Керування великими списками й бібліотеками в SharePoint

Керування великими списками й бібліотеками в SharePoint

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Ви можете зберігати до 30 мільйонів елементів або файлів у списку або бібліотеці. Відфільтрованих поданнях великих списків, мають однакові досвід до інших списків. Проте, коли подання списку відображаються більш ніж 5000 елементів, наведені нижче рекомендації можуть допомогти.

Використання сучасним

Подання з багатьма елементами найкраще взаємодії у старій версії. Використання взаємодії у старій версії для уникнення помилок, може відобразитися, класичний досвіду.

Додавання індексів

Під час фільтрування або сортування за стовпцем, які не мають індексу, може відобразитися повідомлення про помилку. Додавання покажчика вручну за допомогою Настройки списку в > меню настройки Індексовані стовпці.

Індекси автоматично створюються в таких двох випадках:

 1. Коли збереженого подання є стовпців, які використовуються для сортування або фільтрування

 2. Під час сортування у старій версії версії

Примітка.: Автоматичне створення індексу під час сортування у старій версії версії обмежено до списків і бібліотек із менше 20 000 елементів.

Двічі Перевірте ці параметри подання списку

Деякі параметри подання списку можуть завадити відображення подання списку з більш ніж 5000 елементів.

 • Сортування за лише один стовпець, за раз

 • Не відсортувати контакти, lookup або стовпців керованих метаданих

 • Не Групувати за

 • Не додати підсумки, як-от кількість, sum і average

 • Не відображати більше 12 стовпців із таких типів: користувачам підстановки та керованих метаданих. 

Якщо повідомлення про помилку під час роботи з великих список, змінити подання списку для стеження рекомендації вище. 

Ви можете працювати зі списками й бібліотеками SharePoint і надсилати запити до них, не отримуючи попередження про граничне значення подання списку. Докладні відомості про граничне значення подання списку див. в розділі Огляд списків і бібліотек із багатьма елементами.

Робота з обмеженням граничного значення подання списку

SharePoint має обмежувачі та ліміти ресурсів, що регулюють обсяг даних і пропускну здатність, якими можна керувати. Граничне значення подання списку встановлюється за замовчуванням (приблизно 5000 елементів) і дає змогу користувачам працювати з великими списками, зберігаючи при цьому високу продуктивність. Існує три основні способи роботи з граничним значенням подання списку.

 • У всіх версіях SharePoint налаштовуйте кількість результатів, застосовуючи індексування, фільтрування, папки й автономні дані.

 • У серверних версіях SharePoint використовуйте запланований адміністратором щоденний проміжок часу, коли обмеження підвищуються.

 • У серверних версіях SharePoint адміністратор мережі може підвищити обмеження граничного значення подання списку.

У SharePoint Online це обмеження не можна змінити, і воно діє цілодобово, щоб користувачі в спільних клієнтах завжди мали високу продуктивність запитів. Щоб обійти обмеження, ми визначили деякі дії, за допомогою яких можна тримати запити в межах обмеження.

Примітка.: Іноді в поданнях, згенерованих системою, може відображатися більша кількість результатів.

На серверах SharePoint Server (SharePoint 2016, 2013 і 2010) граничне значення подання списку в 5000 елементів також використовується за замовчуванням. Однак, оскільки адміністратори мережі мають більше можливостей для налаштування, можна встановити щоденний проміжок часу, коли обмеження ефективно знімається, забезпечуючи виконання великих запитів, а також інших інтенсивних операцій із даними. Зазвичай це вечір, коли більшість користувачів не в системі. За потреби адміністратор також може підвищити обмеження.

Останній варіант (також у версіях SharePoint Server) – змінити обмеження. Це ризиковано, оскільки більше обмеження підвищує ймовірність впливу на роботу деяких або всіх користувачів.

Щоб визначити свою версію SharePoint, див. цю статтю.

Якщо ви маєте заблоковано граничне значення подання списку, але кількість елементів менше 20 000, можна додати індекси для стовпців у SharePoint 2019. В усіх версіях SharePoint можна створити відфільтроване подання з індексом стовпця, щоб зменшити кількість результатів під час роботи з великими списками й бібліотеками. Щоб отримати відфільтроване подання з індексованим стовпцем, потрібно виконати дві дії: створити індекс для стовпця, а потім створити подання, що використовуватиме цей індексований стовпець для фільтрування.

Докладні відомості про індексування стовпців див. в статті Додавання індексу до стовпця SharePoint.

Докладні відомості про фільтрування стовпців див. в статті Змінення подання SharePoint за допомогою фільтрування.

