Додавання, читання й видалення приміток у програмі Word 2016 за допомогою невізуального екрана

Додавання, читання й видалення приміток у програмі Word 2016 за допомогою невізуального екрана

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Символ читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для тих, хто використовує невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на головній сторінці служби підтримки Office.

Використовуйте Word 2016 із клавіатурою та Екранним диктором (вбудованим у Windows невізуальним екраном), щоб додавати примітки в документ Word 2016. За допомогою приміток можна пропонувати зміни до документів і позначати важливі питання, на які слід звернути увагу. Прочитавши примітку, ви можете легко видалити її або відповісти на неї.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сполучення клавіш у Microsoft Word для Windows див. в цій статті.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цій статті.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Додавання примітки

Ви можете додати примітку як у своєму, так і в чужому документі Word 2016, щоб позначити важливі питання, на які слід звернути увагу.

 1. Щоб почати безперервного читання на ваше поточне розташування в документі, натисніть клавішу Caps lock + M.

 2. Щоб зупинити Екранний диктор у місці, де потрібно вставити примітку, натисніть клавішу Ctrl.

  Порада.: Щоб виділити більше слів у тексті має бути виділена як коментар текст, натисніть сполучення клавіш Ctrl + Shift + Стрілка вправо клавіша зі стрілкою. Ви почуєте виділеного слова.

 3. Щоб додати нову примітку, натисніть клавіші Ctrl+Alt+M. Ви почуєте ім’я користувача та фразу "Comment, editing" (Примітка, редагування). У JAWS пролунає фраза "Inserting comment" (Вставлення примітки), а потім номер примітки та ім’я користувача.

 4. Введіть текст коментаря. Щоб вийти з області "Примітки" та повернутися до де ви зупинилися в тілі повідомлення, натисніть клавішу Caps lock + Shift + Insert або клавішу Esc.

Відображення приміток у документі

Місця вставлення приміток виділяються в основному тексті документа в режимі "Усі виправлення".

 1. Щоб перейти в режим "Усі виправлення", натисніть клавіші Alt+Ц, 9. Пролунає ім’я вибраного виправлення. У JAWS пролунає фраза "Lower ribbon, tracking group box" (Нижня стрічка, відстеження, вікно групи) та ім’я вибраного виправлення. Відкриється список із чотирма варіантами подання.

 2. У списку натискайте клавіші зі стрілками, доки не почуєте фразу "All Markup" (Усі виправлення). Після цього натисніть клавішу Enter. Фокус повернеться до основного тексту.

Перехід до приміток і переміщення між ними

Екранний диктор повідомляє про примітки, читаючи основний текст. Фактичний текст примітки та відомості про неї відображаються в полі примітки на полях документа. Невізуальний екран JAWS, читаючи основний текст, зачитує текст примітки та називає її автора. Пролунає слово "Comment" (Примітка), а потім текст примітки та ім’я її автора.

Перехід до приміток і повернення до основного тексту

 1. Переконайтеся, що вибрано параметр "Усі виправлення" відповідно до інструкцій, наведених вище в розділі Відображення приміток у документі.

 2. Щоб почати безперервного читання, натисніть клавішу Caps lock + M. За допомогою невізуального екрана прочитати основний текст, доки не чуєте оголошено примітки.

 3. Щоб перейти до приміток, залежно від невізуального екрана виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Екранного диктора, натисніть клавішу Caps lock + вставлення. Курсор переміщується на примітки в полі. Щоб повернутися до де ви зупинилися в редагування документа, натисніть клавішу Esc або Caps lock + Shift + Insert.

  • У JAWS натисніть клавіші Shift + Ctrl + "‘" (апостроф). Ви почуєте фразу "Please wait, processing" (Зачекайте, обробляються), кількість приміток і фразу "items, reviewer’s comments" (елементів, примітки рецензента, діалогове вікно). У діалоговому вікні Примітки рецензента натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, щоб прослухати примітки та відомості про їхнього автора й час створення. Завершивши, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте фразу "OK button" (OK, кнопка). Після цього натисніть клавішу Enter. Ви прослухаєте примітку, а фокус повернеться до основного тексту.

Перехід між примітками

 1. Щоб переходити між усіма примітками в документі, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб переходити між усіма примітками, натискайте клавіші Alt+Ц, ДД. Фокус переміститься до наступної примітки. Щоб перейти до попередньої примітки, натисніть клавіші Alt+Ц, Б. Повторюйте будь-яку з цих дій, доки не пройдете всі примітки або не знайдете примітку, яку шукали.

