Керування групою

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Під час роботи в групі вам, можливо, потрібно буде змінити назву, опис, фотографію та скасувати або надати дозвіл зовнішнім користувачам на надсилання електронних листів. Серед типових дії також є додавання або видалення учасників групи й адміністраторів. У приватній групі адміністратор виконує такі важливі обов’язки, як додавання відповідних учасників групи та керування запитами на приєднання до групи, схвалюючи чи відхиляючи ці запити. Зрештою, коли роботу в групі буде завершено, вам, можливо, потрібно буде видалити цю групу.

Примітка.: Хоча будь-який учасник загальнодоступної групи може додавати до неї інших учасників, але щоб вносити будь-які інші зміни, він має бути адміністратором групи. Користувач, який створив групу, за замовчуванням є її адміністратором, однак цю роль можна делегувати іншим учасникам.

У цій статті

Редагування настройок групи

 1. Увійдіть у службу Office 365 і перейдіть до елемента Outlook, Люди, Календар або OneDrive.

 2. В області переходів у розділі ГРУПИ, знайдіть потрібну групу та клацніть її назву.

 3. Упевніться, що ви – адміністратор групи. Докладні відомості див. в статті Пошук, додавання чи видалення адміністраторів груп.

 4. У верхньому колонтитулі групи клацніть елемент Додаткові дії Піктограма додатковий дій та виберіть пункт Редагувати групу. Відображається область Редагування групи.

 5. Виконайте одну або кілька з наведених нижче дій.

  Змінення імені

  • У полі Ім’я відредагуйте назву групи.

   Якщо відображається повідомлення "Недоступно", змініть назву групи, щоб зробити її унікальною.

  Змінення опису

  • У полі Опис введіть докладний опис групи, щоб інші користувачі краще розуміли призначення групи та щоб популяризувати групу в межах організації. Цей опис також відображається в електронному листі з привітанням, який отримують інші користувачі, уперше приєднуючись до групи. Воно допомагає їм краще зрозуміти призначення групи.

  Увімкнення та вимкнення дозволу на надсилання повідомлень електронної пошти групі для користувачів за межами організації

  Якщо ви запросили до групи зовнішніх користувачів, вони можуть відповідати на обговорення електронною поштою, але за замовчуванням вони не можуть починати нове обговорення електронною поштою з групою.

  • Виконайте одну з таких дій.

   • Щоб не дозволяти зовнішнім користувачам починати обговорення електронною поштою, зніміть прапорець Дозволити користувачам із-за меж організації надсилати групі повідомлення електронної пошти.

   • Щоб дозволити зовнішнім користувачам починати обговорення електронною поштою, установіть прапорець Дозволити користувачам із-за меж організації надсилати групі повідомлення електронної пошти.

  Увімкнення або вимкнення підписки

  Якщо ви використовуєте класичну програму Outlook, а не веб-програму Outlook Web App, ця функція дуже корисна: вона гарантуватиме своєчасне отримання електронних листів і подій групи в Outlook. Крім того, ви також можете відповідати на розмови з програми Outlook, і відповіді негайно розміщуватимуться в груповій розмові.

  • Виконайте одну з таких дій.

   • Щоб увімкнути підписку на електронні листи, установіть прапорець Підписувати нових учасників, щоб вони отримували групові розмови в папку вхідних повідомлень.

   • Щоб вимкнути підписку на електронні листи, зніміть прапорець Підписувати нових учасників, щоб вони отримували групові розмови в папку вхідних повідомлень.

    Порада.: Унизу всіх групових повідомлень електронної пошти є посилання Скасувати підписку.

 6. Угорі області Редагування групи натисніть кнопку ЗБЕРЕГТИ.

На початок сторінки

Редагування фотографії групи

Додавши фотографію до своєї групи, ви зможете вирізнити її серед інших, а користувачі зможуть простіше її знайти.

 1. Увійдіть у службу Office 365 і перейдіть до елемента Outlook, Люди, Календар або OneDrive.

 2. В області переходів у розділі ГРУПИ знайдіть потрібну групу та клацніть її назву.

 3. У верхньому колонтитулі групи клацніть елемент Додаткові дії Піктограма додатковий дій та виберіть пункт Змінити фото.

 4. Виконайте одну з наведених нижче дій в області Фото.

  Додавання або змінення фотографії

  1. У нижній частині поля фотографії клацніть піктограму Змінити фото .

  2. У діалоговому вікні Виберіть файл для завантаження знайдіть файл і виберіть зображення, а потім натисніть кнопку Відкрити.

   Підтримувані формати: GIF, JPG, JPEG і PNG. Фотографія масштабується до розмірів 100 на 100 пікселів, пропорції автоматично зберігаються, але, можливо, зображення буде трохи обітнуто.

  Видалення фотографії

  • У нижній частині поля фотографії клацніть піктограму Видалити фотографію .

 5. Угорі області Редагування групи натисніть кнопку ЗБЕРЕГТИ.

Порада.: Можна також відредагувати фотографію групи, клацнувши піктограму олівця на зображенні групи.

На початок сторінки

Перегляд, додавання учасників групи або видалення учасників із групи

 1. Увійдіть у службу Office 365 і перейдіть до елемента Outlook, Люди, Календар або OneDrive.

