Загальні відомості про діалогове вікно "Формат таблиці" в програмі Publisher

Якщо потрібно форматувати таблицю, можна використати параметри в діалоговому вікні Формат таблиці в програмі Publisher.

Вкладка «Кольори та лінії»

Вкладка Кольори та лінії використовується, щоб застосувати заливку кольором, лінії та межі до вибраної таблиці або клітинок.

Заливка

Колір – виберіть колір заливки з палітри або зі списку.

 • Колірні схеми – виберіть кольори з поточної колірної схеми публікації.

 • Стандартні кольори.. Виберіть колір зі стандартного набору кольорів.

 • Без заливки – виберіть цей параметр, щоб залишити вибрані клітинки або таблицю без будь-якої заливки. Клітинки без заливки мають прозоре тло.

 • Інші кольори – виберіть цей параметр, щоб відкрити діалогове вікно "Кольори". Ви можете вибрати новий колір зі стандартної палітри або вибрати особливий колір, визначений за допомогою колірної моделі RGB, HSL або CMYK. Також можна вибрати колір PANTONE® .

  Примітка.: Відображені кольори PANTONE® можуть не відповідати стандартам, визначеним PANTONE. Зверніться до публікацій кольорів PANTONE, щоб побачити точні відтінки. PANTONE® та інші торгові марки компанії Pantone, Inc. належать компанії Pantone, Inc.© Pantone, Inc., 2007.

Ефекти заливки. Виберіть цей параметр, щоб відкрити діалогове вікно "Ефекти заливки", у якому можна застосувати такі ефекти, як градієнти, текстури, візерунки, рисунки заливки та відтінки.

Прозорість. Введіть відсоток прозорості в полі «Прозорість» або використовуйте повзунок для встановлення прозорості заливки. Цей параметр доступний, лише якщо вибрано певний вид заливки.

Лінія

Колір. Виберіть потрібний колір заливки з палітри або зі списку.

 • Колірні схеми – виберіть кольори з поточної колірної схеми публікації.

 • Стандартні кольори. Виберіть колір зі стандартного набору кольорів.

 • Без контуру.. Виберіть цей параметр, щоб не застосовувати будь-які контури до вибраних клітинок або таблиці.

 • Інші кольори – виберіть цей параметр, щоб відкрити діалогове вікно "Кольори". Ви можете вибрати новий колір зі стандартної палітри або вибрати особливий колір, визначений за допомогою колірної моделі RGB, HSL або CMYK. Також можна вибрати колір PANTONE® .

Товщина. Введіть товщину лінії. Цей параметр недоступний, якщо вибрано параметр Немає кольору.

Попередній перегляд. Дає змогу відобразити вибрану заливку та стилі ліній. Кнопки в розділі "Попередній перегляд" відповідають лініям об’єкта. Ви можете застосовувати форматування до окремих ліній, вибравши лише кнопки, які відповідають лініям, що потрібно змінити. У програмі Publisher відображаються кнопки, які відповідають вертикальним і горизонтальним лініям, що розділяють клітинки таблиці. Якщо встановлено відображення діагоналей, у програмі Publisher відображатиметься кнопка, яка відповідатиме діагональній лінії.

Заготовки – виберіть один із параметрів розділу "Заготовки" для застосування набору ліній до об’єкта. Ви можете вибрати параметри, які відповідають відсутності ліній, усім межам або всім межам і роздільникам клітинок.

На початок сторінки

Вкладка «Розмір»

Примітка.: Якщо вибрано таблицю й увімкнуто підтримку східно-азійських мов або мов із письмом справа наліво в мовних параметрах системи Microsoft Office, ця вкладка має назву Розмір і напрямок.

Розмір і поворот

Висота. Введіть потрібну висоту таблиці.

Ширина. Введіть потрібну ширину таблиці.

Обертання.. Введіть кут від 0 до 359 градусів, на який потрібно повернути таблицю за годинниковою стрілкою.

Примітки.: 

 • Параметри "Висота" та "Ширина" – це завжди виміри необернутої таблиці.

 • Якщо змінити настройки Висота та Ширина в розділі Розмір і поворот, пропорційні настройки Висота й Ширина в розділі Масштаб змінюються відповідно.

Масштаб

Висота. Введіть потрібну висоту таблиці у відсотках від початкового розміру.

Ширина. Введіть потрібну ширину таблиці у відсотках від початкового розміру.

Примітки.: 

 • Параметри "Висота" та "Ширина" – це завжди виміри необернутої таблиці.

 • Під час змінення параметрів Висота та Ширина в розділі Масштаб відповідно змінюються параметри Висота та Ширина в розділі Розмір і поворот.

Зберегти пропорції. Установіть цей прапорець, щоб зберігати параметри Висота та Ширина в тій самій пропорції. Наприклад, якщо параметр Висота змінено до 150 відсотків, застосунок Publisher автоматично змінить і параметр Ширина до 150 відсотків.

На початок сторінки

Вкладка «Макет»

Вкладка Макет використовується, щоб визначити точне розташування таблиці на сторінці. Ви також можете вибрати параметри для обтікання текстом таблиці, розташованої поверх текстового поля або автофігури, яка містить текст.

