Керування обмеженнями сховища для колекції сайтів

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Обсяг сховища, що виділяється в SharePoint Online за передплатою на Office 365, залежить від кількості користувачів (див. статтю Обмеження в SharePoint Online). Сховище доступне для всіх колекцій сайтів клієнта та працює як центральний пул, яким можуть користуватися всі. Глобальному адміністратору не потрібно ділити простір для зберігання або перерозподіляти його відповідно до потреб. Це відбувається автоматично: колекції сайтів використовують стільки простору, скільки їм необхідно, тоді, коли це необхідно (загалом до 25 ТБ на кожну колекцію сайтів). Помітивши, що пул сховища вичерпується, можна придбати більший обсяг сховища в Центрі адміністрування SharePoint Online з оплатою за гігабайт (ГБ) на місяць.

Сукупна модель зберігання нова для служби SharePoint Online. Щоб скористатися цією моделлю, установіть для параметра керування сховищем значення "Автоматично". Після цього в службі SharePoint Online ігноруватимуться будь-які наявні обмеження, установлені раніше для колекцій сайтів. Ці обмеження буде скинуто до 1 ТБ. Сукупна модель зберігання використовується за замовчуванням для нових клієнтів Office 365.

Автоматичне встановлення обмежень сховища

 1. Увійдіть в Office 365 як глобальний адміністратор або адміністратор SharePoint.

 2. Виберіть піктограму запускача програм Піктограма, схожа на вафлю, яка позначає клацання кнопкою, що відкриває кілька плиток програм для виділення. у лівому верхньому куті, а потім виберіть Адміністратор, щоб відкрити Центр адміністрування Office 365. (Якщо плитка "Адміністратор" не відображається, у вас немає дозволів адміністратора Office 365 у вашій організації.)

 3. В області ліворуч виберіть Центри адміністрування > SharePoint.

 4. Виберіть елемент Настройки.

 5. У розділі Керування сховищами колекцій сайтів виберіть Автоматично.

  Вкладка "Параметри" в Центрі адміністрування SharePoint в Office 365 із виділеним розділом "Керування сховищами колекцій сайтів"
 6. Натисніть кнопку OK.

Якщо ви хочете самостійно визначати простір для зберігання, виділений для кожної колекції сайтів, установіть значення "Вручну" для параметра керування сховищем. У цьому випадку радимо також настроїти оповіщення електронною поштою, щоб ви та інші адміністратори колекцій сайтів знали, коли виділений простір для зберігання вичерпується.

Увага! : Обсяг сховища в службі SharePoint Online тепер обчислюється в гігабайтах (ГБ), а не мегабайтах (МБ), і для цього використовуються лише повні цілі числа. Це не впливає на загальний обсяг сховища в службі SharePoint Online.

Установлення обмежень сховища вручну

 1. Увійдіть в Office 365 як глобальний адміністратор або адміністратор SharePoint.

 2. Виберіть піктограму запускача програм Піктограма, схожа на вафлю, яка позначає клацання кнопкою, що відкриває кілька плиток програм для виділення. у лівому верхньому куті, а потім виберіть Адміністратор, щоб відкрити Центр адміністрування Office 365. (Якщо плитка "Адміністратор" не відображається, у вас немає дозволів адміністратора Office 365 у вашій організації.)

 3. В області ліворуч виберіть Центри адміністрування > SharePoint.

 4. Виберіть елемент Настройки.

 5. У розділі Керування сховищем колекції сайту виберіть пункт Вручну.

 6. Натисніть кнопку OK.

Установлення обмежень сховища

 1. Увійдіть в Office 365 як глобальний адміністратор або адміністратор SharePoint.

 2. Виберіть піктограму запускача програм Піктограма, схожа на вафлю, яка позначає клацання кнопкою, що відкриває кілька плиток програм для виділення. у лівому верхньому куті, а потім виберіть Адміністратор, щоб відкрити Центр адміністрування Office 365. (Якщо плитка "Адміністратор" не відображається, у вас немає дозволів адміністратора Office 365 у вашій організації.)

 3. В області ліворуч виберіть Центри адміністрування > SharePoint.

 4. На вкладці Колекції сайтів виберіть потрібні колекції зі списку.

 5. Натисніть кнопку Квота сховища. Якщо кнопка "Квота сховища" відсутня, виберіть колекцію сайтів, для якої потрібно встановити квоту, зі списку нижче.

  Вкладка "Колекції сайтів" із виділеною кнопкою "Квота сховища"
 6. У полі Обмежити квоту на використання сховища для кожної вибраної колекції сайтів введіть максимальну кількість гігабайтів (ГБ), яку буде виділено для колекції сайтів.

 7. Установіть відповідний прапорець, щоб надсилати електронну пошту адміністраторам колекцій сайтів, коли сумарний розмір колекцій сайтів наближатиметься до граничного обсягу сховища. Введіть число від 1 до 100, яке виражатиме відсоток цього обмеження сховища, який має бути досягнуто, щоб надсилалося оповіщення електронною поштою.

  Діалогове вікно "Установлення квоти сховища"

  Порада : Може знадобитися оновити відсоток для оповіщення електронною поштою відповідно до нових перетворених показників сховища.

 8. Натисніть кнопку Зберегти.

