Змінення функції зведення або настроюваного обчислення для поля звіту зведеної таблиці

Дані в області значень у звіті зведеної таблиці є зведенням вихідних даних (а не значень, що відображаються), обчисленим у такий спосіб: для числових значень використовується функція SUM, а для текстових – функція COUNT. Проте, функцію зведення можна змінювати. Крім того, ви можете створити настроюване обчислення.

 1. Виберіть поле в області значень, для якого у звіті зведеної таблиці потрібно змінити функцію зведення.

 2. На вкладці Аналізувати в групі Активне поле виберіть Активне поле й натисніть кнопку Параметри.

  З’явиться діалогове вікно Параметри значення поля.

  Ім’я джерела — це ім’я поля у джерелі даних.

  Елемент Користувацьке ім’я відображає поточне ім’я у звіті зведеної таблиці або ім’я джерела, в разі відсутності настроюваного імені. Щоб змінити Користувацьке ім’я, клацніть текст у полі та відредагуйте ім’я.

 3. Перейдіть на вкладку Звести значення за.

 4. З поля Зводити значення полів за виберіть потрібну функцію зведення.

  Доступні функції зведення

  Функція

  Зведення

  Сума

  Сума значень. Функція за промовчанням для числових значень.

  Кількість

  Кількість значень. Ця функція зведення діє так само, як і функція аркуша COUNTA. Функція "Кількість" використовується за замовчуванням для всіх нечислових значень.

  Середнє

  Середнє значення даних.

  Максимальне

  Найбільше значення.

  Мінімальне

  Найменше значення.

  Добуток

  Добуток значень.

  Кількість чисел

  Кількість числових значень. Ця функція зведення діє так само, як і функція аркуша COUNT.

  Зсунуте відхилення

  Обчислення стандартного відхилення генеральної сукупності, в якому вибірка є підмножиною генеральної сукупності.

  Незсунене відхилення

  Стандартне відхилення сукупності, де сукупність містить всі значення, які потрібно підсумувати.

  Зсунена дисперсія

  Обчислення дисперсії генеральної сукупності, в якому вибірка є підмножиною генеральної сукупності.

  Незсунена дисперсія

  Дисперсія сукупності, де сукупність містить всі значення, які потрібно підсумувати.

  Примітка.: Для деяких типів вихідних даних, наприклад OLAP, а також для обчислюваних полів і полів з обчислюваними елементами змінити функцію зведення неможливо.

 5. Крім того, можна використати настроюване обчислення, виконавши такі дії:

  1. Відкрийте вкладку Відображати значення як.

  2. Виберіть потрібне обчислення з поля Відображати значення як.

   Обчислення

   Дія

   Без обчислень

   Вимикає настроюване обчислення.

   % від загальної суми

   Відображає значення як відсоток загального підсумка всіх значень або точок даних у звіті.

   % від суми за стовпцем

   Відображає всі значення в кожному стовпці або ряді як відсоток загального підсумка стовпця або ряду.

   % від суми за рядком

   Відображає значення в кожному рядку або кожній категорії як відсоток загального підсумка рядка або категорії.

   Частка

   Відображає значення як відсоток значення базового елемента в базовому полі.

   % від суми за батьківським рядком

   Обчислює результат ділення значення елемента на значення батьківського елемента в рядках.

   % від суми за батьківським стовпцем

   Обчислює результат ділення значення елемента на значення батьківського елемента в стовпцях.

   % від батьківського підсумка

   Обчислює результат ділення значення елемента на значення батьківського елемента вибраного базового поля.

   Відмінність

   Відображає значення як відмінність від значення базового елемента в базовому полі.

   Відсоток різниці від

   Відображає значення як відсоткову відмінність від значення базового елемента в базовому полі.

   З накопичувальним підсумком у

   Відображає значення послідовних елементів у базовому полі як зростаючий підсумок.

   % від накопичувального підсумку в

   Відображає значення у відсотках для послідовних елементів у базовому полі як зростаючий підсумок.

   Сортування від найменшого до найбільшого

   Відображає рівень вибраних значень у певному полі, надаючи найменшому елементу в полі рівень 1, а кожному більшому значенню – вищий рівень.

   Сортування від найбільшого до найменшого

   Відображає рівень вибраних значень у певному полі, надаючи найбільшому елементу в полі рівень 1, а кожному меншому значенню – вищий рівень.

   Індекс

   Обчислює значення в такий спосіб:

   ((значення у клітинці) x (загальний підсумок загальних підсумків)) / ((загальний підсумок рядка) x (загальний підсумок стовпця))

  3. Виберіть потрібні поле й елемент, якщо вони доступні для вибраних обчислень.

   Примітка.: Поле не має збігатися з полем, вибраним на кроці 1.

