Дія макросу «Відкрити форму»

Дія макросу Відкрити форму в Access дає змогу відкрити форму в поданнях "подання форм", "Режим конструктора" або "вікно табличного подання даних", а також режимі попереднього перегляду. Ви можете вибрати елемент даних і режими вікна для форми й обмежити записи, які відображаються в ній.

Примітка.: Дія макросу "Відкрити форму" недоступна у веб-програмах Access.

Параметр

Дія Відкрити форму містить ось які аргументи.

Аргумент дії

Опис

Ім’я форми

Ім’я форми, яку потрібно відкрити. У полі Ім’я форми відображається розкривний список усіх форм у поточній базі даних. Цей аргумент обов’язковий.

Якщо виконати макрос, який містить дію Відкрити форму в бібліотечній базі даних, програма Access спочатку шукатиме форму з таким іменем у бібліотечній, а потім – у поточній базі даних.

Подання

Подання, у якому буде відкрито форму. У полі Подання виберіть значення Форма, Конструктор, Попередній перегляд, Таблиця даних, Зведена таблиця або Зведена діаграма. Стандартне значення – Форма.

Примітка.: Подання "Зведена таблиця" та "Зведена діаграма" вилучено з Access, починаючи з версії Access 2013.

Примітка.: Значення аргументу Подання замінює значення властивостей форми DefaultView та ViewsAllowed. Наприклад, якщо для властивості форми ViewsAllowed установлено значення Таблиця даних, за допомогою дії Відкрити форму можна все ще відкрити форму в поданні "Форма".

Ім’я фільтра

Фільтр для обмеження або сортування записів у формі. Можна ввести ім’я наявного запиту або фільтра, збереженого як запит. Проте запит має містити всі поля у формі, яку ви відкриваєте, або для його властивості OutputAllFields потрібно встановити значення Так.

Умова відбору

Припустиме речення SQL WHERE (без слова WHERE) або вираз, який використовується в Access для вибору записів з основної таблиці або запиту форми. Якщо вибрати фільтр з аргументом Ім’я фільтра, Access застосовуватиме вказане речення WHERE до результатів фільтра.

Щоб відкрити форму й обмежити її записи визначеними за допомогою значення елемента керування в іншій формі, скористайтеся таким виразом:

[ ім’я поля ] = Forms![ ім’я форми ]![ ім’я елемента керування на іншій формі ]

Замініть ім’я поля іменем поля в основній таблиці або запиті форми, яку потрібно відкрити. Замініть ім’я форми та ім’я елемента керування на іншій формі іменами іншої форми та елемента керування на іншій формі зі значеннями, з якими мають збігатися записи в першій формі.

Примітка.: Максимальна довжина аргументу Умова відбору – 255 символів. Якщо потрібно ввести довше та складніше речення SQL WHERE, скористайтеся методом OpenForm об’єкта DoCmd у модулі Visual Basic for Applications (VBA). У модулі VBA можна ввести речення SQL WHERE довжиною не більше 32 768 символів.

Режим даних

Режим введення даних для форми. Застосовується лише до форм, відкритих у поданні форми або у вікні табличного подання даних. Виберіть один із режимів: Додати (користувач може додавати нові записи, але не може редагувати наявні), Редагувати (користувач може редагувати наявні записи та додавати нові) або Лише читання (користувач може лише переглядати записи).

Примітки

  • Значення аргументу Режим даних замінює значення властивостей форми AllowEdits (Дозволити редагування), AllowDeletions (Дозволити видалення), AllowAdditions (Дозволити додавання) і DataEntry (Введення даних). Наприклад, якщо для властивості форми AllowEdits установлено значення Ні, за допомогою дії Відкрити форму можна все ще відкрити форму в режимі редагування.

  • Якщо залишити цей аргумент пустим, Access відкриває форму в режимі введення даних, установленому властивостями форми AllowEdits (Дозволити редагування), AllowDeletions (Дозволити видалення), AllowAdditions (Дозволити додавання) і DataEntry (Введення даних).

