Додавання, редагування й перегляд полів у програмі Word

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Вставляючи поля, можна точно керувати динамічним текстом у документі. Поля – це важлива складова програми Word. Варто знати, що багато полів вставляються, коли використовуються вбудовані команди й функції. Наприклад, поля використовуються, якщо вставити номери сторінок або створити зміст. У таких випадках зручніше, щоб поля в програмі Word додавалися автоматично. Поля найкорисніші, якщо потрібні покажчики місця заповнення для даних у документі, які можуть змінюватися, або слід створити стандартні листи чи наклейки в документах для злиття.

Ці інструкції підходять для вставлення будь-якого коду поля в програмі Word. Список усіх кодів полів із докладними відомостями про них див. в статті Список кодів полів у програмі Word.

 1. Клацніть місце, де потрібно вставити поле.

  Порада.: Знаючи код поля, яке потрібно вставити, можна ввести цей код просто в документі. Натисніть клавіші Ctrl+F9 і введіть код між фігурними дужками.

 2. Натисніть кнопку Вставлення > Огляд експрес-блоків > поле.
  Параметр "Поле" в меню "Експрес-блоки".

 3. У списку Поля виберіть ім’я поля.

  Порада.: Щоб фільтрувати список, можна клацнути стрілку вниз у списку Категорії.


  діалогове вікно "поле"

 4. В області "Властивості поля" виберіть потрібні властивості або параметри та натисніть кнопку OK.

Примітки.: 

 • Щоб переглянути коди для певного поля, у діалоговому вікні Поле натисніть кнопку Коди поля. Для деяких полів цю кнопку натиснуто за замовчуванням.

 • Щоб розташувати одне поле всередині іншого, спочатку вставте зовнішнє поле, тобто контейнер (кроки 1–4 вище). Потім розташуйте місце вставлення в коді поля, де потрібно вставити внутрішнє поле, і повторіть кроки 2–4 вище.

 • Якщо потрібно переглянути коди для певного поля, у діалоговому вікні Поле клацніть Коди поля.

 • Щоб розташувати одне поле всередині іншого, спочатку вставте зовнішнє поле, тобто контейнер, використовуючи діалогове вікно Поле. У документі розташуйте місце вставлення в коді поля, де потрібно вставити внутрішнє поле. Потім використайте діалогове вікно Поле, щоб вставити внутрішнє поле.

Знаючи код внутрішнього поля, яке потрібно вставити, можна ввести його просто в документі. Натисніть клавіші Ctrl+F9 і введіть код між фігурними дужками.

Ви можете вставити поле, якщо потрібно виконати наведені нижче дії.

 • Додати, відняти або виконати інші обчислення. Для цього використовуйте поле = (Формула).

 • Працювати з документами під час злиття. Наприклад, вставте поля ASK та FILLIN, щоб відображати запит, коли Word об’єднує кожен запис даних з основним документом.

В інших випадках, щоб додати потрібні відомості, простіше використовувати команди та параметри, передбачені в програмі Word. Наприклад, можна вставити гіперпосилання за допомогою поля HYPERLINK, але простіше використати команду Гіперпосилання (на вкладці Вставлення в групі Посилання).

Увага!: Не можна вставляти дужки поля коду, вводячи фігурні дужки на клавіатурі. Щоб вставити дужки поля коду, натисніть клавіші Ctrl+F9.

Синтаксис коду поля

Коди поля відображаються всередині фігурних дужок ( { } ). Поведінка полів схожа на поведінку формул у програмі Microsoft Office Excel: код поля відповідає формулі, а його значення – результату обчислення формули. Щоб переходити між режимами відображення кодів полів і їхніх значень, натискайте клавіші Alt+F9.

Під час перегляду коду поля в документі синтаксис має такий вигляд:

{ ІМ’Я ПОЛЯ Властивості Необов’язкові перемикачі }

 • ІМ’Я ПОЛЯ    . Це ім’я, яке відображено в списку імен полів у діалоговому вікні Поле.

 • Властивості     Це інструкції та змінні, які використовуються в певному полі. Не всі поля мають параметри, а для деяких полів параметри не обов’язкові.

 • Необов’язкові перемикачі    . Це додаткові настройки, доступні для окремого поля. Перемикачі доступні лише для полів, які керують форматуванням значень полів.

Наприклад, ви можете помістити ім’я файлу та шлях документа у верхній або нижній колонтитул, вставивши поле FILENAME.

