Загальні відомості про SQL у програмі Access

Щоб отримати дані з бази даних, використовується мова структурованих запитів (SQL). SQL – це комп’ютерна мова, яка нагадує англійську, але використовується в програмах бази даних. Знати мову SQL важливо тому, що саме нею виконуються всі запити в Microsoft Access. Розуміння принципів роботи мови SQL допомагає створювати кращі запити, а також полегшує виправлення запитів, які повертають неправильні результати.

Примітка.: Редагувати SQL для веб-запитів не можна.

У цій статті

Загальні відомості про SQL

Основні речення SQL: SELECT, FROM і WHERE

Сортування результатів: ORDER BY

Робота зі зведеними даними: GROUP BY і HAVING

Поєднання результатів запиту: UNION

Докладніші відомості про речення SELECT

Докладніші відомості про речення FROM

Докладніші відомості про речення WHERE

Загальні відомості про SQL

SQL – це комп’ютерна мова, яка дає змогу працювати з наборами фактів і зв’язками між ними. Програми реляційних баз даних, як-от як Access, оброблюють дані на основі цієї мови. Подібно до багатьох комп’ютерних мов, SQL – це міжнародний стандарт, визнаний органами стандартизації, такими як ISO та ANSI.

Мовою SQL описуються набори даних, які можуть допомогти відповісти на запитання. Використовуючи SQL, потрібно застосовувати правильний синтаксис. Синтаксис – це набір правил, які забезпечують правильне поєднання елементів мови. Синтаксис SQL базується на синтаксисі англійської мови та має багато спільних елементів із синтаксисом Visual Basic for Applications (VBA).

Наприклад, ось як може виглядати проста інструкція SQL для отримання списку прізвищ з іменем Mary:

SELECT Last_Name
FROM Contacts
WHERE First_Name = 'Mary';

Примітка.: SQL використовується не лише для операцій із даними, а і для створення та змінення макета об'єктів бази даних, зокрема таблиць. Розділ SQL, який використовується для створення та змінення об'єктів бази даних, називається мовою визначення даних (DDL). У цьому розділі не розглядається DDL. Докладніші відомості див. у статті Створення та змінення таблиць або індексів за допомогою запиту на визначення даних.

Оператори SELECT

Для опису набору даних за допомогою SQL використовується оператор SELECT. Оператор SELECT містить повний опис набору даних, які необхідно отримати з бази даних. Вони включають наведене нижче.

  • Які таблиці містять дані.

  • Як дані з різних джерел пов'язані між собою.

  • Які поля або обчислення дають змогу отримувати дані.

  • Умови, яким мають відповідати дані, які потрібно включити.

  • Чи варто сортувати результати, і як це робити.

Речення SQL

Подібно складному реченню оператор SQL теж складається з окремих речень. Кожне речення виконує свою функцію в операторі SQL. Деякі речення обов'язкові в операторі SELECT. У наведеній нижче таблиці перелічено найпоширеніші речення SQL.

Речення SQL

Функції

Обов'язкове

SELECT

Перелічує поля, які містять потрібні дані.

Так

FROM

Перелічує таблиці, у яких містяться поля, зазначені в реченні SELECT.

Так

WHERE

Визначає умови для поля, яким мають відповідати всі запити для включення до результатів.

Ні

ORDER BY

Визначає спосіб сортування результатів.

Ні

GROUP BY

В операторі SQL, який містить агрегатні функції, перелічує поля, не зведені в реченні SELECT.

Лише за наявності таких полів

HAVING

В операторі SQL, який містить агрегатні функції, визначає умови, які застосовуються до полів, зведених в операторі SELECT.

Ні

Елементи SQL

Кожне речення SQL складається з елементів,  які можна порівняти з частинами мови. У наведеній нижче таблиці перелічено типи елементів SQL.

Елемент SQL

Подібна частина мови

Визначення

Приклад

ідентифікатор

іменник

Ім'я, яке використовується для визначення об'єкта бази даних, наприклад ім'я поля.

Користувачі.[Номер телефону]

оператор

дієслово або прислівник

Ключове слово, яке визначає або змінює дію.

AS

константа

іменник

Значення, яке не змінюється, наприклад число або NULL.

42

вираз

прикметник

Комбінація ідентифікаторів, операторів, констант і функцій, яка обчислюється до одного значення.

