Перейти до основного
Office

Зведених даних у зведеній таблиці або зведеній діаграмі

У програмі Excel можна зведених даних у зведеній таблиці або зведеній діаграмі, змінивши макет поля даних. За допомогою списку полів зведеної таблиці можна додавати, перегруповувати або видаляти поля, щоб відображати дані у зведеній таблиці або зведеній діаграмі точно так, як потрібно.

За замовчуванням зміни, внесені до списку полів зведеної таблиці, автоматично оновлюються в макеті звіту. Щоб підвищити продуктивність під час доступу до великої кількості зовнішніх даних, можна тимчасово перейти до оновлення вручну.

Під час створення зведеної таблиці програма Excel відобразить список полів зведеної таблиці, щоб можна було додавати поля до зведеної таблиці, перевпорядкувати їх і змінити їх у разі потреби або видалити їх зі зведеної таблиці. За замовчуванням у списку полів зведеної таблиці відображаються два розділи:

 • Розділ поля вгорі для додавання полів і видалення полів зі зведеної таблиці

 • Розділ макета в нижній частині поля "перевпорядкування та змінення"

  Список полів зведеної таблиці

Список полів зведеної таблиці можна закріпити в будь-якому боці вікна програми Excel і по горизонталі змінити його розмір. Ви також можете від'єднати список полів зведеної таблиці, у такому випадку можна змінити його розмір як по вертикалі, так і по горизонталі.

Якщо список полів зведеної таблиці не відображається, переконайтеся, що ви клацайте будь-де у зведеній таблиці.

Якщо закрити список полів зведеної таблиці, його можна знову відобразити. Клацніть зведену таблицю правою кнопкою миші та виберіть пункт відобразити список полів. Ви також можете клацнути Список полів на стрічці (Знаряддя для зведених таблиць, вкладка " настройки ", " Показати групу" для зведеної таблиці). Знаряддя для зведених діаграм, вкладка аналізувати , Відобразити або приховати групу для зведеної діаграми).

Якщо поля, які потрібно використовувати в списку полів зведеної таблиці, не відображаються, оновити зведеної таблиці або зведеної діаграми, щоб відобразити нові поля, Обчислювані поля, міри, обчислювані показники або розміри, додані після останньої операції (зведена таблиця). Знаряддя, вкладка " настройки ", Група " дані ").

Важливо знати, як працює список полів зведеної таблиці, а також способи впорядкування різних типів полів, щоб можна було досягти потрібних результатів під час створення макета поля зведеної таблиці або зведеної діаграми.

Плитка редагування запитань і відповідей

1. зовнішнє джерело даних містить структуровані дані, організовані як одне або кілька полів (які також називаються стовпцями), які відображаються у списку полів.

2. переміщення поля до області фільтра звіту в списку полів, який одночасно переміщує поле до області фільтра звіту у зведеній таблиці.

3. переміщення поля до області "підпис стовпця" в списку полів, який одночасно переміщує поле до області "підпис стовпця" у зведеній таблиці.

4. переміщення поля до області "підпис рядка" в списку полів, який одночасно переміщує поле до області "підпис рядка" у зведеній таблиці.

5. переміщення поля до області значення в списку полів, яке одночасно переміщує поле до області значення у зведеній таблиці.

Щоб створити макет поля, виконайте наведені нижче вказівки, щоб перемістити поля "значення", "ім'я" та "вимір" з розділу "поле" до чотирьох областей звіту в розділі "Макет".

 • Поля значень    Якщо прапорець установлено лише для числового поля, за замовчуванням його буде переміщено до області значення.

 • Поля рядків і стовпців    Незалежно від типу даних (числові чи нечислові), до областей Фільтр звіту, Підписи рядків та Підписи стовпців поле можна додати лише один раз. Якщо ви намагаєтеся додати одне й те саме поле кілька разів (наприклад, до міток рядків і областей " позначки стовпців " в розділі "Макет"), поле буде автоматично видалено з початкової області та введено в нову область.

