Змінення типу вмісту для списку або бібліотеки

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Будь-які зміни, внесені до тип вмісту для списку або бібліотеки, застосовуються лише до екземпляра цього типу вмісту, доданого до списку або бібліотеки. Тип вмісту батьківського сайту, з якого створено цей тип вмісту, не буде оновлено за допомогою змін.

Для змінення типів вмісту для списку або бібліотеки потрібно мати принаймні дозвіл на редагування в конструкторі.

У цій статті

Додавання шаблону документа до типу вмісту

Додавання стовпця до типу вмісту

Змінення порядку стовпців для типу вмісту

Настроювання стовпця як обов'язкового для типу вмісту

Додати робочий цикл до типу вмісту

Здійснення типу вмісту, доступні лише для читання

Визначення політики керування для типу вмісту

Змінити параметри панелі відомостей про документ для типу вмісту

Додавання шаблону документа до типу вмісту

Шаблон документа можна пов’язати лише з типом вмісту документа (будь-який тип вмісту, отриманий із типу вмісту батьківського документа). За допомогою пов’язування шаблону документа з типом вмісту можна забезпечити створення нових документів цього типу вмісту на базі однакового шаблону.

Наприклад, установа може використати окремий шаблон документа для законних контрактів. Якщо цей шаблон документа пов’язано з типом вмісту, який установа використовує для законних контрактів, нові законні контракти, створені за допомогою цього типу вмісту, використовуватимуть цей шаблон документа законного контракту.

 1. Якщо бібліотеку ще не відкрито, клацніть її ім'я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім’я бібліотеки не відображається, клацніть Переглянути весь вміст сайту та виберіть ім’я своєї бібліотеки.

  1. У меню Настройки Settings menu виберіть відповідні параметри для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у бібліотеці документів клацніть Параметри бібліотеки документів.

 2. У розділі Типи вмісту виберіть ім’я типу вмісту, який потрібно змінити.

  Якщо бібліотеку документів не настроєно на підтримку кількох типів вмісту, розділ Типи вмісту не відображатиметься на сторінці Настроювання для бібліотеки.

 3. У розділі Настройки виберіть посилання Додаткові параметри.

 4. Якщо потрібно надати URL-адресу наявного шаблону документа, у розділі Шаблон документа виберіть пункт URL-адреса наявного шаблону документа та введіть URL-адресу для розташування потрібного шаблону документа.

  Абсолютна URL-адреса або URL-адресу, що відносно розташування на сервері, сайту або папка ресурсів можна використовувати. У наведеній нижче таблиці наведено приклади типів URL-адреси, які можна використовувати. Приклади припустимо існування папка ресурсів типу вмісту (папки, що містить файли типу вмісту сайту), що розташована в http://contoso/_cts/ContentTypeName/, і що шаблон документа називається Docname.doc.

  Папка ресурсів, позначена як _ CTS/ContentTypeName, де ContentTypeName – це ім'я типу вмісту сайту, існує на кореневому рівні кожного сайту.

Тип URL-адреси

Приклад

Абсолютний

http://contoso/_cts/Назва_типу_вмісту/Docname.doc

Відносний сайт

~site/Ім’я_бібліотеки/Docname.doc

Відносний сервер

_cts/Назва_типу_вмісту/Docname.doc

Відносно папки ресурсів

Docname.doc

 1. Щоб завантажити потрібний шаблон документа, у розділі Шаблони документів виберіть пункт Передавання нового шаблону документа та натисніть кнопку Огляд. У діалоговому вікні Вибір файлу перейдіть до розташування файлу, який слід використати, виберіть його та натисніть кнопку Відкрити.

 2. Натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Додавання стовпця до типу вмісту

Можна визначити властивості або метадані, які слід зібрати для елемента певного типу вмісту, за допомогою додавання стовпців до цього типу вмісту. Наприклад, установі слід відстежити певний набір метаданих для всіх замовлень на придбання, наприклад, номер рахунку, номер проекту й ім’я керівника проекту. У разі додавання стовпців для номера рахунку, номера проекту й імені керівника проекту до типу вмісту замовлення на придбання для користувачів відображається запит надання цих метаданих для елементів цього типу вмісту.