Хоча папки не потрібно використовувати великі списки та бібліотеки, ви можна й надалі використовувати їх для впорядкування даних і підвищити ефективність роботи доступ до ваших даних. Створення папки ввімкнуто за промовчанням у бібліотеках документів, але не у списках. Для отримання докладних відомостей у статті Створення папки у списку або Створити папку в бібліотеці документів.

Примітка.: Якщо в SharePoint Online використовувати команду переміщення або перетягування, наявні метадані також переміщуватимуться.

Створюючи папку, ви, самі того не знаючи, створюєте внутрішній індекс. Такий індекс також створюється для кореневої папки або верхнього рівня списку чи бібліотеки. Працюючи з елементами в папці, ви використовуєте внутрішній індекс, щоб отримати доступ до даних. Пам’ятайте, що під час підрахунку кожна із вкладених папок, які містяться в папці, вважається одним елементом (елементи в цій вкладеній папці не враховуються).

Навіть якщо загальна кількість елементів у списку або бібліотеці дуже велика, подання однієї папки використовувати так само зручно, як і подання з фільтруванням загальної кількості елементів за допомогою індексованого стовпця. У деяких ситуаціях усі елементи списку або бібліотеки можна розподілити між кількома папками так, щоб жодна з них не містила більше п’яти тисяч елементів.

Використовуючи папки для впорядкування великих списків або бібліотек, необхідно враховувати зазначену нижче інформацію.

 • Папка може містити кількість елементів, більшу за граничне значення подання списку, але щоб уникнути її блокування, можливо, усе ж таки доведеться скористатися поданням, відфільтрованим за індексами стовпців.

 • Якщо під час створення або змінення подання в цьому списку чи бібліотеці в розділі Папки вибрано параметр Відображати всі елементи без папок, необхідно використовувати фільтр на основі простого індексу, щоб не досягти граничного значення подання списків.

 • Часто в поданні за промовчанням зручно відображати всі наявні папки без фільтрування, щоб під час вставлення нових елементів користувачі могли вибрати відповідні папки. Відображення всіх папок також знижує ймовірність того, що користувачі неправильно вставлять елементи за межами папок у списку чи бібліотеці. Зверніть увагу, що на відміну від бібліотек, список не підтримує автоматичне переміщення елементів між папками.

Примітка.: Якщо перемістити елементи до SharePoint кошик, ці елементи потрібно підрахувати під час визначення, чи вираз фільтра перевищує граничне значення подання списку. Якщо очистити кошик, вони більше не враховуватимуться. Для отримання докладних відомостей відображається очищення кошика або відновлення файлів.

Відомості про переміщення файлів між папками в одній бібліотеці див. в статті Переміщення та копіювання папки, файлу або посилання в бібліотеці документів.

Для видалення великих списків потрібні ресурси бази даних, які можна блокувати за допомогою граничного значення подання списку. Намагайтеся видаляти великі списки протягом щоденного проміжку часу, щоб уникнути блокування. Пам’ятайте: якщо процес видалення триває довше відведеного проміжку часу, він виконуватиметься до завершення незалежно від інших користувачів. Виділіть достатньо часу.

Указівки з видалення списку див. в статті Видалення списку в SharePoint.

Автономна синхронізація, зовнішні дані та керування даними Access

У разі синхронізації з комп’ютером користувачам часто зручніше й ефективніше працювати з даними в автономному режимі. Залежно від даних списку, з якими ви працюєте, можна використовувати програму Excel, Access або Outlook. Ви також можете використовувати керування зовнішніми даними без обмежень за допомогою систем керування підприємством (ERP), OData і веб-служб, залежно від служби SharePoint.

Зміни можна внести на настільному комп’ютері або ноутбуку, а потім, після повернення даних у мережу, синхронізувати зміни та поступово й ефективно усунути конфлікти. Робота з великими списками за допомогою автономної синхронізації для "очищення", аналізу даних і звітування про них дає змогу розвантажити базу даних і мінімізувати використання ресурсів SharePoint.

Є кілька продуктів Microsoft Office, які дають змогу переносити дані списку в автономний режим і синхронізувати зміни після повернення в мережу. Для експорту даних потрібні інстальовані програми: або Office 365, або класична версія Office.

Microsoft Access.       Access дає змогу обробляти більше рядків даних, ніж SharePoint, і містить багато потужних засобів для використання даних. Якщо працювати в Access і синхронізувати файли з SharePoint, можна обробляти більші набори даних.

