Загальні відомості про типи вмісту та публікування типів вмісту

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Типи вмісту дають можливість узгоджено впорядковувати й обробляти вміст сайтів, а також керувати ним. Визначивши тип вмісту для певних видів документів або інформаційних продуктів, можна забезпечити узгоджене керування кожною групою вмісту. Ця стаття описує основні поняття, які стосуються типів вмісту, і як за допомогою публікування типів вмісту можна спільно їх використовувати в колекціях сайтів.

У цій статті

Що таке тип вмісту?

Як відбувається успадкування типів вмісту

Як діє успадкування для типів вмісту сайту?

Як діє успадкування для типів вмісту списків?

Публікування типів вмісту

Пов'язані завдання

Що таке тип вмісту?

У процесі роботи типова організація створює різні типи вмісту, наприклад юридичні контракти, маркетингові пропозиції, технічні характеристики для проектування продукту, документи щодо процедури виробництва тощо. Хоча ці різні типи документів можуть мати невелику кількість однакових властивостей, кожний тип вмісту має унікальні атрибути, і кожен із них можна різними способами створювати, використовувати, зберігати та надавати спільний доступ до них. Організації може бути потрібно зберегти різні типи метаданих про ці різні типи вмісту або застосувати до них різні типи політик збереження або конфіденційності.

Організації можуть визначати кожен із цих наборів документів як тип вмісту. Тип вмісту – це група настройок для повторного використання, які описують спільні атрибути й поведінку певного типу вмісту. Типи вмісту можна визначити для будь-якого типу елемента, зокрема для документів, елементів списку, медіафайлів і папок.

Ви можете вказати такі атрибути для кожного типу вмісту:

  • стовпці (метадані), які слід призначити елементам цього типу вмісту;

  • настроювані форми для створення, редагування та відображення елементів цього типу вмісту;

  • робочі процеси, доступні для елементів цього типу вмісту;

  • Користувацькі розробки або функції, пов’язані з елементами вибраного типу вмісту.

  • Політика керування даними, пов’язана з елементами вибраного типу вмісту.

  • панель відомостей про документ, що відображається в сумісних програмах Microsoft Office для елементів цього типу вмісту;

  • шаблон документа для створення нових елементів цього типу (тільки типи вмісту документів);

  • перетворення документів, доступні для елементів цього типу вмісту (тільки типи вмісту документів).

Типи вмісту надають установам засоби для узгодженого керування та впорядкування даних на сайтах, у списках і бібліотеках, а також дають можливість зберігати в одному списку або бібліотеці елементи або документи кількох типів вмісту.

Якщо бібліотеку настроєно на підтримку кількох типів вмісту, у меню Створити документ користувачам пропонується список доступних типів вмісту, і вони можуть вибрати тип, що відповідає типу документа, який потрібно створити.

Відображення типів вмісту в меню «Створити документ» для елемента «Список» або «Бібліотека».

На початок сторінки

Як відбувається успадкування типів вмісту

Типи вмісту утворюють ієрархію, у якій одному типу вмісту дозволено успадковувати властивості іншого типу. Завдяки цьому різні категорії документів установи можуть мати спільні атрибути, які кожна група користувачів може змінити для певних сайтів або списків.

Існує дві основні групи типів вмісту: типи вмісту сайтів і типи вмісту списків.

Типи вмісту сайту    Типи вмісту, які визначено на рівні сайту називають типи вмісту сайту, і їх можна керувати у колекції типів вмісту сайту для сайту. Типи вмісту сайту, доступні для використання в будь-яких підсайтів сайту, для якого вони визначені. Наприклад, тип вмісту сайту визначається в колекції типів вмісту сайту на сайті верхнього рівня в колекції сайтів, буде доступний для використання у списках і бібліотеках на всіх сайтах цієї колекції сайтів. Якщо настроєно публікування типів вмісту та цієї колекції сайтів – це концентратор для публікування типів вмісту, виберіть наведені нижче типи вмісту сайту можна опублікувати в підключенні колекцій сайтів і веб-застосунків. Типи вмісту сайту можна окремо додавати до списків або бібліотек і використовувати в цих списків або бібліотек.