>= Продукти.[Ціна за одиницю]

На початок сторінки

Основні речення SQL: SELECT, FROM і WHERE

Оператор SQL приймає загальний вигляд:

SELECT field_1
FROM table_1
WHERE criterion_1
;

Примітки.: 

  • Програма Access ігнорує розриви рядків в операторі SQL. Однак, щоб полегшити читання операторів SQL для себе та інших користувачів, для кожного речення варто використовувати окремий рядок.

  • Кожний оператор SELECT закінчується крапкою з комою (;). Крапка з комою може стояти в кінці останнього речення або окремо в рядку в кінці оператора SQL.

Приклад у програмі Access

Далі показано, який вигляд може мати оператор SQL для простого вибіркового запиту у програмі Access:

Вкладка об'єкта SQL, на якій відображено інструкцію SELECT

1. Речення SELECT

2. Речення FROM

3. Речення WHERE

Оператор SQL у прикладі читається як «Вибрати дані, збережені в полях з іменами «Адреса електронної пошти» та «Компанія» в таблиці «Контакти», а саме записи, у яких значення поля «Місто» – «Сіетл».

Розгляньмо приклад речення за реченням, щоб побачити принцип роботи синтаксису SQL.

Речення SELECT

SELECT [E-mail Address], Company

Це речення SELECT. Воно складається з оператора (SELECT), після якого йдуть два ідентифікатори ([Адреса електронної пошти] та Компанія).

Якщо ідентифікатор (наприклад, «Адреса електронної пошти») містить пробіли або спеціальні символи, його потрібно брати у квадратні дужки.

У реченні SELECT не зазначається, у яких таблицях містяться поля, і не визначаються умови, які мають задовольняти дані для їх включення.

Речення SELECT завжди передує реченню FROM в операторі SELECT.

Речення FROM

FROM Contacts

Це речення FROM. Воно складається з оператора (FROM), після якого йде ідентифікатор (Контакти).

У реченні FROM не зазначаються поля для вибору.

Речення WHERE

WHERE City="Seattle"

Це речення WHERE. Воно складається з оператора (WHERE), після якого йде вираз (City="Seattle").

Примітка.: На відміну від речень SELECT і FROM речення WHERE не обов'язкове в операторі SELECT.

Речення SELECT, FROM і WHERE в SQL дають змогу виконувати багато дій. Докладні відомості про способи їхнього використання див. в таких розділах цієї статті:

Докладні відомості про речення SELECT

Докладніші відомості про речення FROM

Докладні відомості про речення WHERE

Сортування результатів: ORDER BY

Подібно до Microsoft Office Excel програма Access дає змогу сортувати результати запитів у табличному поданні даних. Також за допомогою речення ORDER BY у запиті можна вказувати спосіб сортування результатів під час виконання запиту. Якщо використовується речення ORDER BY, це речення буде останнє в операторі SQL.

Речення ORDER BY містить список полів для сортування в тому порядку, у якому потрібно застосувати операції сортування.

Наприклад, припустімо, що спочатку потрібно відсортувати результати за значенням поля «Компанія» за спаданням, а потім,  за наявності записів з однаковим значенням у полі «Компанія» – за значеннями в полі «Адреса електронної пошти» за зростанням. Речення ORDER BY матиме такий вигляд:

ORDER BY Company DESC, [E-mail Address]

Примітка.: За замовчуванням програма Access сортує значення за зростанням (від А до Я, від найменшого до найбільшого). Щоб замість цього сортувати значення за спаданням, укажіть ключове слово DESC.

Докладні відомості про речення ORDER BY див. в цій статті.

На початок сторінки

Робота зі зведеними даними: GROUP BY і HAVING

Іноді потрібно працювати зі зведеними даними, такими як обсяг загального продажу за місяць або найдорожчі товари на складі. Для цього в реченні SELECT застосуйте до поля агрегатну функцію. Наприклад, якщо за допомогою запиту потрібно відобразити кількість адрес електронної пошти для кожної компанії, речення SELECT може мати такий вигляд:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Можливість використання агрегатних функцій залежить від типу даних у полі або виразу, що використовується. Докладні відомості про доступні агрегатні функції SQL див. в цій статті.

Зазначення полів, які не використовуються в агрегатній функції: речення GROUP BY

Під час використання агрегатних функцій зазвичай потрібно також створювати речення GROUP BY. У реченні GROUP BY перелічено всі поля, до яких не застосовуються агрегатні функції. Якщо агрегатні функції застосовуються до всіх полів у запиті, створювати речення GROUP BY не потрібно.

