Додавання, змінення, пошук і видалення умовного форматування

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Використання умовного форматування дозволяє переглядати й аналізувати дані, знаходити критичні помилки та ідентифікувати шаблони і зміни.

У цій статті

Додаткові відомості про умовне форматування

Форматування всіх клітинок за допомогою двоколірної шкали

Форматування всіх клітинок за допомогою триколірної шкали

Форматування всіх клітинок за допомогою лінійок даних

Форматування всіх клітинок за допомогою набору піктограм

Форматування тільки клітинок, що містять текст, числа або значення дати чи часу

Форматування тільки перших або останніх значень

Форматування тільки значень, більших або менших за середнє

Форматування тільки унікальних або повторюваних значень

Використання формули для визначення клітинок для форматування

Пошук клітинок, які мають умовне форматування

Очищення умовного форматування

Додаткові відомості про умовне форматування

Умовне форматування допомагає візуально відповідати на певні запитання стосовно даних. Умовне форматування можна застосувати до діапазону клітинок, таблиці Microsoft Excel або звіту зведеної таблиці. Якщо умовне форматування використовується у звіті зведеної таблиці, слід знати про суттєві відмінності в його використанні.

Переваги умовного форматування

Під час аналізу даних користувачі часто задають собі запитання на зразок:

 • Як знайти винятки у підсумках прибутків, отриманих протягом останніх п’яти років?

 • Яка динаміка змін у результатах маркетингових опитувань протягом останніх двох років?

 • Хто продав цього місяця товару більше ніж на 50000 грн?

 • Який загальний віковий розподіл серед працівників?

 • Для яких продуктів прибуток кожного року збільшується на 10%?

 • Хто є найкращим і найгіршим студентом першого курсу?

Умовне форматування допомагає знайти відповіді на подібні запитання, даючи змогу легко виділяти потрібні вам клітинки або діапазони клітинок, привертаючи увагу до нестандартних значень і візуалізуючи дані за допомогою гістограм, колірних шкал і наборів піктограм. Умовний формат змінює вигляд діапазону клітинки на основі умов (критеріїв). Якщо умова виконується, діапазон клітинок форматується на основі цієї умови; в іншому разі форматування на основі вказаної умови не відбувається.

Ви можете сортувати й фільтрувати дані за форматом, зокрема за кольором клітинок і шрифту, як для клітинок, відформатованих вручну, так і для клітинок з умовним форматуванням.

дані, відсортовані та відфільтровані за кольором, із легендою

Примітка : Під час створення умовного форматування можна посилатися лише на інші клітинки на тому самому аркуші або інколи на клітинки на аркушах тієї самої відкритої книги. Застосувати умовне форматування до зовнішніх посилань на іншу книгу не можна.

Умовне форматування для звіту зведеної таблиці

Існують кілька відмінностей умовного форматування звіту зведеної таблиці від умовного форматування діапазонів клітинок або таблиці Excel.

 • Якщо змінити макет звіту зведеної таблиці за допомогою фільтрування, приховування рівнів, згортання й розгортання рівнів або переміщення поля, умовне форматування зберігатиметься, доки не видалено поля в базових даних.

 • Область умовного форматування для полів в області значень може базуватися на ієрархії даних і визначається всіма видимими дочірніми елементами (наступний нижчий рівень в ієрархії) батьківського елемента (наступний вищий рівень в ієрархії) у рядках для одного чи кількох стовпців або у стовпцях для одного чи кількох рядків.

  Примітка : В ієрархії даних дочірні елементи не успадковують від батьківського елемента умовне форматування, а батьківський елемент не успадковує умовне форматування від дочірніх елементів.

 • Існують три методи визначення області умовного форматування полів в області значень: за виділенням, за відповідним полем і за полем значення.

За промовчанням область полів в області значень визначається за виділенням. Метод визначення області можна змінити на визначення за відповідним полем або полем значення за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до, діалогового вікна Нове правило форматування або діалогового вікна Редагування правила форматування. Три методи визначення області (вкладка Основне, група Стилі, команда Умовне форматування) надають більшу свободу дій, залежно від потреб.

Визначення області за виділенням.    Скористайтеся цим методом, якщо потрібно вибрати:

 • набір суміжних полів в області значень, наприклад усі підсумкові записи про товари в одному регіоні;

 • набір несуміжних полів в області значень, наприклад підсумкові записи про товари в різних регіонах на різних рівнях в ієрархії даних.

Визначення області за полем значення.    Скористайтеся цим методом, якщо потрібно:

 • уникнути багатьох несуміжних виділень;

 • застосувати умовне форматування до набору полів в області значень для всіх рівнів в ієрархії даних;

 • включити проміжні та загальні підсумки.

Визначення області за відповідним полем.    Скористайтеся цим методом, якщо потрібно:

 • уникнути багатьох несуміжних виділень;

 • застосувати умовне форматування до набору полів в області значень для одного рівня в ієрархії даних;

 • виключити проміжні підсумки.