 • Міри    У джерелі даних онлайнової аналітичної обробки (OLAP) часто є багато полів (або мір), упорядкованих в ієрархії різних вимірів, ієрархій і рівнів. Натискайте кнопки розгорнути Позначка ''плюс'' та згорнути Позначка ''мінус'' , доки не буде знайдено потрібні поля.

  Ви можете переходити між ієрархіями, атрибутами та іменованими наборами до міток рядків, позначок стовпців і областей фільтрів звіту.

  До області значення можна переходити лише ті міри, обчислювані показники та ключові показники ефективності (KPI).

Список полів зведеної таблиці складається з п'яти різних подань, розроблених та оптимізованих для різних типів завдань зведеної таблиці.

 1. Щоб змінити подання, натисніть кнопку подання списку полів у верхній частині списку полів зведеної таблиці.

  Кнопка подання списку полів зведеної таблиці

 2. У списку виберіть одне з наведених нижче подань.

Розділ "поля та області" з накопиченням

Це подання за замовчуванням, і вона призначена для невеликої кількості полів.

Розділ "поля та області" поруч

Це подання призначене для додавання та видалення полів, якщо в кожній області є більше чотирьох полів.

Лише розділ полів

Це подання призначене лише для додавання та видалення багатьох полів.

Лише розділ "області" (2 – 2)

Це подання призначене лише для змінення порядку багатьох полів.

Лише розділ "області" (1 – 4)

Це подання призначене лише для змінення порядку багатьох полів.

Порада    У розділі поля та області , розташовані поруч із розділами та областями, а також розділи розділів і областей , можна настроїти ширину та висоту кожного розділу, навівши вказівник миші на роздільник розділу, доки вказівник не перетвориться на вертикальну Подвійна стрілка Вертикальна подвійна стрілка або горизонтальна Подвійна стрілка Горизонтальна подвійна стрілка , перетягуючи подвійну стрілку вгору або вниз або ліворуч або праворуч, де потрібно, а потім клацніть подвійну стрілку або клавішу вводу.

Після створення зведеної таблиці або зведеної діаграми можна додати поля, які містять дані, які потрібно відобразити у звіті. Зазвичай ви вибираєте одне поле для кожної області в розділі макета. Однак, щоб переглянути різні значення для певного поля, можна також додати кілька копій поля до області значення .

Якщо зведена таблиця підключена до зовнішнього джерела даних, який містить багато даних, можна відфільтрувати одне або кілька полів, перш ніж додавати до звіту поля, які дають змогу зменшити час, потрібний для оновлення звіту.

У списку полів зведеної таблиці можна додати поля до зведеної таблиці або зведеної діаграми, виконавши одну або кілька з наведених нижче дій.

 • Щоб розташувати поле в позначеному місці розділу макета, у полі вибрати поля, які потрібно додати до звіту , установіть прапорець поруч із полем. Потім можна перевпорядкувати поля пізніше, якщо потрібно.

  Примітка    За замовчуванням нечислові поля додаються до області " позначки рядків ", числові поля додаються до області " значення ", а ієрархії дати й часу ОНЛАЙНОВОЇ аналітичної обробки (OLAP) додаються до області " позначки стовпців ".

 • Щоб розташувати поле в певній області розділу макета, у полі вибрати поля, щоб додати до звіту , клацніть правою кнопкою миші ім'я поля, а потім виберіть команду Додати до фільтра звіту, Додати до підпису стовпця, Додати до підпису рядкаабо Додати до значень.

 • Щоб перетягнути поле до області в розділі макет, у полі вибрати поля, які потрібно додати до звіту , клацніть і утримуйте поле, а потім перетягніть його з розділу поле до потрібного розділу макета.

У зведеній таблиці, основаних на даних на аркуші Excel або зовнішніх даних із джерела даних, відмінного від онлайнової аналітичної обробки (OLAP), можливо, потрібно додати одне й те саме поле кілька разів до області значення . Це можна зробити, якщо тип даних – числовий або нечисловий. Це потрібно, якщо необхідно порівняти результати обчислень, зокрема загальний і чистий прибуток, мінімальні та максимальні обсяги продажів, чи кількість клієнтів і відсоток від загальної кількості клієнтів.

