Додавання зв’язку даних до бази даних сервера Microsoft SQL

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Можна додати допоміжний зв’язок даних до шаблону форми, який надсилає запити до бази даних сервера Microsoft SQL. Допоміжні зв’язки даних не можна додавати до шаблону форми, який надсилає дані форми до бази даних. Якщо потрібно використовувати допоміжний зв’язок даних для надсилання даних форми до бази даних, використовуйте допоміжний зв’язок даних із веб-службою, яка працює з цією базою даних. Посилання та додаткові відомості про додавання допоміжного зв’язку даних до веб-служби див. у розділі Див. також.

Для додавання до бази даних допоміжного зв’язку даних потрібно виконати такі дії:

Крок 1: Додавання допоміжного зв’язку даних до шаблону форми     У цьому кроці створюється додаткове джерело даних із відповідних полів і груп на основі способу збереження даних у базі даних. Можна також настроїти шаблон форми таким чином, щоб дозволити для форм доступ до зв’язку даних під час першого відкриття форми.

Крок 2: Настроювання шаблону форми для використання зв’язку даних     Якщо потрібно, щоб користувачі використовували цей зв’язок даних після відкриття форми, можна додати правило або кнопку до шаблону форми для надання користувачам дозволу користуватися даними з цього зв’язку даних.

У цій статті

Огляд

Попередня інформація

Крок 1: Додавання додаткового зв'язку даних

Крок 2: Настроювання шаблону форми за допомогою зв'язків даних

Огляд

Під час створення шаблону форми на основі зовнішнього джерела даних програмою Microsoft Office InfoPath створюється головний підключення до даних цього зовнішнього джерела даних. Відтак програмою InfoPath створюється головне джерело даних для шаблону форми на основі способу збереження даних у зовнішньому джерелі даних. Проте зовнішнє джерело даних, яке використовується в головному зв’язку даних, не може мати значення, які потрібно додати до елементів керування шаблону форми. Ці значення можуть існувати в іншому зовнішньому джерелі даних, наприклад у іншій базі даних сервера SQL. Для отримання значень із іншого зовнішнього джерела даних можна додати допоміжний зв’язок даних до шаблону форми.

Допоміжний зв’язок даних — це зв’язок даних, який додається до шаблону форми. Цей зв’язок даних може бути зв’язком даних для запиту або для надсилання. Можна додати зв’язок даних для запиту до шаблону форми тільки як допоміжний зв’язок із даними бази даних сервера SQL. Цей зв’язок даних додається тільки в тому разі, коли потрібно отримувати дані із зовнішнього джерела даних, а не через головний зв’язок даних. Не можна додавати зв’язок даних для надсилання до бази даних сервера SQL як допоміжний зв’язок даних.

Коли ви додасте підключення до запиту даних до бази даних, InfoPath створює додатковий джерело даних з даних поля та групи, який відповідає спосіб збереження даних у базі даних. Оскільки у додаткове джерело даних, структури даних має відповідати спосіб збереження даних у таблиці бази даних, не можна змінити поля або групи в додаткове джерело даних. Ви можете настроїти кожен зв'язок даних для запиту для збереження результатів, щоб користувачі мають доступ до даних форми відсутності підключення до мережі. Залежно від характеру дані ви можете для відображення результатів запиту, лише коли користувачі, підключені до мережі.

Примітка про безпеку.: Якщо ви використовуєте додаткового зв'язку даних для отримання конфіденційні дані із зовнішнього джерела даних, ви можете вимкнути цю функцію, щоб захистити дані від несанкціонованого використання у випадку, якщо на комп'ютері втраті. Якщо вимкнути цю функцію, дані будуть доступні тільки, якщо користувач буде підключено до мережі.

У разі додавання до шаблону форми зв’язку даних, який запитує дані, за промовчанням форми, які мають в основі цей шаблон, використовують цей зв’язок даних під час відкриття користувачем. Для використання цього зв’язку даних шаблон форми можна настроїти одним із таких способів:

 • Додавання правила    Ви можете настроїти правила використання зв'язок даних для запиту настання умови у правилі.

