Додавання, змінення або видалення планок похибок до діаграми

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Планки похибок у створюваних діаграмах можуть допомогти одразу побачити похибки та стандартні відхилення. Вони можуть відображатися на всіх точках даних або позначках даних у ряду даних як величина стандартної помилки, відсоток або стандартне відхилення. Ви можете встановити власні значення для відображення точної кількості похибок. Наприклад, можна показати 10 відсотків позитивних і негативних похибок у результатах наукового експерименту, як це показано нижче.

Лінійчата діаграма з 10-відсотковими планками похибок

Ви можете використовувати планки похибок у двовимірній діаграмі, гістограмі, стовпчастій, лінійчатій, точковій і бульбашковій діаграмі. Для точкових і бульбашкових діаграм можна відобразити планки похибок для значень по осі x, осі y або по обох осях.

Натисніть кнопку нижче заголовки, щоб отримати додаткові відомості.

 1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

 2. Натисніть кнопку Елементи діаграми кнопку кнопка ''елементи діаграми'' поруч із діаграмою а потім встановіть прапорець Планки похибок . (Зніміть прапорець Видалити планки похибок).

 3. Щоб змінити величину похибки, що відображається, клацніть стрілку поруч із кнопкою Планки похибокі виберіть потрібний параметр.

  Зображення

  • Виберіть потрібний стандартний параметр планок похибок, наприклад Стандартна помилка, Відсоток або Стандартне відхилення.

  • Виберіть пункт Додаткові параметри, щоб настроїти власну величину планки похибок, і в розділі Вертикальна планка похибок або Горизонтальна планка похибок виберіть потрібні параметри. Тут можна змінити напрямок і стиль планок похибок або створити користувацькі планки похибок.

   Посібник із міграції Excel 2010

Примітка : Напрямок планок похибок залежить від типу діаграми, що використовується. У точкових діаграмах можуть відображатися як горизонтальні, так і вертикальні планки похибок. Щоб видалити непотрібні планки, виділіть їх і натисніть клавішу Delete.

На початок сторінки

Користувачі часто запитують, як у програмі Excel обчислюється величина похибки. Для обчислення величин Стандартна помилка та Стандартне відхилення, що відображаються на діаграмі, використовуються наведені нижче формули.

Параметр

Формула

Стандартна помилка

Формула

Де:

s = номер ряду

i = номер точки в ряду s

m = номер ряду для точки y на діаграмі

n = кількість точок у кожному ряді

y is = значення i-ї точки в ряді s

ny = загальна кількість значень даних у всіх рядах

Стандартне відхилення

Формула

Де:

s = номер ряду

i = номер точки в ряду s

m = номер ряду для точки y на діаграмі

n = кількість точок у кожному ряді

yis = значення i-ї точки в ряді s

ny = загальна кількість значень даних у всіх рядах

M = середнє арифметичне

На початок сторінки

Натисніть кнопку нижче заголовки, щоб отримати додаткові відомості.

У програмі Excel можна відобразити планок похибок, використовується стандартна помилка сума, відсоток від значення (5%), або стандартне відхилення.

Стандартна помилка та стандартного відхилення використовувати такі формули для обчислення величин похибок, що відображаються на діаграмі.

Параметр

Формула

Де

Стандартна помилка

Формула

s = номер ряду

i = номер точки в ряду s

m = номер ряду для точки y на діаграмі

n = кількість точок у кожному ряді

y is = значення i-ї точки в ряді s

ny = загальна кількість значень даних у всіх рядах

Стандартне відхилення

Формула

s = номер ряду

i = номер точки в ряду s

m = номер ряду для точки y на діаграмі

n = кількість точок у кожному ряді

yis = значення i-ї точки в ряді s

ny = загальна кількість значень даних у всіх рядах

M = середнє арифметичне

На початок сторінки

 1. На лінійчатих діаграмах, рядок, стовпець, рядок, точкової або бульбашкової діаграми виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Додавання планок похибок до всіх рядів даних на діаграмі, клацніть область діаграми.