 1. У списку полів зведеної таблиці в полі вибрати поля, які потрібно додати до звіту , клацніть і утримуйте поле, а потім перетягніть його до області значення в розділі макет.

 2. Повторіть крок 1, щоб створити стільки копій цього поля, які потрібно відобразити в області значення .

 3. У зведеній таблиці змініть функцію зведення або настроюваний спосіб обчислення в кожній копії поля.

  Порада   Ви також можете змінити ім'я скопійованих полів у зведеній таблиці.

Примітки    

 • Якщо додати два або більше полів до області значення, незалежно від того, чи є вони копіями одного поля або різних полів, список полів автоматично додає до області значень заголовок стовпця значень . Ви можете використовувати це поле, щоб пересунути поле в області значення вгору або вниз. Можна навіть перенести підпис стовпця значення до області " підписи стовпців " або " підписи рядків ". Проте не можна переносити підпис стовпця "значення " в області " фільтри звіту ".

 • Незалежно від типу даних (числові чи нечислові), до областей Фільтр звіту, Підписи рядків та Підписи стовпців поле можна додати лише один раз. Якщо ви намагаєтеся додати одне й те саме поле кілька разів (наприклад, до міток рядків і областей " позначки стовпців " в розділі "Макет"), поле буде автоматично видалено з початкової області та введено в нову область.

 • Ще один спосіб додати одне й те саме поле до області значення – за допомогою формули (що також називається обчислюваним полем), що використовує той самий поле у формулі.

 • У списку полів зведеної таблиці в полі вибрати поля, які потрібно додати до звіту , наведіть вказівник миші на ім'я поля, а потім клацніть стрілку розкривного меню фільтра поруч із назвою поля.

  У меню фільтр виберіть потрібні варіанти фільтрування.

У списку полів зведеної таблиці можна перевпорядкувати доступні поля або змінити розташування цих полів, використовуючи одну з чотирьох областей в нижній частині розділу макета:

PivotTable

Опис

Значення

Відображення зведених числових даних.

Підписи рядків

Відображення зведених числових даних.

Підписи стовпців

Відображення полів як рядків у верхній частині звіту. Стовпець нижче вкладений у стовпець, що знаходиться над ним.

Фільтр звіту

Фільтрування всього звіту на основі вибраного елемента у фільтрі звіту.

Зведена діаграма

Опис

Значення

Відображення зведених числових даних.

Поле (категорії) осі

Відображення полів як осі на діаграмі.

Поля легенди (ряди)

Відображення полів у легенді діаграми.

Фільтр звіту

Фільтрування всього звіту на основі вибраного елемента у фільтрі звіту.

Щоб перевпорядкувати поля у зведеній таблиці, клацніть ім'я поля в одній області, а потім виберіть одну з наведених нижче команд.

Перемістити вгору

Переміщує поле до одного розташування в області.

Перемістити вниз

Переміщує розташування поля вниз в області.

Перемістити на початок

Переміщує поле на початок області.

Перемістити на кінець

Переміщує поле до кінця області.

Перемістити до фільтра звіту

Переміщує поле до області фільтра звіту.

Перемістити до підписів рядків

Переміщує поле до області "Позначки рядків".

Перемістити до підписів стовпців

Переміщує поле до області "Позначки стовпців".

Перемістити до значень

Переміщує поле до області значення.

Параметри значення поля, Параметри поля

Відображення діалогових вікон параметрів поля або поля значення . Щоб отримати докладні відомості про кожен параметр, натисніть кнопку "Довідка" зображення кнопки у верхній частині діалогового вікна.

Порада    Можна також клацнути й утримувати імʼя поля, щоб перетягувати його між розділами поля і структури, та між різними областями.

Щоб видалити поле, виконайте одну або кілька з наведених нижче дій у списку полів зведеної таблиці.

 • У полі Виберіть поля, які потрібно додати до звіту , зніміть прапорець для поля, яке потрібно видалити.

  Примітка    Якщо зняти прапорець, усі екземпляри поля буде видалено з звіту.

