Додавання сполучних ліній між фігурами

Додавання сполучних ліній між фігурами

У програмі Visio можна легко з’єднувати фігури на кресленні. За допомогою автоматичного з’єднання ви можете з’єднувати фігури, які додаєте. Щоб з’єднати наявні фігури, можна скористатися засобом "Сполучна лінія". Крім того, ви можете змінювати фігури, які відображаються на міні-панелі, а також вмикати й вимикати функцію "Автоматичне з’єднання".

У цій статті

Автоматичне з’єднання фігури

З’єднання наявних на сторінці фігур

Приєднання до фігури на іншій сторінці

Приєднання до зображення

Змінення фігур на міні-панелі автоматичного з’єднання

Увімкнення або вимкнення функції "Автоматичне з’єднання"

Додаткові відомості

Автоматичне з’єднання фігури

Один зі способів з’єднати фігури – увімкнути у Visio автоматичне з’єднання фігур під час їх додавання до сторінки. Це особливо зручно, коли створюється блок-схема.

 1. Переконайтеся, що функцію "Автоматичне з’єднання" ввімкнуто. Для цього перевірте, чи на вкладці Подання в групі Елементи унаочнення встановлено прапорець Автоматичне з’єднання.

 2. Перетягніть фігуру з області Фігури на сторінку.

 3. Утримуйте вказівник миші на фігурі, доки біля неї не з’являться стрілки автоматичного з’єднання.

  Коли функція "Автоматичне з’єднання" активна, наведіть вказівник миші на фігуру, щоб відобразити стрілки з’єднання.
 4. Утримуйте вказівник над стрілкою в напрямку, куди потрібно додати форму.

  Якщо навести вказівник миші на стрілку автоматичного з’єднання, відобразиться панель інструментів із фігурами, які можна додати.

  З’явиться міні-панель інструментів, що містить перші чотири експрес-фігури, які зараз містяться в колекції трафаретів Експрес-фігури. Якщо навести вказівник миші на фігуру на панелі інструментів, програма Visio покаже фігуру на сторінці в режимі попереднього перегляду.

 5. Клацніть фігуру, яку потрібно додати.

 6. Якщо потрібно продовжити, наведіть вказівник миші на стрілку автоматичного з’єднання на щойно доданій фігурі, щоб додати іншу фігуру, яку також буде з’єднано автоматично.

  Якщо навести вказівник миші на щойно додану фігуру, відобразяться стрілки автоматичного з’єднання для додавання іншої фігури.

На початок сторінки

З’єднання наявних на сторінці фігур

Порада.    Команди на вкладці Основне в групі Знаряддя змінюють стан або режим Visio, що, звісно, іноді може збити з пантелику. Використовуйте клавіатуру, щоб зручно переходити між засобами Вказівник Вибір об’єктів (натисніть клавіші Ctrl+1) і Сполучна лінія Зображення кнопки (натисніть клавіші Ctrl+3). Незалежно від того, який засіб ви використовуєте (наприклад, Блок тексту або Точка з’єднання), повернутися до засобу Вказівник можна, кілька разів натиснувши клавішу Esc.

 1. На вкладці Основне в групі Знаряддя виберіть команду Сполучна лінія Зображення кнопки або натисніть клавіші Ctrl+3.

 2. Клацніть фігуру та перетягніть сполучну лінію до іншої фігури.

 3. Після цього на вкладці Основне в групі Знаряддя виберіть команду Вказівник Вибір об’єктів або натисніть клавіші Ctrl+1.

Сполучна лінія з’єднується з фігурами за допомогою точок з’єднання з обох кінців.

На початок сторінки

Приєднання до фігури на іншій сторінці

Сполучними лініями можна з’єднувати лише фігури, розташовані на одній сторінці. Якщо потрібно приєднати фігуру на іншій сторінці, слід використовувати фігуру Посилання на іншу сторінку, щоб створити гіперпосилання з однієї сторінки на іншу.

 1. Відкрийте колекцію трафаретів Фігури простої блок-схеми та перетягніть фігуру Посилання на іншу сторінку на поточну сторінку.

