Загальні відомості про таблиці

Загальні відомості про таблиці

Таблиці – це важливі об’єкти в базі даних, оскільки в них містяться всі відомості або дані. Наприклад, база даних для бізнесу може містити таблицю "Контакти", у якій зберігаються імена постачальників, адреси електронної пошти та номери телефонів. У цій статті наведено огляд таблиць у програмі Access. Перш ніж створювати таблиці, визначте, які таблиці можуть вам знадобитися та які вимоги до них висуваються. Для отримання основних відомостей щодо планування та розробки бази даних див. статтю Основи розробки бази даних.

У цій статті

Огляд

Додавання таблиці до локальної бази Access

Збереження таблиці

Огляд

Реляційна база даних, така як база даних Access, зазвичай має кілька пов’язаних таблиць. У правильно спроектованих базах даних у кожній таблиці зберігаються дані на певну тему, наприклад співробітники або продукти. Таблиця складається із записів (рядків) і полів (стовпців). Поля містять різні типи даних, наприклад текст, числа, дати та гіперпосилання.

Таблиця "Клієнти" в програмі Access, яка відображає макет записів і полів

 1. Запис — містить певні дані, наприклад відомості про конкретного працівника або продукт.

 2. Поле — містить дані про один аспект, притаманний даним у таблиці, наприклад ім’я або адресу електронної пошти.

 3. Значення поля — кожен запис має значення поля. Наприклад, Contoso, Ltd. або abc@example.com.

Властивості таблиць і полів

Характеристики та поведінка таблиць і полів визначається та контролюється властивостями. Властивості таблиці задаються у вікні властивостей таблиці, наприклад, щоб визначити спосіб відображення таблиці за промовчанням, слід задати властивість таблиці Подання за промовчанням. Властивість поля визначає аспект поведінки поля. Властивості поля можна також задати в режимі конструктора за допомогою області Властивості поля. У кожного поля є тип даних, що визначає тип відомостей, які в ньому зберігаються. Наприклад, типами даних є кілька рядків тексту або грошова одиниця.

Зв’язки таблиць

Хоча кожна таблиця містить дані на окрему тему, у таблицях у такій реляційній базі, як Access, зберігаються дані на пов’язані теми. Наприклад, база даних може містити:

 • таблицю клієнтів, яка містить імена клієнтів компанії та їхні адреси;

 • таблицю товарів, які ви продаєте, включно з цінами та зображеннями для кожного елемента;

 • таблицю замовлень, у якій відстежуються замовлення клієнтів.

Щоб пов’язати дані, які зберігаються в різних таблицях, слід створити зв’язки. Зв’язок – це логічне поєднання двох таблиць зі спільними полями.

Ключі

Поля, які використовуються для зв’язку таблиць, називаються ключами. Ключ зазвичай складається з одного поля, але може складатись і з кількох полів. Існують два типи ключів:

 • Первинний ключ. Таблиця може мати лише один первинний ключ. Первинний ключ складається з одного або кількох полів, які унікально ідентифікують кожен запис, що зберігається в таблиці. Access автоматично присвоює унікальний ідентифікаційний номер, який виконує функцію первинного ключа. Докладні відомості див. в статті Додавання або змінення первинного ключа таблиці.

 • Зовнішній ключ – таблиця також може мати один або кілька зовнішніх ключів. Зовнішній ключ містить значення, які відповідають значенням первинного ключа іншої таблиці. Нехай, наприклад, існує таблиця "Замовлення", у якій кожне замовлення має ідентифікаційний номер клієнта, що відповідає запису в таблиці "Клієнти". Поле ідентифікатора клієнта – це зовнішній ключ таблиці "Замовлення".

Відповідність значень у полях ключів формує основу зв’язків таблиць. Зв’язок таблиць використовується для об’єднання даних із пов’язаних таблиць. Припустімо, ви маєте дві таблиці: "Клієнти" й "Замовлення". У таблиці "Клієнти" кожний запис визначається за полем первинного ключа (ідентифікатором).

Щоб пов’язати кожне замовлення із клієнтом, додайте до таблиці «Замовлення» поле зовнішнього ключа, яке відповідає полю ідентифікатора в таблиці «Клієнти», а потім створіть зв’язок між двома ключами. Під час додавання запису до таблиці «Замовлення» слід використовувати значення ідентифікатора клієнта з таблиці «Клієнти». Відтак, якщо потрібно переглянути будь-яку інформацію про замовника, ви використовуєте зв’язок, щоб визначити, які дані з таблиці «Клієнти» відповідають потрібним записам у таблиці «Замовлення».

