Перейти до основного
Office
Показ слайдів

Записування показу слайдів із хронометражем дикторського тексту та слайда

Записування показу слайдів із хронометражем дикторського тексту та слайда

Дикторський текст і хронометраж можуть оптимізувати показ презентації в Інтернеті або в автоматичному режимі. За наявності звукової плати, мікрофона, динаміків і (необов’язково) веб-камери можна записати презентацію PowerPoint, а також дикторський текст, хронометраж показу слайдів і рукописні фрагменти.

Створений запис матиме вигляд звичайної презентації, яку можна відтворити для себе чи аудиторії в режимі показу слайдів. Ви також можете зберегти цю презентацію як відеофайл.

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.

(Можливість записувати доступна як для абонентів Office 365, так і для осіб, які не використовують передплату. Абоненти отримують кілька додаткових функцій).

 1. Щоб додати вкладку Записування до стрічки, виконайте такі дії: На вкладці Файл на стрічці клацніть Параметри. У діалоговому вікні Параметри перейдіть на вкладку Налаштування стрічки ліворуч. Потім у полі праворуч зі списком доступних вкладок стрічки установіть прапорець поруч із пунктом Записування. Натисніть кнопку OK.

  На вкладці "Настроювання стрічки" в діалоговому вікні "Параметри PowerPoint 2016" є можливість додати вкладку "Запис" на стрічку PowerPoint.
 2. Щоб підготуватися до запису, або на вкладці Запис, або на вкладці Показ слайдів стрічки натисніть кнопку Записати показ слайдів.

  • Клацніть верхню половину кнопки, щоб почати запис із поточного слайда.

  • Клацніть нижню половину кнопки, щоб вибрати, звідки почати запис: з початку чи з поточного слайда.

  Команди "Записати показ слайдів" на вкладці "Запис" у програмі PowerPoint.

  (Команда Очистити видаляє дикторський текст або хронометраж, тому будьте уважні, коли використовуєте її. Ця команда доступна лише за наявності попередньо записаних слайдів).

 3. Показ слайдів відкриється у вікні записування (яке нагадує режим доповідача): у верхній частині зліва направо йдуть кнопки для початку, призупинення та зупинки записування. Коли будете готові почати записування, натисніть круглу червону кнопку (або натисніть клавішу R на клавіатурі). Буде відраховано три секунди, а потім почнеться записування.

  Вікно записування презентації в програмі PowerPoint 2016 з активованою функцією відображення диктора у вікні попереднього перегляду.
  • Поточний слайд відображається в основній області вікна записування.

  • Ви можете зупинити записування в будь-який час, натиснувши клавіші Alt+І на клавіатурі.

  • Стрілки навігації з обох боків поточного слайда дають змогу перейти до попереднього та наступного слайда.

  • PowerPoint для Office 365 автоматично записує час, витрачений на кожному слайді, зокрема час для анімованого тексту або об’єктів, і використання тригерів.

  • Ви можете записати аудіо- або відеокоментар до презентації. Кнопки в нижньому правому куті вікна дають змогу вмикати та вимикати мікрофон, камеру й попередній перегляд камери.

   Кнопки для ввімкнення та вимкнення мікрофона, камери й вікна попереднього перегляду камери

   Якщо використовується перо, маркер або гумка, ці рухи також буде записано для відтворення.

   Знаряддя рукописного вводу у вікні записування

   У разі перезаписування дикторського тексту (зокрема, звуку та рукописних фрагментів) на тому ж слайді PowerPoint видалить раніше записаний дикторський текст (зокрема, звук і рукописні фрагменти).

   Щоб перезаписати показ слайдів, також можна перейти на вкладку Показ слайдів і натиснути кнопку Записати показ слайдів.

 4. Ви можете вибрати вказівник (перо, гумку або маркер) з масиву засобів безпосередньо під поточним слайдом. Крім того, є поля для вибору кольору, за допомогою яких можна змінити колір рукописних даних. (Засіб Гумка доступний лише за наявності рукописних даних, раніше доданих до слайдів).

 5. Щоб завершити записування, натисніть квадратну кнопку "Стоп" (або клавішу І на клавіатурі).

  Коли ви завершите записування дикторського тексту, у нижньому правому куті записаних слайдів відобразиться невелике зображення. Це піктограма звуку або (якщо під час записування було ввімкнуто веб-камеру) фотографія з веб-камери.

  Піктограма звуку

  Хронометраж записаного показу слайдів зберігається автоматично (у поданні сортувальника слайдів хронометраж наводиться під кожним слайдом).

У цьому процесі все, що ви записуєте, вбудовується в кожен слайд, і запис можна відтворити в режимі показу слайдів. У цьому процесі записування відеофайл не створюється. Проте якщо він вам потрібен, ви можете зберегти презентацію як відео, виконавши кілька додаткових дій.

Попередній перегляд записаного показу слайдів

На вкладці Показ слайдів натисніть кнопку З початку або З поточного слайда.

Під час відтворення анімаційні ефекти, рукописні фрагменти, аудіо та відео відтворюватимуться узгоджено.

Відображається кнопка "З початку" на вкладці показу слайдів у програмі PowerPoint

Попереднє прослуховування записаного звуку

У вікні записування трикутна кнопка Відтворити у верхньому лівому куті дає змогу переглянути запис слайда, який зараз у фокусі в цьому вікні.

Кнопки "Почати", "Зупинити" та "Відтворити" у вікні записування

У звичайному режимі клацніть піктограму звуку в нижньому правому куті слайда, а потім натисніть кнопку Відтворити. (Коли ви прослуховуєте окреме аудіо таким чином, записані анімаційні ефекти та рукописні фрагменти не відображаються).

Натисніть кнопку "Відтворити"

Ви можете призупинити відтворення під час попереднього прослуховування аудіо.

Налаштування хронометражу слайдів вручну

Коли ви додаєте дикторський текст, PowerPoint для Office 365 автоматично записує хронометраж кожного слайда. Ви також можете вручну додати хронометраж слайдів до дикторського тексту.