 • Додавання кнопки    Можна додати кнопки до шаблону форми, що користувачі можуть клацати для отримання даних за допомогою зв'язок даних для запиту.

 • Використання настроюваного коду    Якщо не вдається додати правило або кнопка, за допомогою настроюваного коду для отримання даних за допомогою зв'язок даних для запиту. За допомогою настроюваного коду вимагає розробника для створення настроюваних код.

На початок сторінки

Перш ніж почати

Перед додаванням допоміжного зв’язку із даними бази даних сервера SQL до шаблону форми потрібно отримати такі відомості від адміністратора бази даних:

 • ім’я сервера з базами даних, які використовуватимуться з шаблоном форми;

 • Ім’я бази даних, яка використовуватиметься разом із цим шаблоном форми.

 • обов’язкова автентифікація для бази даних. База даних може використати автентифікацію Microsoft Windows або SQL Server для визначення способу, в який користувачі можуть отримати доступ до бази даних;

 • ім’я таблиці з даними, які потрібно надіслати до форми. Це є основна таблиця. Якщо планується використання кількох таблиць у базі даних, потрібні назви цих дочірніх таблиць. Також потрібні імена полів у дочірніх таблицях, які мають відношення до полів у основній таблиці;

 • можливість безпечного зберігання результатів запиту у формі для автономного користування.

На початок сторінки

Крок 1: Додавання допоміжного зв’язку даних

 1. У меню Знаряддя виберіть пункт Зв’язки даних.

 2. У діалоговому вікні Зв’язки даних натисніть кнопку Додати.

 3. У майстрі зв’язків даних виберіть параметр Створити новий зв’язок для, виберіть пункт Отримання даних, а потім натисніть кнопку Далі.

 4. На наступній сторінці майстра виберіть пункт База даних (лише Microsoft SQL Server або Microsoft Office Access), а потім натисніть кнопку Далі.

 5. На наступній сторінці майстра натисніть кнопку Вибрати базу даних.

 6. У діалоговому вікні Вибір джерела даних виберіть компонент Нове джерело даних.

 7. У списку Виберіть тип джерела даних, до якого потрібно підключитися виберіть компонент Microsoft SQL Server, а потім натисніть кнопку Далі.

 8. У полі Ім’я сервера введіть ім'я сервера з базою даних.

 9. У розділі Облікові відомості виконайте одну з таких дій:

  • Якщо база даних визначає доступ на основі облікових даних, які використовуються в мережі Microsoft Windows, виберіть варіант Використовувати автентифікацію Windows.

  • Якщо база даних визначає доступ на основі указаного імені користувача й отриманого від адміністратора бази даних пароля, виберіть варіант Використовувати такі ім'я користувача й пароль і введіть ім'я користувача та пароль у полях Ім'я користувача та Пароль.

 10. Натисніть кнопку Далі.

 11. На наступній сторінці майстра в списку Виберіть базу даних, яка містить потрібні дані виберіть потрібну базу даних, установіть прапорець З’єднання з певною таблицею, клацніть ім’я головної таблиці, а потім натисніть кнопку Далі.

 12. На наступній сторінці майстра в полі Ім’я файлу введіть ім’я файлу, у якому зберігаються відомості про зв’язок даних.

 13. Для збереження цих настройок натисніть кнопку Готово.

 14. Додавання інших таблиць, які потрібно використовувати у зв’язку даних для запиту.

  Інструкції

  1. Натисніть кнопку Додати таблицю.

  2. У діалоговому вікні Додавання таблиці або запиту клацніть ім’я дочірньої таблиці та натисніть кнопку Далі. Програма InfoPath намагається встановити зв’язки, зіставивши імена полів в обох таблицях. Якщо ви не хочете використовувати запропонований зв’язок, виберіть його та натисніть кнопку Видалити зв’язок. Щоб додати зв’язок, натисніть кнопку Додати зв’язок. У діалоговому вікні Додавання зв’язку клацніть ім’я кожного пов’язаного поля у відповідному стовпці, а потім натисніть кнопку OK.

