Перейти до основного
Office

Змінення шкали осі абсцис (категорій) на діаграмі

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

На осі абсцис (категорій) діаграми, так званій осі X, замість числових інтервалів відображаються текстові підписи. Крім того, вона підтримує менше параметрів масштабування, ніж вісь ординат (значень), або вісь Y.

Проте ви можете налаштувати такі параметри осі:

 • інтервал між поділками й підписами;

 • розташування підписів;

 • порядок відображення категорій;

 • тип осі (дат або тексту);

 • розташування поділок;

 • точка перетину осей абсцис і ординат.

Щоб змінити шкалу інших осей на діаграмі, див. статтю Змінення шкали осі ординат (значень) на діаграмі або Змінення шкали осі Z (рядів даних) на діаграмі.

Примітка.: Наведені нижче дії, що застосовується до пакета Office 2013 і новішої версії. Потрібні дії системи Office 2010?

 1. На діаграмі клацніть, щоб вибрати вісь, яку потрібно змінити, або виконайте наведені нижче дії, щоб вибрати вісь зі списку елементів діаграми:

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку в полі верхній і натисніть кнопку горизонтальної осі (категорії).

 2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.

 3. В області Формат осі виконайте одну з наведених нижче дій.

  Увага!: Наведені нижче параметри масштабування доступні, лише якщо вибрано вісь категорій.

  • У зворотному порядку категорій, розгорніть Параметри осіта встановіть прапорець поруч із пунктом категорій у зворотному порядку .

  • Щоб змінити тип осі даних для текстом або датою осі, розгорніть Параметри осіта у списку Тип осі, виберіть текст вісь або вісь дати. Текст чи точок даних мають нерівні проміжки на осі тексту. Осі дат відображаються дати у хронологічному порядку в проміжки часу та одиниці вимірювання, як-от кількість днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші не впорядковані або одиницю вимірювання.

   Примітка.: Стандартне значення Автовибір на основі даних визначає тип осі, який найкраще підходить для вибраного типу даних.

  • Щоб змінити точки, де ви бажаєте осі ординат (значень) до перехресні вісь абсцис (категорій), розгорніть Параметри осі, натисніть у розділі вертикальна вісь перетинаєта виберіть пункт у категорії номер введіть потрібне число в текстовому полі або виберіть у максимальний категорії щоб указати, що вертикальної осі (значень) перехресні вісь абсцис (категорій) після останнього категорій на осі x.

  • Щоб змінити інтервал між поділками, розгортання Поділока потім у полі інтервал між поділками введіть номер, який потрібно.

   Примітка.: Введене значення визначає, скільки категорій відображається між поділками.

  • Щоб змінити розташування осі поділок, розгорніть Поділокта виберіть один із параметрів у полях типу основні та проміжні тип .

  • Щоб змінити інтервал між підписами осей, розгорніть підписи, і потім у розділі інтервал між підписами, виберіть параметр одиниця вимірювання інтервалу та введіть номер ви хочете у текстовому полі.

   Порада.: Введіть 1, щоб відображати підпис для кожної категорії, 2 – щоб відображати підпис для кожної другої категорії, 3 – щоб відображати підпис для кожної третьої категорії тощо.

  • Щоб змінити розташування підписів осі, розгортання підписиа потім у полі відстань від осі введіть номер, який потрібно.

   Порада.: Що менше число, то ближче підписи до осі. Щоб збільшити відстань між підписом і віссю, введіть більше число.

 1. На діаграмі клацніть вісь категорій, яку потрібно змінити, або виберіть її зі списку елементів діаграми, виконавши такі дії:

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку поруч із полем Елементи діаграми й виберіть пункт Горизонтальна вісь (категорій).

   Зображення із прапорцем «Область переходів» на вкладці «Вигляд»

 2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.

 3. У діалоговому вікні Формат осі в розділі Параметри осі виконайте одну або кілька з таких дій:

  Увага!: Наведені нижче параметри масштабування доступні, лише якщо вибрано вісь категорій.

  • Щоб змінити інтервал між поділками, у поле Інтервал між поділками введіть потрібне значення.

   Примітка.: Введене значення визначає, скільки категорій відображається між поділками.

  • Щоб змінити інтервал між підписами осей, у розділі Інтервал між підписами виберіть параметр Одиниця вимірювання інтервалу, а потім у текстовому полі введіть потрібне число.

   Порада.: Введіть 1, щоб відображати підпис для кожної категорії, 2 – щоб відображати підпис для кожної другої категорії, 3 – щоб відображати підпис для кожної третьої категорії тощо.

  • Щоб змінити розташування підписів осі, у поле Відстань підпису від осі введіть потрібне значення.

   Порада.: Що менше число, то ближче підписи до осі. Щоб збільшити відстань між підписом і віссю, введіть більше число.