Режим вікна

Режим вікна, у якому відкривається форма. Виберіть один із режимів: Звичайний (форма відкривається в режимі, установленому в її властивостях), Прихований (форму приховано), Піктограма (форма відкривається згорнутою у вигляді невеликого рядка заголовка в нижній частині екрана) або Діалогове вікно (властивості форми Modal (Модальний) і PopUp (Спливаючий) мають значення Так). Стандартне значення – Звичайний.

Примітка.: Деякі параметри аргументу Режим вікна не застосовуються під час використання документів із вкладками. Ось як перейти до вікон, які перекриваються.

  1. Відкрийте вкладку Файл і виберіть пункт Параметри. Зверніть увагу: якщо ви використовуєте Access 2007, натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім клацніть Параметри Access.

  2. У діалоговому вікні Параметри Access виберіть категорію Поточна база даних.

  3. У розділі Параметри програми в групі Параметри вікна документа виберіть пункт Накладання вікон.

  4. Натисніть кнопку OK, а потім закрийте та знову відкрийте базу даних.

Зауваження

Ця дія макросу подібна до подвійного клацання форми в області переходів або клацання форми правою кнопкою миші в області переходів із подальшим вибором подання.

Форма може бути модальною (її слід закрити або приховати, перш ніж користувач зможе виконати будь-яку іншу дію) або немодальною (користувач може перейти до інших вікон, доки форму відкрито). Це також може бути спливаюча форма (форма для збору й відображення інформації, яка відображається поверх усіх інших вікон Access). Властивості Modal (Модальний) і PopUp (Спливаючий) налаштовуються під час створення форми. Якщо для аргументу Режим вікна встановлено значення Звичайний, форма відкривається в режимі, визначеному параметрами цих властивостей. Якщо Режим вікна – Діалогове вікно, для обох властивостей установлюється значення Так. Якщо відобразити або відновити форму, відкриту як приховану або як піктограму, вона повертається до режиму, визначеному параметрами її властивостей.

Якщо відкрити форму, коли аргумент Режим вікна має значення Діалогове вікно, Access призупиняє макрос, доки форму не буде закрито або приховано. Форму можна приховати, встановивши для її властивості Visible (Видимий) значення Ні за допомогою дії Установити значення.

Застосовані фільтр і умова відбору стають параметром властивості форми Фільтр.

Порада.: Форму можна вибрати в області переходів і перетягнути у вікно макросу. Буде автоматично створено дію "Відкрити форму", яка відкриває вибрану форму в поданні форми.

Приклад

Налаштування значення елемента керування у відкритій формі за допомогою макросу

Наведений нижче макрос відкриває форму "Товари" за допомогою кнопки на формі "Постачальники". Він демонструє використання дій Відлуння, Відкрити форму, Установити значення та Перейти до елемента керування. Дія Установити значення налаштовує елемент керування "Ідентифікатор постачальника" на формі "Товари" на поточного постачальника з форми "Постачальники". Потім дія Перейти до елемента керування переміщає фокус у поле "Ідентифікатор категорії", де можна розпочати введення даних для нового товару. Цей макрос потрібно приєднати до кнопки "Додати товари" на формі "Постачальники".

Дія

Аргументи: Настройка

Примітка

Відлуння

Увімкнути відлуння: Ні

Припинення оновлення екрана під час виконання макросу.

Відкрити форму

Ім’я форми: Товари

Подання: Форма

Режим даних: Додати

Режим вікна: Звичайний

Відкриття форми "Товари".

Установити значення

Елемент: [Forms]![Товари]![Ідентифікатор постачальника]

Вираз: Ідентифікатор постачальника

Налаштування елемента керування "Ідентифікатор постачальника" на поточного постачальника з форми "Постачальники".

Перейти до елемента керування

Ім’я елемента керування: Ідентифікатор категорії

Перехід до елемента керування "Ідентифікатор категорії".

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×