Перейти до основного
Office

Додаток до декларації про конфіденційність для програми Microsoft Skype для бізнесу

Примітка.: Оформлення класичної клієнтської програми Lync 2013 було змінено на Skype для бізнесу.

Дата останнього оновлення: квітень 2015 р.

Зміст

Додаток до декларації про конфіденційність для програми Microsoft Skype для бізнесу

Архівація

Служба перевірки звуку

Делегування викликів

Журнали викликів

Ідентифікатор абонента у списку учасників наради

Журналювання на боці клієнта

Картка контакту

Журнал розмов

Програма підвищення якості ПЗ

Спільний доступ до робочого стола та програм

Керування спільним доступом до робочого стола та програм

Екстрені служби (911)

Федерація

Надання спільного доступу до відомостей про розташування

Програма підвищення якості Skype для бізнесу

Інтерфейс API під керуванням програми Lync

Компонент plug-in VDI програми Lync

Вкладення наради

Приєднання абонентів телефонної мережі загального користування до наради

Інтеграція із програмою OneNote

Надбудова для мережних нарад для програми Outlook

Однорангове передавання файлів

Постійний груповий чат

Особисте зображення

Опитування

Співпраця над презентацією PowerPoint

Відомості про присутність і контактна інформація

Режим конфіденційності

З’єднання із загальнодоступними службами обміну миттєвими повідомленнями (IM-службами)

Збирання даних і звітування про якість ПЗ

Записування

Пошук за вміннями

Інтелектуальне обтинання

Розмови на вкладках

Уніфіковане сховище контактів

Покращення голосового зв’язку

Співпраця за допомогою дошки

Додаток до декларації про конфіденційність для Microsoft Skype для бізнесу

Ця сторінка – це доповнення до декларації про конфіденційність для продуктів Microsoft Lync. Щоб зрозуміти, як збираються та використовуються дані в певному продукті або службі Microsoft Lync, слід прочитати декларацію про конфіденційність для продуктів Microsoft Lync і це доповнення.

У цьому додатку до декларації про конфіденційність ідеться про розгортання та використання програмного забезпечення для зв’язку Microsoft Skype для бізнесу у мережі вашого підприємства. Якщо ви використовуєте програму Microsoft Lync у складі онлайнового рішення або служби (іншими словами, якщо третя сторона (наприклад, корпорація Майкрософт) розміщує сервери, на яких працює програмне забезпечення, або до яких його підключено), відомості передаватимуться цій третій стороні. Щоб дізнатися докладніше про використання даних, що передаються цій третій стороні, зверніться до адміністратора підприємства або інтернет-провайдера.

Архівація

Призначення цієї функції. Завдяки функції архівації організації, які можуть бути зобов’язані дотримуватися галузевих чи нормативно-правових вимог або мають власні організаційні вимоги щодо зберігання, мають можливість архівувати певні пов’язані з програмою Skype для бізнесу інформаційні повідомлення й дані про використання для забезпечення відповідності цим вимогам.

Збирання, обробка та передавання даних. Архівація дає змогу зберігати вміст однорангових і багатосторонніх миттєвих повідомлень, вміст конференцій, зокрема переданий вміст (наприклад, супровідні матеріали) і пов’язаний із подіями вміст (наприклад, приєднання, відключення, передавання, надання спільного доступу та змінення стану видимості) на сервері, який настроює адміністратор підприємства. Однорангове передавання файлів, аудіо- та відеозв’язок для однорангових розмов, спільний доступ до програм під час однорангових розмов, зауваження до конференцій і опитування архівувати не можна. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Дає змогу організації архівувати вміст для виконання галузевих, нормативно-правових або організаційних вимог щодо зберігання.

Вибір і керування. За промовчанням функцію архівації вимкнуто. Елементи керування на рівні користувача для неї не передбачено. Нею керує адміністратор підприємства.

Служба перевірки звуку

Призначення цієї функції. Служба перевірки звуку дає користувачеві змогу перевірити якість звуку виклику, здійснивши тестовий виклик у програмі Skype для бізнесу, щоб почути, як його голос звучатиме під час справжнього виклику. Після натискання кнопки "Перевірити якість виклику" в службі перевірки звуку здійснюється змодельований виклик і пропонується записати короткий зразок голосу (приблизно 5 секунд), а потім цей зразок відтворюється для користувача. Якщо мережа недостатньо оптимальна, або якщо пристрій користувача не настроєно відповідним чином, це вплине на якість зразка голосу.

Збирання, обробка та передавання даних. Під час здійснення тестового виклику у службі перевірки звуку записується короткий зразок голосу (приблизно 5 секунд). Після завершення виклику у службі перевірки звуку зразки голосу видаляються. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Зразок голосу призначено для перевірки та/або підтвердження якості звуку викликів у програмі Skype для бізнесу на основі якості запису.

Вибір або керування. Перевірити якість виклику можна таким чином:

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Аудіопристрій.

 3. На вкладці Аудіопристрій натисніть кнопку Перевірити якість виклику та дотримуйтеся вказівок.

 4. Натисніть кнопку OK.

Щоб використовувати цю функцію, необхідно створити зразок голосу.

Делегування викликів

Призначення цієї функції. Делегування викликів дає змогу користувачам призначити одну або кілька осіб (представників), які зможуть здійснювати або отримувати виклики, а також настроювати мережні наради та приєднуватися до них від свого імені.

Збирання, обробка та передавання даних. У процесі настроювання користувач, який призначає представників, має надати їхню контактну інформацію. Користувачі, яких настроєно як представників, отримають сповіщення про те, що хтось з організації призначив їх представником. Коли представники відповідають на виклик від імені особи, яка призначила їх представниками, ця особа отримує електронною поштою сповіщення про цю подію. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Контактна інформація представника використовується в програмі Skype для бізнесу для того, щоб представник мав змогу здійснювати виклики та відповідати на них, планувати наради та/або приєднуватися до них від імені особи, яка делегувала свої повноваження.

Вибір або керування. Делегування викликів вимкнуто за промовчанням. Адміністратор підприємства може вмикати або вимикати делегування для своєї організації. Якщо делегування ввімкнуто, користувачі можуть настроїти представників, виконавши такі дії:

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Перенаправлення викликів.

 3. У розділі Перенаправлення викликів виберіть елемент Перенаправляти мої виклики на або Одночасно дзвонити, а потім виберіть у розкривному списку пункт Мої представники.

 4. Якщо ви не настроїли представників, у діалоговому вікні Перенаправлення викликів – представники натисніть кнопку Додати, потім виберіть осіб, яких потрібно настроїти як представників.

 5. У діалоговому вікні "Представники" натисніть кнопку OK.

 6. Натисніть кнопку OK.

Примітка.: Адміністратори підприємства можуть настроїти синхронізацію календаря Exchange представника із сервером Lync Server 2010 або новішої версії. Якщо синхронізацію ввімкнуто, представників календаря Exchange із відповідними дозволами (не нижчими ніж "Автор без прав редактора") буде автоматично додано як представників у програмі Skype для бізнесу. У той же час настройки перенаправлення викликів залишаться незмінними.

Журнали викликів

Призначення цієї функції. Журнали викликів дають змогу зберігати записи голосових викликів, зроблених у програмі Skype для бізнесу, у папці Microsoft Outlook.

Збирання, обробка та передавання даних. Відомості про ваші голосові виклики, зокрема про час початку виклику, час його завершення, тривалість і учасників, буде збережено в папці «Журнал розмов» програми Outlook. Крім того, до журналу можна записувати теми та розташування нарад. Для цього в діалоговому вікні «Параметри» на вкладці «Особисті» потрібно вибрати програму Outlook як диспетчер особистих відомостей. У журналах викликів не зберігається вміст голосових викликів. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Журнали викликів можна використовувати для відстеження та перегляду голосових викликів.

Вибір або керування. Функцію журналів викликів увімкнуто за промовчанням. Адміністратор підприємства може вмикати та вимикати цю функцію. Якщо адміністратор увімкнув функцію журналів викликів, її можна вмикати та вимикати, виконавши такі дії:

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Особисті.

 3. У розділі Диспетчер особистих відомостей зніміть прапорець Зберігати журнали викликів у папці "Журнал розмов".

 4. Натисніть кнопку OK.

Ідентифікатор абонента у списку учасників наради

Призначення цієї функції. У полі ідентифікатора абонента у списку учасників відображається ідентифікатор абонента всіх учасників наради.

Збирання, обробка та передавання даних. Збираються відомості про ідентифікатор абонента учасників наради. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Під час приєднання до наради ідентифікатор абонента учасника відображається у списку наради для інших учасників.