Ви могли читати та записувати найбільш власні списки з Access за допомогою зв'язування з ними та Access добре працює з майже всіх типів даних SharePoint . Зв'язування дає змогу підключення до даних у списку SharePoint , щоб створити двостороннє підключення для перегляду та редагування найновіші дані як у списку SharePoint і Access бази даних. Access буде створено копію (або повторює) у списку SharePoint в таблиці Access . Після створення таблиці Access можна працювати зі списку даних в AccessAccess граничне значення 2 гігабайти (за винятком всі вкладення, які не зберігаються локально). Крім того, Access кешування даних списку на клієнта, використовує ефективність в пам'яті, записування через кеша а лише передачі змінення елементів списку. Все це робить запитів і оновлення виконати набагато швидше. Діалогового вікна вирішення конфліктів також допомагає керувати конфліктні зміни плавними іншим чином.

Якщо активовано функцію Служби Access Services , то можна працювати з значно більше даних перевищує граничне значення подання списку, до 50 000 елементів за промовчанням. Access автоматично обробляє список або бібліотека дані невеликими пакетами і потім зібрати дані, метод, який дає змогу працювати з значно більше даних перевищує граничне значення подання списку а не негативно впливає на інших користувачів у SharePoint сайту. Докладнішу інформацію можна знайти в розділі Використання служб Access Services нижче.

Програма Microsoft Excel        Ви можете експортувати списки SharePoint до таблиці Excel, створивши односторонній зв’язок із даними між таблицею Excel і списком SharePoint.

Виділена кнопка "Експортувати до Excel" на стрічці в SharePoint

Excel також дає змогу працювати з великими списками без блокування. Крім того, дані Excel можна синхронізувати як із SharePoint, так і з Access, щоб скористатися перевагами всіх платформ.

Якщо змінити дані в списку SharePoint і оновити дані в таблиці Excel, програма Microsoft Excel замінить дані Excel на найновіші дані списку SharePoint, перезаписуючи всі зміни, внесені безпосередньо до таблиці Excel.

Список SharePoint Online із виділеним пунктом "Експорт до Excel"

Перенісши дані до таблиці Excel, ви зможете скористатися різноманітними функціями програми Microsoft Excel для аналізу даних, зокрема функціональними та зручними аркушами, звітами зведених таблиць, професійно оформленими діаграмами й міні-діаграмами, умовним форматуванням із піктограмами, а також гістограмами, шкалами кольорів і складним аналізом "what-if".

Якщо активовано функцію Служби Access Services , то можна працювати з значно більше даних перевищує граничне значення подання списку, до 50 000 елементів за промовчанням. Докладнішу інформацію можна знайти в розділі Використання служб Access Services нижче.

Microsoft Outlook        З Microsoft Outlookви можна читати та написання контактів, завдань, календаря та список обговорень, а також синхронізувати бібліотеку документів. Наприклад, можна працювати з списки стандартних завдань і списків завдань проекту, пройшовши списків завдань в автономному режимі, перегляду, оновлення та призначення нові завдання, повернути їх в Інтернеті і синхронізувати їх не виходячи з Outlook; Також можна зберігати, надання спільного доступу та керування контактами SharePoint ефективніше в Outlook.

На початок сторінки

На Accessбуде створено веб-бази даних на основі Служби Access Services шляхом створення таблиці на основі списки, а також запити, форми, звіти та макроси, які публікуються на сайті SharePoint . Оновлено такі веб-бази даних, можна й надалі використовувати та змінювати їх, і ви можете створювати нові на основі шаблону, але не з Access 2013.

Можна створити веб-застосунку Access у SharePoint без використання коду. Загалом, SharePoint програми є активного, точка рішення, яке легко розподілено та доступні на ринку. Вважати веб-застосунку зручно, альтернативний спосіб пакування, розповсюдження, виконання, відстеження та пенсію рішення. Для отримання докладних відомостей у статті створення веб-застосунку Access

На відміну від на веб-баз даних застосунку Access для збереження даних у списках SharePoint до програми Access використовує бази даних SQL Server відокремити від SharePoint продукти для зберігання даних а також тому не підлягають SharePoint граничне значення подання списку. Це суттєво покращує розширюваність рішення для доступу і робить для ефективного обробки потенційно мільйонів записів. Для користувачів сервера SharePoint бази даних SQL Server можна настроїти для live за брандмауері організації. Для користувачів онлайн базу даних розміщено бази даних SQL Server Azure з безкоштовний обліковий запис і безкоштовного сховища. Докладніше про Azure відображається Microsoft Azure домашньої сторінки.