Зв’язок таблиць Access у вікні "Зв’язки"
 1. Первинний ключ (позначається піктограмою ключа поряд з іменем поля).

 2. Зовнішній ключ (зверніть увагу, що піктограма ключа відсутня).

Переваги використання зв’язків

Зберігання даних порізно у зв’язаних таблицях дає такі переваги:

 • Узгодженість.    Оскільки кожний елемент даних записується лише один раз в одній таблиці, імовірність виникнення неоднозначності або неузгодженості менша. Наприклад, ім’я клієнта зберігається лише один раз у таблиці про клієнтів, а не багаторазово (і, імовірно, неузгоджено) у таблиці, яка містить дані про замовлення.

 • Ефективність.    Записування даних в одному розташуванні означає, що використовується менший обсяг місця на диску. Крім того, знайти дані в невеликих таблицях зазвичай можна швидше, ніж у великих. Урешті, якщо ви не використовуватимете окремі таблиці для різних предметів, у таблицях з’явиться надмірна кількість даних і Null-значення (відсутність даних). Те й друге призводить до марнування місця на диску та зниження продуктивності.

 • Зрозумілість.    Макет бази даних легше зрозуміти, якщо предмети належним чином розділено між таблицями.

На початок сторінки

Додавання таблиці до локальної бази Access

Створити таблицю можна створенням нової бази даних, вставленням таблиці в наявну базу даних або імпортуванням чи зв’язуванням із таблицею з іншого джерела даних, наприклад із книги Microsoft Office Excel, документа Microsoft Office Word, текстового файлу, веб-служби або іншої бази даних. Коли створюється нова пуста база даних, у неї автоматично вставляється нова пуста таблиця. Відтак у неї можна ввести дані, щоб почати визначати поля.

Докладні відомості про додавання поля до таблиці див. в цій статті.

Створення нової таблиці в новій локальній базі даних

 1. На вкладці Файл виберіть команду Створити > Пуста настільна база даних.

 2. У полі Ім’я файлу введіть ім’я файлу нової бази даних.

 3. Щоб зберегти базу даних в іншому розташуванні, клацніть піктограму папки.

 4. Натисніть кнопку Створити.

Відкриється нова база даних із новою таблицею під назвою "Таблиця1". Перейменуйте таблицю відповідно до типу даних, що в ній зберігатимуться.

Створення нової таблиці в наявній базі даних

 1. На вкладці Файл виберіть пункт Відкрити та клацніть необхідну базу даних, якщо вона відображається у списку Останні. Якщо вона не відображається в цьому списку, виберіть один із параметрів браузера, щоб знайти необхідну базу даних.

 2. На вкладці Створити натисніть кнопку Таблиця.

Буде додано нову таблицю, яка відкриється у вікні табличного подання даних.

На початок сторінки

Зовнішні дані

Базу даних можна зв’язувати з різними зовнішніми джерелами даних, наприклад іншими базами даних, текстовими файлами та книгами Excel. Коли створено зв’язок із зовнішніми даними, програма Access може використовувати його як таблицю. Залежно від зовнішнього джерела даних і способу зв’язку, ви можете редагувати дані у зв’язаній таблиці та створювати зв’язки, які охоплюватимуть цю таблицю. Однак макет зовнішніх даних за допомогою цього зв’язку змінити не можна.

Створення таблиці імпортуванням і зв’язуванням

Таблицю можна створювати імпортуванням або зв’язуванням із даними, які зберігаються в іншому розташуванні. Ви можете імпортувати або встановити зв’язок із даними, які розміщено на аркуші Excel, у списку служб Windows SharePoint Services, у XML-файлі, в іншій базі даних Access, у папці Microsoft Office Outlook тощо.

Під час імпортування даних створюється копія даних у новій таблиці поточної бази даних. Подальші зміни у джерелі даних не впливають на імпортовані дані, а зміни в імпортованих даних не впливають на джерело даних. Підключившись до джерела даних та імпортувавши з нього дані, їх можна використовувати, більше не підключаючись до джерела даних. Також можна змінювати макет імпортованої таблиці.

Коли встановлюється зв’язок із даними, у поточній базі даних створюється зв’язана таблиця, яка підтримує постійний зв’язок із наявними даними, що зберігаються в іншому розташуванні. Якщо змінити дані у зв’язаній таблиці, вони також зміняться у джерелі. Якщо дані змінюються у джерелі, зміни також відображаються у зв’язаній таблиці. Коли використовується зв’язана таблиця, необхідно забезпечити постійне підключення до джерела даних. Змінити макет зв’язаної таблиці не можна.

