Додавання ресурсів до проекту

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Ресурси – це зазвичай працівники, відомості про яких включено у план проекту, незалежно від того, чи призначено їм завдання. Проте до ресурсів належить усе, що використовується для виконання проекту, зокрема обладнання та інші матеріальні ресурси (наприклад, цемент або веб-сервери).

Якщо ви використовуєте програму Project Professional, яку підключено до сервера Project Server, ви матимете доступ до інших типів ресурсів.

 • Корпоративні ресурси    . Корпоративний ресурс – це частина списку ресурсів для всієї організації; Таким чином, кожен із цих ресурсів можна надати спільний доступ на інші проекти. Зазвичай, список корпоративні ресурси, керований на адміністратор, а кожному керівник проекту додає цих ресурсів своїх проектів, за потреби.

 • Некорпоративні ресурси   .  Некорпоративні (або локальні) ресурси не входять до списку ресурсів усієї організації. Керівники проектів не можуть використовувати ці ресурси у своїх проектах.

 • Універсальні ресурси   .  За їхньою допомогою визначають кадрові потреби за проектом (наприклад, для проекту необхідні теслярі та конструктори або група ресурсів).

У цій статті

Додавання ресурсів до проекту

Додавання корпоративних ресурсів до проекту (Project Professional)

Додавання універсальний корпоративні ресурси проекту (Project Professional)

Додавання некорпоративних універсальних ресурсів до проекту (Project Professional)

Додавання ресурсів до проекту

 1. Відкрийте вкладку вигляд . У групі Подання ресурсів виберіть елемент Аркуш ресурсів.

  Зображення групи «Подання ресурсів»

 2. У полі Ім’я ресурсу введіть ім’я роботи, матеріалу або універсального ресурсу.

 3. Якщо потрібно призначити групи ресурсів, у полі Група навпроти імені ресурсу введіть ім’я групи.

 4. Укажіть тип ресурсу.

  • Щоб указати, що це трудові ресурси, у полі Тип виберіть значення Робота.

  • Щоб указати, що це матеріальний ресурс, у полі Тип виберіть значення Матеріал. У полі Одиниця вимірювання матеріалів введіть одиницю вимірювання ресурсу (наприклад, метри, тонни або ящики).

  • Щоб указати, що це витратний ресурс, у полі Тип виберіть значення Витрати.

 5. У полі Макс. одиниць ресурсу введіть загальну кількість одиниць ресурсу для цього проекту. Значення максимальної кількості одиниць дає змогу визначити рівень доступності ресурсу для проекту (як-от, часткова зайнятість або використання кількох працівників для ресурсу).

  Наприклад, ресурсу, доступному для проекту два дні на тиждень, можна призначити максимальну кількість одиниць 40%. Значення максимальної кількості одиниць можна також використовувати, щоб позначити доступність кількох працівників, які входять до призначення ресурсу. Припустімо, що один ресурс Інженери позначає трьох окремих інженерів групи. Ви можете ввести для ресурсу Інженери значення максимальної кількості одиниць 300%. Таким чином, можна запланувати одночасне залучення всіх трьох інженерів до роботи з повною зайнятістю. При цьому ресурс Інженери не буде перенавантажено.

  Значення максимальної кількості одиниць можна ввести у відсотках (50%, 100%, 300%) або в десяткових числах (0,5, 1, 3).

  Примітка.: 

 6. Щоб створити бюджетний ресурс, виберіть його, клацніть правою кнопкою миші ім’я ресурсу та виберіть пункт Відомості. Установіть прапорець Бюджет.

 7. Трудовий ресурс та пов'язані дані, можна додати за допомогою свого MAPI адресну книгу, з Active Directory або Microsoft Project Server. Перейдіть на вкладку ресурс і у групі Вставити натисніть кнопку Додати ресурси. Натисніть кнопку Створити корпоративну групу (Project Professional лише), Active Directory, , або адресна книга,

На початок сторінки

Додавання корпоративних ресурсів до проекту (лише у програмі Project Professional)

 1. Перейдіть на вкладку ресурси . У групі Вставити натисніть кнопку Додати ресурси.

  Зображення кнопки «Додати ресурси»

 2. Натисніть кнопку Створити корпоративну групу.

 3. У діалоговому вікні Створення корпоративної групи в полі Наявні фільтри виберіть фільтр, який необхідно застосувати. У стовпці Корпоративний ресурс відобразиться відфільтрований список корпоративних ресурсів. У стовпці Ресурс проекту буде наведено ресурси, які вже призначено групі проекту.