Синтаксис коду поля FILENAME із включеним шляхом матиме такий вигляд:

{ FILENAME \p }

 1. Клацніть у полі правою кнопкою миші та виберіть Змінити поле.

 2. Змініть властивості й параметри поля. Відомості про властивості й параметри, доступні для певного поля, див. в статті Список кодів полів у програмі Word або пошукайте ім’я поля в довідці.

  Примітки.: 

  • Щоб редагувати деякі поля, необхідно відобразити їхній код поля. Щоб відобразити всі коди полів у документі, натисніть клавіші Alt+F9.

  • Деякі поля редагуються у своїх діалогових вікнах, а не в діалоговому вікні Поле. Наприклад, якщо клацнути гіперпосилання правою кнопкою миші та вибрати Змінити гіперпосилання, відкриється діалогове вікно Зміна гіперпосилання.

За замовчуванням програма Word непомітно відображає значення полів разом із вмістом документа, щоб читач документа не знав, що частина вмісту представлена в полі. Проте поля також можуть відображатися на затіненому фоні, щоб їх було краще видно в документі.

Ви можете зробити так, щоб значення полів зливались із вмістом документа, вимкнувши параметр відображення полів на затіненому фоні та відформатувавши значення полів, або ви можете привернути увагу до полів, відображаючи їх на затіненому фоні постійно чи тільки тоді, коли поле вибрано.

Ви можете відформатувати значення полів, застосувавши форматування тексту до поля або додавши перемикачі форматування до коду поля.

Змінення затіненого фону полів

 1. Послідовно виберіть елементи файл > Параметри. (У програмі Word 2007, натисніть Кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і натисніть кнопку Параметри Word ' ').

 2. Виберіть пункт Додатково.

 3. У розділі Відображення вмісту документа в списку Затінення полів виконайте одну з таких дій.

  • Щоб поля відрізнялися від решти вмісту документа, виберіть Завжди.

  • Щоб поля непомітно зливались із вмістом документа, виберіть Ніколи.

  • Щоб користувачі Word знали, що вони клацнули в полі, виберіть У разі виділення.

   Коли для параметра затінення полів встановлено значення У разі виділення, воно відображається на сірому фоні, якщо його клацнути. Проте сіра заливка не вказує на те, що поле вибрано. Коли ви вибираєте поле, двічі клацаючи або перетягуючи мишу, до сірої заливки додається виділення, яке вказує на те, що поле вибрано.

Застосування форматування тексту до поля

 • Виберіть поле, яке потрібно відформатувати, а потім застосуйте форматування, використовуючи команди на вкладці Основне в групі Шрифт.

  Наприклад, щоб підкреслити ім’я, вставлене в полі AUTHOR, виділіть весь код поля, включно з дужками (або виділіть все значення поля), а потім на вкладці Основне в групі Шрифт клацніть Підкреслення.

Якщо оновити поле, усе форматування, застосоване до значень полів, може бути втрачено. Щоб зберегти форматування, додайте перемикач \* MERGEFORMAT до коду поля. Коли ви вставляєте поля за допомогою діалогового вікна Поле, перемикач \* MERGEFORMAT додається за замовчуванням.

Додавання перемикача форматування до коду поля

 1. Клацніть поле правою кнопкою миші та виберіть Змінити поле.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Якщо відображаються Властивості поля та Параметри поля, виберіть потрібні параметри форматування.

  • Якщо відображається лише код поля, клацніть Параметри, а потім виберіть потрібні параметри форматування.

   Якщо кнопка Параметри неактивна, додаткові параметри форматування можуть бути недоступні.

Значення полів можна форматувати за допомогою трьох перемикачів форматування.

Перемикач формату (\*)

Перемикач формату (\*) визначає, як відображатимуться значення полів. Інструкції формату визначають:

 • використання букв верхнього та нижнього регістрів;

 • числові формати: наприклад, чи відображається 9 як ix (римські цифри) або дев’ятий (порядковий номер);

 • форматування символів.

Крім того, перемикачі формату зберігають форматування значення поля, коли поле оновлюється.

Формати написання з великої букви

Далі наведено перелік перемикачів і елементи, букви яких ці перемикачі роблять великими.

 • \ * Caps    Цей перемикач Перетворює першу букву кожного слова на велику. Наприклад, { FILLIN "введіть своє ім'я:" \ * Caps } відображає Луїс Alverca, навіть якщо ім'я введено в нижньому регістрі.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть Перші великі.

 • \* FirstCap    Цей перемикач робить великою першу букву першого слова. Наприклад, перемикач { COMMENTS \* FirstCap } відображає результат Щотижневий звіт про збут.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть Перша велика.