 1. У поданні Звичайний виділіть слайд, для якого потрібно налаштувати хронометраж.

 2. На вкладці Переходи у групі Хронометраж в області Зміна слайда встановіть прапорець Після та введіть значення тривалості показу слайда на екрані в секундах. Повторіть ці дії для кожного слайда, для якого потрібно настроїти хронометраж.

  Якщо потрібно, щоб наступний слайд відображався після натискання кнопки миші або автоматично після зазначеного в секундах інтервалу часу (залежно від того, що відбудеться раніше), можна встановити обидва прапорці: Клацання кнопки миші та Після.

  Додаючи хронометраж слайдів вручну, можна обітнути кінець записаного сегмента слайда. Наприклад, якщо в кінці сегмента слайда є дві секунди непотрібного аудіо, просто налаштуйте хронометраж на перехід до наступного слайда перш ніж відтвориться непотрібне аудіо. Таким чином, вам не доведеться перезаписувати аудіо для цього слайда. 

Видалення хронометражу або дикторського тексту

Команда Очистити видаляє із запису хронометраж або дикторський текст, який не потрібний або який ви хочете замінити.

Команда Очистити у верхньому полі вікна записування дає змогу:

 • видалити записи на поточному слайді;

 • видалити записи на всіх слайдах.

У звичайному режимі є чотири різні команди Очистити, які дають змогу:

 • видалити хронометраж на поточному слайді;

 • видалити хронометраж на всіх слайдах одночасно;

 • видалити дикторський текст на поточному слайді;

 • видалити дикторський текст на всіх слайдах одночасно.

 1. Якщо ви не хочете видаляти весь хронометраж або дикторський текст у презентації, відкрийте конкретний слайд із хронометражем або дикторським текстом, який потрібно видалити.

 2. На вкладці Запис стрічки PowerPoint для Office 365 на кнопці Записати показ слайдів клацніть стрілку вниз, наведіть вказівник миші на елемент Очистити, а потім виберіть відповідну команду Очистити.

  Команди "Очистити" на кнопці меню "Записати показ слайдів" у програмі PowerPoint.

Вимкнення хронометражу або вимкнення дикторського тексту та рукописних фрагментів

У записаній презентації PowerPoint для Office 365 увесь відтворений хронометраж, рухи та аудіо зберігаються на окремих слайдах. Проте всі ці елементи можна вимкнути, щоб переглянути показ слайдів без них.

 • Щоб вимкнути записаний хронометраж показу слайдів:   На вкладці Показ слайдів зніміть прапорець Використовувати хронометраж.

 • Щоб вимкнути записаний дикторський текст і рукописні фрагменти:   На вкладці Показ слайдів зніміть прапорець Відтворювати дикторський текст.

Публікування запису для надання спільного доступу до нього

Відредагувавши запис, ви можете надати до нього спільний доступ, опублікувавши його в Microsoft Stream.

 1. На вкладці Записування виберіть Опублікувати в Stream.

 2. Введіть заголовок і опис відео.

 3. Установіть інші параметри, зокрема вкажіть, чи потрібно, щоб інші користувачі організації могли переглядати це відео:

  Параметри публікації відео в Microsoft Stream
 4. Натисніть кнопку Опублікувати.

  Залежно від тривалості відео, воно може передаватися кілька хвилин. Хід виконання можна переглянути в рядку стану в нижній частині вікна PowerPoint. Після завершення в PowerPoint з’явиться повідомлення:

  Сповіщення про завершення передавання в PowerPoint
 5. Клацніть це повідомлення, щоб перейти просто на сторінку відтворення відео в Microsoft Stream.

Створення субтитрів

Якщо потрібно передбачити субтитри для користувачів з обмеженими можливостями, виберіть відповідний варіант, описаний в окремій статті довідки:

Отримавши файл субтитрів, ви зможете додати його до відеофайлу в PowerPoint.

Див. також

Перетворення презентації на відео

Створення автоматичної презентації

Анімація тексту й об’єктів

Записування показу слайдів

 1. У відкритій презентації на вкладці Показ слайдів натисніть кнопку Записати показ слайдів.

  • Клацніть верхню половину кнопки, щоб почати запис із поточного слайда.

  • Клацніть нижню половину кнопки, щоб вибрати, звідки почати запис: з початку чи з поточного слайда.

  Команди "Записати показ слайдів" на вкладці "Запис" у програмі PowerPoint.

  (Команда Очистити видаляє дикторський текст або хронометраж, тому будьте уважні, коли використовуєте її. Ця команда доступна лише за наявності попередньо записаних слайдів).

 2. У діалоговому вікні Записування показу слайдів установіть або зніміть прапорці для свого записування, а потім натисніть кнопку Почати записування.

  Відображається діалогове вікно записування показу слайдів у програмі PowerPoint

  Додаткові відомості про ці параметри:

  • Хронометраж анімації та слайдів. PowerPoint автоматично записує час, витрачений на кожному слайді, зокрема час для анімації та використання тригерів.

  • Дикторський текст, рукописні фрагменти та лазерний вказівник. Запишіть свій голос під час ведення презентації. Якщо використовується перо, маркер, гумка або лазерний вказівник, PowerPoint також записує їх рухи для відтворення.

  Увага!   Рухи пера, маркера й гумки можна записувати, лише якщо на комп’ютері інстальовано оновлення для програми PowerPoint 2013 від 16 лютого 2015 р. або новішу версію програми PowerPoint. У попередніх версіях програми PowerPoint розчерки пера та маркера зберігаються у вигляді фігур рукописних приміток.

 3. За допомогою панелі інструментів Запис у верхньому лівому куті вікна можна виконати такі дії:

  Панель інструментів записування
  • Перейти до наступного слайда: Перехід до наступного слайда

  • Призупинити записування: Призупинення записування

  • Повторити записування для поточного слайда: Повторити

   У разі перезаписування дикторського тексту (зокрема звуку, рукописних фрагментів і рухів лазерного вказівника) на тому ж слайді програма PowerPoint видалить раніше записаний дикторський текст (зокрема звук, рукописні фрагменти та рухи лазерного вказівника).