Вибір і керування. Користувач не може керувати цією функцією. Ідентифікатор абонента надає постачальник послуг телефонного зв’язку. Деякі постачальники дають користувачам змогу вимкнути відображення ідентифікатора абонента. За додатковими відомостями звертайтеся до адміністратора компанії або постачальника послуг телефонного зв’язку.

Журналювання на боці клієнта

Призначення цієї функції. Функція журналювання на боці клієнта збирає відомості, які команда підтримки другого рівня може використовувати для визначення причини проблеми. Журнали на боці клієнта зберігаються локально на комп’ютері користувача.

Збирання, обробка та передавання даних. У разі ввімкнення журналювання на боці клієнта система записуватиме до журналу певні відомості, які зберігатимуться на комп’ютері користувача. Наприклад, до журналу на боці клієнта записуються такі відомості, як тема й місце проведення наради, повідомлення протоколу SIP, відповіді на запрошення в програмі Skype для бізнесу, відомості про відправника й одержувача миттєвого повідомлення та маршрут повідомлення, список контактів, відомості про присутність, імена всіх програм, імена вкладень, імена файлів Microsoft PowerPoint, імена дощок, назви опитувань разом з усіма запитаннями, до яких надано спільний доступ, а також індекс варіанта, за який проголосовано. Вміст розмов у програмі Skype для бізнесу (миттєві повідомлення, презентації PowerPoint, вміст дощок, примітки, докладні відомості про опитування тощо) у журналі на боці клієнта не зберігаються. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Відомості, зібрані в журналах на боці клієнта, може використовувати служба технічної підтримки користувача. Вони також можуть надсилатися до корпорації Майкрософт для усунення неполадок програми Skype для бізнесу.

Вибір або керування. За промовчанням функцію журналювання на боці клієнта вимкнуто. Вмикати або вимикати цю функцію для підприємства може його адміністратор. Якщо адміністратор увімкнув цю функцію, користувачі можуть настроїти журналювання на боці клієнта, виконавши такі дії:

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Загальні.

 3. У розділі Допоможіть своїй команді підтримки відкрийте розкривний список Рівень журналювання і виберіть пункт Скорочене або Повне. Користувачі можуть також увімкнути журналювання подій Windows, установивши прапорець Також збирати відомості щодо виправлення неполадок за допомогою журналювання подій Windows.

 4. Натисніть кнопку OK.

Картка контакту

Призначення цієї функції. У картці контакту відображається контактна інформація, відомості про присутність і розташування для поточного та інших користувачів організації, які відображаються в програмі Skype для бізнесу і в останніх версіях програми Outlook. За допомогою картки контакту можна одним клацанням звернутися до потрібної особи. Наприклад, з картки контакту можна безпосередньо обмінюватися миттєвими повідомленнями, здійснювати виклики та надсилати повідомлення електронної пошти.

Збирання, обробка та передавання даних. Статична інформація картки контакту збирається в корпоративному каталозі підприємства (наприклад, Active Directory). Динамічні відомості, як-от відомості про вільний і зайнятий час у календарі, видобуваються із сервера Microsoft Exchange Server. Відомості про розташування, можна отримати кількома способами (див. розділ "Розташування"). Номери телефонів можуть бути отримані з корпоративного каталогу або введені вручну користувачем. Керування відомостями про присутність здійснюється програмою Skype для бізнесу, використовуючи для цього календар Outlook (якщо користувач увімкнув відповідну функцію) або ж користувач вручну вводить ці відомості. Сервер Lync надає спільний доступ до цих даних іншим особам в організації. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Картка контакту призначена для перегляду контактної інформації, відомостей про розташування та присутність осіб в організації користувача. Для керування кількістю відомостей, що відображаються для контактів Skype для бізнесу і Outlook користувача, можна настроїти "рівень конфіденційності" та ввімкнути або вимкнути режим конфіденційності (див розділ "Режим конфіденційності").

Вибір або керування. Щоб настроїти рівні конфіденційності, виконайте такі дії:

 1. Клацніть правою кнопкою миші контакт.

 2. Виберіть пункт Змінити рівень конфіденційності.

 3. Виберіть відповідну категорію для контакту.

Хоча деякі відомості на картці контакту збираються з корпоративного каталогу, який настроїв адміністратор, у користувача немає можливості керувати деякими з цих даних. Ці елементи перелічено нижче.

 • Відомості календаря. Увімкнути або вимкнути відображення відомостей календаря для інших користувачів можна за допомогою команди "Змінити дозволи для перегляду відомостей про вільний і зайнятий час" у меню параметрів програми Microsoft Outlook.

 • Розташування. Див. розділ "Розташування" в цьому документі.

 • Відомості про присутність і контактна інформація. Див. розділ "Відомості про присутність і контактна інформація" в цьому документі.

 • Особисте зображення. Див. розділ "Особисте зображення" в цьому документі.

Журнал розмов

Призначення цієї функції. Журнал розмов дає змогу зберігати попередні, нещодавні або пропущені розмови в системі обміну миттєвими повідомлення, а також статистику голосових розмов (наприклад, дату, час, тривалість і відомості про абонента) у папці "Журнал розмов" у програмі Microsoft Outlook і отримувати ці дані за допомогою вкладки "Розмови" в програмі Skype для бізнесу.

Збирання, обробка та передавання даних. Вміст розмов у системі обміну миттєвими повідомленнями та статистика, а також статистика голосових розмов (наприклад, дата, час, тривалість і відомості про абонента). До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Журнал можна переглянути в програмі Skype для бізнесу за допомогою вкладки "Розмови" в основному інтерфейсі користувача, що дає змогу користувачу переглядати та продовжувати минулі розмови.

Вибір або керування. Журнал розмов вимкнуто за замовчуванням. Керувати ним можна таким чином:

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Особисті.

 3. У розділі Диспетчер особистих відомостей установіть або зніміть прапорець Зберігати розмови за допомогою миттєвих повідомлень у папці "Журнал розмов" програми електронної пошти.

 4. Натисніть кнопку OK.

Програма підвищення якості ПЗ

Призначення цієї функції. Якщо ви вирішите взяти участь у програмі підвищення якості ПЗ (CEIP), збиратимуться основні відомості про спосіб використання програм, а також комп’ютер або пристрій і підключені пристрої. Крім того, збиратимуться відомості про їхнє функціонування та спосіб їх настроювання. До корпорації Майкрософт надсилатимуться звіти, щоб допомогти вдосконалити функції, які найчастіше використовують користувачі, і знайти вирішення для поширених проблем. Крім того, у рамках програми CEIP збираються відомості про тип і кількість помилок, продуктивність програмного забезпечення й устаткування, а також швидкість роботи служб. Корпорація Майкрософт не збирає відомості про ваші ім’я та адресу, а також іншу контактну інформацію.

Збирання, обробка та передавання даних. Коли цю функцію ввімкнуто, відомості CEIP автоматично надсилаються до корпорації Майкрософт. Щоб отримати додаткові відомості про збирання, обробку та передавання даних за програмою CEIP, див. декларацію про конфіденційність для програми підвищення якості ПЗ корпорації Майкрософт.

Використання даних. Корпорація Майкрософт використовує ці відомості, щоб покращувати якість, надійність і продуктивність програмного забезпечення та служб Microsoft.

Вибір і керування. Функцію CEIP вимкнуто за промовчанням. Адміністратор підприємства може ввімкнути або вимкнути функцію CEIP для своєї організації. Якщо адміністратор підприємства не настроїв функцію CEIP для організації, користувач матиме змогу зареєструватися протягом процесу початкової інсталяції. Якщо адміністратор не вимкнув елемент керування CEIP, користувачі можуть будь-коли змінити настройки програми CEIP, зробивши ось що.

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Загальні.

 3. У розділі Допоможіть нам удосконалити встановіть прапорець Підписатися на програму підвищення якості програмного забезпечення.

 4. Натисніть кнопку OK.

Примітка.: Якщо адміністратор змінить настройки та ввімкне або вимкне функцію CEIP, коли користувач уже використовує програму Skype для бізнесу, нові настройки наберуть сили лише після того, як користувач вийде з програми Skype для бізнесу і ввійде до неї знову.