Речення GROUP BY іде одразу після речення WHERE або після речення FROM, якщо відсутнє речення WHERE. У реченні GROUP BY порядок переліку полів відповідає порядку в реченні SELECT.

У продовження попереднього прикладу: якщо в реченні SELECT агрегатна функція застосовується до ідентифікатора [Адреса електронної пошти], а не «Компанія», речення GROUP BY матиме такий вигляд:

GROUP BY Company

Докладні відомості про речення GROUP BY див. в статті цій статті.

Обмеження агрегатних значень за допомогою умов групування: речення HAVING

Якщо для обмеження результатів потрібно використовувати умови, але поле, до якого їх потрібно застосувати, використовується в агрегатній функції, речення WHERE використовувати не можна. Натомість слід використовувати речення HAVING. Речення HAVING виконує таку саму роль, як і речення WHERE, але використовується для агрегатних даних.

Наприклад, припустімо, що функція AVG (призначена для обчислення середнього значення) використовується з першим полем у реченні SELECT:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Якщо потрібно обмежити результати запиту на основі значення цієї функції COUNT, використовувати умови для цього поля в реченні WHERE не можна. Натомість умови можна вводити в реченні HAVING. Наприклад, якщо потрібно, щоб запит повертав лише рядки за наявності більше однієї адреси електронної пошти, пов'язаної з компанією, речення HAVING може мати такий вигляд:

HAVING COUNT([E-mail Address])>1

Примітка.: Запит може містити як речення WHERE, так і речення HAVING – умови для полів, які не використовуються в агрегатній функції, зазначаються в реченні WHERE, а умови для полів, які використовуються в агрегатних функціях, зазначаються в реченні HAVING.

Докладні відомості про речення HAVING див. в цій статті.

На початок сторінки

Поєднання результатів запиту: UNION

Якщо потрібно переглянути всі дані, повернуті одразу кількома подібними вибірковими запитами, у вигляді спільного набору, використовується оператор UNION.

Оператор UNION дає можливість поєднувати два оператори SELECT в одному. Оператори SELECT, які поєднуються, повинні мати однакову кількість полів виводу, розташованих в одному порядку з однаковими або сумісними типами даних. Під час виконання запиту дані з кожного набору відповідних полів поєднуються в одне поле виводу, щоб кількість полів у результатах запиту збігалася з кількістю полів у кожному операторі SELECT.

Примітка.: Для запиту на об'єднання типи даних «Текст» і «Число» вважаються сумісними.

Під час використання оператора UNION за допомогою ключового слова ALL можна також указати, чи потрібно включати повторювані рядки, якщо вони є, у результати запиту.

Базовий синтаксис SQL для запиту на об'єднання, у якому поєднано два оператори SELECT, має такий вигляд:

SELECT field_1
FROM table_1
UNION [ALL]
SELECT field_a
FROM table_a
;

Наприклад, припустімо, що існує дві таблиці під назвами «Продукти» та «Послуги». Обидві таблиці мають поля, у яких зазначено ім'я продукту або послуги, ціну, наявність гарантій та гарантійних зобов’язань і відомості про ексклюзивні пропозиції. Незважаючи на те, що в таблиці «Продукти» зберігається інформація про гарантії, а в таблиці «Послуги» зберігається інформація про гарантійні зобов'язання, основна інформація в цих таблицях тотожна (наявність запоруки якості для певного продукту або послуги). Для поєднання чотирьох полів цих двох таблиць можна використовувати запит на об'єднання на зразок наведеного нижче.

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services
;

Докладніше про поєднання операторів SELECT за допомогою оператора UNION див. у статті Поєднання результатів кількох вибіркових запитів за допомогою запиту на об'єднання.

На початок сторінки

Докладні відомості про речення SELECT

У реченні SELECT оператора SELECT перелічено поля з даними, які потрібно використати.

Використання квадратних дужок з ідентифікаторами

Імена полів у реченні SELECT також можна брати у квадратні дужки. Якщо ім'я не містить пробілів або спеціальних символів (наприклад, розділових знаків), використовувати квадратні дужки необов'язково. Якщо ім'я містить пробіли або спеціальні символи, потрібно використовувати дужки.