  Фігура "Посилання на іншу сторінку"
 2. У діалоговому вікні Посилання на іншу сторінку натисніть кнопку OK, щоб додати фігуру до поточної та щойно створеної сторінок.

 3. На новій сторінці продовжте створювати схему.

 4. Щоб змінити вигляд фігури Посилання на іншу сторінку, клацніть її правою кнопкою миші й виберіть пункт Вихідне, Вхідне, Коло або Стрілка.

Для переходу до іншої сторінки двічі клацніть фігуру Посилання на іншу сторінку на поточній сторінці.

Докладні відомості див. в статті Діалогове вікно "Посилання на іншу сторінку".

На початок сторінки

Приєднання до зображення

Сполучну лінію не можна додати безпосередньо до зображення, але це можна зробити, згрупувавши зображення з фігурою.

 1. Додайте фігуру. Докладні відомості див. в розділі "Додавання фігури до схеми або креслення" статті Основні завдання у Visio.

 2. Додайте зображення. Докладні відомості див. в статті Вставлення рисунків у схему Visio.

 3. Перемістіть зображення на передній план. Виберіть зображення, перейдіть на вкладку Формат, натисніть кнопку На передній план і виберіть На передній план.

 4. Перетягніть зображення на фігуру.

  Групування фігури й зображення
 5. Змініть розмір зображення або фігури, щоб вони збігалися. Докладні відомості див. в статтях Змінення розміру зображення, фігури, текстового поля або об’єкта WordArt і Виділення, переміщення, змінення розміру та повертання фігур.

 6. Згрупуйте фігуру й зображення. Докладні відомості див. в статті Групування й розгрупування фігур або зображень.

Результат:    зображення опиниться у фігурі, і її можна буде приєднати так само, як будь-яку іншу фігуру.

На початок сторінки

Змінення фігур на міні-панелі автоматичного з’єднання

На міні-панелі відображаються фігури з колекції трафаретів Експрес-фігури схеми. Міні-панель містить щонайбільше чотири фігури. Фігури на міні-панелі можна налаштувати. У процедурі нижче для прикладу використовується шаблон Проста схема.

 1. За замовчуванням на міні-панелі відображаються перші чотири фігури з колекції трафаретів, яка йде відразу за колекцією Експрес-фігури. Наприклад, на зображенні нижче показано перші чотири фігури з колекції трафаретів Основні фігури.

  Міні-панель зі стандартними основними фігурами
 2. Щоб відображати на міні-панелі інші фігури для певних колекцій трафаретів, можна перевпорядкувати колекції, перетягнувши потрібні фігури догори. Наприклад, можна перетягнути фігури 4-кутна зірка, 5-кутна зірка, 6-кутна зірка та 7-кутна зірка догори колекції трафаретів Основні фігури.

  Міні-панель із новими основними фігурами
 3. Крім того, можна змінити порядок колекцій трафаретів, перетягнувши певні колекції в області "Фігури" вище або нижче. Підмножина цих фігур відображається в колекції трафаретів "Експрес-фігури" у тій самій послідовності, що й в області "Фігури". Наприклад, якщо перетягнути колекцію трафаретів Декоративні фігури, розташувавши її в області Фігури безпосередньо за колекцією Експрес-фігури, послідовність у колекції трафаретів Експрес-фігури зміниться.

  Міні-панель, для якої внаслідок перевпорядкування використовується інша колекція трафаретів

  Примітка.    Якщо закрити й знову відкрити схему, в області "Фігури" й у колекції "Експрес-фігури" відновиться стандартна послідовність колекцій трафаретів.

 4. Щоб використовувати як основу для міні-панелі іншу колекцію трафаретів, у колекції Експрес-фігури виберіть фігуру з відповідної підмножини фігур. Наприклад, виберіть у колекції трафаретів Графічні й математичні фігури елемент Фігури діаграми Венна.

  Міні-панель, для якої вибрано нову колекцію трафаретів

Порада.    Щоб відновити стандартну послідовність фігур у колекції трафаретів, клацніть правою кнопкою миші назву колекції в області Фігури й виберіть пункт Відновити трафарет.

Примітка.    Не всі колекції трафаретів містять фігури, які можна використовувати на міні-панелі. Наприклад, фігури з колекції трафаретів Стрілки не відображаються на міні-панелі.

