Перейти до основного
Office

Друк презентації в чорно-білому режимі або у відтінках сірого

Більшість презентацій призначено для показу в кольорі, але слайди та супровідні матеріали часто друкуються в чорно-білих або сірих тонах (відтінках сірого). Друк у відтінках сірого створює зображення, яке містить варіації відтінків сірого між чорним і білим.

Усю презентацію (слайди, структуру, сторінки нотаток і супровідний матеріал для глядачів) можна роздрукувати в кольорі,відтінки сірого або в чорно-білому режимі.

Настроювання друку презентації в чорно-білому режимі

 1. На вкладці Вигляд у групі Колір або відтінки сірого натисніть кнопку Чорно-білий.

 2. Виберіть слайд або об’єкт на ньому, властивості якого потрібно змінити. Потім на вкладці Чорно-білий у групі Змінення вибраного об’єкта виберіть потрібні параметри.

  Меню змінення вибраного об’єкта в PowerPoint

Примітка.: До різних об’єктів (і фону) на одному слайді можна застосувати різні настройки відтінків сірого або чорно-білого зображення.

Установлення властивостей для друку у відтінках сірого

 1. На вкладці Вигляд у групі Колір або відтінки сірого натисніть кнопку Відтінки сірого.

 2. Виберіть слайд або об’єкт на слайді, властивості якого потрібно змінити. Після цього на вкладці Відтінки сірого у групі Змінення вибраного об’єкта виберіть потрібні настройки.

Друк презентації в чорно-білому режимі або у відтінках сірого

 1. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Друк.

 2. У розділі Параметри в меню Колір виберіть пункт Чорно-білий або Відтінки сірого.

  • Відтінки сірого. Якщо вибрати цей параметр, супровідні матеріали друкуватимуться у відтінках сірого. Деякі кольори, наприклад заливка тла, відображатимуться білим для підвищення чіткості. (Іноді це виглядає так само, як і в разі вибору параметра Чорно-білий.)

  • Чорно-білий. Якщо вибрати цей параметр, супровідні матеріали друкуватимуться без сірої заливки.

 3. Коли виберете потрібний варіант, натисніть кнопку Друк.

Підготовка принтера для друку в чорно-білому режимі або у відтінках сірого

Коли ви вибираєте функцію друку, у PowerPoint 2013 та новіших версіях встановлюються кольори у вашій презентації відповідно до можливостей вибраного принтера.

Щоб побачити, як виглядатиме надрукована презентація, перед початком друку перегляньте її у вікні попередній перегляд. У режимі попереднього перегляду можна побачити, як слайди, примітки та супровідні матеріали виглядатимуть у чорно-білому режимі або у відтінках сірого, і настроїти вигляд об’єктів перед друком.

Щоб перейти в режим попереднього перегляду, відкрийте вкладку Файл і виберіть пункт Друк. Область попереднього перегляду розташовано в правій частині екрана.

Під час попереднього перегляду перед друком можна також вносити зміни. На вкладці Файл виберіть пункт Друк, а потім натисніть кнопку Параметри, щоб вибрати такі настройки:

 • Що потрібно надрукувати: презентацію, супровідні матеріали, сторінки нотаток чи тільки структуру, а також кількість слайдів, які потрібно надрукувати.

 • Макет супровідних матеріалів.

 • Зіставлення або послідовність друку сторінок.

 • Друк на одній або обох сторонах аркуша (якщо принтер настроєно для двостороннього друку).

 • Друк у кольорі, відтінках сірого або чорно-білому режимі.

 • Параметри колонтитулів.

Залежно від вибраного режиму друку або проектування (у відтінках сірого або чорно-білий режим) об’єкти в презентації відображатимуться на екрані та під час друку, як зазначено в таблиці.

Примітка.: Точкові рисунки, картинка та діаграми друкуються у відтінках сірого, навіть якщо принтер настроєно на друк у чорно-білому режимі.

Об’єкт

Відтінки сірого

Чорно-білий

Текст

Чорний

Чорний

Кнопка «Змінити робочий час» на вкладці «Проект»

Відтінки сірого

Приховано

Карбування

Відтінки сірого

Приховано

Заливка

Відтінки сірого

Білий

Рамка

Чорний

Чорний

Візерункова заливка

Відтінки сірого

Білий

Лінії

Чорний

Чорний

Тіні об’єктів

Відтінки сірого

Чорний

Точкові рисунки

Відтінки сірого

Відтінки сірого

Clip art

Відтінки сірого

Відтінки сірого

Тло слайда

Білий

Білий

Діаграми

Відтінки сірого

Відтінки сірого

Установлення властивостей для друку в чорно-білому режимі

 1. На вкладці Вигляд у групі Колір або відтінки сірого натисніть кнопку Чорно-білий. Вкладка Чорно-білий з’явиться на стрічці у верхній частині екрана PowerPoint.

