Напрямок

Напрямок перенесення поштових скриньок: до Office 365 або до локальної організації Exchange.

 • Приєднання   : указує, що поштові скриньки переносяться до Office 365. До типів перенесення з приєднанням відносяться поетапне перенесення, повне перенесення, перенесення за протоколом IMAP, а також віддалене перенесення з приєднанням.

 • Від’єднання   : указує, що поштові скриньки Office 365 переносяться до локальної організації Exchange. Віддалене перенесення з від’єднанням – єдиний тип такого перенесення.

Стан

Поточний стан вибраного пакета перенесення.

 • Зупинено

 • Синхронізація

 • Зупинено

 • Синхронізовано

 • Синхронізовано з помилками

Див. опис кожного з цих станів вище.

Запитано

Кількість поштових скриньок, які переносяться в пакеті перенесення. Ця кількість відповідає кількості рядків у CSV-файлі для перенесення за протоколом IMAP, поетапного чи віддаленого перенесення або кількості локальних поштових скриньок під час повного перенесення Exchange.

Синхронізовані поштові скриньки

Кількість поштових скриньок із загального числа поштових скриньок у пакеті перенесення, для яких успішно завершено початкову синхронізацію. Це поле оновлюється під час перенесення.

Завершено

Кількість поштових скриньок із загального числа поштових скриньок у пакеті перенесення, які успішно фіналізовано. Фіналізація виконується лише під час віддаленого перенесення з приєднанням і від’єднанням.

Поштові скриньки з помилками

Кількість поштових скриньок, під час початкової синхронізації яких виникли помилки.

Переглянути відомості

Клацніть Переглянути відомості, щоб відобразити відомості про стан кожної поштової скриньки в пакеті перенесення. Додаткові відомості див. в статті Звіт про стан перенесення користувачів.

Автор

Адреса електронної пошти адміністратора Office 365, який створив пакет перенесення.

Час створення

Дата й час створення пакета перенесення.

Час початку

Дата й час запуску пакета перенесення.

Час початкової синхронізації

Дата й час завершення початкової синхронізації пакета перенесення.

Тривалість початкової синхронізації

Тривалість початкової синхронізації всіх поштових скриньок у пакеті перенесення.

Час останньої синхронізації

Час останнього перезапуску пакета перенесення або час його останньої початкової синхронізації. Як уже згадувалося, інкрементна синхронізація відбувається кожні 24 години для перенесення за протоколом IMAP і повного перенесення Exchange.

Зв’язана кінцева точка

Ім’я кінцевої точки перенесення, яку використовує пакет. Клацніть Переглянути відомості, щоб переглянути параметри кінцевої точки перенесення. Ви також можете змінити параметри кінцевої точки, якщо не запущено жоден пакет перенесення, у якому вона використовується.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×