Порада.: Ім’я, яке містить пробіли, легше читати, і воно може заощадити час створення форм і звітів. Проте коли ви писатимете оператори SQL, вам, можливо, знадобиться вводити більше даних. Слід враховувати це, називаючи об’єкти в базі даних.

Якщо оператор SQL має два або більше полів з однаковими іменами, до імені поля в реченні SELECT необхідно додавати ім'я джерела даних кожного поля. Слід використовувати те саме Ім'я джерела даних, що вказано в реченні FROM.

Вибір усіх полів

Якщо потрібно включити всі поля із джерела даних, можна перелічити їх усі в реченні SELECT або скористатися символом узагальнення – зірочкою (*). Якщо використовується зірочка, програма Access під час виконання запиту визначає поля, які містяться у джерелі даних, і включає всі ці поля в запит. Це гарантує, що запит буде оновлений у разі додання нових полів до джерела даних.

В операторі SQL зірочку можна використовувати з одним або кількома джерелами даних. Використовуючи зірочку з кількома джерелами даних, разом із зірочкою потрібно вказувати ім'я джерела даних, щоб програма Access могла визначити, з якого джерела даних потрібно включити всі поля.

Наприклад, припустімо, що вам потрібно вибрати всі поля в таблиці «Замовлення» та лише адресу електронної пошти в таблиці «Контакти». Речення SELECT може мати такий вигляд:

SELECT Orders.*, Contacts.[E-mail Address]

Примітка.: Будьте уважні під час додавання зірочки. Якщо пізніше до джерела даних додано нові поля, які ви не планували, результати запиту можуть виявитися неочікувані.

Вибір значень DISTINCT

Якщо відомо, що оператором буде вибрано надлишкові дані, а вам потрібні лише окремі значення, у реченні SELECT можна використати ключове слово DISTINCT. Наприклад, припустімо, що кожен із ваших клієнтів представляє кілька різних груп, деякі з яких мають спільні номери телефонів. Якщо кожний номер телефону потрібно відображати лише раз, речення SELECT матиме такий вигляд:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone]

Використання замінників імен для полів або виразів: ключове слово AS

За допомогою ключового слова AS і короткого імені поля в реченні SELECT можна змінити підпис, відображений для будь-якого поля у вікні табличного подання даних. Коротке ім'я поля – це ім'я, призначене полю в запиті, для спрощення перегляду результатів. Наприклад, якщо потрібно вибрати дані в полі з ім'ям txtCustPhone, у якому зазначено номери телефонів клієнта, можна спростити процес перегляду результатів, використовуючи коротке ім'я поля в операторі SELECT, як показано нижче:

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Примітка.: Короткі імена полів необхідно застосовувати під час використання виразу в реченні SELECT.

Вибір за допомогою виразу

Іноді потрібно переглянути обчислення на основі своїх даних або отримати лише частину даних поля. Наприклад, припустімо, що потрібно повернути рік народження клієнтів на основі даних у полі "День_народження" бази даних. Речення SELECT може виглядати так:

SELECT DatePart("yyyy",[BirthDate]) AS [Birth Year]

Цей вираз складається з функції DatePart і двох аргументів – "рррр" (константа) і [Дата_народження] (ідентифікатор).

Ви можете використовувати будь-який дійсний вираз як поле, якщо для одного введеного значення вираз повертає одне значення.

На початок сторінки

Докладніші відомості про речення FROM

В операторі SELECT речення FROM указує на таблиці або запити з даними, які використовуватимуться в реченні SELECT.

Припустімо, що вам потрібно дізнатися номер телефону певного клієнта. Припустімо, що таблиця, у якій міститься поле з цими даними, має ім’я «tblCustomer». У такому разі речення FROM матиме такий вигляд:

FROM tblCustomer

Використання квадратних дужок з ідентифікаторами

Можна брати ім'я у квадратні дужки. Якщо ім'я не містить пробіли або будь-які спеціальні символи (наприклад, розділові знаки), використовувати квадратні дужки необов'язково. Якщо ім'я містить пробіли або будь-які спеціальні символи, потрібно використовувати дужки.

Порада.:  Ім’я, яке містить пробіли, легше читати, і воно може заощадити час створення форм і звітів. Проте коли ви писатимете оператори SQL, вам, можливо, знадобиться вводити більше даних. Слід враховувати це, називаючи об’єкти в базі даних.