 • \* Upper    Цей перемикач робить великими всі букви. Наприклад, перемикач { QUOTE "word" \* Upper } відображає результат WORD.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть Верхній регістр.

 • \* Lower    Цей перемикач не робить жодну букву результату великою; усі букви в нижньому регістрі. Наприклад, перемикач { FILENAME \* Lower } відображає результат щотижневий звіт про збут.doc.

  Цей перемикач не діє, якщо все поле, яке містить перемикач, відформатовано як зменшені великі букви.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть Нижній регістр.

Числові формати

Далі наведено перелік числових перемикачів і їхні результати.

 • \*alphabetic    Цей перемикач відображає результати як букви. Результат має такий самий регістр, що й слово "alphabetic" у коді поля. Наприклад, перемикач { SEQ appendix \* ALPHABETIC } відображає результат Б (замість 2), а перемикач { SEQ appendix \* alphabetic } відображає результат б.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть a, b, c, ….

 • \*Arabic    Цей перемикач відображає результати як кількісні числівники арабськими цифрами. Наприклад, перемикач { PAGE \* Arabic } відображає результат 31.

  Примітки.: 

  • Якщо для параметра Формат числа в діалоговому вікні Формат номера сторінки вибрано значення не "Арабські", цей перемикач перевизначає параметр Формат числа.

  • Якщо мова йде лише про номери сторінок, також передбачено формат ArabicDash, який відображає результати як кількісні числівники арабськими цифрами з дефісами. Наприклад, перемикач { PAGE \* ArabicDash } відображає результат - 31 -.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть 1, 2, 3, ….

 • \*CardText    Цей перемикач відображає результати як кількісні числівники. Результат форматується в нижньому регістрі, якщо не додати перемикач формату, щоб указати інше написання з великої букви. Наприклад, перемикач { = SUM(A1:B2) \* CardText } відображає результат сімсот дев’яносто, а перемикач { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } відображає результат Сімсот Дев’яносто.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть один, два, ….

 • \*DollarText    Цей перемикач відображає результати як кількісні числівники словами. Програма Word вставляє і в десятковому розряді та відображає перші два десяткові знаки (округлені) як чисельники арабськими цифрами із сотими. Результат форматується в нижньому регістрі, якщо не додати перемикач формату, щоб указати інше написання з великої букви. Наприклад, перемикач { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } відображає результат ЧОТИРНАДЦЯТЬ І 55/100.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть Сума прописом.

 • \*Hex    Цей перемикач відображає результати як шістнадцяткові числа. Наприклад, перемикач { QUOTE "458" \* Hex } відображає результат 1CA.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть hex ….

 • \*OrdText    Цей перемикач відображає результати як порядкові числівники словами. Результат форматується в нижньому регістрі, якщо не додати перемикач формату, щоб указати інше написання з великої букви. Наприклад, перемикач { DATE \@ "d" \* OrdText } відображає результат двадцять перший, а перемикач { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } відображає результат Двадцять перший.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть перший, другий, ….

 • \*Ordinal    Цей перемикач відображає результати як порядкові числівники арабськими цифрами. Наприклад, перемикач { DATE \@ "d" \* Ordinal } відображає результат 30-й.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть 1-й, 2-й, ….

 • \*Roman    Цей перемикач відображає результати римськими цифрами. Результат має той самий випадок як слово «roman» у коді поля. Наприклад, { SEQ розділ \ * Роман } відображає ХІй { SEQ розділ \ * Роман } відображає Xя.

  Щоб вибрати цей параметр, у діалоговому вікні Параметри поля клацніть I, II, III, ….

Форматування символів і захист раніше застосованих форматів

Далі наведено перемикачі форматування символів і їхні результати.

 • \*Charformat    Цей перемикач застосовує форматування першої букви імені поля до всього результату. Результат у наведеному нижче прикладі має жирний шрифт, тому що R у REF виділено жирним.

  Перемикач { REF chapter2_title \* Charformat } відображає результат Кити в Тихому океані жирним шрифтом.

  Щоб додати цей перемикач, введіть його в коді поля або в полі Коди поля в діалоговому вікні Поле.

 • \*MERGEFORMAT    Цей перемикач застосовує форматування попереднього результату до нового результату. Наприклад, якщо вибрати ім’я, яке відображається за допомогою поля { AUTHOR \* MERGEFORMAT }, і застосувати жирний шрифт, програма Word залишить жирний шрифт після оновлення поля, щоб відобразити нове ім’я автора.

