Загальні відомості про елементи керування

Загальні відомості про елементи керування

У цій статті описано різні види елементів керування, доступні у програмі Access, і показано, як додавати елементи керування до форм і звітів. Елементи керування – це складові форми або звіту, які використовуються для введення, редагування або відображення даних. Наприклад, текстове поле – це поширений елемент керування для відображення даних у звітах або для введення та відображення даних у формах. До інших поширених елементів керування належать кнопки, прапорці та поля зі списками (розкривні списки).

У цій статті

Знайомство з елементами керування

Знайомство з макетами

Що таке елементи керування?

Елементи керування дають змогу переглядати дані та працювати з ними в застосунку бази даних. Найпоширеніший елемент керування – це текстове поле, але також до елементів керування належать кнопки, надписи, прапорці та елементи керування підформи/підзвіту.

Елементи керування можуть бути зв'язані, вільні або обчислювані.

 • Зв'язаний елемент керування.    Елемент керування, джерело даних якого – поле в таблиці або запиті, називається зв'язаним елементом керування. Зв'язані елементи керування можуть використовуватися для відображення значень, які отримуються з полів у базі даних. Це може бути текст, дати, числа, значення «Так/Ні», зображення або діаграми. Наприклад, текстове поле, у якому відображається прізвище працівника, може отримувати ці дані з поля «Прізвище» в таблиці «Працівники».

 • Вільний елемент керування.    Елемент керування, який не має джерело даних (наприклад, поле або вираз), називається вільним елементом керування. Вільні елементи керування використовуються для відображення відомостей, зображень, ліній або прямокутників. Наприклад, надпис, у якому відображається назва форми – це вільний елемент керування.

 • Обчислюваний елемент керування.    Елемент керування, джерело даних якого – вираз, а не поле, називається обчислюваним елементом керування. Значення, яке потрібно використовувати як джерело даних для цього елемента керування, указується за допомогою визначення виразу. Вираз може бути комбінацією операторів (наприклад, = і +), імен елементів керування, імен полів, функцій, які повертають одне значення, і констант. Наприклад, наведений нижче вираз обчислює вартість товару зі знижкою 25 відсотків: значення поля «Ціна» (Unit Price) помножується на значення константи (0,75).

= [Ціна за одиницю] * 0,75

У виразі можуть використовуватися дані з поля основної таблиці або основного запиту форми чи звіту або дані з іншого елемента керування у формі чи звіті.

Примітка.: Обчислення також можна виконувати в таблицях, додаючи обчислюване поле, або в запитах, вводячи вираз у рядок «Поле» сітки запиту. Після цього можна зв’язати форми та звіти з цими таблицями або запитами, щоб відобразити обчислення у формах або звітах, не створюючи обчислюваний елемент керування.

Під час створення форми або звіту доцільно спершу додавати й упорядковувати всі зв’язані елементи керування, особливо якщо вони становлять більшість елементів керування в об’єкті. Потім можна додати вільні й обчислювані елементи керування для завершення конструювання за допомогою засобів у групі Елементи керування на вкладці Конструктор у поданні розмічування або в режимі конструктора.

Елемент керування зв’язується з полем через визначення поля, з якого елемент керування отримує дані. Можна створити елемент керування, приєднаний до вибраного поля, перетягнувши поле з області списку полів до форми або звіту. В області списку полів відображаються поля основної таблиці або базового запиту форми. Щоб відобразити область списку полів, відкрийте об’єкт у поданні розмічування або в режимі конструктора, а потім на вкладці Конструктор у групі Знаряддя виберіть команду Додати наявні поля. Якщо клацнути двічі поле в області списку полів, елемент керування відповідного типу для цього поля додається до об’єкта у програмі Access.

Інший спосіб приєднати поле до елемента керування – ввести ім’я поля в самому елементі керування (якщо об’єкт відкрито в режимі конструктора) або в полі властивості Джерело елемента керування у вікні властивостей елемента керування. У вікні властивостей визначаються характеристики елемента керування, зокрема ім’я, джерело даних і формат. Щоб відобразити або приховати вікно властивостей, натисніть клавішу F4.