Якщо список або бібліотека містить елементи кількох різних типів вмісту, можна зібрати унікальні метадані для елементів кожного типу вмісту за допомогою додавання стовпців безпосередньо до відповідного типу вмісту, а не до списку або бібліотеки.

 1. Якщо список або бібліотеку ще не відкрито, виберіть потрібне ім’я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім'я списку або бібліотеки не відображається, клацніть посилання Переглянути весь вміст вузла та виберіть ім'я списку або бібліотеки.

  1. У меню настройки Settings menu натисніть кнопку Настройки спискуабо натисніть кнопку настройки для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у разі бібліотеки документів виберіть Параметри бібліотеки документів.

 2. У розділі Типи вмісту виберіть ім’я типу вмісту, який потрібно змінити.

  Якщо список або бібліотеку не настроєно на підтримку кількох типів вмісту, розділ Типи вмісту не відображається на сторінці Настроювання для списку або бібліотеки.

 3. У розділі Стовпці виберіть посилання Додати з наявного сайту або стовпців списку.

 4. У розділі Вибір стовпців у секції Вибір стовпців із натисніть стрілку, щоб вибрати групу, з якої слід додати стовпець.

 5. У розділі Доступні стовпці виберіть стовпець, який слід додати, і натисніть кнопку Додати, щоб перемістити стовпець до списку Додавання стовпців.

 6. Щоб додати інші стовпці, повторіть кроки 5 і 6.

На початок сторінки

Змінення розташування стовпців для типу вмісту

 1. Якщо список або бібліотеку ще не відкрито, виберіть потрібне ім’я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім'я списку або бібліотеки не відображається, клацніть посилання Переглянути весь вміст вузла та виберіть ім'я списку або бібліотеки.

  1. У меню настройки Settings menu натисніть кнопку Настройки спискуабо натисніть кнопку настройки для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у разі бібліотеки документів виберіть Параметри бібліотеки документів.

 2. У розділі Типи вмісту виберіть ім’я типу вмісту, який потрібно змінити.

  Якщо бібліотеку документів не настроєно на підтримку кількох типів вмісту, розділ Типи вмісту не відображатиметься на сторінці Настроювання для бібліотеки.

 3. У розділі Стовпці виберіть посилання Порядок стовпців.

 4. У розділі Порядок стовпців натисніть стрілку поруч зі стовпцем, розташування якого слід змінити у стовпці Порядковий номер, і виберіть потрібне число.

На початок сторінки

Настроювання стовпця як обов’язкового для типу вмісту

Якщо зробити стовпець обов’язковим для типу вмісту, користувачам потрібно буде надавати метадані (значення стовпців) під час створення нових елементів типу вмісту.

 1. Якщо список або бібліотеку ще не відкрито, виберіть потрібне ім’я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім'я списку або бібліотеки не відображається, клацніть посилання Переглянути весь вміст вузла та виберіть ім'я списку або бібліотеки.

  1. У меню настройки Settings menu натисніть кнопку Настройки спискуабо натисніть кнопку настройки для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у разі бібліотеки документів виберіть Параметри бібліотеки документів.

 2. У розділі Типи вмісту виберіть ім’я типу вмісту, який потрібно змінити.

  Якщо бібліотеку документів не настроєно на підтримку кількох типів вмісту, розділ Типи вмісту не відображатиметься на сторінці Настроювання для бібліотеки.

 3. У розділі Стовпці виберіть ім’я стовпця, який слід зробити обов’язковим.

 4. У розділі Настройки стовпця виберіть пункт Обов’язковий.

На початок сторінки

Додавання робочого процесу до типу вмісту

Робочі цикли зробити визначати бізнес-процес для елементів і документів на сайті. Організації можуть використовувати робочі цикли Автоматизація та керування певні поширених бізнес-процесів, наприклад затвердження документа або переглянути. Додаючи робочий цикл до типу вмісту, які допоможуть переконатися, що всіх елементів цього типу вмісту стягнуто узгоджених і подібних бізнес-процесів. Якщо робочий цикл додано до типу вмісту, що може запускати робочий цикл для окремих елементів цього типу вмісту.

