Додавання ролі користувача

Під час створення шаблону форми можна визначати ролі користувачів. Ролі користувачів — це передвизначені категорії, які можна присвоювати користувачам форми на основі їх посади або іншого критерію. Ролі користувачів можна використовувати для представлення різних настроюваних подання форми для різних типів користувачів, для відображення різних розділів у поданні, для обчислення значення поля або елемента керування за промовчанням. Наприклад, якщо створюється шаблон форми заяви на отримання дозволу, можна створювати різні подання цього шаблону для підрядників, замовників і адміністраторів, а потім призначати окремі подання кожній ролі користувачів. Коли користувачі відкривають форму, засновану на шаблоні, Microsoft Office InfoPath визначає роль за іменем користувача і відкриває відповідне для цієї ролі користувача подання.

Примітка про безпеку : Ролі користувачів не слід використовувати для обмеження доступу до важливих або секретних даних у формі. Навіть якщо зробити шаблон форми доступним лише для читання або приховати деякі елементи керування на основі ролей користувачів, залишається можливість переглянути або змінити шаблон форми (XSN-файл) у текстовому редакторі, наприклад, у Блокноті, і отримати доступ до цих даних.

У цій статті

Огляд

Питання сумісності

Перш ніж почати

Додавання ролі користувачів

Відображення подання на основі ролі користувача

Перевірка ролей користувачів

Огляд

Створюючи нову роль користувача, її можна призначити користувачам такими способами:

 • Указавши імена користувачів у службі каталогів Microsoft Active Directory (наприклад, "sales\andrew"). Щоб можна було вказати ім'я користувача таким чином, шаблон форми має бути створено та опубліковано в мережі Microsoft Windows, де використовується Active Directory.

 • Указавши групи у службі каталогів Active Directory. Наприклад, можна вказати список поштової розсилки, який містить імена всіх працівників відділу продажу. Щоб можна було вказати групу таким чином, шаблон форми має бути створено та опубліковано в мережі Microsoft Windows, де використовується Active Directory.

 • Указавши ім'я, яке безпосередньо походить із поля на формі. Це поле може отримувати дані з Active Directory, або користувач може вводити дані в елемент керування, зв’язати із цим полем. Наприклад, якщо шаблон форми містить текстове поле Адміністратор, можна призначити певну роль користувача поле, з яким зв'язано це текстове поле.

Коли роль користувача додано, її можна визначити як:

Роль за промовчанням.    Користувачам, яким не призначено існуючої ролі, автоматично призначається роль, визначена як роль за промовчанням. Ця роль також застосовується до користувачів, які є членами групи, але працюють в автономному режимі. Одна з ролей користувачів завжди визначається як роль за промовчанням.

Роль ініціатора.    Якщо потрібно застосувати певну роль до користувачів, які відкривають цю форму вперше, можна вказати роль ініціатора. Наприклад, можна визначити роль ініціатора під назвою "Контрактор" для користувачів, які заповнюють нові форми дозволу. Користувач, якому призначено іншу роль, автоматично набуватиме роль контрактора, коли він відкриє нову форму дозволу. Проте коли цей користувач відкриє ту саму форму наступного разу, замість ролі ініціатора буде використано роль, призначену цьому користувачеві в Microsoft Office InfoPath.

Якщо користувачам було призначено ролі на основі будь-якого сполучення імен користувачів, груп або значень полів, то, коли користувач відкриє форму, засновану на вашому шаблоні форми, InfoPath визначить, яку роль слід призначити цьому користувачеві, використовуючи такий порядок:

 1. Ім'я користувача - значення поля в шаблоні форми.

 2. Ім'я користувача записано до Active Directory.

 3. Користувач є членом групи Active Directory.

  Примітка : Якщо користувач є членом кількох груп, а ролі користувачів призначено за групами, InfoPath перевіряє список членів кожної групи в порядку, в якому цю групу відображено в діалоговому вікні Manage User Roles. Наприклад, якщо користувач є членом групи агентів-приймальників і групи адміністраторів, а групу адміністраторів зазначено перед групою приймальників, користувачеві призначається роль для групи адміністраторів.

 4. Якщо вищенаведені умови не виконуються, призначається роль за промовчанням.

Після визначення ролей користувачів для шаблона форми можна створити правило, яке автоматично змінюватиме подання залежно від ролі користувача. Наприклад, можна створити роль користувача-керівника, а потім створити правило, яке автоматично вмикатиме подання керівника, коли користувач із такою роллю відкриватиме форму. Також можна спочатку створити правило, а потім визначити ролі користувачів.

Вгорі сторінки

Питання сумісності

Не можна створювати ролі користувача у сумісний із браузером шаблон форми. Ролі користувача створюються лише у шаблоні форми, форми якого заповнятимуться в InfoPath.

Вгорі сторінки

Перш ніж почати

Перш ніж додати ролі користувача до шаблону форми, потрібно отримати такі відомості:

 • Список ролей користувачів, які потрібно додати, разом із учасниками кожної ролі. Учасники можуть бути іменами користувачів або групами зі служби каталогів Microsoft Active Directory, або значеннями, яке вводиться користувачем в елемент керування, прив’язаний до конкретного поля у джерелі даних шаблону форми.

 • Роль користувача за промовчанням, яка призначається користувачам, що не членами жодної ролі користувачів, якщо вони відкривають форму, засновану на вашому шаблоні.

