Діаграми

Додавання та вилучення допоміжної осі на діаграмі в Excel

Додавання та вилучення допоміжної осі на діаграмі в Excel

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Якщо на створеній діаграмі значення різних ряд даних значно відрізняються, або якщо використовуються мішані типи даних (наприклад, ціна та обсяг), можна відобразити один або кілька рядів даних на допоміжній осі ординат (значень). Шкала допоміжної осі ординат відображає значення зв’язаних рядів даних. Допоміжну вісь добре використовувати в діаграмі, у якій поєднано стовпчасту та лінійчату діаграми.

Комбінована діаграма з допоміжною віссю

Ви можете швидко відобразити одну з указаних вище діаграм, перетворивши свою діаграму на комбіновану.

 1. Клацніть будь-де на діаграмі, щоб перетворити її на комбіновану й відобразити контекстну вкладку Знаряддя для діаграм.

  Вкладки "Конструктор" і "Формат" контекстної вкладки "Знаряддя для діаграм"

 2. На вкладці Конструктор натисніть кнопку Змінення типу діаграми.

  Група "Тип" на вкладці "Конструктор"

 3. На вкладці Усі діаграми виберіть розділ Комбінована, а потім виберіть елемент «Звичайна стовпчаста діаграма – лінійчата» на діаграмі допоміжної осі.

  Комбінована діаграма з допоміжною віссю на вкладці "Усі діаграми"

 4. У розділі Виберіть тип діаграми та осі для рядів даних установіть прапорці По допоміжній осі для всіх рядів даних, які потрібно відобразити на допоміжній осі, а потім змініть тип діаграми на Лінійчата.

 5. Переконайтеся, що всі інші ряди даних відображаються у вигляді звичайної стовпчастої діаграми.

  Щоб чітко бачити, що відображено на кожній із вертикальних осей, можна їх назвати.

Додавання назв до вертикальних осей

 1. Клацніть будь-де на діаграмі, а потім виберіть Елементи діаграми Кнопка "Елементи діаграми" .

 2. Установіть прапорець Назви осей, натисніть стрілку поруч із цим пунктом і встановіть прапорці поруч із назвами осей, які потрібно додати.

 3. На діаграмі клацніть назву кожної осі, одну за раз, і введіть назву, яка описує дані, що відображаються на осі.

Додаткові відомості

Створення діаграм

Вибір даних для діаграми

Змінення підписів осей у діаграмі

Додавання назв осей до діаграми

Докладні відомості про комбіновані діаграми

Якщо значення різних рядів даних на двовимірній діаграмі значно відрізняються або якщо використовуються мішані типи даних (наприклад, ціна та обсяг), можна відобразити один або кілька рядів даних на допоміжній осі ординат (значень). Шкала допоміжної осі ординат відображає значення зв’язаних рядів даних.

Відформатована комбінована діаграма

Додавши до двовимірної діаграми допоміжну вертикальну вісь, можна також додати допоміжну горизонтальну вісь (категорій), яка може виявитися корисною на точковій або бульбашковій діаграмі.

Змінення типу діаграми для певних рядів даних допомагає розпізнати дані, відображені на допоміжній осі. Наприклад, один із рядів даних на допоміжній осі стовпчастої діаграми можна подати у вигляді лінійчатої діаграми.

Увага!: Щоб виконати наведені нижче дії, потрібно спочатку створити двовимірну діаграму. Тривимірні діаграми не підтримують допоміжні осі.

За один раз на допоміжній вертикальній осі можна відобразити дані лише одного ряду. Щоб відобразити на допоміжній вертикальній осі кілька рядів даних, повторіть цю процедуру для кожного з них.

 1. На діаграмі клацніть ряд даних, який потрібно розташувати на допоміжній вертикальній осі, або виконайте описані нижче дії, щоб вибрати ряд даних зі списку елементів діаграми.

  1. Клацніть діаграму.

   Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку в полі Елементи діаграми та виберіть ряд даних, який потрібно перенести на допоміжну вісь ординат.

   Зображення із прапорцем «Область переходів» на вкладці «Вигляд»

 2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.

  Відкриється діалогове вікно Формат ряду даних.

  Примітка.: Якщо відкрилось інше діалогове вікно, повторіть крок 1, вибравши на діаграмі ряд даних.