Якщо ви застосовуєте умовне форматування до полів в області значень для першого, останнього значень або значень більше чи менше середнього, за промовчанням правило базується на всіх видимих значеннях. Однак для визначення області за відповідним полем, а не за всіма видимими значеннями, можна за потреби застосувати умовне форматування для кожного сполучення:

 • стовпця та його батьківського поля рядка;

 • рядка та його батьківського поля стовпця.

Умовне форматування для різних аркушів

Умовне форматування можна застосовувати до клітинок, на які здійснюється посилання з іншого аркуша однієї книги. Ця можливість не доступна для різних книг.

На початок сторінки

Форматування всіх клітинок за допомогою двоколірної шкали

Колірні шкали – це візуальні інструкції, які допомагають зрозуміти розподіл і варіювання даних. Двоколірна шкала допомагає порівняти діапазон клітинок за допомогою градації двох кольорів. Відтінок кольору позначає вищі або нижчі значення. Наприклад, використовуючи шкалу з червоним і зеленим кольорами, можна вказати, щоб клітинки з вищим значенням були більш зеленого кольору, а клітинки з нижчим значенням – більш червоного.

Якщо одна або кілька клітинок у діапазоні містять формулу, яка повертає помилку, умовне форматування не застосовано до всього діапазону. Щоб забезпечити застосування умовного форматування до всього діапазону, скористайтеся функцією IS або IFERROR, щоб повернути значення, відмінне від значення помилки.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Кольорові шкали.

  Група "Стилі" на вкладці "Основне"

 3. Виберіть двоколірну шкалу.

  Наведіть вказівник миші на піктограми колірних шкал, щоб побачити, яка з них двоколірна. Верхній колір позначає вищі значення, а нижній – нижчі.

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою кнопки Параметри форматування, що відображається біля поля зведеної таблиці, у якому застосовано умовне форматування.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування та виберіть пункт Керування правилами.

  Відобразиться діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило.

   Відобразиться діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб змінити умовний формат, виконайте такі дії:

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно Зображення кнопки , щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно Зображення кнопки .

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило.

    Відобразиться діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • виділенням, виберіть пункт Виділених клітинок;

  • всіма клітинками для певного підпису значення, виберіть пункт Усіх клітинок, які відображають значення <значення>;

  • всіма клітинками для певного підпису значення, за винятком проміжних і загальних підсумків, виберіть пункт Усіх клітинок, які відображають значення <значення> для <рядок>.

 5. У розділі Виберіть тип правила: виберіть пункт Форматувати всі клітинки на основі їхніх значень (за промовчанням).

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Стиль формату виберіть пункт Двоколірна шкала.

 7. Щоб вибрати тип у полі Тип для Мінімального значення та Максимального значення, виконайте одну з таких дій:

  • Форматування найнижчих і найвищих значень     Виберіть пункти Найменше значення і Найбільше значення.

   У цьому разі не потрібно вводити Мінімальне і МаксимальнеЗначення.

  • Форматування значення числа, дати або часу     Виберіть пункт Числовий і введіть Мінімальне і МаксимальнеЗначення.

  • Форматування процентного значення     Виберіть пункт Відсоток і введіть Мінімальне і МаксимальнеЗначення.

   Припустимі значення: від 0 (нуля) до 100. Не вводьте знак відсотка.

   Використовуйте процентне значення, якщо потрібно пропорційно візуалізувати всі значення, оскільки розподіл значень є пропорційним.

  • Форматування процентилю     Виберіть пункт Процентиль і введіть Мінімальне і МаксимальнеЗначення.

   Припустимі процентилі: від 0 (нуля) до 100.

   Використовуйте процентилі, якщо потрібно візуалізувати групу найвищих значень (наприклад, процентиль верхніх 20ти значень) у пропорції одноколірної градації, а також групу низьких значень (наприклад, процентиль нижніх 20ти значень) у іншій пропорції одноколірної градації, оскільки їх представлено крайніми значеннями, які можуть спричинити асиметрію у візуалізації даних.

  • Форматування результату формули     Виберіть пункт Формула та введіть Мінімальне значення й Максимальне значення.

   Формула має повертати значення числа, дати або часу. Вона має починатися знаком рівності (=). Форматування не застосовується, якщо формула неприпустима. Радимо перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

   Примітки   

   • Переконайтеся, що Мінімальне значення менше за Максимальне значення.

   • Для Мінімального значення та Максимального значення можна вибрати різні типи. Наприклад, для Мінімального значення можна вибрати числовий тип, а для Максимального значення – відсотковий.

 8. Щоб вибрати для шкали кольорів значення Мінімальне і Максимальне, виберіть для кожного з них розділ Колір, після чого вкажіть колір.

  Якщо потрібно вибрати додаткові кольори або створити власний колір, виберіть пункт Інші кольори. Вибрану шкалу кольорів буде відображено в полі Попередній перегляд.