Спільний доступ до робочого стола та програм

Призначення цієї функції. Спільний доступ до робочого стола та програм дає змогу користувачам співпрацювати за допомогою відеочату, надавши спільний доступ до свого робочого стола або вибраної програми кожному учасникові наради, щоб усі вони мали змогу отримати спільний доступ і редагувати файли так, ніби перебувають в одній кімнаті з колегами. Користувачі можуть також проводити презентації Microsoft PowerPoint і співпрацювати з іншими під час роботи з віртуальними дошками (пустою сторінкою для приміток і креслень, яку учасники наради можуть використовувати всі разом). Коли користувач спочатку надає доступ до свого робочого стола або програми, керувати ними може лише він. За бажання він може дозволити іншим користувачам керувати своїм спільним робочим столом або програмою, переходити та вносити зміни за допомогою їхніх миші та клавіатури (див. розділ "Керування спільним доступом до робочого стола та програм").

Збирання, обробка та передавання даних. Залежно від того, до чого надано спільний доступ, усі учасники розмови можуть бачити ваші монітори, весь робочий стіл або вибрана програма на екрані вашого комп’ютера. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Спільний доступ до робочого стола та ресурсів можна використовувати для співпраці з іншими учасниками розмови.

Вибір або керування.

Ось як можна розпочати сеанс спільного доступу до робочого стола та програм (у розмові або нараді).

 1. Натисніть кнопку Надати спільний доступ до вмісту та керувати активністю наради, щоб відкрити вікно надання спільного доступу.

 2. Натисніть кнопку Надати спільний доступ до вмісту та керувати активністю наради знову, щоб відкрити меню.

 3. У спливаючому меню в розділі Презентація виберіть пункт Робочий стіл, монітор (якщо їх кілька) або Програма.

 4. (Необов’язково). Якщо вибрано пункт Програма, виберіть у списку програму, до якої потрібно надати спільний доступ.

АБО

 1. Наведіть вказівник на кнопку Надати спільний доступ до вмісту та керувати активністю наради, щоб відкрити меню.

 2. У спливаючому меню в розділі Презентація виберіть пункт Робочий стіл, монітор (якщо їх кілька) або Програма.

 3. (Необов’язково). Якщо вибрано пункт Програма, виберіть у списку програму, до якої потрібно надати спільний доступ.

Ось як можна припинити надання спільного доступу до робочого стола або програми.

 • На панелі спільного доступу у верхній частині екрана натисніть кнопку Закрити спільний доступ.

УВАГА! Користувачі, яким надано спільний доступ до робочого стола в розмові програми Skype для бізнесу, можуть побачити відкриті документи або зображення на робочому столі, захищені за допомогою програмного забезпечення керування цифровими правами.

Керування спільним доступом до робочого стола та програм

Призначення цієї функції. Керування спільним доступом до робочого стола та програм дає змогу користувачам надати право керувати своїм спільним робочим столом або програмою іншому учаснику розмови чи наради, який також використовує програму Skype для бізнесу на іншому комп’ютері.

Збирання, обробка та передавання даних. Коли іншому користувачеві надано право керування, він може керувати вашим спільним робочим столом або програмою та вносити зміни так, ніби він безпосередньо використовує ваш комп’ютер за допомогою своєї клавіатури й миші. Користувач, який надав спільний доступ до свого робочого стола або програми, а також інші учасники розмови чи наради Skype для бізнесу зможуть відразу переглядати ці зміни. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Функція керування спільним доступом до робочого стола та програм дає змогу іншим учасникам розмови чи наради керувати спільним робочим столом або програмою, а вам та іншим учасники розмови – можливість спостерігати за цим процесом.

Вибір або керування.

Ось як можна надати спільний доступ до керування робочим столом і програмами (якщо спільний доступ до них іще не надано, див. розділ "Спільний доступ до робочого стола та програм").

 1. Виберіть елемент Передати керування у верхній частині екрана.

 2. Виберіть користувача, якому потрібно надати керування.

Ось як можна відкликати керування робочим столом у віддаленої сторони.

 1. Виберіть елемент Передати керування у верхній частині екрана.

 2. Виберіть пункт Повернути керування.

Екстрені служби (911)

Призначення цієї функції. Коли адміністратор підприємства надає доступ до функції "Екстрені служби", вона дає змогу програмі Skype для бізнесу передавати відомості про розташування сторонньому постачальнику послуг розташування за вибором клієнта. Сторонній постачальник послуг розташування передає відомості про розташування до екстрених служб у разі набору номера екстрених служб (наприклад, 911 у США). Коли цю функцію ввімкнуто, відомості про розташування, що передаються до екстрених служб, вказують на розташування, яке адміністратор підприємства призначив користувачеві (наприклад, номер будинку та офісу) і ввів у базу даних розташувань. За відсутності такого розташування користувачі можуть самостійно вводити ці відомості в поле "Розташування". Якщо користувач викликає екстрені служби, використовуючи програму Skype для бізнесу через безпроводове Інтернет-з’єднання та перебуваючи в робочому розташуванні, до екстрених служб передаються лише відомості про приблизне розташування, визначені на основі розташування, призначеного безпроводовій кінцевій точці, з якою зв’язується комп’ютер служби. Крім цього, відомості про розташування безпроводової кінцевої точки вводяться вручну адміністратором підприємства, і тому відомості про розташування, що передаються до екстрених служб, можуть не бути фактичним фізичним розташуванням користувача. Для повноцінної роботи цієї функції підприємство має використовувати послугу маршрутизації від сертифікованих постачальників рішень, і ця послуга доступна тільки в США.

Збирання, обробка та передавання даних. Відомості про розташування, які отримує програма Skype для бізнесу, визначаються на основі автоматично наданих відомостей про розташування, які заповнює сервер даних про місцезнаходження, або відомостей, які користувач самостійно ввів у полі "Розташування". Ці відомості зберігаються в пам’яті комп’ютера, тому під час введення номера екстреної служби вони передаються з викликом для маршрутизації до відповідної екстреної служби, надаючи приблизне розташування. Відомості про розташування також можуть передаватися за допомогою миттєвого повідомлення до внутрішнього відділу безпеки. Під час екстрених викликів у записі даних про виклик фіксуються відомості про ваше розташування. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Дані про розташування використовуються для маршрутизації виклику до відповідної екстреної служби та відрядження рятувальників. Ці відомості також можна надсилати службі безпеки компанії як сповіщення з розташуванням абонента та даними для зворотного виклику.

Вибір і керування. Цю функцію вимкнуто за замовчуванням, і ввімкнути її повинен адміністратор підприємства. Її має ввімкнути адміністратор підприємства. Зверніться до адміністратора підприємства, щоб визначити, чи доступна ця функція. Ви не можете контролювати, чи розташування надається автоматично або чи передається воно диспетчерам екстрених служб під час здійснення екстреного виклику.

Примітка.: Адміністратор підприємства може обмежити можливості виклику екстреної служби винятково робочим місцем, тому, щоб дізнатися, у яких обсягах доступні функціональні можливості виклику екстрених служб, зверніться до адміністратора.

Федерація

Призначення цієї функції. Федерація дає змогу користувачам програми Skype для бізнесу із вашої організації переглядати відомості про присутність, надсилати миттєві повідомлення та здійснювати голосові виклики з одного комп’ютера на інший (за умови, що комп’ютери оснащено динаміками та мікрофоном або навушниками з мікрофоном) для спілкування з користувачами програми Skype для бізнесу з інших організацій, з якими утворено федерацію.

Збирання, обробка та передавання даних. Федеративним контактам надається спільний доступ до інформації, що міститься в картці контакту, наприклад імені, адреси електронної пошти та відомостей про присутність. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Коли цю функцію ввімкнуто, користувачі з однієї організації можуть додавати користувачів з іншої організації до списку контактів, надсилати їм миттєві повідомлення, а також переглядати відомості про їхню присутність. Користувачі можуть вибрати оптимальний спосіб спілкування (голосовий зв’язок, відеозв’язок тощо), а також легко перетворити сеанс особистого спілкування з однією особою на конференцію з кількома користувачами.

Вибір або керування. За промовчанням федерацію вимкнуто, а керує нею та настроює її адміністратор підприємства. Якщо федерацію ввімкнуто, користувачі можуть шукати та додавати федеративні контакти так само, як контакти зі своєї організації.

Примітка.: За промовчанням усім зовнішнім контактам, особистим або федеративним, призначається рівень конфіденційності "Зовнішні контакти". Це означає, що вони матимуть доступ до вашого імені, адреси електронної пошти, назви компанії та вашого зображення. Ці контакти не зможуть переглядати примітку про вашу присутність. Призначення зовнішнім контактам інших рівнів конфіденційності, наприклад "Робоча група", "Друзі та сім’я" тощо, дасть їм змогу бачити примітку про вашу присутність, і вони можуть ненавмисно отримати доступ до інформації, яку розголошувати їм не можна.

