Додавання на аркуш смуги прокручування або лічильника

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Смуга прокручування або лічильник дають змогу швидко ввести або змінити діапазон значень.

Смуга прокручування    Дає змогу прокручувати діапазон значень, натискаючи стрілки прокручування або перетягуючи бігунок. Щоб перегорнути сторінку (певний інтервал значень) у цьому діапазоні, можна клацнути мишею в області між бігунком і стрілкою прокручування. Зазвичай користувач також може ввести текстове значення безпосередньо у зв'язаній клітинці або текстовому полі. Смуга прокручування використовується для встановлення або регулювання великого діапазону значень, коли точність не важлива. Наприклад, за допомогою смуги прокручування можна вказувати приблизні відсоткові значення або коригувати вибір кольору ступінь за ступенем.

Смуга прокручування (елемента керування форми)

Приклад елемента керування смугою прокручування форми

Смуга прокручування (елемента керування ActiveX)

Приклад елемента керування смугою прокручуванням об’єкта ActiveX

Лічильник    Полегшує збільшення або зменшення значення, наприклад приросту числа, часу або дати. Щоб збільшити значення, клацніть стрілку, спрямовану вгору, а щоб зменшити значення — стрілку, спрямовану вниз. Користувач також може ввести текстове значення безпосередньо у зв'язаній клітинці або текстовому полі. Лічильник можна використати, наприклад, для спрощення введення місяця, дня та року або для регулювання рівня гучності.

Лічильник (елемент керування форми)

Приклад елемента керування лічильником форми

Лічильник (елемент керування ActiveX)

Приклад елемента керування лічильником об’єкта ActiveX

Примітка.: Перш ніж додати елементи керування на аркуші, потрібно ввімкнути вкладки розробник ». Додаткові відомості про вкладку Розробник.

Додавання смуги прокручування (елемента керування форми)

 1. На вкладці розробник у групі елементи керування натисніть кнопку Вставитита в розділі Елементи керування форми, натисніть кнопку смуги прокручування Зображення кнопки .

  Група «Елементи керування»

 2. Клацніть у тому місці аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут смуги прокручування.

  Примітка.: Буде додано вертикальну смугу прокручування (згори вниз).

 3. Щоб змінити орієнтацію смуги прокручування на горизонтальну (справа наліво), перетягніть один із маркерів змінення розміру в діагональному напрямі.

 4. На вкладці розробник у групі елементи керування натисніть кнопку Властивості Зображення кнопки .

  Порада.: Також можна клацнути елемент керування правою кнопкою миші й вибрати пункт Формат елемента керування.

  Примітка.: Перш ніж вибрати команду Властивості, переконайтеся, що є вже вибрано потрібний об'єкт, для якого потрібно переглянути або змінити властивості.

  Щоб указати властивості елемента керування, виконайте такі дії.

  1. У полі Поточне значення введіть початкове значення із зазначеного нижче діапазону дозволених значень, яке відповідає позиції бігунка на смузі прокручування. Це значення не може бути:

   • меншим за Мінімальне значення, в іншому разі використовується Мінімальне значення;

   • більшим за Максимальне значення, в іншому разі використовується Максимальне значення.

  2. У полі Мінімальне значення введіть найменше значення, яке може вказати користувач, розташувавши бігунок впритул до верхнього краю вертикальної смуги або до лівого краю горизонтальної смуги прокручування.

  3. У полі Максимальне значення введіть найбільше значення, яке може вказати користувач, розташувавши бігунок якнайдалі від верхнього краю вертикальної смуги або від лівого краю горизонтальної смуги прокручування.

  4. У полі Крок зміни введіть кількість, на яку збільшується або зменшується значення, і відповідну відстань, на яку зсувається бігунок, якщо клацнути на будь-якому кінці смуги прокручування.

  5. У полі Крок зміни за сторінками введіть кількість, на яку збільшується або зменшується значення, і відповідну відстань, на яку зсувається бігунок, якщо клацнути область між бігунком і однією зі стрілок прокручування. Наприклад, якщо для смуги прокручування з мінімальним значенням 0 і максимальним значенням 10 вибрати значення 2 для Крок зміни за сторінками, вертане значення смуги прокручування збільшуватиметься або зменшуватиметься на 2 (або на 20% усього діапазону значень на смузі) після кожного клацання між бігунком і будь-якою кнопкою зі стрілкою.

  6. У полі Зв'язок із клітинкою введіть посилання на клітинку, яка містить поточну позицію бігунка.

   Зв'язана клітинка повертає поточне значення, яке відповідає позиції бігунка.