Використання області Список полів – це найкращий спосіб створити з'єднаний елемент керування із двох причин.

 • Програма Access автоматично визначає вкладений надпис елемента керування за ім’ям поля (або підписом, визначеним для цього поля в основній таблиці або основному запиті), тому не потрібно вводити підпис елемента керування власноруч.

 • Більшість властивостей елемента керування Access установлює автоматично відповідно до властивостей поля в основній таблиці або основному запиті (наприклад, властивостей Формат, Кількість знаків після коми та Маска вводу).

Якщо вільний елемент керування вже створено та його потрібно з'єднати з полем, установіть значення в полі властивості елемента керування Джерело елемента керування, щоб указати ім’я поля. Для отримання додаткових відомостей про властивість Джерело елемента керування натисніть клавішу F1, коли курсор розташовано в розкривному списку цієї властивості.

На початок сторінки

Що таке макети?

Макети – це напрямні, які вирівнюють елементи керування по горизонталі та вертикалі, щоб надати формі охайний вигляд. Макет можна порівняти з таблицею, де кожна клітинка або пуста, або містить один елемент керування. Нижче описано процедури додавання, видалення та перевпорядкування елементів керування в макетах.

Примітка.: Макети необов’язкові, якщо ви створюєте базу даних для настільного комп’ютера, яка відкриватиметься лише у програмі Access. Проте, якщо ви плануєте опублікувати базу даних на сервері SharePoint і використовувати її у браузері, потрібно використати макети для всіх форм і звітів, які відображатимуться у браузері.

Додаткові відомості про веб-бази даних див. в статті Створення бази даних Access для спільного використання в Інтернеті.

Існує багато різних способів настроювання макетів, але зазвичай вони настроюються в табличному форматі або форматі стовпця записів. За допомогою цих двох основних форматів можна розділяти або об’єднувати клітинки, щоб пристосовувати макет до елементів керування. Додаткові відомості див. у розділі Розділення або об’єднання клітинок у макеті.

 • У табличних макетах елементів керування елементи впорядковано в рядках і стовпцях, як в електронній таблиці, а надписи розташовано вздовж верхнього рядка, як показано на цій ілюстрації:

  Табличний макет у звіті.

  Табличні макети елементів керування завжди містяться у двох розділах форми або звіту. Незалежно від того, який розділ займають елементи керування, підписи завжди розташовуються у верхньому розділі.

 • У макетах стовпця записів елементи керування розташовуються вертикально, як у паперовій формі, а підпис розміщується ліворуч від кожного елемента керування, як показано на цій ілюстрації:

  Макет стовпця записів у формі.

  Макети стовпця записів завжди займають один розділ форми або звіту.

Програма Access автоматично створює табличні макети за наведених нижче умов.

 • Можна створити новий звіт, клацнувши Звіт у групі Звіти на вкладці Створити.

 • Можна також створити звіт, клацнувши Пустий звіт у групі Звіти на вкладці Створити, а потім перетягнувши поле з області Список полів до звіту.

Програма Access автоматично створює макети стовпця записів за зазначених нижче умов.

 • Щоб створити нову форму, клацніть Форма у групі Форми на вкладці Створити.

 • Також можна створити форму, клацнувши Пуста форма у групі Форми на вкладці Створити, а потім перетягнувши поле з області Список полів до форми.

У цьому розділі

Створення макета

Переключення табличного макета на макет стовпця записів і навпаки

Розділення одного макета на два

Додавання рядків і стовпців до макета

Вилучення рядків і стовпців із макета

Розділення та об’єднання клітинок у макеті

Перевпорядкування елементів керування в макеті

Додавання елементів керування до макета

Вилучення елементів керування з макета

Створення макета

Можна створити новий макет елементів керування в наявній формі або звіті, виконавши зазначені нижче дії.

 1. Виберіть елемент керування, який потрібно додати до макета.

 2. Якщо до цього макета потрібно додати інші елементи керування, виберіть ці елементи керування, утримуючи натиснутою клавішу Shift.