Надання спільного доступу до відомостей про розташування

Призначення цієї функції. Функція надання спільного доступу до відомостей про розташування відображає інформацію про географічне розташування й часовий пояс користувача для інших користувачів програми Skype для бізнесу, використовуючи для цього функціональні можливості отримання інформації про присутність у картці контакту (див. розділ "Картка контакту"). Активувавши режим конфіденційності в меню "Параметри", користувачі можуть керувати відомостями, до яких надається спільний доступ іншим користувачам (див. розділ "Режим конфіденційності").

Збирання, обробка та передавання даних. Дані про розташування користувача можна отримати двома способами. Вони збираються із сервера даних про місцезнаходження, який настроїв адміністратор підприємства, або користувач може встановити їх уручну, ввівши настроюване розташування в елементі керування "Розташування" інтерфейсу користувача програми Skype для бізнесу, наприклад "Дім", "Робота" або "Київ, проспект Миколи Бажана, 1-Ф, оф. 125". Дані про часовий пояс збираються безпосередньо з операційної системи комп’ютера користувача. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Залежно від параметрів конфіденційності, які настроїв користувач або адміністратор, програма Skype для бізнесу може надавати спільний доступ до відомостей про розташування та часовий пояс іншим користувачам за допомогою картки контакту. Відформатована адреса, або адреса перебування, не надається через відомості про присутність.

Вибір або керування. Якщо адміністратор підприємства ввімкнув спільний доступ до розташування та дозволив користувачам доступ до інтерфейсу користувача з повною інформацією про розташування, у полі "Розташування" та в меню у верхній частині головного вікна програми Skype для бізнесу відображатимуться такі елементи:

 • Установити розташування. Розташування можна вказати вручну, відредагувавши текст у полі "Розташування".

 • Показувати іншим користувачам моє розташування. Дає користувачеві змогу керувати спільним доступом до відомостей про своє розташування. Це не впливає на відображення відомостей про розташування для екстрених служб, тобто виклик за номером 911 (див. розділ "Екстрені служби").

Програма підвищення якості Skype для бізнесу

Призначення цієї функції. Програма підвищення якості Skype для бізнесу (LIP) збирає дані про використання вами програми Skype для бізнесу і надсилає їх до корпорації Майкрософт щоразу, коли ви використовуєте Skype для бізнесу. Майкрософт використовує ці відомості для вирішення поширених проблем, а також для вдосконалення програми Skype для бізнесу та інших своїх продуктів.

Збирання, обробка та передавання даних. Інформація, що надсилається до корпорації Майкрософт, може включати дані про використання вами програми Skype для бізнесу, її продуктивність та надійність, конфігурацію пристроїв, якість підключення до мережі, а також коди помилок, журнали помилок і дані винятків. LIP може також надсилати ваші дані та дані ваших пристроїв, такі як ім’я користувача або IP-адреса, але перед збереженням таких даних на серверах корпорації Майкрософт їм забезпечується анонімність.

Використання даних. Ці дані використовуватимуться для вирішення поширених проблем і покращення програми Skype для бізнесу та інших продуктів Майкрософт. Ці відомості не використовуватимуться для встановлення вашої особи або зв’язку з вами.

Вибір або керування:. За замовчуванням цю функцію вимкнуто. Керувати нею може адміністратор підприємства. Адміністратор може вирішити завжди надсилати чи ніколи не надсилати дані програми підвищення якості Skype для бізнесу до Майкрософт, а також може дозволити користувачеві самостійно настроїти цей параметр.

Користувач може змінити параметри, виконавши наступні дії.

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Загальні.

 3. На вкладці Загальні встановіть або зніміть прапорець Надсилати дані програми підвищення якості Skype для бізнесу до корпорації Майкрософт.

 4. Натисніть кнопку OK.

Примітка.: Адміністратор підприємства може настроїти цю функцію від імені користувачів в організації за допомогою групової політики. У такому разі користувачеві не відображатимуться діалогове вікно помилки входу та запит про надсилання звіту про помилку входу до корпорації Майкрософт.

Інтерфейс API під керуванням програми Lync

Призначення цієї функції. Інтерфейс API під керуванням програми Lync дає змогу програмам сторонніх розробників отримувати доступ до клієнта Skype для бізнесу і взаємодіяти з ним у спосіб, що надає додаткові можливості користувачам програми Skype для бізнесу. До програм сторонніх розробників належать програми від інших постачальників або корпорації Майкрософт (наприклад, програма Outlook та інші програми, що входять до складу програмних комплексів Microsoft Office).

Збирання, обробка та передавання даних. Відомості, доступ до яких надається програмам сторонніх розробників за допомогою інтерфейсу API під керуванням програми Lync, включають будь-які особисті відомості, які відображаються в інтерфейсі користувача програми Skype для бізнесу. До них можуть належати розташування користувача, номери телефонів, посада, список контактів (включно з номерами телефонів та іншими даними), особиста примітка, стан активності, а також поточні розмови та їхній вміст.

Використання даних. Програми, у яких використовується інтерфейс API під керуванням програми Lync, використовують інформацію в рамках сеансу роботи в програмі Skype для бізнесу, щоб надавати користувачеві розширені або додаткові функціональні можливості. Проте використання цих відомостей залежить від сторонньої програми, для якої має бути окрема декларація про конфіденційність із зазначенням способів використання таких відомостей.

Вибір або керування. Сторонні програми, у яких використовуються інтерфейси API під керуванням програми Lync, належать до трьох категорій: класичні програми (інстальовані локально); веб-програми; розширення Skype для бізнесу (програми, вбудовані в інтерфейс користувача вікна розмови програми Skype для бізнесу). Керування доступом програм сторонніх розробників до відомостей залежить від конкретної програми та здійснюється таким чином:

 • Програми для настільних комп’ютерів (інстальовані локально) – програми для настільних комп’ютерів інсталюєте ви або адміністратор на локальному комп’ютері. Такі програми завжди мають доступ до відомостей користувача через інтерфейс API під керуванням програми Lync. Як і в інших випадках, не інсталюйте програми, у надійності яких ви не впевнені.

 • Веб-програми – програми, розміщені в Інтернеті або інтрамережі, також можуть отримувати доступ до відомостей користувача через інтерфейс API під керуванням програми Lync. Для захисту відомостей від доступу небажаних програм без вашого відома потрібні програми мають розміщуватися в домені або за URL-адресою, які адміністратор локального комп’ютера додав до списку надійних сайтів у браузері Internet Explorer.

 • Розширення Skype для бізнесу – розробники можуть розширювати можливості програми Skype для бізнесу, вбудовуючи інші програми у вікно розмови Skype для бізнесу. Ці програми можуть також отримувати доступ до відомостей клієнта Skype для бізнесу через інтерфейс API під керуванням програми Skype для бізнесу. У цьому випадку адміністратор локального комп’ютера має зареєструвати розширення в клієнті Skype для бізнесу. Після реєстрації програмі також надається доступ до інтерфейсу API під керуванням програми Lync.

Спеціальний елемент керування для поля "Ім’я розташування" – для додаткового захисту системний адміністратор може дозволити або заблокувати доступ програм до поля "Ім’я розташування" в програмі Skype для бізнесу, а також дозволити користувачеві (вам) самому вирішувати це питання. За замовчуванням стороннім програмам надається доступ до цього поля. Ось як можна настроїти цей параметр.

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Особисті.

 3. У розділі Диспетчер особистих відомостей установіть відповідні прапорці.

 4. Натисніть кнопку OK.

Компонент plug-in VDI програми Lync

Призначення цієї функції. В організаціях, які використовують архітектуру віддаленого робочого стола, компонент plug-in VDI програми Lync дає змогу тонким і товстим клієнтам підключатися до програми Skype для бізнесу і використовувати повний набір функцій і функціональних можливостей так само, як у разі безпосереднього використання клієнтського пристрою.

Збирання, обробка та передавання даних. Під час використання програми Skype для бізнесу у середовищах віддаленого робочого стола з інстальованим на пристрої доступу компонентом plug-in VDI програми Lync збиратимуться мережні облікові дані (ім’я користувача та пароль) користувача, який надав спільний доступ до даних між компонентом plug-in VDI і програмою Skype для бізнесу. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Облікові дані для входу до мережі, які зібрав компонент plug-in VDI програми Lync, використовуються для підключення користувацького пристрою доступу до екземпляра програми Skype для бізнесу на віддаленому робочому столі.

Вибір або керування. Необхідно надати облікові дані для входу в мережу, щоб увійти в програму Skype для бізнесу на віддаленому робочому столі. Користувачам надається можливість вибрати: вводити свої облікові дані під час кожного входу або ввести їх один раз і зберегти, вибравши параметр "Зберегти пароль" у діалоговому вікні облікових даних.