Примітка.:  Змінювати дані на аркуші Excel за допомогою зв’язаної таблиці не можна. Натомість імпортуйте дані із джерела до бази даних Access, а потім у програмі Excel створіть зв’язок із цією базою даних. Щоб отримати додаткові відомості про створення зв’язку із програмою Access у програмі Excel, перегляньте довідку із програми Excel.

Створення нової таблиці за допомогою імпортування або створення зв’язку із зовнішніми даними

 1. На вкладці Зовнішні дані у групі Імпорт і зв’язування виберіть одне з доступних джерел даних.

 2. Дотримуйтесь інструкцій, які відображаються в діалогових вікнах, для кожного кроку.

  Створюється нова таблиця, яка відображається в області переходів.

Порада.:  Можна також імпортувати дані до списку SharePoint або зв’язати їх із цим списком. Додаткові відомості див. у статті Імпорт даних зі списку SharePoint і зв’язування даних із цим списком.

На початок сторінки

Створення таблиці з використанням веб-служби

У базі даних можна створити таблицю, яка підключатиметься до даних на веб-сайті з інтерфейсом веб-служби.

Примітка.:  Таблиці веб-служб доступні лише для читання.

 1. На вкладці Зовнішні дані у групі Імпорт і зв’язування виберіть пункт Додатково, а потім – Служби даних.

 2. Якщо потрібне підключення вже встановлено, перейдіть до кроку 5. В іншому разі продовжте процедуру з наступного кроку.

 3. Натисніть кнопку Установити нове підключення.

 4. Виберіть потрібний файл підключення та натисніть кнопку OK.

 5. У діалоговому вікні Створити зв’язок із даними веб-служб розгорніть потрібне з’єднання.

 6. Праворуч у діалоговому вікні програми Access відобразяться поля.

 7. За потреби введіть ім’я зв’язаної таблиці в полі Укажіть ім’я посилання. У програмі Access це ім’я використовуватиметься для зв’язаної таблиці в області переходів.

 8. Натисніть кнопку OK. У програмі Access буде створено зв’язану таблицю.

На початок сторінки

Призначення властивостей таблиці в локальній базі даних для настільних систем

Ви можете встановлювати властивості, які застосовуватимуться до всієї таблиці або до всіх записів.

 1. Виберіть таблицю, у якій потрібно встановити властивості.

 2. На вкладці Основне у групі Подання натисніть кнопку Вигляд і виберіть пункт Конструктор.

 3. На вкладці "Конструктор" у групі "Відобразити або приховати" виберіть пункт "Аркуш властивостей".

  Група "Відображення або приховання" на вкладці "Конструктор" у програмі Access .

 4. У вікні властивостей виберіть вкладку Загальні.

 5. Клацніть поле ліворуч від властивості, яку потрібно встановити, і введіть для неї потрібний параметр. Щоб переглянути список властивостей таблиці виберіть пункт Доступні властивості таблиці.

 6. Натисніть клавіші Ctrl+S, щоб зберегти внесені зміни.

  Властивість таблиці

  Використання

  Відображати подання на сайті SharePoint

  Використовується для визначення того, чи можуть подання, основані на таблиці, відображатися на сайті SharePoint.

  Примітка.: Дія цього параметра залежить від параметра властивості Відображати всі подання на сайті SharePoint для бази даних.

  Підтаблицю даних розгорнуто

  Використовується для розгортання всіх підтаблиць після відкриття таблиці.

  Висота підтаблиці даних

  Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • якщо потрібно, щоб вікно підтаблиці розгорталося для відображення всіх рядків, залишіть для цієї властивості значення 0";

  • щоб керувати висотою підтаблиці, введіть потрібну висоту в сантиметрах.

  Орієнтація

  Використовується для настроювання орієнтації подання відповідно до напрямку читання мови: зліва направо чи справа наліво.

  Опис

  Опис таблиці. Він відображатиметься в підказках до таблиці.

  Подання за промовчанням

  Використовується для встановлення подання Подання таблиці, Зведена таблиця або Зведена діаграма як подання за промовчанням після відкриття таблиці.

  Правило перевірки

  Використовується для введення виразу, який має бути істинний під час кожного додавання або змінення запису.

  Текст перевірки

  Використовується для введення повідомлення, яке відображатиметься, якщо запис суперечить виразу в полі властивості Правило перевірки.

  Фільтр

  Використовується для визначення умов для відображення лише відповідних рядків у вікні табличного подання даних.

  Розташування за

  Використовується, щоб вибрати одне або кілька полів для визначення порядку сортування за промовчанням для рядків у вікні табличного подання даних.