  • Додавання планок похибок до виділених даних точка або ряд даних, клацніть точку даних або рядів даних, або виконайте наведені нижче дії, щоб вибрати його зі списку елементів діаграми:

   1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

    Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

   2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку біля поля Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

    Зображення стрічки Excel

 2. На вкладці макет у групі аналіз натисніть кнопку Планки похибок.

  Зображення стрічки Excel

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  1. Клацніть на стандартний параметр планок похибок, наприклад Планки похибок із стандартна помилка, Планки похибок відсотокабо Планки похибок зі стандартного відхилення.

  2. Натисніть кнопку Додаткові параметри панелі помилкита в розділі Планки похибок по вертикалі або По горизонталі планок похибок, виберіть відображення помилки обсяг варіанти та, який потрібно використовувати.

   Примітка : Напрямок планки похибок залежить від типу діаграми на діаграмі. Для точкової діаграми за промовчанням відображаються як по горизонталі та вертикалі планки похибок. Можна видалити будь-який із цих планок похибок, виділіть їх і натисніть клавішу DELETE.

На початок сторінки

 1. На лінійчатих діаграмах, рядок, стовпець, лінії, точкової або бульбашкової діаграми натисніть кнопку планок похибок, точок даних або ряд даних, який містить планок похибок, який потрібно змінити, або виконайте наведені нижче дії, щоб вибрати їх зі списку елементів діаграми:

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку біля поля Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

   Зображення стрічки Excel

 2. На вкладці макет у групі аналіз натисніть кнопку Планки похибокі виберіть пункт Додаткові параметри панелі помилки.

  Зображення стрічки Excel

 3. У розділі Відображативиберіть помилки панелі напрямок і кінець, який потрібно використовувати.

На початок сторінки

 1. На лінійчатих діаграмах, рядок, стовпець, лінії, точкової або бульбашкової діаграми клацніть планок похибок, точку даних або ряд даних, який містить планок похибок, який потрібно змінити, або виконайте наведені нижче дії, щоб вибрати їх зі списку елементів діаграми:

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку біля поля Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

   Зображення стрічки Excel

 2. На вкладці макет у групі аналіз натисніть кнопку Планки похибокі виберіть пункт Додаткові параметри панелі помилки.

  Зображення стрічки Excel

 3. У розділі Обсяг помилкивиконайте одну або кілька з наведених нижче дій.

  1. Щоб використовувати інший метод визначення величину похибки, виберіть спосіб, який потрібно використовувати і вкажіть величину похибки.

  2. Щоб використовувати настроювані значення, щоб визначити величину похибки, натисніть кнопку настроюванийа потім виконайте наведені нижче:

   1. Виберіть пункт указати значення.

   2. У полях Додатні значення помилок і Від'ємні значення помилки Укажіть діапазон аркуша, який потрібно використати як сума значень помилок, або введіть значення, які потрібно використовувати, розділені комами. Наприклад, введіть 0.4, 0,3, 0,8.

    Порада : Щоб указати діапазон аркуша, можна натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно Програма «Поштова скринька сайту» і потім виділіть дані, які потрібно використовувати на аркуші. Натисніть кнопку Згорнути діалогове вікно ще раз, щоб повернутися до діалогового вікна.

    Примітка : У Microsoft Office Word 2007 або Microsoft Office PowerPoint 2007діалогове вікно Настроювані планки похибок може не відображати Згорнути діалогове вікно та лише можна ввести значення помилок відстань, яку потрібно використовувати.

На початок сторінки

 1. На лінійчатих діаграмах, панель, стовпці, лінії, точкової або бульбашкової діаграми клацніть планок похибок, точку даних або ряд даних, який містить планок похибок, який потрібно видалити, або виконайте наведені нижче дії, щоб вибрати їх зі списку елементів діаграми:

  1. Клацніть довільне місце на діаграмі.

   Відобразяться нові вкладки під написом Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку біля поля Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

   Зображення стрічки Excel

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  1. На вкладці макет у групі аналіз натисніть кнопку Планки похибокі виберіть пункт немає.

   Зображення стрічки Excel

  2. Натисніть клавішу Delete.

Порада : Ви можете видалити планки похибок відразу після їх додавання до діаграми, натиснувши кнопку скасувати на панелі Швидкого доступу або натиснувши клавіші CTRL + Z.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×