Нарешті, можна й надалі Синхронізація даних між SharePoint списку та таблиці Access та оновлюйте обидва набори даних. Двосторонній або двонапрямленого – це синхронізації. Зміни, внесені в Access даних списку завантажуються до списку SharePoint та завантажуються зміни, внесені до списку SharePoint доступ на вашому комп'ютері. Додаткові відомості можна знайти імпортування або зв'язати дані до списку SharePoint.

Поле пошуку SharePoint і рішення центру документів

Інший спосіб знайти документи або елементи у великій бібліотеці чи списку – ввести ключове слово чи фразу в поле Пошук бібліотеки або списку. SharePoint На нього не поширюється граничне значення подання списку та інші пов’язані обмеження.

Інший спосіб працювати з великими бібліотеками – створити й використовувати сайт центру документів. На цьому сайті, призначеному для впорядкування документів, доступні такі функції, як узяття файлів на редагування й повернення з нього, робочі цикли, фільтри та подання.

На сторінці SharePoint зазвичай є два поля пошуку: пошук сайту у верхній частині сторінки та поле пошуку конкретного списку або бібліотеки. Використовуючи поле Пошук списку або бібліотеки, можна суттєво розширити область пошуку.

 • За промовчанням область пошуку залежить від усіх елементів поточного подання та вкладених папок. Результати відображаються у вигляді стовпців, які можна відфільтрувати та відсортувати. Якщо перевищено граничне значення подання списку, відображаються не всі результати.

 • Якщо вам не вдається знайти потрібні дані, можна розширити область пошуку та включити до неї весь список з усіма вкладеними папками, незалежно від поточного подання та граничного значення подання списку.

 • Нарешті область пошуку можна розширити до всього сайту. У цьому випадку всі результати відображатимуться на стандартній сторінці сайту "Пошук". Після цього результати пошуку можна уточнити, відфільтрувавши їх за допомогою панелі уточнення, наприклад за іменем автора документа або датою створення елемента списку. Щоб сформулювати складніші запити, можна використовувати логічний синтаксис і логічні оператори.

Примітки.: 

 • Поле Пошук доступне тільки для списків і бібліотек, що відображаються як подання на боці клієнта. Хоча поведінку за промовчанням для відображення вікна пошуку , у поле пошуку можна приховати, властивість веб-частини подання списку, Поле пошукув розділі " Різне " області знарядь. Додаткові відомості про властивості веб-частини можна знайти за допомогою списку та інших веб-частин.

 • Властивість списку "Відображення вікна пошуку" в розділі "Різне"

До сайту центру документів можна використовувати, якщо потрібно створити, керування та зберігати велику кількість документів. Центр документів – це на основі шаблону сайту і призначений для служити централізоване сховище для керування багато документів. Функції, наприклад метаданих і переходів подання дерева, типи вмісту та веб-частин, допомогти вам упорядкувати та отримати документи в ефективність і зрозуміле для користувачів. Щоб отримати додаткові відомості про використання шаблонів сайтів у статті створення та використання шаблонів сайтів.

Керівники вмісту можна швидко настроїти керованих метаданих переходів для виконання також і для більшості бібліотек без явно створення індексів, а також Отримайте допомогу під час створення додаткових індекси для підвищення продуктивності на широкому колу фільтрів і подань. Щоб отримати додаткові відомості перегляньте статтю використання сайту центру документів

Сайт центру документів можна використовувати як середовище для авторської роботи або архів вмісту.

 • У середовищі для авторської роботи користувачі активно беруть файли на редагування й повертають їх, а також створюють для них структури папок. Доступно керування версіями, і для кожного документа може існувати 10 або більше його більш ранніх версій. Оскільки користувачі часто беруть документи на редагування й повертають їх, робочі цикли можуть допомогти автоматизувати дії з документами.

 • В архіві вмісту або бази знань, навпаки, дуже мало авторської роботи. Користувачі лише переглядають і завантажують документи. Зазвичай в архівах вмісту зберігаються одиничні версії документів, а на сайті можуть розміщуватися мільйони файлів. У стандартному сценарії, на зразок центрів технічної підтримки для великих організацій, доступ до вмісту можуть отримувати 10 000 користувачів, здебільшого для читання. Новий вміст на сайт може завантажувати група від 3000 до 4000 користувачів.

Використання особистих подань, реляційних списків і RSS-каналів

Щоб іще більше підвищити загальну продуктивність системи й уникнути перевищення граничного значення або обмеження ресурсу, радимо використовувати особисті подання, реляційні списки або RSS-канали.