  • Щоб категорії відображались у зворотному порядку, установіть прапорець Зворотний порядок категорій.

  • Щоб змінити тип осі на вісь тексту або вісь дат, у розділі Тип осі виберіть параметр Вісь тексту або Вісь дат. Текст і точки даних рівномірно розподіляться на осі тексту. Дати на осі дат відображаються в хронологічному порядку із заданим інтервалом, вираженим у кількості днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші не впорядковано або представлено в різних одиницях вимірювання.

   Примітка.: Стандартне значення Автовибір на основі даних визначає тип осі, який найкраще підходить для вибраного типу даних.

  • Щоб змінити розташування поділок і підписів осі, виберіть потрібні параметри з таких: Основні, Проміжні та Підписи осі.

  • Щоб змінити точку перетину осі ординат (значень) і осі абсцис (категорій), у розділі Вісь ординат перетинає виберіть параметр У категорії з номером, а потім введіть потрібне число в текстове поле або виберіть параметр У максимальній категорії, щоб указати, що вісь ординат (значень) має перетинати вісь абсцис (категорій) за останньою категорією осі X.

Поради.: 

 • Змінивши шкалу по осі, ви також можете змінити формат осі. Докладні відомості див. в статті Змінення вигляду осей діаграми.

 • Масштабування шкали ніяк не впливає на перекриття рядів або ширину проміжку між ними. Щоб змінити параметри перекриття рядів даних або ширину проміжку між ними, клацніть ряд даних правою кнопкою миші й виберіть команду Формат ряду даних. У розділі Параметри ряду вкажіть потрібні значення.

За замовчуванням автоматично обчислюються мінімальне та максимальне значення для кожної осі на діаграмі. Проте, можна настроїти шкали краще відповідно до ваших потреб. Наприклад, якщо всі точок даних у таблиці даних між 60 і 90, може бути осі значень (y) мати діапазон 50 до 100 замість 0 – 100. Коли осі значень охоплює дуже великий діапазон, також можна змінити вісь у логарифмічному масштабі (також відомий як журналу масштаб), щоб.

 1. Цей крок застосовується до програми Word для Mac лише: у меню вигляд виберіть пункт Розмітка сторінки.

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Формат натисніть кнопку осі абсцис (категорій) у розкривному списку та виберіть пункт Формат область.

 4. В області Формат осі виконайте одну з наведених нижче дій.

  Увага!: Наведені нижче параметри масштабування доступні, лише якщо вибрано вісь категорій.

  • У зворотному порядку категорій, розгорніть Параметри осіта встановіть прапорець поруч із пунктом категорій у зворотному порядку .

  • Щоб змінити тип осі даних для текстом або датою осі, розгорніть Параметри осіта у списку Тип осі, виберіть текст вісь або вісь дати. Текст чи точок даних мають нерівні проміжки на осі тексту. Осі дат відображаються дати у хронологічному порядку в проміжки часу та одиниці вимірювання, як-от кількість днів, місяців або років, навіть якщо дати на аркуші не впорядковані або одиницю вимірювання.

   Примітка.: Стандартне значення Автовибір на основі даних визначає тип осі, який найкраще підходить для вибраного типу даних.

  • Щоб змінити точки, де ви бажаєте осі ординат (значень) до перехресні вісь абсцис (категорій), розгорніть Параметри осі, натисніть у розділі вертикальна вісь перетинаєта виберіть пункт у категорії номер введіть потрібне число в текстовому полі або виберіть у максимальний категорії щоб указати, що вертикальної осі (значень) перехресні вісь абсцис (категорій) після останнього категорій на осі x.

  • Щоб змінити інтервал між поділками, розгортання Поділока потім у полі інтервал між поділками введіть номер, який потрібно.

   Примітка.: Введене значення визначає, скільки категорій відображається між поділками.

  • Щоб змінити розташування осі поділок, розгорніть Поділокта виберіть один із параметрів у полях типу основні та проміжні тип .

  • Щоб змінити інтервал між підписами осей, розгорніть підписи, і потім у розділі інтервал між підписами, виберіть параметр одиниця вимірювання інтервалу та введіть номер ви хочете у текстовому полі.

   Порада.: Введіть 1, щоб відображати підпис для кожної категорії, 2 – щоб відображати підпис для кожної другої категорії, 3 – щоб відображати підпис для кожної третьої категорії тощо.

  • Щоб змінити розташування підписів осі, розгортання підписиа потім у полі відстань від осі введіть номер, який потрібно.

   Порада.: Що менше число, то ближче підписи до осі. Щоб збільшити відстань між підписом і віссю, введіть більше число.

  • Щоб розмістити підпис, розгорніть підписіві виберіть параметр у розкривному списку.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×