   Щоб перезаписати показ слайдів, також можна перейти на вкладку Показ слайдів і натиснути кнопку Записати показ слайдів.

 4. Щоб використати рукописний ввід, гумку або лазерний вказівник під час записування, клацніть слайд правою кнопкою миші, виберіть пункт Вказівник і виберіть потрібний засіб.

  • Лазерний вказівник

  • Перо

  • Маркер

  • Гумка (цей засіб доступний лише за наявності рукописних даних, раніше доданих до слайдів)

  Щоб змінити колір рукописних даних, виберіть пункт Колір рукописних даних.

  Відображається меню параметрів вказівника в програмі PowerPoint
 5. Щоб завершити записування, клацніть останній слайд правою кнопкою миші та виберіть пункт Завершити показ.

  Відображається параметр завершення показу слайдів у програмі PowerPoint

  Підказка.   Коли ви завершите записування дикторського тексту, у нижньому правому куті кожного слайда з дикторським текстом відобразиться піктограма звуку.

  Записаний хронометраж показу слайдів зберігається автоматично. Хронометраж відображається в поданні сортувальника слайдів під кожним слайдом.

  Піктограма звуку

У цьому процесі все, що ви записуєте, вбудовується в кожен слайд, і запис можна відтворити в режимі показу слайдів. У цьому процесі записування відеофайл не створюється. Проте, якщо він вам потрібен, ви можете зберегти презентацію як відео, виконавши кілька додаткових дій.

Попередній перегляд записаного показу слайдів

На вкладці Показ слайдів натисніть кнопку З початку або З поточного слайда.

Під час відтворення анімаційні ефекти, рукописні фрагменти, рухи лазерного вказівника, аудіо та відео відтворюються узгоджено.

Відображається кнопка "З початку" на вкладці показу слайдів у програмі PowerPoint

Попереднє прослуховування записаного аудіо

У звичайному режимі клацніть піктограму звуку в нижньому правому куті слайда, а потім натисніть кнопку Відтворити.

Натисніть кнопку "Відтворити"

Налаштування хронометражу слайдів вручну

Коли ви додаєте дикторський текст, PowerPoint автоматично записує хронометраж кожного слайда. Ви також можете вручну додати хронометраж слайдів до дикторського тексту.

 1. У поданні Звичайний виділіть слайд, для якого потрібно налаштувати хронометраж.

 2. На вкладці Переходи в групі Хронометраж в області Зміна слайда встановіть прапорець Після та введіть значення тривалості показу слайда на екрані в секундах. Повторіть ці дії для кожного слайда, для якого потрібно налаштувати хронометраж.

Підказка.   Якщо потрібно, щоб наступний слайд відображався після натискання кнопки миші або автоматично після зазначеного в секундах інтервалу часу (залежно від того, що відбудеться раніше), можна встановити обидва прапорці: Клацання кнопки миші та Після.

Видалення хронометражу або дикторського тексту

Команда Очистити видаляє із запису хронометраж або дикторський текст, який не потрібний або який ви хочете замінити. Є чотири різні команди Очистити, які дають змогу:

 • видалити хронометраж на поточному слайді;

 • видалити хронометраж на всіх слайдах одночасно;

 • видалити дикторський текст на поточному слайді;

 • видалити дикторський текст на всіх слайдах одночасно.

 1. Якщо ви не хочете видаляти весь хронометраж або дикторський текст у презентації, відкрийте конкретний слайд із хронометражем або дикторським текстом, який потрібно видалити.

 2. На вкладці Показ слайдів стрічки PowerPoint на кнопці Записати показ слайдів клацніть стрілку вниз, наведіть вказівник миші на елемент Очистити, а потім виберіть відповідну команду Очистити.

Вимкнення хронометражу або вимкнення дикторського тексту, рукописних фрагментів і лазерного вказівника

У записаній презентації PowerPoint увесь відтворений хронометраж, рухи та аудіо зберігаються на окремих слайдах. Проте всі ці елементи можна вимкнути, щоб переглянути показ слайдів без них.

 • Щоб вимкнути записаний хронометраж показу слайдів:   На вкладці Показ слайдів зніміть прапорець Використовувати хронометраж.

 • Щоб вимкнути записаний дикторський текст, рукописні дані чи рух лазерного вказівника:   На вкладці Показ слайдів зніміть прапорець Відтворювати дикторський текст.

Див. також

Перетворення вказівника миші на лазерний вказівник

Анімація тексту й об’єктів

Перетворення презентації на відео

Створення автоматичної презентації

У цій статті:

Ви можете записати дикторський текст перед показом слайдів або під час нього та додати коментарі аудиторії до запису. Якщо дикторський текст не потрібен для всієї презентації, можна записати коментарі на окремих слайдах або вимкнути дикторський текст і відтворювати його лише за потреби.

Якщо до слайда додано дикторський текст, на ньому відображається піктограма звуку Аудіо . Як і з будь-яким звуковим вмістом, ви можете клацнути піктограму, щоб відтворити звук, або налаштувати його автоматичне відтворення.

Щоб записати й відтворити дикторський текст, потрібно, щоб комп’ютер було обладнано звуковою платою, мікрофоном і динаміками.

Перш ніж ви почнете записування, PowerPoint 2010 запропонує записати лише хронометраж слайдів, лише дикторський текст або те й інше. Ви також можете налаштувати хронометраж слайдів вручну. Хронометраж слайдів особливо зручно використовувати, коли потрібне автоматичне відтворення презентації разом із дикторським текстом. Під час записування хронометражу слайдів буде також записано час кроків анімації та використання тригерів на слайді. Якщо хронометраж слайдів у презентації не потрібен, його можна вимкнути.

У цьому процесі все, що ви записуєте, вбудовується в кожен слайд, і запис можна відтворити в режимі показу слайдів. У цьому процесі записування відеофайл не створюється. Проте, якщо він вам потрібен, ви можете перетворити презентацію на відео, виконавши кілька додаткових дій.