На початок сторінки

Форматування всіх клітинок за допомогою триколірної шкали

Колірні шкали – це візуальні інструкції, які допомагають зрозуміти розподіл і варіювання даних. Триколірна шкала допомагає порівняти діапазон клітинок за допомогою градації трьох кольорів. Відтінок кольору позначає вищі або нижчі значення. Наприклад, використовуючи шкалу з зеленим, жовтим і червоним кольорами, можна вказати, щоб клітинки з вищим значенням мали зелений колір, клітинки із середнім значенням – жовтий колір, а клітинки з нижчим значенням – червоний.

Якщо одна або кілька клітинок у діапазоні містять формулу, яка повертає помилку, умовне форматування не застосовано до всього діапазону. Щоб забезпечити застосування умовного форматування до всього діапазону, скористайтеся функцією IS або IFERROR, щоб повернути вказане значення (наприклад, «0» або «N/A») замість значення помилки.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку розкривного меню Умовне форматування та виберіть пункт Кольорові шкали.

  Група "Стилі" на вкладці "Основне"

 3. Виберіть триколірну шкалу. Верхній колір представляє вищі значення, центральний — середні, а нижній — нижчі значення.

  Наведіть вказівник миші на піктограми колірних шкал, щоб побачити, яка з них триколірна.

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою кнопки Параметри форматування, що відображається біля поля зведеної таблиці, у якому застосовано умовне форматування.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування та виберіть пункт Керування правилами.

  Відобразиться діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило.

   Відобразиться діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб змінити умовний формат, виконайте такі дії:

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно Зображення кнопки , щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно Зображення кнопки .

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило.

    Відобразиться діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • виділенням, виберіть пункт Лише ці клітинки;

  • відповідним полем, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями;

  • полем значення, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила: виберіть пункт Форматувати всі клітинки на основі їх значень.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Стиль формату виберіть пункт Триколірна шкала.

 7. Виберіть тип для Мінімального значення, Середнього значення та Максимального значення. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Форматування найвищих і найнижчих значень    Виберіть пункт Середнє значення.

   У цьому разі не потрібно вводити Найменше і НайбільшеЗначення.

  • Форматування значення числа, дати або часу    Виберіть пункт Число та введіть значення для Мінімального значення, Середнього значення та Максимального значення.

  • Форматування процентного значення    Виберіть пункт Відсоток і введіть значення для Мінімального значення, Середнього значення та Максимального значення.

   Припустимі значення: від 0 (нуля) до 100. Не вводьте знак відсотка (%).

   Використовуйте відсоткові значення, якщо потрібно пропорційно візуалізувати всі значення, оскільки використання відсоткових значень забезпечує пропорційний розподіл значень.

  • Форматування процентилю    Виберіть пункт Процентиль і введіть значення для Мінімального значення, Середнього значення та Максимального значення.

   Припустимі процентилі: від 0 (нуля) до 100.

   Використовуйте процентилі, якщо потрібно візуалізувати групу найвищих значень (наприклад, процентиль верхніх 20ти значень) у пропорції одноколірної градації, а також групу низьких значень (наприклад, процентиль нижніх 20ти значень) у іншій пропорції одноколірної градації, оскільки їх представлено крайніми значеннями, які можуть спричинити асиметрію у візуалізації даних.

  • Форматування результату формули    Виберіть пункт Формула та введіть значення для Мінімального значення, Середнього значення й Максимального значення.

   Формула має повертати значення числа, дати або часу. Вона має починатися знаком рівності (=). Форматування не застосовується, якщо формула неприпустима. Радимо перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

   Примітки   

   • Для діапазону клітинок можна встановити мінімальне, середнє й максимальне значення. Переконайтеся, що значення в полі Мінімальне значення менше за значення в полі Середнє значення, яке, у свою чергу, менше за значення в полі Максимальне значення.

   • Для Мінімального значення, Середнього значення та Максимального значення можна вибрати різні типи. Наприклад, можна вибрати тип «Число» для Мінімального значення, тип «Процентиль» для Середнього значення та тип «Відсоток» для Максимального значення.

   • У багатьох випадках найкращим рішенням для Середнє значення є значення за промовчанням у 50%, проте ви можете змінити його відповідно до конкретних потреб.

 8. Щоб вибрати для шкали кольорів значення Мінімальне, Середнє значення або Максимальне, відкрийте для кожного значення розділ Колір і виберіть колір.

  Якщо потрібно вибрати додаткові кольори або створити власний колір, виберіть пункт Інші кольори.

  Вибрану шкалу кольорів буде відображено в полі Попередній перегляд.

На початок сторінки

Форматування всіх клітинок за допомогою лінійок даних

Гістограма допомагає розглянути значення клітинки відносно інших клітинок. Довжина гістограми відповідає значенню у клітинці. Довша смуга відповідає вищому значенню, відповідно, коротша – нижчому значенню. Гістограми корисні для визначення вищих і нижчих значень, особливо у великих обсягах даних, наприклад для визначення у звіті про святковий розпродаж іграшок, які продаються найкраще та найгірше.