  • Щоб переходити між усіма виправленнями та примітками, натискайте клавіші Alt+Ц, Л. Фокус переміститься до наступної зміни. Щоб перейти до попередньої зміни, натисніть клавіші Alt+Ц, М. Повторюйте будь-яку з цих дій, доки не пройдете всі зміни та примітки або не знайдете зміну або примітку, яку шукали.

 2. Щоб прослухати примітку та відомості про її автора й час створення, використовуйте команди невізуального екрана для переходів між елементами. Відомості про команди Екранного диктора див. в цій статті. Відомості про команди JAWS див. в цій статті.

Видалення приміток

Примітки в документі можна видаляти по одній або всі одночасно.

Видалення однієї примітки або відповідь на неї

 1. Перейдіть до примітки, яку потрібно видалити або на яку потрібно відповісти, згідно з інструкціями в розділі Перехід до приміток і переміщення між ними.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10. Відкриється контекстне меню.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб видалити примітку, у контекстному меню натискайте клавіші зі стрілками, доки не почуєте фразу "Delete Comment" (Видалити примітку), а потім натисніть клавішу Enter. Поточну примітку буде видалено. Після цього можна перейти до наступної примітки в документі.

  • Щоб відповісти на примітку, натискайте клавіші зі стрілками, доки не почуєте фразу "Reply to Comment" (Відповісти на примітку). Напишіть відповідь і перейдіть до наступної примітки.

  Порада.: Ви також можете відповісти на примітку, натиснувши клавіші Ctrl+Alt+M, коли фокус встановлено на примітці.

Видалення всіх приміток

 1. Натисніть клавіші Alt+Ц, ДИ, А.

Усунення приміток

Щоб усунути примітку, позначте її як виконану. Усунута примітка виділяється сірим кольором на полях, і до неї більше не можна додавати відповіді. Ви можете видалити або повторно відкрити усунуту примітку. Усунення примітки не призводить до її видалення.

 1. Перейдіть до примітки, яку потрібно усунути, згідно з інструкціями в розділі Перехід до приміток і переміщення між ними.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10. Відкриється контекстне меню.

 3. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте фразу "Resolve Comment" (Усунути примітку), а потім натисніть клавішу Enter. Поточна примітка виділиться сірим кольором.

 4. Щоб повторно відкрити усунуту примітку, перейдіть до примітки та натисніть клавіші Shift+F10. У контекстному меню натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не пролунає фраза "Reopen comment" (Повторно відкрити примітку). Примітку знову можна редагувати.

Додаткові відомості

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Сполучення клавіш у Microsoft Word для Windows

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Використання функції VoiceOver, вбудовані Android Екранний диктор, додавати коментарі до Word документа. Перейдіть до примітки в документі, введіть відповідь і видалення приміток.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в Android невізуальний екран TalkBack. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися TalkBack, перейдіть на сайт Android Accessibility.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Android. На планшеті з Android деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Додавання примітки

 1. У Word документа, проведіть пальцем праворуч або ліворуч, щоб перейти до розташування потрібно додати примітку до та двічі торкніться екрана.

 2. Проведіть пальцем праворуч кілька разів, доки не чуєте "нові примітки, кнопки" та двічі торкніться екрана.

 3. Використання на екранну клавіатуру для введіть коментар. Після завершення торкніться екрана та проведіть пальцем вліво. Ви чуєте: "Готово". Двічі торкніться екрана.

 4. Примітку буде додано до цього документа. Щоб закрити область "Примітки" та повернутися до документа, проведіть пальцем ліворуч. Ви чуєте: "Закрити, кнопка". Двічі торкніться екрана.

Перехід між примітками

Кожну примітку в документі Word позначаються малого мовлення бульбашкових в правому полі документа. Щоб почути примітки, спочатку перейдіть до області "Примітки" в полі а потім відкрийте спливаюче примітки.

 1. Щоб перейти до області "Примітки" на полі документа, проведіть пальцем праворуч кілька разів, доки не чуєте: "Примітку, підказка".

 2. Щоб перейти до першої примітки, проведіть пальцем вправо, ще раз і двічі торкніться екрана. Відкриється спливаюче примітки. Проведіть пальцем вправо, доки не чуєте примітку.

 3. Щоб перейти до наступної примітки, проведіть ліворуч, доки не чуєте "Наступна Примітка, кнопки" та двічі торкніться екрана. TalkBack читає наступна Примітка.

Відповідь на примітки

 1. Щоб відповісти на примітку, спочатку перейдіть до примітки відповідно до інструкцій у переміщатися коментарі вище.

 2. Проведіть пальцем ліворуч кілька разів, доки не чуєте "нові примітки, кнопки" та двічі торкніться екрана.