Розташування об’єкта. Якщо таблицю розташовано поверх текстового поля або автофігури, виберіть для неї положення У тексті або Точно.

Розташування на сторінці

Виберіть ці параметри для точного розташування таблиці на сторінці. Ці параметри недоступні для таблиць, розташованих у тексті.

По горизонталі. Введіть потрібну відстань між таблицею та частиною сторінки, зазначеної в полі З.

З. Виберіть частину сторінки (Верхнього лівого кута, По центру або Верхнього правого кута), від якої потрібно вимірювати горизонтальне розташування таблиці.

По вертикалі. Введіть потрібну відстань між таблицею та частиною сторінки, зазначеною в полі З.

З. Виберіть частину сторінки (Верхнього лівого кута, По центру або Верхнього правого кута), від якої потрібно вимірювати вертикальне розташування таблиці.

Обтікання. Якщо таблиця розташована над текстовим полем або автофігурою з текстом, ви можете вибрати потрібний спосіб обтікання таблиці текстом.

 • Квадрат. Використовується, щоб увімкнути обтікання текстом усіх сторін прямокутника виділення таблиці.

 • Щільне. Використовується, щоб увімкнути обтікання текстом якнайближче до таблиці.

 • Наскрізне. Використовується, щоб увімкнути обтікання текстом навколо периметра й усіх відкритих частин таблиці.

 • Згори та знизу. Використовується, щоб увімкнути обтікання текстом простору згори та знизу таблиці, але не по боках.

 • Немає. Використовується, щоб видалити всі настройки обтікання. У такому випадку текст не обтікатиме таблицю. Якщо таблиця прозора, текст позаду відображатиметься крізь неї. В іншому разі текст позаду таблиці не відображатиметься.

Обтікання текстом. Якщо таблицю розташовано поверх текстового поля або автофігури, а в розділі Обтікання вибрано параметр Квадрат, Вузьке або Наскрізне, можна вибрати спосіб розташування тексту.

 • Обидві сторони. Використовується, щоб розташувати текст з обох боків таблиці.

 • Зліва. Використовується, щоб розташувати текст ліворуч від таблиці.

 • Справа. Використовується, щоб розташувати текст праворуч від таблиці.

 • На всій доступній ділянці. Використовується, щоб розташувати текст збоку від таблиці на всій доступній ділянці.

Відстань від тексту. Якщо таблиця – це вбудований об’єкт і її розташовано поверх текстового поля чи автофігури або якщо в розділі Обтікання вибрано параметр Квадрат, ви можете визначити відстань між прямокутником виділення об’єкта та текстом, який його обтікає.

 • Автоматично. Якщо цей прапорець установлено, програма Publisher автоматично розмістить текст на відстань за замовчуванням (0,1 см) від об’єкта. Щоб змінити ці параметри, зніміть прапорець Автоматично та введіть потрібні значення в полях Згори, Знизу, Ліворуч і Праворуч.

Горизонтальне вирівнювання.  Якщо таблицю розміщено в тексті, ви можете вибрати її розташування – з одного боку текстового поля або автофігури чи переміщувати її від одного боку до іншого під час додавання або видалення тексту.

 • Ліворуч. Виберіть цей параметр, щоб розташувати вбудовану таблицю ліворуч від текстового поля або автофігури під час додавання або видалення тексту.

 • Праворуч. Виберіть цей параметр, щоб розташувати вбудовану таблицю праворуч від текстового поля або автофігури під час додавання або видалення тексту.

 • Переміщувати разом із текстом. Виберіть цей варіант, щоб вбудована таблиця, розташувана в певному місці в рядку, переміщувалася від одного боку текстового поля або автофігури до іншого під час додавання або видалення тексту.

На початок сторінки

Вкладка «Властивості клітинки»

Вкладка «Властивості клітинки» використовується для вибору параметрів розміщення даних у клітинці таблиці.    

Примітка.: Вкладка «Властивості клітинки» доступна, лише коли вибраний об’єкт – таблиця.

Вертикальне вирівнювання

Виберіть, де слід розміщувати текст – Згори, Посередині чи Знизу клітинки таблиці.

Поля напису

За допомогою цих параметрів можна настроїти інтервал між рядками та стовпцями таблиці.

Зліва. Введіть потрібну відстань між лівим краєм клітинки таблиці або автофігури та текстом усередині.

Справа. Введіть потрібну відстань між правим краєм клітинки таблиці або автофігури та текстом усередині.

Згори. Введіть потрібну відстань між верхнім краєм клітинки таблиці або автофігури та текстом усередині.

Знизу. Введіть потрібну відстань між нижнім краєм клітинки таблиці або автофігури та текстом усередині.

Повернути текст в автофігурі на 90.  Установіть цей прапорець для обертання тексту всередині клітинки таблиці або автофігури на чверть оберту (90 градусів) вправо.

На початок сторінки

Застосування змін

Настроївши параметри на всіх вкладках, натисніть кнопку OK, щоб застосувати зміни до таблиці.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×