Особисті подання.    Оскільки створення подань, які належним чином за допомогою індексу стовпця складніше для великих списків і бібліотек, можна видалити дозвіл на керування особистими поданнями з авторів для великих списків або бібліотек. Видаливши цей дозвіл, можна заборонити користувачам створювати подання, яка охоплює всі елементи, а, може негативно вплинути на продуктивність решту сайту. Додаткові відомості про дозволи статті Змінення дозволів для списку або бібліотеки.

Реляційні списки.     Створюючи зв’язки списку за допомогою стовпців підстановок, унікальних стовпців і застосованої реляційної поведінки (або посилальних обмежень цілісності), можна досягнути граничного значення подання списків, що може призвести до блокування операції за описаних нижче обставин.

 • У разі створення унікального стовпця в наявному списку, який містить кількість елементів, більшу за граничне значення подання списків (зверніть увагу, що зазвичай не буде заблоковано операцію додавання одного елемента до списку, унаслідок якої кількість елементів перевищуватиме граничне значення подання списків).

 • Якщо кількість елементів списку перевищує граничне значення подання списку та для поля підстановки в цьому списку ввімкнуто параметр Каскадне видалення або Обмежене видалення.

RSS-канали     Після ввімкнення підтримки RSS у центрі адміністрування та на рівні колекції сайтів її можна ввімкнути та настроїти для багатьох типів списків і бібліотек. Коли користувачі отримують доступ до RSS-каналу для списку чи бібліотеки, дані надаються зі списку. Подання RSS за промовчанням обмежує кількість елементів, які повертаються, на основі дати останнього змінення елемента із застосуванням фільтра за стовпцем Змінено. Якщо список або бібліотека містять велику кількість елементів і користувачі отримують доступ до RSS-каналу, стовпець Змінено слід індексувати. Кількість отриманих елементів також можна зменшити, змінивши параметри кількість елементів і кількість днів, зміни яких включено до RSS-каналу.

Знайти додаткові відомості про керування RSS-каналів відображається керування RSS-каналами для сайту або колекції сайтів. Щоб дізнатися, як додати RSS-канал, відображається створення оповіщення або Підписка на RSS-канал

SharePoint Сервер лише для адміністраторів

Ці операції можуть виконувати лише адміністратори SharePoint або мережі та адміністратори ферм у версіях SharePoint Server.

Щоденний проміжок часу – це засіб, за допомогою якого адміністратори вказують виділені проміжки часу для всіх користувачів, щоб дати їм змогу виконувати операції без обмежень. Зазвичай це години зниження активності.

Хоча подання – це основний спосіб отримати елементи зі списку або бібліотеки, є й інші команди та операції SharePoint, які краще виконуються протягом щоденного проміжку часу.

Додавання й видалення індексу

Додавання та змінення стовпця списку

Видалення та копіювання папок

Змінення параметрів безпеки списку або бібліотеки

Збереження списку разом із вмістом як шаблону

Видалення веб-сайту

Відновлення або видалення елементів із кошика

Перевищивши граничні значення та обмеження сайту, ці команди й операції можуть завершитися помилкою, якщо ви намагаєтесь отримати дані списку у звичайний робочий час. Якщо виконувати їх без обмежень протягом щоденного проміжку часу, можна уникнути помилок і впливу на роботу інших користувачів.

Щоб налаштувати щоденний проміжок часу, потрібно встановити час початку та тривалість. При цьому майте на увазі: якщо хтось запустить тривалий запит або операцію протягом проміжку часу, цей процес виконуватиметься до завершення, навіть вийшовши за межі проміжку часу.

 1. Як адміністратор, увійдіть у Центр адміністрування.

 2. Послідовно виберіть елементи Керування програмами > Керування веб-програмами.

  Центр адміністрування з вибраним пунктом "Керування веб-програмами"
 3. Виберіть програму, щоб установити або змінити параметр щоденного проміжку часу.

 4. На стрічці клацніть стрілку вниз у пункті Загальні параметри, щоб перейти до меню, а потім виберіть пункт Регулювання ресурсів.

  Центр адміністрування з вибраним пунктом "Регулювання ресурсів"
 5. Змініть Щоденний проміжок часу, а потім установіть потрібний час і тривалість.

  Сторінка параметрів програми "Центр адміністрування" із виділеним щоденним проміжком часу
 6. Завершивши, натисніть кнопку OK.

Якщо ви не розробник або не маєте зручного доступу до ресурсів розробника, за допомогою яких можна виконати ці операції, відкладіть ці типи операцій до щоденного проміжку часу. Зверніться до свого адміністратора та з’ясуйте, на коли заплановано щоденний проміжок часу.