 3. На вкладці Упорядкування у групі Таблиця виберіть формат: Табличний або Стовпець записів.

Програма Access створить макет і додасть до нього вибрані елементи керування.

На початок розділу

Переключення табличного макета на макет стовпця записів і навпаки

Щоб повністю переключити один тип макета на інший, виконайте зазначені нижче дії.

 • Виберіть у макеті клітинку, яку потрібно змінити.

 • На вкладці Упорядкування у групі Рядки та стовпці клацніть Вибір макета.

 • На вкладці Упорядкування у групі Таблиця виберіть потрібний тип макета (Табличний або Стовпець записів).

Програма Access перевпорядкує елементи керування за потрібним типом макета.

На початок розділу

Розділення одного макета на два

Можна розділити макет елементів керування на два макети, виконавши зазначені нижче дії.

 1. Виберіть клітинки, які потрібно перемістити до нового макета, утримуючи натиснутою клавішу Shift.

 2. На вкладці Упорядкування у групі Таблиця виберіть потрібний тип для нового макета (Табличний або Стовпець записів).

Програма Access створить макет елементів керування та додасть до нього вибрані елементи керування.

Примітка.: Вихідний макет може містити пусті рядки та стовпці внаслідок розділення макета. Щоб видалити рядок або стовпець, клацніть правою кнопкою миші клітинку в рядку або стовпці, а потім виберіть команду Видалити рядок або Видалити стовпець.

На початок розділу

Додавання рядків і стовпців до макета

 1. Виберіть клітинку, суміжну з областю, до якої потрібно додати новий рядок або стовпець.

 2. Щоб вставити новий рядок вище або нижче від наявного рядка, на вкладці Упорядкування у групі Рядки та стовпці виберіть команду Вставити вище або Вставити нижче. Щоб вставити новий стовпець зліва або справа від наявного стовпця, виберіть команду Вставити зліва або Вставити справа.

Програма Access додасть новий рядок або стовпець до макета.

На початок розділу

Видалення рядків і стовпців із макета

 1. Виберіть у рядку або стовпці клітинку, яку потрібно видалити.

 2. Щоб вибрати стовпець або рядок, на вкладці Упорядкування у групі Рядки та стовпці виберіть команду Вибрати стовпець або Вибрати рядок.

 3. Натисніть клавішу Delete.

Програма Access видалить рядок або стовпець із макета.

На початок розділу

Розділення та об'єднання клітинок у макеті

Подібно до таблиці в документі текстового редактора макет складається із клітинок, упорядкованих у рядки та стовпці. Кожна клітинка може містити один елемент керування, наприклад текстове поле, підпис або кнопку. Можна створити дві клітинки, розділивши одну клітинку по горизонталі чи вертикалі або створити одну велику клітинку, яка охоплюватиме кілька рядків або стовпців у макеті, об'єднавши кілька клітинок разом. Навіть якщо клітинка охоплюватиме кілька рядків або стовпців, вона все одно не може містити більше одного елемента керування.

Розділення клітинок

У результаті розділення клітинки по вертикалі у структурі макета створюється новий рядок. Якщо в тому самому рядку існують інші клітинки, подібні до розділеної, вони зберігають однаковий розмір (охоплюють два основні рядки, отримані в результаті розділення). У результаті розділення клітинки по горизонталі у структурі макета створюється новий стовпець. Якщо в тому самому стовпці існують інші клітинки, подібні до розділеної, вони зберігають однаковий розмір (охоплюють два основні стовпці, отримані в результаті розділення).

Об'єднання клітинок

Примітка.: Ви можете об’єднувати кілька пустих клітинок або одну клітинку, яка містить елемент керування, з іншими пустими клітинками. Проте не можна об’єднувати клітинки, які містять кілька елементів керування, оскільки кожна клітинка може містити лише один елемент керування.

 1. Виберіть першу клітинку, яку потрібно об'єднати.

 2. Виберіть інші клітинки, які потрібно об'єднати, утримуючи натиснутою клавішу Shift.