 • В області макета клацніть поле, яке потрібно видалити, а потім натисніть кнопку видалити поле.

 • В області макета клацніть і утримуйте поле, яке потрібно видалити, а потім перетягніть його за межі списку полів зведеної таблиці.

За замовчуванням зміни, внесені до списку полів зведеної таблиці, автоматично оновлюються в макеті звіту. Щоб підвищити продуктивність під час доступу до великого обсягу зовнішніх даних, можна тимчасово перейти до режиму оновлення вручну. Режим оновлення вручну дає змогу швидко додавати, переносити та видаляти поля в списку полів зведеної таблиці. Проте ви не можете використовувати звіт, доки не повернетеся до режиму автоматичного оновлення.

 1. Щоб увімкнути Ручне оновлення зведеної таблиці, у нижній частині списку полів зведеної таблиці встановіть прапорець відкласти оновлення макета .

  Обережність    Після того, як ви настроїте макет звіту до оновлення вручну, закрийте список полів зведеної таблиці, змінивши лише поля подання, або вихід із програми Excel відкидає всі зміни макета, внесені до зведеної таблиці без підтвердження.

 2. У списку полів зведеної таблиці внесіть зміни в макеті поля, а потім натисніть кнопку оновити , щоб вручну оновити макет у зведеній таблиці.

 3. Щоб повернутися до автоматичного оновлення після завершення змінення макета звіту в списку полів, зніміть прапорець відкласти оновлення макета .

Примітка    Зведена таблиця починає автоматично оновлювати щоразу, коли ви відкриваєте книгу.

Під час створення зведеної таблиці програма Excel відобразить список полів зведеної таблиці, щоб можна було додавати поля до зведеної таблиці, перевпорядкувати їх і змінити їх у разі потреби або видалити їх зі зведеної таблиці. За замовчуванням у списку полів зведеної таблиці відображаються два розділи:

 • Розділ поля вгорі для додавання полів і видалення полів зі зведеної таблиці

 • Розділ макета в нижній частині поля "перевпорядкування та змінення"

  Список полів зведеної таблиці

Список полів зведеної таблиці можна закріпити в будь-якому боці вікна програми Excel і по горизонталі змінити його розмір. Ви також можете від'єднати список полів зведеної таблиці, у такому випадку можна змінити його розмір як по вертикалі, так і по горизонталі.

Якщо список полів зведеної таблиці не відображається, переконайтеся, що ви клацайте будь-де у зведеній таблиці.

Якщо закрити список полів зведеної таблиці, його можна знову відобразити. Клацніть зведену таблицю, утримуючи натиснутою клавішу Control, а потім виберіть пункт відобразити список полів. Список полів можна також вибрати на вкладці аналізувати зведеної таблиці .

Якщо поля, які потрібно використати в списку полів зведеної таблиці, не відображаються, оновіть зведену таблицю, щоб відобразити нові поля, Обчислювані поля, міри, обчислювані показники або розміри, додані після останньої операції: аналіз зведеної таблиці > оновити.

Щоб створити макет поля, виконайте наведені нижче вказівки, щоб перемістити поля "значення", "ім'я" та "вимір" з розділу "поле" до чотирьох областей звіту в розділі "Макет".

 • Поля значень    Якщо прапорець установлено лише для числового поля, за замовчуванням його буде переміщено до області значення.

 • Поля рядків і стовпців    Незалежно від типу даних (числові чи нечислові), до областей Фільтр звіту, Підписи рядків та Підписи стовпців поле можна додати лише один раз. Якщо ви намагаєтеся додати одне й те саме поле кілька разів (наприклад, до міток рядків і областей " позначки стовпців " в розділі "Макет"), поле буде автоматично видалено з початкової області та введено в нову область.

 • Міри    У джерелі даних онлайнової аналітичної обробки (OLAP) часто є багато полів (або мір), упорядкованих в ієрархії різних вимірів, ієрархій і рівнів. Натискайте кнопки розгорнути Позначка ''плюс'' та згорнути Позначка ''мінус'' , доки не буде знайдено потрібні поля.