 3. Використання на екранну клавіатуру для введіть коментар. Після завершення торкніться екрана та проведіть пальцем ліворуч, доки не чуєте «Готово, кнопка» та двічі торкніться екрана.

Видалення приміток

 1. Щоб видалити примітку, спочатку перейдіть до примітки відповідно до інструкцій у переміщатися коментарі вище.

 2. Проведіть пальцем ліворуч кілька разів, доки не чуєте "Видалення кнопки" та двічі торкніться екрана. Примітку буде видалено, а фокус повертається до основного тексту документа.

Див. також

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою на роботу зі спеціальними можливостями в Office 365

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Використовуйте Word Mobile з Екранним диктором (вбудованим у Windows невізуальним екраном), щоб додавати примітки в документ Word Mobile. За допомогою приміток можна пропонувати зміни до документів і позначати важливі питання, на які слід звернути увагу. Прочитавши примітку, ви можете легко видалити її або відповісти на неї.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цій статті.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте цю програму на телефоні з Windows. На планшеті або ПК деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

У цій статті

Перехід на вкладку "Рецензування"

Ви можете знайти функції щодо приміток, описані в цій статті, на вкладці Рецензування.

 1. У документі Word Mobile проводьте пальцем угору або вниз по екрану, доки не почуєте слово "Items" (Елементи).

 2. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "More Options button, collapsed, double-tap to expand" (Додаткові параметри, кнопка, згорнуто, двічі торкніться, щоб розгорнути). Двічі торкніться екрана. Розгорнеться меню Додаткові параметри.

 3. Проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Home button, collapsed. Double-tap to expand" (Дім, кнопка, згорнуто. Двічі торкніться, щоб розгорнути). Двічі торкніться екрана. Ви почуєте слово "Home" (Дім), кількість доступних вкладок і місце поточної вкладки в меню, а потім – слово "selected" (вибрано). Тепер головне меню розгорнуто.

 4. У меню проводьте пальцем вправо, доки не пролунає слово "Review" (Рецензування), кількість доступних вкладок і місце поточної вкладки в меню, а потім – фраза "double-tab to select" (двічі торкніться, щоб вибрати). Двічі торкніться екрана. Ви почуєте фразу "Word window" (Word, вікно). Тепер параметри на вкладці Рецензування доступні.

Додавання примітки

Ви можете додати примітку як у своєму, так і в чужому документі Word Mobile, щоб позначити важливі питання, на які слід звернути увагу.

 1. Щоб почати безперервне читання з поточного розташування в документі, проведіть трьома пальцями вниз.

 2. Щоб зупинити Екранний диктор у місці, де потрібно вставити примітку, торкніться екрана.

 3. Перейдіть на вкладку Рецензування, як указано в цьому розділі.

 4. На вкладці Рецензування торкніться екрана та проводьте пальцем вліво або вправо, доки не пролунає фраза "New comment button, double-tap to activate" (Створити примітку, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати). Двічі торкніться екрана. Ви почуєте фразу "Comment pop out, editing" (Примітка, спливаюче вікно, редагування). З’явиться екранна клавіатура.

 5. Введіть примітку та закрийте спливаюче вікно примітки. Для цього проводьте пальцем вліво або вправо, доки не пролунає фраза "Close button, double-tap to activate" (Закрити, кнопка, торкніться, щоб активувати). Двічі торкніться екрана. Фокус повернеться до області основного вмісту. Ви почуєте ім’я документа з розширенням DOCX і слово "editing" (редагування).

Перехід до приміток

Ви можете перейти до примітки з основного тексту, коли Екранний диктор читає документ, а також переходити між примітками за допомогою кнопок на стрічці Рецензування (Далі та Назад).

Перехід до примітки з основного тексту

Екранний диктор озвучує вставлені примітки разом з основним текстом. У режимі безперервного читання, коли звучить орієнтир примітки, можна припинити читання та перейти до примітки.

 1. Щоб почати безперервне читання з поточного розташування в документі, проведіть трьома пальцями вниз. Коли Екранний диктор виявить примітку, ви почуєте слово "Comment" (Примітка), місце вставлення примітки в тексті та фразу "End comment" (Кінець примітки).

 2. Щоб зупинити безперервне читання на примітці, торкніться екрана один раз двома пальцями.

 3. Щоб перейти до тексту примітки, проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте фразу "Comment hints, contains" (Підказки про примітку, міститься), кількість приміток і фразу "items, double-tap to activate" (елементів, двічі торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана. Відкриється корінець приміток.