   Це значення можна використати у формулі, яка звертається до клітинки, указаній у полі Зв'язок із клітинкою. Наприклад, якщо створити смугу прокручування для шкали ризику з такими властивостями:

Властивість

Значення

Поточне значення

100

Мінімальне значення

0

Максимальне значення

100

Крок зміни

1

Крок зміни за сторінками

5

Зв'язок із клітинкою

C1

то користувач зможе за допомогою смуги прокручування ввести точне значення або, клацаючи область між бігунком і кнопкою зі стрілками, змінити це значення із кроком у 5.

Подана нижче формула у клітинці D1 повертає точне значення на основі поточного значення у зв'язаній клітинці:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Подана нижче формула масиву у клітинці D1 повертає ступінь ризику на основі поточного значення у зв'язаній клітинці:

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Примітка.: Клацання зліва або згори бігунка після досягнення мінімального значення або клацання справа або знизу бігунка після досягнення максимального значення не впливає на вертане значення. Бігунок залишається на мінімальній або максимальній позиції та не переходить на протилежний край смуги прокручування.

Додавання смуги прокручування (елемента керування ActiveX)

 1. На вкладці розробник у групі елементи керування натисніть кнопку Вставитита в розділі Елементи керування ActiveX, натисніть кнопку Смуги прокручування Зображення кнопки .

  Група «Елементи керування»

 2. Клацніть у тому місці аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут смуги прокручування.

 3. Щоб відредагувати елемент керування, переконайтеся, що ви працюєте в режимі конструктора. На вкладці розробник у групі елементи керування натисніть кнопку Режим конструктора Зображення кнопки .

 4. Щоб указати властивості елемента керування, на вкладці розробник у групі елементи керування натисніть кнопку Властивості Зображення кнопки .

  Порада.: Також можна клацнути елемент керування правою кнопкою миші й вибрати пункт Властивості.

  Відкриється діалогове вікно Властивості. Щоб отримати відомості про будь-яку властивість, виберіть її та натисніть клавішу F1 — буде відображено відповідний розділ довідка Visual Basic. Також можна ввести ім'я властивості в полі Search довідки Visual Basic. Опис доступних властивостей наведено в наступному розділі.

  Перелік властивостей за функціональними категоріями

Що потрібно вказати

Властивість

Загальні:

Чи має завантажуватися елемент керування, коли відкриває книгу (не впливає на елементи керування ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Чи може елемент керування отримувати фокус і реагувати на події, створені користувачем.

Enabled (форма)

Чи можна редагувати елемент керування.

Locked (форма)

Ім'я елемента керування.

Name (форма)

Спосіб приєднання елемента керування до клітинок під ним (вільне пересування, переміщення без змінення розміру або переміщення зі зміненням розміру).

Placement (Excel)

Чи можна друкувати елемент керування.

PrintObject (Excel)

Чи має бути видно елемент керування.

Visible (форма)

Дані та зв'язування:

Діапазон, зв'язаний зі значенням елемента керування.

LinkedCell (Excel)

Вміст або стан елемента керування.

Value (форма)

Розмір і розташування:

Висота або ширина в точках.

Height, Width (форма)

Відстань між елементом керування та лівим або верхнім краєм аркуша.

Left, Top (форма)

Орієнтація: вертикальна або горизонтальна.

Orientation (форма)

Форматування:

Колір тла.

BackColor (форма)

Колір переднього плану.

ForeColor (форма)

Наявність тіні.

Shadow (Excel)

Клавіатура й миша:

Настроювана піктограма миші.

MouseIcon (форма)

Тип вказівника, який відображається, коли користувач наводить мишу на об'єкт (наприклад, стандартний, стрілка або I-подібний).

MousePointer (форма)

Властиві лише смугам прокручування:

Затримка в мілісекундах після одиночного клацання смуги прокручування.

Delay (форма)

Відстань переміщення, яке відбувається після клацання області між бігунком і однією із кнопок зі стрілками.

LargeChange (форма)

Максимальне та мінімальне дозволені значення.

Max, Min (форма)

Чи змінюється розмір бігунка пропорційно до прокручуваного регіону.

ProportionalThumb (форма)

Відстань переміщення, яке відбувається після клацання кнопки зі стрілкою на смузі прокручування.

SmallChange (форма)

Додавання лічильника (елемента керування форми)

 1. На вкладці розробник у групі елементи керування натисніть кнопку Вставитита в розділі Елементи керування форми, натисніть кнопку Лічильник Зображення кнопки .

  Група «Елементи керування»

 2. Клацніть у тому місці аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут лічильника.

 3. На вкладці розробник у групі елементи керування натисніть кнопку Властивості Зображення кнопки .

  Порада.: Також можна клацнути елемент керування правою кнопкою миші й вибрати пункт Формат елемента керування.

  Щоб установити властивості елемента керування, виконайте такі дії.

  1. У полі Поточне значення введіть початкове значення лічильника із зазначеного нижче діапазону дозволених значень. Це значення не може бути:

   • меншим за Мінімальне значення, в іншому разі використовується Мінімальне значення;

   • більшим за Максимальне значення, в іншому разі використовується Максимальне значення.