 3. На вкладці Параметри ряду в розділі Побудувати ряд виберіть параметр По допоміжній осі та натисніть кнопку Закрити.

  На діаграмі з’явиться допоміжна вертикальна вісь.

 4. Щоб змінити вигляд допоміжної вертикальної осі, виконайте такі дії:

  1. На вкладці Макет у групі Осі виберіть пункт Осі.

  2. Виберіть пункт Допоміжна вертикальна вісь і потрібний параметр відображення осі.

 5. Щоб змінити параметри допоміжної вертикальної осі, виконайте такі дії:

  1. Клацніть допоміжну вертикальну вісь правою кнопкою миші й виберіть у контекстному меню пункт Формат осі.

  2. У групі Параметри осі задайте потрібні параметри.

Щоб виконати цю процедуру, потрібно мати діаграму, на якій відображено допоміжну вертикальну вісь. Інструкції з її додавання див. в розділі Додавання допоміжної вертикальної осі.

 1. Клацніть діаграму з допоміжною вертикальною віссю.

  Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 2. На вкладці Макет у групі Осі виберіть пункт Осі.

  Зображення із прапорцем «Область переходів» на вкладці «Вигляд»

 3. Виберіть пункт Допоміжна горизонтальна вісь і потрібний параметр відображення осі.

 1. На діаграмі клацніть ряд даних, який потрібно змінити.

  Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  Порада.: Крім того, можна клацнути ряд даних правою кнопкою миші, вибрати команду Змінити тип діаграми для рядів і перейти до кроку 3.

 2. На вкладці Конструктор у групі Тип натисніть кнопку Змінити тип діаграми.

  Зображення стрічки Excel

 3. У діалоговому вікні Змінення типу діаграми виберіть потрібний тип.

  У першому полі показано список категорій, а в другому – доступні типи діаграм для кожної категорії. Докладні відомості про типи діаграм, що підтримуються, див. в статті Доступні типи діаграм у програмах Office.

Примітка.: Одночасно можна змінити тип діаграми лише для одного ряду даних. Щоб змінити тип діаграми для кількох рядів даних, повторіть ці дії для кожного з них.

 1. Клацніть діаграму з допоміжною віссю, яку потрібно видалити.

  Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 2. На вкладці Макет у групі Осі натисніть кнопку Осі, виберіть пункт Допоміжна вертикальна вісь або Допоміжна горизонтальна вісь, а потім – пункт Немає.

  Зображення із прапорцем «Область переходів» на вкладці «Вигляд»

Поради.: 

 • Також можна клацнути допоміжну вісь, яку потрібно видалити, і натиснути клавішу Delete або клацнути її правою кнопкою миші й вибрати команду Видалити.

 • Щоб видалити допоміжну вісь відразу після її додавання, натисніть кнопку Скасувати Dynadot-Redelegate-2-1,2,3 на панелі швидкого доступу або клавіші Ctrl+Z.

Коли значення в різних рядах даних на діаграмі суттєво відрізняються, можна представити один або кілька рядів даних на допоміжній осі. За наявності різних типів даних (наприклад, ціни й обсягу збуту) в одній діаграмі допоміжну вісь можна також використовувати як частину комбінованої діаграми.

На діаграмі нижче головна вертикальна вісь зліва використовується для обсягу збуту, а допоміжна вертикальна вісь справа – для ціни.

Діаграма з допоміжною віссю

Виконайте одну з наведених нижче дій.

Додавання допоміжної осі

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, який потрібно представити на допоміжній осі, і перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

  Наприклад, щоб вибрати всі маркери даних у певному ряді даних на лінійчатій діаграмі, клацніть цей ряд.

 2. Клацніть Add Chart Element (Додати елемент діаграми) > Axes (Осі) і виберіть Secondary Horizontal (Допоміжна горизонтальна) або Second Vertical (Допоміжна вертикальна).

Додавання назви допоміжної осі

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, який потрібно представити на допоміжній осі, і перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

  Наприклад, щоб вибрати всі маркери даних у певному ряді даних на лінійчатій діаграмі, клацніть цей ряд.

 2. Клацніть Add Chart Element (Додати елемент діаграми) > Axis Titles (Назви осей) і виберіть Secondary Horizontal (Допоміжна горизонтальна) або Second Vertical (Допоміжна вертикальна).

