Ефективна робота: отримайте переваги від стану присутності

Цей посібник допоможе вам підтримувати зв'язок із важливими для вас людьми та колегами.

У цій статті

Повідомлення про подальші дії

Змінення стану присутності

Повідомлення інших користувачів про поточні події

Установлення розташування

Зв’язок із важливими для вас людьми

Пошук людей

Закріплення часто використовуваних контактів

Створення групи для осіб, із якими ви постійно спілкуєтеся

Створення групи

Додавання користувачів до групи

Надсилання миттєвих повідомлень контакту або групі

Запрошення додаткових користувачів до розмови за допомогою обміну миттєвими повідомленнями

Відстеження зайнятого співробітника

Позначення контакту

Перегляд доступних для контакту режимів спілкування

Перегляд розташування контакту

Перегляд календаря контакту

Підтримання щоденного спілкування

Надсилання електронної пошти контакту

Планування наради з користувачем

Перегляд пропущених розмов

Жодних відволікань

Установлення стану "Не турбувати"

Повідомлення про подальші дії

Програма Microsoft® Lync™ Online автоматично встановлює ваш стан присутності, залежно від вашої діяльності чи календаря Microsoft® Outlook®, проте ви можете настроїти розташування чи додати примітку для надання детальніших відомостей.

Змінення стану присутності

 • Відкрийте програму Lync Online та в головному вікні програми відкрийте меню доступності під вашим іменем і виберіть інший стан, наприклад Скоро буду.

Програма Communicator

У наведеній нижче таблиці описано стани присутності, які відображаються для інших користувачів, і пояснено значення кожного стану.

Стан присутності

Опис

Стан присутності у програмі Lync ''Доступний'' Доступний

Ви перебуваєте онлайн і доступні для зв'язку.

Стан присутності у програмі Lync ''Зайнятий'' Зайнятий

Ви розмовляєте у програмі Lync або, відповідно до календаря Outlook, перебуваєте на нараді, тому вас не можна відволікали.

Стан присутності у програмі Lync ''Не турбувати'' Не турбувати

Ви не бажаєте, щоб вас турбували і бачитимете сповіщення розмови лише від користувачів із вашої робочої групи.

Стан присутності у програмі Lync ''Відсутній'' Скоро буду

Ви ненадовго відійшли від комп'ютера.

Стан присутності у програмі Lync ''Відсутній'' Повідомляти про відсутність

Комп’ютер простоює протягом певного періоду часу (за промовчанням — 15 хвилин).

Стан присутності у програмі Lync ''Відсутній'' Не на роботі

Ви не працюєте та не доступні для зв'язку.

Стан присутності Lync Офлайн Офлайн

Користувач не ввійшов у систему. Якщо заблокувати відображення своєї присутності для певних користувачів, вони також бачитимуть стан "Офлайн".

Стан присутності у програмі Lync ''Офлайн'' Невідомо

Стан присутності користувача невідомий. Якщо інші користувачі не використовують програму Lync для обміну миттєвими повідомленнями, ваша присутність може бути їм невідома.

Повідомлення інших користувачів про поточні події

 • У головному вікні програми Lync клацніть у полі приміток над вашим іменем та введіть примітку, наприклад, "Працюю з дому" або "Здача проекту, краще пишіть, а не заходьте".

Програма Communicator

Установлення розташування

 • У головному вікні програми Lync, під станом присутності відображається розташування, пов'язане з мережею, до якої підключено комп'ютер. Розташування буде зрозумілішим, якщо перейменувати його на "Робота" й "Дім". Таким чином, щоразу під час роботи з цього розташування, контакти, яким дозволено переглядати ці відомості, будуть точно знати, де ви перебуваєте. Додаткові відомості про настроювання рівнів конфіденційності див. у розділі Керування доступом до відомостей про присутність.

Програма Communicator

Вгорі сторінки

Зв’язок із важливими для вас людьми

Створіть список контактів для спрощення зв'язку та відображення відомостей про присутність і контактної інформації для людей, які найважливіші для вас. Найлегший спосіб знайти людей, незалежно від того, чи вони є у вашому списку контактів, — виконати їх пошук у полі пошуку. На додачу до пошуку за іменем чи номером телефону можна виконувати пошук за іншим елементом, який вказано у профілі користувача. Якщо під полем пошуку з'являється кнопка Кваліфікація , спробуйте виконати пошук за кваліфікацією чи сферою спеціалізації, посадою тощо.

Щоб упорядкувати список контактів, програма Lync Online автоматично додає в нього Часто використовувані контактина основі 10 контактів, з якими ви найчастіше розмовляєте. Найважливіші контакти можна закріплювати вгорі групи контактів для швидкого доступу. Програма Lync Online попередньо додає до закріпленого списку членів вашої команди.

Пошук людей

 • У головному вікні програми Lync у списку контактів почніть вводити ім'я особи в полі пошуку. Результати буде відображено під полем.

Пошук контактів

Закріплення часто використовуваних контактів

 • У списку контактів або на панелі результатів пошуку клацніть контакт правою кнопкою миші особу, а потім клацніть Закріпити для часто використовуваних контактів.

Програма Communicator

Вгорі сторінки

Створення групи для осіб, із якими ви постійно спілкуєтеся

Вам потрібно надіслати звістку цілій групі? Ви можете створити групу для кожної команди, з якою працюєте, так ви зможете бачити, хто і коли доступний, а також зв'язуватися з усією командою.