Порада : Якщо одна або кілька клітинок у діапазоні містять формулу, яка повертає помилку, умовне форматування не застосовано до всього діапазону. Щоб забезпечити застосування умовного форматування до всього діапазону, скористайтеся функцією IS або IFERROR, щоб повернути інше значення (наприклад, «0» або «N/A») замість значення помилки.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль натисніть стрілку поруч із розділом Умовне форматування, виберіть пункт Гістограми, після чого виберіть піктограму лінійки даних.

  Група "Стилі" на вкладці "Основне"

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування та виберіть пункт Керування правилами.

  Відобразиться діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило.

   Відобразиться діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб змінити умовний формат, виконайте такі дії:

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно Зображення кнопки , щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно Зображення кнопки .

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило.

    Відобразиться діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • виділенням, виберіть пункт Лише ці клітинки;

  • відповідним полем, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями;

  • полем значення, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила: виберіть пункт Форматувати всі клітинки на основі їх значень.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Стиль формату виберіть пункт Лінійка даних.

 7. Виберіть Тип для Мінімального значення та Максимального значення. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Форматування найнижчих і найвищих значень    Виберіть пункти Найменше значення і Найбільше значення.

   У цьому разі не потрібно вводити значення для Мінімального значення та Максимального значення.

  • Форматування значення числа, дати або часу    Виберіть пункт Число та введіть мінімальне й максимальнезначення.

  • Форматування процентного значення    Виберіть пункт Відсоток і введіть Мінімальне значення та Максимальне значення.

   Припустимі значення: від 0 (нуля) до 100. Не вводьте знак відсотка (%).

   Використовуйте відсоткові значення, якщо потрібно пропорційно візуалізувати всі значення, оскільки використання відсоткових значень забезпечує пропорційний розподіл значень.

  • Форматування процентилю    Виберіть пункт Процентиль і введіть Мінімальне значення та Максимальне значення.

   Припустимі процентилі: від 0 (нуля) до 100.

   Використовуйте процентилі, якщо потрібно візуалізувати групу найвищих значень (наприклад, процентиль верхніх 20ти значень) у пропорції лінійки даних, а також групу низьких значень (наприклад, процентиль нижніх 20ти значень) у іншій пропорції лінійки даних, оскільки їх представлено крайніми значеннями, які можуть спричинити асиметрію у візуалізації даних.

  • Форматування результату формули     Виберіть пункт Формула та введіть Мінімальне значення й Максимальне значення.

   Формула має повертати значення числа, дати або часу. Вона має починатися знаком рівності (=). Форматування не застосовується, якщо формула неприпустима. Радимо перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

   Примітки   

   • Переконайтеся, що Мінімальне значення менше за Максимальне значення.

   • Для Мінімального значення та Максимального значення можна вибрати різні типи. Наприклад, для Мінімального значення можна вибрати числовий тип, а для Максимального значення – відсотковий.

 8. Щоб вибрати колірну шкалу для Мінімального значення та Максимального значення, виберіть пункт Колір.

  Якщо потрібно вибрати додаткові кольори або створити власний колір, виберіть пункт Інші кольори. Вибраний колір лінійки буде відображено в полі Попередній перегляд.

 9. Для відображення в клітинці тільки лінійки даних без значень виберіть пункт Відображати лише рядок.

 10. Щоб застосувати до гістограм суцільну межу, у списку Рамка виберіть пункт Суцільна межа та виберіть колір межі.

 11. Щоб вибрати суцільну або градієнтну смугу, у списку Заливка виберіть пункт Суцільна заливка або Градієнтна заливка.

 12. Щоб форматувати від’ємну смугу, натисніть кнопку Від’ємне значення та вісь, а потім у діалоговому вікні Від’ємне значення та настройки осі виберіть параметри заливки від’ємної смуги та кольорів меж. Для осі можна вибрати настройки розташування й кольору. Вибравши потрібні параметри, натисніть кнопку ОК.

 13. Напрямок смуг можна змінити, вибравши настройку у списку Напрямок смуги. За промовчанням для цього параметра встановлено значення За контекстом, але можна вибрати напрямок «зліва направо» або «справа наліво», залежно від того, як потрібно відображати дані.

На початок сторінки

Форматування всіх клітинок за допомогою набору піктограм

Використовуйте набір піктограм для додавання до даних приміток і класифікації даних за трьома-п’ятьма категоріями, відокремленими граничним значенням. Кожна піктограма позначає діапазон значень. Наприклад, у наборі піктограм «3 стрілки» зелена стрілка вгору позначає вищі значення, жовта стрілка вбік – середні значення, а червона вниз – нижчі значення.