 2. У групі Змінення вибраного об’єкта виберіть потрібні параметри.

Примітка.: До різних об’єктів (і фону) на одному слайді можна застосувати різні варіанти відтінків сірого або чорно-білого зображення. Виберіть потрібний об’єкт і встановіть властивості в меню Вигляд. Не вибирайте нічого, якщо потрібно вказати налаштування відтінків сірого та чорно-білого для фону, а потім установіть властивості в меню Вигляд.

Установлення властивостей для друку у відтінках сірого

 1. На вкладці Вигляд у групі Колір або відтінки сірого натисніть кнопку Відтінки сірого. Вкладка Відтінки сірого з’явиться на стрічці у верхній частині екрана PowerPoint.

 2. У групі Змінення вибраного об’єкта виберіть потрібні параметри.

Примітка.: Ви можете застосовувати різні настройки відтінків сірого або чорно-білого до різних об’єктів (і тла) на одному слайді. Виберіть об’єкт, для якого потрібно вказати настройки відтінків сірого або чорно-білого, і встановіть властивості на вкладці Вигляд. Щоб установити властивості для тла слайда, не вибирайте жодного об’єкта на слайді.

Друк презентації в чорно-білому режимі або у відтінках сірого

 1. На вкладці Файл клацніть Друк.

 2. У розділі Параметри в меню Колір виберіть Чорно-білий або Відтінки сірого.

  • Відтінки сірого.    Цей параметр друкує супровідні матеріали у відтінках сірого. Деякі кольори, наприклад заливка тла, відображаються білим для підвищення чіткості. (Іноді це виглядає так само, як і в разі вибору параметра Чорно-білий.)

  • Чорно-білий.    Якщо вибрати цей параметр, супровідний матеріал друкуватиметься без сірої заливки.

   Натисніть кнопку Друк у верхній частині колекції.

Підготовка принтера для друку в чорно-білому режимі або у відтінках сірого

Більшість презентацій призначена для показу в кольорі, але слайди та супровідні матеріали зазвичай друкуються в чорно-білому режимі або в сірих тонах (відтінках сірого). Друк у відтінках сірого створює зображення, яке містить варіації відтінків сірого між чорним і білим.

Перед початком друку PowerPoint 2010 налаштовує кольори в презентації відповідно до можливостей вибраного принтера.

У вікні попереднього перегляду можна побачити, який вигляд матиме надрукований матеріал. Крім того, тут можна побачити, як слайди, примітки та супровідні матеріали виглядатимуть у чорно-білому режимі або у відтінках сірого, і налаштувати вигляд об’єктів до початку друку. Щоб перейти в режим попереднього перегляду, відкрийте вкладку Файл і виберіть команду Друк. Область попереднього перегляду з’явиться в правій частині екрана.

У режимі попереднього перегляду також можна вносити певні зміни. На вкладці Файл ще раз клацніть Друк. Потім у розділі Налаштування виберіть:

 • Що потрібно надрукувати: презентацію, супровідні матеріали, сторінки нотаток чи тільки структуру, а також кількість слайдів, які потрібно надрукувати.

 • Макет супровідних матеріалів.

 • Зіставлення або послідовність друку сторінок.

 • Друк на одній або обох сторонах аркуша (якщо принтер настроєно для двостороннього друку).

 • Друк у кольорі, відтінках сірого або чорно-білому режимі.

 • Параметри колонтитулів.

У презентації сірі та чорно-білі об’єкти відображаються на екрані та під час друку так, як зазначено в таблиці.

Примітка.: Точкові рисунки, картинка та діаграми друкуються у відтінках сірого, навіть якщо принтер настроєно на друк у чорно-білому режимі.

Об’єкт

Відтінки сірого або
чорно-

білий

Текст

Чорний/чорний

Тіні тексту

Відтінки сірого/приховано

Карбування

Відтінки сірого/приховано

Заливка

Відтінки сірого/білий

Рамка

Чорний/чорний

Візерункова заливка

Відтінки сірого/білий

Лінії

Чорний/чорний

Тіні об’єктів

Відтінки сірого/чорний

Точкові рисунки

Відтінки сірого/відтінки сірого

Графіка

Відтінки сірого/відтінки сірого

Тло слайда

Білий/білий

Діаграми

Відтінки сірого/відтінки сірого

Установлення властивостей для друку в чорно-білому режимі

 1. На вкладці Вигляд у групі Колір або відтінки сірого натисніть кнопку Чорно-білий без сірого.