  Ви можете переходити між ієрархіями, атрибутами та іменованими наборами до міток рядків, позначок стовпців і областей фільтрів звіту.

  До області значення можна переходити лише ті міри, обчислювані показники та ключові показники ефективності (KPI).

Після створення зведеної таблиці або зведеної діаграми можна додати поля, які містять дані, які потрібно відобразити у звіті. Зазвичай ви вибираєте одне поле для кожної області в розділі макета. Однак, щоб переглянути різні значення для певного поля, можна також додати кілька копій поля до області значення .

Якщо зведена таблиця підключена до зовнішнього джерела даних, який містить багато даних, можна відфільтрувати одне або кілька полів, перш ніж додавати до звіту поля, які дають змогу зменшити час, потрібний для оновлення звіту.

У списку полів зведеної таблиці можна додати поля до зведеної таблиці або зведеної діаграми, виконавши одну або кілька з наведених нижче дій.

 • Щоб розташувати поле в позначеному місці розділу макета, у полі поля зведеної таблиці установіть прапорець потрібне поле. Потім можна перевпорядкувати поля пізніше, якщо потрібно.

  Примітка    За замовчуванням нечислові поля додаються до області " позначки рядків ", числові поля додаються до області " значення ", а ієрархії дати й часу ОНЛАЙНОВОЇ аналітичної обробки (OLAP) додаються до області " позначки стовпців ".

 • Щоб перетягнути поле до області в розділі макет, у полі поля зведеної таблиці натисніть і утримуйте поле, а потім перетягніть його з розділу поля до потрібного розділу макета.

У зведеній таблиці, основаних на даних на аркуші Excel або зовнішніх даних із джерела даних, відмінного від онлайнової аналітичної обробки (OLAP), можливо, потрібно додати одне й те саме поле кілька разів до області значення . Це можна зробити, якщо тип даних – числовий або нечисловий. Це потрібно, якщо необхідно порівняти результати обчислень, зокрема загальний і чистий прибуток, мінімальні та максимальні обсяги продажів, чи кількість клієнтів і відсоток від загальної кількості клієнтів.

 1. У списку полів зведеної таблиці в полі поля зведеної таблиці натисніть і утримуйте поле, а потім перетягніть його до області значення в розділі макет.

 2. Повторіть крок 1, щоб створити стільки копій цього поля, які потрібно відобразити в області значення .

 3. У зведеній таблиці змініть функцію зведення або настроюваний спосіб обчислення в кожній копії поля.

  Порада    Ви також можете змінити ім'я скопійованих полів у зведеній таблиці.

Примітки    

 • Якщо додати два або більше полів до області значення, незалежно від того, чи є вони копіями одного поля або різних полів, список полів автоматично додає до області значень заголовок стовпця значень . Ви можете використовувати це поле, щоб пересунути поле в області значення вгору або вниз. Можна навіть перенести підпис стовпця значення до області " підписи стовпців " або " підписи рядків ". Проте не можна переносити підпис стовпця "значення " в області " фільтри звіту ".

 • Незалежно від типу даних (числові чи нечислові), до областей Фільтр звіту, Підписи рядків та Підписи стовпців поле можна додати лише один раз. Якщо ви намагаєтеся додати одне й те саме поле кілька разів (наприклад, до міток рядків і областей " позначки стовпців " в розділі "Макет"), поле буде автоматично видалено з початкової області та введено в нову область.

 • Ще один спосіб додати одне й те саме поле до області значення – за допомогою формули (що також називається обчислюваним полем), що використовує той самий поле у формулі.

Щоб видалити поле, виконайте одну або кілька з наведених нижче дій у списку полів зведеної таблиці.

 • У полі поля зведеної таблиці зніміть прапорець у полі, яке потрібно видалити.

  Примітка    Якщо зняти прапорець, усі екземпляри поля буде видалено з звіту.

 • В області макета клацніть і утримуйте поле, яке потрібно видалити, а потім перетягніть його за межі списку полів зведеної таблиці.