Ви можете вибрати відображення піктограм лише для клітинок, які відповідають певній умові. Наприклад, для клітинок зі значенням нижче критичного відображатиметься піктограма попередження, а для клітинок зі значенням, вищим за критичне, не відображатиметься жодна піктограма. Для цього під час настроювання умов потрібно приховати піктограми, вибравши пункт Без піктограми клітинки з розкривного списку піктограм біля піктограми. Ви можете також створити власну комбінацію з наборів піктограм, наприклад зелена позначка «символ», жовтий «світлофор» і червоний «прапорець».

Проблема: умовне форматування не з’являється в жодній клітинці діапазону.   

Якщо одна або кілька клітинок у діапазоні містять формулу, яка повертає помилку, умовне форматування не застосовано до всього діапазону. Щоб забезпечити застосування умовного форматування до всього діапазону, скористайтеся функцією IS або IFERROR, щоб повернути інше значення (наприклад, «0» або «N/A») замість значення помилки.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль натисніть стрілку поруч із розділом Умовне форматування, виберіть пункт Набір піктограм, після чого виберіть набір піктограм.

  Група "Стилі" на вкладці "Основне"

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування та виберіть пункт Керування правилами.

  Відобразиться діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило.

   Відобразиться діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб змінити умовний формат, виконайте такі дії:

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно Зображення кнопки , щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно Зображення кнопки .

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило.

    Відобразиться діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • виділенням, виберіть пункт Лише ці клітинки;

  • відповідним полем, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями;

  • полем значення, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила: виберіть пункт Форматувати всі клітинки на основі їх значень.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Стиль формату виберіть пункт Набір піктограм.

  1. Виберіть набір піктограм. Набір за промовчанням – 3 світлофори (необрамлені). Кількість піктограм, операторів порівняння за промовчанням і значень порога для кожної піктограми може відрізнятися для кожного набору піктограм.

  2. За потреби можна змінити операторів порівняння і значення порога. Діапазони значень за промовчанням для кожної піктограми однакові за розміром, проте їх можна змінити відповідно до конкретних потреб. Переконайтесь, що пороги розташовано у логічній послідовності — від найвищого до найнижчого зверху вниз.

  3. Виконайте одну з таких дій:

   • Форматування значення числа, дати або часу    Виберіть пункт Числовий.

   • Форматування процентного значення    Виберіть пункт Відсоток.

    Припустимі значення: від 0 (нуля) до 100. Не вводьте знак відсотка (%).

    Використовуйте відсоткові значення, якщо потрібно пропорційно візуалізувати всі значення, оскільки використання відсоткових значень забезпечує пропорційний розподіл значень.

   • Форматування процентилю    Виберіть пункт Процентиль.

    Припустимі процентилі: від 0 (нуля) до 100.

    Використовуйте процентилі, якщо групу найвищих значень (наприклад, процентиль верхніх 20ти значень) потрібно візуалізувати за допомогою певної піктограми, а групу низьких значень (наприклад, процентиль нижніх 20ти значень) – за допомогою іншої піктограми, оскільки їх представлено крайніми значеннями, які можуть спричинити асиметрію візуалізації даних.

   • Форматування результату формули    Виберіть пункт Формула і введіть формулу в кожному полі Значення.

    Формула має повертати значення числа, дати або часу. Вона має починатися знаком рівності (=). Неприпустимі формули унеможливлюють застосування форматування. Рекомендовано перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

  4. Щоб перша піктограма представляла нижчі значення, а остання піктограма представляла вищі значення, натисніть кнопку Зворотний порядок піктограм.

  5. Для відображення у клітинці тільки піктограми, без значення, виберіть команду Відображати лише піктограми.

   Примітки : 

   1. Вам може знадобитися змінити ширину стовпця, щоб розташувати піктограму.

   2. Піктограми можуть бути трьох розмірів. Розмір піктограми, що відображатиметься, залежить від розміру шрифту, який використовується у клітинці.

На початок сторінки

Форматування тільки клітинок, що містять текст, числа або значення дати чи часу

Щоб спростити процес пошуку певних клітинок у діапазоні клітинок, можна відформатувати ці клітинки на основі оператора порівняння. Наприклад, на інвентарному аркуші із сортуванням за категоріями можна виділити жовтим кольором продукти, яких залишилося менше 10 одиниць. Або на аркуші підсумків роботи мережі роздрібної торгівлі можна визначити магазини, які мають прибуток понад 10%, обсяг продажу менше 100 000 грн., а також регіон, ідентичний «південносхідному».

Примітка : Поля в області значень звіту зведеної таблиці не можна умовно форматувати за текстом або датою, лише за числами.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль клацніть стрілку поруч із пунктом Умовне форматування і виберіть команду Виділити правила клітинок.

  Група "Стилі" на вкладці "Основне"

 3. Виберіть потрібну команду, наприклад, Між, Дорівнює Текст, який містить або Дата.

 4. Введіть потрібні значення і виберіть формат.

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування та виберіть пункт Керування правилами.

  Відобразиться діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило.

   Відобразиться діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб змінити умовний формат, виконайте такі дії:

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно Зображення кнопки , щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на цьому або іншому аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно Зображення кнопки .

