Загальні відомості про джерела даних

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У цій статті

Загальні відомості про джерела даних

Основного джерела даних

Додаткові джерела даних

Загальні відомості про зв'язок між джерелом даних і XML-схеми

Огляд джерел даних

Усі дані, що відображається у формі, чи є дані, що користувач може вибрати у списку, розкривного списку або поля зі списком або даних, які користувач додає до форми, зберігається в джерел даних у формі. Джерело даних складається з полів і груп. Таким же чином, що папки на жорсткому диску містять та впорядкування файлів, поля з даними, які користувачі вводять у форми, на основі шаблону форми та групи містять та впорядкування ці поля. Користувач додає дані до елементів керування у формі, і ці елементи керування приєднані до цих полів. Наприклад, уявіть, що ви розробляєте шаблон форми для звіту про витрати. Під час відкриття форми на основі шаблону форми, їх можна розмістити його ім'я, по батькові та прізвище імена в три текстове поле елементи керування, кожен текстове поле прив'язано до поля для імені поля для по батькові та поля прізвище. Ці поля «ім'я» міститься у групу під назвою "ім'я".

У джерелі даних шаблону форми можна переглядати або працювати з полями або групами в області завдань Джерело даних.

Область завдань «Джерело даних» в InfoPath

1. Поле

2. Група

Хоча структуру джерело даних не завжди відповідають макет шаблону форми, характеристики – це загальний, зокрема для групи та полів, які пов'язані з повторюваними таблиць, розділи, повторювані розділи і додаткових розділів. Наприклад, таблиці або розділ прив'язано до групи в джерелі даних, а всі елементи керування в таблиці або розділ є прив'язано до поля, які входять до складу групи. На рисунку нижче позиції витрат Повторювана таблиця у формі звіту про витрати складається з три стовпці, які містять дати вибору дати, текстове поле опис і вартість текстового поля. Ці елементи керування прив'язано до поля дати, опис і поле сума, відповідно. Саму таблицю прив'язано до об'єкта групи.

Повторювана таблиця, прив’язана до групи та полів у джерелі даних

Шаблон форми може містити джерела даних двох типів — одне основне джерело даних і за необхідності одне або кілька додаткових джерел даних.

На початок сторінки

Основне джерело даних

Основне джерело даних містить такі дані:

 • Дані, які додаються під час заповнення форми, створеної на основі шаблону форми, наприклад, дані, які вводяться в текстовому полі. Наприклад, користувач вводить ім’я, по батькові та прізвище в текстове поле, прив’язане до полів в основному джерелі даних.

 • Дані зі підключення до даних до бази даних або веб-служби, які використовуються для визначення джерела даних шаблону форми.

Дані в основному джерелі даних — це дані, які зберігаються або надсилаються під час заповнення форми. Якщо форма зберігається для її подальшого надсилання, дані форми зберігаються в основному джерелі даних.

Створення основного джерела даних

Під час створення шаблону форми, Microsoft Office InfoPath автоматично створює основного джерела даних для вас. Усі шаблони форм InfoPath містять джерела одного, основних даних. Поля та групи, можна додати до основного джерела даних, залежно від типу створюваного шаблону форми:

Пустий шаблон форми    Поля та групи додаються до основного джерела даних за допомогою області завдань Джерело даних або перетягуванням елемента керування з області завдань Елементи керування до подання в шаблоні форми. У разі перетягування елемента керування до подання поля та групи в застосунку InfoPath буде додано до основного джерела даних відповідно до типу елемента керування, який додається. Наприклад, у разі перетягування текстового поля до шаблону форми в застосунку InfoPath поле буде додано до основного джерела даних. Якщо перетягнути елемент керування «Повторюваний розділ» до шаблону форми, в InfoPath до основного джерела даних буде додано групу. У разі перетягування елемента керування «Повторювана таблиця» до шаблону форми в застосунку InfoPath до основного джерела даних буде додано дві групи для цієї повторюваної таблиці, а також поле для кожного стовпця таблиці.

Шаблон форми, створений на основі XML-документа    InfoPath додає поля та групи, які зіставляються з елементами, визначеними у схемі, або елементами в документі.

Шаблон форми, створений на основі бази даних Microsoft Office Access або Microsoft SQL Server     Застосунок InfoPath додає поля та групи до основного джерела даних на основі способу збереження даних у базі даних.