 1. Коли ви записуєте дикторський текст, запускається презентація та записується кожен слайд. Записування можна призупинити та продовжити в будь-який момент.

 2. Перш ніж розпочати записування показу слайдів, переконайтеся, що мікрофон настроєно, і він справний.

 3. На вкладці Показ слайдів у групі Настроювання натисніть кнопку Записати показ слайдів Зображення кнопки .

 4. Виберіть один із таких пунктів:

  • Розпочати записування з початку.

  • Почати записування з поточного слайда.

 5. У діалоговому вікні Записування показу слайдів установіть прапорець Дикторський текст і лазерний вказівник і, за потреби, установіть або зніміть прапорець Хронометраж анімації та слайдів.

 6. Натисніть кнопку Почати записування.

  Порада.: Щоб призупинити дикторський текст, у вікні Записуванняконтекстне меню натисніть кнопку Призупинити. Щоб відновити дикторський текст, натисніть кнопку Відновити записування.

 7. Щоб завершити записування показу слайдів, клацніть правою кнопкою миші слайд і виберіть у контекстному меню пункт Завершити показ.

 8. Хронометраж записаного показу слайдів зберігається автоматично. Хронометраж відображається в поданні сортувальника слайдів під кожним слайдом.

 1. У звичайному режимі клацніть піктограму звуку Аудіо на слайді.

 2. На контекстній вкладці Знаряддя для аудіозаписів стрічки виберіть вкладку Відтворити та в групі Попередній перегляд натисніть кнопку Відтворити.

 1. У звичайному поданні виділіть слайд, до якого потрібно додати коментар.

 2. На вкладці Вставлення у групі Медіавміст клацніть стрілку під кнопкою Аудіо, а потім виберіть пункт Записати аудіо.

 3. Щоб записати коментар, натисніть кнопку Запис і почніть говорити.

 4. Завершивши записування, натисніть кнопку Зупинити.

 5. У полі Ім’я введіть ім’я для звуку та натисніть кнопку OK.

  На слайді з’явиться піктограма звуку Аудіо .

Коли ви додаєте дикторський текст, PowerPoint 2010 автоматично записує хронометраж кожного слайда. Ви також можете вручну додати хронометраж слайдів до дикторського тексту.

 1. У звичайному режимі виділіть слайд, для якого потрібно налаштувати хронометраж.

 2. На вкладці Переходи у групі Хронометраж в області Зміна слайда встановіть прапорець Після та введіть значення тривалості показу слайда на екрані в секундах. Повторіть ці дії для кожного слайда, для якого потрібно настроїти хронометраж.

Порада.: Якщо потрібно, щоб наступний слайд відображався після натискання кнопки миші або автоматично після зазначеного в секундах інтервалу (залежно від того, що відбудеться раніше), можна встановити обидва прапорці: Клацання кнопки миші та Після.

У разі вимкнення хронометражу самі слайди не видаляються. Значення хронометражу можна відновити в будь-який момент, не встановлюючи їх повторно. Проте, якщо хронометраж слайдів вимкнуто, під час запису дикторського тексту перехід до наступного слайда не відбуватиметься автоматично – його потрібно буде виконувати вручну.

 1. У звичайному поданні на вкладці Показ слайдів у групі Настроювання натисніть кнопку Настроювання показу слайдів.

 2. В області Зміна слайдів установіть перемикач Вручну.

Порада.: Щоб знову ввімкнути хронометраж, в області Зміна слайдів установіть перемикач за часом.

Команда Очистити видаляє із запису хронометраж або дикторський текст, який не потрібний або який ви хочете замінити. Є чотири різні команди Очистити, які дають змогу:

 • видалити хронометраж на поточному слайді;

 • видалити хронометраж на всіх слайдах одночасно;

 • видалити дикторський текст на поточному слайді;

 • видалити дикторський текст на всіх слайдах одночасно.

 1. Якщо ви не хочете видаляти весь хронометраж або дикторський текст у презентації, відкрийте конкретний слайд із хронометражем або дикторським текстом, який потрібно видалити.

 2. На вкладці Показ слайдів стрічки PowerPoint на кнопці Записати показ слайдів клацніть стрілку вниз, наведіть вказівник миші на елемент Очистити, а потім виберіть відповідну команду Очистити.

Див. також

Перетворення вказівника миші на лазерний вказівник

У цій статті:

Ви можете записати дикторський текст перед запуском презентації або під час презентації та додати коментарі аудиторії до запису. Якщо дикторський текст не потрібен для всієї презентації, можна записати коментарі на окремих слайдах або вимкнути дикторський текст і відтворювати його лише за потреби.

Якщо до слайда додано дикторський текст, на ньому відображається піктограма звуку піктограма . Як і з будь-яким звуковим вмістом, ви можете клацнути піктограму, щоб відтворити звук, або налаштувати автоматичне відтворення звуку. Дикторський текст має пріоритет над іншими звуками, і під час презентації може відтворюватися лише один звук за раз. У результаті інші звуки, налаштовані на автоматичне відтворення в презентації, перезаписуються дикторським текстом і не відтворюються. Проте звуки, налаштовані на відтворення після клацання, усе одно відтворюватимуться, якщо їх клацнути.

Щоб записати й відтворити дикторський текст, потрібно, щоб комп’ютер було обладнано звуковою платою, мікрофоном і динаміками.

Автоматичний хронометраж слайдів і дикторський текст

Коли ви записуєте дикторський текст, Microsoft Office PowerPoint 2007 автоматично записує обсяг часу, який ви витрачаєте на кожному слайді. Ви можете зберегти цей хронометраж слайдів із дикторським текстом, коли з’явиться відповідний запит, або </c0>налаштувати хронометраж слайдів вручну</c0>. Хронометраж слайдів особливо зручно використовувати, коли потрібне автоматичне відтворення презентації разом із дикторським текстом. Якщо хронометраж слайдів у презентації не потрібен, його можна вимкнути.