Під час створення зведеної таблиці програма Excel відобразить список полів зведеної таблиці, щоб можна було додавати поля до зведеної таблиці, перевпорядкувати їх і змінити їх у разі потреби або видалити їх зі зведеної таблиці. За замовчуванням у списку полів зведеної таблиці відображаються два розділи:

 • Розділ поля вгорі для додавання полів і видалення полів зі зведеної таблиці

 • Розділ макета в нижній частині поля "перевпорядкування та змінення"

Щоб відкрити список полів зведеної таблиці, клацніть зведену таблицю правою кнопкою миші та виберіть пункт відобразити список полів

Якщо поля, які потрібно використовувати в списку полів зведеної таблиці, не відображаються, оновити зведеної таблиці або зведеної діаграми, щоб відобразити нові поля, Обчислювані поля, міри, обчислювані показники або розміри, додані після останньої операції. Щоб зробити це, клацніть зведену таблицю правою кнопкою миші та виберіть команду оновити.

Щоб створити макет поля, виконайте наведені нижче вказівки, щоб перемістити поля "значення", "ім'я" та "вимір" з розділу "поле" до чотирьох областей звіту в розділі "Макет".

 • Значення   Якщо прапорець установлено лише для числового поля, за замовчуванням його буде переміщено до області значення .

 • Рядки та стовпці   Ви можете додати поле лише один раз до областей " фільтри", " рядки" або " стовпці ", незалежно від того, тип даних – числовий або нечисловий. Якщо ви намагаєтеся додати одне й те саме поле кілька разів (наприклад, до рядків і стовпців у розділі макета), поле буде автоматично видалено з початкової області та помістити в нову область.

Після створення зведеної таблиці або зведеної діаграми можна додати поля, які містять дані, які потрібно відобразити у звіті. Зазвичай ви вибираєте одне поле для кожної області в розділі макета. Однак, щоб переглянути різні значення для певного поля, можна також додати кілька копій поля до області значення .

Якщо зведена таблиця підключена до зовнішнього джерела даних, який містить багато даних, можна відфільтрувати одне або кілька полів, перш ніж додавати до звіту поля, які дають змогу зменшити час, потрібний для оновлення звіту.

У списку полів зведеної таблиці можна додати поля до зведеної таблиці або зведеної діаграми, виконавши одну або кілька з наведених нижче дій.

 • Щоб розташувати поле в позначеному місці розділу макета, у полі вибір полів установіть прапорець потрібне поле. Потім можна перевпорядкувати поля пізніше, якщо потрібно.

  Примітка.: За замовчуванням нечислові поля додаються до області " рядки ", числові поля додаються до області " значення ", а ієрархії дати й часу ОНЛАЙНОВОЇ аналітичної обробки (OLAP) додаються до області " стовпці ".

 • Щоб розташувати поле в певній області розділу макета, у полі вибрати поля наведіть вказівник миші на ім'я поля, а потім клацніть стрілку розкривного списку поруч із полем nameclick Name (ім'я поля), а потім виберіть команду Перехід до фільтра звіту , Перехід до підпису стовпця, Перехід до підпису рядкаабо Перехід до значень.

 • Щоб перетягнути поле до області в розділі макет, у полі вибрати поля, які потрібно додати до звіту , клацніть і утримуйте поле, а потім перетягніть його з розділу поле до потрібного розділу макета.

У зведеній таблиці, основаних на даних на аркуші Excel або зовнішніх даних із джерела даних, відмінного від онлайнової аналітичної обробки (OLAP), можливо, потрібно додати одне й те саме поле кілька разів до області значення . Це можна зробити, якщо тип даних – числовий або нечисловий. Це потрібно, якщо необхідно порівняти результати обчислень, зокрема загальний і чистий прибуток, мінімальні та максимальні обсяги продажів, чи кількість клієнтів і відсоток від загальної кількості клієнтів.

 1. У списку полів зведеної таблиці в полі вибір полів клацніть і утримуйте поле, а потім перетягніть його до області значення в розділі макет.

 2. Повторіть крок 1, щоб створити стільки копій цього поля, які потрібно відобразити в області значення .