 4. Для пошуку ресурсів, доступних для роботи певну кількість годин у визначений проміжок часу, установіть прапорець Доступний. Введіть значення часу, що необхідний ресурсу для виконання роботи, і виберіть діапазон дат у полях З та До.

 5. У стовпці Корпоративний ресурс виберіть корпоративний ресурс, який потрібно додати до проекту, і натисніть кнопку Додати. Щоб виділити кілька ресурсів, клацніть по черзі кожний ресурс, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

  • Для пошуку корпоративних ресурсів, які мають таку саму кваліфікацію та інші атрибути, як і один із наявних ресурсів групи, у стовпці Ресурс проекту виберіть ресурс, який потрібно зіставити, і натисніть кнопку Зіставити.

  • Щоб замінити наявний ресурс на корпоративний, у стовпці Ресурс проекту виберіть ресурс або універсальний ресурс, який потрібно замінити. У стовпці Корпоративний ресурс виберіть новий корпоративний ресурс і натисніть кнопку Замінити.

   Після замінення замінений ресурс не буде видалено, якщо він виконав певний обсяг роботи. Залишковий обсяг роботи призначається новому корпоративному ресурсу.

 6. Щоб додати запропонований ресурс до групи проекту, у стовпці Резервування виберіть значення Запропонований.

 7. Щоб переглянути графік доступності вибраного ресурсу, натисніть кнопку Графіки.

 8. Натисніть кнопку OK.

Примітка.: .

 • Під час додавання корпоративного ресурсу до проекту ви можете лише призначити цей ресурс певному завданню у проекті. Ви не можете змінювати атрибути корпоративних ресурсів, наприклад ставку або доступність.

 • Щоб додати ресурси до списку наявних корпоративних ресурсів, їх необхідно імпортувати.

На початок сторінки

Додавання універсальних корпоративних ресурсів до проекту (лише у програмі Project Professional)

 1. Перейдіть на вкладку ресурси . У групі Вставити натисніть кнопку Додати ресурси.

  Зображення кнопки «Додати ресурси»

 2. Натисніть кнопку Створити корпоративну групу.
  Якщо понад 1000 корпоративні ресурси, можна фільтрувати список ресурсів за допомогою корпоративного коди у структурі. Коди у структурі визначено основі вимоги до вашої організації.

 3. У діалоговому вікні Створення групи клацніть піктограму  Зображення кнопки , щоб розгорнути розділ Настроювання фільтрів.

 4. У розділі Настроювання фільтрів у стовпці Ім’я поля виберіть значення Універсальний, у стовпці Перевірка виберіть значення Дорівнює, а потім у стовпці Значення введіть Так.

 5. Натисніть кнопку Застосувати фільтр, щоб застосувати настройки фільтра до списку корпоративних ресурсів.

 6. Для пошуку ресурсів, доступних для роботи певну кількість годин у визначений проміжок часу, установіть прапорець Доступний. Введіть значення часу, що необхідний ресурсу для виконання роботи, і виберіть діапазон дат у полях З та До.

 7. У стовпці Корпоративний ресурс виберіть універсальний ресурс, який потрібно додати до проекту, і натисніть кнопку Додати. Щоб виділити кілька ресурсів, клацніть по черзі кожний ресурс, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

На початок сторінки

Додавання універсальних некорпоративних ресурсів до проекту (лише у програмі Project Professional)

 1. Відкрийте вкладку вигляд . У групі Подання ресурсів виберіть елемент Аркуш ресурсів.

  Зображення групи «Подання ресурсів»

 2. У стовпці Ім’я ресурсу введіть ім’я універсального ресурсу, наприклад "тесляр".

 3. Клацніть правою кнопкою миші ім’я ресурсу та виберіть пункт Відомості. У діалоговому вікні Відомості про ресурс відкрийте вкладку Загальні, а потім установіть прапорець Універсальний.

 4. Виберіть.

 5. На вкладці Настроювані поля в розділі Настроювані поля введіть значення для кожного поля, яке потрібне для цього універсального ресурсу.

  Ці настроювані поля унікальні для кожної організації, тому, щоб отримати відповіді на будь-які запитання стосовно використання полів, зверніться до адміністратора.

  Примітка.: 

 6. Будь-який універсальний ресурс можна додати до списку корпоративних ресурсів. Залежно від потреб організації може бути потрібно вказати інші атрибути ресурсу, наприклад календарі або список кваліфікацій.

 7. Пізніше, коли універсальний ресурс потрібно буде замінити на корпоративний ресурс із потрібним списком умінь, можна буде скористатися діалоговим вікном Створити групу або запустити майстер замінення ресурсів.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×