  Коли ви вставляєте поля за допомогою діалогового вікна Поле, перемикач \* MERGEFORMAT додається за замовчуванням. Ви можете вимкнути цей параметр, знявши в діалоговому вікні Поле прапорець Зберігати формат під час оновлення.

Назад до перемикачів форматування

Перемикач числового формату (\#)

Перемикач числового формату (\#) визначає, як відображатиметься числовий результат.

Наприклад, перемикач \# ###0,00 грн у { = SUM(ABOVE) \# ###0,00 грн} відображає результат "4455,70 грн". Якщо результат поля не число, цей перемикач не діє.

Примітка.: Прості числові формати без пробілів, наприклад { ЗбутЗаБерезень \# ###0,00 грн }, брати в лапки необов’язково. Складніші числові формати й формати з текстом або пробілами потрібно брати в лапки, як показано в прикладах нижче. У програмі Word лапки додаються до перемикачів числових форматів, якщо вставити поле, використовуючи діалогове вікно Поле або команду Формула в групі Дані на вкладці Макет (контекстна вкладка Робота з таблицями).

Поєднайте наведені нижче елементи формату, щоб створити перемикач числового формату.

 • 0 (нуль)    Цей елемент формату визначає місця відображення цифр у результаті. Якщо в цьому місці результат не містить цифри, у програмі Word відображається 0 (нуль). Наприклад, { = 4 + 5 \# 00,00 } відображає результат 09,00.

 • #    Цей елемент формату визначає місця відображення цифр у результаті. Якщо в цьому місці результат не містить цифри, у програмі Word відображається пробіл. Наприклад, { = 9 + 6 \# ### грн } відображає результат 15 грн.

 • x    Цей елемент формату опускає цифри зліва від покажчика місця заповнення "x". Якщо цей покажчик знаходиться справа від десяткової коми, результат округлюється до цього місця. Наприклад:
  { = 111053 + 111439 \# x## } відображає результат 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } відображає результат 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } відображає результат 0,8.

 • , (десятковий роздільник)    Цей елемент формату визначає розташування десяткової коми. Наприклад, { = SUM(ABOVE) \# ###,00 грн } відображає результат 495,47 грн.

  Десятковий роздільник визначається в регіональних параметрах на панелі керування.

 • пробіл (роздільник груп розрядів для чисел, починаючи зі 100 000)    Цей елемент формату розбиває число на групи по три цифри. Наприклад, { = ЧистийПрибуток \## ### ### грн } відображає результат 2 456 800 грн.

  Роздільник груп розрядів визначається в регіональних параметрах на панелі керування.

 • - (знак мінус)    Цей елемент формату додає мінус до від’ємних результатів або пробіл, якщо результат додатний чи 0 (нуль). Наприклад, { = 10 - 90 \# -## } відображає результат -80.

 • + (знак плюс)    Цей елемент формату додає знак плюс до додатного результату, знак мінус до від’ємного результату або пробіл, якщо результат 0 (нуль). Наприклад, { = 100 - 90 \# +## } відображає результат +10, а { = 90 - 100 \# +## } відображає результат -10.

 • %, $, * тощо    Цей елемент формату вставляє в результат певний символ. Наприклад, { = ЧистийПрибуток \# "##%" } відображає результат 33%.

 • "приклад форматування для додатного; від’ємного"    Цей елемент формату визначає різні числові формати для додатних і від’ємних результатів, розділених крапкою з комою. Наприклад, якщо закладка Продаж95 має додатне значення, поле { Продаж95 \# "###0,00 грн;-###0,00 грн" } відображає значення зі звичайним форматуванням, наприклад "1245,65 грн". Від’ємне значення відображається жирним шрифтом зі знаком мінус, наприклад -345,56 грн.

 • "приклад форматування для додатного; від’ємного; нуля"    Цей елемент формату визначає різні числові формати для додатних, від’ємних результатів і 0 (нуля), розділених крапкою з комою. Наприклад, залежно від значення закладки Продаж95, { Продаж95 \# "###0,00 грн;(###0,00 грн);0 грн" } відображає додатний, від’ємний результат або 0 (нуль) таким чином: 1245,65 грн, (345,56 грн), 0 грн.

 • 'text'    Цей елемент формату додає до результату текст. Текст з обох боків виділяється апострофами. Наприклад, { = { Ціна } *8,1% \# "##0,00 грн '– це ПДВ' " } відображає результат 347,44 грн – це ПДВ.