Вкладення наради

Призначення цієї функції. Вкладення наради дає змогу організатору наради передавати файли учасникам наради та надавати до них спільний доступ. Учасники можуть відобразити їх під час наради або завантажити пізніше.

Збирання, обробка та передавання даних. Вкладення наради передає організатор наради, і вони зберігаються на сервері Lync Server. Тривалість зберігання вкладень на сервері настроює адміністратор підприємства. Організатор і учасники наради можуть завантажувати їх, доки їх не видалить організатор наради, або не мине настроєний період зберігання, після завершення якого ці вкладення наради буде видалено автоматично. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Учасники наради отримують спільний доступ до вкладень наради й можуть їх завантажити. Доступність вкладень можна обмежити певними ролями учасників наради (організатор, доповідачі, усі). Якщо доступ до вкладення не надається користувачам із певною роллю, це вкладення не відображається в їхньому списку вкладень.

Вибір або керування.

 1. У вікні розмови наведіть курсор на кнопку Надати спільний доступ до вмісту та керувати активністю наради.

 2. Виберіть вкладку Вкладення.

 3. Натисніть кнопку Додати вкладення.

 4. Перейдіть до вкладення, яке потрібно додати, і виберіть файл.

 5. Натисніть кнопку Відкрити.

Власники наради можуть обмежити доступність для завантаження залежно від ролей учасників наради (для організатора, доповідачів або всіх), виконавши такі дії:

 1. Наведіть курсор на кнопку Надати спільний доступ до вмісту та керувати активністю наради.

 2. На вкладці Вкладення виберіть елемент Керування вкладеннями.

 3. У діалоговому вікні Вкладення в розділі Дозволи виберіть потрібний параметр у розкривному списку.

 4. Натисніть кнопку OK.

Примітка.: Якщо доступ до вкладення заборонено користувачам із певними ролями, воно не відображається в їхньому списку вмісту, і вони не можуть зберегти його на своєму комп’ютері.

Приєднання абонентів телефонної мережі загального користування до наради

Призначення цієї функції. Функція приєднання абонентів телефонної мережі загального користування до наради дає змогу користувачам програми Skype для бізнесу, присутнім на нараді, додавати номер телефонної мережі загального користування (ТМЗК) до наявної аудіо- та відеорозмови або наради. Абонента ТМЗК можна додати, набравши його номер у цій мережі за допомогою цифрової клавішної панелі в програмі Skype для бізнесу. Абонента телефонної мережі загального користування буде додано, коли він відповість на виклик.

Збирання, обробка та передавання даних. Абонент телефонної мережі загального користування побачить ідентифікатор абонента організатора або учасника, коли отримуватиме виклик із запрошенням на нараду.

Використання даних. Ідентифікатор абонента використовується, щоб ідентифікувати абонента для особи, яка отримує виклик.

Вибір і керування. Для адміністраторів і користувачів не передбачено елемент керування цією функцією.

Інтеграція із програмою OneNote

Призначення цієї функції. Інтеграція з програмою OneNote дає змогу користувачам програми Skype для бізнесу відкрити спільний доступ до своїх блокнотів OneNote для учасників наради та переглядати й додавати вміст у спільних блокнотах OneNote інших учасників наради за допомогою клієнта Lync 2010 або новішої версії.

Збирання, обробка та передавання даних. Якщо учасник наради, який використовує клієнт Lync 2010 або новішої версії, відкриває спільний доступ до блокнота Microsoft OneNote, інші користувачі програми Skype для бізнесу і веб-програми Lync Web App можуть переглядати цей блокнот OneNote і вносити до нього зміни. Усі учасники наради зможуть бачити весь вміст, який додається до блокнота, і користуватися ним.

Використання даних. За допомогою цієї функції користувачі програми Skype для бізнесу можуть спільно використовувати блокноти OneNote, переглядати їх і брати участь у співпраці.

Вибір або керування.

 1. У вікні розмови наведіть вказівник на піктограму Спільний доступ.

 2. На вкладці Презентація виберіть елемент ONENOTE.

 3. Виберіть блокнот OneNote, який потрібно відкрити.

Примітка.: Власники наради можуть обмежити доступ залежно від ролей учасників наради (для організатора, доповідачів або всіх). Якщо доступ до блокнота OneNote заборонено користувачам із певними ролями, він не відображатиметься в їхньому списку вмісту, тому вони не зможуть відкрити або зберегти його на своєму комп’ютері.

Надбудова для мережних нарад для програми Outlook

Призначення цієї функції. Надбудова для мережних нарад для програми Outlook (або надбудова програми Outlook для конференцій) – це надбудова, яка в разі інсталяції разом із програмою Skype для бізнесу дає користувачам змогу виконувати численні завдання, пов’язані з програмою Skype для бізнесу, у програмі Microsoft Outlook. Перелік цих завдань наведено нижче.

 • Планування мережної наради.

 • Настроювання параметрів наради.

 • Планування телефонної конференції.

 • Початок надання спільного доступу за допомогою програми Skype для бізнесу.

Збирання, обробка та передавання даних. Наведені нижче відомості зберігаються на комп’ютері користувача у клієнті Microsoft Outlook. Залежно від настройок журналювання на боці клієнта користувача до журналу можуть також записуватися додаткові відомості про використання та статистика (див. розділ "Журналювання на боці клієнта"). До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

 • Ім’я організатора.

 • Імена учасників.

 • Імена доповідачів.

 • Список адрес електронної пошти.

 • Тема наради та інші відомості про нараду (наприклад, час початку та завершення, ідентифікатор конференції, код доступу та відомості про автосекретар конференції й постачальника послуг із проведення аудіоконференцій для користувача).

 • Усі адреси проксі-серверів для користувача у програмі Microsoft Exchange (адреси X400–X500, адреси служби уніфікованого обміну повідомленнями Exchange, ідентифікатори URI протоколу SIP і телефонів або голосової пошти служби уніфікованого обміну повідомленнями Exchange).

 • Відомості про розташування наради.

Використання даних. Наведені вище відомості використовуються лише для планування наради або телефонної конференції. Вони зберігаються локально на комп’ютері користувача, і до них надається спільний доступ серверу Lync. Крім того, серверу Lync надається доступ до відомостей про наради та телефонні конференції.

Примітка.: Спільний доступ до цих відомостей надається також для інтерфейсу API під керуванням програми Lync (див. розділ "Інтерфейс API під керуванням програми Lync").

Вибір або керування. Користувач не може керувати інформацією, яка створюється, збирається, зберігається або передається під час використання надбудови для мережних нарад для програми Outlook. Проте користувач може за бажання видалити або вимкнути цю надбудову.

Однорангове передавання файлів

Призначення цієї функції. Однорангове передавання файлів дає змогу користувачам програми Skype для бізнесу передавати один одному файли під час однорангових (двосторонніх) розмов за допомогою системи обміну миттєвими повідомленнями.

Збирання, обробка та передавання даних. Файл передається безпосередньо між власником файлу та іншою особою, що бере участь у розмові. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Користувачі приймають рішення розпочати передавання файлів і вибирають файл для передавання. Одержувач файлу повинен погодитися прийняти файл. Файли, спільний доступ до яких надається через однорангове передавання файлів, не зберігаються на сервері Lync.

Вибір або керування. Однорангове передавання файлів увімкнуто за промовчанням. Адміністратор підприємства може ввімкнути або вимкнути цю функцію для окремих або всіх користувачів.

Постійний груповий чат

Призначення цієї функції. Постійний чат дає користувачам змогу співпрацювати, розміщуючи повідомлення в постійному чаті. Дані постійно зберігаються на сервері, а учасники чату можуть отримати доступ до цих даних, зокрема даних за минулі періоди. Постійний груповий чат дає користувачам змогу проводити групові розмови, шукати розмови у груповому чаті, приєднуватися до нього та брати в ньому участь, шукати вміст у межах чату та в кількох чатах одночасно, а також створювати фільтри для відстеження розмов на певні теми.

Збирання, обробка та передавання даних. Функція постійного групового чату забезпечує зберігання вмісту розмови у груповому чаті на сервері, який настроїв адміністратор підприємства. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Постійний груповий чат – це постійний чат, у якому фактично ніколи не припиняється розмова, тому що учасники весь час приєднуються до неї або залишають її. Для цього чат має бути постійний.

Вибір або керування. Адміністратор підприємства має ввімкнути постійний груповий чат. У разі ввімкнення цієї функції адміністратор може керувати періодом зберігання, сервером, на якому зберігаються ці відомості, якщо архівування журналу групового чату здійснюється для забезпечення відповідності вимогам, а також змінювати будь-які властивості чату. Користувачі з різними ролями мають різні можливості для доступу до постійних даних, як описано в наведеному нижче списку.

