Анімація, відео та аудіо

Додавання, змінення й вилучення переходів між слайдами

Додавання переходів між слайдами

Перехід – це візуальний ефект під час змінення слайдів у презентації. Ви можете вибрати швидкість, додати звук і налаштувати вигляд ефектів переходу.

Створення завдання

49 секунд

Створення динамічних презентацій за допомогою переходів між слайдами

 1. Виберіть слайд, до якого потрібно додати перехід.

 2. Перейдіть на вкладку Переходи та виберіть перехід. Якщо клацнути перехід, ви зможете переглянути його.

 3. Клацніть Параметри ефекту та виберіть потрібний напрямок і характер ефекту.

 4. Натисніть кнопку Переглянути, щоб переглянути перехід.

Щоб вилучити перехід, виберіть Переходи > Немає.

Додаткові відомості

Установлення часу та швидкості переходу

Додавання звукового ефекту до переходу (відео)

Використання переходу "Морфінг" у PowerPoint (у PowerPoint для Office 365 або PowerPoint 2019)

Додавання або змінення переходу між слайдами

 1. У лівій частині вікна слайда в області, яка містить вкладки "Структура" та "Слайди", перейдіть на вкладку Слайди.

 2. Виберіть будь-які ескізи слайдів, для яких потрібно застосувати чи змінити перехід між слайдами.

 3. На вкладці Переходи в групі Перехід до цього слайда клацніть потрібний ефект переходу між слайдами.

  Щоб переглянути додаткові ефекти переходу, натисніть кнопку Додатково Кнопка "Додатково" .

 4. Щоб установити тривалість переходу між попереднім і поточним слайдами, на вкладці Переходи в групі Хронометраж введіть або виберіть потрібне значення швидкості в полі Тривалість.

  Щоб указати тривалість переходу від поточного до наступного слайда, зробіть ось що:

  • Щоб переходити до наступного слайда клацанням кнопки миші, у групі Хронометраж установіть прапорець Клацання кнопки миші.

  • Щоб перехід до наступного слайда відбувався через певний час, у групі Хронометраж введіть потрібний інтервал у секундах у полі Після.

 5. Необов’язкові дії:

  • Щоб застосувати один перехід до всієї презентації, у групі Хронометраж натисніть кнопку Застосувати до всіх.

  • Щоб застосувати спеціальні властивості переходу, доступні для більшості (але не всіх) переходів, у групі Перехід до цього слайда натисніть кнопку Параметри ефектів і виберіть потрібний параметр.

 1. У лівій частині вікна слайда в області, яка містить вкладки "Структура" та "Слайди", перейдіть на вкладку Слайди.

 2. Виберіть будь-які ескізи слайдів, до яких потрібно додати звук під час переходу.

 3. На вкладці Переходи в групі Хронометраж клацніть стрілку поруч із пунктом Звук, а потім виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть потрібний звук у списку (за наявності).

  • Щоб додати звук, якого немає в списку, виберіть Інший звук, знайдіть файл, який потрібно додати, і натисніть кнопку Відкрити.

 4. Необов’язкові дії: Щоб додати один звук під час переходу до всіх слайдів у презентації, у групі Перехід до цього слайда натисніть кнопку Застосувати до всіх.

 1. У лівій частині вікна слайда в області, яка містить вкладки "Структура" та "Слайди", перейдіть на вкладку Слайди.

 2. Виберіть будь-які ескізи слайдів, з яких потрібно видалити перехід.

 3. На вкладці Переходи в групі Перехід до цього слайда клацніть Немає.

 4. Необов’язкові дії: Щоб видалити переходи з усієї презентації, у групі Перехід до цього слайда натисніть кнопку Застосувати до всіх.

Докладні відомості див. в статті Установлення часу та швидкості переходу.

Якщо ви хочете дізнатися, як додавати переходи до текстових елементів або об’єктів, див. статтю Анімація тексту й об’єктів.

Додавання або змінення переходу між слайдами

 1. У лівій частині вікна слайда в області, яка містить вкладки "Структура" та "Слайди", перейдіть на вкладку Слайди.

 2. Виберіть будь-які ескізи слайдів, для яких потрібно застосувати чи змінити перехід між слайдами.

 3. На вкладці Анімація в групі Перехід до цього слайда клацніть потрібний ефект переходу між слайдами.