Вбудовування та зв’язування дикторського тексту

Ви можете зв’язати або вбудувати дикторський текст.

 • Коли ви вбудовуєте дикторський текст, звуковий файл дикторського тексту стає частиною презентації та переміщається разом із нею, у результаті чого файл презентації збільшується.

 • Коли ви зв’язуєте дикторський текст, розмір файлу презентації менший, тому що звуковий файл зберігається за межами презентації. Ви вказуєте розташування дикторського тексту на жорсткому диску, і файл відтворюється разом із презентацією. Якщо ви проводите презентацію на іншому комп’ютері, необхідно перемістити зв’язаний звуковий файл на цей комп’ютер. Найкращий спосіб перемістити презентацію та зв’язані з нею файли – скористатися функцією "Упакування для записування на компакт-диск". Або ви можете вручну оновити зв’язки на другому комп’ютері, видаливши дикторський текст і додавши назад звуковий файл дикторського тексту, перш ніж проводити презентацію.

  Крім того, зв’язаний дикторський текст можна редагувати в програмі для обробки звуку.

Підказка.   Поєднуйте дикторський текст із нотатками до слайда. Оскільки аудиторії мають різні потреби та комп’ютерне обладнання, рекомендовано поєднувати дикторський текст із нотатками. Нотатки будуть корисні для людей із вадами слуху та користувачів, на чиїх комп’ютерах немає звукової карти. Якщо зберегти презентацію як веб-сторінку (файл HTM), нотатки з’являтимуться під кожним слайдом, що відображається. Якщо зберегти презентацію як презентацію (файл PPTX), аудиторія зможе роздрукувати нотатки або ви зможете роздрукувати нотатки для неї.

Коли ви записуєте дикторський текст, запускається презентація та записується кожен слайд. Записування можна призупинити та продовжити.

 1. У звичайному режимі виберіть слайд, з якого потрібно почати записування.

 2. На вкладці Показ слайдів у групі Настроювання клацніть Запис звуку Зображення кнопки .

  Зображення вкладки «Показ слайдів»

 3. Клацніть Гучність мікрофона, виконайте вказівки, щоб налаштувати рівень мікрофона, і натисніть кнопку OK.

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб вбудувати дикторський текст, натисніть кнопку OK.

  • Щоб зв’язати дикторський текст, установіть прапорець Зв’язати мовленнєвий супровід з, натисніть кнопку Огляд, виберіть папку в списку та натисніть кнопку Вибрати.

Підказка.   Щоб уникнути можливих проблем, використовуйте ту саму папку, у якій збережено презентацію.

 1. Якщо ви вирішили почати записування з першого слайда, перейдіть до кроку 6.
  Якщо ви вирішили почати записування з іншого слайда, відкриється діалогове вікно Записати дикторський текст. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб почати дикторський текст на першому слайді в презентації, клацніть Перший слайд.

  • Щоб почати дикторський текст на вибраному слайді, клацніть Поточний слайд.

 2. У поданні показу слайдів промовте дикторський текст у мікрофон, а потім клацніть слайд, щоб перейти до наступного слайда. Повторіть ці дії для кожного слайда, до якого потрібно додати дикторський текст.

  Порада.   Щоб призупинити або відновити дикторський текст, клацніть слайд правою кнопкою миші, а потім у контекстне меню виберіть Призупинити дикторський текст або Відновити дикторський текст.

 3. Клацніть чорний екран виходу.

 4. Дикторський текст буде збережено автоматично, і на екрані з’явиться запитання, чи потрібно зберегти ще й хронометраж для презентації. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб зберегти хронометраж, натисніть кнопку Зберегти. Слайди відкриються в поданні сортувальника слайдів, і хронометраж слайдів відображатиметься під кожним слайдом.

  • Щоб скасувати хронометраж, натисніть кнопку Не зберігати (Ви можете записати хронометраж окремо).

Примітка.   Дикторський текст має пріоритет над іншими звуками, і під час презентації може відтворюватися лише один звук за раз. У результаті інші звуки, налаштовані на автоматичне відтворення в презентації, перезаписуються дикторським текстом і не відтворюються. Проте звуки, налаштовані на відтворення після клацання, усе одно відтворюватимуться, якщо їх клацнути.

 1. На слайді клацніть піктограму звуку піктограма .

 2. У розділі Знаряддя для звуків на вкладці Параметри в групі Відтворення виберіть Попередній перегляд або двічі клацніть піктограму звуку.

  Зображення вкладки "Параметри" контекстної вкладки "Знаряддя для звуків"

 1. У звичайному поданні виберіть слайд, з якого потрібно почати перезаписування.

 2. На вкладці Показ слайдів у групі Настроювання клацніть Запис звуку Зображення кнопки .

  Зображення вкладки «Показ слайдів»

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Якщо ви вже перевірили мікрофон, натисніть кнопку OK.

  • Щоб перевірити мікрофон, клацніть Гучність мікрофона, виконайте вказівки, щоб налаштувати рівень мікрофона, і натисніть кнопку OK.

 4. Якщо ви вирішили почати перезаписування з першого слайда, перейдіть до кроку 5.
  Якщо ви вирішили почати перезаписування з іншого слайда, відкриється діалогове вікно Записати дикторський текст. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб почати дикторський текст на першому слайді в презентації, клацніть Перший слайд.

  • Щоб почати дикторський текст на вибраному слайді, клацніть Поточний слайд.

 5. У поданні показу слайдів запишіть дикторський текст для слайда, а потім виконайте одну з таких дій:

  • Щоб зупинити перезаписування, натисніть клавішу Esc.

  • Щоб продовжити перезаписування, клацніть кнопку миші для переходу до наступного слайда, промовте дикторський текст на слайді, а потім клацніть для переходу до наступного слайда, щоб продовжити перезаписування.

  • Щоб завершити перезаписування, не проходячи всі слайди, натисніть клавішу Esc.