Примітка.: Можна додати робочий процес до типу вмісту для списку або бібліотеки, лише якщо робочий процес розгорнуто для сайту або робочої області. Якщо робочі процеси недоступні, зверніться до головного адміністратора.

 1. Якщо список або бібліотеку ще не відкрито, виберіть потрібне ім’я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім'я списку або бібліотеки не відображається, клацніть посилання Переглянути весь вміст вузла та виберіть ім'я списку або бібліотеки.

  1. У меню настройки Settings menu натисніть кнопку Настройки спискуабо натисніть кнопку настройки для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у разі бібліотеки документів виберіть Параметри бібліотеки документів.

 2. У розділі Типи вмісту виберіть ім’я типу вмісту, до якого слід додати робочий процес.

  Якщо список або бібліотеку не настроєно на підтримку кількох типів вмісту, розділ Типи вмісту не відображається на сторінці Настроювання для списку або бібліотеки.

 3. У розділі Настройки виберіть посилання Настройки робочого процесу.

 4. На сторінці Змінення настройок робочого процесу виберіть посилання Додати робочий процес.

 5. На сторінці Додавання робочого процесу в розділі Робочі процеси виберіть шаблон робочого процесу, який слід використати.

 6. У розділі Ім’я введіть унікальне ім’я робочого процесу.

 7. У розділі Список завдань укажіть список завдань для використання з цим робочим процесом.

  • Можна використовувати список завдань за промовчанням або створити новий список. Якщо використовується список завдань за промовчанням, учасники робочого процесу можуть знайти та переглянути свої завдання робочого процесу за допомогою подання списку завдань Мої завдання.

  • Створіть новий список завдань, якщо завдання для цього робочого процесу включають або відображають важливі або конфіденційні дані, які слід зберігати окремо від загального списку завдань.

  • Створіть новий список завдань, якщо установа має кілька робочих процесів, або якщо робочі процеси містять кілька завдань. Можливо, слід створити список завдань для кожного робочого процесу.

 8. У розділі Список журналу виберіть список журналу для використання з цим робочим процесом. У списку журналу відображаються всі події, які відбуваються під час виконання робочого процесу.

  Можна використовувати список Журнал за промовчанням або створити новий список. Якщо в установі є кілька робочих процесів, можливо, слід створити окремий список журналу для кожного робочого процесу.

 9. У розділі Параметри запуску вкажіть спосіб, час запуску робочого процесу, а також користувачів, які мають на це право.

  Примітки.: 

  • Окремі функції можуть бути недоступними, якщо вони не підтримуються вибраним шаблоном робочого процесу.

  • Функція Запускати цей робочий процес для затвердження публікації основної версії елемента доступна, лише якщо для бібліотеки ввімкнуто підтримку основної та проміжної версій, і якщо вибраний шаблон робочого процесу може використовуватися для затвердження вмісту.

 10. Натисніть кнопку Далі.

 11. На сторінці Настроювання робочого процесу виберіть потрібні додаткові параметри та натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Настроювання типу вмісту як доступного лише для читання

Щоб заборонити іншим користувачам вносити зміни до типу вмісту, доданого до списку або бібліотеки, можна зробити тип вмісту доступним лише для читання. Якщо тип вмісту доступний лише для читання, це забороняє типу вмісту списку успадковувати будь-які зміни, внесені до типу вмісту батьківського сайту.

 1. Якщо список або бібліотеку, для яких слід змінити тип вмісту, не відкрито, виберіть її ім’я в розділі Списки або Документи на панелі швидкого запуску.

 2. У меню Параметри Settings menu виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Якщо ви працюєте зі списком, виберіть пункт Настройки списку.

  • Якщо ви працюєте з бібліотекою документів, виберіть пункт Параметри бібліотеки документів.

 3. У розділі Типи вмісту виберіть ім’я типу вмісту, який слід зробити доступним лише для читання.