  Ім’я підтаблиці даних

  Використовується для визначення того, чи потрібно відображати підтаблицю у вікні табличного подання даних, і якщо це так, для визначення таблиці або запиту, що надаватиме рядки для підтаблиці.

  Зв’язати основні поля

  Використовується для перелічення в таблиці або запиті полів, що використовуються для підтаблиці та відповідають указаній для таблиці властивості Зв’язати основні поля.

  Зв’язати дочірні поля

  Використовується для перелічення в таблиці полів, які відповідають указаній для таблиці властивості Зв’язати дочірні поля.

  Фільтрувати в разі завантаження

  Використовується для автоматичного застосування умов фільтра у властивості Фільтр (установленням значення Так), коли таблицю відкрито у вікні табличного подання даних.

  Порядок розташування в разі завантаження

  Використовується для автоматичного застосування умов сортування у властивості Розташування за (установленням значення Так), коли таблицю відкрито у вікні табличного подання даних.

  Порада.: Щоб відкрити допоміжне поле для введення або редагування значення параметра в полі властивості, натисніть сполучення клавіш Shift+F2. Відобразиться вікно Масштаб. Якщо для властивості Правило перевірки визначається вираз і вам потрібна допомога в його створенні, натисніть кнопку Кнопка "Побудовник" поруч із полем властивості Правило перевірки, щоб відобразити вікно побудовника виразів.

На початок сторінки

Додавання поля до таблиці в локальній базі даних Access

Кожний елемент даних, який потрібно відстежувати, зберігається в полі. Наприклад, у таблиці контактів створюються поля "Прізвище", "Ім’я", "Номер телефону" й "Адреса". У таблиці товарів створюються поля "Назва товару", "Код товару" та "Ціна".

Перш ніж створювати поля, спробуйте розділити дані на найменші значущі складові. За потреби ви без зусиль зможете знову об’єднати їх. Наприклад, замість поля "Повне ім’я" варто створити окремі поля "Прізвище" та "Ім’я". Так вам буде легше шукати та сортувати дані за іменем, прізвищем або обома значеннями. Якщо певний елемент даних потрібно використовувати під час створення звітів або для обчислень, сортування чи пошуку, розмістіть його в окремому полі.

Створивши поле, ви також можете встановити властивості полів, щоб мати можливість керувати його відображенням і поведінкою.

У програмі Access можна створити нове поле, ввівши дані в новому стовпці у вікні табличного подання даних. Коли ви створюєте поле, ввівши дані у вікні табличного подання даних, програма Access автоматично призначає полю тип даних відповідно до введених даних. Якщо дані інших типів для значення вводити не можна, програма Access установить текстовий тип даних, але тип даних можна змінити.

Додавання поля за допомогою введення даних

Коли ви створюєте нову або відкриваєте наявну таблицю у вікні табличного подання даних, до неї можна додати поле, ввівши дані у стовпець Клацніть, щоб додати таблиці.

Таблиця в програмі Access зі стовпцем "Додати нове поле"

1. Введення даних у стовпець Клацніть, щоб додати.

Щоб додати нове поле, зробіть ось що.

 1. Створіть або відкрийте таблицю у вікні табличного подання даних.

 2. У стовпці Клацніть, щоб додати введіть ім’я поля, яке потрібно створити. Вводьте описове ім’я, щоб поле можна було легко розпізнати.

 3. Введіть дані в нове поле.

На початок сторінки

Установлення властивостей поля

Після створення поля можна встановити його властивості. Це дасть змогу керувати його відображенням і поведінкою.

Наприклад, установлення властивостей поля надає такі можливості:

 • керувати відображенням даних у полі;

 • уникати введення в поле хибних даних;

 • указувати для поля значення за промовчанням;

 • прискорити пошук і сортування даних у полі.

Деякі доступні властивості поля можна встановити під час роботи у вікні табличного подання даних. Однак, щоб отримати доступ до властивостей поля й визначити повний їх список, потрібно перейти в режим конструктора.

Установлення властивостей поля у вікні табличного подання даних

Під час роботи у вікні табличного подання даних можна перейменувати поле та змінити його тип даних, властивість Формат і деякі інші властивості.

 • Відкриття таблиці у вікні табличного подання даних   . В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю та в контекстному меню виберіть пункт Вікно табличного подання даних.

 • Щоб перейменувати поле, зробіть ось що.   Якщо додати поле за допомогою введення даних у вікні табличного подання даних, програма Access автоматично призначить полю загальне ім’я. Першому новому полю буде призначено ім’я "Поле1", другому новому полю – "Поле2" і т. д. За промовчанням ім’я поля використовується як його надпис щоразу, коли відображається поле, наприклад як заголовок стовпця таблиці. Щоб полегшити використання полів під час перегляду або редагування записів, надайте полям більш описові імена.