 6. Щоб змінити форматування чисел, натисніть кнопку Формат числа й на вкладці Число діалогового вікна Формат клітинок виберіть формат чисел, а потім натисніть кнопку ОК.

 7. Якщо у звіті є кілька полів значень, повторіть попередні кроки для кожного поля, яке потрібно змінити.

Примітка.: Щоб використати кілька функцій зведення для одного поля, додайте поле зі списку полів зведеної таблиці ще раз і повторіть попередні кроки, вибравши іншу потрібну функцію.

 1. Виділіть поле в області значень, для якого у звіті зведеної таблиці потрібно змінити функцію зведення.

 2. На вкладці Параметри у групі Активне поле виберіть пункт Активне поле й натисніть кнопку Параметри поля.

  З’явиться діалогове вікно Параметри значення поля.

  Ім’я джерела — це ім’я поля у джерелі даних.

  Елемент Користувацьке ім’я відображає поточне ім’я у звіті зведеної таблиці або ім’я джерела, в разі відсутності настроюваного імені. Щоб змінити Користувацьке ім’я, клацніть текст у полі та відредагуйте ім’я.

 3. Перейдіть на вкладку Звести значення за.

 4. З поля Зводити значення полів за виберіть потрібну функцію зведення.

  Функція

  Зведення

  Сума

  Сума значень. Функція за промовчанням для числових значень.

  Кількість

  Кількість значень. Ця функція зведення діє так само, як і функція аркуша COUNTA. Функція "Кількість" використовується за замовчуванням для всіх нечислових значень.

  Середнє

  Середнє значення даних.

  Максимальне

  Найбільше значення.

  Мінімальне

  Найменше значення.

  Добуток

  Добуток значень.

  Кількість чисел

  Кількість числових значень. Ця функція зведення діє так само, як і функція аркуша COUNT.

  Зсунуте відхилення

  Обчислення стандартного відхилення генеральної сукупності, в якому вибірка є підмножиною генеральної сукупності.

  Незсунене відхилення

  Стандартне відхилення сукупності, де сукупність містить всі значення, які потрібно підсумувати.

  Зсунена дисперсія

  Обчислення дисперсії генеральної сукупності, в якому вибірка є підмножиною генеральної сукупності.

  Незсунена дисперсія

  Дисперсія сукупності, де сукупність містить всі значення, які потрібно підсумувати.

  Примітка.: Для деяких типів вихідних даних, наприклад OLAP, а також для обчислюваних полів і полів з обчислюваними елементами змінити функцію зведення неможливо.

 5. Крім того, можна використати настроюване обчислення, виконавши такі дії:

  1. Відкрийте вкладку Відображати значення як.

  2. Виберіть потрібне обчислення з поля Відображати значення як.

   Обчислення

   Дія

   Без обчислень

   Вимикає настроюване обчислення.

   % від загальної суми

   Відображає значення як відсоток загального підсумка всіх значень або точок даних у звіті.

   % від суми за стовпцем

   Відображає всі значення в кожному стовпці або ряді як відсоток загального підсумка стовпця або ряду.

   % від суми за рядком

   Відображає значення в кожному рядку або кожній категорії як відсоток загального підсумка рядка або категорії.

   Частка

   Відображає значення як відсоток значення базового елемента в базовому полі.

   % від суми за батьківським рядком

   Обчислює результат ділення значення елемента на значення батьківського елемента в рядках.

   % від суми за батьківським стовпцем

   Обчислює результат ділення значення елемента на значення батьківського елемента в стовпцях.

   % від батьківського підсумка

   Обчислює результат ділення значення елемента на значення батьківського елемента вибраного базового поля.

   Відмінність

   Відображає значення як відмінність від значення базового елемента в базовому полі.

   Відсоток різниці від

   Відображає значення як відсоткову відмінність від значення базового елемента в базовому полі.

   З накопичувальним підсумком у

   Відображає значення послідовних елементів у базовому полі як зростаючий підсумок.

   % від накопичувального підсумку в

   Відображає значення у відсотках для послідовних елементів у базовому полі як зростаючий підсумок.

   Сортування від найменшого до найбільшого

   Відображає рівень вибраних значень у певному полі, надаючи найменшому елементу в полі рівень 1, а кожному більшому значенню – вищий рівень.

   Сортування від найбільшого до найменшого

   Відображає рівень вибраних значень у певному полі, надаючи найбільшому елементу в полі рівень 1, а кожному меншому значенню – вищий рівень.

   Індекс

   Обчислює значення в такий спосіб:

   ((значення у клітинці) x (загальний підсумок загальних підсумків)) / ((загальний підсумок рядка) x (загальний підсумок стовпця))

  3. Виберіть потрібні поле й елемент, якщо вони доступні для вибраних обчислень.