  Якщо список або бібліотеку не настроєно на підтримку кількох типів вмісту, розділ Типи вмісту не відображається на сторінці Настроювання для списку або бібліотеки.

 4. У розділі Настройки виберіть посилання Додаткові параметри.

 5. У розділі Лише для читання в секції Чи буде цей тип вмісту доступний лише для читання? виберіть пункт Так.

На початок сторінки

Визначення політики керування даними для типу вмісту

Можна застосувати наявну політику колекції сайтів до типу вмісту для списку або бібліотеки. Можна також визначити політику керування даними, яка застосовується лише до певного типу вмісту списку.

Застосування політики колекції сайтів до списку, бібліотеки або типу вмісту списку

Якщо політики керування даними вже створено для сайту як політики колекції сайтів, можна застосувати одну з цих політик до списку або бібліотеки. Якщо список або бібліотека підтримує керування кількома типами вмісту, не можна вказати політику керування даними, що застосовується до всього списку або бібліотеки. Замість цього потрібно визначити політику керування даними для кожного окремого типу вмісту списків, пов’язаного зі списком або бібліотекою (екземпляри типу вмісту сайту, пов’язані з окремим списком або бібліотекою, називаються типом вмісту списків). Щоб змінити настройки політики керування даними для списку або бібліотеки, потрібно мати дозвіл на редагування в конструкторі.

 1. Відкриття списку або бібліотеки, для яких слід визначити політику керування даними.

  1. У меню настройки Settings menu натисніть кнопку Настройки спискуабо натисніть кнопку настройки для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у разі бібліотеки документів виберіть Параметри бібліотеки документів.

 2. У розділі Дозволи та керування виберіть пункт Настройки політики керування даними.

  Якщо список або бібліотека підтримує керування кількома типами вмісту, виберіть тип вмісту, для якого слід визначити політику керування даними, і натисніть кнопку ОК.

 3. У розділі Визначення політики виберіть пункт Використати політику колекції сайтів, відтак виберіть зі списку політику, яку потрібно застосувати.

  Якщо параметр Використати політику колекції сайтів недоступний, політику колекції сайтів не визначено для цієї колекції сайтів.

 4. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Створення нової політики керування даними для типу вмісту

Можна визначити політику керування даними, яка застосовується лише до окремого списку або бібліотеки. Якщо створити політику керування даними в такий спосіб, її не можна повторно використовувати для інших списків, бібліотек або сайтів. Якщо список або бібліотека підтримує керування кількома типами вмісту, не можна вказати політику керування даними, що застосовується до всього списку або бібліотеки. Замість цього потрібно визначити політику керування даними для кожного окремого типу вмісту списків, пов’язаного зі списком або бібліотекою (екземпляри типу вмісту сайту, пов’язані з окремим списком або бібліотекою, називаються типом вмісту списків). Щоб змінити настройки політики керування даними для списку або бібліотеки, потрібно мати принаймні дозвіл на керування списками.

 1. Відкриття списку або бібліотеки, для яких слід визначити політику керування даними.

  1. У меню настройки Settings menu натисніть кнопку Настройки спискуабо натисніть кнопку настройки для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у разі бібліотеки документів виберіть Параметри бібліотеки документів.

 2. У розділі Дозволи та керування виберіть пункт Настройки політики керування даними.

 3. Виберіть тип вмісту, для якого потрібно визначити політику керування даними, і натисніть кнопку ОК.

 4. У розділі Визначення політики виберіть пункт Визначення політики.

 5. Натисніть кнопку OK.

 6. На сторінці Редагування політики в розділі Назва й адміністративний опис введіть короткий опис політики, що створюється.

  Примітка.: Можна визначити імена лише для політик керування даними, визначених у списку політик колекції сайтів.

 7. У розділі Правила політики введіть короткий опис цілей політики. Він відображається під час відкриття документа або елемента, на який впливає політика, і пояснює застосування засобів політики до вмісту й особливості оброблення вмісту. Правила політики можуть містити до 512 символів.

 8. У наступних розділах виберіть окремі функції політики, які слід додати до політики керування даними.