Якщо адміністратори колекцій сайтів установлюють обмеження сховища вручну, їм потрібно постійно перевіряти, чи не впливають вони на роботу й продуктивність. Після встановлення таких обмежень радимо налаштувати оповіщення електронною поштою, яке надсилатиметься, перш ніж сховище колекції сайтів досягне обмеження. Попередження про квоту сховища зазвичай надсилаються щотижня після досягнення колекцією сайтів указаного рівня. Тому адміністратори сайтів часто отримують попередження пізніше, ніж . Наприклад, якщо для завдання таймера, яке ініціює попередження, запланований запуск у неділю, а колекція сайтів досягає обмеження в понеділок, адміністратор не отримає потрібного оповіщення ще шість днів. Існує ймовірність, що колекція сайтів досягне максимального обмеження до того, як адміністратор отримає оповіщення. Як наслідок, колекція може стати доступною лише для читання та перестати працювати.

Після налаштування обмежень вручну адміністратори мають відстежувати таке:

 • звичайне використання сховища колекціями сайтів;

 • аналіз тенденцій і закономірностей використання;

 • перепризначення простору в сховищі колекціям сайтів, яким він потрібен найбільше;

 • повторне налаштування рівнів попередження.

Ми створили сценарій PowerShell, який можна використовувати для відстеження колекцій сайтів. Цей сценарій Windows PowerShell отримує дані та надсилає адміністратору попереджувальне оповіщення про сховище.

 1. Інсталюйте оболонку керування SharePoint Online.

  Відомості про дозволи та найактуальнішу інформацію про Windows PowerShell для продуктів SharePoint див. в онлайновій документації на сторінці Довідник із Windows PowerShell для SharePoint Server 2016.

 2. Скопіюйте наведений нижче текст з оголошеннями змінних і вставте його в текстовий редактор, наприклад Блокнот. Потім установіть для всіх аргументів значення, властиві вашій організації. Збережіть файл з іменем "GetEmailWarning.ps1".

  Примітка : Файл може мати інше ім’я, але зберегти його потрібно як текстовий файл у форматі ANSI із розширенням PS1.

  #Connect to tenant admin center using GA credentials 
  $username = "<GA Account or Tenanat Admin>"
  $password = ConvertTo-SecureString "<Password>" -AsPlainText -Force
  $cred = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  Connect-SPOService -Url <SharePoint Admin Center Url> -Credential $cred

  #Local variable to create and store output file
  $filename = Get-Date -Format o | foreach {$_ -replace ":", ""}
  $result = "<Local folder path>"+$filename+".txt"

  #SMTP and Inbox details
  $smtp = "<smtpserver>"
  $from = "<Tenant admin account>"
  $to = "<Tenant admin account or whom the email to be sent>"
  $subject = "Alert : PFA Site Collection Quota Usage details"
  $body = "PFA quota usage details"

  #Enumerating all site collections and calculating storage usage
  $sites = Get-SPOSite -detailed
  foreach ($site in $sites)
  {
  $percent = $site.StorageUsageCurrent / $site.StorageQuota * 100
  $percentage = [math]::Round($percent,2)
  Write-Output "$percentage % $($site.StorageUsageCurrent)kb of $($site.StorageQuota)kb $($site.url)" | Out-File $result -Append
  }

  #Sending email with output file as attachment
  sleep 5
  Send-MailMessage -SmtpServer $smtp -to $to -from $from -subject $subject -Attachments $result -body $body -Priority high
 3. Де:

  • <GA Account or Tenanat Admin> – обліковий запис глобального адміністратора або адміністратора клієнта для колекції сайтів.

  • <Password> – пароль цього облікового запису.

  • <SharePoint Admin Center Url> – URL-адреса Центру адміністрування SharePoint.

  • <Local folder path> – шлях до локальної папки, у якій потрібно зберегти дані.

  • <smtpserver> – ім’я поштового SMTP-сервера.

  • <Tenant admin account> – обліковий запис, який вказується в рядку "Від" попередження.

  • <Tenant admin account or whom the email to be sent> – обліковий запис, якому надсилатиметься попередження.

 4. В оболонці керування SharePoint Online перейдіть до локального каталогу, у якому збережено файл сценарію.

  ./GetEmailWarning.ps1

  Коли виконання сценарію завершиться, у розташуванні, указаному за допомогою змінної <Local folder path> у сценарії, створиться текстовий файл.

Квота сховища SharePoint Online не змінилася, однак використовується інша одиниця вимірювання. Раніше сховище SharePoint обчислювалося в мегабайтах (МБ), а тепер – у гігабайтах (ГБ). Крім того, використовуються лише повні цілі числа. Якщо раніше ви встановили квоту сховища в мегабайтах, її буде перетворено на гігабайти (1024 МБ=1 ГБ) і округлено до найближчого цілого числа. Тобто 5000 МБ стануть 4 ГБ. Для кожної колекції сайтів можна встановити квоту сховища не менше 1 ГБ. Якщо квоту сховища SharePoint Online установлено за допомогою PowerShell, це значення округлиться до найближчого цілого числа в гігабайтах, щоб значення менше 1 ГБ не перетворилося на 0 ГБ.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Див. також

Обмеження в SharePoint Online

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×