 • Адміністратори можуть видалити старіший вміст (наприклад, вміст, доданий до певної дати) з будь-якого чату, щоб уникнути надмірного збільшення розміру бази даних. Крім того, вони можуть видалити або замінити повідомлення в певному чаті, якщо вони вважаються неприйнятними (або недоречними).

 • Користувачі, зокрема автори повідомлень, не можуть видаляти вміст із жодного чату.

 • Керівники чатів можуть їх вимикати, але не можуть видаляти самі чати. Видалити чат після створення може лише адміністратор.

Особисте зображення

Призначення цієї функції. Функція особистого зображення дає змогу відображати особисте зображення користувача для інших працівників підприємства в картці контакту. Якщо користувач вирішив відображати особисте зображення в картці контакту, інші користувачі програми Skype для бізнесу зможуть переглянути це зображення в списку контактів Skype для бізнесу, скориставшись параметром "Показувати фотографії контактів". Якщо користувачі вирішили відображати особисті зображення для інших, вони можуть вибрати зображення, що використовується за замовчуванням в організації, якщо таку можливість ввімкнуто для підприємства, або передати зображення з власного комп’ютера.

Збирання, обробка та передавання даних. Параметри надання спільного доступу до особистого зображення та будь-які інші передані додаткові зображення. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Дані зберігаються на сервері Lync і використовуються, щоб персоналізувати роботу із програмою та надавати спільний доступ до зображення іншим користувачам.

Вибір або керування.

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Моє зображення.

 3. У розділі Моє зображення виберіть елемент Показати моє зображення або Приховати моє зображення.

 4. Натисніть кнопку OK.

Власне зображення можна встановити за допомогою кнопки Редагувати або видалити зображення.

Примітка.: Адміністратор підприємства може визначити дозволені типи зображень і їхній максимально припустимий розмір для передавання, а також увімкнути або вимкнути надання спільного доступу за промовчанням, проте користувач може змінити ці настройки.

Опитування

Призначення цієї функції. Опитування дає змогу організатору нарад швидко збирати інформацію або узагальнювати побажання учасників наради чи розмови. Цю інформацію також можна зберегти та проаналізувати пізніше після завершення наради.

Збирання, обробка та передавання даних. Окремі голоси анонімні. Сукупні результати відображаються всім доповідачам, і будь-який доповідач може показати їх усім учасникам. Опитування зберігаються на сервері Lync Server згідно з політиками терміну дії вмісту нарад, які визначив адміністратор підприємства. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Функція опитування розширює можливості співпраці, даючи змогу доповідачам швидко визначати побажання учасників.

Вибір або керування.

 1. У вікні розмови клацніть правою кнопкою миші кнопку Надати спільний доступ до вмісту та керувати активністю наради, щоб відкрити меню.

 2. На вкладці Презентація виберіть елемент Опитування.

 3. Заповніть поля Ім’я опитування, Запитання та Варіанти.

 4. Натисніть кнопку Створити опитування.

Примітка.: У вікні опитування доповідачі можуть обмежити доступність опитування за роллю учасника (організатор, доповідачі, усі). Якщо опитування недоступне для певної особи, воно буде відсутнє у списку вмісту цієї особи, коли до нього не надаватиметься спільний доступ, і опитування не можна буде зберегти на локальному комп’ютері. Крім того, доповідачі можуть у будь-який час відкрити та закрити опитування для голосування й видалити результати опитування.

Співпраця над презентацією PowerPoint

Призначення цієї функції. Функція співпраці над презентацією PowerPoint дає змогу користувачам відображати та переглядати презентації PowerPoint, а також додавати до них примітки під час мережної розмови або наради.

Збирання, обробка та передавання даних. Усі операції (передавання презентації PowerPoint, перехід по ній або додавання до неї зауважень) виконує користувач. Кожен файл, що презентується під час наради або розмови, передається всім учасникам наради, і вони можуть отримати його з папки на своїх комп’ютерах. Власник файлу або доповідач можуть заборонити іншим користувачам зберігати файл, але це не перешкоджатиме їм переглядати його. Файли PowerPoint зберігаються на сервері Lync Server відповідно до політик терміну дії вмісту нарад, які визначив адміністратор підприємства. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Співпраця над презентацією PowerPoint дає змогу учасникам розмови проводити ефективні презентації та отримувати відгуки.

Вибір або керування.

 1. У вікні розмови наведіть вказівник миші на кнопку Надати спільний доступ до вмісту та керувати активністю наради, щоб відкрити меню.

 2. На вкладці Презентація виберіть елемент PowerPoint.

 3. Перейдіть до презентації PowerPoint, яку потрібно додати, і виберіть файл.

 4. Натисніть кнопку Відкрити.

Доповідачі можуть обмежити дозволи на додавання зауважень відповідно до ролі учасника (лише доповідачам, усім, нікому), виконавши такі дії:

 1. Наведіть вказівник на елемент "Переглянути учасників".

 2. Натисніть кнопку Додаткові параметри (…).

 3. Натисніть кнопку Параметри мережних нарад.

 4. У діалоговому вікні Параметри мережних нарад у розділі Хто може використовувати зауваження? виберіть потрібний параметр у розкривному списку.

 5. Натисніть кнопку OK.

Доповідачі можуть заборонити учасникам переглядати слайди самостійно відповідно до ролі учасника (лише доповідачам, усім, нікому), виконавши такі дії:

 1. Наведіть вказівник на елемент Переглянути учасників.

 2. Натисніть кнопку Додаткові параметри (…).

 3. Натисніть кнопку Параметри мережних нарад.

 4. У діалоговому вікні Параметри мережних нарад у розділі Хто може переглядати вміст самостійно? виберіть потрібний параметр у розкривному списку.

 5. Натисніть кнопку OK.

Доповідачі можуть обмежити доступність для завантаження залежно від ролей учасників наради (для організатора, доповідачів або всіх), виконавши такі дії:

 1. Наведіть курсор на кнопку Надати спільний доступ до вмісту та керувати активністю наради.

 2. Виберіть елемент Керувати вмістом презентації.

 3. У діалоговому вікні Керувати вмістом презентації у розділі Дозволи виберіть потрібний параметр у розкривному списку.

 4. Натисніть кнопку OK.

Примітка.: Якщо доступ до презентації PowerPoint заборонено користувачам із певними ролями, вона не відображається в їхньому списку вмісту, і вони не можуть зберегти її на своєму комп’ютері.

Відомості про присутність і контактна інформація

Призначення цієї функції. Функція відомостей про присутність і контактної інформації дає змогу користувачам переглядати відомості про присутність і контактну інформацію інших користувачів (як в організації, так і за її межами), а також надає іншим користувачам спільний доступ до опублікованої інформації про вас, наприклад до даних про присутність, стан, посаду, номер телефону, розташування та до приміток. Адміністратор підприємства також може настроїти інтеграцію із програмою Microsoft Outlook і сервером Microsoft Exchange Server, щоб відображалися повідомлення "Не на робочому місці" та інші відомості про стан користувача (наприклад, коли користувач бере участь у нараді, запланованій у календарі Outlook).

Збирання, обробка та передавання даних. Адреса для входу й пароль користувача використовуються для входу та автентифікації. У картці контакту відображаються додаткові телефонні номери, які можна надати за бажанням, повідомлення "Не на робочому місці" та інші відомості про стан (якщо адміністратор настроїв і ввімкнув у програмі Outlook інтеграцію цієї програми із сервером Microsoft Exchange Server), а також усі примітки та інші відомості, які користувач зробив доступними вручну. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Для входу в програму Skype для бізнесу і підключення до сервера Lync використовуються адреса для входу та пароль. Залежно від параметрів конфіденційності, які встановив користувач, інші користувачі програми Skype для бізнесу, а також інші програми зможуть отримувати доступ до інформації про присутність, контактної інформації та відомостей про стан, якщо їх опубліковано, тому користувачі можуть спілкуватись ефективніше.

Вибір або керування. Користувачі можуть визначати, яку саме інформацію про них слід публікувати. Адміністратор також може настроїти опубліковану інформацію від їхнього імені. Якщо адміністратор не вимкнув для користувачів можливість керування опублікованою інформацією, вони можуть будь-коли змінити настройки за допомогою таких дій:

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри виконайте такі дії:

  1. На вкладці Особисті заповніть поле Адреса для входу. Натисніть кнопку Додатково, щоб ввести ім’я сервера для підключення. Відомості про сервер надає адміністратор підприємства.