 9. Для обов’язкового використання підписів для документів, до яких застосовано політику, виберіть команду Увімкнути підписи і встановіть потрібні настройки.

  Інструкції

  1. Для обов’язкового застосування користувачами підписів для документів установіть прапорець Пропонувати користувачам додати підпис перед збереження або друком.

   Якщо використання підпису необов’язкове, зніміть цей прапорець.

  2. Щоб підпис не можна було змінити після його додавання, установіть прапорець Заборонити змінення підписів після додавання.

   Примітка.: Для оновлення підпису під час оновлення властивостей документа або елемента зніміть цей прапорець.

  3. У полі Формат підпису введіть текст підпису, який слід відображати. Підписи можуть містити до десяти посилань на стовпці, кожне з яких може мати до 255 символів. Щоб створити формат підпису, виконайте такі дії:

   • Введіть імена стовпців, які слід додати до підпису, у порядку їх відображення. Введіть імена стовпців у фігурних дужках ({}), як показано у прикладі на сторінці Редагування політики.

   • Введіть слова для ідентифікації стовпців за межами дужок, як показано у прикладі на сторінці Редагування політики.

   • Щоб додати розрив рядка, введіть \n , якому слід вставити розрив.

  4. У розділі Вигляд, виберіть потрібний стиль і розмір шрифту та вкажіть розташування підпису — ліворуч, всередині або праворуч у документі. Виберіть стиль і розмір шрифту, доступні на комп’ютері користувача. Розмір шрифту впливає на обсяг тексту, відображеного в підписі.

  5. У розділі Розмір позначки введіть значення висоти й ширини підпису. Висота підпису може мати значення в діапазоні від 0,25 (0, 63 см) до 20 дюймів (45 см), ширина підпису — від 0,25 (0, 63 см) до 20 дюймів (45 см). Текст підпису завжди вирівняно вертикально в зображенні підпису.

  6. Натисніть кнопку Оновити, щоб переглянути вміст підпису.

 10. Щоб увімкнути аудит документів і елементів, на які впливає політика, виберіть елемент Увімкнути аудит і вкажіть події, для яких слід виконати аудит.

  Функція аудиту політики дає можливість установам створювати й аналізувати контрольні записи для документів і елементів списків, наприклад, списків завдань, списків питань, груп обговорень або календарів. Ця функція політики надає можливість вести журнали аудиту, в які записуються такі події як перегляд, редагування або видалення вмісту. Якщо аудит увімкнуто як частину політики керування даними, адміністратори можуть переглядати дані аудиту у звітах про застосування політики, які створюються в застосунку Microsoft Excel і містять підсумкові дані про використання. Адміністратори можуть використовувати ці звіти для визначення, як інформація використовується в межах установи. За допомогою звітів установи можуть перевіряти й документувати контрольовану відповідність або досліджувати можливі помилки.

  У журналі аудиту записується така інформація: назва події, дата й час події, системне ім’я користувача, який виконує ці дії.

 11. Щоб визначити період зберігання документів і елементів, на які впливає політика, виберіть команду Увімкнути термін дії та вкажіть термін зберігання та дії, які слід виконати, коли термін минув.

  Інструкції

  1. Виберіть параметр терміну дії, щоб указати термін завершення дії документа або елемента. Виконайте одну з таких дій:

   • Щоб установити термін дії на базі властивостей даних, виберіть пункт Часовий період, визначений властивостями елемента і виберіть дію для документа або елемента (наприклад, Створено або Змінено) та інтервали часу після цієї дії (наприклад, кількість днів, місяців або років), коли термін дії елемента закінчується.

   • Щоб використати робочий процес або настроювану формулу для терміну дії, виберіть елемент Установити програмно.

  2. У розділі Термін дії елемента вкажіть дії, які слід виконати після закінчення терміну дії. Виконайте одну з таких дій:

   • Для виконання специфічної дію для документа або елемента (наприклад, видалення), виберіть пункт Виконати таку дію та виберіть дію зі списку.