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило.

    Відобразиться діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • виділенням, виберіть пункт Лише ці клітинки;

  • відповідним полем, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями;

  • полем значення, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила виберіть команду Форматувати лише клітинки, які містять.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Форматувати лише клітинки, які містять виконайте одну з таких дій:

  • Форматування за числом, датою або часом     Виберіть пункт Значення клітинки, виберіть оператора порівняння і введіть число, дату або час.

   Наприклад, виберіть пункт Між і введіть значення 100 й 200 або виберіть пункт Дорівнює та введіть значення 01.01.2009.

   Ви можете також ввести формулу, яка повертає значення числа, дати або часу. Якщо ви вводите формулу, почніть її зі знака рівності (=). Неприпустимі формули унеможливлюють застосування форматування. Рекомендовано перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

  • Форматування за текстом    Виберіть пункт Певний текст, виберіть оператор порівняння та введіть текст.

   Наприклад, виберіть пункт містить і введіть значення Срібло або виберіть пункт Починається з і введіть значення Три.

   Лапки включено в рядок пошуку; можна також використовувати символи узагальнення. Максимальна довжина рядка – 255 символів.

   Ви можете також ввести формулу, яка повертає текст. Якщо ви вводите формулу, почніть її зі знака рівності (=). Неприпустимі формули унеможливлюють застосування форматування. Рекомендовано перевірити формулу, щоб переконатися, що вона не повертає значення помилки.

  • Форматування за датою    Виберіть пункт Дати, а потім виберіть порівняння дат.

   Наприклад, виберіть значення Учора або Наступного тижня.

  • Форматування пустих клітинок або клітинок без пробілів    Виберіть пункт пусті клітинки або Без пробілів.

   Пусте значення – це клітинка, яка не містить жодні дані й відрізняється від клітинки, яка містить один або кілька пробілів (пробіли вважаються текстом).

  • Форматування клітинок зі значенням помилки й зі значенням без помилки    Виберіть пункт Помилки або Немає помилок.

   Значення помилок включають : #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM! і #NULL!.

 7. Щоб указати формат, виберіть пункт Формат.

  Відобразиться діалогове вікно Формат клітинок.

 8. Виберіть формат числа, шрифту, межі або заливки, який потрібно застосувати, якщо значення клітинки відповідає умові, і натисніть кнопку ОК.

  Можна вибрати кілька форматів. Вибрані формати буде відображено в полі Попередній перегляд.

На початок сторінки

Форматування тільки перших або останніх значень

Ви можете знайти найвищі й найнижчі значення в діапазоні клітинок, які базуються на визначеному граничному значенні. Наприклад, можна знайти 5 продуктів, які продаються найкраще, у регіональному звіті або останні 15% продуктів в опитуванні споживачів, або 25 найвищих заробітних плат в аналітичному звіті про персонал відділу.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль клацніть стрілку поруч із пунктом Умовне форматування і виберіть пункт Правила для визначення перших і останніх елементів.

  Група "Стилі" на вкладці "Основне"

 3. Виберіть потрібну команду, наприклад, Перші 10 або Останні 10 %.

 4. Введіть потрібні значення і виберіть формат.

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування та виберіть пункт Керування правилами.

  Відобразиться діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило.

   Відобразиться діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб змінити умовний формат, виконайте такі дії:

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно Зображення кнопки , щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно Зображення кнопки .

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило.

    Відобразиться діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • виділенням, виберіть пункт Лише ці клітинки;

  • відповідним полем, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями;

  • полем значення, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила виберіть команду Форматувати лише перші або останні значення.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Форматувати лише виберіть значення Перші або Останні.

 7. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб указати перше або останнє число, введіть число і зніміть прапорець % вибраного діапазону. Припустимими є значення від 1 дo 1000.

  • Щоб указати перше або останнє процентне значення, введіть число і зніміть прапорець % вибраного діапазону. Припустимими є значення від 1 дo 100.

 8. Додатково можна змінити спосіб застосування форматування до полів в області значень звіту зведеної таблиці, область яких визначено за відповідним полем.

  За промовчанням умовне форматування базується на всіх видимих значеннях. Однак для визначення області за відповідним полем, а не за всіма видимими значеннями, можна застосувати умовне форматування для кожного сполучення:

  • стовпця та його батьківського поля рядка, вибравши кожну Групу стовпця;

  • рядка та його батьківського поля стовпця, вибравши кожну Групу рядка.

 9. Щоб указати формат, виберіть пункт Формат.

  Відобразиться діалогове вікно Формат клітинок.

 10. Виберіть формат числа, шрифту, межі або заливки, який потрібно застосувати, якщо значення клітинки відповідає умові, і натисніть кнопку ОК.

  Можна вибрати кілька форматів. Вибрані формати буде відображено в полі Попередній перегляд.