Створення групи

 • У головному вікні програми Lync у списку контактів клацніть правою кнопкою миші ім'я групи (наприклад, Часто використовувані контакти), виберіть пункт Створити групу та введіть ім'я групи.

Програма Communicator

Додавання користувачів до групи

 • У списку контактів виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть контакти до групи.

  • Виконайте пошук контакту та в результатах пошуку клацніть особу правою кнопкою миші, виберіть пункт Додати до списку контактів, а потім клацніть ім'я нової групи.

Надсилання миттєвих повідомлень контакту або групі

 • У списку контактів виберіть контакт або групу та зачекайте, доки не відкриється картка контакту.

 • У картці контакту натисніть кнопку Миттєві повідомлення.

Програма Communicator

Запрошення додаткових користувачів до розмови за допомогою обміну миттєвими повідомленнями

 • У вікні розмови відкрийте меню Параметри користувачів і виберіть пункт Запросити за ім'ям або номером телефону.

Програма Communicator

Додати контакти чи групи зі списку контактів також можна перетягуванням їх до вікна розмови.

Порада.:  Якщо контакти не належать до вашої організації, їх також можна додати. Виберіть команду Запросити електронною поштою, і вони зможуть приєднатися до розмови, клацнувши посилання в повідомленні електронної пошти (незалежно від наявності інстальованої програми Lync).

Вгорі сторінки

Відстеження зайнятого співробітника

Програма Lync Online відображає не лише стан користувача (наприклад, "Доступний", "Зайнятий" чи "Відсутній"), вона також дає змогу визначати його розташування та допомагає визначати найоптимальніший режим спілкування. Наприклад, можна "позначити" контакт, і програма Lync Online сповіщатиме, коли стан контакту змінюватиметься на Доступний, таким чином ви знатимете, що йому можна надіслати миттєве повідомлення або зайти.

Позначення контакту

 • У головному вікні програми Lync у списку контактів клацніть контакт правою кнопкою миші та виберіть пункт Позначити для сповіщень про зміну стану.

Програма Communicator

Перегляд доступних для контакту режимів спілкування

 • У списку контактів виберіть зображення контакту, щоб відкрити картку контакту.

 • У нижній частині відображатимуться різні режими, які можна використовувати для спілкування з особою, наприклад, за допомогою електронної пошти чи обміну миттєвими повідомленнями. Просто натисніть одну з цих кнопок, щоб зв'язатися з особою.

Програма Communicator

Перегляд розташування контакту

 • У списку контактів виберіть зображення контакту, клацніть стрілку розгортання в нижньому правому куті, щоб відкрити розгорнуту картку контакту.

Розгортання картки контакту

 • У картці контакту відображається поточне розташування особи (пов'язане з мережею, до якої особа наразі підключена) та номери робочого та звичайного телефонів.

Перегляд календаря контакту

 • У списку контактів двічі клацніть зображення особи, щоб відкрити розгорнуту картку контакту.

 • Перегляньте запис поруч із елементом Календар.

Програма Communicator

Вгорі сторінки

Підтримання щоденного спілкування

Програма Lync Online тісно інтегрована із програмою Outlook. Ви можете не лише керувати розмовами за допомогою миттєвих повідомлень через програму Lync Online, а й надсилати повідомлення електронної пошти та запрошення на наради Outlook контактам програми Lync. Обидві програми, Lync та Outlook, повідомляють про пропущені розмови.

Надсилання електронної пошти контакту

 • головному вікні програми Lync у списку контактів виберіть зображення контакту або індикатор присутності. Відкриється картка контакту, якщо з цією особою можна зв'язатися за допомогою електронної пошти, у нижній частині відображатиметься кнопка електронної пошти.

 • Натисніть цю кнопку, щоб відкрити нове повідомлення електронної пошти у програмі Outlook.

Програма Communicator

Планування наради з користувачем

 • У картці контакту відкрийте меню параметрів поруч із кнопкою телефону та виберіть пункт Запланувати нараду.

Програма Communicator

Перегляд пропущених розмов

 • Клацніть піктограму Розмови у головному вікні, щоб переглянути всі розмови.

Примітка.:  У діалоговому вікні Lync - параметри перейдіть на вкладку Особисте та переконайтеся, що прапорець Зберігати розмови за допомогою миттєвих повідомлень у папці "Журнал розмов" програми електронної пошти встановлено.

Програма Communicator

Вгорі сторінки

Жодних відволікань

Щоб обмежити можливість іншим контактам турбувати вас, можна встановити стан Не турбувати. Усі бачитимуть, що вас не слід турбувати, і якщо хтось спробує запросити вас до розмови за допомогою обміну миттєвими повідомленнями, вас не відволікатимуть сповіщення, якщо вони не надіслані від користувачів із вашої робочої групи. Для отримання додаткових відомостей.див. розділ нижче.

Установлення стану "Не турбувати"

 • У головному вікні програми Lync клацніть стан присутності та виберіть пункт Не турбувати.

Програма Communicator

Примітка.:  За промовчанням усі ваші контакти — Колеги. Щоб перетворити певного користувача на контакт Робочої групи для отримання сповіщень розмов (навіть якщо у вас встановлено стан Не турбувати), клацніть правою кнопкою миші контакт у списку контактів, виберіть пункт Змінити рівень конфіденційності, а потім — Робоча група. Щоб вимкнути всі сповіщення від усіх користувачів, коли встановлено стан Не турбувати, натисніть кнопку Параметри, виберіть пункт Сповіщення, а потім — Не відображати сповіщення.

Вгорі сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×