  3. Натисніть кнопку Готово.

  4. Щоб додати інші дочірні таблиці, повторіть ці кроки.

 15. Натисніть кнопку Далі.

 16. Для того, щоб зробити доступними результати зв’язку даних для запиту, коли форму не підключено до мережі, установіть прапорець Зберегти копію даних у шаблоні форми.

  Примітка про безпеку.: Після встановлення цього прапорця дані зберігаються на комп’ютері користувача під час використання у формі цього зв’язку даних. Якщо під час зв’язку форма отримує конфіденційні дані, можна вимкнути цю функцію для захисту даних у разі втрати або викрадення комп’ютера.

 17. Натисніть кнопку Далі.

 18. На наступній сторінці майстра введіть описове ім’я для цього додаткового зв’язку даних. Щоб форма автоматично отримувала дані під час відкриття форми, встановіть прапорець Автоматично отримувати дані під час відкриття форми.

На початок сторінки

Крок 2: Настроювання шаблону форми для використання зв’язку даних

Якщо потрібно, щоб форми, створені на основі певного шаблону форми, використовували цей зв’язок даних після відкриття форми користувачем, можна додати правило до шаблону форми, у якому цей зв’язок даних використовуватиметься за певних умов, або можна додати кнопку до шаблону форми, яку користувачі зможуть натискати для використання цього зв’язку даних.

Додавання правила

Можна додати правило до шаблону форм для отримання даних від зв’язку даних для запиту, коли задовольняється умова для правила. Ця процедура передбачає, що для шаблону форми створено зв’язок даних для запиту і що в шаблоні форми настроєно елемент керування для відображення даних зі зв’язку даних.

 1. Якщо шаблон форми має кілька подань, виберіть команду ім’я подання в меню View для переходу до подання, яке містить елемент керування, де мають відображатися дані з допоміжного джерела даних.

 2. Двічі клацніть елемент керування, до якого потрібно додати правило.

 3. Перейдіть на вкладку Дані.

 4. У розділі Перевірка та правила натисніть кнопку Правила.

 5. У діалоговому вікні Правила натисніть кнопку Додати.

 6. У полі Ім'я введіть ім'я для правила.

 7. Щоб указати умови, коли слід запускати правило, натисніть кнопку Установити стана потім введіть умову. Правило виконуватиметься, коли умова. Якщо умова не настроєно, правило виконуватиметься, коли користувач змінює значення в елементі керування а потім переходить його або її вказівник миші від цього елемента керування.

 8. Натисніть кнопку Додати дію.

 9. У списку Дія виберіть компонент Запитування з використанням зв’язків даних.

 10. У списку Зв'язок даних виберіть зв’язок даних для запиту, який потрібно використовувати, а потім натисніть кнопку ОК для закриття кожного відкритого діалогового вікна.

 11. Щоб перевірити зміни, на панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Попередній перегляд або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B.

Додавання кнопки

Можна додати до шаблону форми елемент керування «Кнопка», який користувачі зможуть натискати для отримання даних зі зв’язку даних для запиту.

 1. Якщо шаблон форми має кілька подань, виберіть команду ім’я подання в меню View для переходу до подання, яке містить елемент керування, де мають відображатися дані з допоміжного джерела даних.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. Перетягніть елемент керування "Кнопка" до шаблону форми.

 4. Двічі клацніть елемент керування "Кнопка", доданий до шаблону форми.

 5. Відкрийте вкладку Загальні.

 6. У списку Дія виберіть команду Оновити.

 7. У полі Позначка введіть ім’я, яке має відображатися на кнопці у шаблоні форми.

 8. Виберіть розділ Настройки.

 9. У діалоговому вікні Оновити виберіть компонент Одне додаткове джерело даних.

 10. У списку Виберіть додаткове джерело даних виберіть додаткове джерело даних, пов’язане зі зв’язком даних для запиту.

 11. Натисніть кнопку ОК для закриття кожного відкритого діалогового вікна.

 12. Щоб перевірити зміни, на панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Попередній перегляд або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×