Типи вмісту списків    Під час додавання типу вмісту сайту, списку або бібліотеки, вона називається типу вмісту списку. Типи вмісту списку є діти типи вмісту сайту, з якого вони створюються.

На початок сторінки

Як відбувається успадкування типів вмісту сайтів

Під час визначення нового настроюваного типу вмісту сайтів у колекції типів вмісту сайтів спочатку потрібно вибрати з цієї колекції наявний батьківський тип вмісту сайтів. Вибирати можна з великої кількості типів за промовчанням. Їх можна використовувати для створення власних настроюваних типів вмісту сайтів. Новий створений тип вмісту сайтів успадковує всі атрибути свого батьківського типу вмісту, наприклад шаблон документа, параметр "лише для читання" або стовпці. Після створення нового типу вмісту сайтів можна змінити ці атрибути.

Під час внесення змін до типу вмісту сайтів можна вказати, чи потрібно також оновити дочірні типи вмісту сайтів або списків, які успадковують їхні атрибути з оновлюваного типу вмісту сайтів. Ви можете оновити тільки атрибути, спільні для дочірніх типів вмісту сайтів або списків і батьківського типу вмісту. Якщо в дочірньому типі вмісту сайтів настроєно додаткові атрибути, яких немає в батьківському типі вмісту сайтів (наприклад, додаткові стовпці), настроювання не перезаписуються під час оновлення дочірнього типу вмісту сайтів. Внесені зміни до типів вмісту сайтів не впливають на батьківський тип вмісту сайтів, з якого їх створено.

На наведеному нижче рисунку показано, як відбувається успадкування типу вмісту. Колекція типів вмісту сайтів для цього сайту верхнього рівня містить три типи вмісту сайтів: "Документ", "Характеристики для проектування" та "Пам’ятка". Типи вмісту "Характеристики для проектування" та "Пам’ятка" – це дочірні елементи типу вмісту "Документ", і в обох є стовпець "Автор", оскільки вони успадковують його від батьківського типу вмісту. На підсайті цієї колекції сайтів за допомогою типу вмісту "Характеристики для проектування" створюється новий дочірній тип вмісту сайтів "Характеристики продукту X", який містить додатковий стовпець. Екземпляри нових типів вмісту сайтів "Характеристики продукту X" і "Пам’ятка" додаються до бібліотеки, де вони функціонують як типи вмісту списків. У бібліотеці відображаються стовпці, що відповідають обом типам вмісту, зокрема спільний для обох типів вмісту стовпець "Автор".

Схема успадкування типів вмісту

1. типу вмісту сайту зі стовпцями, представлені тексту курсивом.

2. тип вмісту списку

3 бібліотеки, до якої обидва типи вмісту додано відображення стовпців, які пов'язані з ними обома і елементи для кожного типу вмісту мають метаданих у стовпці, пов'язані з ними.

На початок сторінки

Як відбувається успадкування типів вмісту списків

Якщо у списку або бібліотеці використовується кілька типів вмісту, типи вмісту до такого списку або бібліотеки можна додавати із групи типів вмісту, доступних для веб-сайту.

Якщо до списку або бібліотеки додається тип вмісту, у цій бібліотеці чи списку стає можливе збереження елементів такого типу. Команда Створити елемент або Створити документ у списку або бібліотеці дає змогу користувачам створювати нові елементи такого типу. Одна з головних переваг типів вмісту для списків і бібліотек полягає в тому, що вони уможливлюють збереження в одному списку або бібліотеці елементів або документів кількох типів, кожний із яких може мати унікальні метадані, політики або поведінку.

Якщо тип вмісту сайтів додається до списку або бібліотеки, щоб його можна було використовувати в цьому розташуванні, він стає типом вмісту списків, дочірнім елементом для типу вмісту сайтів, з якого його створено. Цей тип вмісту списків успадковує всі атрибути свого батьківського типу вмісту сайтів, наприклад шаблон документа, параметр "лише читання", робочі процеси та стовпці.