  Щоб переглянути додаткові ефекти переходу, натисніть кнопку Додатково Кнопка "Додатково" .

 4. Щоб установити швидкість переходу між слайдами, у групі Перехід до цього слайда клацніть стрілку поруч із пунктом Швидкість переходу та виберіть потрібну швидкість.

  Щоб указати тривалість переходу від поточного до наступного слайда, зробіть ось що:

  • Щоб переходити до наступного слайда клацанням кнопки миші, на вкладці Анімація в групі Перехід до цього слайда встановіть прапорець після клацання мишею.

  • Щоб переходити до наступного слайда через указаний інтервал, на вкладці Анімація в групі Перехід до цього слайда введіть значення тривалості в секундах у полі автоматично після.

 5. Необов’язкові дії: Щоб застосувати один перехід до всієї презентації, у групі Перехід до цього слайда натисніть кнопку Застосувати до всіх.

 1. У лівій частині вікна слайда в області, яка містить вкладки "Структура" та "Слайди", перейдіть на вкладку Слайди.

 2. Виберіть будь-які ескізи слайдів, до яких потрібно додати звук під час переходу.

 3. На вкладці Анімація в групі Перехід до цього слайда клацніть стрілку поруч із пунктом Звук переходу, а потім виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть потрібний звук у списку (за наявності).

  • Щоб додати звук, якого немає в списку, виберіть Інший звук, знайдіть файл, який потрібно додати, і натисніть кнопку OK.

 4. Необов’язкові дії: Щоб додати один звук під час переходу до всіх слайдів у презентації, у групі Перехід до цього слайда натисніть кнопку Застосувати до всіх.

 1. У лівій частині вікна слайда в області, яка містить вкладки "Структура" та "Слайди", перейдіть на вкладку Слайди.

 2. Виберіть будь-які ескізи слайдів, з яких потрібно видалити перехід.

 3. На вкладці Анімація в групі Перехід до цього слайда клацніть Без переходу.

 4. Необов’язкові дії: Щоб видалити переходи з усієї презентації, у групі Перехід до цього слайда натисніть кнопку Застосувати до всіх.

Якщо ви хочете дізнатися, як додавати переходи до текстових елементів або об’єктів, див. статтю Анімація тексту й об’єктів.

Додавання переходу до слайда

 1. В області ескізів виберіть слайд, до якого слід застосувати перехід. Перехід визначає ефект входу поточного слайда та виходу попереднього. У наведеному нижче прикладі до слайда 3 застосовано ефект "Вицвітання". Це означає, що слайд 2 поступово зникатиме, а слайд 3 поступово з’являтиметься.

  Select the slide you want to add a transition to in the Thumbnail pane
 2. На вкладці Transitions (Переходи) знайдіть потрібний ефект у колекції переходів. Клацніть стрілку вниз, щоб відобразити всю колекцію. Виберіть потрібний ефект і перегляньте його.

 3. На вкладці Transitions (Переходи) клацніть Effect Options (Параметри ефекту), щоб змінити спосіб переходу (наприклад, напрямок входу слайда).

 4. Введіть час у поле Duration (Тривалість), щоб установити швидкість переходу. Що більше число, то повільніший перехід.

 5. Натисніть кнопку Preview (Переглянути), щоб переглянути перехід з усіма параметрами.

  Preview button on Transitions tab

  Порада.: Щоб застосувати однаковий перехід до всіх слайдів у презентації, натисніть кнопку Apply To All (Застосувати до всіх) на стрічці.
  Apply to all button on Transitions tab

Вилучення переходу

 • Клацніть слайд із переходом, який потрібно вилучити. Потім на вкладці Transitions (Переходи) у колекції переходів виберіть None (Немає).

  Transition remove highlighted

Перехід визначає ефект входу поточного слайда та виходу попереднього. Тому, якщо ви, наприклад, не хочете, щоб до слайда 2 застосовувався ефект виходу, необхідно вилучити перехід зі слайда 3.

Порада.: В області ескізів поруч зі слайдами, до яких застосовано ефект переходу, відображається відповідна піктограма.
A shooting star icon shows that a slide has a transition effect applied

Додаткові відомості

Анімація тексту та об’єктів у PowerPoint для Mac

Записування показу слайдів

Переходи – це динамічний спосіб змінення слайдів у презентації. Ви можете додати перехід лише до одного слайда, застосувати різні ефекти до кожного слайда або один перехід до всіх слайдів.