 2. В області переходів у розділі ГРУПИ знайдіть потрібну групу та клацніть її назву.

 3. Виконайте одну або кілька з наведених нижче дій.

  Перегляд учасників

  1. У верхньому колонтитулі групи послідовно клацніть елементи Додаткові дії Піктограма додатковий дій та Учасники.

  2. У верхньому колонтитулі групи клацніть елемент Усі.

  3. Щоб переглянути додаткові відомості про учасника, наведіть вказівник миші на його ім’я, клацніть елемент Додаткові параметри Піктограма додатковий дій та виберіть пункт Докладно.

  Додавання учасників

  1. У верхньому колонтитулі групи клацніть елемент Усі.

  2. Натисніть кнопку Додати учасників

  3. У полі Додавання учасників введіть ім’я чи псевдонім електронної пошти.

   Увімкнено функцію прогнозованого вводу, отже вам потрібно ввести лише три перші букви. Якщо потрібно зробити повний пошук, клацніть елемент Шукати в каталозі.

  4. Виберіть запис зі списку, щоб додати його до поля запрошення.

  5. Угорі області Додавання учасників натисніть кнопку ЗБЕРЕГТИ.

  Видалення учасника

  1. У верхньому колонтитулі групи послідовно клацніть елементи Додаткові дії Піктограма додатковий дій та Учасники.

  2. У верхньому колонтитулі групи клацніть елемент Усі.

  3. Наведіть вказівник миші на ім’я учасника, клацніть елемент Додаткові параметри Піктограма додатковий дій поряд з іменем учасника, а потім виберіть пункт Видалити з групи.

На початок сторінки

Схвалення запиту на участь у приватній групі

 1. Увійдіть у службу Office 365 і перейдіть до програми Outlook.

 2. Щоб відобразити запит, виберіть його в області переходів у розділі КОНТАКТИ.

 3. Щоб схвалити запит, у заголовку повідомлення натисніть кнопку СХВАЛИТИ ЗАПИТ, а потім в області Додавання учасників натисніть кнопку ЗБЕРЕГТИ.

Примітка.: Явної команди для відхилення запиту немає. Ви можете просто проігнорувати запит електронної пошти або чи відповісти на повідомлення та пояснити причини відхилення запиту.

На початок сторінки

Пошук, додавання або видалення адміністраторів групи

Ви можете зробити учасника адміністратором або відібрати в нього цю роль. Немає жодних обмежень щодо кількості адміністраторів у групі, але має бути щонайменше один адміністратор.

 1. Увійдіть у службу Office 365 і перейдіть до елемента Outlook, Люди, Календар або OneDrive.

 2. Упевніться, що ви – адміністратор групи.

 3. Виконайте одну або кілька з наведених нижче дій.

  Перегляд адміністраторів

  1. У верхньому колонтитулі групи клацніть елемент Адміністратори.

  2. Щоб переглянути додаткові відомості про адміністратора, наведіть вказівник миші на його ім’я, клацніть елемент Додаткові параметри Піктограма додатковий дій поряд з іменем учасника, а потім виберіть пункт Докладно.

  Надання учаснику ролі адміністратора

  1. У верхньому колонтитулі групи клацніть елемент Усі.

  2. Щоб зробити учасника адміністратором, наведіть вказівник миші на його ім’я та клацніть елемент Додаткові параметри Піктограма додатковий дій

   поряд з іменем учасника, а потім виберіть пункт Зробити адміністратором.

  Видалення адміністратора

  1. У верхньому колонтитулі групи клацніть елемент Адміністратори.

  2. Щоб позбавити учасника ролі адміністратора, наведіть вказівник миші на його ім’я, клацніть елемент Додаткові параметри Піктограма додатковий дій поряд з іменем адміністратора,а потім виберіть пункт Позбавити статусу адміністратора.

Примітка.:  Ви не можете видалити учасника з групи, якщо цей учасник – єдиний адміністратор. Учасник також може виходити з групи з власної ініціативи, але не тоді, коли він – єдиний адміністратор. Докладні відомості див. в статті Пошук групи, приєднання до неї чи вихід із групи.

На початок сторінки

Видалення групи

Коли потреба у використанні групи зникає, цю групу можна видалити, щоб звільнити системні ресурси та вилучити групу зі списків і елементів, які відображаються

Попередження!: Будьте уважні під час видалення групи. Коли видаляється група, остаточно видаляються всі розмови, електронна пошта, файли, події в календарі групи, а також пов’язані відомості. Відновити ці відомості неможливо.

 1. Увійдіть у службу Office 365 і перейдіть до елемента Outlook, Люди, Календар або OneDrive.

 2. В області переходів у розділі ГРУПИ, знайдіть потрібну групу та клацніть її назву.

 3. У верхньому колонтитулі групи клацніть елемент Додаткові дії Піктограма додатковий дій та виберіть пункт Редагувати групу. Відображається область Редагування групи.

 4. У нижній частині області Редагування групи виберіть команду Видалити групу.

 5. У вікні підтвердження Видалення групи виберіть елемент Я розумію, що групу буде видалено остаточно, а потім натисніть кнопку Видалити.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Див. також

Пошук довідки про групи в службі Office 365

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×