Шаблон форми, створений на основі веб-служби    Застосунок InfoPath додає поля та групи, які зіставляються зі схемою, наданою веб-службою.

Якщо джерело даних — наприклад, веб-служба або база даних — не міститься в шаблоні форми, воно є зовнішнім джерелом даних. Форми InfoPath підключаються до цих зовнішніх джерел даних за допомогою зв’язку даних.

Змінення основного джерела даних

До основного джерела даних можна додати додаткові поля та групи, залежно від наявних в основному джерелі даних полів або груп. На поданій нижче таблиці описано, які елементи можна додати до наявних полів або груп на основі піктограм, які відображаються в області завдань Джерело даних.

Піктограма

Які елементи можна додати

Піктограма групи

Піктограма групи    До цієї групи можна додати групи або поля. Ця піктограма відповідає групі, яку було додано до основного джерела даних за допомогою області завдань Джерело даних, або елемента керування, зв’язаного з групою, який було перетягнуто з області завдань Елементи керування до подання в пустому шаблоні форми.

Зображення піктограми

Піктограма поля    До цього поля можна додати лише поля. Ця піктограма відповідає полю, яке було додано до основного джерела даних за допомогою області завдань Джерело даних, або елемента керування, зв’язаного з полем, який було перетягнуто з області завдань Елементи керування до подання в пустому шаблоні форми.

Піктограма заблокованої групи

Піктограма заблокованої групи    До цієї групи не можна додати поля або групи. Ця група базується на зв’язку даних із зовнішнім джерелом даних.

Піктограма заблокованого поля

Піктограма заблокованого поля    До цього поля не можна додати поля. Це поле базується на зв’язку даних із зовнішнім джерелом даних.

Якщо елемент керування перетягується до подання в шаблоні форми, а цей шаблон форми містить поля та групи, створені на основі зв’язку даних, необхідно прив’язати цей елемент керування до наявних полів і груп в основному джерелі даних. Застосунок InfoPath автоматично не додає поля та групи до шаблону форми, який містить поля та групи, створені на основі зовнішніх джерел даних. Посилання на додаткові відомості про додавання полів і груп див. у розділі Див. також.

Примітка.: Якщо форми, створені на основі шаблону форми, вже заповнено, втрату даних у цих формах можуть спричинити такі зміни основного джерела даних шаблону форми:

 • Переміщення, видалення або перейменування поля або групи

 • Змінення повторюваного поля або групи на неповторюване поле або групу

 • Змінення типу даних «Форматований текст» на інший тип даних

У змінюваних полях або групах можна змінити такі властивості:

Ім’я    Ім’я поля або групи.

Вимоги до імен

 • Кожне ім’я в основному джерелі даних має бути унікальним. Якщо необхідно використати одне ім’я для кількох полів або груп, створіть натомість посилання на поле або групу. Під час створення посилання на поле або групу в застосунку InfoPath створюється нове ідентичне поле або група, властивості яких зв’язано з властивостями першого поля або групи. У разі змінення поля або групи інше зв’язане поле або група оновлюється автоматично. Еталонні групи, як і еталонні поля, містять однакові поля та групи, а також мають однакові властивості.

 • Імена не можуть містити пробілів.

 • Імена мають починатися з символу алфавіту або підкреслення (_) і можуть містити тільки алфавітно-цифрові символи, підкреслення, дефіси (-) і крапки (.).

Крім цих вимог рекомендовано використати ім’я, яке описує вміст поля або групи. Наприклад, якщо є група, яка містить відомості про позицію витрат, назвіть групу Позиції_витрат. Поле групи, яке містить суму витрат, назвіть Витрати.

Тип    Визначає, чи елемент в основному джерелі даних є полем або групою. Поле містить унікальне значення, а група містить інші поля.

Типи полів і груп

Тип

Випадки використання

Поле (атрибут)

Використовуйте цей тип для поля в таких випадках:

 • Поле не може містити інші поля або групи.

 • Поле має міститися в полі елемента.

 • Поле не має повторюватися.

 • Поле має завжди містити значення.

 • Поле може належати до будь-якого типу даних, крім типу даних «Форматований текст» (XHTML).

 • База даних або веб-служба вимагають поле атрибута.

Поле (елемент)

Використовуйте цей тип для поля в таких випадках:

 • Поле може містити інші поля атрибутів.

 • Поле є частиною групи.

 • Поле повторюється у групі.