На початок сторінки

Увімкнення або вимкнення функції "Автоматичне з’єднання"

Функцію "Автоматичне з’єднання" можна ввімкнути й вимкнути для поточного креслення або за замовчуванням для всіх креслень Visio.

Увімкнення або вимкнення функції "Автоматичне з’єднання" для активної схеми

 • На вкладці Подання в групі Елементи унаочнення встановіть або зніміть прапорець Автоматичне з’єднання.

  Щоб увімкнути або вимкнути автоматичне з’єднання, на вкладці "Подання" установіть або зніміть прапорець "Автоматичне з’єднання".

Якщо прапорець Автоматичне з’єднання недоступний, перевірте, чи не вимкнуто автоматичне з’єднання для всіх схем. Для цього виконайте процедуру нижче.

Увімкнення або вимкнення функції "Автоматичне з’єднання" для всіх схем

 1. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Параметри.

 2. У вікні Параметри Visio виберіть вкладку Додатково.

 3. У розділі Параметри редагування встановіть прапорець Дозволити автоматичне з’єднання, щоб активувати автоматичне з’єднання. Зніміть прапорець автоматичного з’єднання, щоб деактивувати його.

  Установіть або зніміть прапорець "Дозволити автоматичне з’єднання", щоб увімкнути або вимкнути автоматичне з’єднання для всіх схем і креслень.
 4. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

З’єднання фігур за допомогою функції "Автоматичне з’єднання"

Один зі способів з’єднувати фігури – дозволити програмі Visio автоматично з’єднувати фігури, які додаються до креслення. Це особливо зручно, коли створюється блок-схема.

Використовуйте процедуру нижче, щоб додати фігуру до креслення, яку буде автоматично з’єднано з наявною в програмі Visio.

Використання автоматичного з’єднання під час перетягування фігур на сторінку

 1. Перетягніть фігуру з трафарету на сторінку креслення та розмістіть її поруч з іншою фігурою.

  Фігура, розташована поруч з іншою фігурою

 2. Утримуючи натиснутою кнопку миші, наведіть вказівник на один із блакитних трикутників. Трикутник стане синім.

  Якщо навести вказівник миші на один із блакитних трикутників, цей трикутник стане синім.

 3. Відпустіть кнопку миші. Фігура розміститься на сторінці креслення, а сполучну лінію буде додано та приклеєно до обох фігур.

  Фігура розміщується на сторінці креслення, а сполучна лінія додається й приклеюється до обох фігур.

Порада : Якщо вам не подобається перетягувати фігури, можна натомість вибрати фігуру в колекції трафаретів, навести вказівник миші на неї в кресленні, а потім клацнути один із блакитних трикутників, що відображаються поряд із фігурою.

Використання функції "Автоматичне з’єднання" для наявних на сторінці фігур

 1. Наведіть вказівник миші на фігуру, від якої потрібно провести сполучну лінію.

  Вказівник миші наведено на фігуру, від якої потрібно провести сполучну лінію.

 2. Наведіть вказівник миші на блакитний трикутник, найближчий до фігури, до якої потрібно провести сполучну лінію.

  Вказівник миші наведено на синій трикутник, найближчий до фігури, яку потрібно приєднати.

  Трикутник стане синім, а навколо фігури, яку потрібно приєднати, з’явиться червона рамка.

  Примітка : Якщо червона рамка не відображається навколо фігури, яку потрібно приєднати, можливо, її розташовано задалеко. Перемістіть фігуру ближче й повторіть спробу або скористайтеся засобом "Сполучна лінія".

 3. Клацніть синій трикутник. Сполучна лінія додається й приклеюється до обох фігур.

  Фігура розміщується на сторінці креслення, а сполучна лінія додається й приклеюється до обох фігур.

Увімкнення або вимкнення автоматичного з’єднання

Функцію "Автоматичне з’єднання" можна ввімкнути чи вимкнути в усіх кресленнях Visio або лише в поточному кресленні. Щоб зробити це для всіх креслень, виконайте такі дії:

 1. У меню Знаряддя виберіть Параметри.