Використання замінників імен для джерел даних

Для посилання на джерело даних в операторі SELECT можна використовувати інше ім'я, указуючи коротке ім'я таблиці в реченні FROM. Коротке ім'я таблиці – це ім'я, яке призначається джерелу даних у запиті, якщо в якості джерела даних використовується вираз або для спрощення читання та введення оператора SQL. Це може бути особливо корисно, якщо ім'я джерела даних задовге або складне для введення, особливо, коли існує багато полів з однаковим ім'ям у різних таблицях.

Наприклад, якщо потрібно вибрати дані із двох полів з однаковим ім'ям «ID», одне з яких походить із таблиці tblCustomer, а інше – з таблиці tblOrder, речення SELECT матиме такий вигляд:

SELECT [tblCustomer].[ID], [tblOrder].[ID]

Використовуючи короткі імена таблиць у реченні FROM, можна спростити введення запиту. Речення FROM із короткими іменами таблиць може мати вигляд:

FROM [tblCustomer] AS [C], [tblOrder] AS [O]

Надалі ці псевдоніми таблиць можна використовувати в реченні SELECT, як показано нижче:

SELECT [C].[ID], [O].[ID]

Примітка.: Під час використання короткого імені таблиці можна посилатися на джерело даних в операторі SQL, указуючи коротке або повне ім'я джерела даних.

З'єднання пов'язаних даних

Якщо потрібно об'єднати пари записів із двох джерел даних в один запис у результатах запиту, можна виконати з'єднання. З'єднання – це операція SQL, яка вказує умови пов'язання двох джерел даних і визначає, чи потрібно включати дані з одного джерела за відсутності відповідних даних в іншому джерелі.

Щоб об'єднати інформацію із двох джерел даних, потрібно виконати операцію з'єднання у спільному полі. Якщо збережені в цьому полі значення збігаються, дані записів об'єднуються в результатах.

Окрім об'єднання даних з'єднання також можна використовувати, щоб указати, чи потрібно включати записи будь-якої з таблиць за відсутності відповідного запису в пов'язаній таблиці.

Наприклад, припустімо, що ви хочете використовувати в запиті дані з двох таблиць: "Клієнти" й "Замовлення". Ці обидві таблиці мають поле "Ідентифікатор_клієнта", у якому зазначено клієнта. Кожний запис у таблиці "Клієнти" може мати один або кілька відповідних записів у таблиці "Замовлення", і відповідні значення можуть визначатися значеннями в полі "Ідентифікатор_клієнта".

Якщо потрібно з'єднати таблиці для об'єднання їхніх записів у запиті, виключивши записи будь-якої з таблиць за відсутності відповідного запису в іншій таблиці, речення FROM може мати такий вигляд (розрив рядка додано для легкості читання):

FROM [tblCustomer] INNER JOIN [tblOrder]
ON [tblCustomer].[CustomerID]=[tblOrder].[CustomerID]

У програмі Microsoft Office Access з'єднання виконуються в реченні FROM оператора SELECT. Існує два типи з'єднань: внутрішні та зовнішні. У наступних розділах пояснюються ці типи з'єднань.

Внутрішні з'єднання

Внутрішні з'єднання – це найпоширеніший тип з'єднань. Під час виконання запиту із внутрішнім з'єднанням до результатів запиту включаються лише записи, у яких спільне значення існує в обох з'єднаних таблицях.

Внутрішнє з'єднання має такий синтаксис (розрив рядка додано для легкості читання):

FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.field1 compopr table2.field2

У наведеній нижче таблиці описано різні складові операції INNER JOIN (внутрішнє з'єднання).

Складова

Опис

таблиця1, таблиця2

Імена таблиць, записи яких об’єднуються.

поле1, поле2

Імена з’єднуваних полів. Якщо поля не числові, вони мають належати до одного тип даних і містити однакові дані, але можуть мати різні імена.

оператор_порівняння

Будь-який реляційний оператор порівняння: "=", "<", ">", "<=", ">=" або "<>".

Зовнішні з'єднання

Зовнішні з'єднання подібні до внутрішніх, оскільки вони повідомляють запиту метод поєднання інформації із двох джерел. Зовнішні з'єднання відрізняються тим, що вказують, чи потрібно включати дані за відсутності спільного значення. Зовнішні з'єднання направлені, тобто можна вказати, чи потрібно включати всі записи з першого джерела даних, зазначеного у з'єднанні (так зване «ліве з'єднання»), або із другого джерела даних у з'єднанні (так зване «праве з'єднання»).