 4. Проводьте одним пальцем угору або вниз, доки не пролунає фраза "Landmarks and containers" (Орієнтири та контейнери), і торкніться екрана пальцем один раз, щоб вибрати елемент. Потім проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте фразу "Comments gutter. Contains" (Корінець приміток. Міститься), кількість приміток і слово "items" (елементів). Торкніться екрана пальцем один раз, щоб вибрати елемент.

 5. Проводьте пальцем угору або вниз, доки не почуєте слово "Items" (Елементи). Торкніться екрана пальцем один раз, щоб вибрати елемент. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте фразу "Comment group, comment of" (Група приміток, примітка із) і кількість приміток. Потім торкніться екрана один раз, щоб вибрати елемент.

 6. Проведіть пальцем вправо, щоб Екранний диктор прочитав поле примітки.

 7. Проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Next button, double-tap to activate" (Далі, кнопка, торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана, щоб перейти до наступної примітки.

Перехід до примітки за допомогою стрічки "Рецензування"

 1. На вкладці Рецензування проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Comments group" (Група приміток). У групі приміток продовжуйте проводити пальцем, доки не пролунає фраза "Next button, double-tap to activate" (Далі, кнопка, торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться пальцем елемента.

 2. Проводьте пальцем угору або вниз, доки не пролунає фраза "Landmarks and containers" (Орієнтири та контейнери). Торкніться екрана пальцем один раз, щоб вибрати елемент.

 3. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте фразу "Comment gutter, contains" (Корінець приміток, міститься), кількість елементів і слово "items" (елементів). Фокус переміститься до текстового поля примітки. Відобразиться меню примітки.

 4. Проводьте пальцем угору або вниз, доки не почуєте слово "Items" (Елементи). Торкніться екрана пальцем один раз, щоб вибрати елемент. Проводьте пальцем вліво або вправо, доки не почуєте фразу "Comment group, comment of" (Група приміток, примітка із) і кількість приміток. Потім торкніться екрана один раз, щоб вибрати примітку.

 5. Проведіть пальцем вправо, щоб Екранний диктор прочитав поле примітки.

 6. Проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Next button, double-tap to activate" (Далі, кнопка, торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана, щоб перейти до наступної примітки.

Відповідь на примітку

Ви можете відповідати на примітки, які залишили інші користувачі, щоб усім було легше відстежувати всю розмову.

 1. Перейдіть до примітки, на яку потрібно відповісти, як указано в розділі Перехід до приміток.

 2. Проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "New comment button, double-tap to activate" (Створити примітку, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана. Ви почуєте ім’я користувача та фразу "Comment, editing" (Примітка, редагування). З’явиться екранна клавіатура.

 3. Введіть примітку та закрийте її вікно. Для цього проводьте пальцем вліво або вправо, доки не пролунає фраза "Close button, double-tap to activate" (Закрити, кнопка, торкніться, щоб активувати). Двічі торкніться екрана. Фокус повернеться до області основного вмісту. Ви почуєте ім’я документа з розширенням DOCX і слово "editing" (редагування).

Видалення приміток

Примітки в документі можна видаляти по одній або всі одночасно.

Видалення однієї примітки

 1. Перейдіть до примітки, яку потрібно видалити, як указано в розділі Перехід до приміток.

 2. Проводьте пальцем вліво, доки не пролунає фраза "Delete button, double-tap to activate" (Видалити, кнопка, торкніться, щоб активувати). Потім двічі торкніться екрана. Поточну примітку буде видалено, а фокус переміститься до наступної примітки в документі.

Видалення всіх приміток

 1. На вкладці Рецензування проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Delete. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand" (Видалити. Згорнуто, кнопка розділення, двічі торкніться, щоб активувати, тричі торкніться, щоб розгорнути). Тричі торкніться екрана. Проводьте пальцем униз, доки не почуєте слово "Items" (Елементи). Потім торкніться екрана. Ви почуєте фразу "Delete button, double-tap to activate" (Видалити, кнопка, торкніться, щоб активувати).

 2. Проводьте пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Delete All Comments in Document button, double-tap to activate" (Видалити всі примітки в документі, кнопка, двічі торкніться, щоб активувати). Двічі торкніться екрана.

Додаткові відомості

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Перевірка правопису в документі за допомогою невізуального екрана у Word

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Використання екранного диктора, вбудовані невізуального екрана Windows, додавати коментарі до Word документа. Знайдіть наявні примітки в документі та тип відповіді. Після завершення можна позначити усунути примітки або видаляти їх.

Примітки.: 

 • Нові можливості Office 365 запроваджуються для передплатників цієї служби поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатися, як можна швидше отримувати нові функції, відвідайте сторінку Час появи нових функцій в Office 2016 для Office 365.