Примітка.: SharePoint Online не підтримує змінення граничного значення подання списку.

Граничне значення подання списку забезпечує продуктивність користувачів і захищає сервер від випадкового перевантаження під час виконання запитів. Граничне значення подання списку можна змінити лише в серверних версіях SharePoint (адміністратор може зробити це в програмі Центру адміністрування), і радимо не змінювати його, щоб уникнути зниження продуктивності. SharePoint Online не дозволяє адміністраторам змінювати граничне значення подання списку, щоб захистити користувачів в інших клієнтах від проблем із продуктивністю під час отримання великих наборів даних. Натомість налаштовуйте запити за допомогою індексів, фільтрів і папок.

Якщо у вас є лише кілька запитів, які вимагають підвищення граничного значення подання списку, радимо скористатися щоденним проміжком часу в неробочий час.

Попередження!: Змінення граничного значення подання списку не рекомендується за наявності інших користувачів, оскільки більші значення знизять продуктивність. Завелике значення може викликати високу затримку чи помилки в роботі користувачів або ж призвести до збою сервера.

Примітка.: Центр адміністрування доступний лише в серверних інсталяціях SharePoint.

Якщо справді потрібно змінити граничне значення подання списку, виконайте наведені нижче вказівки. Це стандартні дії для служб від SharePoint 2010 до SharePoint 2016, хоча інтерфейс користувача може дещо відрізнятися. Програма Центру адміністрування не пов’язана із сайтом SharePoint, і для доступу до неї потрібні права адміністратора ферми. Граничне значення подання списку можна змінити лише в серверних версіях SharePoint.

 1. Як адміністратор, увійдіть у Центр адміністрування.

 2. Послідовно виберіть елементи Керування програмами > Керування веб-програмами.

  Центр адміністрування з вибраним пунктом "Керування веб-програмами"
 3. Виберіть програму, щоб змінити граничне значення подання списку.

 4. На стрічці клацніть стрілку вниз у пункті Загальні параметри, щоб перейти до меню, а потім виберіть пункт Регулювання ресурсів.

  Центр адміністрування з вибраним пунктом "Регулювання ресурсів"
 5. Змініть значення Граничне значення подання списку (перше в списку) на прийнятне.

 6. Натисніть кнопку OK.

На сторінці регулювання ресурсів є додаткові параметри, які ви як адміністратор повинні розуміти.

 • Граничне значення подання списку для аудиторів і адміністраторів:    Це за замовчуванням "вище обмеження". Запити, які виконуються аудитор або адміністратор, а саме (програмним шляхом) на нараду, щоб перезаписати на LVT буде стягнуто це обмеження натомість. За промовчанням у 20 000, а не 5000 за граничне значення подання списку. Підвищення це обмеження має ж наслідки як підвищення граничне значення подання списку. Під час змінення значення, існують пов'язані з ними зміни, можливо, потрібно виконати.

 • Перевизначення об’єктної моделі.    Якщо ви часто використовуєте спеціальний код під час розгортання й вам потрібно встановити для граничного значення подання списку вище обмеження, радимо дозволити перевизначення об’єктної моделі та надати аудитору або адміністратору дозволи на програму, яка виконуватиме запити. Цей параметр увімкнуто за замовчуванням, але його можна вимкнути, якщо він не потрібен. Його варто використовувати, якщо ви впровадили певний код, який виконуватиме кешування більшого набору результатів, що часто переглядаються, скажімо, протягом кількох хвилин. Якщо ви не збираєтеся кешувати вміст і плануєте часто виконувати ці запити, не радимо використовувати цей метод для обходу граничного значення подання списку, оскільки це негативно вплине на роботу сервера. Якщо коротко: "дійте обережно".

 • Граничне значення підстановки подання списку.    Ця функція обмежує кількість об’єднань, які може виконувати запит. Це кількість полів "Підстановка", "Користувач або група" чи "Стан робочого циклу", які включаються до запиту. Наприклад, подання, яке відображає шість стовпців підстановки та фільтрує три інші стовпці точної підстановки, використовує дев’ять підстановок. Якщо для граничного значення підстановки подання списку встановлено "8", виникне помилка. Ми не радимо встановлювати число, більше восьми.