  2. На вкладці Особисті можна також вибрати рівень інтеграції із програмою Outlook, який потрібно ввімкнути, щоб інші користувачі мали змогу переглядати оновлені відомості про присутність, повідомлення "Не на робочому місці", а також тему та місце проведення наради.

  3. Якщо адміністратор підприємства активував режим конфіденційності (див. розділ "Режим конфіденційності"), на вкладці Стан можна вибрати відповідні параметри, щоб надати користувачам зі списку контактів доступ до відомостей про присутність.

  4. На вкладці Телефони можна переглянути номери телефонів, які адміністратор опублікував від вашого імені, і додати будь-які додаткові номери, до яких потрібно надати доступ іншим користувачам.

 3. Натисніть кнопку OK.

Користувачі можуть також уручну оновити відомості про стан і розташування. Для цього їм потрібно скористатися меню стану та меню розташування, а також ввести настроювану примітку в основному інтерфейсі користувача Skype для бізнесу.

Режим конфіденційності

Призначення цієї функції. Режим конфіденційності – це настройка, яка дає користувачам змогу визначити, до якої саме інформації про присутність (наприклад, "Доступний", "Зайнятий", "Не турбувати" тощо) отримають спільний доступ користувачі зі списку контактів.

Збирання, обробка та передавання даних. Після ввімкнення режиму конфіденційності програма Skype для бізнесу переходить у такий режим, коли користувач може ввімкнути свої настройки, щоб надати доступ до відомостей про присутність лише користувачам у списку контактів. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Ця настройка дає змогу визначати спосіб надання відомостей про присутність.

Вибір або керування. Якщо адміністратор підприємства ввімкнув режим конфіденційності для організації, користувачі можуть на власний розсуд дозволити всім іншим користувачам в організації переглядати відомості про їхню присутність (звичайний режим) або дозволити такий перегляд лише власним контактам (режим конфіденційності).

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Стан.

 3. У розділі Стан виберіть потрібний параметр.

 4. Натисніть кнопку OK.

Примітка.: Якщо адміністратор підприємства ввімкнув для своєї організації звичайний режим, користувачі не зможуть перейти в режим конфіденційності. Проте вони можуть "заздалегідь відмовитися" від режиму конфіденційності, вибравши один із доступних параметрів, щоб їхні настройки не змінилися після входу в програму Skype для бізнесу, якщо в майбутньому адміністратор увімкне для організації режим конфіденційності.

З’єднання із загальнодоступними службами обміну миттєвими повідомленнями (IM-службами)

Призначення цієї функції. З’єднання із загальнодоступними службами обміну миттєвими повідомленнями (IM-службами) дає змогу користувачам програми Skype для бізнесу додавати користувачів інших служб обміну миттєвими повідомленнями, наприклад Microsoft Live Messenger, щоб швидко й ефективно спілкуватися та надавати доступ до відомостей про присутність і контактної інформації.

Збирання, обробка та передавання даних. Контактам загальнодоступних IM-служб надається спільний доступ до інформації, що міститься в картці контакту, наприклад імені, адреси електронної пошти та відомостей про присутність. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Коли цю функцію ввімкнуто, користувачі можуть додавати свої контакти, збережені в інших постачальників загальнодоступних IM-служб, до своїх списків контактів у програмі Skype для бізнесу, надсилати їм миттєві повідомлення, а також переглядати відомості про присутність. Користувачі можуть вибрати оптимальний спосіб спілкування (голосовий зв’язок, відеозв’язок тощо), а також легко перетворити сеанс особистого спілкування з однією особою на конференцію з кількома користувачами.

Вибір або керування. Якщо адміністратор підприємства ввімкнув функцію з’єднання із загальнодоступними службами обміну миттєвими повідомленнями (IM-службами), ця функція дає змогу керувати доступом до з’єднань із загальнодоступними IM-службами окремо для кожного користувача або групи, вибирати постачальників IM-служб, до яких можуть підключитися користувачі, а також журналювати та архівувати повідомлення, які надсилаються користувачам загальнодоступних IM-служб.

Примітка.: За промовчанням усім зовнішнім контактам, особистим або федеративним, призначається рівень конфіденційності "Зовнішні контакти". Це означає, що вони матимуть доступ до вашого імені, адреси електронної пошти, назви компанії та вашого зображення. Ці контакти не зможуть переглядати примітку про вашу присутність. Призначення зовнішнім контактам інших рівнів конфіденційності, наприклад "Робоча група", "Друзі та сім’я" тощо, дасть їм змогу бачити примітку про вашу присутність, і вони можуть ненавмисно отримати доступ до інформації, яку розголошувати їм не можна.

Збирання даних і звітування про якість ПЗ

Призначення цієї функції. Функція збирання даних і звітування про якість ПЗ забезпечує збирання даних і звітування про якість мультимедіа однорангового зв’язку та нарад за допомогою програми Skype для бізнесу. Ця статистика містить IP-адреси, коефіцієнт утрат, дані про пристрої, що використовуються, випадки погіршення якості під час здійснення виклику тощо.

Збирання, обробка та передавання даних. Якщо адміністратор підприємства ввімкнув збирання даних про якість ПЗ, до бази даних відомостей про якість ПЗ записуються дані про якість середовища однорангового зв’язку та нарад у програмі Skype для бізнесу. Ця можливість не забезпечує записування вмісту Skype для бізнесу. Дані про якість ПЗ зберігаються в серверній базі даних Monitoring Server, розгорнутій на підприємстві, і повідомляються в наборі стандартних звітів Monitoring Server. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. В адміністратора є доступ до цих відомостей, і він може використовувати їх для збирання відгуків щодо якості мультимедійних даних, потокове передавання яких здійснюється в системі. До них, зокрема, належать IP-адреси.

Вибір і керування. Функцію збирання даних і звітування про якість ПЗ ввімкнуто за замовчуванням, проте для збирання даних про якість ПЗ адміністратор підприємства має інсталювати службу Monitoring Server, підключену до серверної бази даних Monitoring Server. Адміністратор підприємства може розгорнути стандартні звіти Monitoring Server або створити настроювані звіти, які надсилатимуть запити до бази даних Monitoring Server.

Записування

Призначення цієї функції. Функція записування дає змогу учасникам наради записувати аудіо- та відеовміст, а також вміст миттєвих повідомлень, загальнодоступної програми, презентації PowerPoint, дощок і опитувань, що відбуваються під час наради, для архівування або відтворення.

Збирання, обробка та передавання даних. Якщо учасники наради вирішили записувати сеанс, запис зберігається локально на комп’ютері. Якщо учасники надають спільний доступ до вмісту під час наради, що записується, цей вміст буде включено в запис наради. Коли учасник починає записування, усім учасникам із сумісними клієнтами або пристроями транслюється сповіщення про те, що розпочато записування. Дані учасників записуваного сеансу з несумісними клієнтами або пристроями записуватимуться, але самі учасники не отримають сповіщення про записування. Список несумісних клієнтів і пристроїв наведено нижче. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Ось список несумісних клієнтів.

 • Програма Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007 – Українська версія

 • Програма Microsoft Office Communicator Web Access (випуск 2007 R2)

 • Програма Microsoft Office Communicator Web Access (випуск 2007)

 • Програма Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Ось список несумісних пристроїв.

 • Програма Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Програма Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Програма Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Примітка.: Незалежно від використовуваного клієнта або пристрою, учасник, що використовує відео в повноекранному режимі під час наради або розмови, не отримає повідомлення про те, що почалося записування, доки не повернеться до вікна розмови.

Використання даних. Запис зберігається локально на комп’ютері користувача, і власники можуть його використовувати або надавати до нього спільний доступ, як і до файлів будь-якого іншого типу. Якщо виникнуть помилки на етапі публікування запису, може статися так, що дані, записані під час призупинення, буде ненавмисно додано до запису. Якщо будь-яка частина на етапі публікування пошкодиться (див. стан "Попередження..." в диспетчері записування), записи не слід розповсюджувати серед інших користувачів, навіть якщо їх можна відтворювати.

Вибір або керування. За промовчанням можливість записування вимкнуто. Її повинен увімкнути адміністратор підприємства. Якщо функцію записування активовано, будь-який учасник наради може почати записування. Записування можна почати, виконавши наведені нижче дії.

Щоб почати записування, виконайте такі дії:

 1. У вікні наради натисніть кнопку Додаткові параметри.

 2. Натисніть кнопку Почати записування. Почнеться записування.

Щоб завершити записування, виконайте такі дії:

 1. У вікні наради натисніть кнопку Додаткові параметри.

 2. Натисніть кнопку Зупинити записування. Записування завершиться.