Додавання переходу до слайда

 1. В області переходів виберіть слайд, до якого слід застосувати перехід. Для цього зробіть ось що:

  1. У меню View (Подання) виберіть Normal (Звичайний).

  2. В області переходів угорі перейдіть на вкладку Slides (Слайди)  Slides tab , а потім клацніть слайд. Залежно від ширини області переходів відображатимуться вкладки Зачекайте і Outline named tab або вкладки з піктограмами Slides (Слайди)  Slides tab і Outline (Структура)  Outline tab .

 2. На вкладці Transitions (Переходи) у групі Transition to This Slide (Перехід до цього слайда) клацніть перехід, який потрібно застосувати.

  Знімок екрана з бібліотекою документів, що відображена у службі SharePoint на панелі швидкого запуску в поданні дерева. Панель швидкого запуску настроєна для відображення подання дерева.

  Щоб переглянути інші переходи, укажіть на будь-який перехід і клацніть піктограму Стрілка вниз "Додатково" .

  Щоб змінити варіант переходу, як-от його напрямок, клацніть Effect Options (Параметри ефекту), а потім виберіть потрібний ефект. Крім того, ви можете налаштувати тривалість, звук або перехід до іншого слайда.

  .

Застосувати перехід до всіх слайдів

 1. На вкладці Transitions (Переходи) у групі Transition to This Slide (Перехід до цього слайда) клацніть потрібний перехід, наприклад Fade (Вицвітання).

  Знімок екрана з бібліотекою документів, що відображена у службі SharePoint на панелі швидкого запуску в поданні дерева. Панель швидкого запуску настроєна для відображення подання дерева.

  Щоб переглянути інші переходи, укажіть на будь-який перехід і клацніть піктограму Стрілка вниз "Додатково" .

 2. Щоб змінити варіант переходу, як-от його напрямок, клацніть Effect Options (Параметри ефекту), а потім виберіть потрібний ефект. Крім того, ви можете налаштувати тривалість, звук або перехід до іншого слайда.

  .

 3. У розділі Apply To (Застосувати до) виберіть All Slides (Усі слайди).

  Transitions tab, Apply to group

Змінення тривалості переходу

 1. В області переходів виберіть слайди з переходами, які потрібно змінити. Для цього зробіть ось що:

  1. У меню View (Подання) виберіть Normal (Звичайний).

  2. В області переходів угорі перейдіть на вкладку Slides (Слайди)  Slides tab , а потім клацніть слайд. Щоб вибрати кілька слайдів, клацайте потрібні, утримуючи натиснутою клавішу Command COMMAND . Якщо слайди впорядковано за розділами, виберіть певну групу, клацнувши її заголовок. Залежно від ширини області переходів відображатимуться вкладки Зачекайте і Outline named tab або вкладки з піктограмами Slides (Слайди)  Slides tab і Outline (Структура)  Outline tab .

 2. На вкладці Transitions (Переходи) у розділі Transition to This Slide (Перехід до цього слайда) введіть у поле Duration (Тривалість) час застосування переходу у хвилинах або секундах.

  Знімок екрана з бібліотекою документів, що відображена у службі SharePoint на панелі швидкого запуску в поданні дерева. Панель швидкого запуску настроєна для відображення подання дерева.

Додавання звуку

 1. В області переходів виберіть слайди з переходами, які потрібно змінити. Для цього зробіть ось що:

  1. У меню View (Подання) виберіть Normal (Звичайний).

  2. В області переходів угорі перейдіть на вкладку Slides (Слайди)  Slides tab , а потім клацніть слайд. Щоб вибрати кілька слайдів, клацайте потрібні, утримуючи натиснутою клавішу Command COMMAND . Якщо слайди впорядковано за розділами, виберіть певну групу, клацнувши її заголовок. Залежно від ширини області переходів відображатимуться вкладки Зачекайте і Outline named tab або вкладки з піктограмами Slides (Слайди)  Slides tab і Outline (Структура)  Outline tab .