 • Відомості про сполучення клавіш у Word Online див. в цій статті.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте вбудований у Windows невізуальний екран (Екранний диктор). Докладні відомості про використання Екранного диктора див. в цій статті.

 • У цьому розділі припускається, що ви використовуєте цю програму на ПК. На телефоні або планшеті з Windows деякі переходи та рухи можуть відрізнятися.

 • Word Online відкривається в браузері, тому сполучення клавіш відрізняються від тих, які призначено для класичної програми. Наприклад, для переходу між елементами інтерфейсу використовуються клавіші Ctrl+F6 замість F6. Крім того, поширені клавіші та сполучення клавіш, як-от F1 (Довідка) і Ctrl+O (Відкрити), працюють у браузері, а не у Word Online.

У цій статті

Додавання примітки

 1. Перейдіть до Word Online у браузері і відкрийте документ, який потрібно додати примітку. Інструкції зверніться до відкриття програми Word Online і почати новий документ.

 2. Натисніть клавішу TAB кілька разів, доки не чуєте "Редагувати документ, кнопки" і натисніть клавішу Enter.

 3. Натисніть клавішу TAB, доки не чуєте "Редагувати у браузері. Змінити експрес вправо тут за допомогою програми Word Online"і натисніть клавішу Enter. Документ відкривається в поданні редагування.

 4. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + F6, доки не дійдете до основного тексту документа. Щоб почати читання, натисніть Caps lock + M.

 5. Коли буде досягнуто частину тексту, який потрібно додати примітку, натисніть клавішу Ctrl, щоб зупинити Екранний диктор.

 6. Щоб додати примітку, натисніть сполучення клавіш Ctrl + Alt + M. Відкриється область примітки, і ви можете введіть текст коментаря. Після завершення натисніть клавішу TAB, доки не чуєте: "Допис, кнопки". Натисніть клавішу Enter, щоб додати примітку до цього документа.

 7. Щоб закрити область "Примітки" та повернутися до основного тексту документа, натисніть клавішу Esc.

Перехід між примітками

Кожну примітку в документі Word Online позначаються малого мовлення бульбашкових в правому полі документа. Під час читання документа, Екранний диктор повідомляє про коли примітку, і можна відкрити область "Примітки", щоб прослухати примітку.

 1. Переконайтеся, що документ відкрито в поданні редагування. Докладніше про те, як відкрити його в поданні редагування зверніться до розділу додати примітку вище.

 2. Натисніть сполучення клавіш Ctrl + F6, доки не дійдете до основного тексту документа. Щоб почати читання, натисніть Caps lock + M.

 3. Коли ви чуєте "Зображення, натисніть кнопку, щоб побачити цей коментар", є примітки в документі. Щоб відкрити примітку, натисніть клавішу Enter. Відкриється область примітки та Екранний диктор читає ім'я користувача, який додав примітку, коли було додано примітку а текст примітки.

 4. Ви можете переміщатися по примітки в області примітки. Щоб почути до наступної примітки, натисніть клавішу табуляції кілька разів. Щоб почути до попередньої примітки, натисніть клавішу Shift + Tab кілька разів. Щоб закрити область "Примітки" та повернутися до документа, натисніть клавішу Esc.

Відповідь на примітки

 1. Перейдіть до і відкрийте примітку, яку необхідно відповісти. Інструкції зверніться до розділу переміщатися коментарі вище.

 2. Натисніть клавішу TAB. Ви чуєте: "Відповідь, кнопки". Натисніть клавішу Enter і введіть текст відповіді.

 3. Після завершення натисніть клавішу табуляції. Ви чуєте: "Допис, кнопки". Натисніть клавішу Enter, щоб додати до відповіді.

Усунення приміток

Коли коментар буде вирішено, він має позначений як Готово та затінена в область "Примітки", але його не буде видалено.

 1. Перейдіть до і відкрийте примітку, яку потрібно вирішити. Інструкції зверніться до розділу переміщатися коментарі вище.

 2. Натисніть клавішу TAB, доки не буде почути "Позначити як зробили, кнопка" і натисніть клавішу Enter. Примітка усунуто.

Видалення приміток

 1. Перейдіть до і відкрийте примітку, яку потрібно видалити. Інструкції зверніться до розділу переміщатися коментарі вище.

 2. Натисніть клавішу TAB, доки не чуєте "Видалити, кнопки" і натисніть клавішу Enter. Примітку буде видалено.

Див. також

Вставлення та змінення тексту у Word за допомогою невізуального екрана

Сполучення клавіш у програмі Word Online

Виконання основних завдань у Word за допомогою невізуального екрана

Використання спеціальних можливостей для навігації у Word

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×