  • Щоб перезаписати всі слайди, коли дійдете до чорного екрана виходу, клацніть його.

 6. Дикторський текст буде збережено автоматично, і на екрані з’явиться запитання, чи потрібно зберегти ще й хронометраж для слайдів. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб зберегти хронометраж, натисніть кнопку Зберегти.

  • Щоб скасувати хронометраж, натисніть кнопку Не зберігати

Якщо потрібно записати власні коментарі, коментарі аудиторії або те й інше під час презентації, можна ввімкнути дикторський текст, перш ніж починати презентацію

 1. У звичайному режимі виберіть слайд, з якого потрібно почати записування.

 2. На вкладці Показ слайдів у групі Настроювання клацніть Запис звуку Зображення кнопки .

  Зображення вкладки «Показ слайдів»

 3. Клацніть Гучність мікрофона, виконайте вказівки, щоб налаштувати рівень мікрофона, і натисніть кнопку OK.

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб вбудувати дикторський текст, натисніть кнопку OK.

  • Щоб зв’язати дикторський текст, установіть прапорець Зв’язати мовленнєвий супровід з, натисніть кнопку Огляд, виберіть папку в списку та натисніть кнопку Вибрати.

 5. Якщо ви вирішили почати записування з першого слайда, перейдіть до кроку 6.
  Якщо ви вирішили почати записування з іншого слайда, відкриється діалогове вікно Записати дикторський текст. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб почати дикторський текст на першому слайді в презентації, клацніть Перший слайд.

  • Щоб почати дикторський текст на вибраному слайді, клацніть Поточний слайд.

 6. У поданні показу слайдів додайте коментарі доповідача разом із будь-якими коментарями аудиторії, а потім клацніть слайд, щоб перейти до наступного слайда. Повторіть ці дії для всіх слайдів у презентації.

  Порада.: Щоб призупинити або відновити дикторський текст, клацніть слайд правою кнопкою миші, а потім у контекстному меню виберіть Зупинити звук або Запустити звук.

 7. Клацніть чорний екран виходу.

 8. Дикторський текст буде збережено автоматично, і на екрані з’явиться запитання, чи потрібно зберегти ще й хронометраж для презентації. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб зберегти хронометраж, натисніть кнопку Зберегти. Слайди відкриються в поданні сортувальника слайдів, і хронометраж слайдів відображатиметься під кожним слайдом.

  • Щоб скасувати хронометраж, натисніть кнопку Не зберігати

 1. У звичайному поданні виділіть слайд, до якого потрібно додати коментар.

 2. На вкладці Вставлення в групі Медіакліпи клацніть стрілку під кнопкою Звук, а потім виберіть команду Записати звук.

  Зображення вкладки "Insert" (Вставлення)

 3. Щоб записати коментар, натисніть кнопку Запис і почніть говорити.

 4. Завершивши записування, натисніть кнопку Зупинити.

 5. У полі Ім’я введіть ім’я для звуку та натисніть кнопку OK.

  На слайді з’явиться піктограма звуку піктограма .

Коли ви додаєте дикторський текст, Office PowerPoint 2007 автоматично записує хронометраж кожного слайда. Ви також можете вручну додати хронометраж слайдів до дикторського тексту.

 1. У звичайному режимі виділіть слайд, для якого потрібно налаштувати хронометраж.

 2. На вкладці Анімація в групі Перехід до цього слайда в області Зміна слайда встановіть прапорець Після та введіть значення тривалості показу слайда на екрані в секундах.

  зображення вкладки «анімації»

  Повторіть ці дії для кожного слайда, для якого потрібно налаштувати хронометраж.

Порада.: Якщо потрібно, щоб наступний слайд відображався після натискання кнопки миші або автоматично після зазначеного інтервалу в секундах (залежно від того, що відбудеться раніше), можна встановити обидва прапорці: Клацання кнопки миші та Після.

У разі вимкнення хронометражу самі слайди не видаляються. Значення хронометражу можна відновити в будь-який момент, не встановлюючи їх повторно. Проте якщо хронометраж слайдів вимкнуто, під час запису дикторського тексту перехід до наступного слайда не відбуватиметься автоматично – його потрібно буде виконувати вручну.

 1. У звичайному поданні на вкладці Показ слайдів у групі Настроювання натисніть кнопку Настроювання показу слайдів.

  Зображення вкладки «Показ слайдів»

 2. В області Зміна слайдів установіть перемикач Вручну.

Порада.: Щоб знову ввімкнути хронометраж, в області Зміна слайдів установіть перемикач за часом.

Підготовка до запису

Спочатку відкрийте потрібну презентацію й перейдіть на вкладку Slide Show (Показ слайдів).

Підказка.   Якщо презентація містить багато слайдів, радимо скористатися зручнішим поданням Slide Sorter (Сортувальник слайдів). Для цього перейдіть на вкладку View (Подання) і виберіть Slide Sorter (Сортувальник слайдів).

Ось що потрібно перевірити, перш ніж почати записування:

 • Щоб записати лише частину набору слайдів, виконайте одну з перелічених нижче дій, перш ніж почати.

  • Виберіть слайди, які додавати не потрібно, і натисніть кнопку Hide Slide (Приховати слайд).

   АБО

  • Виберіть Custom Show (Довільний показ) > Custom Slide Show (Довільний показ слайдів) > + (додавання).

   Натисніть кнопку "Hide Slide" (Приховати слайд) або "Custom Show" (Довільний показ), щоб записати набір слайдів.
 • Натисніть кнопку Rehearse (Репетиція), щоб змінити інтервал між слайдами, не змінюючи при цьому дикторський текст або вже записані рухи.

  Спробуйте різні інтервали між слайдами за допомогою кнопки "Rehearse" (Репетиція)
 • Переконайтеся, що мікрофон налаштовано правильно. На комп’ютері Mac виберіть Системні параметри > Звук.

Записування показу слайдів

Щоб додати дикторський текст або коментарі до показу слайдів, переконайтеся, що мікрофон працює справно.