 2. На стрічці у верхній частині вікна PowerPoint перейдіть на вкладку Чорно-білий.

 3. У групі Змінити вибраний об’єкт виберіть потрібні параметри.

Примітка.: До різних об’єктів (і фону) на одному слайді можна застосувати різні варіанти відтінків сірого або чорно-білого зображення. Виберіть потрібний об’єкт і встановіть властивості в меню Вигляд. Не вибирайте нічого, якщо потрібно вказати налаштування відтінків сірого та чорно-білого для фону, а потім установіть властивості в меню "Вигляд".

Установлення властивостей для друку у відтінках сірого

 1. На вкладці Вигляд у групі Колір або відтінки сірого натисніть кнопку Відтінки сірого.

 2. На стрічці у верхній частині вікна PowerPoint перейдіть на вкладку Відтінки сірого.

 3. У групі Змінити вибраний об’єкт виберіть потрібні параметри.

Примітка.: Ви можете застосовувати різні настройки відтінків сірого або чорно-білого до різних об’єктів (і тла) на одному слайді. Виберіть об’єкт, для якого потрібно вказати настройки відтінків сірого або чорно-білого, і встановіть властивості на вкладці Вигляд. Щоб установити властивості для тла слайда, не вибирайте жодного об’єкта на слайді.

Друк презентації в чорно-білому режимі або у відтінках сірого

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , укажіть на пункт Друк, а потім виберіть Попередній перегляд.

 2. У групі Друк клацніть стрілку під кнопкою Параметри, укажіть на пункт Колір або відтінки сірого, а потім виберіть Чорно-білий без сірого або Відтінки сірого.

  • Відтінки сірого.    Цей параметр друкує супровідні матеріали у відтінках сірого. Деякі кольори, наприклад заливка тла, відображаються білим для підвищення чіткості. (Іноді це виглядає так само, як і в разі вибору параметра Чорно-білий.)

  • Чорно-білий без сірого.    Якщо вибрати цей параметр, супровідний матеріал друкуватиметься без сірої заливки.

 3. У групі Друк натисніть кнопку Друк.

  Примітки.: 

  • До різних об’єктів (і фону) на одному слайді можна застосувати різні варіанти відтінків сірого або чорно-білого зображення.

  • Кольори або макет вихідної кольорової презентації не змінюються.

  • Якщо фон впливає на контрастність слайда, він може не друкуватись у відтінках сірого або в чорно-білому режимі.

Підготовка принтера для друку в чорно-білому режимі або у відтінках сірого

Більшість презентацій призначена для показу в кольорі, але слайди та супровідні матеріали зазвичай друкуються в чорно-білому режимі або в сірих тонах (відтінках сірого). Друк у відтінках сірого створює зображення, яке містить варіації відтінків сірого між чорним і білим.

Перед початком друку PowerPoint налаштовує кольори в презентації відповідно до можливостей вибраного принтера.

Щоб побачити, як виглядатиме надрукована презентація, перед початком друку перегляньте її у вікні попередній перегляд. У режимі попереднього перегляду можна побачити, як слайди, примітки та супровідні матеріали виглядатимуть у чорно-білому режимі або у відтінках сірого, і настроїти вигляд об’єктів перед друком.

Під час попереднього перегляду перед друком можна також вносити зміни. Ви можете вибрати:

 • матеріал для друку (презентація, супровідні матеріали, сторінки нотаток або тільки структура);

 • макет супровідних матеріалів;

 • орієнтацію (книжкова або альбомна) супровідних матеріалів, сторінок нотаток або структури;

 • параметри колонтитулів.

У презентації сірі та чорно-білі об’єкти відображаються на екрані та під час друку так, як указано в таблиці.

Об’єкт

Відтінки сірого або
чорно-

білий

Текст

Чорний/чорний

Тіні тексту

Відтінки сірого/приховано

Карбування

Відтінки сірого/приховано

Заливка

Відтінки сірого/білий

Рамка

Чорний/чорний

Візерункова заливка

Відтінки сірого/білий

Лінії

Чорний/чорний

Тіні об’єктів

Відтінки сірого/чорний

Точкові рисунки

Відтінки сірого/відтінки сірого

Тло слайда

Білий/білий

Діаграми

Відтінки сірого/відтінки сірого

Примітка.: Растрові зображення, графіки та діаграми друкуються у відтінках сірого, навіть якщо принтер налаштовано на друк у чорно-білому режимі.

Докладні відомості

Індивідуальний перегляд нотаток доповідача під час демонстрації презентації на кількох моніторах

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×