 2. На вкладці Transitions (Переходи) у розділі Transition to This Slide (Перехід до цього слайда) виберіть зі спливаючого меню Звук потрібний звуковий ефект.

  Знімок екрана з бібліотекою документів, що відображена у службі SharePoint на панелі швидкого запуску в поданні дерева. Панель швидкого запуску настроєна для відображення подання дерева.

  Порада.: Щоб відтворити власний звук, у спливаючому меню клацніть Other Sound (Інший звук) і знайдіть потрібний файл.

Визначення способу зміни слайдів

 1. В області переходів виберіть слайди з переходами, які потрібно змінити. Для цього зробіть ось що:

  1. У меню View (Подання) виберіть Normal (Звичайний).

  2. В області переходів угорі перейдіть на вкладку Slides (Слайди)  Slides tab , а потім клацніть слайд. Щоб вибрати кілька слайдів, клацайте потрібні, утримуючи натиснутою клавішу COMMAND . Або, якщо слайди впорядковано за розділами, виберіть групу слайдів, клацнувши її заголовок. Залежно від ширини області переходів відображатимуться вкладки Зачекайте і Outline named tab або вкладки з піктограмами Slides (Слайди)  Slides tab і Outline (Структура)  Outline tab .

 2. На вкладці Transitions (Переходи) у розділі Advance Slide (Зміна слайда) установіть прапорець On Mouse Click (Клацання кнопки миші) або After (Після).

  Transitions tab, Advance Slide group

  Якщо ви вибрали After (Після), введіть кількість секунд.

Вилучення слайдів

 1. В області переходів виберіть слайди з переходами, які потрібно вилучити. Для цього зробіть ось що:

  1. У меню View (Подання) виберіть Normal (Звичайний).

  2. В області переходів угорі перейдіть на вкладку Slides (Слайди)  Slides tab , а потім клацніть слайд. Щоб вибрати кілька слайдів, клацайте потрібні, утримуючи натиснутою клавішу Command COMMAND . Якщо слайди впорядковано за розділами, виберіть певну групу, клацнувши її заголовок. Залежно від ширини області переходів відображатимуться вкладки Зачекайте і Outline named tab або вкладки з піктограмами Slides (Слайди)  Slides tab і Outline (Структура)  Outline tab .

 2. На вкладці Transitions (Переходи) у групі Transition to This Slide (Перехід до цього слайда) клацніть None (Немає).

  None

Додаткові відомості

Застосування переходу до всіх слайдів

Переходи в попередніх версіях PowerPoint

Додавання або змінення переходу між слайдами

 1. В області ескізів виберіть слайд, для якого потрібно застосувати або змінити перехід. Перехід розпочинається на попередньому слайді та завершується на вибраному.

  Область слайдів із виділеним третім слайдом у програмі PowerPoint

 2. На вкладці Переходи знайдіть потрібний ефект у колекції переходів.

 3. Натисніть кнопку Параметри ефектів, щоб указати спосіб переходу.

 4. Необов’язкові дії:

  • Щоб указати швидкість переходу, введіть час у полі Тривалість на стрічці. Що більше число, то повільніший перехід. Докладні відомості про хронометраж переходу див. в статті Настроювання швидкості та хронометражу переходів.

  • Якщо потрібно застосувати однаковий перехід до всіх слайдів у презентації, натисніть кнопку Застосувати до всіх.

 5. Щоб переглянути перехід у дії, виберіть слайд, з якого починається перехід, а потім клацніть піктограму Показ слайдів  Кнопка "Почати показ слайдів" у нижньому правому куті вікна браузера.

  Щоб почати показ слайдів із поточного слайда, натисніть кнопку "Показ слайдів" у правому нижньому куті браузера.

  (Якщо натиснути цю кнопку, показ слайдів розпочнеться з вибраного слайда, а не з початку презентації).

Пам’ятайте, що перехід застосовується до входу слайда, а не його виходу. Тому, наприклад, якщо потрібно видалити ефект виходу для слайда 2, видаліть перехід зі слайда 3.

 • Клацніть слайд, для якого потрібно видалити перехід. Потім на вкладці Переходи в колекції переходів виберіть варіант Немає.

  Вкладка "Переходи" на стрічці PowerPoint

  У наведеному прикладі, якщо слайд 3 не має переходу, він з’являється миттєво після зникнення слайда 2.