Коли значення в різних рядах даних на діаграмі суттєво відрізняються, можна представити один або кілька рядів даних на допоміжній осі. За наявності різних типів даних (наприклад, ціни й обсягу збуту) в одній діаграмі допоміжну вісь можна також використовувати як частину комбінованої діаграми.

На діаграмі нижче головна вертикальна вісь зліва використовується для обсягу збуту, а допоміжна вертикальна вісь справа – для ціни.

Діаграма з допоміжною віссю

Виконайте одну з наведених нижче дій.

Додавання допоміжної осі

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, який потрібно представити на допоміжній осі, і перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

  Наприклад, щоб вибрати всі маркери даних у певному ряді даних на лінійчатій діаграмі, клацніть цей ряд.

 2. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент).

  Вкладка "Charts" (Діаграми), група "Current Selection" (Поточний виділений фрагмент)

 3. На панелі переходів виберіть Axis (Вісь).

 4. Клацніть Secondary axis (По допоміжній осі) і натисніть кнопку OK.

  Щоб додати до допоміжної осі інші ряди даних, повторіть ці дії.

Додавання назви допоміжної осі

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі Labels (Підписи) натисніть кнопку Axis Titles (Назви осей), укажіть на пункт Secondary Horizontal Axis Title (Назва допоміжної горизонтальної осі) або Secondary Vertical Axis Title (Назва допоміжної вертикальної осі) і виберіть потрібний варіант.

  Вкладка "Chart Layout" (Макет діаграми), група "Labels" (Підписи)

 3. Виберіть текст у полі Axis Title (Назва осі) і введіть назву осі.

Додавання підпису для допоміжної осі

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі Axes (Осі) натисніть кнопку Axes (Осі), укажіть на пункт Secondary Horizontal Axis (Допоміжна горизонтальна вісь) або Secondary Vertical Axis (Допоміжна вертикальна вісь) і виберіть потрібний варіант.

  Вкладка "Chart Layout" (Макет діаграми), група "Axes" (Осі)

Коли значення в різних рядах даних на діаграмі суттєво відрізняються, можна представити один або кілька рядів даних на допоміжній осі. За наявності різних типів даних (наприклад, ціни й обсягу збуту) в одній діаграмі допоміжну вісь можна також використовувати як частину комбінованої діаграми.

На діаграмі нижче головна вертикальна вісь зліва використовується для обсягу збуту, а допоміжна вертикальна вісь справа – для ціни.

Діаграма з допоміжною віссю

Виконайте одну з наведених нижче дій.

Додавання допоміжної осі

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, який потрібно представити на допоміжній осі, і перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

  Наприклад, щоб вибрати всі маркери даних у певному ряді даних на лінійчатій діаграмі, клацніть цей ряд.

 2. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент).

  Вкладка "Charts" (Діаграми), група "Current Selection" (Поточний виділений фрагмент)

 3. На панелі переходів виберіть Axis (Вісь).

 4. Клацніть Secondary axis (По допоміжній осі) і натисніть кнопку OK.

  Щоб додати до допоміжної осі інші ряди даних, повторіть ці дії.

Додавання назви допоміжної осі

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі Labels (Підписи) натисніть кнопку Axis Titles (Назви осей), укажіть на пункт Secondary Horizontal Axis Title (Назва допоміжної горизонтальної осі) або Secondary Vertical Axis Title (Назва допоміжної вертикальної осі) і виберіть потрібний варіант.

  Вкладка "Chart Layout" (Макет діаграми), група "Labels" (Підписи)

 3. Виберіть текст у полі Axis Title (Назва осі) і введіть назву осі.

Додавання підпису для допоміжної осі

 1. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. У розділі Axes (Осі) натисніть кнопку Axes (Осі), укажіть на пункт Secondary Horizontal Axis (Допоміжна горизонтальна вісь) або Secondary Vertical Axis (Допоміжна вертикальна вісь) і виберіть потрібний варіант.

  Вкладка "Chart Layout" (Макет діаграми), група "Axes" (Осі)

Коли значення в різних рядах даних на діаграмі суттєво відрізняються, можна представити один або кілька рядів даних на допоміжній осі. За наявності різних типів даних (наприклад, ціни й обсягу збуту) в одній діаграмі допоміжну вісь можна також використовувати як частину комбінованої діаграми.