Вгорі сторінки

Додавання ролі користувачів

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Ролі користувачів.

 2. У діалоговому вікні Керування ролями користувачів виберіть пункт Додати.

 3. У полі Ім’я ролі введіть ім’я нової ролі користувача.

 4. Щоб призначити користувачів або групи користувачів до ролі, виконайте такі дії:

  Вибір одного або кількох користувачів, які працюють у мережі, що використовує службу каталогів Active Directory.

  1. Встановіть прапорець Імена користувачів і натисніть кнопку Вибрати одного або кількох користувачів Зображення кнопки .

   Примітка : Якщо домен та ім’я користувача вже відомі, введіть їх у полі Імена користувачів у форматі домен\ім’я користувача. Імена користувачів можна відокремлювати символом крапки з комою (;).

  2. У полі Введіть імена об’єктів для виділення введіть одне або кілька імен користувачів, відокремлених символом крапки з комою (;).

   Примітка : Для отримання додаткових відомостей про форматування імен користувачів виберіть у діалоговому вікні посилання Приклади.

  3. Щоб перевірити, чи є введені імена користувачів у Active Directory, виберіть пункт Перевірити імена.

  4. Натисніть кнопку ОК.

  Вибір однієї або кілької груп користувачів, які працюють у мережі, що використовує службу каталогів Active Directory.

  1. Встановіть прапорець Імена груп і натисніть кнопку Вибрати одну або кілька груп Button image .

   Примітка : Якщо ім’я групи вже відоме, введіть його у полі Імена груп у форматі домен\ім’я користувача. Імена груп можна відокремлювати символом крапки з комою (;).

  2. У полі Введіть імена об’єктів для виділення введіть одне або кілька імен груп, відокремлених символом крапки з комою (;).

   Примітка : Для отримання додаткових відомостей про форматування імен груп виберіть у діалоговому вікні посилання Приклади.

  3. Щоб перевірити, чи є введені імена груп у Active Directory, виберіть пункт Перевірити імена.

  4. Натисніть кнопку ОК.

  Задання імен користувачів, що надійшли безпосередньо з поля у формі

  1. Встановіть прапорець Імена користувачів із форми і натисніть кнопку Вибрати поле у джерелі даних Зображення кнопки .

  2. У діалоговому вікні Вибір поля або групи клацніть поле, яке надає значення, потрібні для ролей користувачів, і натисніть кнопку ОК.

 5. Щоб зробити роль користувача головною, встановіть прапорець Призначити ініціатором і натисніть кнопкуОК.

  Примітка : Якщо роль визначено як ініціатор, вона перевизначає інші призначення ролі, навіть якщо роль ініціатора є посередині списку в діалоговому вікні Керування ролями користувачів.

 6. Щоб визначити роль за промовчанням для тих користувачів, які не є учасниками будь-яких інших ролей, виберіть роль у діалоговому вікні Керування ролями користувачів і виберіть пункт Використовувати за промовчанням.

  Примітка : Вибрати пункт Використовувати за промовчанням можна, якщо є більше однієї ролі.

Вгорі сторінки

Відображення подання на основі ролі користувача

Якщо розробляється шаблон форми з ролями користувача, який містить кілька подань, корисно запровадити для нього відображення певного подання залежно від ролі, призначеної поточному користувачеві. Наприклад, певне подання може відкриватися, коли форму, засновану на цьому шаблоні форми, відкриває користувач із певною роллю.

 1. У меню Знаряддя виберіть команду Параметри форми.

 2. У списку Категорія діалогового вікна Параметри форми виберіть пункт Відкриття та збереження.

 3. У групі Поведінка під час відкриття клацніть пункт Правила.

 4. Натисніть кнопку Додати.

 5. У полі Ім'я введіть ім'я для правила.

 6. Натисніть кнопку Встановити умову.

 7. У першому списку виберіть пункт Поточна роль користувача.

 8. У другому списку виберіть дорівнює.

 9. У третьому списку клацніть ім'я ролі користувача, а потім натисніть кнопку ОК.

 10. У діалоговому вікні Правило натисніть кнопку Додати дію.

 11. У списку Дія клацніть пункт Переключення подань, а потім виберіть подання у списку Подання.

Вгорі сторінки

Перевірка ролей користувачів

Якщо в формі є кілька ролей користувачів, то варто перевірити вигляд і поведінку кожної ролі окремо. Хоча можна здійснити попередній перегляд шаблону форми, щоб перевірити, що подання правильно працює з ролями користувачів, проте таким чином не можна буде змоделювати процес оцінювання користувача і надання йому призначеної ролі. Причина в тому, що InfoPath перевіряє ролі користувачів під час заповнення форми, а не її попереднього перегляду. Щоб повністю перевірити ролі користувачів для шаблону форми, можна тимчасово призначити себе до кожної ролі користувача, яку потрібно перевірити, і відкрити форму, наче для заповнення.

 1. У меню Знаряддя виберіть команду Параметри форми.

 2. Виберіть пункт Попередній перегляд у списку Категорія.

 3. У списку Роль для попереднього перегляду в розділі Роль користувача виберіть роль, яку потрібно переглянути, і натисніть кнопку ОК.

 4. Щоб переглянути ефект змін, натисніть кнопку Перегляд на панелі інструментів Стандартна або натисніть клавіші CTRL+SHIFT+B.

  Ім’я поточної ролі користувача з’являється у рядку стану в правому нижньому куті вікна попереднього перегляду.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×