  Ретельне тестування корпорація Майкрософт має показано, що є зниження серйозних-поступове продуктивності, які відображаються над 8 об'єднання. Не лише чи сервера пропускна здатність перетягніть значно на той момент, але запит закінчується за допомогою непропорційно великий обсяг ресурсів, SQL Server, що негативно впливає на всі ще за допомогою цього тої самої бази даних. Додаткові відомості можна знайти стовпців підстановки та розділу подання списку результатів і тестування результатів і рекомендації

 • Щоденний проміжок часу для великих запитів.    Ця функція дає змогу щодня встановлювати час, протягом якого користувачі можуть використовувати більші запити, не перевищуючи обмеження. Є кілька моментів, які слід ретельно зважити, перш ніж встановлювати час.

  • Щоб вплинути на найменшу кількість користувачів, слід вибрати години зниження активності або час, протягом якого очікується найменше навантаження. Якщо вибрати час посеред робочого дня для більшості користувачів, це може негативно вплинути навіть на тих, хто не використовує великий список.

  • Спробуйте взяти прийнятний діапазон часу, щоб користувачі могли використати його для виправлення своїх списків, а не для зв’язку з адміністратором.

  • Операції, розпочаті протягом проміжку часу, не перериваються після його завершення. Подумайте про час, необхідний на випадок, якщо користувач спробує видалити великий список якраз перед завершенням цього проміжку.

  • Врахуйте різні часові пояси. Це особливо важливо, якщо ваша організація або клієнти географічно розподілені та використовують один централізовано розміщений сервер SharePoint. 6-а година вечора може підійти для вашого розташування, але аж ніяк не для Сіднея в Австралії, наприклад.

 • Граничне значення унікальних дозволів списку.    Це кількість унікальних дозволів для списку. Якщо у вас є папка й ви перериваєте успадкування дозволів і встановлюєте певні дозволи для неї (і для всіх елементів у ній), тоді ця папка враховується як 1 відповідно до граничного значення унікальних дозволів списку. На відміну від граничного значення подання списку та інших параметрів, це граничне значення не активується переглядом вмісту або виконанням іншої операції з ним, але явно активується під час змінення дозволів.

  Якщо ви можете це собі дозволити, радимо зменшити це число. За замовчуванням використовується 50 000, тобто багато унікальних дозволів. У вашому списку дуже ймовірно, що виникатимуть проблеми з дозволами, перш ніж це число буде досягнуто, тому радимо завчасно скоригувати його відповідно до вашого середовища.

Огляд списків і бібліотек із багатьма елементами

Граничне значення подання списку допомагає забезпечити стабільну продуктивність усіх користувачів, які надсилають запити до серверної бази даних. Ось деякі відомості про обмеження, а також про те, як усе працює та як змінити граничне значення подання списку.

Увага!: Граничне значення подання списку не можна змінити в SharePoint Online. Також немає можливості створити щоденний проміжок часу в SharePoint Online. Ці функції доступні лише в SharePoint 2016, SharePoint 2013 і SharePoint 2010.

Щоб мінімізувати конфлікти в базі даних, в SQL Server (серверна база даних для SharePoint) часто використовується стратегія блокування на рівні рядка, щоб забезпечити точне оновлення та уникнути негативного впливу на роботу інших користувачів, які отримують доступ до інших рядків. Проте, якщо операція читання або записування в базі даних, як-от запит, спричиняє одночасне блокування понад 5000 рядків, для SQL Server ефективніше тимчасово заблокувати всю таблицю, доки операція в базі даних не завершиться.

Примітка.: Фактична кількість не завжди дорівнює 5000 і може змінюватися залежно від вашого сайту, обсягу дій, що виконуються в базі даних, і конфігурації сайту.

Коли блокується вся таблиця, інші користувачі не можуть отримати доступ до неї. Якщо це траплятиметься дуже часто, користувачі помітять погіршення в роботі системи. Тому граничні значення й ліміти необхідні, щоб зменшити вплив ресурсомістких операцій бази даних і збалансувати потреби всіх користувачів.

На схемі нижче подано зведення основних процесів, що відбуваються у фоновому режимі під час доступу до багатьох елементів списку або бібліотеки.

великі списки та бібліотеки

 1. Дані списку або бібліотеки в колекції сайтів зберігаються в таблиці бази даних SQL Server, яка за допомогою запитів, індексів і блокувань підтримує загальну продуктивність, забезпечує спільний доступ і точність.

 2. Відфільтровані подання з індексами стовпців та інші операції створюють запити бази даних, які визначають підмножину стовпців і рядків і повертають її на комп’ютер.

 3. Граничні значення й ліміти допомагають обмежити операції та збалансувати ресурси, щоб їх одночасно могли використовувати кілька користувачів.

 4. Щоб тимчасово підвищити граничні значення й обмеження для спеціальних програм у версіях SharePoint Server, розробники з особливими дозволами можуть використовувати перевизначення об’єктної моделі.