Щоб почати записування:

 1. Перейдіть на вкладку Slide Show (Показ слайдів), виберіть слайд, з якого потрібно почати записування, і натисніть кнопку Record Slide Show (Записати показ слайдів).

  Натисніть кнопку "Record Slide Show" (Записати показ слайдів), щоб почати записування.
 2. Під час записування використовуйте клавіші Ctrl + клацання мишею, щоб отримати доступ до команд записування, що дають змогу переходити між слайдами, змінювати курсори або ініціювати затемнення чи засвітлення екрана.

  Клацніть, утримуючи натиснутою клавішу Control, щоб переглянути список команд, доступних під час записування.
 3. Натисніть кнопку End Show (Завершити показ), щоб зупинити записування.

 4. Відкриється діалогове вікно Save (Зберегти). Натисніть кнопку Yes (Так), щоб зберегти запис, або No (Ні), щоб знову записати показ слайдів.

  Щойно збережений запис замінить попередньо створений. Щоб записати інший показ слайдів із тим же набором слайдів, збережіть файл презентації з іншим іменем.

 5. Натисніть кнопку Play from Start (Відтворити з початку), щоб прослухати запис.

Сполучення клавіш, доступні під час записування

Радимо роздрукувати цей список сполучень клавіш і тримати його під рукою під час записування.

Завдання

Сполучення клавіш

Перехід до наступного слайда або анімації

N
Клацнути
Пробіл
Стрілка вправо
Стрілка вниз
Return
Page Down

Перехід до попереднього слайда або анімації:

P
Видалити
Стрілка вліво
Стрілка вгору
Page Up

Перехід до певного слайда

Номер слайда + Enter

Перемикання затемнення екрана

B
. (крапка)

Перемикання засвітлення екрана

W
, (кома)

Запуск або перезапуск автоматичного показу слайдів:

S

Завершення показу слайдів

Esc
Command+. (крапка)

Стирання рукописного фрагмента на екрані

E

Перехід до наступного прихованого слайда

H

Змінення вказівника на перо

Command+P

Змінення вказівника на стрілку

Command+A

Приховання стрілки під час руху миші

Control+H

Контекстне меню

Control + клацання

Продовження показу слайдів клацанням миші (лише в режимі репетиції)

M

Установлення параметрів відтворення

Завершивши записування й підготувавши презентацію до публікації, натисніть кнопку Set up Slide Show (Налаштувати показ слайдів) і виберіть відповідні параметри для своєї аудиторії.

Виберіть тип показу слайдів та інші параметри, перш ніж розповсюдити його
 • Show type    (Тип показу). Відображення у вікні або на весь екран.

 • Show options    (Варіанти показу). Вимкнення дикторського тексту або анімацій.

 • Slides    (Слайди). Виберіть набір слайдів або встановіть перемикач Custom show (Довільний показ), якщо його налаштовано.

 • Advance slides    (Зміна слайдів). Налаштуйте параметри в цьому розділі, щоб користувачів могли змінювати слайди презентації вручну.

Пов’язані відомості

Додавання, змінення й видалення переходів між слайдами

Запуск презентації й перегляд нотаток у режимі доповідача

Записування звуку в PowerPoint для Mac

Додавання або видалення аудіозапису в презентації

Збереження презентації у форматі фільму або MP4

Підготовка

 • Щоб ви могли виконати описані тут дії, ваш комп’ютер має бути обладнано звуковою платою, мікрофоном і динаміками. Переконайтеся, що не запущено іншої програми для звукозапису, наприклад Speech Recognition (Розпізнавання мовлення).

 • Під час записування хронометражу слайдів записуються хронометраж і тривалість анімаційних ефектів, а також використання всіх тригерів на слайді. Якщо хронометраж у презентації не потрібен, його можна вимкнути.

 • Під час збереження презентації у форматі відео, дикторський текст не зберігається.

Записування презентації в PowerPoint 2011 для Mac

 1. В області переходів клацніть слайд, з якого потрібно почати.

  Щоб вибрати слайди в області переходів:

  1. У меню View (Подання) виберіть Normal (Звичайний).

  2. В області переходів угорі перейдіть на вкладку Slides (Слайди)  Вкладка "Slides" (Слайди) , а потім клацніть слайд. Залежно від ширини області переходів відобразяться вкладки Вкладка "Slides" (Слайди) і Вкладка "Outline" (Структура) або вкладки з піктограмами Slides (Слайди)  Вкладка "Slides" (Слайди) і Outline (Структура)  Вкладка "Outline" (Структура) .

 2. На вкладці Slide Show (Показ слайдів) у групі Presenter Tools (Знаряддя доповідача) натисніть кнопку Record Slide Show (Записати показ слайдів).

  Вкладка "Slide Show" (Показ слайдів), група "Presenter Tools" (Знаряддя доповідача)
 3. Записування почнеться автоматично, щойно ви перейдете в подання доповідача. Однак за потреби ви можете зупинити й перезапустити його. Виконайте одну з таких дій:

  Дія

  Інструкція

  Призупинення записування

  Клацніть  Кнопка для призупинення таймера

  Продовження записування

  Клацніть Кнопка "Запустити таймер"

  Скидання записування для поточного слайда

  Клацніть Кнопка "Перезапустити таймер"

  Перехід до наступного або попереднього слайда

  Клацніть Кнопки для переходу між слайдами

 4. Коли ви дійдете до останнього слайда або закриєте подання доповідача, PowerPoint запропонує вам зберегти хронометраж.

  Поради.: 

  1. У поданні сортувальника слайдів ви можете переглянути хронометраж для кожного слайда.

  2. Піктограма аудіозапису Піктограма аудіозапису на слайді відображається в правому нижньому куті кожного слайда, що містить дикторський текст. Однак глядачі не побачать її під час показу презентації.

Змінення дикторського тексту на слайді в PowerPoint 2011 для Mac

Якщо змінити дикторський текст для одного слайда, оновиться хронометраж.

 1. В області переходів виберіть слайд, для якого потрібно змінити дикторський текст.