  Щоб видалити переходи з усіх слайдів, після того як виберете варіант Немає, натисніть кнопку Застосувати до всіх.

Якщо ви хочете дізнатися, як додавати анімацію до текстових елементів або об’єктів на слайді, див. статтю Анімація тексту й об’єктів.

Додавання переходу

 1. Відкрийте презентацію.

 2. На планшеті з Android перейдіть на вкладку Переходи.

  Вкладка "Переходи"

  На телефоні з Android клацніть піктограму "Змінити" Піктограма редагування у верхній правій частині екрана, виберіть Основне, а потім – Переходи.

 3. Клацніть стрілку вниз, щоб розгорнути ефекти переходу. З’явиться колекція ефектів переходу в трьох категоріях: Мимовільні, Вражаючі та Динамічний вміст.

  Ефектів переходу

 4. Виберіть потрібний перехід. Наприклад, якщо ви хочете, щоб один слайд поступово переходив в інший, виберіть ефект Морфінг.

 5. Клацніть Параметри ефекту, щоб вибрати напрямок переходу.

  Параметри ефектів

 6. Щоб застосувати однаковий перехід до всіх слайдів у презентації, натисніть кнопку Застосувати до всіх (необов’язково).

Вилучення переходу

 1. На планшеті з Android перейдіть на вкладку Переходи. На телефоні з Android клацніть піктограму "Змінити" Піктограма редагування у верхній правій частині екрана, виберіть Основне, а потім – Переходи.

 2. Розгорніть ефекти переходу.

 3. Виберіть Немає.

  Видалення ефекту

Додавання переходу

 1. Відкрийте презентацію.

 2. На пристрої iPad перейдіть на вкладку Переходи.

  Вкладка "Переходи"

  На пристрої iPhone клацніть піктограму "Змінити" Піктограма редагування у верхній правій частині екрана, виберіть Основне, а потім – Переходи.

 3. Виберіть Ефекти переходу. З’явиться колекція ефектів переходу у двох категоріях: Мимовільні та Вражаючі.

  Ефектів переходу

 4. Виберіть потрібний перехід. Наприклад, якщо ви хочете, щоб один слайд поступово переходив в інший, виберіть ефект Морфінг.

 5. Клацніть Параметри ефекту й виберіть потрібний варіант. (Ці варіанти залежать від вибраного переходу).

  Параметри ефектів

 6. Щоб застосувати однаковий перехід до всіх слайдів у презентації, натисніть кнопку Застосувати до всіх (необов’язково).

Вилучення переходу

 1. На пристрої iPad перейдіть на вкладку Переходи. На пристрої iPhone клацніть піктограму "Змінити" Піктограма редагування у верхній правій частині екрана, виберіть Основне, а потім – Переходи.

 2. Виберіть Ефекти переходу.

 3. Виберіть Немає.

  Видалення ефекту

Додавання переходу

 1. Відкрийте презентацію.

 2. Перейдіть на вкладку Переходи.

  Вкладка "Переходи"

  На телефоні з Windows двічі торкніться потрібного слайда, а потім у нижній правій частині екрана клацніть Додатково Додатково , виберіть Основне, а потім – Переходи.

 3. Клацніть стрілку вниз, щоб розгорнути ефекти переходу. З’явиться колекція ефектів переходу в трьох категоріях: Мимовільні, Вражаючі та Динамічний вміст.

  Ефектів переходу

 4. Виберіть потрібний перехід. Наприклад, якщо ви хочете, щоб один слайд поступово переходив в інший, виберіть ефект Морфінг.

 5. Клацніть Параметри ефекту, щоб вибрати напрямок переходу.

  Параметри ефектів

 6. Виберіть Переглянути, щоб переглянути ефект, застосований до слайда.

  Попередній перегляд переходів

 7. Щоб застосувати однаковий перехід до всіх слайдів у презентації, натисніть кнопку Застосувати до всіх (необов’язково).

Вилучення переходу

 1. Перейдіть на вкладку Переходи. На телефоні з Windows двічі торкніться потрібного слайда, а потім у нижній правій частині екрана клацніть Додатково Додатково , виберіть Основне, а потім – Переходи.

 2. Розгорніть ефекти переходу.

 3. Виберіть Немає.

  Видалення ефекту

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×