Зовнішнє з'єднання має зазначений нижче синтаксис:

FROM таблиця1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN таблиця2
ON таблиця1.поле1оператор_порівняння таблиця2.поле2

У зазначеній нижче таблиці описано різні складові операцій LEFT JOIN (ліве з'єднання) і RIGHT JOIN (праве з'єднання).

Складова

Опис

таблиця1, таблиця2

Імена таблиць, записи яких об’єднуються.

поле1, поле2

Імена об’єднаних полів. Поля повинні мати однаковий тип даних, але не повинні мати однакових імен.

оператор_порівняння

Будь-який реляційний оператор порівняння: "=," "<," ">," "<=," ">=," або "<>."

Докладні відомості про об’єднання див. в статті Об’єднання таблиць і запитів.

На початок сторінки

Докладні відомості про речення WHERE

Щоб обмежити кількість записів, повернених у запиті, за допомогою даних, у реченні WHERE оператора SELECT використовуйте умови запиту. Умова запиту подібна до формули – це рядок, який може складатися з посилань на поле, операторів і констант. Умови запиту мають тип виразу.

У наведеній нижче таблиці показано деякі зразки умов із поясненням принципів їхньої роботи.

Умови

Опис

>25 і <50

Ця умова застосовується до поля «Число», наприклад «Ціна» або «Одиниць_на_складі» та включає лише записи зі значеннями полів від 25 до 50.

DateDiff ("рррр", [Дата_народження], Дата()) > 30

Ця умова застосовується до поля Дата/час (наприклад, «Дата_народження»). До результатів запиту ввійдуть лише записи, у яких кількість років між датою народження особи та сьогоднішньою датою більша 30.

Дорівнює Null

Цю умову можна застосувати до будь-якого типу поля, щоб відобразити записи, у яких значення поля пусте (null).

Як показано в попередній таблиці, умови можуть сильно розрізнятися залежно від типу даних у полі, до якого вони застосовуються, і від особливих вимог. Деякі умови прості та використовують базові оператори й константи. Інші – складні та використовують функції і спеціальні оператори, а також містять посилання на поля.

Увага!: Якщо поле використовується з агрегатною функцією, указувати умови для цього поля в реченні WHERE не можна. Замість цього для зазначення умов для агрегованих полів використовується речення HAVING. Докладніші відомості див. у розділі Робота зі зведеними даними: GROUP BY і HAVING.

Синтаксис речення WHERE

Базовий синтаксис речення WHERE представлено нижче:

WHERE field = criterion

Наприклад, припустімо, що вам необхідно отримати номер телефону клієнта, але ви пам'ятаєте лише прізвище цього клієнта Бейгл (Bagel). Замість того, щоб переглядати всі номери в телефонній книзі, можна використати речення WHERE, щоб обмежити результати та спростити пошук потрібного номера телефону. Якщо припустити, що прізвища зберігаються в полі під назвою «Прізвище» (LastName), речення WHERE матиме такий вигляд:

WHERE [LastName]='Bagel'

Примітка.: Умови в реченні WHERE не обов’язково повинні базуватися на рівності значень. Ви можете використовувати інші оператори порівняння, наприклад "більше ніж" (>) або "менше ніж" (<). Наприклад, WHERE [Ціна]>100.

Використання речення WHERE для поєднання джерел даних

Іноді може знадобитися поєднувати джерела даних на основі полів, які містять відповідні дані, але різних типів. Наприклад, якщо потрібно порівняти поле однієї таблиці, яке має тип даних «Число», з полем іншої таблиці, яке має тип даних «Текст».

Не можна створювати з'єднання між полями з різними типами даних. Щоб поєднати дані із двох джерел на основі значень полів із різними типами даних, потрібно створити речення WHERE, у якому одне поле використовуватиметься в якості умови для іншого поля, використавши ключове слово LIKE.

Наприклад, припустімо, що потрібно використати дані з таблиць «table1» і «table2», але лише коли дані в полі «field1» (текстове поле в таблиці «table1») відповідають даним у полі «field2» (числове поле в таблиці «table2»). Речення WHERE матиме такий вигляд:

WHERE field1 LIKE field2

Докладні відомості про те, як створити умови для використання в реченні WHERE, див. в статті Приклади умов запиту.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×