   Примітка.: Поле не має збігатися з полем, вибраним на кроці 1.

 6. Щоб змінити форматування чисел, натисніть кнопку Формат числа й на вкладці Число діалогового вікна Формат клітинок виберіть формат чисел, а потім натисніть кнопку ОК.

 7. Якщо у звіті є кілька полів значень, повторіть попередні кроки для кожного поля, яке потрібно змінити.

Примітка.: Щоб використати кілька функцій зведення для одного поля, додайте поле зі списку полів зведеної таблиці ще раз і повторіть попередні кроки, вибравши іншу потрібну функцію.

 1. Виділіть поле в області значень, для якого у звіті зведеної таблиці потрібно змінити функцію зведення.

 2. На вкладці Параметри у групі Активне поле виберіть пункт Активне поле й натисніть кнопку Параметри поля.

  З’явиться діалогове вікно Параметри значення поля.

  Ім’я джерела — це ім’я поля у джерелі даних.

  Елемент Користувацьке ім’я відображає поточне ім’я у звіті зведеної таблиці або ім’я джерела, в разі відсутності настроюваного імені. Щоб змінити Користувацьке ім’я, клацніть текст у полі та відредагуйте ім’я.

 3. Відкрийте вкладку Операція.

 4. У полі Зводити значення полів за виберіть потрібну функцію зведення.

  Доступні функції зведення

  Функція

  Зведення

  Сума

  Сума значень. Функція за промовчанням для числових значень.

  Кількість

  Кількість значень. Ця функція зведення діє так само, як і функція аркуша COUNTA. Функція "Кількість" використовується за замовчуванням для всіх нечислових значень.

  Середнє

  Середнє значення даних.

  Максимальне

  Найбільше значення.

  Мінімальне

  Найменше значення.

  Добуток

  Добуток значень.

  Кількість чисел

  Кількість числових значень. Ця функція зведення діє так само, як і функція аркуша COUNT.

  Зсунуте відхилення

  Обчислення стандартного відхилення генеральної сукупності, в якому вибірка є підмножиною генеральної сукупності.

  Незсунене відхилення

  Стандартне відхилення сукупності, де сукупність містить всі значення, які потрібно підсумувати.

  Зсунена дисперсія

  Обчислення дисперсії генеральної сукупності, в якому вибірка є підмножиною генеральної сукупності.

  Незсунена дисперсія

  Дисперсія сукупності, де сукупність містить всі значення, які потрібно підсумувати.

  Примітка.: Для деяких типів вихідних даних, наприклад OLAP, а також для обчислюваних полів і полів з обчислюваними елементами змінити функцію зведення неможливо.

 5. Крім того, можна використати настроюване обчислення, виконавши такі дії:

  1. Відкрийте вкладку Відображати значення як.

  2. Виберіть потрібне обчислення з поля Відображати значення як.

   Функція

   Дія

   Звичайне

   Вимикає настроюване обчислення.

   Відмінність

   Відображає значення як відмінність від значення базового елемента в базовому полі.

   Частка

   Відображає значення як відсоток значення базового елемента в базовому полі.

   Відсоток різниці від

   Відображає значення як відсоткову відмінність від значення базового елемента в базовому полі.

   З накопичувальним підсумком у

   Відображає значення послідовних елементів у базовому полі як зростаючий підсумок.

   Відсоток підсумків по рядку

   Відображає значення в кожному рядку або кожній категорії як відсоток загального підсумка рядка або категорії.

   Відсоток підсумків по стовпцю

   Відображає всі значення в кожному стовпці або ряді як відсоток загального підсумка стовпця або ряду.

   Відсоток загального підсумку

   Відображає значення як відсоток загального підсумка всіх значень або точок даних у звіті.

   Індекс

   Обчислює значення в такий спосіб:

   ((значення у клітинці) x (загальний підсумок загальних підсумків)) / ((загальний підсумок рядка) x (загальний підсумок стовпця))

  3. Виберіть потрібні поле й елемент, якщо вони доступні для вибраних обчислень.

   Примітка.: Поле не має збігатися з полем, вибраним на кроці 1.

 6. Щоб змінити форматування чисел, натисніть кнопку Формат числа й на вкладці Число діалогового вікна Формат клітинок виберіть формат чисел, а потім натисніть кнопку ОК.

 7. Якщо у звіті є кілька полів значень, повторіть попередні кроки для кожного поля, яке потрібно змінити.

Примітка.: Щоб використати кілька функцій зведення для одного поля, додайте поле зі списку полів зведеної таблиці ще раз і повторіть попередні кроки, вибравши іншу потрібну функцію.

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel User Voice.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×