  2. У полі Мінімальне значення введіть найменше значення, яке може вказати користувач, натискаючи в лічильнику кнопку зі стрілкою вниз.

  3. У полі Максимальне значення введіть найбільше значення, яке може вказати користувач, натискаючи в лічильнику кнопку зі стрілкою вгору.

  4. У полі Крок зміни введіть число, на яке збільшується або зменшується значення лічильника, коли натискають кнопки зі стрілками.

  5. У полі Зв'язок із клітинкою введіть посилання на клітинку, яка містить поточну позицію лічильника.

   Ця клітинка повертає поточне значення лічильника.

   Вертане значення можна використати у формулі, яка звертається до клітинки, указаній у полі Зв'язок із клітинкою. Наприклад, якщо створити лічильник для зазначення віку працівника з такими властивостями:

Властивість

Значення

Поточне значення

35

Мінімальне значення

21

Максимальне значення

70

Крок зміни

1

Зв'язок із клітинкою

C1

то користувач за допомогою лічильника може ввести вік, який лежить у межах від мінімального до максимального значення. У середньому вік працівників становить 35 років, тому доцільно вибрати 35 як початкове значення.

Подана нижче формула у клітинці D1 повертає робочий стаж, який обчислюється на основі поточного значення віку у клітинці, зв'язаній із лічильником, і віку працівника на момент прийому на роботу — значення у клітинці B1 (отриманого з іншого джерела). Далі формула обчислює відсоток святкового бонусу на основі стажу:

=(C1 - B1)* .01

Примітка.: Натиснення верхньої кнопки зі стрілкою після досягнення мінімального значення або нижньої кнопки зі стрілкою після досягнення максимального значення не впливає на вертане значення. Лічильник залишається на мінімальній або максимальній позиції та не переходить на протилежний кінець діапазону значень.

Додавання лічильника (елемента керування ActiveX)

 1. На вкладці розробник у групі елементи керування натисніть кнопку Вставитита в розділі Елементи керування ActiveX, натисніть кнопку Лічильник Зображення кнопки .

  Група «Елементи керування»

 2. Клацніть у тому місці аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут лічильника.

 3. Щоб відредагувати елемент керування, переконайтеся, що ви працюєте в режимі конструктора. На вкладці розробник у групі елементи керування Увімкніть Режим конструктора Зображення кнопки .

 4. Щоб указати властивості елемента керування, на вкладці розробник у групі елементи керування натисніть кнопку Властивості Зображення кнопки .

  Порада.: Також можна клацнути елемент керування правою кнопкою миші й вибрати пункт Властивості.

  Відкриється діалогове вікно Властивості. Щоб отримати відомості про будь-яку властивість, виберіть її та натисніть клавішу F1 — буде відображено відповідний розділ довідка Visual Basic. Також можна ввести ім'я властивості в полі Search довідки Visual Basic. Опис доступних властивостей наведено в наступному розділі.

  Перелік властивостей за функціональними категоріями

Що потрібно вказати

Властивість

Загальні:

Чи має завантажуватися елемент керування, коли відкриває книгу (не впливає на елементи керування ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Чи може елемент керування отримувати фокус і реагувати на події, створені користувачем.

Enabled (форма)

Чи можна редагувати елемент керування.

Locked (форма)

Ім'я елемента керування.

Name (форма)

Спосіб приєднання елемента керування до клітинок під ним (вільне пересування, переміщення без змінення розміру або переміщення зі зміненням розміру).

Placement (Excel)

Чи можна друкувати елемент керування.

PrintObject (Excel)

Чи має бути видно елемент керування.

Visible (форма)

Дані та зв'язування:

Діапазон, зв'язаний зі значенням елемента керування.

LinkedCell (Excel)

Вміст або стан елемента керування.

Value (форма)

Розмір і розташування:

Висота або ширина в точках.

Height, Width (форма)

Відстань між елементом керування та лівим або верхнім краєм аркуша.

Left, Top (форма)

Орієнтація: вертикальна або горизонтальна.

Orientation (форма)

Форматування:

Колір тла.

BackColor (форма)

Колір переднього плану.

ForeColor (форма)

Наявність тіні.

Shadow (Excel)

Клавіатура й миша:

Настроювана піктограма миші.

MouseIcon (форма)

Тип вказівника, який відображається, коли користувач наводить мишу на об'єкт (наприклад, стандартний, стрілка або I-подібний).

MousePointer (форма)

Властиві лише лічильникам:

Затримка в мілісекундах після одиночного клацання лічильника.

Delay (форма)

Максимальне та мінімальне дозволене значення.

Max, Min (форма)

Відстань переміщення, яке відбувається після натиснення кнопки зі стрілкою в лічильнику.

SmallChange (форма)

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×