 5. Адміністратори можуть указати виділені проміжки часу для всіх користувачів, щоб дати їм змогу виконувати операції без обмежень у години зниження активності у версіях SharePoint Server.

 6. Щоб прискорити відображення даних на сторінці, користувачі, що працюють з інформацією, можуть застосовувати відповідні подання, стилі та обмеження сторінок.

Списки й бібліотеки мають конкретні максимальні ліміти, як показано в цій таблиці.

Функція

Максимальне обмеження

Кількість елементів у списку або бібліотеці

30 млн

Розмір окремого елемента файлу або вкладення елемента

10 ГБ

Таблиця нижче містить важливу інформацію про регулятори та обмеження ресурсів. Ці регулятори та обмеження зазначені на сторінці "Регулювання ресурсів" Центру адміністрування у версіях SharePoint Server. Щоб отримати відомості про конкретні обмеження та запити для свого сайту, зверніться до адміністратора.

Примітка.: Щоб полегшити налаштування, наведені нижче регулятори та обмеження ресурсів не поширюються на адміністратора.

Примітка.: Деякі з цих параметрів доступні в інтерфейсі користувача лише у версіях SharePoint Server.

Граничне значення
або обмеження

Стандартне
значення

Опис

Граничне значення подання списків

5 000

Указує максимальну кількість елементів списку або бібліотеки, яку може обробити за один раз операція бази даних, наприклад запит. Операції, які перевищують це обмеження, блокуються.

Якщо кількість елементів списку перевищує 3000, на сторінці "Параметри списку" можуть відображатися попередження, щоб ви мали час змінити плани. Попередження містить посилання на цей розділ довідки.

Обмеження унікальних дозволів

50 000

Указує максимальну кількість унікальних дозволів для списку або бібліотеки.

Кожне порушення умов успадкування дозволів для елемента або папки зараховується для цього обмеження як 1 унікальний дозвіл. У разі спроби додати елемент, що призведе до перевищення обмеження, операцію буде заборонено.

Обмеження розміру рядка

6

Указує максимальну кількість рядків у таблиці всередині бази даних, яка використовується для елемента списку або бібліотеки. Щоб умістити широкі списки з багатьма стовпцями, кожен елемент переноситься на кілька внутрішніх рядків таблиці – до 6 рядків і до 8000 байтів (без урахування вкладень).

Наприклад, у списку з багатьма невеликими стовпцями, у якому містяться сотні стовпців "Так/Ні", це обмеження може бути перевищено. У цьому випадку ви більше не зможете додавати до списку стовпці "Так/Ні", але зможете додавати стовпці іншого типу.

Адміністратор може встановити це обмеження лише за допомогою об’єктної моделі, а не через інтерфейс користувача.

Граничне значення підстановки подання списку

12

Указує максимальну кількість операцій з’єднання, які виконуються на основі стовпців "Підстановка", "Користувач або група", "Стан робочого циклу".

Якщо в запиті вказано більше восьми стовпців, операцію буде заблоковано. Проте, можна вибрати стовпці програмним способом із використанням максимального подання, яке визначається за допомогою об’єктної моделі.

Розмір граничного значення підстановки подання списку для аудиторів і адміністраторів

20 000

Указує максимальну кількість елементів списку або бібліотеки, яку може за один раз обробити операція бази даних, наприклад запит, яку виконує аудитор або адміністратор із відповідними дозволами. Ця настройка працює разом із параметром Дозволити перевизначення об’єктної моделі.

Дозволити перевизначення об’єктної моделі

Y

Указує, чи можуть розробники виконувати операції бази даних, наприклад запити, які вимагають змінення значення параметра Граничне значення подання списку на вище граничне значення, ніж задано в параметрі Граничні значення подання списку для аудиторів і адміністраторів. Адміністратор повинен увімкнути функцію перевизначення об’єктної моделі, після чого розробники з відповідним дозволом зможуть програмним способом подати запит на використання вищого граничного значення подання списку.

Щоденний проміжок часу

Немає

Визначає періоду часу, протягом якого ресурс граничні значення та обмеження ігноруються. Адміністратор може налаштувати час вікна період "" найменшого 15 хвилин інтервалом та вгору до 24 годин, наприклад, 18:00:00 до 10:00 PM або 1:30 до 5:15:00.

Якщо операцію бази даних або запит запущено протягом щоденного проміжку часу, вони продовжуватимуться до завершення (або відмови), навіть якщо це виходить за межі вказаного проміжку часу.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×