 • Правою кнопкою миші клацніть заголовок поля, яке потрібно перейменувати (наприклад, "Поле1").

 • У контекстному меню виберіть пункт Перейменування поля.

 • У заголовку поля введіть нове ім’я.

Імена полів можуть складатися щонайбільше із 64 символів (букв або цифр), включно із пробілами.

Змінення типу даних поля

Коли поле створюється за допомогою введення даних у вікні табличного подання даних, програма Access перевіряє ці дані, щоб визначити для поля відповідний тип даних. Наприклад, якщо ввести 01.01.2006, програма Access визначить ці дані як дату та встановить для поля тип даних "Дата й час". Якщо програмі Access не вдається напевно визначити тип даних, за промовчанням буде встановлено текстовий тип даних.

Від типу даних поля залежить, які інші властивості поля можна встановити. Наприклад, для поля з типом даних "Гіперпосилання" або Memo можна встановити тільки властивість Лише додавання.

Можливо, у деяких випадках вам потрібно буде змінити тип даних поля вручну. Припустімо, є номери кімнат, які нагадують дати, наприклад "10/2001". Якщо в нове поле у вікні табличного подання даних ввести 10/2001, функція автоматичного визначення типу даних вибере для поля тип даних "Дата й час". Оскільки номери кімнат – це підписи, а не дати, їм слід призначити текстовий тип даних. Щоб змінити тип даних поля, виконайте такі дії:

 1. Перейдіть на вкладку Поля.

 2. У групі Форматування у списку Тип даних виберіть потрібний тип даних.

  Зображення стрічки Access із групою "Тип даних і форматування"

Змінення формату поля

Крім визначення типу даних нового поля, програма Access також може встановлювати для поля властивість Формат на основі введених даних. Наприклад, якщо ввести "10:50", буде визначено тип даних "Дата/час" і для властивості Формат установлено значення "Середній формат часу". Щоб змінити властивість Формат поля вручну, виконайте такі дії:

 1. На стрічці перейдіть на вкладку Поле.

 2. У групі Форматування у списку Форматування виберіть потрібний формат.

  Примітка.:  Залежно від типу даних поля список Форматування може бути недоступний для деяких полів (наприклад, для текстового).

Установлення інших властивостей поля

 1. У вікні табличного подання даних виберіть поле, для якого потрібно встановити властивість.

 2. На вкладці Поле у групі Форматування виберіть потрібні властивості.

  Зображення стрічки Access із групою "Тип даних і форматування"

На початок сторінки

Установлення властивостей поля

Обчислюване поле створюється в режимі конструктора.

 • Відкрийте в режимі конструктора таблицю, у якій необхідно створити обчислюване поле.    В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю та в контекстному меню виберіть пункт Режим конструктора.

 • Змінення типу даних поля    Знайдіть ім’я поля, для якого потрібно задати тип даних, виберіть поле Тип даних, а потім виберіть тип даних у списку.

 • Щоб установити інші властивості поля, зробіть ось що   . На сітці макета таблиці виберіть поле, для якого потрібно встановити властивості. В області Властивості поля введіть необхідні настройки для кожної властивості. Натисніть сполучення клавіш Ctrl+S, щоб зберегти зміни.

  Примітка.:  Властивості, які можна задати, залежить від типу даних поля.

На початок сторінки

Збереження таблиці

Створивши або змінивши таблицю в локальній базі, потрібно зберегти її макет. Якщо вона зберігається вперше, дайте їй ім’я, що описує дані, які вона містить. Можна використовувати до 64 букв і цифр, включно з пробілами. Наприклад, назвіть таблицю "Клієнти", "Запаси деталей" або "Товари".

Access пропонує широкі можливості іменування таблиць. Проте існують деякі обмеження, які потрібно врахувати. Ім’я таблиці може містити не більше 64 символів. Воно може складатися з будь-якого поєднання букв, чисел, пробілів і спеціальних символів, за винятком крапки (.), знаку оклику (!), квадратних дужок ([]), початкового пробілу, знаку рівності (=) і недрукованих символів, наприклад символу повернення каретки. Ім’я також не може містити такі символи: ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Порада.: Радимо розробити угоду про іменування для об’єктів у базі даних і послідовно її дотримуватися.

 1. На панелі швидкого доступу натисніть кнопку Зберегти або сполучення клавіш CTRL+S.

 2. Якщо ви зберігаєте таблицю вперше, введіть ім’я для таблиці, а потім натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×