   • Щоб запустити робочий процес у документі або елементі, виберіть елемент Розпочати цей робочий процес і виберіть ім’я робочого процесу.

    Цей параметр доступний, лише якщо політику визначено для списку, бібліотеки або типу вмісту, який уже має пов’язаний робочий процес.

 12. Для обов’язкового використання штрих-коду для документів або елементів, до яких застосовано політику, виберіть команду Увімкнути штрих-код і встановіть прапорець поруч із пунктом Пропонувати користувачам додати штрих-код перед збереження або друком, якщо потрібно відображати запит вставлення штрих-коду.

 13. Коли настроювання індивідуальних функцій політики, які потрібно додати до політики керування даними, завершено, натисніть кнопку ОК, щоб застосувати функції політики.

На початок сторінки

Змінення настройок панелі відомостей про документ для типу вмісту

Панель відомостей про документ, відображена в таких програмах системи система Microsoft Office 2007: Word, Excel і PowerPoint, дозволяє переглядати та змінювати властивості типу вмісту для документа, збереженого на сервері керування документами, безпосередньо у програмі Office, яка використовується для редагування документа. Наприклад, якщо тип вмісту документа для певної бібліотеки має стовпець стану, можна переглядати властивість стану на панелі відомостей про документ у програмі Word під час редагування документа. За допомогою панелі відомостей про документ можна також змінити значення властивості стану з «Чернетка» на «Кінцевий». Під час збереження документа на сервері ця властивість автоматично оновлюється у стовпці стану для бібліотеки.

Панель відомостей про документ — це форма Microsoft Office InfoPath, розташована та відображена у програмах Office 2007. На панелі відомостей про документ відображаються активні властивості документа, які можна редагувати. Під час настроювання типу вмісту можна створити настроювану панель відомостей про документ для цього типу вмісту на базі властивостей типу вмісту. Після її розгортання на настроювану панель відомостей про документ посилається документ, її можна використовувати у програмах Office 2007 для перегляду або редагування властивостей документа.

 1. Якщо бібліотеку ще не відкрито, клацніть її ім'я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім’я бібліотеки не відображається, клацніть Переглянути весь вміст сайту та виберіть ім’я своєї бібліотеки.

  1. У меню Настройки Settings menu виберіть відповідні параметри для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у бібліотеці документів клацніть Параметри бібліотеки документів.

 2. У розділі Типи вмісту виберіть ім’я типу вмісту, яке слід змінити.

  Якщо список або бібліотеку не настроєно на підтримку кількох типів вмісту, розділ Типи вмісту не відображається на сторінці Настроювання для списку або бібліотеки.

 3. У розділі настройкинатисніть кнопку Параметри панелі відомостей документа.

 4. У розділі Шаблон панелі відомостей про документ виконайте одну з таких дій:

  • Щоб використати шаблон за промовчанням, який відображає властивості (стовпці), визначені для типу вмісту, виберіть пункт Використовувати для застосунків Microsoft Office шаблон за промовчанням.

  • Щоб використати наявний настроюваний шаблон, виберіть пункт Використовувати наявний настроюваний шаблон (URL, UNC або URN) і введіть шлях до розташування шаблону.

  • Щоб завантажити наявний настроюваний шаблон (XSN), виберіть пункт Завантажити наявний настроюваний шаблон (XSN) для використання та натисніть кнопку Огляд, щоб знайти потрібний шаблон.

   Примітка.: Якщо ви плануєте завантажити шаблон у такий спосіб, потрібно видалити опубліковану URL-адресу з шаблону в застосунку InfoPath перед опублікуванням і завантаженням шаблону.

  • Щоб створити настроювану панель у застосунку InfoPath, виберіть пункт Створити новий настроюваний шаблон.

   Якщо вибрано цей параметр, буде відкрито застосунок InfoPath і відображено шаблон за промовчанням, який можна настроїти для створення настроюваної панелі.

 5. У розділі Завжди відображати вкажіть, чи слід відображати автоматично цю панель відомостей про документ під час відкриття документів цього типу вмісту вперше або збереження у програмі Office 2007.

 6. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×