 3. У зведеній таблиці змініть функцію зведення або настроюваний спосіб обчислення в кожній копії поля.

  Порада.: Ви також можете змінити ім'я скопійованих полів у зведеній таблиці.

Примітки.: 

 • Якщо додати два або більше полів до області значення, незалежно від того, чи є вони копіями одного поля або різних полів, список полів автоматично додає до області значень заголовок стовпця значень . Ви можете використовувати це поле, щоб пересунути поле в області значення вгору або вниз. Можна навіть перенести підпис стовпця значення до області " підписи стовпців " або " підписи рядків ". Проте не можна переносити підпис стовпця "значення " в області " фільтри звіту ".

 • Незалежно від типу даних (числові чи нечислові), до областей Фільтр звіту, Підписи рядків та Підписи стовпців поле можна додати лише один раз. Якщо ви намагаєтеся додати одне й те саме поле кілька разів (наприклад, до міток рядків і областей " позначки стовпців " в розділі "Макет"), поле буде автоматично видалено з початкової області та введено в нову область.

 • Ще один спосіб додати одне й те саме поле до області значення – за допомогою формули (що також називається обчислюваним полем), що використовує той самий поле у формулі.

 • У списку поля зведеної таблиці в полі вибрати поля наведіть вказівник миші на ім'я поля, а потім клацніть стрілку розкривного списку поруч із назвою поля та виберіть пункт фільтр.

У списку поля зведеної таблиці або поля зведеної діаграми можна перевпорядкувати доступні поля або змінити розташування цих полів, використовуючи одну з чотирьох областей в нижній частині розділу макета:

PivotTable

Опис

ФІЛЬТРИ

Фільтрування всього звіту на основі вибраного елемента у фільтрі звіту.

СТОВПЦІВ

Відображення полів як рядків у верхній частині звіту. Стовпець нижче вкладений у стовпець, що знаходиться над ним.

ROWS

Відображення зведених числових даних.

VALUES

Відображення зведених числових даних.

Опис

ФІЛЬТРИ

Фільтрування всього звіту на основі вибраного елемента у фільтрі звіту.

ЛЕГЕНДА (СЕРІЯ)

Відображення полів у легенді діаграми.

ВІСЬ (ДЛЯ КАХЛЕORIES)

Відображення полів як осі на діаграмі.

VALUES

Відображення зведених числових даних.

Щоб перевпорядкувати поля у зведеній таблиці, клацніть ім'я поля в одній області, а потім виберіть одну з наведених нижче команд.

Перемістити вгору

Переміщує поле до одного розташування в області.

Перемістити вниз

Переміщує розташування поля вниз в області.

Перемістити на початок

Переміщує поле на початок області.

Перемістити на кінець

Переміщує поле до кінця області.

Перемістити до фільтра звіту

Переміщує поле до області фільтра звіту.

Перемістити до підписів рядків

Переміщує поле до області "Позначки рядків".

Перемістити до підписів стовпців

Переміщує поле до області "Позначки стовпців".

Перемістити до значень

Переміщує поле до області значення.

Параметри значення поля, Параметри поля

Відображення діалогових вікон параметрів поля або поля значення .

Порада.: Можна також клацнути й утримувати імʼя поля, щоб перетягувати його між розділами поля і структури, та між різними областями.

Щоб видалити поле, у списку полів виконайте одну з наведених нижче дій.

 • У полі вибір полів зніміть прапорець у полі, яке потрібно видалити.

  Примітка.: Якщо зняти прапорець, усі екземпляри поля буде видалено з звіту.

 • В області макета клацніть поле, яке потрібно видалити, а потім натисніть кнопку видалити поле.

 • В області макета клацніть і утримуйте поле, яке потрібно видалити, а потім перетягніть його за межі списку полів зведеної таблиці.

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel User Voice.

Додаткові відомості

Створення зведеної таблиці

Упорядкування полів у зведеній таблиці за допомогою списку полів

Створення зведеної діаграми

Фільтрування даних за допомогою роздільників

Створення часової шкали зведеної таблиці для фільтрування дат

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×