 • `numbereditem`    Цей елемент формату відображає номер попереднього елемента, пронумерованого за допомогою команди Підпис (вкладка Посилання, група Підписи) або поля SEQ. Ідентифікатор елемента, наприклад "таблиця" або "рисунок", з обох сторін потрібно виділити символом тупого наголосу (`). Порядковий номер відображається арабськими цифрами. Наприклад, { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 '– це сума таблиці' `таблиця`" } відображає результат 456,34 – це сума таблиці 2.

Назад до перемикачів форматування

Перемикач формату дати й часу (\@)

Перемикач формату дати й часу (\@) визначає, як відображатиметься дата або час.

Наприклад, перемикач \@ "dddd, MMMM d, yyyy" у полі { DATE \@ "dddd, MMMM d, yyyy" } відображає результат "П’ятниця, 23 жовтня 2007 р.". Щоб створити формат дати й часу, поєднуйте такі інструкції дати й часу: день (d), місяць (M) і рік (y); години (h) і хвилини (m). Ви також можете додати текст, розділові знаки та пробіли.

Інструкції дати

Місяць (М)

Буква M має бути великою, щоб можна було відрізними місяці (Months) від хвилин (Minutes).

 • M    Цей елемент формату відображає місяць як число без 0 (нуля) на початку, якщо мова йде про перші дев’ять місяців. Наприклад, липень – це 7.

 • MM    Цей елемент формату відображає місяць як число з 0 (нулем) на початку, якщо мова йде про перші дев’ять місяців. Наприклад, липень – це 07.

 • MMM    Цей елемент формату відображає місяць як скорочення з трьох букв. Наприклад, липень – це лип.

 • MMMM    Цей елемент формату відображає повну назву місяця.

День (d)

Буква d позначає день місяця або день тижня. Буква d може бути у верхньому або нижньому регістрі.

 • d    Цей елемент формату відображає день тижня або місяця як число без 0 (нуля) на початку, якщо мова йде про перші дев’ять днів. Наприклад, шостий день місяця відображається як 6.

 • dd    Цей елемент формату відображає день тижня або місяця як число з 0 (нулем) на початку, якщо мова йде про перші дев’ять днів. Наприклад, шостий день місяця відображається як 06.

 • ddd    Цей елемент формату відображає день тижня або місяця як скорочення. Наприклад, вівторок відображається як Вт.

 • dddd    Цей елемент формату відображає повну назву дня тижня.

Рік (y)

Буква y відображає рік двома або чотирма цифрами. Буква y може бути у верхньому або нижньому регістрі.

 • yy    Цей елемент формату відображає рік двома цифрами з 0 (нулем) на початку для років 01–09. Наприклад, 1999 рік відображається як 99, а 2006 рік відображається як 06.

 • yyyy    Цей елемент формату відображає рік чотирма цифрами.

Інструкції часу

Години (h)

h у нижньому регістрі позначає час у 12-годинному форматі. H у верхньому регістрі позначає час у 24-годинному форматі; наприклад, 5 P.M. відображається як 17.

 • h або H    Цей елемент формату відображає годину без 0 (нуля) на початку, якщо мова йде про перші дев’ять годин. Наприклад, 9 A.M. відображається як 9.

 • h або H    Цей елемент формату відображає годину з 0 (нулем) на початку, якщо мова йде про перші дев’ять годин. Наприклад, 9 A.M. відображається як 09.

Хвилини (m)

Буква m має бути малою, щоб можна було відрізними хвилини (Minutes) від місяців (Months).

 • m    Цей елемент формату відображає хвилини без 0 (нуля) на початку, якщо мова йде про перші дев’ять хвилин. Наприклад, { TIME \@ "m" } відображає результат 2.

 • mm    Цей елемент формату відображає хвилини з 0 (нулем) на початку, якщо мова йде про перші дев’ять хвилин. Наприклад, { TIME \@ "mm" } відображає результат 02.

Секунди (s)

 • s    Цей елемент формату відображає секунди без 0 (нуля) на початку, якщо мова йде про перші дев’ять секунд. Наприклад, { TIME \@ "s" відображає результат 5.

 • ss    Цей елемент формату відображає секунди з 0 (нулем) на початку, якщо мова йде про перші дев’ять секунд. Наприклад, { TIME \@ "ss" відображає результат 05.

A.M. і P.M. (AM/PM)

Цей параметр відображає час ранку та вечора. Щоб змінити символи A.M. і P.M. у Microsoft Windows, змініть регіональні параметри на панелі керування.