На початок сторінки

Форматування тільки значень, більших або менших за середнє

Ви можете знайти значення, більші або менші за середнє або значення стандартного відхилення у діапазоні клітинок. Наприклад, у річному звіті продуктивності можна знайти працівників із показниками вище середнього, або можна знайти промислові товари, які в рейтингу якості впали нижче двох показників стандартного відхилення.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль клацніть стрілку поруч із пунктом Умовне форматування і виберіть пункт Правила для визначення перших і останніх елементів.

  Група "Стилі" на вкладці "Основне"

 3. Виберіть потрібну команду, наприклад Більше середнього або Менше середнього.

 4. Введіть потрібні значення і виберіть формат.

Метод визначення області для полів в області значень звіту зведеної таблиці можна змінити за допомогою перемикача Застосувати правило форматування до.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування та виберіть пункт Керування правилами.

  Відобразиться діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило.

   Відобразиться діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб змінити умовний формат, виконайте такі дії:

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно Зображення кнопки , щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно Зображення кнопки .

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило.

    Відобразиться діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • виділенням, виберіть пункт Лише ці клітинки;

  • відповідним полем, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення> з однаковими полями;

  • полем значення, виберіть пункт Усі клітинки <поле значення>.

 5. У розділі Виберіть тип правила виберіть команду Форматувати лише значення, більші або менші за середнє.

 6. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Форматувати значення, які виконайте одну з таких дій:

  • Щоб форматувати клітинки зі значеннями, більшими або меншими за середнє для всіх клітинок діапазону, виберіть значення Вище або Нижче.

  • Щоб форматувати клітинки зі значеннями, більшими або меншими за одне, два або три стандартні відхилення для всіх клітинок діапазону, виберіть стандартне відхилення.

 7. Додатково можна змінити спосіб застосування форматування до полів в області значень звіту зведеної таблиці, область яких визначено за відповідним полем.

  За промовчанням умовне форматування базується на всіх видимих значеннях. Однак для визначення області за відповідним полем, а не за всіма видимими значеннями, можна застосувати умовне форматування для кожного сполучення:

  • стовпця та його батьківського поля рядка, вибравши кожну Групу стовпця;

  • рядка та його батьківського поля стовпця, вибравши кожну Групу рядка.

 8. Виберіть пункт Формат для відображення діалогового вікна Формат клітинок.

 9. Виберіть формат числа, шрифту, межі або заливки, який потрібно застосувати, якщо значення клітинки відповідає умові, і натисніть кнопку ОК.

  Можна вибрати кілька форматів. Вибрані формати буде відображено в полі Попередній перегляд.

На початок сторінки

Форматування тільки унікальних або повторюваних значень

Примітка : Умовне форматування не можна застосувати до унікальних або повторюваних значень у полях області значень звіту зведеної таблиці.

Швидке форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стиль клацніть стрілку поруч із пунктом Умовне форматування і виберіть команду Виділити правила клітинок.

  Група "Стилі" на вкладці "Основне"

 3. Виберіть пункт Повторювані значення.

 4. Введіть потрібні значення і виберіть формат.

Розширене форматування

 1. Виділіть одну або кілька клітинок у діапазоні, таблиці або звіті зведеної таблиці.

 2. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування та виберіть пункт Керування правилами.

  Відобразиться діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило.

   Відобразиться діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб змінити умовний формат, виконайте такі дії:

   1. Упевніться, що у вікні списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш або таблицю.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно Зображення кнопки , щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно Зображення кнопки .

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило.

    Відобразиться діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 4. У розділі Виберіть тип правила виберіть команду Форматувати лише унікальні або повторювані значення.

 5. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Форматувати всі виберіть значення унікальні або повторення.

 6. Виберіть пункт Формат для відображення діалогового вікна Формат клітинок.

 7. Виберіть формат числа, шрифту, межі або заливки, який потрібно застосувати, якщо значення клітинки відповідає умові, і натисніть кнопку ОК.

  Можна вибрати кілька форматів. Вибрані формати буде відображено в полі Попередній перегляд.

На початок сторінки

Використання формули для визначення клітинок для форматування

Якщо потрібно ускладнити умовне форматування, можна скористатися логічною формулою для визначення умов форматування. Наприклад, вам може знадобитися порівняти значення з результатами, які повернула функція, або оцінити дані у клітинках за межами вибраного діапазону, які можуть бути в іншому аркуші тієї самої книги.

 1. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із кнопкою Умовне форматування та виберіть пункт Керування правилами.

Група "Стилі" на вкладці "Основне"

Відобразиться діалогове вікно Диспетчер правил умовного форматування.

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати умовний формат, виберіть команду Створити правило.

   Відобразиться діалогове вікно Нове правило форматування.

  • Щоб змінити умовний формат, виконайте такі дії:

   1. Упевніться, що у списку Відображати правила форматування для вибрано відповідний аркуш, таблицю або звіт зведеної таблиці.