 3. На вкладці Упорядкування у групі Об'єднати або розділити клацніть Об'єднати.

Примітка.: У процесі розділення та об'єднання кількох клітинок у макеті основна структура рядків і стовпців стає дедалі складніша. Внаслідок цього можуть виникати ускладнення зі зміненням розміру потрібної клітинки. Радимо спочатку якомога ретельніше настроїти висоту рядків і розміри стовпців, а потім переходити до розділення та об'єднання клітинок, щоб створити бажаний макет.

На початок розділу

Перевпорядкування елементів керування в макеті

Елемент керування можна переміщати в макеті або між макетами, перетягуючи його до потрібного розташування. Під час перетягування елемента керування горизонтальна або вертикальна риска вкаже на розташування, де його буде розміщено після відпускання кнопки миші. Під час перетягування елемента керування в пусту клітинку програма Access виділяє всю клітинку, показуючи, де буде розміщено елемент керування.

Щоб перемістити елемент керування в макеті, ви також можете вибрати його, а потім, утримуючи натиснутою клавішу Alt, перемістити його за допомогою клавіш зі стрілками.

Якщо ви переміщаєте елемент керування вправо або вліво за допомогою сполучення Alt + клавіша зі стрілкою та вийшли за межі макета, Access додасть нові стовпці до макета відповідно до переміщення. Ці нові стовпці залишаться, навіть якщо перемістити елемент керування назад до вихідного розташування. Унаслідок цього звіт може непередбачено розширитися та перейти на наступну сторінку. Через збільшення ширини об’єкта звіту можуть друкуватися пусті сторінки звіту. Щоб видалити пустий стовпець у макеті, у поданні макета виберіть клітинку в цьому стовпці, а потім натисніть клавішу Delete. Якщо макет більше не виходить за межі сторінки, Access автоматично змінить розмір звіту до вихідної ширини сторінки.

На початок розділу

Додавання елементів керування до макета

Додавання нового поля з області Список полів до наявного макета елементів керування    

 • Перетягніть поле з області списку полів до макета. Горизонтальна або вертикальна смуга вказує на розташування поля після того, як буде відпущено кнопку миші. Під час перетягування поля в пусту клітинку програма Access виділяє всю клітинку, показуючи, де буде розміщено поле.

Додавання наявних елементів керування до наявного макета елементів керування    

 1. У поданні макета виберіть перший елемент керування, який потрібно додати до макета.

 2. Якщо до цього макета потрібно додати інші елементи керування, виберіть ці елементи керування, утримуючи натиснутою клавішу Shift. Можна вибрати елементи керування в інших макетах елементів керування.

 3. Перетягніть вибрані поля до макета. Під час перетягування полів горизонтальна або вертикальна риска вкаже на їхнє розташування після відпускання кнопки миші.

На початок розділу

Видалення елементів керування з макета

Видалення елементів керування з макета дає змогу розмістити їх будь-де у формі або звіті, не впливаючи на розміщення інших елементів керування.

Якщо ви плануєте використовувати форму або звіт у складі веб-застосунку, усі їхні елементи керування повинні міститися в макетах.

 1. На вкладці Основне у групі Подання клацніть Подання, а потім натисніть кнопку Режим конструктора.

 2. Виберіть клітинки, які потрібно видалити з макета, включно з усіма надписами. Щоб вибрати кілька клітинок, клацніть клітинки, які потрібно видалити, утримуючи натиснутою клавішу Shift. Щоб вибрати всі клітинки в макеті, на вкладці Упорядкування у групі Рядки та стовпці клацніть Вибрати макет.

 3. Клацніть правою кнопкою миші одну з вибраних клітинок і наведіть вказівник на пункт Макет, а потім виберіть пункт Видалити макет.

  Програма Access видалить вибрані клітинки з макета.

 4. Якщо ви залишили кілька елементів керування в макеті, вони перекриватимуться з видаленими елементами керування. Коли елементи керування виділені, перетягніть їх із макета. Будьте обережні, щоб елементи керування не потрапили назад до макета.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×