 • am/pm або AM/PM    Цей елемент формату відображає A.M. і P.M. у верхньому регістрі. Наприклад, { TIME \@ "h AM/PM" } і { TIME \@ "h am/pm" } відображають результат 9 AM або 5 PM.

Інший текст і розділові знаки

 • 'text'    Цей елемент формату відображає в даті або часі будь-який вказаний текст. Текст потрібно брати в одинарні лапки. Наприклад, { TIME \@ "HH:mm 'середнього часу за Гринвічем' " } відображає результат 12:45 середнього часу за Гринвічем.

 • character    Цей елемент формату включає в дату або час вказаний символ, як-от : (двокрапка), - (дефіс), * (зірочка) або пробіл. Наприклад, { DATE \@ "HH:mm MMM-d, 'yy" } відображає результат 11:15 лис-6, '99.

 • `numbereditem`    Цей елемент формату включає в дату або час номер попереднього елемента, пронумерованого за допомогою команди Підпис у групі Підписи (вкладка Посилання) або поля SEQ. Ідентифікатор елемента, наприклад таблиця або рисунок, з обох сторін потрібно виділити символом тупого наголосу (`). Word відображає порядковий номер арабськими цифрами. Наприклад, { PRINTDATE \@ "'Таблицю' `таблиця` 'надруковано' M/d/yy" } відображає результат Таблицю 2 надруковано 9/25/02.

Примітка.: Прості формати дати й часу, які не містять пробілів або текст, наприклад { DATE \@ MM/yy }, брати в лапки не обов’язково. Складніші формати дати й часу та ті, які містять пробіли або текст, потрібно брати в лапки, наприклад { DATE \ @ "dddd MMMM d, yyyy', о' h:mm" }. У програмі Word лапки додаються до перемикачів формату дати й часу, якщо поле вставляється за допомогою команди Дата й час у групі Текст на вкладці Вставлення або діалогового вікна Поле.

Назад до перемикачів форматування

За замовчуванням програма Word автоматично оновлює поля під час відкриття документа. Таким чином відомості залишаються актуальними. Проте бувають ситуації, коли це не потрібно. Наприклад, може знадобитися, щоб дата у верхньому колонтитулі відповідала конкретній даті, а не змінювалась автоматично на поточну дату під час кожного відкриття документа.

Ви також можете оновити поля, клацнувши поле правою кнопкою миші та вибравши Оновити поле або клацнувши поле й натиснувши клавішу F9.

Щоб вручну оновити всі поля в основному вмісті документа, натисніть клавіші Ctrl+A, а потім натисніть клавішу F9. Поля у верхніх і нижніх колонтитулах, а також у текстових полях оновлюються окремо. Клацніть у верхньому чи нижньому колонтитулі або в текстовому полі, натисніть клавіші Ctrl+A, а потім натисніть клавішу F9.

Ви можете заблокувати поля, щоб уникнути автоматичного або випадкового оновлення поля.

Блокування та розблокування певного поля

Виконайте одну з таких дій:

 • Для блокування поля, щоб його значення не оновлювалися, клацніть поле, а потім натисніть клавіші Ctrl+F11.

 • Для розблокування поля, щоб його значення могли оновлюватися, клацніть поле, а потім натисніть клавіші Ctrl+Shift+F11.

Блокування значень полів BOOKMARK, INCLUDETEXT і REF

Перемикач поля блокування результату (\!) перешкоджає оновленню поля, яке включено до значення поля BOOKMARK, INCLUDETEXT або REF, крім випадків, коли змінюється значення поля у вихідному розташуванні. Без цього перемикача програма Word оновлює поля, які включено до значення поля, під час кожного оновлення поля BOOKMARK, INCLUDETEXT або REF.

Наприклад, поле { INCLUDETEXT C:\\Збут\Збут за 4-й квартал.doc \! } вставляє вміст документа "Збут за 4-й квартал.doc", який включає поле DATE і поле EMBED. Якщо оновити поле INCLUDETEXT, перемикач \! заборонить програмі Word оновлювати поля DATE і EMBED у включеному тексті, якщо їх спершу не оновити у вихідному документі ("Збут за 4-й квартал.doc"). Перемикач гарантує, що текст, який вставляється за допомогою поля INCLUDETEXT, відповідає тексту у вихідному документі.

Щоб оновити поля DATE і EMBED в обох розташуваннях, оновіть поля у вихідному документі ("Збут за 4-й квартал.doc"), а потім оновіть поле INCLUDETEXT.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×