 2. Перейдіть на вкладку Загальні.

 3. У розділі Вікно креслення встановіть прапорець Дозволити автоматичне з’єднання.

Щоб зробити це лише для поточного креслення, виконайте такі дії:

 • На панелі інструментів Стандартна клацніть засіб Автоматичне з’єднання.

  Примітка : Якщо це не активує функцію Автоматичне з’єднання, переконайтеся, що в діалоговому вікні Параметри встановлено прапорець Дозволити автоматичне з’єднання.

З’єднання фігур за допомогою сполучної лінії

Засіб Сполучна лінія  Зображення кнопки на панелі інструментів Стандартна забезпечує найбільшу гнучкість під час додавання та приклеювання сполучних ліній.

 1. На панелі інструментів Стандартна клацніть засіб Сполучна лінія  Зображення кнопки .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб сполучна лінія залишалася приклеєною до певної точки на фігурі, перетягніть вказівник миші від точки з’єднання Вміст папки word у ZIP-пакеті нового пустого документа Word 2007 першої фігури до точки з’єднання другої фігури. Коли фігури буде з’єднано, кінцеві точки сполучної лінії стануть червоними. Це називається з’єднанням "точка – точка". За такого з’єднання під час переміщення однієї з фігур сполучна лінія залишатиметься приклеєною до тих самих точок з’єднання.

  • Якщо потрібно, щоб сполучна лінія переміщалася до найближчої точки з’єднання, наведіть засіб Сполучна лінія на центр першої фігури та зачекайте, доки навколо неї не з’явиться червона рамка. Утримуючи натиснутою кнопку миші, перетягніть вказівник до центру другої фігури. Коли навколо другої фігури з’явиться червона рамка, відпустіть кнопку миші. Це називається з’єднанням фігур. За такого з’єднання сполучна лінія залишається приклеєною до кожної фігури, але в разі переміщення однієї з фігур переміщується до найближчої точки з’єднання. Якщо точок з’єднання немає, сполучна лінія переміщується до найближчої сторони.

   Примітка : Крім того, фігури можна з’єднувати в такий спосіб, щоб один кінець сполучної лінії приєднувався до точки з’єднання, а інший – до фігури (і навпаки).

 3. Щоб повернутися до звичайного редагування, на панелі інструментів Стандартна клацніть засіб Вказівник  Кнопка "Вказівник" .

  Примітки : 

  • Якщо потрібно провести сполучну лінію від однієї фігури до кількох, доведеться додати кілька сполучних ліній. У програмі немає сполучної лінії типу "розгалуження".

  • Якщо ви намагаєтеся з’єднати фігури за принципом "точка – точка", але вам не вдається приклеїти сполучну лінію саме там, де потрібно, спробуйте інші параметри прив’язки та склеювання (див. далі).

  • У меню Знаряддя натисніть кнопку Прив’язати та склеїти, а потім на вкладці Загальні виберіть потрібні параметри.

   Коли ви приклеюєте сполучну лінію до контура, маркера або вершини фігури, точка з’єднання додається автоматично, якщо до цього її не було.

Перехід між з’єднанням фігур і з’єднанням точок

Сполучні лінії можна проводити між точками на різних фігурах або власне між різними фігурами. Крім того, фігури можна з’єднувати в такий спосіб, щоб один кінець сполучної лінії приклеювався до точки на фігурі, а інший – до цілої фігури.

 1. Перетягніть кінцеву точку сполучної лінії геть із фігури.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб приєднати кінцеву точку сполучної лінії до точки з’єднання на фігурі, перетягніть кінцеву точку до однієї з точок з’єднання та зачекайте, доки навколо неї не з’явиться червона рамка.

  • Щоб приклеїти кінцеву точку сполучної лінії до цілої фігури, перетягніть кінцеву точку до центру фігури та зачекайте, доки навколо неї не з’явиться червона рамка.

Див. також

Додавання та редагування тексту сполучної лінії

Створення спеціальної сполучної лінії

Увімкнення та вимкнення склеювання

Відеокурси з Visio

Усі необхідні відомості про сполучні лінії в класичній версії Visio (блоґ команди розробників Visio)

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×