   2. Якщо потрібно змінити діапазон клітинок, у полі Застосовується до натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно Зображення кнопки , щоб тимчасово приховати діалогове вікно, виділіть на цьому або іншому аркуші новий діапазон клітинок, а потім натисніть кнопку Розгорнути діалогове вікно Зображення кнопки .

   3. Виберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило.

    Відобразиться діалогове вікно Редагувати правило форматування.

 2. У розділі Застосувати правило до, щоб за потреби змінити область для полів в області значень звіту зведеної таблиці за:

  • виділенням, виберіть пункт Виділених клітинок;

  • відповідним полем, виберіть пункт Усіх клітинок, які відображають значення <поле значень>.

  • полем значення, виберіть пункт Усіх клітинок, які відображають значення <поле значення> для <Рядок>.

 3. У розділі Виберіть тип правила виберіть команду Використовувати формулу для визначення клітинок для форматування.

  1. У розділі Редагувати опис правила у полі списку Форматувати значення, для яких ця формула має значення ІСТИНА введіть формулу.

   Формула має починатися зі знаку рівності (=); також вона має повертати логічне значення ІСТИНА (1) або ХИБНІСТЬ (0).

   Приклад 1. Використання одного умовного формату з кількома критеріями і посиланнями на клітинку поза межами діапазону клітинок   

   У цій формулі одне умовне форматування з кількома умовами, застосоване до діапазону A1:A5, змінює колір клітинок на зелений, якщо середнє значення для всіх клітинок діапазону більше значення у клітинці F1 і будьяка клітинка діапазону має мінімальне значення, більше або рівне значенню у клітинці G1. Клітинки F1 і G1 розташовано поза межами діапазону клітинок, до якого застосовано умовне форматування. Функція AND поєднує кілька умов, а функції AVERAGE і MIN обчислюють значення.

Формула

Формат

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1; MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Колір клітинки — зелений

Приклад 2. Затінювання через рядок за допомогою функцій MOD і ROW   

Ця формула затінює кожний другий рядок у діапазоні клітинок синім кольором. Функція MOD повертає залишок від ділення числа (перший аргумент) на дільник (другий аргумент). Функція ROW повертає номер поточного рядка. Якщо номер поточного рядка поділити на 2, у залишку завжди буде 0 для парного числа або 1 для непарного. Оскільки значення 0 – це ХИБНІСТЬ, а 1 – ІСТИНА, буде форматовано кожний непарний рядок.

Формула

Формат

=MOD(ROW();2)=1

Колір клітинки — синій

 1. Виберіть пункт Формат для відображення діалогового вікна Формат клітинок.

 2. Виберіть формат числа, шрифту, межі або заливки, який потрібно застосувати, якщо значення клітинки відповідає умові, і натисніть кнопку ОК.

  Можна вибрати кілька форматів. Вибрані формати буде відображено в полі Попередній перегляд.

  Ви можете ввести у формулу посилання на клітинки, вибравши клітинки безпосередньо на аркуші або на інших аркушах. Якщо вибрати клітинки на аркуші, буде вставлено абсолютні посилання на клітинки. Якщо потрібно, щоб програма Excel настроїла посилання на кожну клітинку у вибраному діапазоні, скористайтеся відносними посиланнями на клітинки.

На початок сторінки

Пошук клітинок, які мають умовне форматування

Якщо аркуш містить одну або кілька клітинок з умовним форматуванням, їх можна швидко знайти, щоб скопіювати, змінити або видалити умовне форматування. За допомогою команди Виділити групи клітинок можна знайти як клітинки з певним умовним форматуванням, так і всі клітинки з умовним форматуванням.

Пошук усіх клітинок, які мають умовне форматування

 1. Клацніть будь-яку клітинку, яка не має умовного форматування.

 2. На вкладці Основне у групі Редагування клацніть стрілку поруч із кнопкою Знайти й виділити та виберіть команду Умовне форматування.

Пошук клітинок з однаковим умовним форматуванням

 1. Клацніть клітинку з умовним форматуванням, яке потрібно знайти.

 2. На на вкладці основне у групі редагування клацніть стрілку поруч із кнопкою знайти й виділитита виберіть пункт Перейти до особливого.

 3. Виберіть пункт Умовні формати.

 4. У групі Перевірка даних виберіть пункт Цих самих.

На початок сторінки

Очищення умовних форматів

 • Виконайте одну з таких дій:

  На аркуші   

  1. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із пунктом Умовне форматування та виберіть команду Очистити правила.

  2. Виберіть пункт Очистити правила в усьому аркуші.

   У діапазоні клітинок, таблиці або зведеній таблиці   

  3. Виберіть діапазон клітинок, таблицю або зведену таблицю, для якої потрібно очистити умовні формати.

  4. На вкладці Основне у групі Стилі клацніть стрілку поруч із пунктом Умовне форматування та виберіть команду Очистити правила.

  5. Залежно від того, що ви вибрали, виберіть пункт Очистити правила у вибраних клітинках, Очистити правила в цій таблиці або Очистити правила в цій зведеній таблиці.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×