Примітка.: Деякі юрисдикції вимагають отримання прямої згоди на записування від усіх сторін, які беруть участь у розмові. Розуміння та дотримання своїх правових зобов’язань залишається на розсуд користувачів.

Пошук за вміннями

Призначення цієї функції. Пошук за вміннями дає змогу шукати на підприємстві користувачів за будь-якою властивістю, указаною в службах Microsoft SharePoint (наприклад, ім’ям, адресою електронної пошти, уміннями, спеціалізацією тощо). Ця функція доступна, лише якщо адміністратор підприємства розгорнув програму SharePoint і активував інтеграцію програм Skype для бізнесу і SharePoint.

Збирання, обробка та передавання даних. Пошуковий запит, введений у програмі Skype для бізнесу, надсилається на сервер SharePoint Server підприємства. Відповідь від програми SharePoint обробляється в програмі Skype для бізнесу, і відображаються результати пошуку та пов’язана інформація. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Дані, які вводить користувач, надсилаються на сайт SharePoint. Результати пошуку відображаються в програмі Skype для бізнесу.

Вибір і керування. Адміністратор підприємства може ввімкнути або вимкнути пошук за кваліфікацією для своєї організації. Якщо функцію пошуку за кваліфікацією увімкнуто, для здійснення пошуку за кваліфікацією потрібно зробити ось що.

 1. Введіть у полі пошуку вміння, які потрібно знайти.

 2. Виберіть вкладку Уміння.

 3. Перегляньте результати.

Інтелектуальне обтинання

Призначення цієї функції. Коли користувач надає спільний доступ до відео під час відеоконференції, функція інтелектуального обтинання визначає положення голови користувача в полі зору веб-камери за допомогою функції розпізнавання облич. Коли розташування голови користувача визначено, клієнт Skype для бізнесу перетворює це розташування на координати, які додає до бітового відеопотоку, що надсилається. Клієнт-одержувач Skype для бізнесу використовує ці відомості для обтинання вхідного бітового відеопотоку з власними пропорціями (альбомна орієнтація) відповідно до координат прямокутника таким чином, щоб голова користувача розташовувалася по центру обітнутого відео. Функція інтелектуального обтинання працює в режимі реального часу. Вона постійно відстежує рухи користувача, коригуючи координати, що додаються в бітовий відеопотік, даючи клієнту-одержувачу Skype для бізнесу змогу коригувати обтинання відео таким чином, щоб під час перегляду відео голова користувача залишалася в центрі.

Збирання, обробка та передавання даних. Координати голови користувача в полі зору камери додаються до бітового відеопотоку. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Координати використовуватимуться для обтинання правильної частини вхідного відео.

Вибір і керування. Цю функцію вимкнути не можна.

Примітка.: Користувачі клієнтів Lync попередніх версій і програми Lync для мобільних пристроїв бачитимуть надіслане відео в початковій пропорції.

Розмови на вкладках

Призначення цієї функції. Розмови на вкладках дають користувачеві змогу переглядати кілька поточних розмов одночасно у вікні розмов на вкладках.

Збирання, обробка та передавання даних. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Цю функцію можна використовувати для перегляду всіх поточних розмов в одному вікні розмови.

Вибір або керування. Розмови на вкладках вимкнуто за промовчанням, і користувач має ввімкнути цю функцію.

Уніфіковане сховище контактів

Призначення цієї функції. Функція уніфікованого сховища контактів складається із трьох основних функцій.

 • Злиття пошуку – ця функція об’єднує глобальний список адрес (GAL) і особисті контакти Outlook користувача, завдяки чому під час пошуку контактів у результатах пошуку буде лише один елемент.

 • Злиття контактів – ця функція об’єднує контактну інформацію програми Outlook і записи GAL за допомогою адреси електронної пошти, що відповідає пошуковому запиту, і/або ідентифікаційних даних для входу. Після визначення відповідності програма Skype для бізнесу об’єднує дані з трьох джерел (програми Outlook, списку GAL і відомостей про присутність). Ці сукупні дані відображаються в різних компонентах інтерфейсу користувача, включно з результатами пошуку, списком контактів і карткою контакту.

 • Створення контактів Outlook для контактів Skype для бізнесу (синхронізація контактів) – у програмі Skype для бізнесу створюються контакти Outlook для всіх контактів користувача в папці контактів за замовчуванням, якщо на комп’ютері користувача інстальовано поштову скриньку Microsoft Exchange Server 2010 або пізнішої версії. Маючи контакт Outlook для кожного контакту Skype для бізнесу, користувач може отримувати доступ до контактної інформації програми Skype для бізнесу із програми Outlook, веб-програми Outlook Web Access і з мобільних пристроїв, у яких контакти синхронізуються з програмою Exchange.

Збирання, обробка та передавання даних. Програма Skype для бізнесу об’єднує контактну інформацію з відомостей про присутність, служби Active Directory та програми Outlook. Ця інформація використовується всередині програми Skype для бізнесу. Під час створення контактів Outlook у програмі Skype для бізнесу контактна інформація з відомостей про присутність, служби Active Directory та програми Outlook записується в програмі Exchange. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Контактна інформація з відомостей про присутність, служби Active Directory та програми Outlook відображається в інтерфейсі користувача програми Skype для бізнесу (у списку контактів, картці контакту, результатах пошуку тощо). Ця інформація також записується в програмі Exchange за допомогою синхронізації контактів (третій пункт у попередньому списку).

Вибір або керування. Щоб увімкнути або вимкнути синхронізацію контактів, виконайте такі дії:

 1. У верхньому правому кутку головного вікна програми Skype для бізнесу натисніть кнопку Параметри (піктограма із зображенням триба).

 2. У діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри клацніть елемент Особисті.

 3. У розділі Диспетчер особистих відомостей установіть відповідні прапорці.

 4. Натисніть кнопку OK.

Користувацька настройка. Користувацька настройка для параметра Microsoft Exchange або Microsoft Outlook доступна в розділі Диспетчер особистих відомостей у діалоговому вікні Skype для бізнесу – параметри.

Покращення голосового зв’язку

Призначення цієї функції. Програма Skype для бізнесу надсилає сповіщення користувачу, щоб допомогти покращити якість виклику в разі виявлення проблеми з пристроєм, мережею або комп’ютером під час виклику.

Збирання, обробка та передавання даних. Щоб визначити якість звуку, програма Skype для бізнесу збирає відомості про настроювання аудіопристрою, настройки мережі та інші мультимедійні підключення. Якщо програма Skype для бізнесу виявляє несприятливий вплив на якість звуку під час голосового зв’язку, користувач отримує сповіщення про проблему з якістю звуку. Іншим учасникам відображатиметься лише сповіщення про те, що користувач використовує пристрій, який спричиняє низьку якість звуку. Вони не знатимуть, який пристрій використовує користувач. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Відомості, які надсилаються іншим користувачам під час виклику, допоможуть їм покращити якість виклику.

Вибір і керування. Сповіщення про якість виклику може вмикати та вимикати адміністратор підприємства.

Співпраця за допомогою дошки

Призначення цієї функції. Співпраця за допомогою дошки дає змогу створювати та спільно використовувати віртуальні дошки, на яких учасники сеансу можуть створювати нотатки, креслення та імпортувати зображення, щоб працювати над ними разом з іншими під час нарад і розмов.

Збирання, обробка та передавання даних. Зауваження на дошках бачитимуть усі учасники. Дошки разом з усіма зауваженнями зберігаються на сервері Lync Server. Вони залишатимуться на сервері відповідно до політик терміну дії вмісту нарад, які встановив адміністратор. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Функція роботи з дошкою покращує можливості співпраці, даючи змогу учасникам наради пропонувати й обговорювати ідеї, робити нотатки тощо.

Вибір або керування.

 1. У вікні розмови наведіть курсор на кнопку Надати спільний доступ до вмісту та керувати активністю наради.

 2. На вкладці Презентація виберіть елемент Дошка.

Власники наради можуть обмежити доступність для завантаження залежно від ролей учасників наради (для організатора, доповідачів або всіх), виконавши такі дії:

 1. Наведіть курсор на кнопку Надати спільний доступ до вмісту та керувати активністю наради.

 2. На вкладці Презентація виберіть елемент Керувати вмістом презентації.

 3. У діалоговому вікні Вміст презентації в розділі Дозволи виберіть потрібний параметр у розкривному списку.

 4. Натисніть кнопку OK.

Примітка.: Якщо доступ до дошки заборонено користувачам із певними ролями, вона не відображається в їхньому списку вмісту, і вони не можуть зберегти її на своєму комп’ютері.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×