  Щоб вибрати слайди в області переходів:

  1. У меню View (Подання) виберіть Normal (Звичайний).

  2. В області переходів угорі перейдіть на вкладку Slides (Слайди)  Вкладка "Slides" (Слайди) , а потім клацніть слайд.  Залежно від ширини області переходів відобразяться вкладки Вкладка "Slides" (Слайди) і Вкладка "Outline" (Структура) або вкладки з піктограмами Slides (Слайди)  Вкладка "Slides" (Слайди) і Outline (Структура)  Вкладка "Outline" (Структура) .

 2. На вкладці Slide Show (Показ слайдів) у групі Presenter Tools (Знаряддя доповідача) натисніть кнопку Record Slide Show (Записати показ слайдів).

  Вкладка "Slide Show" (Показ слайдів), група "Presenter Tools" (Знаряддя доповідача)

 3. Завершивши записування, натисніть кнопку Exit Show (Завершити показ) або натисніть клавішу Esc.

 4. Коли буде запропоновано зберегти хронометраж, натисніть кнопку Yes (Так).

  Примітка.: Щоб видалити дикторський текст зі слайда, клацніть піктограму аудіозапису Піктограма аудіозапису на слайді на слайді й натисніть клавішу Delete.

Самостійне налаштування хронометражу слайдів у PowerPoint 2011 для Mac

Коли ви записуєте показ слайдів, PowerPoint автоматично зберігає їхній хронометраж. Або ж ви можете вручну додати хронометраж слайдів до дикторського тексту.

 1. В області переходів виберіть один або кілька слайдів, для яких потрібно налаштувати хронометраж.

  Щоб вибрати слайди в області переходів:

  1. У меню View (Подання) виберіть Normal (Звичайний).

  2. В області переходів угорі перейдіть на вкладку Slides (Слайди)  Вкладка "Slides" (Слайди) , а потім клацніть слайд. Щоб вибрати кілька слайдів, клацайте потрібні, утримуючи натиснутою клавішу COMMAND .  Або, якщо слайди впорядковано за розділами, виберіть групу слайдів, клацнувши її заголовок.  Залежно від ширини області переходів відобразяться вкладки Вкладка "Slides" (Слайди) і Вкладка "Outline" (Структура) або вкладки з піктограмами Slides (Слайди)  Вкладка "Slides" (Слайди) і Outline (Структура)  Вкладка "Outline" (Структура) .

 2. На вкладці Transitions (Переходи) у розділі Advance Slide (Зміна слайда) установіть прапорець After (Після), а потім введіть кількість секунд.

  Вкладка "Transitions" (Переходи), група "Advance Slide" (Зміна слайда)

Вимкнення дикторського тексту або хронометражу слайдів перед відтворенням презентації в PowerPoint 2011 для Mac

Вимкнення дикторського тексту й хронометражу слайдів не призводить до їх видалення. Ви можете будь-коли знову ввімкнути дикторський текст або хронометраж, не записуючи їх заново.

Виконайте одну з таких дій:

Дія

Інструкція

Вимкнення хронометражу слайдів

На вкладці Slide Show (Показ слайдів) у групі Set Up (Налаштування) зніміть прапорець Use Timings (Використовувати хронометраж).

Вкладка "Slide Show" (Показ слайдів), група "Set Up" (Налаштування)

Вимкнення дикторського тексту для всіх слайдів

На вкладці Slide Show (Показ слайдів) у групі Set Up (Налаштування) зніміть прапорець Play Narrations (Відтворювати дикторський текст).

Вкладка "Slide Show" (Показ слайдів), група "Set Up" (Налаштування)

Інтернет-версія PowerPoint не підтримує записування показу слайдів.

Підказки щодо записування

 • Записи додаються до презентації по слайдах, тому якщо ви хочете змінити запис, необхідно просто перезаписати відповідний слайд або слайди. Крім того, ви можете змінити порядок слайдів після записування, нічого не перезаписуючи. Це також означає, що ви можете легко призупинити записування презентації та зробити перерву.

 • PowerPoint не записує аудіо або відео під час переходів між слайдами, тому не говоріть під час переходу до іншого слайда. Також робіть невелику паузу на початку та в кінці кожного слайда, щоб перехід був плавним і дикторський текст не обрізався під час переходу від одного слайда до іншого.

 • Дикторський текст не можна записати в Інтернет-версія PowerPoint. Для цього використовуйте класичну версію PowerPoint.

 • Ви можете налаштувати відео й рукописні фрагменти та змінити їхній розмір у поданні редагування.

 • Якщо є ймовірність того, що запис переглядатимуть у Інтернет-версія PowerPoint, використовуйте переходи, які підтримуються в Інтернет-версія PowerPoint ("Різка зміна", "Вицвітання", "Зсув", "Поява", "Розділення", "Випадкові смуги", "Фігура", "Морфінг").

 • Записування презентації найкраще вдається на сенсорних комп’ютерах із веб-камерою.

 • Попередній перегляд відео допоможе перевірити, чи все налаштовано правильно для записування.

 • Що стосується слайдів, для яких потрібно записати рухи (наприклад, рукописні дані), зробіть кілька копій слайда, щоб записати кілька спроб. А потім просто видаліть зайві слайди.

 • Запишіть кілька секунд тиші, вимкнувши аудіо та відео, до яких потрібно перейти через певний указаний час.

 • Для кращої якості використовуйте зовнішню веб-камеру та/або мікрофон.

  Вбудовані камери та мікрофони підходять для більшості завдань. Але якщо вам потрібне професійніше відео, використовуйте зовнішню веб-камеру, якщо це можливо. Якщо ви використовуєте PowerPoint на планшеті або ноутбуку та вводите рукописні дані пером, зовнішня камера та мікрофон дають змогу звести до мінімуму шум пера.

 • Завершивши записування першого слайда, відтворіть його.

  Перш ніж ви зайдете далеко в записуванні презентації, переконайтеся, що аудіо та відео звучать добре та мають належний вигляд.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×