 • База даних або веб-служба вимагають поле елемента.

Поля елементів можуть мати будь-який тип даних, а також можуть мати або не мати значення за промовчанням.

Група

Використовуйте цей тип для групи, яка містить інші поля або групи.

Група (вибір)

Використовуйте цей тип, якщо група містить лише один із кількох різних типів полів або груп полів.

Наприклад, припустімо, що створюється шаблон форми, який використовуватиметься постачальниками у Сполучених Штатах Америки, а також у країнах або регіонах Європейського Союзу, і цей шаблон форми містить групу вибору адреси. Група вибору адреси містить групу з полями для адреси у Сполучених Штатах Америки або групу з полями для адреси у країні Європейського Союзу. Під час відкриття форми, створеної на основі шаблону форми, користувач може ввести адресу у Сполучених Штатах Америки або адресу в іншій країні. Елементи керування, прив’язані до полів у відповідній групі, відображаються у формі.

Повна XML-схема або XML-документ

Використовуйте цей тип елемента, якщо потрібно додати додаткову XML-схему або XML-документ до вказаного розташування у джерелі даних.

Тип даних    Визначає тип даних, які можуть зберігатися в полі.

Список типів даних доступні

Тип даних

Використання

Текст

Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить неформатований текст.

Rich Text

Для поля елемента, яке містить форматований текст. Для полів атрибутів цей тип даних не використовується.

Whole Number

Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить числа без десяткових значень.

Decimal

Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить значення у грошових одиницях або числах із десятковими значеннями.

Істина/Хибність

Цей тип даних можна використовувати для поля елемента або атрибута, яке містить дані, що можуть мати лише одне із двох значень.

Hyperlink

Для поля елемента або атрибута, яке містить ідентифікатор URI, наприклад, гіперпосилання або простір імен.

Date

Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить календарну дату.

Час

Цей тип даних може використовуватися для поля елемента або атрибута, яке містить час у годинах і хвилинах.

Дата й час

Цей тип даних використовується для поля елемента або атрибута, яке містить календарну дату та час у годинах і хвилинах.

Зображення або файл вкладення

Цей тип даних використовується для полів елемента або атрибута, які містять двійкові дані, зокрема зображення або рисунок.

Custom

Для поля елемента або атрибута з користувацькими типами даних, які визначаються простором імен. Цей тип даних звичайно використовується для поля або групи, зв'язаних із користувацьким елементом керування. Якщо вибрати цей тип даних, активується поле Data namespace.

Примітка.: У цій таблиці наведено лише найпоширеніші XML типи даних використовується в шаблоні форми. У програмі InfoPath можна використовувати будь-який тип даних XML 1.0 рекомендації World Wide Web Consortium (W3C). Щоб використати тип даних, які не відображаються в таблиці, потрібно видобути файли форми для шаблону форми та редагувати файл схеми (xsd). Знайти посилання на додаткові відомості про видобування файли форми для шаблону форми, у розділі Додаткові відомості .

Простір імен даних    Визначає уніфікований ідентифікатор ресурсу (URI) для додавання імен для містить настроюваний тип даних. Ця властивість доступна для елемента або атрибута поля з Настроювана властивість тип даних. Під час додавання настроюваного елемента керування до шаблону форми, ця властивість зазвичай містить значення, визначене автора настроюваний елемент керування, прив'язаний до поля.

Значення за промовчанням    Визначає початкове значення поля елемента або атрибута під час першого відкриття форми користувачем. Можна також додати формули, значення за промовчанням, наприклад поточну дату, математичних обчислень або посилання на інше поле.

Повторюваний    Визначає, чи елемент поля, поля атрибута або група може статися кілька разів у формі. Список елементів керування, повторювані розділи, повторювані таблиці і елементів керування, які є частиною повторюваного розділу або Повторювана таблиця обов'язково повторюваних полів і повторюваних груп.

Не може бути пустим    Визначає, чи поле елемента або атрибута має містити значення. Якщо поле не містить значення, елемент керування, прив’язаний до цього поля, позначається червоною зірочкою, для деяких типів елементів керування використовується червона пунктирна лінія. Ця властивість доступна лише для полів і недоступна для груп.