На діаграмі нижче головна вертикальна вісь зліва використовується для обсягу збуту, а допоміжна вертикальна вісь справа – для ціни.

Діаграма з допоміжною віссю

Виконайте одну з наведених нижче дій.

Додавання допоміжної осі

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних, який потрібно представити на допоміжній осі, і перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

  Наприклад, щоб вибрати всі маркери даних у певному ряді даних на лінійчатій діаграмі, клацніть цей ряд.

 3. У групі Current Selection (Поточний виділений фрагмент) клацніть Format Selection (Форматувати виділений фрагмент).

  Вкладка "Charts" (Діаграми), група "Current Selection" (Поточний виділений фрагмент)

 4. На панелі переходів виберіть Axis (Вісь).

 5. Клацніть Secondary axis (По допоміжній осі) і натисніть кнопку OK.

  Щоб додати до допоміжної осі інші ряди даних, повторіть ці дії.

Додавання назви допоміжної осі

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. У розділі Labels (Підписи) натисніть кнопку Axis Titles (Назви осей), укажіть на пункт Secondary Horizontal Axis Title (Назва допоміжної горизонтальної осі) або Secondary Vertical Axis Title (Назва допоміжної вертикальної осі) і виберіть потрібний варіант.

  Вкладка "Chart Layout" (Макет діаграми), група "Labels" (Підписи)

 4. Виберіть текст у полі Axis Title (Назва осі) і введіть назву осі.

Додавання підпису для допоміжної осі

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. У розділі Axes (Осі) натисніть кнопку Axes (Осі), укажіть на пункт Secondary Horizontal Axis (Допоміжна горизонтальна вісь) або Secondary Vertical Axis (Допоміжна вертикальна вісь) і виберіть потрібний варіант.

  Вкладка "Chart Layout" (Макет діаграми), група "Axes" (Осі)

Коли значення в різних рядах даних на діаграмі суттєво відрізняються, можна представити один або кілька рядів даних на допоміжній осі. За наявності різних типів даних (наприклад, ціни й обсягу збуту) в одній діаграмі допоміжну вісь можна також використовувати як частину комбінованої діаграми.

На діаграмі нижче головна вертикальна вісь зліва використовується для обсягу збуту, а допоміжна вертикальна вісь справа – для ціни.

Діаграма з допоміжною віссю

Виконайте одну з наведених нижче дій.

Додавання допоміжної осі

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, який потрібно представити на допоміжній осі, і перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. Клацніть Add Chart Element (Додати елемент діаграми) > Axes (Осі) і виберіть Secondary Horizontal (Допоміжна горизонтальна) або Second Vertical (Допоміжна вертикальна).

Додавання назви допоміжної осі

 1. На діаграмі виберіть ряд даних, який потрібно представити на допоміжній осі, і перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 2. Клацніть Add Chart Element (Додати елемент діаграми) > Axis Titles (Назви осей) і виберіть Secondary Horizontal (Допоміжна горизонтальна) або Second Vertical (Допоміжна вертикальна).

Коли значення в різних рядах даних на діаграмі суттєво відрізняються, можна представити один або кілька рядів даних на допоміжній осі. За наявності різних типів даних (наприклад, ціни й обсягу збуту) в одній діаграмі допоміжну вісь можна також використовувати як частину комбінованої діаграми.

На діаграмі нижче головна вертикальна вісь зліва використовується для обсягу збуту, а допоміжна вертикальна вісь справа – для ціни.

Діаграма з допоміжною віссю

Виконайте одну з наведених нижче дій.

Додавання допоміжної осі

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних, який потрібно представити на допоміжній осі, і перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. Клацніть Add Chart Element (Додати елемент діаграми) > Axes (Осі) і виберіть Secondary Horizontal (Допоміжна горизонтальна) або Second Vertical (Допоміжна вертикальна).

Додавання назви допоміжної осі

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На діаграмі виберіть ряд даних, який потрібно представити на допоміжній осі, і перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. Клацніть Add Chart Element (Додати елемент діаграми) > Axis Titles (Назви осей) і виберіть Secondary Horizontal (Допоміжна горизонтальна) або Second Vertical (Допоміжна вертикальна).

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel User Voice.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×