Тип вмісту списків можна настроїти для певного списку або бібліотеки, до якої його додано. Ці настройки не вплинуть на батьківський тип вмісту сайтів. Якщо оновити батьківський тип вмісту сайтів для типу вмісту списків, тип вмісту списків успадкує ці зміни (якщо особа, яка обслуговує тип вмісту сайтів, вибере параметр застосування оновлень до всіх дочірніх типів вмісту). Якщо ви настроїли будь-які атрибути, спільні для типу вмісту списків і батьківського типу вмісту, настроювання буде перезаписано, якщо оновлення батьківського типу вмісту сайтів застосовано до всіх типів вмісту, для яких здійснюється успадкування. Якщо для типу вмісту списків настроєно додаткові атрибути, яких не містить батьківський тип вмісту (наприклад, додаткові стовпці), ці настройки не перезаписуються в разі застосування оновлень батьківського типу вмісту сайтів до всіх типів вмісту, для яких здійснюється успадкування.

На початок сторінки

Публікування типів вмісту

Організації можуть спільно використовувати типи вмісту в різних колекціях сайтів у розгортанні, настроюючи публікування типів вмісту за допомогою застосунку-служби керованих метаданих. Публікування типів вмісту допомагає організаціям узгоджено керувати вмістом і метаданими на різних сайтах, оскільки типи вмісту можна створювати й оновлювати централізовано, а оновлення можна публікувати для кількох колекцій сайтів або веб-застосунків, що підписуються на них.

Щоб настроїти публікування типів вмісту, адміністратор ферми повинен створити службу керованих метаданих і настроїти її, призначивши певну колекцію сайтів концентратором для публікування типу вмісту. Після створення й настроювання служби керованих метаданих адміністратор ферми публікує її. Адміністратор ферми за допомогою цієї опублікованої URL-адреси може підключати інші веб-застосунки до цього застосунку-служби керованих метаданих і підписуватися на його типи вмісту.

В організації можна настроїти кілька служб керованих метаданих для спільного використання типів вмісту з кількох колекцій сайтів. Окремі веб-застосунки можуть також мати зв’язок із кількома службами керованих метаданих і підписуватися на типи вмісту з кількох сайтів-концентраторів.

Службу керованих метаданих має настроювати адміністратор.

Якщо адміністратор настроїв публікування типів вмісту для служби керованих метаданих, типи вмісту з колекції типів вмісту сайтів у колекції сайтів-концентраторів можна публікувати для інших колекцій сайтів, що підписуються на них. Якщо тип вмісту опубліковано, на підписаних сайтах він має параметр "лише для читання" (однак користувачі можуть змінювати стан "лише для читання" й оновлювати тип вмісту). Власники підписаних сайтів можуть використовувати тип вмісту "як є", додаючи його до списків або бібліотек, або вдосконалити його, створивши на його основі нові типи вмісту сайтів або списків.

Якщо опублікований тип вмісту оновлено в колекції типів вмісту сайтів сайту-концентратора, оновлення можна повторно опублікувати для підписаних сайтів. Публікуванням типів вмісту керує завдання таймера, яке може настроювати адміністратор. Залежно від указаної частоти запуску цього завдання, можливий період затримки між оновленням типу вмісту й отриманням оновлення на підписаних сайтах.

Локальні версії опублікованих типів вмісту доступні лише для читання на підписаних сайтах (однак користувачі можуть змінювати стан "лише читання" й оновлювати типи вмісту). Це допомагає організаціям використовувати публікування типів вмісту для підтримки узгодженого керування вмістом на різних сайтах. У разі видалення опублікованого типу вмісту з колекції типів вмісту сайтів на сайті-концентраторі жодну його опубліковану версію не буде видалено з підписаних сайтів. Вони просто втратять стан "лише читання" та стануть доступні для редагування.

На початок сторінки

Пов'язані завдання

Керування публікуванням типів вмісту

Створення та настроювання типу вмісту сайту

Змінення типу вмісту для списку або бібліотеки

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×