На початок сторінки

Додаткові джерела даних

Додаткові джерела даних — це джерела даних у формі, які містять дані, що надаються зовнішнім джерелам даних за допомогою інших зв’язків даних. Наприклад, припустімо, що створюється шаблон форми для звіту про витрати, й потрібно, щоб форми, створені на основі шаблону форми, приймали витрати в інших грошових одиницях. Однак, дані про грошові одиниці зберігаються в базі даних. Для відображення даних про грошові одиниці необхідно додати зв’язок даних до цієї бази даних. Дані про грошові одиниці відтак буде збережено в додатковому джерелі даних і відображено в елементі керування «Список» у шаблоні форми.

Дані з додаткових зв’язків даних зберігаються в додатковому джерелі даних і відображаються як варіанти вибору в елементах керування, наприклад, у списку, полі зі списком або розкривному списку, щоб можна було вибрати потрібний варіант під час заповнення форми. У разі вибору елемента в додатковому джерелі даних цей елемент копіюється до поля в основному джерелі даних.

Додаткові джерела даних відрізняються від основного джерела даних за такими пунктами:

 • Додаткові джерела даних є необов’язковими в шаблоні форми. Усі шаблони форм мають містити основне джерело даних.

 • Шаблон форми може мати одне або кілька додаткових джерел даних, однак, лише одне основне джерело даних.

 • Поля та групи в додатковому джерелі даних основані на способі збереження даних у зовнішньому джерелі даних, яке зв’язано з формою за допомогою зв’язку даних. Ці поля та групи не можна змінити за допомогою InfoPath.

 • На відміну від основного джерела даних, додаткові джерела даних не зберігаються з формою.

 • Дані в додаткових джерелах даних зазвичай не надсилаються під час надсилання заповненої форми. Однак, шаблон форми можна настроїти для надсилання даних з додаткового джерела даних до веб-служби за допомогою правил або до одержувача електронної пошти за допомогою користувацького коду.

Створення додаткових джерел даних

Під час додавання зв’язку даних до зовнішнього джерела даних, яке повертає дані до форми, в застосунку InfoPath автоматично створюється додаткове джерело даних. Кожен зв’язок даних, який додається до шаблону форми, створює відповідне додаткове джерело даних. Так само, як поля та групи додаються до основного джерела даних, InfoPath додає поля та групи до додаткового джерела даних. Поля та групи додаються до додаткових джерел даних так, щоб вони зіставлялися зі способами збереження даних у зовнішніх джерелах даних. Можна створити додатковий зв’язок даних для таких об’єктів:

 • Веб-служба

 • XML-файл

 • База даних Microsoft Office Access або база даних Microsoft SQL Server

 • Список на сайті зі службами Microsoft Windows SharePoint

Під час додавання зв’язку даних до шаблону форми та створення додаткового джерела даних відображаються поля та групи в додатковому джерелі даних в області завдань Джерело даних. Кожне додаткове джерело даних відображається в цій області завдань з іменем зв’язку даних, після якого в дужках міститься значення додаткове.

Додаткове джерело даних в області завдань «Джерело даних»

Змінення додаткових джерел даних

Оскільки поля та групи в додаткові джерела даних базуються на зв'язки даних із зовнішніх джерел даних, не можна змінити поля та групи в додаткове джерело даних. Під час переглядається додаткове джерело даних в області завдань Джерело даних , поля піктограма заблокованих поле Піктограма заблокованого поля та груп інстальовано заблокованих групи піктограми Піктограма заблокованої групи вказує, що їх не можна змінити.

На початок сторінки

Загальні відомості про зв’язок між джерелом даних і XML-схемою

Під час заповнення форми, створеної на основі шаблону форми, основне та додаткові джерела даних форми зберігаються на комп’ютері як XML-документи. Структура XML-документу визначається XML-схемою. XML-схема — це файл на основі XML, який визначає структуру й елементи XML-документа, в цьому разі форми, а також даних, які можуть міститися в елементах.

Під час створення шаблону форми в застосунку InfoPath автоматично створюється XML-схема, яка використовується для визначення структури форм, що заповнюються користувачами. Кожне поле або група у джерелі даних відповідає елементу в XML-схемі. Властивості кожного поля та групи у джерелі даних визначають структуру відповідних елементів і даних, які можуть міститися в кожному елементі в кінцевому XML-документі. Додаткові відомості про схему можна переглянути на вкладці Докладно в діалоговому вікні Властивості поля або групи, яке можна відкрити, двічі клацнувши поле або групу в області завдань Джерело даних.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×